Esityksen diojen tai tiivistelmien tulostaminen

Vaikka voit käyttää Microsoft PowerPoint 2010 -ohjelmaa muistiinpanosivujen tulostamiseen, tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit tulostaa dioja (yhden dian kullekin sivulle) ja miten voit tulostaa esityksen tiivistelmiä (yksi, kaksi, kolme, neljä, kuusi tai yhdeksän diaa kullekin sivulle), joita yleisö voi käyttää esityksen seuraamiseen tai tuleviin tarkoituksiin.

Tiivistelmä, jossa on kolme diaa sivulla ja tilaa muistiinpanoille

Painikkeen kuva Tiivistelmässä, jossa on kolme diaa kullakin sivulla, on viivoja, joille yleisö voi kirjoittaa muistiinpanoja.

Vihreä idea... Vihreä lehti

Ennen kuin tulostat diat tai tiivistelmät yleisölle, harkitse paperin ja musteen säästämistä ja esityksen tallentamista jaettuun sijaintiin. Ennen esitystä voit kertoa yleisölle, minne esitys on tallennettu. Yleisön jäsenet voivat halutessaan tulostaa esityksen tästä sijainnista.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Dian koon, sivun suunnan ja aloitusdian numeron määrittäminen

Tulostusasetusten määrittäminen ja diojen tai tiivistelmien tulostaminen

Tulostusasetusten tallentaminen

Dian koon, sivun suunnan ja aloitusdian numeron määrittäminen

  Noudata näitä ohjeita ainoastaan ennen kuin lisäät sisältöä. Jos muutat dian kokoa tai suuntaa sisällön lisäämisen jälkeen, sisältö saatetaan skaalata uudelleen.

 1. Valitse Rakenne-välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Sivun asetukset.

 2. Valitse tulostamisessa käytettävä paperikoko Dian esitystapa -luettelosta.

  Huomautukset  

  • Jos valitset Mukautettu, kirjoita tai valitse haluamasi mitat Leveys- ja Korkeus-ruutuihin.

  • Voit tulostaa piirtoheitinkalvon valitsemalla Piirtoheitinkalvo.

 3. Voit asettaa diojen sivun suunnan valitsemalla Diat-välilehden Suunta-kohdasta Vaaka tai Pysty.

  Huomautus   PowerPoint -ohjelmassa diat ovat oletusarvon mukaan vaakasuuntaisia. Vaikka yhdessä esityksessä voi olla vain yhdensuuntaisia dioja (joko vaaka- tai pystysuuntaisia), voit yhdistää kaksi esitystä, kun haluat käyttää sekä pysty- että vaakasuuntaisia dioja samassa esityksessä. Lisätietoja tästä on ohjeartikkelissa Pysty- ja vaakasuuntaisten diojen käyttäminen samassa esityksessä.

 4. Anna Diojen aloitusnumero -ruutuun numero, jota haluat käyttää ensimmäisessä diassa tai tiivistelmäsivulla ja josta seuraavien diojen numerointi aloitetaan.

Sivun alkuun

Tulostusasetusten määrittäminen ja diojen tai tiivistelmien tulostaminen

Voit määrittää tulostusasetukset (mukaan lukien kopioiden määrän, tulostimen, tulostettavat diat, diojen määrän yhdellä sivulla, väriasetukset ja paljon muita asetuksia) ja tulostaa diat toimimalla seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tulosta ja kirjoita sitten tulostettavien kopioiden määrä Tulostusasetusten Kopioita-ruutuun.

 3. valitse käytettävä tulostin Tulostin-kohdasta.

  Vihje   Jos haluat käyttää väritulostusta, valitse väritulostin.

 4. Tee Asetukset-kohdassa joku seuraavista toimista:

  • Tulosta kaikki diat valitsemalla Kaikki.

  • Tulosta yksi tai useampi valittu dia valitsemalla Valinta.

   Vihje   Kun haluat valita useita tulostettavia dioja, valitse Tiedosto-välilehti ja valitse sitten normaalinäkymän vasemmanpuoleisesta ruudusta, joka sisältää Jäsennys- ja Diat-välilehdet, Diat-välilehti ja pidä CTRL-näppäintä alhaalla, kun valitset muut haluamasi diat.

  • Jos haluat tulostaa vain kuvaruudussa näkyvän dian, valitse Nykyinen dia

  • Kun haluat tulostaa tietyt diat niiden numeron mukaan, valitse Mukautettu dia-alue ja kirjoita luettelo yksittäisistä dioista, alue tai molemmat. Erota numerot pilkulla ilman välilyöntejä. Esimerkki: 1,3,5-12.

 5. Tee Muut asetukset -kohdassa seuraavat toimet:

  • Valitse Tulosta yksipuolisena -luettelo ja valitse sitten, haluatko käyttää yksi- vai kaksipuolista tulostusta.

  • Valitse Lajittelu-luettelo ja valitse sitten, haluatko tulostaa diat lajiteltuna vai ilman lajittelua.

  • Valitse Koko sivun diat -luettelo ja toimi sitten seuraavasti:

   • Jos haluat tulostaa yhden dian koko sivun kokoisena, valitse Tulostusasettelu-kohdasta Koko sivun diat.

   • Jos haluat tulostaa useita dioja samalle sivulle tiivistelmän muodossa, valitse yhdelle sivulle tulostettavien diojen määrä sekä tulostussuunta Tiivistelmät-kohdasta.

    Huomautus   Kun haluat luoda monipuolisempia tiivistelmiä kuin voit luoda PowerPoint -ohjelmalla, voit tulostaa tiivistelmiä Microsoft Word 2010 -ohjelmalla. Lisätietoja tästä on ohjeartikkelissa PowerPoint-tiivistelmien lähettäminen Wordiin tulostamista varten.

   • Jos haluat tulostaa diojen ympärille ohuen reunuksen, valitse Kehystä diat.

    Vihje   Jos et halua tulostaa reunusta, poista valinta napsauttamalla tätä kohtaa uudelleen.

   • Jos haluat tulostaa diat tulostimesta valitsemallesi paperille, valitse Sovita paperille.

   • Jos haluat parantaa esimerkiksi tarkkuutta tai sekoitetun läpinäkyvän grafiikan ja pehmeiden varjostusten tulostumista tulosteissa, valitse Korkealaatuinen.

    Vihje   Esityksen korkealaatuinen tulostaminen saattaa kestää normaalia pidempään. Jotta tietokoneesi suorituskyky ei heikkenisi, poista valinta Korkealaatuinen-kohdasta tulostamisen jälkeen.

  • Valitse Väri-luettelo ja valitse sitten joku seuraavista:

   • Väri     Jos käytät väritulostinta, tämä vaihtoehto tulostaa tulosteet värillisinä.

    Huomautus   

    Jos et halua tulostaa värillistä taustaa, toimi seuraavasti:

    • Käytä harmaasävytulostusta. Lisätietoja tästä on alla kohdassa Harmaasävy.

    • Poista värilliset taustat esityksestäsi. Valitse Rakenne-välilehden Tausta-ryhmästä Taustatyylit ja valitse sitten Tyyli 1.

   • Harmaasävy    Tämä vaihtoehto tulostaa kuvat harmaasävyisinä. Taustat jätetään valkoisiksi, jotta tekstit erottuisivat paremmin. (Joskus harmaasävyjen käyttö johtaa samaan tulokseen kuin Täysin mustavalkoinen -asetus.)

   • Täysin mustavalkoinen     Tämä vaihtoehto tulostaa tiivistelmän käyttämättä harmaita täyttöjä.

 6. Jos haluat sisällyttää tai muuttaa ylä- tai alatunnisteita, napsauta Muokkaa ylä- ja alatunnistetta -linkkiä ja tee valintasi näyttöön tulevassa Ylä- ja alatunniste -valintaikkunassa.

 7. Valitse Tulosta.

Sivun alkuun

Tulostusasetusten tallentaminen

Jos haluat palauttaa tulostusasetukset ja säilyttää ne oletusasetuksina, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tulosta ja valitse asetukset tämän artikkelin Tulostusasetusten määrittäminen ja diojen tai tiivistelmien tulostaminen -osiossa kuvatulla tavalla.

 3. Napsauta Ohje-kohdasta Asetukset ja napsauta sitten Lisäasetukset.

 4. Valitse Tulostettaessa tämä asiakirja -kohdasta Käytä viimeksi käytettyjä tulostusasetuksia ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Käyttö: PowerPoint 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli