Fontti-valintaikkunan OpenType-asetukset

Voit käyttää Microsoft Word 2010:ssä uusia OpenType-ominaisuuksia sellaisten fonttien kanssa, jotka tukevat näitä ominaisuuksia. Näin saat tiedostostasi entistä ammattimaisemman näköisen.

OpenType-ominaisuuksia ovat muun muassa kaksoiskirjaimet, numeroväliasetukset, numeromuotoasetukset ja tyylijoukot.

Sisältö

OpenType-ominaisuuksien käyttäminen

OpenType-ominaisuudet

Kaksoiskirjainasetukset

Numeroväliasetukset

Numeromuotoasetukset

Tyylijoukkoasetukset

Asiayhteyteen perustuvien vaihtoehtojen käyttäminen

OpenType-ominaisuuksien käyttäminen

  1. Napsauta Aloitus-välilehdessä Fontti-valintaikkunan avainta.

  2. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

  3. Valitse OpenType-ominaisuudet-kohdassa haluamasi asetukset.

Sivun alkuun

OpenType-ominaisuudet

Kun fonttien suunnittelijat luovat fontteja, he lisäävät niihin usein erikoisominaisuuksia. Valitut OpenType-fontit sisältävät jotkin alla mainituista ominaisuuksista tai ne kaikki. Saat tarkat tiedot fontin tarjoajalta. Kun käytät näitä fontteja, voit käyttää näitä ominaisuuksia tekstissäsi tehdäksesi siitä entistä helppolukuisemman ja viimeistellymmän näköisen.

Esimerkiksi Microsoft ClearType -kokoelman fontit – Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia ja Corbel – sisältävät useita OpenType-ominaisuuksia, muun muassa pienet isot kirjaimet, kaksoiskirjaimet, numeromuodot ja numerovälit. Windows 7:n mukana julkaistu uusi Gabriola-fontti sisältää jopa tätä monipuolisemman OpenType-ominaisuuksien tuen, sillä se mahdollistaa myös tyylijoukkojen käyttämisen.

Kaksoiskirjainasetukset

Kaksoiskirjain on merkkien yhdistelmä, joka kirjoitetaan yhtenä yhdistettynä merkkinä. Useimmiten kaksoiskirjaimet koostuvat kirjainparista. OpenType-standardissa on määritetty neljä kaksoiskirjainluokkaa, mutta fonttien suunnittelija päättää tuettavat kaksoiskirjaimet ja sen, mihin ryhmään kukin kaksoiskirjain määritetään. Alla on kuvattu suuntaa-antavat ohjeet kustakin käytettävästä kaksoiskirjaintyypistä.

Vain vakio    Kaksoiskirjaimien vakiojoukko vaihtelee eri kielissä, mutta yleensä se sisältää kaksoismerkit, jotka useimpien fonttisuunnittelijoiden ja typografien mielestä sopivat kyseiselle kielelle. Esimerkiksi englannissa yleisimmät kaksoiskirjaimet liittyvät f-kirjaimeen.

Vakiokirjainparit ja kirjainparit asiayhteyden mukaan    Asiayhteyteen perustuvat kaksoiskirjaimet ovat sellaisia, jotka soveltuvat kyseiseen fonttiin, mutta ne eivät ole vakiokaksoismerkkejä. Tämän luokan kaksoismerkit sisältävät kaksoiskirjaimia, jotka soveltuvat fontin suunnittelijan mielestä käytettäväksi yleiseen käyttöön.

Historiallinen ja harkinnanvarainen    Historialliset kaksoismerkit ovat sellaisia, jotka ovat joskus olleet vakiomerkkejä, mutta jotka eivät ole enää yleisesti käytössä kielessä. Niitä voidaan käyttää, jos halutaan esimerkiksi korostaa jotakin aikakautta. Harkinnanvaraiset kaksoismerkit ovat sellaisia merkkejä, jotka fontin suunnittelija on sisällyttänyt mukaan tiettyä käyttötarkoitusta varten. Yleensä historiallisia ja harkinnanvaraisia kaksoismerkkejä kannattaa käyttää vain tietyssä tekstin osassa, johon ne sopivat.

Kaikki    Kun tämä luokka on käytössä, voit käyttää tekstissä kaikkia kaksoismerkkiyhdistelmiä.

Numeroväliasetukset

Oletus    Fontin suunnittelija määrittää kunkin fontin numerovälit.

Suhteutettu    Numeroiden välit ovat samankaltaisia kuin kirjaimien välit, eli välit vaihtelevat. Esimerkiksi 8 on leveämpi kuin 1. Tämä väliasetus helpottaa lukemista teksteissä. Esimerkiksi Microsoftin Candara-, Constantia ja Corbel-fontit käyttävät oletusarvoisesti suhteutettua väliasetusta.

Taulukoitu    Kukin numero on yhtä leveä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi taulukon sarakkeessa olevat numerot tasataan kaikki. Taulukoitu numeroväli sopii käyttöön matemaattisissa tarkoituksissa. Esimerkiksi Microsoftin Cambria-, Calibri- ja Consolas-OpenType-fontit käyttävät oletusarvoisesti taulukoitua numeroväliasetusta.

Numeromuotoasetukset

Oletus    Fontin suunnittelija määrittää kunkin fontin numeromuotoasetuksen.

Linjaus    Linjaus-numeromuotoa käyttävät numerot ovat kaikki yhtä korkeita, eli ne eivät ulotu tekstin alareunan yli. Tällaisia numeroita on helppo lukea taulukoissa, ruuduissa ja lomakkeissa. Microsoftin OpenType-fonteista seuraavat käyttävät Linjaus-numeromuotoa oletusarvoisesti: Cambria, Calibri ja Consolas.

Vanha tyyli    Vanhan tyylin numeromuotoa käyttävät numerot ulottuvat tekstin ylä- tai alareunan yli, mikä helpottaa tekstin lukemista. Esimerkiksi vanhan tyylin numerot 3 ja 5 ulottuvat tekstin alareunan yli tai ne keskitetään korkeammalle rivillä. Microsoftin OpenType-fonteista seuraavat käyttävät vanhan tyylin numeromuotoa oletusarvoisesti: Candara, Corbel ja Constantia.

Tyylijoukkoasetukset

Voit muokata tekstin ulkoasua käyttämällä siinä tyylijoukkoja. Fontin suunnittelija voi sisällyttää fonttiin jopa 20 tyylijoukkoa. Kukin tyylijoukko voi sisältää määrittämättömän määrän kyseisen fontin alimerkkejä.

Jos esimerkiksi käytät tekstissä Gabriola-fonttia, voit käyttää seitsemää erilaista tyylijoukkoa, joista kukin sisältää erilaisen muotoilun kaikille tekstin merkeille.

Kun tyylijoukko sisältää muita ominaisuuksia, kuten asiayhteyteen perustuvia vaihtoehtoja, nämä ominaisuudet tulevat käyttöön, kun valitset kyseisen tyylijoukon.

Kun valitse jonkin numeroidun tyylijoukon tyylijoukkojen luettelosta, näet Esikatselu-ruudusta, miltä teksti näyttää.

Oletus    Fontin suunnittelija määrittää kunkin fontin oletustyylijoukon.

120 Fontin suunnittelija tarjoaa tyylijoukot. Kaikki fontit eivät tarjoa useita erilaisia tyylijoukkoja.

Tyylijoukot

Teksti, jossa on käytössä Gabriola-fontti ja oletustyylijoukko.

Sama teksti, kun käytössä on tyylijoukko 4.

Sama teksti, kun käytössä on tyylijoukko 5.

Sama teksti, kun käytössä on tyylijoukko 6.

Asiayhteyteen perustuvien vaihtoehtojen käyttäminen

Tällä valintaruudulla voit hienosäätää kirjaimia tai kirjainyhdistelmiä ympäröivien merkkien mukaan. Tällä toiminnolla voit luoda tekstejä, jotka näyttävät luonnollisemmilta ja sujuvammilta. Asiayhteyteen perustuvilla vaihtoehdoilla voit myös tarjota tietyt kirjainmuodot sanojen alussa tai lopussa, välimerkkien vieressä tai jopa kappaleiden lopussa.

Jotkin fontit sisältävät asiayhteyteen perustuvia vaihtoehtoja kokonaisille sanoille.

Asiayhteyteen perustuvat vaihtoehdot

Segoe Script -fontti on esimerkiksi tällainen.

Sama teksti, kun käytössä ovat asiayhteyteen perustuvat vaihtoehdot. Ero on hienovarainen. Näet sen h-kirjaimen muodosta.

Huomautus:  Word 2010 ei tue asiayhteyteen perustuvia vaihtoehtoja sellaisten rivien lopussa, joiden jälkeen on automaattinen rivinvaihto.

Sivun alkuun

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×