Eri roolit lomakkeen suunnitteluprosessissa

Eri osastot usein suunnittelevat, testaavat ja ottavat käyttöön uusia työntekijöille suunnattuja InfoPath-lomakkeita yhdessä toisten osastojen kanssa. Henkilöstöosasto voi luoda esimerkiksi kuluraporttilomakkeen, kun taas IT-osasto huolehtii sen ylläpidosta, korjaa virheitä ja päivittää lomaketta käyttäjäpalautteen perusteella ja niin edelleen.

Tässä artikkelissa esitellään tyypillisiä rooleja eri työntekijöille, jotka määrittävät, suunnittelevat, julkaisevat ja käyttävät lomakemalleja. Tehtävänimikkeet ja vastuualueet voivat olla omassa organisaatiossasi erilaisia kuin tässä artikkelissa. Jos olet uusi InfoPath-käyttäjä, artikkelista saat kuitenkin hyvän yleiskuvan siitä, mitä kukakin tekee lomakkeen suunnitteluprosessissa.

Tässä artikkelissa

Lomakeanalyytikko

Lomakesuunnittelija

Lomakekehittäjä

Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja

Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja

Lomakkeen käyttäjä

Lomakeanalyytikko

Lomakeanalyytikko tutkii tietyn lomakemallin työnkulun ja liiketoiminnalliset vaatimukset. Tässä roolissa toimivalla henkilöllä on yleensä kokemusta projektinhallinnasta sekä analyyttista osaamista. Lisäksi hän tuntee lomakesuunnittelun perusperiaatteet.

Lomakeanalyytikon sijaan omassa organisaatiossasi voi olla esimerkiksi liiketoiminta-analyytikko tai projektipäällikkö. Tehtävänimike ei sinänsä ole tärkeä, vaan itse rooli: Lomakeanalyytikko määrittää lomakemallin yleisen rakenteen analysoituaan tarkasti liiketoiminnalliset tarpeet. Lisäksi hän hallinnoi projektia.

Monimutkaisen lomakemallin suunnitteluvaihe on yleensä melko muodollinen ja virallinen. Lisäksi siinä konsultoidaan useita eri sidosryhmiä. Jos lomakemalli täytyy esimerkiksi integroida myöhemmin suureen ja koko yrityksen käyttämään liiketoimintajärjestelmään, esimerkiksi kuluraporttijärjestelmään, lomakeanalyytikko kirjoittaa usein tarkan toiminnallisen selosteen tai muun suunnitteluasiakirjan.

Lisäksi lomakeanalyytikko voi suorittaa myös seuraavia tehtäviä:

 • Lomakeanalyytikko määrittää lomakemallin liiketoiminnallisen tarkoituksen.

 • Lomakeanalyytikko määrittää käyttöliittymän ja käyttäjäprosessin osat.

 • Lomakeanalyytikko määrittää, miten ja missä tiedot tallennetaan.

 • Lomakeanalyytikko kartoittaa lomakemallin tietoturvahaavoittuvuudet.

 • Lomakeanalyytikko luo suunnitelman lomakemallin käyttöönottoon.

 • Lomakeanalyytikko määrittä strategiat, joilla tietoja arkistoidaan ja säilytetään lakien, alan säädösten, yrityksen käytäntöjen ja muiden vaatimusten mukaisesti.

 • Lomakeanalyytikko ratkaisee lomakemalliin liittyviä ongelmia yhdessä lomakkeen käyttäjien, lomakkeen suunnittelijoiden, IT-henkilöstön ja muiden soveltuvien ryhmien kanssa.

Sivun alkuun

Lomakesuunnittelija

Lomakesuunnittelija luo lomakemallin InfoPath suunnittelutila -ohjelmistolla. Se on käytännössä .xsn-tiedosto. .xsn-tiedosto määrittää valmiiden lomakkeiden tietorakenteen, ulkoasun ja toiminnan.

Lomakesuunnittelija voi suorittaa myös seuraavia tehtäviä:

 • Lomakesuunnittelija määrittää, onko lomakemalli yhteensopiva pöytäkoneiden vai mobiililaitteiden selainten kanssa.

 • Lomakesuunnittelija määrittää, onko lomakemalli yhteensopiva InfoPath 2003:n kanssa.

 • Lomakesuunnittelija suunnittelee lomakemallin asettelun.

 • Lomakesuunnittelija lisää lomakemalliin ohjausobjekteja ja mukauttaa niitä.

 • Lomakesuunnittelija lisää säännöt ja muut automaattiset toiminnot sekä seuraavat: tietojen kelpoisuuden tarkistaminen ja ehdollinen muotoilu.

 • Lomakesuunnittelija luo lomakemallista yhteydet olemassa oleviin tietolähteisiin, esimerkiksi Microsoft SQL Server -tietokantoihin.

 • Lomakesuunnittelija lisää yhdessä kehittäjien kanssa lomakemalliin komentosarjoja tai hallittua koodia.

 • Lomakesuunnittelija julkaisee lomakemallin jaetussa verkkosijainnissa, sähköpostijakeluluettelon avulla tai palvelimessa, jossa on käytössä InfoPath Forms Services tai Windows SharePoint Services.

 • Lomakesuunnittelija julkaisee yhdessä palvelinklusterin järjestelmänvalvojan kanssa järjestelmänvalvojan hyväksymät lomakemallit palvelimessa, jossa on käytössä InfoPath Forms Services.

 • Lomakesuunnittelija testaa lomakkeen ja varmistaa sen oikeaoppisen toiminnan.

Sivun alkuun

Lomakekehittäjä

Lomakekehittäjä kirjoittaa lomakemalliin mukautettua koodia. InfoPath tukee kahta komentosarjakieltä (Microsoft JScript ja Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)) sekä kahta hallitun koodin kieltä (Microsoft Visual C# ja Microsoft Visual Basic).

Lomakekehittäjä voi suorittaa myös seuraavia tehtäviä:

 • Lomakekehittäjä auttaa lomakkeen suunnittelussa (kuten edellisessä osassa kerrottiin).

 • Lomakekehittäjä määrittää tietyn lomakemallin ohjelmointikielen.

 • Lomakekehittäjä kirjoittaa ohjelmakoodia, joka reagoi lomakkeeseen ja tietojen kelpoisuuden tarkistamisen tapahtumiin, joka käyttää ja muokkaa lomakkeen taustalla olevaa XML-tiedostoa, joka toteuttaa lomakkeen mukautettujen tietojen lähetys- ja yhdistämistoiminnot ja joka käyttää ulkoisia tietolähteitä.

 • Lomakekehittäjä purkaa lomakemallin XML-tukitiedostot ja muokkaa manuaalisesti niiden osia, määritteitä ja arvoja jollain tavallisella tekstieditorilla.

 • Lomakekehittäjä lisää lomakemalliin mukautetun virheenkäsittelyn.

 • Lomakekehittäjä käyttää ja muokkaa mukautettuja tehtäväruutuja ja valintaikkunoita.

 • Lomakekehittäjä ylläpitää lomakemallin koodia.

 • Lomakekehittäjä luo lomakemallin ohjatulla julkaisutoiminnolla asennustiedostolomakkeen, jolla lomakemalli asennetaan.

 • Lomakekehittäjä isännöi InfoPath-muokkausympäristöä mukautetussa Windows-sovelluksessa tai verkkosivulla (.aspx).

 • Lomakekehittäjä luo ja rekisteröi COM-apuohjelman, joka lisää InfoPath-käyttöliittymään mukautettuja komentoja ja erikoistoimintoja.

Sivun alkuun

Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja

Voit julkaista lomakemalleja moniin sijaintiin, esimerkiksi palvelimiin, joissa on käytössä InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services on palvelintekniikka, jonka avulla käyttäjät voivat täyttää InfoPath-lomakkeita selaimella InfoPath-asiakasohjelman asemesta. Katso myös -osasta löydät lisätietoja palvelinohjelmistosta InfoPath Forms Services.

Palvelinklusterin järjestelmänvalvojat suorittavat palvelimessa, jossa on käytössä InfoPath Forms Services, monia hallintatehtäviä: yleensä he tekevät niitä SharePointin keskitetyksi hallinnaksi kutsutussa sivustossa. Joissain tapauksissa palvelinklusterin järjestelmänvalvojan täytyy varmistaa, että selainkäyttöinen lomakemalli on virheetön, ennen kuin he voivat ladata sen käyttöön palvelimeen.

Lomakesuunnittelijan tai palvelinklusterin järjestelmänvalvojan täytyy ottaa selaimella täytettävä lomake käyttöön, ennen kuin se voidaan julkaista selainyhteensopiva lomakemalli -palvelimeen, jossa on käytössä InfoPath Forms Services. Lomakesuunnittelija hoitaa tämän yleensä julkaisuprosessin aikana valitsemalla valintaruudun InfoPathin ohjatussa julkaisutoiminnossa. Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos lomakemallissa on hallittua koodia, palvelinklusterin järjestelmänvalvojan täytyy kuitenkin ottaa lomakemalli käyttöön selainkäyttöä varten. Tässä yhteydessä palvelinklusterin järjestelmänvalvoja tarkistaa, että lomakemallissa ei ole virheitä tai varoituksia, minkä jälkeen hän lataa sen palvelinklusteriin ja aktivoi sen palvelimessa kohteessa sivustokokoelma. Monet näistä toimista tehdään SharePointin keskitetyn hallinnan sivuilla.

Yleensä palvelinklusterin järjestelmänvalvoja voi suorittaa seuraavia tehtäviä:

 • Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja ottaa järjestelmänvalvojan hyväksymät lomakemallit käyttöön yhdessä sivustokokoelman järjestelmänvalvojan, lomakemallin suunnittelijan ja muiden sidosryhmien kanssa.

 • Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja lataa järjestelmänvalvojan hyväksymän lomakemallin palvelimeen.

 • Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja päivittää uusia järjestelmänvalvojan hyväksymiä lomakemalleja.

 • Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja aktivoi järjestelmänvalvojan hyväksymät lomakemallit sivustokokoelmassa lisäämällä lomakemallin sivustokokoelmaan.

 • Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja poistaa järjestelmänvalvojan hyväksymiä lomakemalleja käytöstä sivustokokoelmassa.

 • Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja siirtää järjestelmänvalvojan hyväksymiä lomakemalleja pysäytystilaan.

 • Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja poistaa järjestelmänvalvojan hyväksymiä lomakemalleja.

 • Palvelinklusterin järjestelmänvalvoja kehittää strategioita, joilla pyritään minimoimaan lomakemallien sopimatonta käyttöä, ehkäisemään palvelunestohyökkäyksiä ja seuraamaan mahdollisia suorituskykyongelmia.

Sivun alkuun

Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja

Sivustokokoelma on joukko SharePoint-sivustoja, joilla on sama omistaja ja samat hallinta-asetukset. Jokaisella sivustokokoelmalla on ylätason sivusto sekä alasivusto tai alasivustoja. Sivustokokoelman järjestelmänvalvojilla on täydet oikeudet kaikkiin sivustokokoelman sivustoihin ja sisältöihin.

Vaikka palvelinklusterin järjestelmänvalvoja hallitseekin palvelimia, joissa on käytössä InfoPath Forms Services, sivustokokoelman järjestelmänvalvoja puolestaan hallitsee itse sivustoja. Sivustokokoelmatasolla sivustokokoelmien järjestelmänvalvojat hallitsevat asetuksia (esimerkiksi sivustokokoelman toimintoja, seuranta-asetuksia ja käytäntöjä) ylätason sivuston Sivuston asetukset -sivulla. InfoPathin suhteen sivustokokoelmien järjestelmänvalvojat aktivoivat lomakemalleja ja näin tarjoavat ne käytettäväksi sisältötyyppeinä kirjastoissa.

Yleensä sivustokokoelman järjestelmänvalvoja voi suorittaa seuraavia tehtäviä:

 • Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja ottaa järjestelmänvalvojan hyväksymät lomakemallit käyttöön yhdessä lomakemallin suunnittelijan ja muiden sidosryhmien kanssa.

 • Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja huolehtii sivustokokoelman sivustojen hallintatoimista.

 • Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja luo strategian kaikkien lomakkeiden mahdolliselle offline-käytölle, päivittämiselle ja käytöstä poistamiselle.

 • Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja aktivoi lomakemallin sivustokokoelmassa.

 • Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja poistaa lomakemallin sivustokokoelmasta.

 • Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja pakottaa tietyn lomakkeen avautumaan vain selaimessa riippumatta siitä, onko käyttäjän tietokoneeseen asennettu InfoPathia vai ei.

 • Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja luo lisää sivustoja ja tiedostokirjastoja sivustokokoelmaan.

 • Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja myöntää oikeuksia käyttäjille.

Sivun alkuun

Lomakkeen käyttäjä

Lomakkeen käyttäjä on henkilö, joka täyttää lomakkeen. Lomakkeiden käyttäjien täytyy olla tyytyväisiä lomakkeen yleiseen rakenteeseen ja käyttöön. Jos käyttö on vaikeaa, käyttäjät eivät voi käyttää lomaketta tehokkaasti. Lomakkeen käyttäjät sanelevat viime kädessä monia lomakemalleihin vaadituista päivityksistä.

Lomakkeen käyttäjä voi suorittaa seuraavia tehtäviä (lomakkeen rakenteesta riippuen):

 • Lomakkeen käyttäjä voi täyttää lomakkeen InfoPathissa (tavallinen lomakemalli) tai selaimessa (selainkäyttöinen lomakemalli).

 • Lomakkeen käyttäjä osallistuu lomakkeen testaamiseen ennen sen virallista jakelua organisaatiossa.

 • Lomakkeen käyttäjä antaa rakentavaa palautetta lomakkeen rakenteesta.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×