ExpressRoute ja QoS Skype for Business Onlinessa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit muodostaa yhteyden Office 365:een erillisellä verkkoyhteydellä Office 365:n ja Skype for Business Onlinen Azure ExpressRouten avulla. Skype for Business -sovellusten erillinen yhteys mahdollistaa luotettavan ja ennakoitavan suorituskyvyn sekä julkista internetiä paremman tietosuojan. Voit nyt ostaa Office 365:een ja Skype for Business Onlineen paremman verkkoyhteyden, joka tarjoaa ennakoitavuutta, yritystason luotettavuutta ja jonka mukana toimitetaan toiminta-ajan palvelutasosopimus (SLA).

Huomautus: Ei, joka on käytettävissä Skype for Business-kaistanleveyden Laskimen, mutta kaistanleveyden Laskimen, näitä ohjeita tämän asiakirjan käytössä Lync 2010 ja 2013: n kaistanleveyden Laskimen uuden version.

Skype for Business Online ja ExpressRoute

Microsoftin ExpressRoute-kumppanin avulla voit yhdistää useita Office 365 -sovelluksia, kuten Skype for Business Onlinen, pilvipalvelussa erillisen yhteyden avulla. Skype for Businessin reaaliaikaiset ääni- ja videopuhelutoiminnot edellyttävät kuitenkin verkkopalveluja, jotka on määritetty tukemaan Office 365:n reaaliaikaisia työkuormia. Tähän kuuluu verkko, jonka kaistanleveys on riittävä tarvittavan liikennemäärän siirtämiseen ja joka tukee Quality of Service (QoS) -luokittelua, jotta käyttäjille voidaan tarjota yritystason käyttökokemus.

Tämä artikkeli auttaa järjestelmänvalvojia ja verkkosuunnittelijoita ymmärtämään reaaliaikaisen viestinnän haasteita. Siinä kerrotaan Microsoftin tarjoamista työkaluista, joiden avulla voit suunnitella näitä vaatimuksia vastaavan verkon. Artikkelissa käydään myös läpi suunniteltuprosessi esimerkkitapauksen avulla.

Artikkelin ensimmäisessä osassa käsitellään esimerkkitapausta. Siinä kerrotaan verkon suunnittelusta käyttämällä Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskinta laajan, usean sijainnin kattavan Skype for Business ExpressRoute -käyttöönoton verkkovaatimusten arvioimiseen. Artikkelin toisessa osassa kerrotaan olennaiset asiat Quality of Service (QoS) -luokittelusta, Skype for Businessin reaaliaikaisen viestinnän edellyttämistä teknisistä yksityiskohdista sekä tarvittavien verkkopalvelujen tyypeistä.

Artikkelissa kerrotaan QoS- ja ExpressRoute-palveluista sekä niiden teknisistä tiedoista, siinä kerrotaan odotettavissa olevista erityisistä haasteista sekä annetaan tietoja työkaluista ja tekniikoista, joiden avulla voit ottaa ExpressRouten onnistuneesti käyttöön Skype for Business -verkossa.

Aloittaminen

Kun valmistaudut ottamaan ExpressRouten käyttöön Skype for Businessissa, kannattaa tarkastella erilaisia ExpressRoute-yhteysmalleja sekä kumppani- ja sijaintivaihtoehtoja ja lukea tietoja ExpressRouten ostamisesta ja käyttöönottamisesta yrityksessä. Seuraavien resurssien avulla pääset alkuun:

Osa 1: Esimerkkitapaus – ExpressRoute Dewey Law, LLC. -yrityksessä

Tämä esimerkkitapaus Dewey Law, LLC. -yrityksestä opastaa verkon määrityksessä, verkon käyttöoikeuspalvelujen tilaamisessa sekä auttaa määrittämään Skype for Business Onlinen ExpressRouten kaistanleveysvaatimukset.

Taustatietoja Dewy Law LLC. on suuri kansallinen asianajotoimisto, jossa työskentelee 790 asianajajaa sekä yhteensä 5 580 työntekijää 78 eri paikassa. Yrityksen pääkonttori on New Yorkissa. Sillä on kolme aluetoimistoa Chicagossa, San Franciscossa ja Dallasissa sekä 24 suurta ja 50 pientä sivutoimipistettä ympäri maan. Yritys käsittelee laajoja ja monimutkaisia tapauksia, joiden työmäärä on tavallisesti jaettu kahden tai useamman toimiston kesken. Tämän vuoksi toimistojen välisen verkkoliikenteen määrä on huomattava.

Dewy Law LLC. on melko uusi yritys. Sen asianajajat sekä muu henkilöstö on tottunut käyttämään teknologiaa ja se on olennainen osa heidän jokapäiväistä työtään.

Käyttäjien jakautuminen sijaintien ja tehtävän mukaan

Pääkonttori (NY)

Alue- toimistot (3)

Suuret sivutoimipisteet (24)

Pienet sivutoimipisteet (50)

Johtoporras

20

10

1

1

Osakkaat

150

50

10

5

Yhtiökumppanit

300

100

20

10

Avustajat

400

125

30

15

Järjestelmänvalvojat

100

35

6

3

IT- ja hallintotyöntekijät

100

25

3

2

Sijainnissa yhteensä

1 070

345

70

36

Sijaintiluokassa yhteensä

1 070

1,035

1,680

1 800

Verkon määrittäminen

Dewey Law LLC:n yhdenmukaisten ja laadukkaiden reaaliaikaisten palvelujen toimittamisessa on muutaman perusedellytys.

 • Yritys haluaa tarjota äänipalveluja sähkökatkosten aikana, joten verkon jakelukytkinten ja reitittimien on toimitettava virtaa Ethernet (PoE) IEEE 802.3af- tai 802.3at-yhteyden avulla.

 • Verkon kytkinten ja reitittimien on myös käytettävä katkottomia virtalähteitä (UPS), jotta niiden toiminta jatkuu sähkökatkoksen aikana.

  LAN-toimistoissa on Wi-Fi-yhteydet, joten on erittäin suositeltavaa käyttää sertifioitua Skype for Business -ratkaisujen Skype for Business Wi-Fi -infrastruktuurikumppania.

  Vihje: Langattomia 802.11n- ja 802.11ac-yhteyspisteitä suositellaan käytettäviksi.

 • Kaikkien toimistojen kaikki LAN-verkot on myös määritettävä tukemaan Quality of Service (QoS) -luokittelua. Tähän kuuluvat PC-tietokoneet, kannettavat tietokoneet sekä kaikki verkkolaitteet, kuten kytkimet ja reitittimet.

Tiedät nyt Dewey Law LLC:n yritystason äänipalvelujen perusedellytykset, joten on suositeltavaa käyttää Azure ExpressRoute -palveluun yhteyden muodostavan verkkopalvelukumppanin Multi-Protocol Label Switching (MPLS) IP -palvelua. MPLS tarjoaa IP-palvelun, jonka suorituskyky on taattu viiveiden, häiriöiden ja paketin menetysten osalta. Jos MPLS ei ole käytettävissä, voit kuitenkin käyttää myös johonkin ExpressRoute-tietojenvaihtokumppaniin yhdistettyä Ethernet-yhteyttä.

MPLS-palveluntarjoajat tarjoavat useita palvelutasoja, joissa on kaikissa eri tunnistusehdot. Sinun on tehtävä tiivistä yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa, jotta he ymmärtävät Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskimeen syötetyt tiedot, käytettävissä olevat vaihtoehdot sekä Office 365:n eri reaaliaikaisille työkuormasovelluksille suositellut vaihtoehdot.

Skype for Business -sovellusten tiedot voidaan yhdistää sopivaan MPLS-palveluluokkaan kahdella tavalla:

 • merkitsemällä liikenteen päätepiste DiffServ Control Point (DSCP) -pisteen avulla,

 • verkon käyttöoikeusluettelon avulla.

Jos haluat ottaa päätepisteen merkinnän käyttöön, sinun on määritettävä kaikki toimialueeseen liitetyt Windows-koneet Dewey Law LLC:lle, jotta voit merkitä kunkin paketin sopivalla DiffServ Control Point (DSCP) -merkinnällä. Voit sitten ottaa QoS:n käyttöön kaikissa verkon kytkimissä ja reitittimissä kaikissa toimipaikoissa ja varmistaa, että QoS-merkinnät säilyvät eikä niitä poisteta. Verkkopakettien DSCP-merkinnät kertovat palveluntarjoajalle, miten verkkopaketti priorisoidaan. DSCP-merkinnöistä on lisätietoja osan 2 QoS-kohdassa.

Verkon ACL-pohjaisissa määrityksissä DSCP-prioriteettimerkinnät otetaan käyttöön palvelimen reitittimessä ja ne perustuvat UDP-lähdeporttiin. Kunkin sovelluksen suositellut porttialueet on lueteltu artikkelin Lync Serverin verkkosuunnittelu, valvonta ja vianmääritys kohdassa 2.6.1.1. On tärkeää noudattaa tätä Dewey Law LLC:n yleistä QoS-käyttöönottoa ja -rakennetta sekä tunnistaa eri QoS-käytäntöjä ja paketin merkintöjen mahdollisia ristiriitoja.

Kullakin ExpressRoute-verkkopalveluntarjoajalla on reaaliaikaisiin ääni- ja videopalveluihin sopiva palveluluokka (QoS). Äänen palveluluokka on Expedited Forwarding (EF) ja videon Assured Forwarding (AF). Harkitse huolellisesti äänen EF-liikenteelle ostettava kaistanleveys. Tämä johtuu siitä, että palvelun ääniluokka ei salli poikkeamia palveluluokalle määritetyn ääniliikenteen määrään.

Vihje: Kaikki liikenne, joka ylittää palveluntarjoajan palvelun ääniluokalle määrittämän määrän, hylätään välittömästi. Tämä puolestaan vaikuttaa suoraan äänen laatuun.

Kun tarkastellaan Dewey Law LLC:n yleistä rakennetta, on erittäin tärkeää määrittää oikein verkon kaistanleveys, joka tarvitaan ääniliikenteen tukemiseen verkossa. On myös tärkeää merkitä jokainen äänipaketti (ja vain äänipaketit) äänen DSCP-asetuksella (DSCP EF 46).

Jotta QoS voidaan ottaa käyttöön yrityksen verkossa, päätepisteiden tai reitittimien on merkittävä kukin paketti sopivalla Layer 3 -prioriteetti-ilmaisimella (DSCP). Koko verkkopolun kaikkien kytkinten ja reititinten QoS-asetuksen on oltava käytössä. Jos QoS ei ole käytössä yhdessä verkon kytkimessä tai reitittimessä, kyseisen kytkimen tai reitittimen kautta kulkevien ääni- tai videopakettien QoS-merkinnät voidaan poistaa. Tämä poistaa QoS:n käytöstä kaikissa alatason kytkimissä ja reitittimissä, mikä heikentää ExpressRouten arvoa.

Tämä edellyttää myös, että Layer 3:n ja Layer 2:n QoS-prioriteettien yhteys määritetään kussakin pisteessä. Layer 2 -prioriteettimekanismit määritetään kiinteille verkoille IEEE 802.1p-standardissa ja Wi-Fi-verkoille 802.11e/WMM-standardissa. Vielä tärkeämpää on, että verkkopalveluntarjoajan MPLS-verkon verkkoreititin säilyttää DSCP-asetukset kaikissa lähtevissä paketeissa, jotta ne säilyttävät asianmukaisen MPLS-palveluluokan.

Vihje: QoS-määrityksen tarkemmat tiedot ovat artikkelin Lync Serverin verkkosuunnittelu, valvonta ja vianmääritys kohdassa 2.6. Lisää verkon suunnitteluvaatimuksia on myös artikkelissa Skype for Business 2015:n verkon suunnitteluvaatimukset.

Network Access Services -palvelujen tilaaminen

Kun ExpressRouten tarvitsemat QoS-verkon edellytykset ja mekanismit ovat valmiina, voit tilata ExpressRouten Network Access Services -palvelut. Kun ExpressRoute-käyttöoikeuspalveluja tilataan Dewey Law LLC:lle Microsoftin verkkopalveluntarjoajakumppanilta, on määritettävä kaksi asiaa.

 • Kaistanleveyden kokonaismäärä, joka tarvitaan kunkin sijainnin yhdistämiseen ExpressRouteen ja Office 365:een.

 • Kunkin palveluluokan tarvitsema kokonaiskaistanleveys, joka tarvitaan Dewey Law LLC:n käyttämien Skype for Business -sovellusten käyttämiseen. Palveluluokan kaistanleveysvaatimus määritetään sen liikennemäärän perusteella, jota odotetaan kustakin Skype for Business -sovelluksesta, kuten ääni-, video-, pikaviesti-, tavoitettavuus- ja näytön jakamispalvelut.

Skype for Business -sovellusten kaistanleveysvaatimusten määrittäminen

Kun olet määrittänyt Dewey Law LLC:n tarvitseman kokonaiskaistanleveyden, sinun on tiedettävä, miten kaistaleveys tulee jakaa eri palveluluokkien välillä. Sinun on tiedettävä kunkin Skype for Business -sovelluksen tarvitsema kaistanleveys.

Voit määrittää kunkin Dewey Law LLC. -sijainnin vaatimukset Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskimella. Laskin on Excel-pohjainen työkalu, jolla määritetään eri Skype for Business -sovellusten (kuten ääni-, video-, neuvottelupalvelut ja näytön jakamispalvelut) odotettu käyttö. Laskin arvioi automaattisesti kaikkien verkon sijaintien kaistanleveyden ja palveluluokan vaatimukset. Kun lataat Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskimen, lataat myös käyttöoppaan, jossa on laskimen käyttöohjeita.

Jotta laskentataulukkoa on helpompi käsitellä, taulukon solut on merkitty eri väreillä seuraavasti:

 • Vihreä Yleisten tietojen syöttöalueet.

 • Keltainen Lisätietojen syöttöalueet. Voit muuttaa näitä, mutta tee se harkiten.

 • Punainen Vain luku -alueet, joiden syöttöarvot on lukittu eikä niitä voi muuttaa.

 • Harmaa Vain tarkastelu -alueet. Nämä ovat yleisten syöttöalueiden tuloksia tai tietoja.

Dewey Law LLC:n suunnitteluprosessin alussa käyttäjät määritetään eri "henkilöiksi". Voit määrittää kullekin henkilölle hänen odotetun Skype for Business -sovellusten käytön (Ei mitään, Matala, Keskitaso, Suuri tai voit valita jonkin kolmesta mukautetusta asetuksesta). Nämä valinnat ovat Henkilöt-laskentataulukossa. Kunkin vaihtoehdon käyttö (Matala, Keskitaso tai Suuri) on määritetty, mutta niiden oletusasetuksia voidaan muuttaa. Laskin tunnistaa kunkin sijainnin henkilöiden käyttäjien määrän ja laskee sen perustella sijaintien tarvitseman kokonaiskaistanleveyden.

Voit myös määrittää käytettävän ääni- ja videosisällön pakkauksenhallinnan, virheenkorjauksen käyttämisen sekä muut kaistanleveysvaatimuksiin vaikuttavat järjestelmän parametrit. Voit käyttää Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskimen oletusasetuksia tai valita pakkauksenhallinnan ja järjestelmän parametrit. Dewey Law LLC:n sivuston suunnittelussa voidaan käyttää oletusasetuksia. Voit kuitenkin muuttaa oletusasetuksia avattavassa valikossa, jossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat asetukset. Kussakin asetuksessa käytettävät kaistanleveydet ovat Pakkauksenhallinta-laskentataulukossa. Kun muutat jotakin asetusta, kunkin sijainnin kaistanleveyden ja palveluluokan (CoS) muutos päivitetään. Tämän toiminnon avulla voit kokeilla erilaisia määrityksiä ja nähdä muutosten vaikutuksen kaistanleveysvaatimuksiin.

Dewey Law LLC:lle on määritetty kolme henkilöä: Johtoporras/osakkaat, yhtiökumppanit/avustajat ja IT-järjestelmänvalvojat. Alla olevassa taulukossa näkyy, miten käyttöprofiilit on määritetty eri Skype for Business -sovelluksissa kullekin henkilölle.

Henkilöt ja käyttöprofiilit (Henkilöt-laskentataulukko – sarakkeet A–P)

Henkilö

Pikaviestit/tavoitettavuus

P2P-ääni

P2P-video

Äänineuvottelut

Videoneuvottelut

Työpöydän jakaminen

Puhelinneuvottelut

Lync 2010 RTV_Type

Etäkäyttäjät

Lync 2013 -stereoääni

Lync 2013 -videolaatu

Lync 2013 -käyttäjien toiminta P2P-videoikkunassa

Lync 2013 -usean näkymän käyttö

Johtoporras/ osakkaat

Suuri

Keskitaso

Matala

Keskitaso

Keskitaso

Ei mitään

Keskitaso

CIF

0 %

0 %

Paras

Tavallinen

Tavallinen

Yhtiökumppanit/ avustajat

Suuri

Keskitaso

Matala

Keskitaso

Suuri

Suuri

Keskitaso

CIF

0 %

0 %

Keskitaso

Tavallinen

Tavallinen

IT-järjestelmänvalvojat

Suuri

Keskitaso

Ei mitään

Matala

Ei mitään

Ei mitään

Keskitaso

CIF

0 %

0 %

Keskitaso

Tavallinen

Tavallinen

Lisää tiedot edelliseen Käyttäjien jakautuminen sijaintien ja tehtävän mukaan -taulukkoon Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskimen Sijainnit-laskentataulukossa. Alueellisten toimistojen käyttäjämäärä on sama, joten ne on määritetty yhdeksi sijainniksi, jossa on kolme esiintymää. Sama koskee myös suuria ja pieniä sivutoimipisteitä, joissa on 24 ja 50 käyttäjää.

Kun olet määrittänyt kunkin henkilön asetukset, lisää kunkin sijainnin kaikkien henkilöiden käyttäjämäärä Sijainnit-laskentataulukkoon. Kaikkien sijaintien käyttäjien kokonaismäärä päivitetään automaattisesti. Office 365 -sijainnissa ei ole käyttäjiä, joten heidät on lisättävä laskentataulukon Sivutoimipisteet-riveille. Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskin täyttää sitten WAN BW / QoS-liikenneluokka -taulukon Best Effort-, Data Traffic- ja Real-time traffic -luokkien sarakkeet. Tämä on osoitettu alla olevassa taulukossa.

Vihje: Koko laskentataulukossa on myös kunkin sovelluksen samanaikaisten istuntojen enimmäismäärä, mutta sarakkeet on poistettu tässä tilan säästämiseksi.

Henkilöt sijaintien mukaan – (Sijainnit-laskentataulukko – sarakkeet A, D, I ja AI–AX)

Sijainnin nimi

Sijainnin käyttäjiä yhteensä

Samanlaisia sijainteja yhteensä

Käyttäjäprofiili 1

Profiilin 1 käyttäjät

Käyttäjäprofiili 2

Profiilin 2 käyttäjät

Käyttäjäprofiili 3

Profiilin 3 käyttäjät

Pääkonttorit

1070

1

Johtoporras/osakkaat

170

Yhtiökumppanit/avustajat

700

IT-järjestelmänvalvojat

200

Aluetoimistot

345

3

Johtoporras/osakkaat

60

Yhtiökumppanit/avustajat

225

IT-järjestelmänvalvoja

60

Suuret sivutoimipisteet

70

24

Johtoporras/osakkaat

11

Yhtiökumppanit/avustajat

50

IT-järjestelmänvalvoja

9

Pienet sivutoimipisteet

36

50

Johtoporras/osakkaat

6

Yhtiökumppanit/avustajat

25

IT-järjestelmänvalvoja

1

Sijainnin sovelluskohtaiset kaistanleveysvaatimukset (kbps) (Sijainnit-laskentataulukko – sarakkeet A ja BQ–LF)

Sijainti

SIP-/IM-kaistanleveyden huippuarvo

Sivustojenvälisen ääniliikenteen vertaiskaistanleveys

Sivustojenvälisen videoliikenteen vertaiskaistanleveys

Äänineuvottelun kaistanleveyden huippuarvo

Videoneuvottelun kaistanleveyden huippuarvo

WAN-jakamisen kaistanleveyden huippuarvo

PSTN-puhelujen WAN-kaistanleveyden huippuarvo

Pääkonttorit

1070

525,30

560,00

739,50

2640,00

4224,00

2688,30

Aluetoimistot

345

185,40

560,00

255,00

1320,00

1536,00

896,10

Suuret sivutoimipisteet

70

92,70

560,00

102,00

600,00

384,00

216,30

Pienet sivutoimipisteet

36

119,40

560,00

76,50

600,00

384,00

123,60

Laskentataulukon tärkeimmät sarakkeet kuvaavat WAN-kaistanleveyden QoS-luokan mukaan. Tämä on osoitettu alla olevassa taulukossa. Tässä on yhteenveto tiedoista, jotka sinun on toimitettava verkkopalveluntarjoajalle, kun tilaat sijaintien käyttöyhteyden. Kun lasket kokonaiskaistanleveyttä, muista kertoa kunkin sijaintipaikkatyypin kaistanleveys kyseisten sijaintipaikkojen määrällä. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta ExpressRoute-verkkopalvelukumppanin avulla on artikkelissa Azure ExpressRoute.

On erittäin tärkeää, että et ylitä äänen tai Expedited Forwarding (EF) -palveluluokan kaistanleveyttä. Satunnainen pakettierä hylätään, joten yhden puhelun tai puheluryhmän laadun heikkenemisen sijaan kaikkien käynnissä olevien puhelujen laatu heikkenee. On myös tärkeää merkitä ainoastaan EF-palveluluokan ääni DSCP-merkinnällä (DSCP = 46). Muuten äänijono voi ylitäyttyä, kun muuta kuin ääniliikennettä lisätään.

Vihje: EF-palveluluokka tarjoaa parhaan suorituskykytakuun, mutta jos määritetty kaistanleveys ylitetään, kaikki sen ylittävät paketit hylätään välittömästi.

Sijainnin koostettu kaistanleveys QoS-liikenneluokan mukaan – (Sijainnit-laskentataulukko – sarakkeet A ja ML–MR)

Sijainnin nimi

Best Effort -luokka (DSCP 0)

Data Traffic -luokka (mukautettu DSCP)

Real-time Traffic -luokka (DSCP 34, AF41)

Priority Traffic -luokka (DSCP 46, EF)

Pääkonttorit

0,00

5764,80

3200,00

3953,10

Aluetoimistot

0,00

2033,60

1880,00

1336,50

Suuret sivutoimipisteet

0,00

486,40

1160,00

411,00

Pienet sivutoimipisteet

0,00

438,40

1160,00

319,50

Suunnitelman toteuttaminen

Voimme laskea koko WAN-verkon kokonaiskaistanleveyden ja koko ExpressRoute-verkon kokonaiskaistanleveyden käyttämällä edellä olevan Sovellus- ja sijaintikohtaiset -taulukon arvioita kaistanleveydestä. ExpressRoute-verkon kokonaisliikenne ei sisällä sijaintipaikan vertaiskaistanleveyttä.

Sijainti

SIP-/IM-kaistanleveyden huippuarvo

Äänineuvottelun kaistanleveyden huippuarvo

Videoneuvottelun kaistanleveyden huippuarvo

WAN-jakamisen kaistanleveyden huippuarvo

PSTN-puhelujen WAN-kaistanleveyden huippuarvo

ExpressRoute-kokonaisliikenne sijaintiluokittain (eli sivujen kokonaisaika #)

Pääkonttorit

1 070

739,50

2640,00

4224,00

2688,30

11361,80

Aluetoimistot

345

255,00

1320,00

1536,00

896,10

8704,20

Suuret sivutoimipisteet

70

102,00

600,00

384,00

216,30

32935,20

Pienet sivutoimipisteet

36

76,50

600,00

384,00

123,60

61005,00

Tämä tarkoittaa, että Skype for Business Online -liikenne kulkee pikareittiä pitkin nopeudella 114 Mbps, joten Dewey tarvitsee ExpressRoute-reitille vähintään 200 Mbps:n tilauksen. ExpressRoute-vertaisverkon sijaintipaikkoihin voidaan hankkia useita rinnakkaisia ExpressRoute-piirejä. Tämä on suositeltavaa, jos Deweyn sijainnit ovat eri maantieteellisillä alueilla tai jos järjestelmän palautumiskykyä halutaan parantaa ExpressRoute-piirin yhteysongelmien varalta. Jos hankit ExpressRoute-piirejä useille Azure-alueille, ExpressRoute-piirien välisen yleisen yhteyden muodostaminen edellyttää ExpressRoute premium -lisäosaa.

Kun tiedät tarvittavan kaistanleveyden kokonaismäärän ja palveluluokan (CoS) kaistanleveyden määrän, voit tehdä tilauksia valituilta verkkopalveluntarjoajilta. Muista myös antaa arviot muiden sovellusten ja palveluiden liikenteestä. Me tarjoamme ohjausta muiden Office 365 -palveluiden verkkosuunnitteluun, mukaan lukien kaistanleveyden laskimet Exchangeen ja OneDriveen. Verkkopalveluntarjoajan tilaus sisältää enemmän kaistanleveyttä, koska sijaintipaikan sisäinen liikenne on otettava jälleen huomioon. Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskin antaa vain arvion odotetusta liikenteestä, joten on suositeltavaa varmistaa verkon kyky tukea tällaista liikennemäärää tekemällä kuormituskoe.

Vihje: Verkon kuormituskokeen suorittaminen on erittäin suositeltavaa verkon esiarvioinnin aikana.

Kuormituskokeeseen sisältyy infrastruktuurin laatiminen ja määrittäminen ja sen käyttäminen odotetulla simuloidulla liikennemäärällä suorituskykyä samalla tarkkailemalla. Liikennearviot voivat olla epätarkkoja joillakin alueilla, mutta voit kuitenkin varmistaa, että verkko tukee Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskimen arvioimaa liikennemäärää. Kuormituskoetta on suositeltavaa suorittaa vähintään muutaman päivän ajan. Jos suoritat sitä pidempiä aikoja, voit määrittää luvut tarkemmin. Kuormituskoejakson pidentämistä on kuitenkin arvioitava suhteessa maksamiesi verkkopalvelujen hintoihin, sillä kokeessa ei siirretä oikeaa käyttäjien verkkoliikennettä. Microsoft on sertifioinut useita toimittajia IT Pro Tools -ohjelmassa. Ne tarjoavat verkon hallinta- ja käyttötyökaluja, kuten verkon esiarvioinnin kuormitustyökaluja. Skype for Business sisältää myös System Integrators (SI) -palvelut, jotka voivat käyttää sertifioituja IT Pro Tools -työkaluja ja suorittaa verkon arvioinnin puolestasi. Lisätietoja on artikkelissa Skype for Business -ratkaisut: IT Pro Tools.

Kuormituskoe varmistaa, että verkko tukee tarvittavia liikennemääriä, mutta todellisuudessa Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskimen tiedot voivat olla virheellisiä useista eri syistä. Kannattaa myös jatkaa sijaintien verkkojen valvontaa ja suorittaa jatkuvaa verkon arviointia sen käyttöönoton jälkeen sekä varmistaa, että kaistanleveys on riittävä ja että QoS-mekanismit toimivat oikein. On tärkeää jatkaa verkon suorituskyvyn valvontaa, kun oikeita käyttäjiä lisätään verkkoon.

Osa 2: ExpressRoute Skype for Business QoS

Microsoftin ExpressRoute-palvelu tarjoaa erillisen yhteyden Azure-pilvipalveluun, mutta Office 365:n reaaliaikaisten työkuormien välittäminen edellyttää verkkopalveluja, joiden kaistanleveys on riittävä liikennemäärän siirtämiseen ja jotka tukevat Quality of Service (QoS) -luokittelua yritystason käyttökokemuksen varmistamiseksi. QoS-yhteys on määritettävä päästä päähän (PC-tietokoneesta verkkokytkinten ja -reitittimien kautta pilvipalveluun), sillä jos jokin polun osa ei tue QoS-luokittelua, koko puhelun laatu voi heiketä.

Tässä osassa kerrotaan haasteista, jotka liittyvät IP-verkon reaaliaikaisen liikenteen tukemiseen sekä Office 365:n reaaliaikaisten työkuormien onnistuneen ExpressRoute-käyttöönoton määrittämiseen Microsoftin ExpressRoute Exchange -palveluntarjoajan tai verkkopalvelujentarjoajan avulla.

QoS on hyväksytty lopettaminen yksinomaan ExpressRoute verkon piirit päälle ja käytetään Microsoft verkoston Skype for Business-liikenne. Nykyään joitakin Lähtevät yhteydet Microsoftin osiin on DSCP puuttuvat arvot Skype for Businessin. Lähtevän tietoliikenteen on täysin merkitty DSCP-arvoja, kunnes olet kehotetaan ohjeiden QoS merkintöjen lisäämiseen liikenteen verkko-reunaa, on tämän artikkelin Käyttöönoton QoS käyttämällä verkon Käyttöoikeusluettelon Access Control List () -kohdassa kuvatulla tavalla.

Reaaliaikaisuuden ongelmat

Yritystason ääni- ja videopalvelujen tarjoaminen asettaa IP-verkolle tiettyjä vaatimuksia. Reaaliaikainen liikenne käyttää Real-time Transport Protocol (RTP) -protokollaa, jota siirretään User Datagram Protocol (UDP) -protokollalla. Transmission Control Protocol (TCP) -protokolla numeroi ja testaa kunkin viestin virheiden varalta. Se sisältää myös muita mekanismeja kadonneiden tai virheellisten viestien havaitsemiseen ja uudelleenlähettämiseen. UDP ei tarjoa tämäntasoista luotettavuutta. Jos viestit vioittuvat virheiden vuoksi tai ne menetetään puskurin ylitäyttymisen vuoksi, ne katoavat. UDP-protokollaa käytetään RTP-protokollan kanssa, koska reaaliaikaisessa liikenteessä kadonneiden viestien uudelleenlähetyksestä ei ole hyötyä. Viestit saapuvat joka tapauksessa liian myöhään, jotta niillä olisi positiivista vaikutusta ääniviestien kulkuun.

Suunnittelijat tietävät menetettyjen pakettien vaikutukset, joten he ovat laatineet kaksi tapaa parantaa äänen ja videon suorituskykyä IP-verkossa.

 • Äänen koodauksen ja koodin purkamisen joustavuuden lisääminen pakettien menetyksen yhteydessä. Tämä voidaan tehdä virheenkorjauksella ja korjata havaituista virheistä tietty prosenttiosuus. Tämä on Office 365:n reaaliaikainen siirto-ominaisuus. Voit myös suunnitella äänen koodinpurkujärjestelmät, jotka peittävät menetettyjen pakettien vaikutukset. Tämä on ominaista Microsoftin pakkauksenhallinnalle.

 • Voit käyttää siirtopalveluja, jotka käyttävät palvelun laatumekanismeja verkon suorituskyvyn varmistamiseen viiveiden, pakettien menetyksen, häiriöiden ja pakettien välisten viive-erojen suhteen.

Joustava äänikoodaus vastaa vain paketin menettämisen aiheuttamaan ongelmaan, joten on tärkeää, että reaaliaikaisen äänen ja videokuvan siirtämiseen käytettävässä verkossa on viiveitä ja häiriöitä vähentäviä mekanismeja. Vaikka joustava koodaus on käytössä, mutta liian monta pakettia menetetään, vastaanottavalla asemalla ei ole tarpeeksi tietoja tunnistettavan äänisignaaliversion rekonstruoimiseen. Menetettyjen pakettien prosenttiosuus, joka aiheuttaa huomattavan äänen laadun heikkenemisen, vaihtelee käytössä olevan äänen koodaustekniikan mukaan. Peräkkäisten pakettien merkkijonojen menettäminen aiheuttaa kuitenkin kaikissa tapauksissa ongelmia.

Viiveen minimoiminen on tärkeää, sillä pitkä viive voi vaikuttaa keskustelun kulkuun ja aiheuttaa puhujille häiriöitä. Parhaat käytännöt osoittavat, että äänen viiveen päästä päähän (suusta korvaan) on oltava alle 150 millisekuntia (ms) yhteen suuntaan, ei kumpaankin suuntaan. Viive tietenkin kasvaa pidemmissä siirtoyhteyksissä, kuten valtameren ylittävissä yhteyksissä, kun huomioidaan etenemisviive tai aika, joka kuluu signaalin fyysiseen kulkuun kaapelia pitkin.

Jos viive on pidempi kuin 150 millisekuntia yhteen suuntaan, se vaikuttaa puhujaan oudolla tavalla. Puhujan aivot luulevat, että vastaanottaja ei ole kuullut häntä ja hän toistaa viimeksi sanomansa asian. Tämä törmää yhteen kaukopäästä tulevan viivästyneen vastauksen kanssa. Jos olet joskus puhunut satelliittipuhelimella, tiedät, mitä tämä tarkoittaa. Satelliittikanavan viive yhteen suuntaan on noin 250 millisekuntia, joka on paljon suositeltua viivettä pidempi.

Suositellut verkkoparametrit yritystason äänipalveluille

Parametri

Suositeltu arvo

Saapuvan paketin viive (keskiarvo)

≤ 5 ms

Saapuvan paketin viive (maksimi)

≤ 40 ms

Menetettyjen pakettien osuus (keskiarvo)

0 %

Verkon yhdensuuntainen viive

≤ 100 ms (tulee sisältää viiveiden tarkastukset maantieteelliseen etäisyyteen verrattuna)

ExpressRoute osana yritystason puheluverkkoa

ExpressRoute tarjoaa verkkopalveluntarjoajan tai Exchange-palveluntarjoajan välittämän erillisen yhteyden, jolle on kolme yhdistämisvaihtoehtoa:

 • Cloud Exchange -yhteistoimipaikka

 • Point-to-Point Ethernet -yhteys

 • Any-to-Any (IPVPN) -yhteys

Näin voidaan hyötyä korkeasta käytettävyydestä (99,9 prosentin palvelutasosopimus (SLA)) ja luotettavasta reitityksestä, joka on suojattu (ei internet-siirtoa), johon Internet-liikenteen vaihtelu ei vaikuta ja joka priorisoi liikenteen palvelutason (QoS) merkintöjä kunnioittaen (tarkempia tietoja palvelutasosta on jäljempänä). Yhdistämällä ExpressRouten hyvin suunniteltuun WAN-verkkoon voit saada yritystason puheluverkon.

Voit käyttää ExpressRoute-verkkoa tiedonsiirtoon niistä toimistoista ja tietokeskuksista (hybridiverkossa), jotka on yhdistetty piiriin. Toimipaikkojen ulkopuoliset käyttäjät (esimerkiksi kotitoimistoissa tai matkoilla työskennellessään) eivät käytä ExpressRoute-piiriä, jos heillä ei ole VPN-yhteyttä, joten heitä ei tarvitse sisällyttää kaistanleveyden arvioihin ExpressRoute-piirin mitoittamista varten. Jos kyse on kansainvälisestä yrityksestä, voit hankkia ExpressRoute-piirejä kullekin alueella ja käyttää reitityssääntöjen ilmaisemiseen BGP-yhteisötunnisteita, jotta liikenne ohjataan haluttuun ExpressRoute-piiriin (yleensä kunkin sijaintipaikan lähimpään piiriin) muiden piirien ollessa varareitteinä yhden piirin toimintakatkosten varalta.

Jos ExpressRoute ei ole mahdollinen

Se ei ehkä ole mahdollista kaikissa sivustoissa muodostaa ExpressRoute, joko kustannukset, ei voi ExpressRoute edellytykset tai nykyisen NSP rajoitukset. Jos olet, jotka eivät voi käyttää ExpressRoute voit edelleen suositellaan noudattamalla jäljempänä ohjeet merkintä QoS verkossa oleville sekä suunnitella ja että NSP sopimuksia varmistaa riittävät kaistanleveys ja liikenteen priorisointiin QoS perusteella tuki.

Lisäksi, jos on alueilla, jossa on useita toimipisteitä, mutta ei ole ExpressRoute piirit kaikilla alueilla käytettävä alueen Erityisen yhteisön tunnisteet määritettäessä reititys tietoliikenteen, koska satelliitti toimistot, niin, että tarpeettomat pitkä matka salataanko siirrettävät voidaan välttää. Voit esimerkiksi yritys, joka on Skype for Business Online-organisaatiostasi isännöidään USA: ssa, mutta toimipisteiden Euroopan ja yrityksen on vain yksi ExpressRoute piiri-piin laakso. Useimmat Skype for Business Onlinen liikenne reititetään palvelinkeskukseen, jossa organisaation nykyisessä (esimerkiksi neuvottelupuheluita yrityksen sisällä muiden käyttäjien kanssa), käyttämällä ExpressRoute piiri ehkä ensisijainen useimmat tietoliikenteen. Kuitenkin Euroopan käyttäjä on toisessa yrityksessä, jonka organisaation sijaitsee Euroopan ylläpitämä neuvottelupuheluun liittyminen, puhelua media kohde on Euroopan palvelinkeskuksen toisen yrityksen sijainti. Piin laakso ExpressRoute-piiri liikenne reititys on oltava pienempi suoran reitin kuin on mahdollista Internetin kautta. Siinä tapauksessa haluat ehkä määrittää reitittimen (esimerkiksi osoitteessa Euroopan toimistot) verkossa oleville on rajattu hiusristikon sisään yhteisön tunnisteita, kun tekemällä Reitityssääntöjen ja reititys Internet piin laakso ExpressRoute sijaan piiri tietoliikenteen, jossa on Euroopan alueen kautta tunnisteet.

Quality of Service (QoS)- ja Class of Service (CoS) -peruskäsitteet

IP-verkossa Quality of Service (QoS) kuvaa kaikkia mekanismeja, joita käytetään tiettyjen pakettien priorisoituun käsittelemiseen. Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) määrityksen mukaan QoS yhdistää kaikki yhteyden laatua koskevat osa-alueet, kuten, viive, menetys, signaalikohinasuhde, ylikuuluminen, kaiku, katkokset, taajuusvaste ja kuuluvuustasot. Pakettiverkkojen QoS on tarkemmin Class of Service (CoS), joka keskittyy viiveen, häiriöiden ja pakettien menetyksen estämiseen. Käytämme kuitenkin QoS-termiä, sillä sitä käytetään yleisemmin.

QoS:n tarjoaminen IP-verkossa edellyttää kahta pääkomponenttia:

 • Määritetyn kaistanleveyden varaaminen kullekin reaaliaikaisen liikenteen linkille. Jos kaistanleveyttä ei tarvita reaaliaikaiselle liikenteelle, sitä voidaan käyttää muulle liikenteelle. Yleinen suositus on, että minkään linkin kapasiteetista ei tule määrittää yli 30 prosenttia ääniliikenteelle.

 • Pakettien otsikon merkitseminen prioriteetti-ilmaisimella, joka kertoo polun kytkimille ja reitittimille paketille määritettävän prioriteetin.

Kun paketti saapuu kytkimeen tai reitittimeen, se siirretään lähtevään jonoon seuraavaa haaraa tai hyppyä varten. Eri prioriteettitasoille on eri lähteviä jonoja. Kytkin tai reititin käyttää algoritmia, joka palvelee suuren prioriteetin jonoa useammin kuin pienen prioriteetin jonoja.

Haasteellista, on eri QoS tekniikoita, jotka on toteutettu Layer 2 (eli Ethernet- tai Wi-Fi-layer) ja Layer 3 (eli IP-layer). Näiden eri QoS käyttöotot ehkä määritettävä kullekin valitsin ja reitittimen verkon sekä verkon ja verkko-palveluntarjoajan verkkoon välille käyttöliittymän.

Skype for Business -sovellusten tiedot voidaan yhdistää sopivaan palveluluokkaan kahdella tavalla:

 • liikenteen päätepisteen merkintä Differentiated Services Control Point (DSCP) -pisteen avulla

 • verkon käyttöoikeusluettelon avulla.

Päätepisteen liikenteen merkintä – Differentiated Services Control Point (DSCP)

Differentiated Services (DiffServ) on "karkea" mekanismi verkkoliikenteen luokittamiseen ja hallitsemiseen sekä QoS-luokittelun tarjoamiseen IP-verkoissa. Reitittimet ja muut Layer 3 -toimintoja käyttävät laitteet määrittävät paketin prioriteetin DiffServ Control Point (DSCP) -pisteen avulla. QoS otetaan käyttöön lisäämällä 6-bittinen DSCP-arvo IP-otsikon Differentiated Services -kenttään (aikaisemmin Palvelutyyppi-kenttä). 6-bittinen arvo sallii 64 eri prioriteettitasoa. Prioriteettitasot on tavallisesti määritetty seuraavasti.

Suositellut DSCP-asetukset

Liikenteen luokka

Asetukset (DSCP-merkinnät)

Skype for Business -työkuormat

Ääni

EF (46)

Skype for Business ja Lync-puhelut

Vuorovaikutteinen

AF41 (34)

Video

AF21 (18)

Sovellusten jakaminen

Oletus

AF11 (10)

Tiedostonsiirto

CS0 (0)

Jokin muu

IP-versio 4 -otsikko

IPv4-otsikko

Layer 2 QoS: IEEE 802.1p/Wi-Fi Multi-Media (IEEE 802.11e)

DSCP on vakiomenetelmä QoS-käyttöönotossa Layer 3 -tasolla, mutta käytettävissä on eri Layer 2 QoS -menetelmiä kiinteille (Ethernet) ja langattomille (Wi-Fi-verkot) verkoille. Kiinteiden verkkojen QoS-menetelmä on määritetty IEEE 802.1p -standardissa. WLAN QoS -menetelmä on määritetty IEEE 802.11e -standardissa, jonka Wi-Fi Alliance tunnistaa "Wi-Fi Multi-Media Certified" (WMM Certified) -sertifioituna.

IEEE 802.1p tunnistaa viestin prioriteetin 3-bittisen Priority Code Point (PCP) -pisteen avulla. PCP on osa Ethernet-otsikon 32-bittistä kenttää, joka sisältää myös VLAN-tunnisteen. PCP-arvojen määritykset ovat seuraavassa.

IEEE 802.1p PCP -arvot

PCP-arvo

Priority (Prioriteetti)

Lyhenne

Liikennetyypit

7

7

NC

Verkonvalvonta

6

6

IC

Internet-valvonta

5

5

VO

Ääni

4

4

VI

Video

3

3

CA

Tärkeät sovellukset

2

2

EE

Excellent Effort

0

1

BE

Best Effort

1

0

BK

Tausta

IEEE 802.1p otetaan käyttöön hyvin samalla tavalla kuin DSCP ja liikenne lajitellaan eri prioriteetin jonoihin kullakin prioriteettitasolla, mutta WLAN-puhelujen jaettu media edellyttää erilaista menettelyä. Käyttöpiste ja asiakas ylläpitävät erillisiä lähteviä jonoja eri prioriteettitasoille, mutta myös siinä on eroja, miten kehykset lähetetään radiokanavassa.

Wi-Fi-verkossa kaikilla käyttöpisteeseen liittyvillä asiakkailla on sama yksittäinen ja yksisuuntainen kanava (vain asiakasasema tai käyttöpiste voidaan lähettää kerralla). Radiokanavan mahdollisten törmäysten minimoimiseksi asema odottaa ennen kehyksen lähettämistä, että kanava on vapaa määritetyn ajan (kehysten välinen etäisyys). Jos kanava on varattu aseman aloittaessa lähettämistä, lähetys perutaan satunnaiseksi aikajaksoksi. Jos kehys on lähetetty ja lähettäjä ei saa vastaanottajalta vahvistusviestiä, se olettaa törmäyksen tai muun virheen ilmenneen ja peruuttaa lähetyksen satunnaiseksi aikajaksoksi ennen kuin se yrittää lähettää uudelleen radiokanavan kautta. Peruutuksen aikajakso on satunnainen, jotta samojen asemien uudelleentörmäämisen mahdollisuus voidaan minimoida.

IEEE 802.11e/WMM priorisoi radiokanavan käytön määrittämällä liikenneluokille eri lähetystä edeltävät odotusajat (satunnaiset kehysten väliset etäisyydet (AFIS)) ja eri peruutusjaksot. Neljä prioriteettitasoa (käyttöoikeusluokkaa) määritetään.

Prioriteetti määritetään määrittämällä lyhempiä AFIS-arvoja korkeamman prioriteetin kehyksille. Jos yksi asema odottaa äänikehyksen lähettämistä ja toinen tietokehyksen lähettämistä, äänikehys lähetetään aina ensin. Ääni- ja videokehyksille määritetään käytännössä sama AFIS-arvo, mutta videokehysten peruutuksen aikavälit ovat pidempiä. Ääni- ja videokehys voivat törmätä ensimmäisen yrityksen aikana, mutta äänikehys lähetetään aina nopeammin uudelleen. IEEE 802.1p- ja IEEE 802.11e -standardien välinen korrelaatio on osoitettu alla:

IEEE 802.11e/Wi-Fi Multi-Media (WMM) – 802.1P -yhdistäminen

WMM-käyttöluokka

WMM -kuvaus

802.1P PCP -arvo

802.1P-määritys

1 (AC_VO)

Ääni

7 (111)

NC

6 (110)

VO

2 (AC_VI)

Video

5 (101)

VI

4 (100)

CL

3 (AC_BE)

Best Effort -tiedot

3 (011)

EE

0 (000)

BE

4 (AC_BK)

Tausta -tiedot

1 (001)

BK

2 (010)

---

Layer 3- ja Layer 2 -prioriteettien suositeltu suhde on osoitettu alla:

Suositellut Layer 3- ja Layer 2 -prioriteettisuhteet

Layer 3 -merkinnät

Layer 2 (PCP-arvo)

Wi-Fi (käyttöluokka)

Verkonvalvonta

Per Hop Behavior (PHB) - Class Selector (CS) 6

6

1 (AC_VO)

DSCP-arvo - 48

Ääni

Per Hop Behavior (PHB) - Expedited Forwarding (EF)

5

1 (AC_VO)

DSCP-arvo - 46

Videoneuvottelu

Per Hop Behavior (PHB) - Assured Forwarding (AF) 41

4

2 (AC_VI)

DSCP-arvo - 34

Puhelun signalointi

Per Hop Behavior (PHB) - Class Selector (CS) 3

3

2 (AC_VI)

DSCP-arvo - 24

Lyhyen viiveen tiedot

Per Hop Behavior (PHB) -Assured Forwarding (AF) 21

2

3 (AC_BE)

DSCP-arvo - 18

Korkean siirtonopeuden tiedot

Per Hop Behavior (PHB) - Assured Forwarding (AF) 11

1

3 (AC_BE)

DSCP-arvo - 10

Best Effort

Per Hop Behavior (PHB) - 0

0

4 (AC_BK)

DSCP-arvo - 0

On tärkeää huomata, että IEEE 802.1p- ja WMM-prioriteettikoodauksessa on ristiriita. Äänen 802.1p PCP -arvo on 5, mutta WMM-vakiomäärityksessä PCP 5 on määritetty Käyttöluokka 2:lle, joka on videon WMM-käyttöluokka (AC_VI). Ohita määritys siten, että PCP 5 on käyttöluokassa 1. Voit myös välttää äänen ja videon käyttämistä samassa Wi-Fi-verkossa, kunnes Wi-Fi Alliance ratkaisee ongelman. Lisätietoja Wi-Fi-yhteydestä on artikkelissa Wi-Fi-luettelokohteet.

QoS-käyttöönotto verkon käyttöoikeusluettelon(ACL) avulla

QoS voidaan ottaa käyttöön myös ExpressRoute-määrityksessä verkon käyttöoikeusluettelon (ACL) avulla. Tässä menetelmässä päätepisteet eivät lisää sopivia DSCP-merkintöjä kunkin paketin otsikkoon, vaan merkinnän tekee palvelimen reititin UDP-lähdeportin mukaan. Kaikki kytkimet ja reitittimet on silti määritettävä tukemaan QoS-luokittelua, jotta DSCP-asetukset säilyvät. On tärkeää, että palveluntarjoajan verkkoon liitetty reititin säilyttää DSCP-asetuksen kunkin paketin otsikossa, sillä DSCP-asetus kertoo verkkopalveluntarjoajalle, miten pakettia tulee käsitellä.

Kunkin Skype for Business -sovelluksen suositellut porttialueet on lueteltu oppaan Lync Serverin verkkosuunnittelu, valvonta ja vianmääritys kohdassa 2.6.1.1. On tärkeää, että tämä noudattaa organisaation yleistä QoS-menetelmää. Etsi myös erilaisia QoS-käytäntöjä ja mahdollisia paketin uudelleenmerkitsemisen ristiriitoja.

QoS- ja MPLS-verkkopalveluja käytetään pääasiassa reaaliaikaisten ääni- ja videopalvelujen laadun varmistamiseen, mutta näitä samoja ominaisuuksia voidaan käyttää myös datasovelluksissa. MPLS-verkoissa kaikkia sovelluksia ei käsitellä tasapuolisesti, vaan organisaatiot voivat priorisoida tiettyjä datasovelluksia. MPLS-palvelun avulla reaaliaikaisille sovelluksille, kuten luottokorttimaksuille tai näytön jakamiselle, voidaan antaa suurempi prioriteetti kuin vähemmän kiireellisille tapahtumille, kuten sähköposteille.

IP-verkkopalvelujen tyypit – IP ja MPLS

Alkuperäisen IP-paketin välityksen periaatteena on Best Effort. Tämä tarkoittaa, että kyseisiä IP-paketteja välittävät reitittimet tekevät parhaansa pakettien perille saamiseksi, mutta pakettien saapumisesta tai saapumisajasta ei ole mitään takuita. Tavalliset Internet-palvelut, kuten kodin internet-yhteys, toimivat tällä tavalla. Ajatuksena on, että jos tietty sovellus vaatii parempaa luotettavuutta, se tarjotaan protokollapinon ylemmällä tasolla. Transmission Control Protocol (TCP) on luotettava toimitustapa. Reaaliaikaisissa ääni- ja videopalveluissa käytettävä User Datagram Protocol (UDP) on epäluotettava (Best Effort) toimitustapa.

Multi-Protocol Label Switching (MPLS) kehitettiin, jotta verkkopalveluntarjoajat voivat tarjota IP-palveluun suorituskykytakuut viiveiden, häiriöiden ja pakettien menettämisen osalta. Jotta MPLS voi täyttää suorituskykytakuut, se poistaa osan perinteisen IP-palvelun epäluotettavuudesta. MPLS ei ensinnäkään anna pakettien löytää perille reitittimien kautta (tällöin jokainen paketti voi kulkea eri reittiä lähteestä määränpäähän), vaan se reitittää kaikki paketit "virtuaalisessa kehässä", jossa on kiinteä Label Switched Path (LSP) -niminen reitti. Jos jossakin polun linkissä on virhe, sitä käyttävät LSP-polut reititetään nopeasti uudelleen.

Kun paketti lähetetään MPLS-verkkoon, verkkopalveluntarjoajan reunareititin lisää pakettiin ylimääräisen selitteen sisältävän otsikon, jonka avulla paketti lähetetään oikeaan LSP-polkuun. MPLS-verkon toisen pään reunareititin poistaa selitteen.

Lähetysprosessin yksinkertaistamisen lisäksi MPLS tarjoaa verkon hallintajärjestelmän, joka tietää, mitä yhteyksiä siirretään missäkin verkon linkissä. Ohjaamalla liikenteen reititystä verkossa käyttäjä voi varmistaa kunkin polun tarjoaman QoS-luokittelun. Tavanomaisten ja tavallisten IP-palveluiden Best Effort -suorituskyvystä poiketen MPLS-käyttäjät voivat tarjota luotettavan suorituskyvyn IP-palvelun. LSP tekee lisäksi MPLS-palvelusta perinteisiä Internet-palveluja turvallisemman vaihtoehdon. Tavallisessa IP-palvelussa voit vain toivoa verkon suoriutuvan tarpeeksi hyvin laadukkaan äänen tarjoamiseen. Voit käyttää esimerkiksi FEC-tekniikkaa ja joustavampaa äänen koodausta, mutta MPLS-palvelun avulla voit varmistaa suorituskyvyn.

MPLS-palveluntarjoajat tarjoavat useita palvelutasoja, joissa on valitettavasti eri tunnistusehdot. Sinun on tehtävä tiivistä yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa, jotta he ymmärtävät Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskimen antamat tiedot sekä Office 365:n reaaliaikaisille työkuormasovelluksille suositellut vaihtoehdot.

Yhteenveto

Skype for Business parantaa yritysviestinnän laatua. Et tarvitse puhelinvaihteeseen yhdistettyä puhelinta, erillistä videoneuvottelujärjestelmää, erillistä sähköpostiohjelmaa, ulkopuolista neuvottelupalvelua sekä pikaviesti- ja tavoitettavuusohjelmia, sillä Skype for Business yhdistää kaikki nämä toiminnot yhteen käyttöliittymään.

Yritystason reaaliaikaisten ääni- ja videopalvelujen jatkuva toimittaminen edellyttää päästä päähän olevaa verkkoinfrastruktuuria, joka pystyy tarjoamaan QoS-luokittelun. Tähän sisältyvät sekä LAN- että WAN-palvelut. Microsoft tarjoaa työkaluja, kuten Lync 2010:n ja 2013:n kaistanleveyden laskimen, joiden avulla voidaan arvioida eri palvelujen tarvitsemaa kapasiteettia. IT Pro Tools -ohjelmassa on lisäksi kumppaneita (Skype for Business Solutions: IT Pro Tools), jotka tarjoavat työkaluja verkkoinfrastruktuurin esiarviointiin ja jotka tukevat valvontaa, raportointia sekä vianmääritystä. Jos verkkoinfrastruktuuria ei ole mitoitettu ja määritetty oikein, käytössä voi olla ExpressRoute Skype of Business, joka ei vastaa käyttäjien odotuksia laadun ja yhdenmukaisuuden suhteen.

Tehokkaat yritystyökalut ovat luotettavia, yhdenmukaisia ja helppokäyttöisiä, jotta käyttäjät haluavat käyttää niitä. Verkon osalta tämä edellyttää verkkoinfrastruktuuria (paikallista ja laajaa, kiinteää ja mobiilia), joka mahdollistaa tämän. Infrastruktuurin suunnitteleminen, käyttöönottaminen ja ylläpitäminen ei aina ole helppoa. Tarvittavat laitteistot, työkalut ja verkkopalvelut ovat saatavilla. IT-asiantuntija on kuitenkin vastuussa siitä, että ne suunnitellaan, otetaan käyttöön ja niitä ylläpidetään siten, että käyttäjät voivat käyttää viestintä- ja yhteistyöpalveluja, joiden avulla he voivat työskennellä tehokkaasti, ja että organisaatio saa täyden hyödyn tekniikan tarjoamista eduista.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Katso myös

ExpressRoute-dokumentaatio

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×