Excel Onlinen pikanäppäimet

Tässä artikkelissa kuvatut pikanäppäimet toimivat yhdysvaltalaisessa näppäimistöasetteluun. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Yleiskatsaus Excel Online -sovelluksen helppokäyttötoiminnoista on artikkelissa Excel Onlinen helppokäyttötoiminnot.

Vinkkejä pikanäppäinten käyttöön Excel Online -sovelluksen kanssa

  • Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

  • Excel Online -sovellusta käytetään selaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat Excel-työpöytäohjelman pikanäppäimistä. Siinä esimerkiksi siirrytään komentoihin käyttämällä F6-näppäimen sijaan Ctrl+F6-näppäinyhdistelmää. Lisäksi selaimessa käytetään yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1- ja Crtl+P-näppäimiä, mutta Excel Online -sovelluksessa ei.

  • Jos haluat suorittaa komennon nopeasti, siirry Kerro-ruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Q. Kirjoita sitten haluamasi komento (käytettävissä vain muokkausnäkymässä). Valitse komento ylä- ja alanuolinäppäimillä, ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Voit siirtyä tiettyyn soluun Siirry-komennolla: paina Ctrl+G-näppäinyhdistelmää, kirjoita soluviittaus (kuten B14) ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Excel Online -sovelluksen pikanäppäimet vastaavat suurelta osin Microsoft Excelin pikanäppäimiä. Luettelo Wordin muiden versioiden pikanäppäimistä on kohdassa Muut Excelin pikanäppäimet.

  • Jos käytät näytönlukuohjelmaa, katso artikkeli Excel Onlinen yleiset toiminnot.

Tässä esitetään ohjelman Excel Online käytetyimmät pikanäppäimet.

Toiminto

Paina

Siirry soluun

Ctrl+G

Siirry alas

Page down tai alanuoli

Siirrä ylös

Page up tai ylänuoli

Tulosta

Ctrl+P

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Leikkaa

Ctrl+X

Kumoa

Ctrl+Z

Sulje työkirja

Ctrl+W

Etsi

Ctrl+F

Lihavoi

Ctrl+B

Avaa pikavalikko

  • Windows-näppäimistö: Windowsin tilannekohtainen näppäin+F10. Windowsin tilannekohtainen näppäin on vasemmanpuoleisen Alt-näppäimen ja vasemmanpuoleisen Ctrl-näppäimen välissä

  • Muut näppäimistöt: Vaihto+F10

Kerro-toiminto

Alt+Q

Etsi

Ctrl+F tai Vaihto+F3

Etsi alaspäin uudelleen

Vaihto+F4

Etsi ylöspäin uudelleen

Ctrl+Vaihto+F4

Jos laskentataulukko avautuu Excel Online lukunäkymässä, muokkauskomennot eivät toimi. Jos haluat vaihtaa muokkausnäkymään, siirrä kohdistus pois laskentataulukosta painamalla F6-näppäintä tai Ctrl+F6 ja siirry sitten sarkaimella Muokkaa työkirjaa -luetteloon. Paina välilyöntiä, paina alanuolinäppäintä ja valitse sitten Muokkaa Excel Onlinessa.

Toiminto

Paina

Siirry valintanauhan ja työkirjan sisällön välillä.

Ctrl+F6

Siirry toiseen valintanauhan välilehteen

Sarkain ja sitten Enter-näppäin

Siirtyminen valintanauhan komentojen välillä

Sarkain

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento.

Enter

Siirry rivin alkuun.

Home

Siirry soluun A1

Ctrl+Home

Siirry käytetyn alueen viimeiseen soluun

Ctrl+End

Siirry yksi näyttö alaspäin

Page Down

Siirry yksi näyttö ylöspäin

Page Up

Siirry valitulla alueella ylhäältä alas (tai eteenpäin valitulla alueella)

Enter

Siirry valitulla alueella alhaalta ylös (tai taaksepäin valitulla alueella)

Vaihto+Enter

Siirry valitun alueen rivillä eteenpäin (tai alaspäin valitussa sarakkeessa)

Sarkain

Siirrä valitun alueen rivillä taaksepäin (tai ylöspäin valitussa sarakkeessa)

Vaihto+Sarkain

Toiminto

Paina

Yksi solu ylöspäin

Ylänuoli tai Vaihto+Enter

Yksi solu alaspäin

Alanuoli tai Enter

Yksi solu oikealle

Oikea nuoli tai Sarkain

Yksi solu vasemmalle

Vasen nuoli tai Vaihto+Sarkain

Siirry soluun A1

Ctrl+Home

Siirry käytetyn alueen viimeiseen soluun

Ctrl+End

Siirry yksi näyttö alaspäin

Page Down

Siirry yksi rivijoukko ylöspäin

Page Up

Toiminto

Paina

Avaa valikko/siirry alaspäin

Alt+Alanuoli

Siirry ylöspäin

Alt+Ylänuoli

Seuraa hyperlinkkiä

Ctrl+Enter

Avaa kommenttiruutu

Vaihto+F2

Toiminto

Paina

Solualueen valitseminen

Vaihto+nuolinäppäimet

Valitse koko sarake

Ctrl+VÄLILYÖNTI

Valitse koko rivi

Vaihto+VÄLILYÖNTI

Siirry rivin alkuun

Vaihto+Home

Siirry ylöspäin nykyisen sarakkeen solualueessa

Vaihto+Page Up

Siirry alaspäin nykyisen sarakkeen solualueessa

Vaihto+Page Down

Toiminto

Paina

Ylhäältä alas (tai eteenpäin valitulla alueella)

Enter

Alhaalta ylös (tai taaksepäin valitulla alueella)

Vaihto+Enter

Eteenpäin rivillä (tai alaspäin valitussa sarakkeessa)

Sarkain

Taaksepäin rivillä (tai ylöspäin valitussa sarakkeessa)

Vaihto+Sarkain

Toiminto

Näppäin

Laske työkirja (päivitä)

F9

Täysi laskenta

Ctrl+Vaihto+Alt+F9

Ulkoisten tietojen päivittäminen

ALT+F5

Kaikkien ulkoisten tietojen päivittäminen

Ctrl+Alt+F5

Toiminto

Näppäin

Leikkaa

Ctrl+X

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Ctrl+Y

Aloita uusi rivi samassa solussa

Alt+Enter

Hyperlinkin lisääminen

Ctrl+K

Lisää taulukko

Ctrl+L

Toiminto

Paina

Täydennä solun tiedot ja valitse alla oleva solu

Enter

Täydennä solun tiedot ja valitse yllä oleva solu

Vaihto+Enter

Täydennä solun tiedot ja valitse seuraava solu samalla rivillä

Sarkain

Täydennä solun tiedot ja valitse edellinen solu samalla rivillä

Vaihto+Sarkain

Peruuta solun täydennys

Esc

Toiminto

Paina

Muokkaa valittua solua

F2

Tyhjennä valittu solu

Delete

Tyhjennä valittu solu ja aloita muokkaaminen

Askelpalautin

Yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+oikea nuoli

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+vasen nuoli

Siirry solun tietojen alkuun

Home

Siirry solun tietojen loppuun

End

Valitse oikealle merkki kerrallaan

Vaihto+oikea nuoli

Valitse vasemmalle merkki kerrallaan

Vaihto+vasen nuoli

Valitse oikealle sana kerrallaan

Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Valitse vasemmalle sana kerrallaan

Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Valitse solun tietojen alkuun

Vaihto+Home

Valitse solun tietojen loppuun

Vaihto+End

Kopioi

Ctrl+C

Leikkaa

Ctrl+X

Liitä/sijoita

Ctrl+V

Toiminto

Näppäin

Lihavoi

Ctrl+B

Kursivointi

Ctrl+I

Alleviivaa

Ctrl+U

Muut Excelin pikanäppäimet

Excel Online -sovelluksen pikanäppäimet vastaavat suurelta osin Microsoft Excelin pikanäppäimiä. Tässä artikkelissa on lueteltu pikanäppäimet Excel Online -sovelluksen yleisimpiä toimintoja varten. Täydelliset luettelot Excel-työpöytäohjelman pikanäppäimistä löytyvät kohdista

Excel Onlinen yleiset tehtävät

Excel Onlinen tiettyjen tehtävien suorittamiseen liittyvät vaiheet on kuvattu seuraavissa artikkeleissa:

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×