Excel-sanasto

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

3-D

A

B

C

D

E

F

G

H

Voin

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3D

Sivun alkuun

3-D-viite

Viittauksen alueeseen, joka ulottuu vähintään kahden laskentataulukon työkirjan.

kolmiulotteiset seinät ja lattia

Monta 3-D kaaviolajit, joka antaa rajat kaavion ympärillä alueet. Kahden seinän ja yksi kerros näyttää piirtoaluetta.

A

Sivun alkuun

aktivoiminen

Voit tehdä kaaviotaulukkoa tai laskentataulukon aktiivisen tai valittuna, taulukko. Laskentataulukko, jonka olet aktivoinut määrittää, mitkä välilehdet ovat näkyvissä. Voit aktivoida taulukon napsauttamalla työkirjan taulukko-välilehti.

aktiivinen solu

Valittu solu, johon tiedot syötetään, kun aloitat kirjoittamisen. Vain yksi solu on aktiivinen kerrallaan. Aktiivinen solu on rajoittamalla paksu viiva.

aktiivinen taulukko

Laskentataulukko, jonka olet avannut työkirjan. Aktiivinen taulukko-välilehdessä on lihavoitu.

osoite

Objektin, asiakirjaan, tiedostoon, sivun tai muun kohteen polku. Osoite voi olla URL-osoite (verkko-osoite) tai UNC-polkua (verkko-osoite) ja voivat sisältää tiettyyn paikkaan tiedostossa, kuten Wordin kirjanmerkin tai Excelin solualueen.

vaihtoehtoinen käynnistyskansio

Kansion lisäksi, joka sisältää työkirjojen tai muita tiedostoja, jotka haluat avata automaattisesti, kun käynnistät Excelin ja mallit, jonka haluat olevan käytettävissä, kun luot uusia työkirjoja XLStart-kansioon.

vaihtoehtoinen käynnistyskansio

Kansion lisäksi, joka sisältää työkirjojen tai muita tiedostoja, jotka haluat avata automaattisesti, kun käynnistät Excelin ja mallit, jonka haluat olevan käytettävissä, kun luot uusia työkirjoja XLStart-kansioon.

argumentti

Arvot, funktio käyttää suorittaa toimintoja tai laskutoimituksia. Funktio käyttää argumentin tyyppi on funktiota. Yleiset funktiot käytettävät argumentit ovat luvut, tekstin, soluviittauksia ja nimiä.

array

Muodosta yksittäisen kaavoja, joka tuottaa useita tuloksia tai, jotka toimivat lukujoukon argumentit, jotka on järjestetty rivien ja sarakkeiden avulla. Matriisialueen jakaa yhteistä kaavaa; matriisivakion on ryhmä käyttää argumenttina vakioista.

matriisikaava

Kaava, joka suorittaa laskutoimituksia useiden vähintään yksi määrittää arvot, ja palauttaa yhden tai useita tuloksia. Matriisikaavat ovat lainausmerkkien aaltosulkeet {} ja lisätään painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + VAIHTO + ENTER.

liittyvä pivot-taulukkoraportti

Pivot-taulukkoraportin, joka tuottaa pivot-kaavioraportin lähdetietojen. Se luodaan automaattisesti, kun luot uuden pivot-kaavioraportin. Kun muutat joko raportin asettelu, toinen muuttuu.

automaattinen muotoilu

Solujen muotoilut (kuten fonttikokoa, kuvioiden ja tasaus), voit käyttää tietoalueen valmiit-apuohjelmista. Excel määrittää tasoja yhteenveto ja valitun alueen tiedot ja ottaa käyttöön muotoilun.

akseli

Viivan tehneisiin kaavion piirtoalueen käytetään viitekehyksenä mitta. Y-akselin on yleensä pystyakseli, ja se sisältää tietoja. X-akselin on yleensä vaaka-akseli, ja se sisältää luokat.

B

Sivun alkuun

perusosoitteen

Suhteellinen polku, jota Excel käyttää kohdeosoite, kun voit lisätä hyperlinkin. Tämä voi olla Internet-osoite (URL), polku kiintolevyn kansioon tai verkon kansion polun.

reuna

Koristeellinen viiva, joka voi suojata laskentataulukon soluihin tai objektit, kuten kaavioiden, kuvien ja tekstiruudut. Reunojen erottaa, korostaa tai ryhmitellä kohteet.

C

Sivun alkuun

laskettu sarake

Excel-taulukossa lasketun sarakkeen käyttää kullekin riville yhden kaavan, joka muuttuu. Näin saat automaattisesti sisällyttää rivejä niin, että kaava on heti laajennettu kyseiset rivit.

lasketun kentän (tietokanta)

Kysely, joka näyttää tuloksen-lausekkeen sijaan tietokannan tietoja tulosjoukon kenttä.

lasketun kentän (pivot-taulukkoraportti)

Pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportissa, voit luoda kaavaa käyttävä kenttä. Laskettuja kenttiä voi suorittaa laskutoimituksia käyttämällä muita kenttiä pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportin sisällön.

laskettu osa

Kohteen pivot-taulukon kenttä tai luot kaavaa käyttävä pivot-kenttään. Laskettuja osia voi suorittaa laskutoimituksia käyttämällä sisältöä muiden kohteiden saman kentän pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportin.

luokka-akselilla

Kaavion akselia, joka esittää kunkin arvopisteen luokka. Se näyttää haluamaansa tekstiarvoja, kuten 1, 2 ja 3; se ei voi näyttää skaalatun numeerisia arvoja.

Luokkakenttä

Kentän, joka näkyy pivot-kaavioraportin luokka-alue. Luokkakentän kohteet näkyvät luokka-akselin otsikoina.

solu

Muotoiltu rivin ja sarakkeen laskentataulukon tai taulukon, jossa kirjoitat tietoja leikkauskohdan mukaan ruutu.

soluviittaus

Määritä koordinaattien, solun Vie laskentataulukkoon. Esimerkiksi viittaus soluun, joka ilmestyy sarakkeessa B ja rivin 3 on B3.

varmenteiden myöntäjältä

Kaupallisen organisaation tai yritys, joka käyttää työkaluja, kuten palvelintuotteiden antamaan digitaalisten varmenteiden kyseisen ohjelmistokehittäjät voivat käyttää allekirjoittamiseen makrot ja käyttäjien ryhmän voit allekirjoittaa tiedostoja.

muutosloki

Jaetun työkirjan, tiedot, jotka määritetään edellisten tehdyt muutokset. Tiedot sisältävät nimi henkilö, joka jokaisesta muutoksesta tehdyt muutokset on tehty ja tietoja on muutettu.

kaavioalue

Koko kaavion ja sen osat.

kaaviotaulukko

Työkirjan vain kaavion sisältävän laskentataulukon. Kaaviotaulukon on hyötyä, kun haluat tarkastella kaavion tai erikseen laskentataulukon tiedoista pivot-kaavioraportin tai pivot-taulukkoraportin.

sarakekenttä

Kentän, joka on liitetty pivot-taulukkoraportin sarakkeen suuntaan. Sarakekenttä liittyvät kohteet näkyvät sarakeotsikot.

sarakeotsikko

Erillinen tummennettu alue yläreunaan kunkin ruudun sarake, joka sisältää kenttänimi.

sarakeotsikko

Kirjaimella tai numeroidun harmaa alue kunkin sarakkeen yläreunassa. Napsauta sarakeotsikkoa koko sarakkeen valitsemiseksi. Jos haluat suurentaa tai pienentää sarakkeen leveyttä, vedä sarakkeen otsikon oikealla viiva.

vertailuehdot

Määritä hakuehdot, jota käytetään, kun haluat etsiä tietoja. Vertailuehdot voi olla sarja merkit, jotka haluat etsiä, kuten ”Northwind Traders” tai lausekkeen, kuten ”> 300”.

vertailuoperaattori

Merkki, jota käytetään vertailuehdot voit verrata kahta arvoa. Kuusi standardit ovat = yhtä suuri kuin, > suurempi, < pienempi, > = suurempi tai yhtä suuri kuin < = alle tai yhtä suuri kuin ja <> eri suuri kuin.

ehdollinen muotoilu

Muoto, kuten solun sävytyksen tai fontin värin, jota Excel koskee solut automaattisesti, jos määritetty ehto on TOSI.

koonnin taulukko

Yhdistetyt tulokset taulukon, joka näkyy kohdealueeseen. Excel luo koonnin taulukon lisäämällä alueen arvoja, jotka määrität voit valita haluamasi yhteenvetofunktio.

vakio

Arvo, joka ei lasketa. Esimerkiksi luku 210 ja teksti ”vuosineljänneksen tuloja” ovat vakioita. Lauseke tai lausekkeen tuloksena arvo ei ole vakio.

rajoitukset

Rajoitukset on sijoitettu Ratkaisimen ongelman. Voit käyttää rajoitukset Säädettävät solut, kohdesolu tai muihin soluihin, jotka suoraan tai epäsuorasti liittyvät kohdesolu.

kopiointialue

Solut, jotka voit kopioida, kun haluat liittää tiedot toiseen paikkaan. Kun olet kopioinut soluja, valintakehyksen ympärillä sen merkiksi, että ne on kopioitu.

ehto

Kyselyn määrittäminen rajoittaa, mitkä tietueet sisältyvät tulos määrittämäsi ehdot. Esimerkiksi seuraava ehto valitsee tietueet, jossa järjestyksessä summa-kentän arvo on suurempi kuin 30 000: järjestyksessä summa > 30000.

ehtoruutuun

Alue ikkunasta, joka näkyy ehtoja, voit rajoittaa tulokseen tietueet, Määritä kyselyn.

nykyinen alue

Täytettyjen solujen lohko, jossa on valittuna oleva solu tai solut. Alueen laajentaa kaikkiin suuntiin ensimmäinen tyhjä rivi tai sarake.

mukautettu laskelma

Menetelmä yhteenvedon tekeminen pivot-taulukkoraportin tietoalueen arvojen tietoalueen muiden solujen arvoilla. Mukautettujen laskutoimitusten luettelosta tietokentän pivot-taulukon kenttä-valintaikkunassa Näytä tiedot avulla.

D

Sivun alkuun

tietolomake

Valintaikkuna, jossa näkyvät yhden kokonaisen tietueen kerrallaan. Tietolomakkeiden avulla voit lisääminen, muuttaminen, etsiä ja poistaa tietueita.

arvopisteen otsikko

Selite, jossa on lisätietoja arvopisteen yhteen arvopisteeseen tai arvoa, joka on peräisin taulukon soluun.

merkintä

Palkin, alue, piste, sektoria tai muun merkin kaaviossa, joka edustaa yhteen arvopisteeseen tai arvo, joka on peräisin taulukon soluun. Kaavion toisiinsa liittyvät arvopisteet muodostavat arvosarjan.

tiedot-ruutu

Ikkuna, joka näyttää tuloksen alue määrittää kyselyn.

arvopisteet

Yksittäisten kaavioon piirrettävät arvot. Toisiinsa liittyvät arvopisteet muodostavat arvosarjan. Arvopisteiden ilmaistaan palkit, sarakkeet, rivit, sektorit, pisteet ja muiden muotojen. Muodot kutsutaan arvopisteiden.

tietoalue

Solualue, joka sisältää tietoja ja että rajoittavat tyhjiä soluja tai taulukon reunat.

arvosarja

Toisiinsa liittyvien arvopisteiden, piirretään kaavioon ja taulukon rivit tai sarakkeet ovat peräisin. Kaavion arvosarjojen on yksilöllinen värin tai kuvion. Voit piirtää yhden tai useamman arvosarjan. Ympyräkaaviot sisältävät vain yhden arvosarjan.

arvosarja

Kaavioon piirretyt toisiinsa liittyvät arvopisteet. Kaavion arvosarjojen on yksilöllinen värin tai kuvion ja kaavion selitteessä. Voit piirtää yhden tai useamman arvosarjan. Ympyräkaaviot sisältävät vain yhden arvosarjan.

tietolähde

”Tietolähteen” tietoja, joita käytetään muodostaa yhteyden tietokantaan tallennetut joukko. Tietolähteen voi sisältää nimen ja sijainnin tietokantapalvelimen, tietokannan ohjaimen ja tietoja, tietokanta on silloin, kun kirjaudut nimi.

tietolähteen ohjain

Tietyn tietokantayhteyden muodostamisessa käytettävä ohjelmatiedoston. Kunkin tietokantaa ohjelman tai hallinta järjestelmän edellyttää eri ohjainta.

arvotaulukko

Solualue, joka näyttää tulokset korvaaminen yhdessä tai useassa kaavassa eri arvoja. Arvotaulukot on kahdenlaisia: yhden syötteen ja kahden syötteen taulukoiden.

kaavioiden arvotaulukko

Ruudukko, joka voidaan lisätä Joissakin kaavioissa ja sisältää kaavion luonnissa käytetyt numeerisia tietoja. Arvotaulukko on yleensä liitetyn kaavion vaaka-akseli ja korvaa Jakoviivojen otsikot vaaka-akselilla.

tietojen kelpoisuuden tarkistaminen

Excel-ominaisuus, jonka avulla voit määrittää rajoituksia tietoja voit tai kannattaa kirjoittaa soluun ja Kehota käyttäjiä oikea merkintöjen ja Ilmoita käyttäjille tietoja virheelliset merkinnät, viestit näytetään.

tietokanta

Kokoelma tiettyä aihetta tai tarkoitus liittyviä tietoja. Tietyn kohteen, kuten työntekijälle tai tilauksen, Lisätietoja on tietokannassa, luokitella taulukoiden, tietueiden ja kenttien.

DDE-keskustelu

Kaksi sovellukset, jotka ovat yhteydessä ja tietojen kautta määräten Funktiot ja nimeltään dynamic data exchange (DDE)-koodin vaihtaminen vuorovaikutuksesta.

Oletusarvoinen käynnistys-työkirjan

Uusi, tallentamaton työkirja, joka tulee näkyviin, kun käynnistät Excelin. Oletusarvoinen käynnistys-työkirjan näkyy vain, jos muihin työkirjoihin eivät ole mukana XLStart-kansioon.

työkirjan oletusmalli

Työkirja.xlt malli, jonka luot uusia työkirjoja oletusmuodon muuttaminen. Excel käyttää mallia, Luo tyhjä työkirja, kun käynnistät Excelin tai Luo uusi työkirja määrittämättä mallina.

laskentataulukon oletusmalli

Taulukko.xlt malli, jonka luot uutta laskentataulukkoa oletusmuodon muuttaminen. Excel käyttää mallia, voit luoda tyhjään laskentataulukkoon, kun lisäät uusi laskentataulukko työkirjaan.

seuraajat

Muihin soluihin viittaavia kaavoja sisältävät solut. Esimerkiksi jos D10 solu sisältää kaavan = B5, solu D10 on solun B5.

kohdealue

Solualue, jonka haluat pidä yhteenvetotietoja lisääminen koontiin. Kohdealueen voi olla saman taulukon tietolähteenä tai etsiminen eri laskentataulukosta. Laskentataulukossa voi olla vain yksi koontiin.

yksityiskohdat

Automaattisten välisummien ja taulukon ääriviivat, välisumma rivejä tai sarakkeita, jotka ovat yhteen yhteenvetotiedot. Yksityiskohtaiset tiedot on yleensä vieressä ja yläpuolelle tai vasemmalle puolelle ne summat.

Arvoviivat

Rivi- ja alue-kaavioihin rivit, jotka ulottuvat tietojen osoita akseli (x). Hyödyllisiä-Aluekaaviot selventää, jossa yksi arvopisteen päättyy ja alkaa.

avattava luetteloruutu

Ohjausobjektin valikon, työkalurivin tai valintaikkunan, jossa näkyy asetusten luettelo, kun valitset luettelo-ruudun vieressä olevaa pientä nuolta.

arvokenttä

Lähdeluettelon, taulukko tai tietokanta, joka sisältää tiedot, jotka on koottu pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportin kenttä. Arvo-kentässä on yleensä numeerisia tietoja, kuten tilastoista tai.

arvot-alueelle

Osa, joka sisältää yhteenvetotiedot pivot-taulukkoraportin. Solujen arvot-alueelle arvot edustavat yhteenvetotietojen tietolähteen tietueet tai rivit.

E

Sivun alkuun

liitetty kaavio

Kaavio, jossa on sijoitettu taulukon sijaan erilliseen kaaviotaulukkoon. Upotetut kaaviot ovat hyödyllisiin, kun haluat avata tai tulostaa kaavion tai pivot-kaavioraportin lähdetietojen tai muita tietoja laskentataulukosta.

virhepalkit

Käytetään yleensä tilastollinen pisteestä, virhepalkit mahdollisen virheen tai paljon epävarmuutta suhteessa kunkin arvopisteen merkin arvosarjojen näyttävät.

Excel-apuohjelma

Osat, jotka voidaan asentaa tietokoneeseen komentojen ja toimintojen lisääminen Excel. Nämä apuohjelma-ohjelmat ovat Excelissä. Muita apuohjelmia, jotka ovat käytettävissä Excel- tai Office on mallin COM (Component Object)-apuohjelmat.

Excel-taulukko

Ennen nimeltään Excel-luettelossa, voit luoda-muodossa, ja laajenna laskentataulukon tietojen järjestämiseen Excel-taulukon.

ilmaus

Yhdistelmä operaattoreita, kenttien nimet, Funktiot, literaalien ja vakioiden, joka määrittää yksittäisen arvon. Lausekkeiden voit määrittää ehdot (kuten tilausten määrä > 10000) tai suorittaa laskutoimituksia kenttien arvoja (kuten hinta * määrä).

ulkoiset tiedot

Tiedot, jotka on tallennettu tietokantaan, kuten Access-, dBASE- tai SQL Server, joka on erillinen kysely ja ohjelma, josta olet aloittanut kyselyn.

ulkoiset tiedot

Tiedot, jotka on tallennettu Excelin ulkopuolella. Esimerkkejä tällaisista tiedostoista ovat tietokantoja, jotka on luotu Access-dBASE-, SQL Server tai verkkopalvelimeen.

ulkoinen tietoalue

Laskentataulukko on tuotu, mutta, joka on peräisin ulkopuolella Excelissä, kuten tietokanta- tai tekstitiedoston tietoalue. Excelissä voit muotoilla tietoja tai käyttää laskutoimituksissa, aivan kuten muita tietoja.

ulkoinen viittaus

Viittaus soluun tai alueeseen, valitse taulukon toiseen Excel-työkirjaan tai viittaus määritettyyn nimeen toisessa työkirjassa.

täydellinen

Sivun alkuun

kenttä (tietokanta)

Tietoja, kuten viimeisen nimi tai järjestyksessä summa-, joka on tallennettu taulukon luokka. Kun kysely näyttää sen tiedot-ruudun tulosjoukon, kentän tunnistaa sarakkeena.

kenttä (pivot-taulukkoraportti)

Pivot- taulukon raportin, joka johdetaan lähdetietojen kentän tietoluokka. Pivot-taulukkoraporttien on rivin, sarakkeen tai sivun tietokentät. Pivot-kaavioraporteista on sarja, luokan tai sivun tietokentät.

täyttökahva

Pieni musta neliö-valittujen tietojen oikeassa alakulmassa. Kun osoitat täyttökahvaa, osoitin muuttuu ristiksi musta.

suodatin

Jos haluat näyttää vain ne rivit, jotka täyttävät määrittämäsi ehdot-luettelossa. Pikasuodatus-komennon avulla voit näyttää vähintään yhden määritetyistä arvoista, laskettuja arvoja tai ehtoja vastaavat rivit.

fontti

Kuvan rakenne, kaikki numerot, symbolit ja kirjaimia. Kutsutaan myös tyypin tai kirjasinta. Arial ja Courier New on esimerkkejä fontit. Fonttien tulevat yleensä erikokoisia, kuten 10 pistettä ja eri tyyleistä, kuten lihavointi.

Kaava

Arvojen sarja, soluviittaukset, nimiä, funktioita tai operaattoreita, joka yhdessä solussa tuottaa uusi arvo. Kaavan aina alussa on yhtäläisyysmerkki (=).

kaavarivi

Palkki, joiden avulla voit lisätä tai muokata arvot tai kaavat soluja tai kaavioita Excel-ikkunan yläosassa. Näyttää vakion arvo tai tallennettu aktiivisen solun kaava.

Kaava valikoimasta

Työkalu, jolla voit luoda tai kaavan muokkaaminen ja on myös tietoja funktioista ja niiden argumenteista.

funktion (Microsoft Query)

Lauseke, joka palauttaa arvon perusteella laskelman tulokset. Kyselyn oletetaan, että tietolähteiden tue keskiarvo, Laske, Max, Min ja summa-funktioita. Tietolähteitä eivät tue kaikki nämä tai voivat tukea myös muita funktioita.

funktiota (Office Excel)

Prewritten kaava, joka hakee arvon tai arvot, suorittaa toiminnon ja palauttaa arvon tai arvot. Funktioilla yksinkertaistamaan ja lyhentämään kaavojen lisääminen laskentataulukkoon erityisesti ne, jotka pitkiä tai Monimutkaisten laskutoimitusten suorittaminen.

G

Sivun alkuun

Tavoitteen haku

Tapa löytää tietyn arvon solun säätämällä toisen solun arvon. Kun tavoitteen haku, Excel, jotka määrittävät, kunnes kaavan, joka on riippuvainen solun arvo vaihtelee solun palauttaa halutun tuloksen.

ruudukko

Objektien tasaaminen käytettävä rajaamista joukko.

kaavioiden ruudukko

Voit lisätä rivejä, jotka helpottavat tietojen tarkastelemista ja arviointia kaavioon. Ruudukon ulottuvat akselin jakoviivojen piirtoalueen yli.

ryhmä

Jäsennyksen tai pivot-taulukkoraportin, yksi tai useita tietorivit tai sarakkeet, jotka ovat vierekkäisten- ja alitehtäviä yhteenvetorivillä tai-sarakkeessa.

H

Sivun alkuun

vaihteluväliviivat

2-D rivin kaaviot, rivit, jotka lisäävät suurimmasta pienimpään kussakin luokassa. Vaihteluväliviivat käytetään usein pörssikaaviot.

historiataulukko

Erilliseen laskentataulukkoon, jossa on luettelo muutoksia seurataan jaetun työkirjan, joka on tehnyt muutoksen, milloin ja missä se on tehty, mitkä tiedot on poistettu tai korvata ja miten ristiriitojen muutoslokitaulukko henkilön nimi, mukaan lukien.

I

Sivun alkuun

tunniste

Kenttänimi, jota käytetään lausekkeessa. Esimerkiksi tilausten määrä on kenttä, joka sisältää tilauksia tunnus (kenttänimi). Voit käyttää lauseketta (kuten hinta * määrä) tekstin näyttäminen tunniste.

implisiittinen leikkauskohta

Viittaus solualueeseen, yksittäistä solua, joka lasketaan yhteen soluun esimerkiksi sijaan. Jos solua C10 sisältää kaavan = B5: B15 * 5, Excel kertoo solun B10 arvon 5, koska solut B10 ja C10 ovat samalla rivillä.

indeksi

Tietokannan osa, joka nopeuttaa tietojen hakeminen. Kun taulukko on indeksin, taulukon löytävät perusteella hakemalla se hakemistoon.

sisäliitos

Kyselyn oletusarvoisesti missä vain ne tietueet, joilla on samat arvot liitetyt kentät valitaan kahden taulukon välisen liitoksen laji. Kunkin taulukon kaksi vastaavat tietueet yhdistetään ja yksi tietue tulosjoukon näytetään.

syöttösolu

Solu, johon jokainen arvosarjan arvon sen tietotaulukosta korvataan. Mikä tahansa solu laskentataulukossa voi olla syöttösolun soluviittaus. Vaikka syöttösolun ei tarvitse olla osa arvotaulukon, arvotaulukot kaavoissa on viitattava syöttösolun soluviittaus.

Lisää rivi

Excel-taulukon erityinen rivi, joka helpottaa tietojen syöttämistä. Lisää rivi ilmaistaan tähteä.

Internet Explorer

Web-selaimessa, joka tulkitsee HTML-tiedostoja ja muuntaa ne verkkosivujen näyttää ne käyttäjälle. Voit ladata Microsoft sivustosta osoitteessa http://www.microsoft.com Internet Explorerin.

nimi

Pivot-taulukkoraportti ja pivot-taulukkoraporteissa kentän aliluokka. Esimerkiksi kentän ”kuukausi” voi sisältää kohteita, kuten ”tammikuu”, ”helmikuu” ja niin edelleen.

iteraatio

Toistuva laskutoimitus työkirjasta, kunnes tietty numeerinen ehto täyttyy.

J

Sivun alkuun

liity

Useita taulukoita, joissa liittyvät kentät, jotka vastaavat tietueet yhdistetään ja yksi tietue näkyy välinen yhteys. Tietueet, jotka eivät vastaa saattaa vai jätetäänkö liitoksen lajin mukaan.

liitosviiva

Kysely, joka yhdistää kaksi taulukkoa ja näyttää kentät kyselyn tiedot suhteesta. Liitoksen lajin osoittaa, mitkä tietueet valitaan kyselyn tulosjoukon.

liitosviiva

Kysely viivan, joka muodostaa yhteyden kentät kaksi ja näyttää, miten tiedot liittyvät välille. Liitoksen lajin osoittaa, mitkä tietueet valitaan kyselyn tulosjoukon.

Tasaa molemmat reunat

Säädä vaakasuora väli, niin, että teksti on tasattu tasaisesti sekä vasemman ja oikean reunuksen pitkin. Tasainen reunan tasattavan tekstin Luo molemmille puolille.

L

Sivun alkuun

selite

Ruutu, jossa kuvioiden tai värejä, jotka on määritetty arvosarjaa tai kaavion.

selitteen avaimet

Symbolit selitteitä, joka näyttää kaaviossa kuviot ja värit arvosarjan (tai luokat). Selitteen avaimet näkyvät vasemmalla puolella olevan selitteen osat. Arvopisteen, johon on liitetty myös selitteen avaimen muotoilu muotoilee.

Lukitun kentän tai tietueen

Tietueen, kenttä tai muun objektin tietokannassa, joka sallii voi tarkastella, mutta ei muutu (vain luku) kyselyn ehto.

M

Sivun alkuun

yhdistetty alue

Alue, joka on linkitetty osan XML-määrityksen XML-luettelossa.

matriisi

Suorakulmainen matriisin arvoista tai solualue, joka on yhdistetty toiseen taulukoita tai useita summia tai tuotteet-alueita. Excel on määritetty ennalta matriisifunktioiden, joka voi tuottaa summia tai tuotteet.

yhdistetty solu

Yksi solu, joka on luotu yhdistämällä kaksi tai useita valittuja soluja. Yhdistetyn solun soluviittaus on vasen yläsolu alkuperäisen valitulla alueella.

Microsoft Excel-ohjausobjekti

Alkuperäisen Excel-ohjausobjekti kuin ActiveX-komponentti.

Microsoft Visual Basic -ohje

Saat lisätietoja Visual Basic Excelissä valitsemalla Kehitystyökalut -välilehden koodi -ryhmästä Visual Basicja valitse sitten Valitse Ohje -valikosta Microsoft Visual Basic-Ohje.

liukuva keskiarvo

Keskiarvojen järjestyksen laskettu arvosarjan osista. Kaavion liukuvan keskiarvon smooths tietoja, mikä osoittaa kuvion tai trendin Lisää vaihtelujen selkeästi.

valintakehyksen

Animoitu reunan laskentataulukon alue, leikatun tai kopioidun kuvan ympärillä. Jos haluat peruuttaa valintakehyksen, paina ESC-näppäintä.

monitasoiset luokkaotsikot

Kaavio, jossa laskentataulukkotietojen perusteella luokkaotsikoiden tulevat automaattisesti näkyviin hierarkian useampi kuin yksi rivi. Esimerkiksi otsikon tuote saattaa näkyä yläpuolelle otsikot, Tofu, omenat ja päärynät.

Ei

Sivun alkuun

nimi

Sanan tai merkkijono, joka edustaa solun, solualueen, kaavan tai vakion arvo. Käytettävä helppoa ymmärtää nimet, kuten tuotteiden vaikeaa ymmärtää alueita, kuten Tuotemyynti! C20:C30.

Nimiruutu

Ruutu, joka määrittää valitun solun, kaavion osan tai piirrosobjektin kaavarivin vasemmassa reunassa. Solun tai alueen, kirjoita nimi nimi-ruutuun ja painamalla ENTER-näppäintä. Voit siirtyä ja valita nimetyn solun, napsauta sen nimeä nimi-ruutuun.

epäjatkuva valinta

Valinnan solut tai alueet, jotka eivät kosketa toisiaan. Kun piirtäminen kaavion osista valitsemiasi, varmista, että yhdistetyn valinnat lomakkeen suorakulmion.

Ei-OLAP-lähdetiedot

Pivot-taulukon tai pivot-kaavioraportin, joka tulee luotettavasta lähteestä kuin OLAP-tietokantayhteyden pohjana olevat tiedot. Nämä lähteet relaatiotietokannat, taulukot, Excel-laskentataulukoihin ja tekstin tiedoston tietokannat.

O

Sivun alkuun

Objektilinkki

OLE muoto, joka kuvaa linkitettyä objektia, luokka, asiakirjan nimi ja objektin nimi. Nämä tiedot kohteet on nollaan päättyvä merkkijono.

offline-kuutiotiedosto

Tiedoston, voit luoda kiintolevylle tai jaettuun verkkoresurssiin tallentamiseen pivot-taulukon tai pivot-kaavioraportin OLAP-lähdetiedot. Offline-kuutiotiedostojen avulla voit jatkaa, kun et ole yhteydessä OLAP-palvelimeen.

OLAP

Tietokannan tekniikka, joka on optimoitu kysely- ja raportointiominaisuuksien sijaan tapahtumien käsittelyä. OLAP-tietoja on järjestetty hierarkiassa ja tallennettu kuutioihin sen sijaan, että taulukot.

OLAP-toimittaja

Joukko ohjelmiston, joka sisältää tietyn tyyppisiä OLAP-tietokannan käyttöoikeus. Ohjelma sisällyttää tietolähteen ohjain ja muiden asiakasohjelmien, joita tarvitaan muodostaa yhteyden tietokantaan.

operandi

Kohteiden molemmille puolille operaattorin kaavassa. Excelissä operandien voi olla arvot, soluviittauksia, nimiä, selitteiden ja funktioita.

operaattori

Kirjaudu tai merkki, joka määrittää lausekkeessa suoritettava laskutoimitus. On matemaattinen, vertailu-looginen, ja Viittausoperaattorit.

ulkoliitos

Kyselyn, jossa kaikki tietueet yhdestä taulukosta liitoksen valitaan, vaikka toisessa taulukossa ei ole vastaavia tietueita. Vastaavat tietueet yhdistetään ja yksi esitettynä. Tietueet, jotka ei ole vastaa toisen taulukon näkyvät tyhjä.

ulkoliitos

Liity-taulukosta kaikki tietueet valitaan, vaikka toisessa taulukossa ei ole vastaavia tietueita. Vastaavat tietueet yhdistetään ja yksi esitettynä. Tietueet, jotka ei ole vastaa toisen taulukon näkyvät tyhjäksi.

jäsennys

Laskentataulukkotietojen mitä rivien tai sarakkeiden tiedot tiedot on ryhmitelty niin, että voit luoda raportteja yhteenveto. Jäsennyksen tehdä yhteenvedon koko laskentataulukon tai valitun osan.

Tietojen jäsentäminen

Tiedot, jotka on sisällytetty laskentataulukon jäsennystä. Tietojen jäsentäminen on yhteenveto- ja tiedot rivien tai sarakkeiden jäsennyksen.

jäsennyssymbolit

Merkit, joiden avulla voit vaihtaa näkymää Jäsennettyjen laskentataulukon. Voit näyttää tai piilottaa yksityiskohtaiset tiedot napsauttamalla plusmerkkiä, miinusmerkki ja osoittaa jäsennystaso numeroita 1, 2, 3 ja 4, painamalla.

Omistajalinkki

OLE muoto, joka kuvaa upotetun objektin, luokka, asiakirjan nimi ja objektin nimi. Nämä tiedot kohteet on nollaan päättyvä merkkijono.

P

Sivun alkuun

sivunvaihto

Erotinviiva, joka jakaa laskentataulukon tulostaminen oma sivunsa. Excel lisää automaattiset sivunvaihdot paperikoko-perusteella reunusten asetuksia, skaalaus asetukset ja manuaaliset sivunvaihdot, jotka lisäät sijainteja.

sivunvaihdon esikatselu

Taulukkonäkymän, joka näyttää tulostettavat alueet ja sivunvaihdot ja sijainnit. Tulostettava alue näkyy valkoinen, katkoviivat näkyvät automaattiset sivunvaihdot ja manuaaliset sivunvaihdot näkyvät yhtenäisinä viivoina.

parametri

Excelissä voit lisääminen, muuttaminen tai poistaminen parametrit määrittämään soluja, joita voidaan muokata tarkasteltavissa laskentataulukon tietoihin Excel Services-palveluissa. Kun tallennat työkirjan, muutokset näkyvät automaattisesti palvelimeen.

parametrikysely

Määrittää, kun suoritat sitä pyytää arvot (ehdot) avulla niin, että saman kyselyn avulla voidaan hakea eri tuloksen tuloksen tietueiden valitseminen kyselyn.

salasana

Tapa, jolla Suojaa taulukko tai työkirja. Kun suojaat laskentataulukon tai työkirjan osien salasanalla, on erittäin tärkeää, että muistat salasanan. Ilman sitä ei ei voi poistaa suojauksen, työkirjan tai laskentataulukon. Käytä aina vahva salasana, jotka sisältävät isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja symboleja. Heikko salasanojen Älä käytä näitä elementtejä. Vahva salasana: Y6dh! et5. Heikko salasana: Talo27. Käytä vahva salasana, jonka muistat niin, että sinun ei tarvitse kirjoittaa muistiin.

kohdealue

Tiedot, jotka on leikatun tai kopioidun Officen Leikepöytää käyttäen kohdeluettelon kohdetta.

pivot-alueella

Laskentataulukon alueelle, johon vetämällä pivot-taulukon tai pivot-taulukkoraportin asettelun muuttaminen kenttiä. Uusi raportti-sininen katkoviiva jäsennykset ilmaista laskentataulukon pivot-alueella.

Pivot-kaavion luokka-kenttä

Kentän, joka on liitetty pivot-kaavioraportin luokkakenttä. Kaavion luokat näkyvät yleensä x-akselilla tai vaaka-akselia hiiren kaavion.

Pivot-kaavioraportti

Kaavio, joka sisältää tiedot, kuten pivot-taulukkoraportin vuorovaikutteisen analyysin. Voit muuttaa tietojen näkymiä, katso eri tasoille tai järjestää kaavioasettelun vetämällä kenttiä ja näyttämällä tai piilottamalla kenttien osat.

Pivot-kaavion sarja-kenttä

Kentän, joka on liitetty pivot-kaavioraportin sarjasuuntaan. Sarjan esitetään kaavion selitteen.

Pivot-taulukon tiedot

Pivot-taulukkoraportin yhteenvetotietoja, joka lasketaan lähdeluettelon tai taulukon tietojen-kentistä.

Pivot-taulukon kokonaissummat

Kaikki solut rivillä tai sarakkeessa olevien pivot-taulukkoraportin kaikissa soluissa kokonaisarvoja. Rivin Summa-rivin tai sarakkeen arvot lasketaan käyttämällä samaa yhteenveto-funktiota käytetään pivot-taulukkoraportin tietoalueen.

Pivot-luettelo

Microsoft Office Web osa, jonka avulla voit luoda rakenteen samalla tavalla kuin Excelin pivot-taulukkoraportin. Käyttäjät voivat tarkastella pivot selaimessa ja sen tavalla kuin Excelin pivot-taulukkoraportin asettelun muuttaminen.

Pivot-taulukkoraportti

Vuorovaikutteinen, rajat taulukkomuotoinen Excel-raportin, joka on yhteenveto ja analysoi tietoja, kuten tietokannan tietueiden eri lähteistä, kuten lähimpään kokonaislukuun, jotka ovat ulkoisia Exceliin.

Pivot-taulukkoraportti

Vuorovaikutteinen, rajat taulukkomuotoinen Excel-raportin, joka on yhteenveto ja analysoi tietoja, kuten tietokannan tietueiden, myös ulkopuolisten Excel eri lähteistä.

Pivot-taulukon välisummien

Rivin tai sarakkeen summan tiedot kohteiden näyttäminen pivot-taulukkokentän yhteenveto-funktiota käytetään.

piirtoalue

2-D kaaviossa rajoittamalla akselit-alueella mukaan lukien kaikkien arvosarjojen. 3D-kaaviossa rajoittamalla akselit-alueella mukaan lukien arvosarja, luokan nimen, Jakoviivojen otsikot ja akselien otsikot.

kohta

Mittayksikkö arvoksi 1/72 tuumaa.

edeltäjät

Solut, joihin viitataan toiseen soluun kaavan avulla. Esimerkiksi jos D10 solu sisältää kaavan = B5-soluun B5 on solun D10.

perusavain

Yhden tai useamman kentän, joka yksilöi taulukon kunkin tietueen. Käyttöoikeuden että luvun yksilöi auton samalla tavalla Perusavain yksilöi tietueen.

tulostusalue

Yhden tai useamman solualueet, jotka voit nimetä Tulosta, kun et halua tulostaa koko laskentataulukon. Jos laskentataulukko sisältää tulostusalueen, vain tulostusalueen tulostetaan.

tulostusotsikot

Rivi- ja sarakeotsikot, jotka tulostetaan alku tai tulostetuilla laskentataulukon jokaisen sivun vasemmassa reunassa.

ominaisuuskentät

Liittyvät kohteet tai jäsenet-OLAP-kuution riippumaton määritteet. Esimerkiksi jos kaupungit on koko ja populaation ominaisuudet server-kuutioon tallennetuista, pivot-taulukkoraportin näyttää koko ja kunkin kaupungin populaation.

suojaus

Voit määrittää asetukset laskentataulukon tai työkirjan, joka estää käyttäjiä näkemästä tai päässyt määritetyn laskentataulukon tai työkirjan osien.

Raporttisuodatin

Kenttä, jota käytetään suodattaminen pivot-taulukossa tai pivot-kaavion tietojen alijoukon raportin yhden sivulle edelleen asettelun ja analysointia varten. Voit näyttää kaikki kohteet yhteenvedon raporttisuodattimen tai näyttää yhden kohteen kerrallaan, joka suodattaa pois muiden kohteiden tiedot.

Q

Sivun alkuun

query

Kyselyn tai Accessissa keskiarvoja, joka vastaa tiettyyn kysymykseen tietueiden etsiminen voidaan esittää tietokannan tallennettuja tietoja.

kyselyn kanava

Voit käyttää kyselyn Kyselykanavan DDE-keskustelussa kohdesovellus ja tietyn kyselyn (esimerkiksi Kysely1: n) välillä. Kyselykanavan käyttämään on olet jo avannut käyttämällä Järjestelmäkanavan kyselyikkunan.

Kyselyn rakennenäkymä

Kaikkien osien sisältyvät kyselyikkunan, kuten taulukoita, ehdot, siinä järjestyksessä, jossa kentät järjestetään ja niin edelleen. Rakenteen määrittää myös, onko automaattinen kysely on otettu käyttöön ja onko voit muokata lähdetietojen.

R

Sivun alkuun

alue

Kahdesta tai useammasta solusta laskentataulukossa. Alueen solut voivat olla vierekkäisten tai toisistaan erillään.

vain luku-tilassa

Asetus, joka sallii lukemista tai kopioitu, mutta ei ole muutettu tai tallentaa tiedoston.

tietue

Tietyn henkilön, sijainti, tapahtuma tai asian tietoja apuohjelmista. Kun kysely näyttää tietoruudussa tulosjoukon, tietueen esitetään rivinä.

Päivitä (ulkoisen tietoalueen)

Jos haluat päivittää tiedot ulkoisesta tietolähteestä. Joka kerta, kun päivität tietoja, näet tietokannan tietoihin tehdyt muutokset tiedot uusimman version.

Päivitä (pivot-taulukkoraportti)

Jos haluat päivittää pivot-taulukon tai pivot-taulukkoraportin lähdetietoja muutosten mukaan. Jos raportti perustuu ulkoisten tietojen päivittäminen suorittaa kyselyä uusia tai muutettuja tietojen hakemiseen.

regressioanalyysi

Lomakkeeseen tilastoanalyyseja käytettäviä ennustamista varten. Regressioanalyysi arvioi muuttujat suhteen niin, että tietyn muuttujan voi ennustaa yhden tai usean muuttujan.

suhteellinen viittaus

Kaavaa kaavan sisältävä solu ja solun suhteellisen sijainnin perusteella solun osoite tarkoitetussa. Jos kopioit kaavan, viittaus muuttuu automaattisesti. Suhteellinen viittaus kestää lomakkeen A1.

Remote viittaus

Viittaus toisesta ohjelmasta asiakirjan tallennettuja tietoja.

raporttimalli

Excel-malli (.xlt-tiedosto), joka sisältää vähintään yhden kyselyt tai pivot-taulukkoraporttien, jotka perustuvat ulkoisiin tietoihin. Kun tallennat raporttimallin, Excel tallentaa kyselymääritystä, mutta ei tallentaa kyselyn pohjana tietoja malliin.

tulosjoukko

Kun suoritat kyselyssä palautetut tietueet joukko. Näet tulokset kyselyn kyselyn tai joukko voi palauttaa tulosjoukon, Excel-laskentataulukkoon lisäanalysointia varten.

riviotsikko

Kunkin rivin vasemmalla puolella numeroidun harmaa alueen. Valitse Valitse koko rivin alareunaa. Jos haluat suurentaa tai pienentää rivin korkeutta, vedä rivin alareunaa.

rivin otsikko

Kentän, joka on liitetty pivot-taulukkoraportin rivi suuntaan.

Korrelaatiokertoimen arvo

0 luku 1, joka paljastaa kuinka hyvin trendiviivan arvioidut arvot vastaavat todellisia tietoja. Trendiviiva on parhaiten silloin, kun sen korrelaatiokertoimen arvo on tai lähes 1. Tunnetaan myös nimellä korrelaatiokerroin.

S

Sivun alkuun

tilanne

Nimetyn joukon syöttöarvojen, voit korvata taulukkomallia.

SCROLL LOCK-tila

Scroll lock on käytössä nuolinäppäimiä vierittää aktiivisen laskentataulukon sijaan aktivoitavan toiseen soluun. Jos haluat ottaa scroll lock-toiminnon käyttöön tai poistaminen käytöstä, paina SCROLL LOCK-näppäin.

osa

Yhdistelmän laskentataulukon, näkymä ja valitse luotaessa raporttia skenaario. Raportin voi olla useita osia.

valitse

Korosta solun tai solualueen laskentataulukon. Valittujen solujen vaikuttaa seuraavan komennon tai toiminnon.

Valitse kaikki -painike

Taulukkonäkymä, jossa rivi- ja sarakeotsikot kohtaavat vasemmassa yläkulmassa harmaa suorakulmio. Napsauttamalla tätä painiketta, jos haluat valita kaikki taulukon solut.

Sarja-akseli

Kaavion akselia, joka edustaa tosi 3-D kaavion syvyys-dimensio. Se näyttää sarja haluamaansa tekstiarvoina; se ei voi näyttää skaalatun numeerisia arvoja.

sarjakenttä

Kentän, joka näkyy pivot-kaavioraportin sarja-alueelle. Sarjakentän kohteet näkyvät selitteessä ja anna yksittäisen arvosarjan nimet.

sarjaviivat

Pinottu palkkikaavio 2-D- ja pylväskaavioiden, kunkin arvosarjan arvopisteiden, joiden avulla voit korostaa mitta kunkin sarjoille ero yhdistävien viivojen.

jaettu työkirja

Työkirjan määritetty sallimaan useita käyttäjiä verkossa, tarkastella ja muokata samanaikaisesti. Tallentaa työkirjan kullekin käyttäjälle näkee muiden käyttäjien tekemät muutokset.

yksittäinen yhdistetty solu

Solu, joka on linkitetty-toistuvan elementin XML-määrityksen.

sort order

Tapa, jolla tietojen arvo tai tietojen tyypin mukaan. Voit lajitella tiedot aakkosjärjestykseen, numerojärjestykseen tai päivämäärän mukaan. Lajittelujärjestykset käyttää nousevasti (1-9-A-Ö) tai Laskeva (9 – 1, Ö – A) järjestyksessä.

lähdealueet

Solualueiden, joka yhdistää kohdealueeseen voit määrittää. Tietolähteen alueet voi olla minkä tahansa laskentataulukon työkirjassa avoin tai suljettu muiden työkirjojen tai Lotus 1-2-3-laskentataulukoihin.

lähdetiedot

Luettelo tai taulukko, jota käytetään pivot-taulukon tai pivot-taulukkoraportin luominen. Lähdetietojen voidaan ottaa Excel-taulukon tai alueen, ulkoisessa tietokannassa tai kuution tai toisen pivot-taulukkoraportin.

SQL

Voit hakea, päivittäminen ja hallinta tietojen käytettävä kieli. Kun luot kyselyn, kysely käyttää SQL vastaava SQL SELECT-lauseen muodostamiseen. Jos tiedät SQL, voit tarkastella ja muuttaa SQL SELECT-lauseessa.

oletusfontti

Laskentataulukon tekstin fontti. Vakio malli määrittää Normaali tyylille oletusfontin.

yhteenvetotietojen

Automaattisten välisummien ja taulukon ääriviivat kaikki rivit tai sarakkeet, jotka sisältävät tiedot tiedot. Yhteenvetotietojen on yleensä niiden tietojen alapuolelle.

yhteenvetofunktio

Laskenta, joka yhdistää lähdetietoihin pivot-taulukkoraportin tai koontitaulukon tai kun lisäät automaattisten välisummien luettelon tai tietokannan tyyppi. Yhteenvetofunktiot esimerkiksi summa-, Laske- ja keskiarvo.

järjestelmän kanava

Käytetään DDE-keskustelun tiedon saaminen itseäsi järjestelmän sovellusten välillä, nykyisen yhteydet, kuten Avaa kyselyt ja kohdesovellus tila.

T

Sivun alkuun

Taulukkoruudussa

Kysely-ikkuna, jossa taulukot näkyvät kyselyn alue. Kunkin taulukon näkyvät kentät, josta voit hakea tietoja.

malli

Työkirja, luoda ja käyttää pohjana samalla työkirjoista. Voit luoda työkirjojen ja laskentataulukoiden malleja. Työkirjojen oletusmallin nimi on työkirja.xlt. Laskentataulukkojen oletusmallin nimi on työkirja.xlt.

tekstiruutu

Suorakulmaisen objektin, laskentataulukon tai kaavion, jossa voit kirjoittaa tekstiä.

jakoviivat ja jakoviivojen otsikot

Jakoviivojen ovat pienet mittayksikön samalla jakokohtien viivainta, jotka leikkaavat akselin viivat. Jakoviivojen otsikot tunnistaa luokkien, arvojen ja arvosarjat.

kaavioiden otsikot

Kuvaava teksti, joka on tasattu akselin automaattisesti tai keskitetty kaavion yläreunassa.

Summarivi

Excel-taulukko, joka sisältää hyödyllisiä koostefunktioita mitä käsittelyyn numeerisia tietoja erityinen rivi.

summat

Jokin viisi laskenta kysely määrittää puolestasi: summa, keskiarvo, Laske, Min ja Maks.

jäljitinnuolet

Nuolet, jotka aktiivisen solun ja sen liittyvien solujen välisen yhteyden näyttäminen. Jäljitinnuolet on sininen osoitettaessa solusta, joka sisältää tiedot toiseen soluun ja punainen, onko solussa virhearvo, esimerkiksi #DIV/0!.

suuntaviiva

Graafinen kuvaus suuntausten arvosarja, kuten viivan ritilöin ylöspäin parantavat myynti edustaa kuukauden kuluessa. Trendiviivoja käytetään tekstinsyöttö, kutsutaan myös regressioanalyysi ongelmia tutkiminen.

suuntaviivan selite

Valinnainen teksti trendiviivan, mukaan lukien regressiokaavan tai korrelaatiokertoimen arvo tai molemmat. Trendiviivan otsikkoa muotoiltu- ja siirtää; ei voi muuttaa.

U

Sivun alkuun

ylä- ja alapalkit

Valitse viivakaavioiden kanssa usean arvosarjan palkit, jotka ilmaisevat ensimmäisen ja viimeisen arvosarjojen välinen erotus.

V

Sivun alkuun

value

Tekstin, päivämäärän, numero tai looginen syötteen, joka suorittaa haun tai suodattaminen, kenttä on täytettävä ehto. Esimerkiksi ehto < b > yhtä suuri kuin < /b > kenttään tekijä on sisällettävä arvoa, kuten < b > John < /b >, on valmis.

arvoakseli

Kaavion akselia, joka sisältää skaalata numeerisia arvoja.

kärkipisteet

Musta neliö, vedettävä pistettä, jotka tulevat näkyviin risteykset, tai valitse tiettyjä Automaattiset muodot (kuten piirroista, alut ja kaaria) ja päättyy kun automaattisen muodon pisteiden muokkaaminen.

kärkipisteet

Musta neliö, vedettävä pisteet, jotka tulevat näkyviin tai tiettyjen automaattisissa muodoissa, kuten piirroista, alut ja kaaria risteykset ja päättyy.

näkymä

Joukko näyttö- ja tulostusasetusten, jotka voit nimetä ja lisää työkirjaan. Voit luoda saman työkirjan useita näkymiä tallentamatta työkirjan eri kopioita.

W

Sivun alkuun

Verkkokysely

Kysely, joka hakee tietoja, intranetiin tai Internetiin tallennetun.

entä jos -analyysi

Prosessi, jossa näet, miten muutokset vaikuttavat laskentataulukon kaavojen tulokset solujen arvojen muuttaminen. Vaihteleva esimerkiksi korko, jota käytetään kuoletustaulukon maksujen määrän.

työkirja

Laskentataulukon ohjelmatiedosto, jonka luot Excelissä. Työkirja sisältää laskentataulukon rivejä ja sarakkeita, johon voit kirjoittaa ja laskea tietoja.

laskentataulukko

Pääasiakirjan, joiden avulla voit tallentaa ja käsitellä tietoja Excelissä. Kutsutaan myös laskentataulukon. Laskentataulukon solut, jotka on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin; koostuu laskentataulukon tallennetaan aina työkirjan.

työtilatiedosto

Tiedoston, joka tallentaa avoimet työkirjat sisältävät tietoja niin, että myöhemmin voit jatkaa työskentelyä saman ikkunan kokoa, tulostusalueen, näytön suurennusta, ja näyttöasetukset. Työtilatiedosto ei sisällä itse työkirjoja.

World Wide Web

Järjestelmän siirtymiseen Internetiin tai työkirjojen ja muiden Office-asiakirjojen kokoelma kautta yhdistää hyperlinkit ja sijaitsevaan jaettuun verkkoresurssiin, yrityksen intranetiin tai Internetiin. Kun käytät selaimessa, Web näkyy teksti, kuvat, äänet ja digitaalisia elokuvia.

rivitys

Teksti-tekstin automaattisesti kurottavat reunuksen tai objektin rivinvaihdon ja jatka tekstin uudelle riville.

x

Sivun alkuun

XML

Extensible Markup Language (XML): Tiivistetty muoto, Standard Generalized Markup Language ALAKIELI, joka kehittäjät voivat luoda mukautettuja tunnisteita, joka tarjoaa joustavuutta Generalized.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×