Excelin hyperlinkkien käsitteleminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit lisätä laskentataulukon soluun hyperlinkki, jos haluat, että siihen liittyvät toisessa tiedostossa tai toisella Web-sivulla olevat tiedot ovat käytettävissä nopeasti. Voit lisätä hyperlinkkejä myös tiettyihin kaavion osiin.

Huomautus: Tämän artikkelin näyttökuvien useimmat otettiin Excel 2016. Jos sinulla on eri versiota näkymän voi olla hieman erilainen, mutta ellei muuta ole mainittu-toiminto on sama.

Hyperlinkki on asiakirjan sisältämä linkki, joka napsautettaessa avaa jonkin toisen WWW-sivun tai tiedoston. Kohteena on usein toinen WWW-sivu, mutta linkki voi viedä myös kuvaan, sähköpostiviestiin tai ohjelmaan. Hyperlinkki voi olla tekstiä tai kuva.

Kun sivuston käyttäjä napsauttaa hyperlinkkiä, kohde näytetään Selain, avataan tai suoritetaan kohteen tyypin mukaan. Esimerkiksi sivun hyperlinkki näyttää sivun selaimessa, ja .avi-tiedoston hyperlinkki avaa tiedoston mediasoittimessa.

Hyperlinkkien käyttötavat

Voit käyttää hyperlinkkejä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Siirtyminen tiedostoon tai WWW-sivulle, joka sijaitsee verkossa, intranet tai Internetissä

 • Siirtyminen tulevaisuudessa luotavaan tiedostoon tai WWW-sivulle

 • Sähköpostiviestin lähettäminen

 • Tiedonsiirron, kuten lataamisen tai FTP-prosessin, aloittaminen

Kun osoitat tekstiä tai kuvaa, joka sisältää hyperlinkin, osoitin muuttuu käden näköiseksi Käden muotoinen osoitin . Tämä ilmaisee, että tekstiä tai kuvaa voi napsauttaa.

Mitä URL-OSOITE ja sen toiminnasta

Kun luot hyperlinkin, sen kohde on koodattu URL (Uniform Resource Locator) -osoitteeseen, esimerkiksi:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://Tietokoneen_nimi/Jaettu_kansio/Tiedostonimi.htm

URL-osoite sisältää protokolla, esimerkiksi HTTP-, FTP- tai tiedostoprotokollan, Verkkopalvelin tai verkkosijainnin sekä polun ja tiedostonimen. Seuraavassa kuvassa esitetään URL-osoitteen osat:

URL-osoitteen neljä osaa

1. Käytettävä protokolla (HTTP, FTP, tiedosto)

2. WWW-palvelin tai verkkosijainti

3. Polku

4. Tiedostonimi

Absoluuttiset ja suhteelliset hyperlinkit

Absoluuttinen URL-osoite sisältää koko osoitteen, mukaan lukien protokolla, Verkkopalvelin, polku ja tiedostonimi.

Suhteellisesta URL-osoitteesta puuttuu yksi tai usea osa. Puuttuvat tiedot saadaan URL-osoitteen sisältävältä sivulta. Esimerkiksi jos protokolla ja WWW-palvelin puuttuvat, selain käyttää aktiivisena olevan sivun protokollaa ja toimialuetta, jollaisia ovat esimerkiksi .com, .org ja .edu.

WWW-sivut käyttävät usein suhteellisia URL-osoitteita, jotka sisältävät vain osittaisen polun ja tiedostonimen. Jos tiedostot siirretään toiseen palvelimeen, hyperlinkit toimivat niin kauan kuin sivujen suhteelliset sijainnit säilyvät. Esimerkiksi jos Tuotteet.htm-linkki osoittaa Elintarvikkeet-kansion sivulle, jonka nimi on omena.htm, ja molemmat sivut siirretään jonkin toisen palvelimen Elintarvikkeet-nimiseen kansioon, hyperlinkki säilyy yhä toimivana.

Microsoft Office Excel -työkirjassa määrittämättömät hyperlinkkien kohdetiedostojen polut ovat oletusarvon mukaan suhteellisia aktiivisen työkirjan sijaintiin nähden. Voit määrittää perusosoitteen, jota käytetään oletusarvoisesti niin, että aina kun luot hyperlinkin kyseisessä sijainnissa olevaan tiedostoon, Lisää hyperlinkki -valintaikkunassa on määritettävä tiedostonimi, mutta ei polkua.

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

  1. Valitse Lisää -välilehden linkit -ryhmässä hyperlinkki Hyperlinkki-painike .

  Voit myös napsauttaa solua tai kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten pikavalikosta Hyperlinkki tai voit painaa CTRL+K.

 2. Valitse Linkki-kohdassa Luo uusi tiedosto.

 3. Kirjoita uuden tiedoston nimi Uuden tiedoston nimi -ruutuun.

  Vihje: Jos haluat määrittää tiedostolle jonkin muun sijainnin kuin Koko polku -kohdassa näkyvän sijainnin, kirjoita uusi sijainti nimen eteen Uuden tiedoston nimi -ruutuun tai valitse Vaihda ja valitse haluamasi sijainti. Valitse sitten OK.

 4. Määritä, milloin haluat avata uuden tiedoston muokattavaksi, valitsemalla Muokataan-kohdassa Muokkaa uutta tiedostoa myöhemmin tai Muokkaa uutta tiedostoa nyt.

 5. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 6. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

  1. Valitse Lisää -välilehden linkit -ryhmässä hyperlinkki Hyperlinkki-painike .

  Voit myös napsauttaa solua tai objektia hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten pikavalikosta Hyperlinkki tai voit painaa CTRL+K.

 2. Valitse Linkki-kohdassa Aiemmin luotu tiedosto tai Web-sivu.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse tiedosto, valitse Nykyinen kansioja valitse sitten tiedosto, jonka haluat linkittää.

   Voit vaihtaa nykyisen kansion valitsemalla Kohde-luettelosta eri kansion.

  • Jos haluat valita Web-sivun, valitse Selatut sivut ja napsauta Web-sivua, johon haluat linkin.

  • Jos haluat valita äskettäin käyttämäsi tiedoston, valitse Viimeksi käsitellyt tiedostot ja napsauta sitten tiedostoa, johon haluat linkin.

  • Jos tiedät linkitettävän tiedoston tai Web-sivun nimen ja sijainnin, voit kirjoittaa tiedot Osoite-ruutuun.

  • Etsi Web-sivun, valitse Etsi verkosta Selaa verkkosivustoja-painiketta , Avaa sivu, johon haluat linkin, ja siirry sitten takaisin Office Exceliin sulkematta selainta.

 4. Jos haluat luoda hyperlinkin tiettyyn paikkaan tiedostossa tai Web-sivulla, valitse Kirjanmerkki ja kaksoisnapsauta sitten haluamaasi kirjanmerkki.

  Huomautus: Tiedostolla tai Web-sivulla, johon linkität, on oltava kirjanmerkki.

 5. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 6. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

Jos haluat linkin tiettyyn kohtaan nykyisessä työkirjassa tai jossakin toisessa työkirjassa, voit joko määrittää kohdenimi tai käyttää soluviittausta.

 1. Jos käytät nimeä, nimeä kohdetyökirjan kohdesolut.

  Solun tai solualueen nimeäminen

  1. Valitse nimettävä solu, solualue tai epäyhtenäinen alue.

  2. Valitse Nimi-ruutu, joka on kaavarivi Painikkeen kuva n vasemmassa päässä.

   Nimiruutu

   Painikkeen kuva Nimiruutu

  3. Kirjoita solujen nimi nimiruutuun ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus: Nimet eivät saa sisältää välilyöntejä ja niiden on alettava kirjaimella.

 2. Napsauta lähdetyökirjan laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

  1. Valitse Lisää -välilehden linkit -ryhmässä hyperlinkki Hyperlinkki-painike .

  Voit myös napsauttaa solua tai objektia hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten pikavalikosta Hyperlinkki tai voit painaa CTRL+K.

 3. Tee Linkki-kohdassa jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat linkin nykyisen työkirjan tiettyyn kohtaan, valitse Kohta tässä tiedostossa.

  • Jos haluat linkin toisen työkirjan tiettyyn kohtaan, valitse Aiemmin luotu tiedosto tai Web-sivu ja etsi työkirja, johon haluat linkittää. Valitse sitten Kirjanmerkki.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Napsauta Soluviittaus-kohdan Valitse kohta tässä tiedostossa -ruudussa laskentataulukkoa, johon haluat linkittää, kirjoita soluviittaus Anna soluviittaus -ruutuun ja valitse sitten OK.

  • Valitse Määritetyt nimet -kohdan luettelosta nimi, joka edustaa soluja, joihin haluat linkin, ja valitse sitten OK.

 5. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 6. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

Voit luoda HYPERLINKKI-funktion avulla hyperlinkin, joka avaa verkkopalvelimeen, intranet tai Internetiin tallennetun tiedoston. Kun napsautat HYPERLINKKI-funktion sisältävää solua, Excel avaa tiedoston, joka on tallennettu linkin kohteeseen.

Syntaksi

HYPERLINKKI(linkin_kuvaus;linkin_tiedot)

Linkin_kuvaus    on asiakirjaan voi avata tekstinä polku ja tiedostonimi. Linkin_kuvaus voi viitata asiakirjan kohtaan, kuten tiettyyn soluun tai nimettyä aluetta Excel-laskentataulukkoon tai työkirjaan tai Microsoft Word-asiakirjan kirjanmerkkiin. Polku voi olla tallennettuna kiintolevylle tiedostoon tai polku voi olla Internetissä tai intranetissä konferenssi (UNC)-polku palvelimeen (Microsoft Windows Excelissä) tai Uniform Resource Locator (URL).

 • Linkin_kuvaus voi olla tekstijakso lainausmerkeissä tai solu, joka sisältää merkkijonomuotoisen linkin.

 • Jos linkin_kuvaus-argumentissa määritettyä tekstiä ei ole olemassa tai sitä ei löydy, näyttöön tulee virhesanoma, kun solua napsautetaan.

Linkin_tiedot     on teksti tai lukuarvo, joka näkyy solussa. Linkin_tiedot on sininen ja alleviivattu. Jos linkin_tiedot jätetään pois, linkin_kuvaus näkyy solussa tekstinä.

 • Linkin_tiedot voi olla arvo, teksti, nimi tai solu, joka sisältää tekstin tai arvon.

 • Jos linkin_tiedot palauttaa virhearvon, esimerkiksi #ARVO!, solu näyttää virheen tekstin asemesta.

Esimerkkejä

Seuraava esimerkki avaa Internetissä olevan taulukon, jonka nimi on Budjettiraportti.xls. Sen osoite on example.microsoft.com/report. Näyttöön tulee sanoma "Voit tarkastella raporttia napsauttamalla tätä".

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Seuraava esimerkki luo hyperlinkin Internet-osoitteessa example.microsoft.com/report olevan Budjettiraportti.xls-työkirjan Vuosikertomus-taulukon F10-soluun. Hyperlinkin sisältävä taulukon solu näyttää solun D1 sisällön tekstinä.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Seuraava esimerkki luo hyperlinkin Internet-osoitteessa example.microsoft.com/report olevan Budjettiraportti.xls-työkirjan Ensimmäinen vuosineljännes -laskentataulukon alueeseen OsastoYht. Hyperlinkin sisältävä taulukon solu näyttää tekstin ”Voit tarkastella osaston vuosineljänneksen tulosta napsauttamalla tätä”:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Jos haluat luoda hyperlinkin tiettyyn sijaintiin Microsoft Word -asiakirjassa, määritä kohdesijainti käyttämällä kirjanmerkkiä. Seuraava esimerkki luo hyperlinkin osoitteessa example.microsoft.com olevan Vuosiraportti.doc-asiakirjan kirjanmerkkiin VuosiNeljVoitot:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Windows Excelissä seuraava esimerkki näyttää solun D5 sisällön solun hyppytekstinä ja avaa 1nelj.xls-nimisen tiedoston, joka on tallennettu RAHOITUS-nimiselle palvelimelle Lausunnot-nimiseen jaettuun resurssiin. Tässä esimerkissä käytetään UNC-polkua.

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Seuraava esimerkki avaa Windows Excelissä D-asemalla sijaitsevaan Rahoitus-kansioon tallennetun tiedoston 1nelj.xls ja näyttää soluun H10 tallennetun numeroarvon:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Windows Excelissä seuraava esimerkki luo hyperlinkin alueelle nimeltä Loppusummat toisessa (ulkoisessa) työkirjassa, Omakirja.xls.

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Microsoft Macintosh Excelissä seuraava esimerkki näyttää solussa tekstin ”Napsauta tätä” ja avaa Macintosh HD -nimisen kiintolevyn Budjettiraportit-kansiossa sijaitsevan tiedoston 1nelj:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Voit luoda taulukkoon hyperlinkkejä, jotka johtavat solusta toiseen. Jos esimerkiksi Budjetti-työkirjan Kesäkuu-niminen taulukko on aktiivinen taulukko, seuraava kaava luo hyperlinkin soluun E56. Linkin teksti on solun E56 arvo.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Jos haluat siirtyä saman työkirjan eri taulukkoon, muuta linkin taulukon nimeä. Jos haluat luoda linkin Syyskuu-taulukon soluun E56, muuta sana "Kesäkuu" sanaksi "Syyskuu".

Kun napsautat sähköpostiosoitteen hyperlinkkiä, sähköpostiohjelma käynnistyy automaattisesti ja luo sähköpostiviestin, jossa on oikea osoite Vastaanottaja-ruudussa. Tietokoneessa on oltava sähköpostiohjelma asennettuna.

 1. Napsauta laskentataulukossa solua, johon haluat luoda hyperlinkin.

  Voit myös valita objektin, kuten kuvan tai kaavion osan, jonka haluat edustavan hyperlinkkiä.

  1. Valitse Lisää -välilehden linkit -ryhmässä hyperlinkki Hyperlinkki-painike .

  Voit myös napsauttaa solua tai objektia hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten pikavalikosta Hyperlinkki tai voit painaa CTRL+K.

 2. Valitse Linkki-kohdasta Sähköpostiosoite.

 3. Kirjoita haluamasi osoite Sähköpostiosoite-ruutuun.

 4. Kirjoita sähköpostiviestin aihe Aihe-ruutuun.

  Huomautus: Kaikki selaimet ja sähköpostiohjelmat eivät välttämättä huomioi aiheruudun sisältöä.

 5. Kirjoita hyperlinkkiä edustava teksti Näytettävä teksti -ruutuun.

 6. Voit liittää hyperlinkkiin ohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitin siirretään hyperlinkin kohdalle. Valitse Kohdeohje, kirjoita haluamasi teksti Kohdeohjeen teksti -ruutuun ja valitse sitten OK.

  Voit luoda sähköpostiosoitteen hyperlinkin soluun myös kirjoittamalla osoitteen suoraan soluun. Kirjoita esimerkiksi joku@example.com, jolloin ohjelma luo hyperlinkin automaattisesti.

Voit lisätä yhden tai usean ulkoisen viittauksen (eli linkin) työkirjasta toiseen työkirjaan, joka sijaitsee organisaatiosi intranet tai Internetissä. Työkirjaa ei saa tallentaa HTML-tiedostona.

 1. Avaa lähdetyökirja ja valitse solu tai solualue, jonka haluat kopioida.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

  Aloitus-välilehden Kopioi- ja Liitä-painikkeet
 3. Siirry laskentataulukkoon, johon haluat sijoittaa tiedot, ja napsauta sitten solua, jossa haluat tietojen näkyvän.

 4. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Liitä määräten.

 5. Valitse Liitä linkki.

  Excel luo ulkoisen viittauslinkin solulle tai solualueen jokaiselle solulle.

Huomautus: Voi olla helpointa luoda ulkoisen viittauksen avaamatta työkirjan verkossa. Kullekin solulle kohdetyökirjassa haluamaasi ulkoisen viittauksen linkin Napsauta solua ja kirjoita yhtäläisyysmerkki (=), URL-osoite ja sijainti työkirjassa. Esimerkki:

='http://www.käyttäjän.kotisivu/[tiedosto.xls]Taul1'!A1

='ftp.palvelimen.sijainti/tiedosto.xls'!Nimetty_solu

Jos haluat valita hyperlinkki siirtymättä linkin kohde, tee jokin seuraavista toimista:

 • Napsauta hyperlinkin sisältävää solua ja pidä hiiren painiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu ristiksi Excelin valintakohdistin , ja vapauta sitten hiiren painike.

 • Valitse hyperlinkin sisältävä solu nuolinäppäimillä.

 • Jos hyperlinkkiä edustaa kuva, pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta kuvaa.

Voit muuttaa työkirjassa olevaa hyperlinkkiä muuttamalla sen kohde, ulkoasua tai sitä edustavaa tekstiä tai kuvaa.

Hyperlinkin kohteen muuttaminen

 1. Valitse muutettavan hyperlinkin sisältävä solu tai kuva.

  Vihje: Jos haluat valita hyperlinkin sisältävän solun siirtymättä hyperlinkin kohteeseen, napsauta solua ja pidä hiiripainiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu cross Excelin valintakohdistin ja vapauta sitten hiiripainike. Voit myös valita solun nuolinäppäimiä. Valitse kuva, pidä CTRL-Näppäintä ja napsauttamalla alla olevaa kuvaa.

  1. Valitse Lisää -välilehden linkit -ryhmässä hyperlinkki. Hyperlinkki-painike

  Voit myös napsauttaa solua tai kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valita sitten pikavalikosta Muokkaa hyperlinkkiä tai voit painaa CTRL+K.

 2. Tee haluamasi muutokset Hyperlinkin muokkaaminen -valintaikkunassa.

  Huomautus: Jos hyperlinkki on luotu HYPERLINKKI-funktiolla, kohde on muutettava muokkaamalla kaavaa. Valitse hyperlinkin sisältävä solu, napsauta kaavarivi ja muokkaa kaavaa.

Voit muuttaa nykyisessä työkirjassa olevien kaikkien hyperlinkkien tekstien ulkoasua muuttamalla hyperlinkkien solutyyliä.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmästä Solutyylit.

 2. Tee Tiedot ja malli -kohdassa seuraavat toimet:

  • Jos haluat muuttaa sellaisten hyperlinkkien ulkoasua, joita napsauttamalla ei ole siirrytty hyperlinkkien kohteisiin, napsauta hiiren kakkospainikkeella Hyperlinkki ja valitse sitten Muuta.

  • Jos haluat muuttaa sellaisten hyperlinkkien ulkoasua, joita napsauttamalla on siirrytty hyperlinkkien kohteisiin, napsauta hiiren kakkospainikkeella Avattu hyperlinkki ja valitse sitten Muuta.

   Huomautus: Hyperlinkki-solutyyli on käytettävissä vain silloin, kun työkirja sisältää hyperlinkin. Avattu hyperlinkki -solutyyli on käytettävissä vain silloin, kun työkirja sisältää hyperlinkin, jota on napsautettu.

 3. Valitse Tyyli-valintaikkunassa Muotoile.

 4. Valitse Fontti- ja Täyttö-välilehdissä haluamasi muotoiluasetukset ja valitse sitten OK.

  Huomautukset: 

  • Muotoile solut -valintaikkunassa valitsemasi asetukset näkyvät valittuina Tyyli-valintaikkunan Tyyli sisältää -kohdassa. Voit poistaa niiden valintaruutujen valinnat, joita et halua käyttää.

  • Hyperlinkki- ja Avattu hyperlinkki -solutyyleihin tekemäsi muutokset vaikuttavat nykyisen työkirjan kaikkiin hyperlinkkeihin. Yksittäisten hyperlinkkien ulkoasua ei voi muuttaa.

 1. Valitse muutettavan hyperlinkin sisältävä solu tai kuva.

  Vihje: Jos haluat valita hyperlinkin sisältävän solun siirtymättä hyperlinkin kohteeseen, napsauta solua ja pidä hiiripainiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu cross Excelin valintakohdistin ja vapauta sitten hiiripainike. Voit myös valita solun nuolinäppäimiä. Valitse kuva, pidä CTRL-Näppäintä ja napsauttamalla alla olevaa kuvaa.

 2. Tee ainakin yksi seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa hyperlinkin tekstiä, napsauta kaavarivi ja muokkaa tekstiä.

  • Jos haluat muuttaa kuvan muotoa, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten muodon muuttamisessa tarvittavaa asetusta.

  • Jos haluat muuttaa kuvassa olevaa tekstiä, kaksoisnapsauta valitsemaasi kuvaa ja tee sitten haluamasi muutokset.

  • Jos haluat vaihtaa hyperlinkkiä edustavan kuvan, lisää uusi kuva, tee siitä hyperlinkki samaan kohteeseen ja poista sen jälkeen vanha kuva ja hyperlinkki.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella hyperlinkki, jonka haluat kopioida tai siirtää, ja valitse sitten pikavalikosta Kopioi tai Leikkaa.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella solua, johon haluat kopioida tai siirtää hyperlinkin, ja valitse sitten pikavalikosta Liitä.

Määrittämättömät hyperlinkki kohdetiedostojen polut ovat oletusarvon mukaan suhteellisia aktiivisen työkirjan sijaintiin nähden. Käytä tätä menetelmää, kun haluat määrittää jonkin muun oletuspolun. Aina, kun luot hyperlinkin kyseisessä sijainnissa olevaan tiedostoon, Lisää hyperlinkki -valintaikkunassa on määritettävä tiedostonimi, mutta ei polkua.

Toimi seuraavien vaiheittaisten ohjeiden käytössäsi on Excel-version mukaan:

 • Excel 2016, Excel 2013ja Excel 2010:

  1. Valitse Tiedosto-välilehti.

  2. Valitse Tiedot.

  3. Valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Lisäominaisuudet.

   Lisäominaisuudet
  4. Kirjoita polku, jota haluat käyttää Yhteenveto -välilehden hyperlinkki perus -tekstiruutuun.

   Huomautus: Voit ohittaa hyperlinkkien pääkansion polun määrittämällä hyperlinkin absoluuttisen eli koko osoitteen Lisää hyperlinkki -valintaikkunaan.

 • Valitse Excel 2007:

  1. Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva , valitse Valmisteleja valitse sitten Ominaisuudet.

  2. Asiakirjan tiedot-paneelin Ominaisuudetja valitse sitten Lisäominaisuudet.

   Lisäominaisuudet
  3. Valitse Yhteenveto-välilehti.

  4. Kirjoita Hyperlinkkien pääkansio -ruutuun polku, jota haluat käyttää.

  Huomautus: Voit ohittaa hyperlinkkien pääkansion polun määrittämällä hyperlinkin absoluuttisen eli koko osoitteen Lisää hyperlinkki -valintaikkunaan.

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Voit poistaa hyperlinkin ja sitä edustavan tekstin napsauttamalla hyperlinkin sisältävää solua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Tyhjennä sisältö.

 • Jos haluat poistaa hyperlinkin ja sitä edustavan kuvan, pidä CTRL-näppäintä alhaalla, napsauta kuvaa ja paina sitten DEL-näppäintä.

 • Voit poistaa käytöstä yksittäisen hyperlinkin napsauttamalla hyperlinkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten pikavalikosta Poista hyperlinkki.

 • Jos haluat poistaa käytöstä useita hyperlinkkejä samalla kertaa, tee seuraavat toimet:

  1. Kirjoita tyhjään soluun luku 1.

  2. Napsauta solua hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Kopioi.

  3. Pidä CTRL-Näppäintä ja valitse jokainen hyperlinkki, jonka haluat poistaa käytöstä.

   Vihje: Voit valita hyperlinkin solun siirtymättä hyperlinkin kohteeseen, napsauta solua, pidä hiiripainiketta alhaalla, kunnes osoitin muuttuu cross Excelin valintakohdistin ja vapauta sitten hiiripainike.

  4. Valitse Aloitus -välilehden Leikepöytä -ryhmässä kohdan Liitäalla olevaa nuolta ja valitse sitten Liitä määräten.

   Aloitus-välilehden Kopioi- ja Liitä-painikkeet
  5. Valitse Laskutoimitus-kohdassa Kerro ja valitse sitten OK.

  6. Valitse Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmästä Solutyylit.

  7. Valitse Hyvä, huono ja neutraali -kohdasta Normaali.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Katso myös

Poista tai hyperlinkkien poistaminen käytöstä

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×