Excel Onlinen pikanäppäimet

Tässä artikkelissa on kuvattu Excel Onlinen pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Nämä pikanäppäimet koskevat yhdysvaltalaisen näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Yleiskatsaus Excel Online -sovelluksen helppokäyttötoiminnoista on artikkelissa Excel Onlinen helppokäyttötoiminnot.

Tämän artikkelin sisältö

Vinkkejä pikanäppäinten käyttöön Excel Online -sovelluksen kanssa

 • Excel Online toimii selaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat Excel-työpöytäohjelman pikanäppäimistä. Esimerkiksi siirtymisessä sovelluksen osasta toiseen käytetään Ctrl+F6-näppäintä näppäimen F6 sijaan.

  Voit käyttää yleisiä selaimen pikanäppäimiä, kuten F1 ja Ctrl +

 • Voit hakea komentoja nopeasti painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Win+Q, jolloin siirryt Kerro-kohtaan. Kerro-kohdassa voit kirjoittaa sanan tai haluamasi komennon nimen (käytettävissä vain muokkausnäkymässä). Kerro-toiminto etsii aiheeseen liittyvät vaihtoehdot ja tarjoaa luettelon niistä. Valitse komento ylä- tai alanuolella ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Voit siirtyä työkirjan tiettyyn soluun Siirry-komennolla: paina Ctrl+G-näppäinyhdistelmää, kirjoita soluviittaus (kuten B14) ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Jos käytät näytönlukuohjelmaa, katso artikkeli Excel Onlinen yleiset toiminnot.

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä esitetään ohjelman Excel Online käytetyimmät pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Siirry tiettyyn soluun.

Ctrl+G

Siirry alas

Page down tai alanuoli

Siirrä ylös

Page up tai ylänuoli

Tulosta

Ctrl+P

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Leikkaa

Ctrl+X

Kumoa

Ctrl+Z

Sulje työkirja

Ctrl+W

Etsi

Ctrl+F

Lihavoi

Ctrl+B

Avaa pikavalikko

 • Windows-näppäimistö: Windowsin tilannekohtainen näppäin+F10. Windowsin tilannekohtainen näppäin on vasemmanpuoleisen Alt-näppäimen ja vasemmanpuoleisen Ctrl-näppäimen välissä

 • Muut näppäimistöt: Vaihto+F10

Kerro-toiminto

Alt+Q

Etsi

Ctrl+F tai Vaihto+F3

Etsi alaspäin uudelleen

Vaihto+F4

Etsi ylöspäin uudelleen

Ctrl+Vaihto+F4

Valintanäppäimet: Valintanauhan käytön pikanäppäimet

Excel Online sisältää nyt valintanäppäimiä ja pikanäppäimiä, joilla voit siirtyä valintanauhassa. Jos olet käyttänyt valintanäppäimiä pöytätietokoneen Excelissä, löydät hyvin samankaltaiset valintanäppäimet Excel Onlinesta.

Excel 2016:n Windows-versiossa valintanäppäinten alussa on Alt-näppäin. Excel Onlinessa valintanäppäinten alussa on Alt+Win-näppäin ja sitten valintanauhan välilehden kirjain. Esimerkiksi Tarkista-välilehden valintanäppäin on Alt+Win+R.

Excel Onlinen valintanauha, jossa näkyy Aloitus-välilehti ja näppäinvihjeet kaikissa välilehdissä
 • Voit siirtyä valintanauhaan painamalla Alt+Win tai painamalla Ctrl + F6, kunnes kohdistin on Aloitus-välilehdessä

 • Siirry valintanauhassa välilehdestä toiseen painamalla sarkainta.

 • Voit piilottaa valintanauhan painamalla Ctrl+F1. Näin saat lisää työskentelytilaa. Kun haluat nähdä valintanauhan uudelleen, toista sama.

Voit siirtyä suoraan valintanauhan tiettyyn välilehteen seuraavilla valintanäppäimillä:

Toiminto

Näppäin

Avaa valintanauhan Kerro-ruutu kirjoita hakusana.

Alt+Win+Q

Avaa Tiedosto-välilehti, jossa voit käyttää Backstage-näkymää.

Alt+Win+F

Avaa Aloitus-välilehti ja muotoile tekstiä ja numeroita tai käytä muita työkaluja, kuten Etsi.

Alt+Win+H

Avaa Lisää-välilehti ja lisää funktio, taulukko, kaavio, hyperlinkki tai kommentti.

Alt+Win+N

Avaa Tiedot-välilehti ja päivitä yhteydet tai käytä datatyökaluja.

Alt+Win+A

Avaa Tarkista-välilehti ja käytä Helppokäyttöisyyden tarkistusta ja käsittele kommentteja.

Alt+Win+R

Avaa Näytä-välilehti, valitse näkymä, lukitse laskentataulukon rivejä tai sarakkeita tai näytä ruudukko ja otsikot.

Alt+Win+W

Tässä taulukossa mainitut pikanäppäimet voivat säästä aikaa, kun käsittelet valintanauhan välilehtiä ja valikkoja.

Toiminto

Näppäin

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi valintanäppäimet.

Alt +Win. Siirry toiseen välilehteen valintanäppäimillä tai sarkaimella.

Siirrä kohdistus valintanauhan komentoihin.

Enter, sitten sarkain tai Vaihto+sarkain

Napsauta valittua painiketta.

Välinäppäin tai Enter

Avaa valitun komennon luettelo.

Välinäppäin tai Enter

Avaa valitun painikkeen valikko.

Alt+alanuoli

Kun valikko tai alivalikko on auki, siirry seuraavaan komentoon.

Esc

Excel Onlinen komentojen pikanäppäimet muokkausnäkymässä

Jos laskentataulukko avautuu Excel Onlinen lukunäkymässä, muokkauskomennot eivät toimi. Jos haluat vaihtaa muokkausnäkymään, siirrä kohdistus pois laskentataulukosta painamalla Ctrl+F6 ja siirry sitten sarkaimella Muokkaa työkirjaa -luetteloon. Paina välilyöntiä, paina alanuolinäppäintä ja valitse sitten Muokkaa Excel Onlinessa.

Toiminto

Näppäin

Leikkaa

Ctrl+X

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Ctrl+Y

Aloita uusi rivi samassa solussa

Alt+Enter

Hyperlinkin lisääminen

Ctrl+K

Lisää taulukko

Ctrl+L

Toiminto

Paina

Täydennä solun tiedot ja valitse alla oleva solu

Enter

Täydennä solun tiedot ja valitse yllä oleva solu

Vaihto+Enter

Täydennä solun tiedot ja valitse seuraava solu samalla rivillä

Sarkain

Täydennä solun tiedot ja valitse edellinen solu samalla rivillä

Vaihto+Sarkain

Peruuta solun täydennys

Esc

Toiminto

Paina

Muokkaa valittua solua

F2

Tyhjennä valittu solu

Delete

Tyhjennä valittu solu ja aloita muokkaaminen

Askelpalautin

Siirry solun tietojen alkuun

Home

Siirry solun tietojen loppuun

End

Valitse oikealle merkki kerrallaan

Vaihto+oikea nuoli

Valitse solun tietojen alkuun

Vaihto+Home

Valitse solun tietojen loppuun

Vaihto+End

Valitse vasemmalle merkki kerrallaan

Vaihto+vasen nuoli

Laajenna valintaa viimeiseen tietoja sisältävään soluun, joka on samassa sarakkeessa tai samalla rivillä kuin aktiivinen solu. Jos seuraava solu on tyhjä, laajenna valinta seuraavaan tietoja sisältävään soluun.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuoli tai Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Toiminto

Näppäin

Lihavoi

Ctrl+B

Kursivointi

Ctrl+I

Alleviivaa

Ctrl+U

Toiminto

Paina

Yksi solu ylöspäin

Ylänuoli tai Vaihto+Enter

Yksi solu alaspäin

Alanuoli tai Enter

Siirry yksi solu oikealle

Oikea nuoli tai Sarkain

Siirry rivin alkuun.

Home

Siirry soluun A1

Ctrl+Home

Siirry käytetyn alueen viimeiseen soluun

Ctrl+End

Siirry yksi näyttö alaspäin

Page Down

Siirry yksi näyttö ylöspäin

Page Up

Siirry ylöspäin nykyisen sarakkeen solualueessa

Vaihto+Page Up

Siirry yksi näyttö alaspäin

Page Down

Siirry alaspäin nykyisen sarakkeen solualueessa

Vaihto+Page Down

Siirry nykyisen tietoalueen reunaan.

Ctrl+oikea nuoli tai Ctrl+vasen nuoli

Siirry valintanauhan ja työkirjan sisällön välillä.

Ctrl+F6

Siirry toiseen valintanauhan välilehteen

Sarkain.

Siirry valintanauhan kyseiseen välilehteen painamalla Enter.

Toiminto

Paina

Avaa valikko/siirry alaspäin

Alt+Alanuoli

Siirry ylöspäin

Alt+Ylänuoli

Seuraa hyperlinkkiä

Ctrl+Enter

Avaa kommenttiruutu muokattaessa.

Shift+F2

Toiminto

Paina

Solualueen valitseminen

Vaihto+nuolinäppäimet

Valitse koko sarake

Ctrl+VÄLILYÖNTI

Valitse koko rivi

Vaihto+VÄLILYÖNTI

Laajenna valintaa viimeiseen tietoja sisältävään soluun, joka on samassa sarakkeessa tai samalla rivillä kuin aktiivinen solu. Jos seuraava solu on tyhjä, laajenna valinta seuraavaan tietoja sisältävään soluun.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuoli tai Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Toiminto

Paina

Ylhäältä alas (tai eteenpäin valitulla alueella)

Enter

Alhaalta ylös (tai taaksepäin valitulla alueella)

Vaihto+Enter

Eteenpäin rivillä (tai alaspäin valitussa sarakkeessa)

Sarkain

Taaksepäin rivillä (tai ylöspäin valitussa sarakkeessa)

Vaihto+Sarkain

Toiminto

Näppäin

Laske työkirja (päivitä)

F9

Täysi laskenta

Ctrl+Vaihto+Alt+F9

Ulkoisten tietojen päivittäminen

ALT+F5

Kaikkien ulkoisten tietojen päivittäminen

Ctrl+Alt+F5

Siirry sisältöapuohjelmaan tai poistu siitä

 • Siirry sisältöapuohjelmaan painamalla Enter-näppäintä ja liiku sitten apuohjelmassa painamalla sarkainta.

 • Poistu apuohjelmasta painamalla Esc-näppäintä.

Katso myös

Vaiheittaiset ohjeet tiettyjen tehtävien suorittamiseen Excel Online-sovelluksessa pikanäppäinten ja näytönlukijan avulla ovat seuraavissa artikkeleissa:

Saat lisätietoja helppokäyttötoimintojen tuesta Officen helppokäyttötoimintojen keskuksesta.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×