Office
Kirjaudu sisään

Excel Web Access -ohjelman Web-osan mukautetut ominaisuudet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit mukauttaa näkymän, asettelua, työkalurivin ja vuorovaikutteisuutta Microsoft Office Excel Web Access-WWW-osan mukautettujen ominaisuuksien avulla. Seuraavissa osissa on lisätietoja kullekin ominaisuudelle.

Artikkelin sisältö

Työkirjan näyttö-osio

Työkalurivin ja otsikko-osa

Siirtyminen ja vuorovaikutteisuus-osassa

Työkirjan näyttöosa

Työkirja (WorkbookUri)

Kirjoita tekstiruutuun sen työkirjan URL- tai UNC-osoite, jonka haluat näkyviin Excel Web Access -ohjelmassa.

Löydät helposti työkirjan, valitse Valitse linkki Muodostin-painike ja Etsi työkirja , valitse linkki--Web-sivu -ikkunan avulla.

Lisätietoja on artikkelissa Office Excel Web Access Excel-työkirjan näyttäminen.

Nimetyn kohteen (VisibleItem)

Syötä nimetty alue tai sen laskentataulukon, taulukon, kaavion, pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportin nimi, jonka haluat näyttää Excel Web Access -ohjelmassa.

Voit helpottaa pitkien merkkijonojen muokkaamista napsauttamalla linkkiä Muodostin-painike ja Tekstin muodostin--Web-sivu -ikkunan avulla voit muokata merkkijonon.

Huomautus: Voit käyttää tätä ominaisuutta riippumatta siitä, oletko valinnut tiettyjä laskentataulukoita tai nimettyjä kohteita samalla, kun olet tallentanut työkirjan Excel Services -ohjelmaan.

Lisätietoja on artikkelissa Excel Services-palveluissa nimetyn kohteen tarkasteleminen.

Rivit (RowsToDisplay)

Määritä, kuinka paljon sarakkeita näytetään, kun siirryt yhden sivun verran ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Kelvollisia arvoja ovat 1 - 500. Oletusarvo on 75. Jos käytät suurta arvoa, Excel voi pienentää fonttikokoa.

Lisätietoja on aiheessa Siirtyminen työkirjan Excel Services-palveluissa.

Tätä arvoa voi mukauttaa. Lisätietoja Web-osan mukauttamisesta on Microsoft Windows SharePoint Services -ohjeessa.

Sarakkeet (ColumnsToDisplay)

Määritä, kuinka paljon sarakkeita näytetään, kun siirryt yhden sivun verran ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Kelvollisia arvoja ovat 1 - 500. Oletusarvo on 75. Jos käytät suurta arvoa, Excel voi pienentää fonttikokoa.

Tätä arvoa voi mukauttaa. Lisätietoja Web-osan mukauttamisesta on Windows SharePoint Services -ohjeessa.

Lisätietoja on aiheessa Siirtyminen työkirjan Excel Services-palveluissa.

Sivun alkuun

Työkalurivi- ja otsikko-osa

Otsikkorivi:   

Luo Web-osan otsikko (automaattisesti AutoGenerateTitle)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda automaattisesti otsikon Ulkoasu-osan Otsikko-ominaisuudessa määritetyn työkirjan tiedostonimen perusteella ja sitten lisätä kyseisen otsikon Web-osan otsikkoriville. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat käyttää joko Otsikko-ominaisuudelle määritettyä arvoa tai piilottaa otsikon, jos kyseisellä ominaisuudella ei ole arvoa.

Luo Web-osan otsikon URL (automaattisesti AutoGenerateDetailLink)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat luoda Web-osan otsikkopalkkiin automaattisesti hyperlinkin, joka näyttää työkirjan selaimen ikkunassa, kun käyttäjä napsauttaa linkkiä. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat käyttää jotakin toista Lisäasetukset-osan URL-ominaisuutta, joka voi olla mikä tahansa kelvollinen URL-osoite tai muu kuin arvo, tämän valintaruudun valinnan poistamisen jälkeen. Tämän valintaruudun valinnan poistaminen poistaa myös nykyisen arvon Otsikko-URL-ominaisuudesta.

Työkalurivin (ToolBarStyle) tyyppi

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista sen mukaan, haluatko näyttää vai piilottaa työkalurivin komennot ja painikkeet:

Koko työkalurivi     Näyttää koko työkalurivin. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Koko työkalurivi sisältää seuraavat: Avaa valikko (AvaaExcelissä ja Avaa tilannevedos Excelissä -komento), Päivitä -valikko (Päivitä valittu yhteys -komento, Päivitä kaikki yhteydet -komento, Laske työkirja komento ja Lataa työkirja uudelleen -komento), Etsi Painikkeen kuva -painikkeen, nimettyjä kohteen näkymässä ja Ohje- näkymän avattavasta-luettelosta.

Koko työkalurivin näkymää kannattaa käyttää esimerkiksi silloin, kun tarkastelet Web-osa-sivulla itse Excel Web Access -ohjelmaa ja kun haluat käyttäjän voivan käyttää kaikkia käytettävissä olevia komentoja ja painikkeita.

Yhteenveto     Vain seuraavat valinnat ovat näkyvissä: Avaa-valikko (Avaa Excelissä ja Avaa vedos Excelissä), Päivitä-valikko (Päivitä kaikki yhteydet ja Lataa työkirja uudelleen), avattava Näkymä-luetteloruutu, kun Nimetty kohde -näkymä on käytössä, ja Ohje.

Yhteenvetotyökaluriviä kannattaa käyttää esimerkiksi silloin, kun muodostat yhteyttä Excel Web Access -ohjelmaan muilla Dashboard-liittymässä olevilla Web-osilla tai muulla Web-osa-sivulla ja tarvitset vain tätä komentojen ja painikkeiden alijoukkoa.

Vain selaus     Tuo tilanteen mukaan seuraavat komennot ja painikkeet näkyviin:

  • Tarvittaessa siirtymispainikkeet, jos Excel Web Access -ohjelman työkirjanäkymä on käytössä, ja Ohje.

  • Avattava Näkymä-luettelo ja tarvittaessa siirtymispainikkeet, jos Excel Web Access -ohjelman Nimetty kohde -näkymä on käytössä, ja Ohje.

Ei mitään     Piilottaa työkalurivin.

Voit valita Ei mitään -vaihtoehdon, kun olet valinnut tietyn nimetyn kohteen, kuten nimetyn alueen tai kaavion, jonka haluat vain näkyviin niin, että käyttäjältä ei vaadita toimia eikä ohjetta tarvita, esimerkiksi kun luot Dashboard- tai Web-osa-sivua.

Työkalurivin valikkokomennot:   

Avaa Excelissä, Avaa tilannevedos Excelissä (AllowInExcelOperations)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tuoda Avaa Excelissä- ja Avaa vedos Excelissä -komennot näkyviin työkalurivin Avaa-valikkoon. Näin käyttäjä voi avata työkirjan Microsoft Office Excelissä, jos Excel on asennettu käyttäjän tietokoneeseen. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa Avaa Excelissä- ja Avaa vedos Excelissä -komennot ja estää käyttäjiä avaamasta työkirjaa Excelissä.

Lisätietoja on kohdassa Avaa tilannevedos Excelissä Excel Services-palveluiden tai työkirjan.

Päivitä valittu yhteys, Päivitä kaikki yhteydet (AllowManualDataRefresh)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tuoda Päivitä valittu yhteys- ja Päivitä kaikki yhteydet -komennot näkyviin työkalurivin Päivitä-valikkoon ja antaa käyttäjän päivittää kaikki tai valitut ulkoiseen tietolähteeseen muodostetut yhteydet manuaalisesti. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa työkalurivin Päivitä-valikon Päivitä valittu yhteys- ja Päivitä kaikki yhteydet -komennot.

Huomautus: Manuaalinen päivitystoiminto voi ilmetä myös silloin, kun teet toimenpiteen, joka suorittaa OLAP (Online Analysis Processing) -kyselyn pivot-taulukkoraportissa.

Lisätietoja on artikkelissa Excel Services-palveluissa ulkoisten tietojen päivittäminen.

Laske työkirja (AllowRecalculation)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää Laske työkirja -komennon työkalurivin Päivitä-valikossa. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa työkalurivin Päivitä-valikon Laske työkirja -komennon.

Huomautus: Tämä ominaisuus on vain vaikuttaa komento ja ei ole vaikutusta nykyisen työkirjan laskenta-asetuksen työkirjassa.

Lisätietoja on artikkelissa tietojen laskeminen ja uudelleenlaskeminen Office Excel Web Accessissa.

Nimetyn kohteen avattavan luettelon (ShowVisibleItemButton)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat avattavan Näkymä-luettelon näkyvän työkalurivillä. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna. Nimetty kohde -näkymän on oltava käytössä myös Excel Web Access -ohjelmassa.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos et halua avattavan Näkymä-luettelon näkyvän työkalurivillä. Haluat ehkä piilottaa tämän avattavan luettelon, jos käytät Nimetty kohde -näkymää, mutta et halua käyttäjän muuttavan kohteita ja haluat tietyn kohteen näkyvän Dashboard- tai Web-osa-sivulla.

Lisätietoja on artikkelissa tarkasteleminen Excel Web Accessissa nimetyn kohteen.

Sivun alkuun

Siirtymis- ja vuorovaikutteisuusosa

Siirtyminen:   

Työkirjassa siirtyminen (AllowNavigation)

Valitse tämä valintaruutu, jotta käyttäjät voivat siirtyä työkirjan käyttämällä sivu-painikkeet ja taulukonvalitsimet sivua tai siirtymällä toiseen ja Etsi Painikkeen kuva käyttämällä. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat estää käyttäjiä liikkumasta työkirjassa sivupainikkeilla, taulukonvalitsimilla ja hakupainikkeilla. Tämän valintaruudun valinta kannattaa poistaa, jos käytät Excel Web Access -ohjelmaa vain tietyn nimetyn kohteen, kuten nimetyn alueen tai kaavion, esittämiseen, tai jos Excel Web Access on yhdistetty johonkin toiseen Dashboard-sivustossa tai Web-osa-sivulla olevaan Web-osaan.

Hyperlinkit (AllowHyperlinks)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön työkirjassa oleviin sijanteihin tai työkirjan ulkopuolella oleviin tiedostoihin ja asiakirjoihin osoittavat aktiiviset hyperlinkit. Työkirjassa siirtyminen -ominaisuuden on oltava myös käytössä, jos työkirjassa oleviin sijainteihin osoittavat hyperlinkit halutaan ottaa käyttöön.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat poistaa työkirjassa oleviin sijanteihin tai työkirjan ulkopuolella oleviin tiedostoihin ja asiakirjoihin osoittavat aktiiviset hyperlinkit käytöstä. Excel muuntaa hyperlinkin tavalliseksi merkkijonoksi.

Lisätietoja on artikkelissa hyperlinkit laskentataulukoissa Excel for Windowsissa.

Vuorovaikutteisuuden:   

Työkirjan vuorovaikutteisuus (AllowInteractivity)

Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat sallia tai estää työkirjan käsittelemisen. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Työkirjan vuorovaikutteisia toimintoja ovat muun muassa seuraavat: ulkoisten tietojen manuaalinen, säännöllinen ja automaattinen päivitys, parametriarvojen asettaminen, lajitteleminen, suodattaminen, jäsentäminen ja pivot-taulukkoraportin tietotasojen laajentaminen tai tiivistäminen.

Parametrien muokkaus (AllowParameterModification)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat avata Parametrit-tehtäväruudun ja ottaa parametriarvojen muuttamisen käyttöön, jos niitä on määritetty työkirjaan. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa Parametrit-tehtäväruudun ja estää parametriarvojen tarkastelemisen ja muuttamisen, jos niitä on määritetty työkirjaan.

Huomautus: Jos Työkirjan vuorovaikutteisuus -valintaruutua ei ole valittu, Parametrien muokkaus -ominaisuus näkyy himmennettynä etkä voi valita sitä tai poistaa sen valintaa.

Lisätietoja on artikkelissa Työkirjan parametrien muuttaminen Excel Services-palveluissa.

Näyttää Parametrit-tehtäväruudun (ShowWorkBookParameters)

Valitsemalla tämän valintaruudun voit sallia Parametrit-tehtäväruudun tarkastelemisen, jos työkirjaan on määritetty parametreja. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat estää Parametrit-tehtäväruudun tarkastelun, vaikka työkirjaan on määritetty parametreja. Valintaruudun valinta kannattaa poistaa, jos haluat käyttäjien muuttavan parametriarvoja Parametrit-tehtäväruudun sijasta suodattimen Web-osaa käyttämällä.

Huomautus: Jos Parametrien muokkaus -ominaisuuden valintaruutua ei ole valittu, Näytä Parametrit-tehtäväruutu -ominaisuus näkyy himmennettynä etkä voi valita sitä tai poistaa sen valintaa.

Lisätietoja on artikkelissa Työkirjan parametrien muuttaminen Excel Services-palveluissa.

Lajittelu (AllowSorting)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön solualueen, Excel-taulukon ja pivot-taulukkoraportin lajittelun. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat estää solualueen, Excel-taulukon ja pivot-taulukkoraportin lajittelun. Työkirjassa aiemmin toteutettu lajittelu kuitenkin säilyy.

Lisätietoja on kohdassa tietojen lajitteleminen Excel Services-palveluissa.

Suodatus (AllowFiltering)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ottaa käyttöön solualueen, Excel-taulukon ja pivot-taulukkoraportin suodatuksen. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat estää solualueen, Excel-taulukon ja pivot-taulukkoraportin suodatuksen. Työkirjassa aiemmin toteutettu suodatus kuitenkin säilyy.

Lisätietoja on artikkelissa suodattaa tietoja Excel Services-palveluissa.

Kaikki pivot-taulukon vuorovaikutteisuus (AllowPivotSpecificOperations)

Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta sen mukaan, haluatko käyttää vai estää seuraavat vuorovaikutteiset pivot-taulukkotoiminnot: tietotasojen laajentaminen (yksityiskohtaisempien tietojen näyttäminen) ja tiivistäminen (yleisempien tietojen näyttäminen) sekä lajitteleminen ja suodattaminen. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Päivitä ajoittain, mikäli käytössä työkirjassa (AllowPeriodicDataRefresh)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ohjata säännöllisiä päivitystoimintoja koskevien sanomien näkymistä Excel Web Access -ohjelman Web-osan alareunassa. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat estää työkirjan ulkoisten tietojen säännöllisen päivityksen ja säännöllisiä päivitystoimintoja koskevien viestien näkymisen Excel Web Access -ohjelman Web-osan alareunassa.

Lisätietoja on artikkelissa Excel Services-palveluissa ulkoisten tietojen päivittäminen.

Näytä tiedot ajoittain päivityksen kehote (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Valitse jokin seuraavista automaattisen säännöllisen päivityksen asetuksista:

Aina    Näytä aina -vaihtoehto ei ole säännöllisiä kehotteen. Oletusarvoisesti tämä asetus on valittuna. Tämän asetuksen avulla voit määrittää käyttäjälle oikeuden päätä, haluatko päivittää tiedot ajoitetun väliajoin, mutta jotka eivät voi valita aina.

Valinnaisesti    Näytä säännöllisiä päivityksiä koskeva kehote ilman Aina-valintaa. Käytä tätä valintaa, jos käyttäjä voi itse päättää, haluaako hän tietojen päivittämisen tapahtuvan ajoitetuin väliajoin ja haluaako hän tietojen päivittyvän ajoitetuin väliajoin niin, että päivitystä koskeva kehote ei tule näkyviin.

Ei koskaan    Piilota säännöllisiä päivityksiä koskeva kehote ja Aina-valinta. Käytä tätä valintaa, kun tietojen päivittämisen halutaan tapahtuvan ajoitetuin väliajoin niin, että päivittämistä koskeva kehote ei tule näkyviin.

Huomautus: Tämän ominaisuuden määrittäminen edellyttää, että Päivitä ajoittain, mikäli sallittu työkirjassa -valintaruutu on valittuna.

Lisätietoja on artikkelissa Excel Services-palveluissa ulkoisten tietojen päivittäminen.

Sulje istunto ennen uuden avaaminen (CloseWorkbookSessions)

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sulkea nykyisen työkirjan sen jälkeen, kun olet avannut uuden työkirjan. Tämä valintaruutu kannattaa valita siksi, että järjestelmän suorituskyky paranee silloin, kun useat käyttäjät tarkastelevat samaa työkirjaa.

Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat pitää nykyisen työkirjan avoinna, kun olet avannut uuden työkirjan. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna. Tämän valintaruudun valinta kannattaa poistaa, jos haluat käsitellä valitun työkirjan kohteita, kuten suodattimia, lajitteluja tai parametriarvojen asetuksia, vielä toisen työkirjan avaamisen jälkeen.

Lisätietoja on artikkelissa istunnot, istunnon aikakatkaisu ja Excel Services-palveluissa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×