Erot asiakirjan käytössä selaimessa ja Wordissa

Microsoft Word Online antaa sinun tehdä esityksiisi perusmuokkauksia ja -muotoiluja verkkoselaimessa. Kun haluat käyttöösi monipuolisemmat muokkausominaisuudet, valitse Word Online -sovelluksen Avaa Wordissa -komento. Kun tallennat asiakirjan Wordissa, se tallentuu siinä sivustossa, jossa se avattiin Office Online ‑sovelluksessa.

Word Online -sovelluksessa avaamasi asiakirja on sama kuin Word-työpöytäsovelluksessa avattava, mutta osa ominaisuuksista toimii näissä ympäristöissä eri tavalla.

Sisältö

Word Online -sovelluksen tukemat tiedostomuodot

Katselua ja tulostusta tukevat ominaisuudet

Ominaisuuksien erot selaimessa ja työpöytäsovelluksessa

Avaaminen ja tallentaminen

Muokkaaminen ja muotoileminen

Tarkistus

Objektit

Word Online -sovelluksen tukemat tiedostomuodot

Word Online avaa tiedostoja, jotka ovat seuraavissa muodoissa:

 • Word-asiakirja (.docx)

 • Word-malli (.dotx)

 • Makroja käyttävä Word-asiakirja (.docm) tai Makroja käyttävä Word-malli (.dotm)
  Asiakirjan voi avata, mutta makroja ei suoriteta.

 • Word 97-2003 -asiakirja (.doc) tai Word 97-2003 -malli (.dot)
  Word Online avaa nämä asiakirjat, mutta niitä voi muokata selaimessa vasta, kun Word Online tallentaa asiakirjasta uuden .docx- tai .dotx-muotoisen kopion. Word Online ei voi tallentaa asiakirjoja .doc- tai .dot-muodossa.

 • OpenDocument-teksti (.odt)
  Tämä muoto tukee SharePoint-kirjastoon tallennettuja asiakirjoja.

Word Online ei voi avata muita tiedostomuotoja. Esimerkiksi seuraavia muotoja ei tueta: ODF (Open Document Format), RTF (Rich Text Format), HTML (Hypertext Markup Language), MHTML (Multipurpose Internet Mail Extensions HTML) ja PDF (Portable Document Format). ODT-muotoa ei tueta OneDriveen tallennetuissa asiakirjoissa.

Sivun alkuun

Katselua ja tulostusta tukevat ominaisuudet

Kun katsot asiakirjaa tai tulostat sen Word Online ‑sovelluksessa, asiakirja näyttää samalta kuin Wordin työpöytäsovelluksen tulostusasettelunäkymässä. Word Online käyttää PDF-lukijaa esitysten tulostamiseen (katso luettelo tuetuista PDF-lukijoista). Jos haluat käyttää tulostukseen Wordin ominaisuuksia (kuten muuttaa sivun reunuksia), valitse Avaa Wordissa ja tulosta Wordin työpöytäsovelluksessa.

Jotkin asiakirjan tarkasteluominaisuudet toimivat selaimessa eri tavalla kuin Wordin työpöytäsovelluksessa. Jos haluat käyttää ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä Word Online -sovelluksessa, valitse Avaa Wordissa.

Ominaisuus

Toimii näin Word Onlineissa

Tulostusasettelunäkymä

Asiakirja näkyy Word Online -lukunäkymässä samanlaisena kuin tulostusasettelunäkymässä. Muita Wordin työpöytäsovelluksen näkymiä (jäsennys, luonnos, WWW-asettelun ja koko näytön lukutila) ei voi käyttää Word Online -sovelluksessa. Myöskään siirtymisruutua, rinnakkain näyttämistä ja ikkunan jakamista ei voi käyttää Word Online ‑sovelluksessa.

Viivaimet ja ruudukko

Word Online ei näytä viivaimia ja ruudukkoa.

Sivun alkuun

Ominaisuuksien erot selaimessa ja työpöytäsovelluksessa

Kun muokkaat asiakirjaa Word Online, asiakirja on muokkausnäkymässä, jossa voit muokata ja muotoilla tekstiä. Sivun muotoilut, kuten reunukset tai sivun vaihdot, kansilehdet sekä ylä- ja alatunnisteet, eivät näy muokkausnäkymässä. Lisäksi monet objektit näkyvät paikkamerkkeinä.

Seuraavissa taulukoissa kerrotaan, miten Word Online tukee esityksissäsi mahdollisesti olevia ominaisuuksia. Jos haluat käyttää ominaisuuksia, jotka eivät ole käytettävissä Word Online -sovelluksessa, valitse Avaa Wordissa.

Avaaminen ja tallentaminen

Ominaisuus

Toimii näin Word Onlineissa

Tiedoston suojaus: IRM tai salasana

Word Online ei voi avata tiedostoja, jotka ovat salasanalla salattuja tai jotka on suojattu sisältöoikeuksien hallintaa (IRM, Information Rights Management) käyttäen. Avaa ne Wordin työpöytäsovelluksessa.

Muokkausoikeus

Asiakirja, jonka muokkaamiseen tarvitaan salasana, avautuu Word Online -lukunäkymässä, mutta asiakirja ei voi muokata selaimessa. Poista muokkausrajoitukset valitsemalla Avaa Wordissa.

Tallentaminen

Word Online ‑sovelluksessa ei ole automaattista tallennusominaisuutta, joten asiakirja tallennetaan manuaalisesti.

Versionhallinta

Versioita hallitaan palvelimessa eikä Word Online -sovelluksessa. Jos asiakirja on tallennettu OneDriveen, käytä OneDriven versiohistoriaa. Jos asiakirja on tallennettu SharePoint-kirjastoon, katso, onko kirjastossa määritetty versiohistoriaominaisuutta.

Muokkaaminen ja muotoileminen

Tämä ominaisuus

Toimii näin Word Onlineissa

Kopioiminen ja liittäminen

Voit kopioida ja liittää tekstiä. Kun tekstiä liitetään Word Online ‑sovelluksessa, se muotoillaan ympäröivän tekstin mukaisesti.

Fontin muotoilu

Voit käyttää lihavointia, kursivointia, alleviivausta, yliviivausta, alaindeksiä, yläindeksiä, fontteja, kokoa, väriä ja korostusta. Voit myös poistaa fontin muotoilun.

Kappalemuotoilu

Voit tasata kappaleita vasemmalle, oikealle tai keskelle, kuljettaa tekstiä oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle, suurentaa tai pienentää sisennystä sekä muotoilla kappaleita merkityiksi tai numeroiduiksi luetteloiksi. Voit myös poistaa muotoilun. Et voi säätää rivinväliä Word Online -sovelluksessa.

Numerointi ja luettelomerkit

Voit käyttää useita valmiita numerointi- tai luettelomerkkityylejä.

Tyylit

Voit käyttää jotakin tyylivalikoiman tyyleistä. Voit myös poistaa muotoilun. Et voi luoda uusia tyylejä tai muokata tyylejä Word Online -sovelluksessa.

Etsi

Etsi-toimintoa voi käyttää vain lukunäkymässä. Etsi- ja Korvaa-toiminnot eivät ole käytettävissä Word Online -sovelluksessa.

Zoomaus

Zoomausta voi käyttää vain lukunäkymässä. Voit käyttää muokkausnäkymässä selaimen lähentämis- ja loitontamisasetuksia.

Sivun reunukset ja suunta

Sivun asettelu säilytetään, mutta sitä ei voi muokata Word Online -sovelluksessa.

Rivinvaihdot ja sivunvaihdot

Rivien ja sivujen vaihdot näkyvät lukunäkymässä. Rivinvaihdot näkyvät muokkausnäkymässä paikkamerkkinä. Sivunvaihdot eivät näy.

Sarakkeet

Sivun asettelu säilytetään, mutta sitä ei voi muokata Word Online -sovelluksessa.

Teema, sivun väri, vesileimat

Asiakirjan teema ja sivun tausta säilytetään, mutta niitä ei voi muokata Word Online -sovelluksessa.

Yhteismuokkaaminen

Useat kirjoittajat voivat työskennellä yhtä aikaa Word Online -sovelluksessa OneDriveen tallennettujen asiakirjojen parissa. Yhteismuokkausta voi käyttää Word 2010:ssä, Word for Mac 2011:ssä ja Word Online -sovelluksessa. SharePoint-kirjastoon tallennettujen tiedostojen yhteydessä muut tekijät voivat käyttää Word 2010- ja/tai Word for Mac 2011 -versiota, mutta eivät Word Online -versiota.

Tarkistus

Ominaisuus

Toimii näin Word Onlineissa

Tekstintarkistustyökalut

Voit tarkistaa oikeinkirjoituksen ja määrittää tekstintarkistuskielen sisäisen sanaston avulla. Word Online ei käytä käyttäjän sanastoa eikä sovellukseen sisälly kieliopin tarkistusta, käännöstoimintoa tai synonyymisanastoa.

Comments (Kommentit)

Kommentit näkyvät lukunäkymässä. Jos haluat lisätä kommentteja tai muokata tiedostoa, jossa on kommentteja, valitse Avaa Wordissa.

Muokkausmerkinnät

Muokkausmerkinnät näkyvät lukunäkymässä. Jos haluat seurata muutoksia tai muokata tiedostoa, jossa on muokkausmerkintöjä, valitse Avaa Wordissa. Tämä koskee myös tilannetta, jossa muutosten seuranta oli käytössä, kun tiedosto tallennettiin viimeksi Wordissa. Versioiden vertailuominaisuus ei ole käytettävissä Word Onlineissa.

Objektit

Ominaisuus

Toimii näin Word Onlineissa

Hyperlinkit

Voit lisätä, muokata ja seurata hyperlinkkejä. Kirjanmerkki- ja ristiviitelinkit toimivat. Voit muokata Word Online ‑sovelluksessa linkkien näyttötekstiä mutta et niiden kohdetta.

Taulukot

Voit lisätä taulukoita. Voit valita taulukon, sarakkeen, rivin tai solun, poistaa tauluko, sarakkeen, rivin tai solun, lisätä rivejä ja sarakkeita sekä tasata tekstin solussa vasemmalle tai oikealle tai keskittää sen. Vaativat taulukko-ominaisuudet, kuten taulukkotyylit, solun koko, tekstin suunta ja lajittelujärjestys, säilytetään asiakirjassa, mutta niitä ei voi määrittää Word Online ‑sovelluksessa.

Kuvat ja ClipArt

Voit lisätä tietokoneeseen tallennettuja kuvia tai Office.com-sivustossa olevia ClipArt-kuvia. Voit muuttaa kuvien ja ClipArt-kuvien kokoa sekä lisätä niihin vaihtoehtoista tekstiä. Voit siirtää kuvan tai ClipArt-kuvan leikkaamalla ja liittämällä. Kehittyneet kuvankäsittelytoiminnot, kuten tehosteiden lisäys ja rajaus, eivät ole käytettävissä Word Onlineissa. Et voi luoda näyttökuvia suoraan Word Onlineissa, mutta tiedoston näyttökuvat näkyvät kuvina Word Onlineissa.

Muodot, kaaviot, tekstiruudut, SmartArt, WordArt

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Muokkausnäkymässä ne näkyvät paikkamerkkeinä, jotka voit poistaa mutta joita et voi muokata. Niitä ei voi niitä siirtää eikä niiden kokoa voi muuttaa Word Online ‑sovelluksessa.

Kaavat, merkit, käsinkirjoitus

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Muokkausnäkymässä ne näkyvät paikkamerkkeinä, jotka voit poistaa mutta joita et voi muokata. Niitä ei voi niitä siirtää eikä niiden kokoa voi muuttaa Word Online ‑sovelluksessa.

Kentät, sisältöohjausobjektit, kansilehti

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Muokkausnäkymässä ne näkyvät paikkamerkkeinä, jotka voit poistaa mutta joita et voi muokata etkä päivittää. Kansilehti näkyy sisältöohjausobjektin paikkamerkkinä.

Ylä- ja alatunnisteet

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Ylä-ja alatunnisteet, myös sivunumerot, on piilotettu muokkausnäkymässä.

Alaviitteet, loppuviitteet, lähdeluettelo, sisällysluettelo, hakemisto

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Muokkausnäkymässä ne näkyvät paikkamerkkeinä, jotka voit poistaa mutta joita et voi muokata etkä päivittää.

Makrot

Voit tarkastella, muokata, tulostaa ja jakaa makroja sisältäviä asiakirjoja. Jos kuitenkin haluat suorittaa makron, valitse Avaa Wordissa.

ActiveX-komponentit, liitetyt OLE-objektit, allekirjoitusrivi

Nämä objektit näkyvät asiakirjassa odotetusti lukunäkymässä. Muokkausnäkymässä ne näkyvät paikkamerkkeinä, jotka voit poistaa mutta joita et voi muokata. Niitä ei voi niitä siirtää eikä niiden kokoa voi muuttaa Word Online ‑sovelluksessa.

Linkitetyt kuvat, liitetyt tiedostot

Nämä objektit säilyvät asiakirjassa, mutta näkyvät Word Online -sovelluksessa paikkamerkkeinä.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×