Excel 2010:n perustoiminnot

Office 2010:n käytön aloittaminen Seuraavassa on kuvattu joitakin perustehtäviä, joita voit tehdä Microsoft Excel 2010issä.

Artikkelin sisältö

Mikä Excel on?

Mallin etsiminen ja ottaminen käyttöön

Uuden työkirjan luominen

Työkirjan tallentaminen

Tietojen lisääminen laskentataulukkoon

Lukujen muotoileminen

Solun reunaviivojen ottaminen käyttöön

Excel-taulukon luominen

Solun sävytyksen ottaminen käyttöön

Tietojen suodattaminen

Tietojen lajitteleminen

Kaavan luominen

Tietojen esittäminen kaavioina

Laskentataulukon tulostaminen

Apuohjelmien aktivoiminen ja käyttäminen

Mikä Excel on?

Excel on Microsoft Office -ohjelmistoon sisältyvä laskentataulukko-ohjelma. Excelillä voit luoda ja muotoilla työkirjoja (laskentataulukkokokoelmia) ja niiden avulla analysoida päätöksenteon tukena hyödynnettävää tietoa. Excelillä voit seurata tietoa, luoda erilaisia malleja tiedon analysointia varten, tehdä laskelmia laatimalla analysointiin soveltuvia kaavoja, käyttää monenlaisia tietokenttien asetteluja ja esittää tietoa käyttämällä ammattimaisesti toteutettuja kaavioita.

Excelin tavallisia käyttökohteita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Kirjanpito Excelin tehokkaita laskentatoimintoja voi käyttää monenlaisessa kirjanpidossa, esimerkiksi rahavirta- ja tuloslaskelmissa sekä taseissa.

 • Budjetointi Excelissä voi luoda erilaisia budjetteja henkilökohtaiseen tai yritystoiminnan käyttöön. Voit luoda esimerkiksi markkinointibudjettisuunnitelman, tapahtumabudjetin tai eläkebudjetin.

 • Laskutus ja myynti Exceliä kannattaa käyttää myös laskutus- ja myyntitietojen hallinnassa. Voit helposti luoda tarvitsemasi lomakkeet, kuten myyntilaskut, pakkausluettelot ja ostotilaukset.

 • Raportointi Excelissä voi luoda erilaisia raportteja, joihin voi koota tietoanalyysiin liittyvää tietoa tai yhteenvetotietoja. Voit luoda esimerkiksi raportin, jossa on tietoja projektin etenemisestä, ennakoitujen ja toteutuneiden tulosten välisistä eroista tai tilanteen muuttumiseen liittyvistä ennusteista.

 • Suunnittelu Excel on erinomainen työkalu laadukkaiden suunnitelmien luontia varten. Voit luoda esimerkiksi viikoittaisen opetussuunnitelman, markkinointitutkimussuunnitelman tai tilikauden verosuunnitelman tai koota vaikkapa juhliin, lomamatkoihin tai viikoittaisiin aterioihin liittyvää tietoa.

 • Seuranta Excelillä voi luoda työaikaraportteja ja erilaisia luetteloja tietojen seurantatarkoituksiin. Voit luoda esimerkiksi työn seurannassa käytettävän tuntilistan tai varastoluettelon, jonka avulla seurataan laitteiston määrää.

 • Kalenterien käyttäminen Excel soveltuu ruudukkomaisen työtilansa ansiosta erinomaisesti kaikentyyppisten kalenterien luomiseen. Voit luoda esimerkiksi opiskelukalenterin, johon kirjaat opiskeluvuoden tapahtumat ja toiminnot, tai tilikausikalenterin, jolla voit pitää kirjaa liiketoimintatapahtumista ja välitavoitteista.

Sivun alkuun

Mallin etsiminen ja ottaminen käyttöön

Excel 2010:ssä voit hyödyntää valmiita malleja ja itse luomiasi mukautettuja malleja sekä hakea haluamasi mallin Office.com-sivustosta. Office.com sisältää laajan valikoiman suosittuja Excel-malleja, esimerkiksi budjettimalleja

Voit etsiä mallin Excel 2010:ssä seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Uusi.

 2. Valitse Käytettävissä olevat mallit ‑kohdassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Jos haluat käyttää uudelleen äskettäin käyttämääsi mallia, valitse Viimeksi käytetyt mallit, valitse haluamasi malli ja valitse sitten Luo.

  • Jos haluat käyttää omaa, jo asentamaasi mallia, valitse Omat mallit, valitse haluamasi malli ja valitse sitten OK.

  • Jos haluat etsiä mallin Office.com-sivustosta, napsauta Office.com-sivuston mallit -kohdassa malliluokkaa, valitse haluamasi malli ja lataa sitten malli Office.com-sivustosta tietokoneeseen valitsemalla Lataa.

Huomautus    Voit myös hakea malleja Office.com-sivustosta suoraan Excelissä. Kirjoita Etsi malleja Office.com-sivustosta -ruutuun haluamasi hakusanat ja aloita haku napsauttamalla nuolipainiketta.

Lisätietoja mallien etsimisestä ja käyttöönotosta on kohdassa Uuden työkirjan luominen.

Sivun alkuun

Uuden työkirjan luominen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Uusi.

 2. Valitse Käytettävissä olevat mallit -kohdassa Tyhjä työkirja.

 3. Valitse Luo.

Lisätietoja työkirjan luomisesta on artikkelissa Uuden työkirjan luominen.

Sivun alkuun

Työkirjan tallentaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tallenna nimellä.

 3. Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunan Tallennusmuoto-luettelosta Excel-työkirja

 4. Kirjoita Tiedoston nimi -ruutuun työkirjan nimi.

Excelin Tallenna nimellä -valintaikkuna

 1. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Tietojen lisääminen laskentataulukkoon

 1. Napsauta solua, johon haluat lisätä tietoja.

 2. Kirjoita tiedot soluun.

 3. Siirry seuraavaan soluun painamalla ENTER-näppäintä tai SARKAINTA.

Lisätietoja tietojen lisäämisestä on artikkelissa Tietojen lisääminen laskentataulukkoon.

Sivun alkuun

Lukujen muotoileminen

 1. Valitse muotoiltavat solut.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Numero-ryhmässä Numero-kohdan vieressä olevaa valintaikkunan avainta (tai paina näppäinyhdistelmää CTRL+1).
  Luku-ryhmän valintaikkunan avain

 3. Valitse Luokka-luettelosta lukumuotoilu, jota haluat käyttää, ja säädä sitten sen asetuksia tarpeen mukaan. Jos haluat käyttää esimerkiksi Valuutta-muotoa, voit valita haluamasi rahayksikön tunnuksen, lisätä tai vähentää desimaalien määrää tai muuttaa negatiivisten lukujen näyttömuotoa.
  Muotoile soluja -valintaikkuna

Lisätietoja lukujen muotoilemisesta ja käytettävissä olevista lukumuotoiluista on artikkeleissa Laskentataulukon lukujen muotoileminen ja Käytettävissä olevat lukumuotoilut.

Sivun alkuun

Solun reunaviivojen ottaminen käyttöön

 1. Valitse solu tai solualue, jossa haluat käyttää reunaviivoja.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä Reunaviivat-kohdan viereistä nuolta ja valitse haluamasi reunaviivan tyyli.

  Excelin valintanauhan kuva

Lisätietoja muotoilujen lisäämisestä laskentataulukkoon on artikkelissa Laskentataulukon muotoileminen.

Sivun alkuun

Excel-taulukon luominen

 1. Valitse laskentataulukossa solualue, jonka haluat sisällyttää taulukkoon. Solut voivat olla tyhjiä tai ne voivat sisältää tietoja.

 2. Siirry Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmään, valitse Muotoile taulukoksi ja valitse tämän jälkeen haluamasi taulukkotyyli.

  Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmä

 3. Jos valittu alue sisältää tietoja, joita haluat käyttää taulukon otsikoina, valitse Muotoile taulukoksi ‑valintaikkunassa Taulukossa on otsikot ‑valintaruutu.

Lisätietoja taulukon luomisesta on artikkelissa Excel-taulukon luominen.

Sivun alkuun

Solun sävytyksen ottaminen käyttöön

 1. Valitse solu tai solualue, jossa haluat käyttää solun sävytystä.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä Täyttöväri Painikkeen kuva -painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Teeman värit- tai Vakiovärit-kohdasta haluamasi väri.

Lisätietoja muotoilujen lisäämisestä laskentataulukkoon on artikkelissa Laskentataulukon muotoileminen.

Sivun alkuun

Tietojen suodattaminen

 1. Valitse suodatettavat tiedot.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata ‑ryhmässä Suodata.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Napsauttamalla sarakkeen otsikossa näkyvää nuolipainiketta Avattavan suodatusvalikon nuoli saat näkyviin luettelon, jossa voit tehdä suodatinta koskevia valintoja.

 4. Jos haluat tehdä valinnan arvojen perusteella, poista luettelosta (Valitse kaikki) -valintaruudun valinta. Tämä poistaa valintamerkit kaikista valintaruuduista. Valitse sitten ainoastaan haluamasi arvot ja tuo arvot näkyviin napsauttamalla OK-painiketta.

Lisätietoja tietojen suodattamisesta on artikkelissa Tietojen suodattaminen pikasuodatuksella.

Sivun alkuun

Tietojen lajitteleminen

Jos haluat lajitella tiedot nopeasti, tee näin:

 1. Valitse tietoalue, esimerkiksi A1:L5 (useita rivejä ja sarakkeita) tai C1:C80 (yksi sarake). Alueeseen voi kuulua otsikoita, joita olet luonut rivien tai sarakkeiden tunnistamista varten.

 2. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka perusteella haluat lajitella tiedot.

 3. Jos haluat lajitella tiedot nousevaan järjestykseen (A–Ö tai pienimmästä luvusta suurimpaan), valitse Excelin lajittelukomento, joka lajittelee aakkosjärjestyksessä tai pienimmästä numerosta suurimpaan.

  Excelin Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmän pikalajittelupainikkeet

 4. Jos haluat lajitella tiedot laskevaan järjestykseen (Ö–A tai suurimmasta luvusta pienimpään), valitse Excelin Ö–A-komento, joka järjestää tiedot käänteiseen aakkosjärjestykseen tai suurimmasta luvusta pienimpään.

Jos haluat lajitella tiedot tiettyjen ehtojen mukaan, tee näin:

 1. Valitse jokin solu lajiteltavasta alueesta.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmässä Lajittele.

  Excelin Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmän Lajittele-komento

  Lajitteleminen-valintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Valitse Lajitteluperuste-luettelosta ensimmäinen sarake, jonka perusteella haluat lajitella tiedot.

 4. Valitse Lajittele-luettelosta Arvot, Solun väri, Fontin väri tai Solun kuvake.

 5. Valitse Järjestä-luettelosta haluamasi lajittelujärjestys: nouseva tai laskeva aakkos- tai numerojärjestys (tekstissä järjestys on A–Ö tai Ö–A ja luvuissa pienimmästä suurimpaan tai suurimmasta pienimpään).

Lisätietoja tietojen lajittelemisesta on artikkelissa Tietojen lajitteleminen pikasuodatuksella.

Sivun alkuun

Kaavan luominen

 1. Aloita kaava kirjoittamalla soluun yhtäläisyysmerkki (=).

 2. Kirjoita haluamasi lukujen ja operaattorien yhdistelmä, esimerkiksi 3+7.

 3. Valitse muita soluja hiirellä (ja lisää niiden väliin operaattori). Valitse esimerkiksi B1, kirjoita sitten plusmerkki (+), valitse C1, kirjoita + ja valitse lopuksi D1.

 4. Kun kaava on valmis, paina ENTER-näppäintä.

Lisätietoja kaavan luomisesta on artikkelissa Kaavan luominen.

Sivun alkuun

Tietojen esittäminen kaavioina

 1. Valitse tiedot kaaviota varten.

 2. Valitse käytettävä kaavion tyyppi Lisää-välilehden Kaaviot-ryhmästä ja valitse sitten kaavion alatyyppi.
  Excelin valintanauhan kuva

 3. Kaaviotyökaluilla voi lisätä kaavion osia, kuten otsikoita ja arvopisteiden otsikoita, sekä muuttaa kaavion rakennetta, asettelua tai muotoilua.
  Kaaviotyökalut

Lisätietoja kaavion luomisesta on artikkelissa Tietojen esittäminen kaavioina.

Sivun alkuun

Laskentataulukon tulostaminen

 1. Napsauta esikatseltavaa laskentataulukkoa tai valitse esikatseltavat laskentataulukot.

 2. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Tulosta.

  Pikanäppäin  Voit myös painaa näppäinyhdistelmää Ctrl+P.

  Huomautus    Jos väritulostinta ei ole määritetty, esikatseluikkuna näkyy mustavalkoisena huolimatta siitä, onko laskentataulukoissa värejä vai ei.

 3. Jos haluat esikatsella seuraavia tai edellisiä sivuja, valitse esikatseluikkunan alalaidassa Seuraava sivu tai Edellinen sivu.

 4. Määritä tulostusasetukset seuraavasti:

  • Jos haluat vaihtaa tulostinta, napsauta Tulostin-kohdassa olevaa avattavaa luetteloruutua ja valitse haluamasi tulostin.

  • Jos haluat muuttaa sivun asetuksia, kuten paperin suuntaa ja kokoa tai sivun reunuksia, valitse haluamasi vaihtoehdot Asetukset-kohdassa.

  • Jos haluat sovittaa koko laskentataulukon yhteen tulostettavaan sivuun, valitse haluamasi asetus Asetukset-kohdan avattavasta skaalausasetusten luetteloruudusta.

 5. Tulosta työkirja seuraavasti:

  • Jos haluat tulostaa osan laskentataulukosta, napsauta laskentataulukkoa ja valitse tulostettava tietoalue.

  • Jos haluat tulostaa koko laskentataulukon, aktivoi laskentataulukko napsauttamalla sitä.

 6. Valitse Tulosta.

Lisätietoja tulostamisesta on artikkelissa Laskentataulukon tulostaminen.

Sivun alkuun

Apuohjelmien aktivoiminen ja käyttäminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Asetukset ja valitse sitten Apuohjelmat-luokka.

 3. Tarkista Excelin asetukset ‑valintaikkunan alaosasta, että Hallitse-ruudussa on Excel-apuohjelmat-vaihtoehto valittuna ja valitse sitten Siirry.

 4. Valitse Apuohjelmat-valintaikkunassa haluamiesi apuohjelmien valintaruudut ja valitse sitten OK.

 5. Jos Excel tuo näyttöön sanoman, jossa ilmoitetaan, ettei apuohjelmaa voi suorittaa, ja kehotetaan asentamaan apuohjelma, asenna apuohjelmat valitsemalla Kyllä.

Lisätietoja apuohjelmien käyttämisestä on artikkelissa Pikaopas: apuohjelmien aktivoiminen ja käyttäminen.

Sivun alkuun

Käyttö: Excel 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli