Excel 2013:n uudet funktiot

Tärkeää  Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Learn more about the differences (Lisätietoa eroavaisuuksista).

Saat lisätietoja luettelossa olevasta funktiosta napsauttamalla sen nimeä.

Funktion nimi

Tyyppi ja kuvaus

ACOT-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun arkuskotangentin.

ACOTH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun hyperbolisen arkuskotangentin.

ARABIA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Muuntaa roomalaisen numeron lukumuotoiseksi arabialaiseksi numeroksi

PERUS-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Muuntaa luvun tekstimuotoon annetulla kantaluvulla (perus)

BINOMI.JAKAUMA.ALUE-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä.

BITTI.JA-funktio

Tekniikka:    Palauttaa kahden luvun Bittitaso Ja -arvon.

BITTI.SIIRTO.V-funktio

Tekniikka:    Palauttaa vaihda_määrä-bittien vasemmalle siirtämän arvoluvun.

BITTI.TAI-funktio

Tekniikka:    Palauttaa kahden luvun Bittitaso TAI -arvon.

BITTI.SIIRTO.O-funktio

Tekniikka:    Palauttaa vaihda_määrä-bittien oikealle siirtämän arvoluvun.

BITTI.EHDOTON.TAI-funktio

Tekniikka:    Palauttaa kahden luvun Poissulkeva Tai -arvon.

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINEN-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

KOMBINAATIOA-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   
Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän toistoilla annetulle kohteiden määrälle.

COT-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin.

COTH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa kulman kotangentin.

KOSEK-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kulman kosekantin.

KOSEKH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:   Palauttaa kulman hyperbolisen kosekantin.

PÄIVÄT-funktio

Päivämäärä ja kellonaika:    Palauttaa kahden päivämäärän välisten päivien lukumäärän.

DESIMAALI-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Muuntaa luvun tekstimuodon annetussa peruskannassa desimaaliluvuksi.

URLKOODAUS-funktio

Verkko:    Palauttaa URL-koodatun merkkijonon

SUODATA.XML-funktio

Verkko:    Palauttaa tietyt XML-sisällön tiedot määritettyä XPath-polkua käyttämällä

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.

KAAVA.TEKSTI-funktio

Haku- ja viitefunktiot:    Palauttaa annetun viittauksen kaavan tekstinä.

GAMMA-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa gammafunktion arvon.

GAUSS-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa 0,5 normitettua normaalijakauman kertymäfunktiota pienemmän määrän.

JOSPUUTTUU-funktio

Loogiset funktiot:    Palauttaa määritetyn arvon, jos lausekkeen tuloksena on #PUUTTUU. Palauttaa muussa tapauksessa lausekkeen tuloksen.

KOMPLEKSI.COSH-funktio

Tekniikka:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosinin.

KOMPLEKSI.COT-funktio

Tekniikka:    Palauttaa kompleksiluvun kotangentin.

KOMPLEKSI.KOSEK-funktio

Tekniikka:   Palauttaa kompleksiluvun kosekantin.

KOMPLEKSI.KOSEKH-funktio

Tekniikka:   Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosekantin.

KOMPLEKSI.SEK-funktio

Tekniikka:    Palauttaa kompleksiluvun sekantin.

KOMPLEKSI.SEKH-funktio

Tekniikka:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sekantin.

KOMPLEKSI.SINH-funktio

Tekniikka:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sinin.

KOMPLEKSI.TAN-funktio

Tekniikka:    Palauttaa kompleksiluvun tangentin.

ONKAAVA-funktio

Tieto:    Palauttaa arvon TOSI, jos kyseessä on viittaus soluun, joka sisältää kaavan.

VIIKKO.ISO.NRO-funktio

Päivämäärä- ja aikafunktiot:    Palauttaa vuoden ISO-viikonnumeron tietyn päivämäärän luvun.

YKSIKKÖM-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa yksikkömatriisin tai määritetyn dimension.

NROARVO-funktio

Tekstifunktiot:    Muuntaa tekstin luvuksi alueasetuksista riippumattomalla tavalla.

KESTO.JAKSO-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa kausien määrän, jonka sijoitus vaatii tietyn arvon saavuttamiseksi.

PERMUTAATIOA-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa permutaatioiden määrän kaikista valittavissa olevista objekteista valituille objekteille (toistot mukaan lukien).

FII-funktio

Tilastofunktiot:    Palauttaa normitetun normaalijakauman tiheysfunktion arvon.

TOT.ROI-funktio

Taloudelliset funktiot:    Palauttaa vastaavan korkokannan sijoituksen kasvulle.

SEK-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kulman sekantin.

SEKH-funktio

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot:    Palauttaa kulman hyperbolisen sekantin.

TAULUKKO-funktio

Tieto:    Palauttaa viitatun taulukon taulukkonumeron.

TAULUKOT-funktio

Tieto:    Palauttaa viittauksessa olevien taulukoiden määrän.

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio

Tilastolliset funktiot:    Palauttaa jakauman vinouden populaation perusteella: miten epätasaisesti arvot ovat jakautuneet keskiarvon ympärille.

UNICODEMERKKI-funktio

Teksti:    Palauttaa annetun lukuarvon viittaaman Unicode-merkin.

UNICODE-funktio

Teksti:    Palauttaa luvun (merkkikoodin), joka vastaa tekstin ensimmäistä merkkiä.

VERKKOPALVELU-funktio

Verkko:    Palauttaa verkkopalvelun tiedot.

EHDOTON.TAI-funktio

Loogiset funktiot:    Palauttaa kaikkien argumenttien Poissulkeva TAI -arvon.

Sivun alkuun

Käyttö: Excel 2016 for Mac, Excel Online, Excel 2013Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli