Eikö Access-ohjelmointi ole tuttua? Aloita tästä

Kun luot uuden tietokannan, aloitat yleensä luomalla muutaman tietokantaobjektin, kuten taulukon, lomakkeen tai raportin. Olet lopulta tilanteessa, jossa sinun on automatisoitava tiettyjä prosesseja ja sidottava tietokannan objektit yhteen käyttämällä ohjelmointia. Tämä artikkeli sisältää opastuksen Microsoft Office Access 2007 -ohjelman ohjelmointityökaluihin ja linkkejä ohjeisiin, joiden avulla voit oppia lisää ohjelmoinnista.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Mitä ohjelmointi on?

Kannattaako käyttää makroja vai VBA-koodia?

Ohjatun komentopainikkeen luomistoiminnon käyttäminen perusohjelmointitehtävien suorittamisessa

Tietoja makroista

Tietoja VBA-koodista

Makrojen muuntaminen VBA-koodiksi

Opi käyttämään ohjejärjestelmää

Mitä ohjelmointi on?

Office Access 2007 -ohjelmassa ohjelmointi on prosessi, jossa tietokantaan lisätään toimintoja Access-makroilla tai Visual Basic for Applications (VBA) -koodilla. Oletetaan esimerkiksi, että olet luonut lomakkeen ja raportin ja haluat lisätä lomakkeeseen komentopainikkeen, jota napsauttamalla aukeaa raportti. Tässä tapauksessa ohjelmointi on prosessi, jossa luodaan makro tai VBA-toimintosarja ja määritetään komentopainikkeen Napsautuksen yhteydessä tapahtumaominaisuus, että komentopainikkeen napsauttaminen suorittaa makron tai toimintosarjan. Yksinkertaiseen toimintoon, kuten raportin avaamiseen, voit käyttää ohjattua komentopainikkeen luomistoimintoa, joka tekee työt puolestasi, tai voit poistaa ohjatun toiminnon käytöstä ja suorittaa ohjelmoinnin itse.

Huomautus: Useissa Microsoft Office -ohjelmissa makrolla tarkoitetaan VBA-koodia. Tämä voi olla Access-käyttäjille sekavaa, koska Accessissa makrolla tarkoitetaan nimettyä makrotoimintojen kokoelmaa, joka voidaan koota käyttämällä Makron muodostin -työkalua. Accessin makrotoiminnot edustavat vain osaa VBA:n komennoista. Makron muodostimen käyttöliittymä on Visual Basic Editorin käyttöliittymää jäsennellympi, minkä ansiosta voit ohjelmoida ohjausobjekteja ja objekteja opettelematta VBA-koodia. Muistathan, että Accessin ohjeartikkeleissa Access-makroista käytetään termiä makrot ja VBA-koodista termiä VBA, koodi, toiminto tai toimintosarja. VBA-koodi sisältyy luokkamoduuleihin (jotka ovat osa yksittäisiä lomakkeita tai raportteja ja sisältävät yleensä vain niiden objektien koodia) ja moduuleihin (jotka eivät ole sidottu tiettyihin objekteihin ja sisältävät yleensä yleistä koodia, jota voidaan käyttää koko tietokannassa).

Objekteilla (kuten lomakkeilla ja raporteilla) ja ohjausobjekteilla (kuten komentopainikkeilla ja tekstikehyksillä) on monenlaisia tapahtumaominaisuuksia, joihin voidaan liittää makroja tai toimintosarjoja. Jokainen tapahtumaominaisuus liittyy tiettyyn tapahtumaan, kuten hiiren napsauttamiseen, lomakkeen avaamiseen tai tietojen muokkaamiseen tekstikehyksessä. Myös Accessin ulkopuoliset tekijät, kuten järjestelmätapahtumat, tai toisiin tapahtumiin yhdistetyt makrot tai toimintosarjat voivat käynnistää tapahtumia. Tietokannastasi voi tulla monimutkainen, jos lisäät paljon makroja tai toimintosarjoja monen objektin useaan tapahtumaominaisuuteen, mutta voit yleensä saavuttaa haluamasi tulokset vähällä ohjelmoinnilla.

Sivun alkuun

Kannattaako käyttää makroja vai VBA-koodia?

Kun teet päätöstä, käytätkö makroja vai VBA-koodia, kannattaa harkita kahta asiaa: tarvitsemaasi suojausta ja toiminnallisuutta. Suojaus on tärkeää, koska VBA:n avulla voidaan luoda koodia, joka voi vaarantaa tietojesi suojauksen tai vahingoittaa koneellasi olevia tiedostoja. Kun käytät toisen luomaa tietokantaa, sinun tulisi ottaa VBA käyttöön vain, jos tiedät, että tietokanta on peräisin luotettavasta lähteestä. Kun luot tietokannan, jota muut käyttävät, on suositeltavaa yrittää välttää ohjelmointityökaluja, jotka vaativat käyttäjän määrittämään tietokannan luotettavaksi. Tietoja siitä, kuinka käyttäjien ei tarvitse määrittää tietokantaa luotettavaksi, on jäljempänä tässä osiossa.

Lisätietoja mahdollisesti vahingollisen sisällön ottamisesta käyttöön tai poistamisesta käytöstä on artikkelissa Makrojen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Office-asiakirjoissa (kuten mainittu muualla tässä artikkelissa, suurimmassa osassa muista Microsoft Office -ohjelmista makrolla tarkoitetaan VBA-koodia, joten älä sekoita termiä Access-makroihin).

Voit varmistaa tietokannan suojauksen käyttämällä makroja aina, kun on mahdollista, ja turvautua VBA-ohjelmointiin vain toiminnoissa, joita ei voida suorittaa makrotoiminnoilla. On myös suositeltavaa käyttää ainoastaan makrotoimintoja, jotka eivät vaadi tietokannan määrittämistä luotettavaksi. Kun makrotoiminnot rajoitetaan tällä tavoin, käyttäjät voivat olla varmoja, että tietokanta ei sisällä ohjelmointia, joka voi vahingoittaa koneella olevia tietoja tai tiedostoja.

Office Access 2007 kannustaa käyttämään makroja ja sisältää monta uutta makrotoimintoa, joiden avulla voit luoda tehokkaampia makroja kuin Accessin aiemmissa versioissa. Voit nyt esimerkiksi luoda ja käyttää yleisiä väliaikaisia muuttujia makrotoiminnoilla ja käsitellä virheitä entistä helpommin virheenkäsittelymakrotoiminnoilla. Accessin aiemmissa versioissa tämäntyyppiset ominaisuudet ovat käytettävissä ainoastaan VBA-koodin avulla. Voit lisäksi upottaa Access 2007 -ohjelmassa makron suoraan objektin tai ohjausobjektin tapahtumaominaisuuteen. Upotetusta makrosta tulee osa objektia tai ohjausobjektia, ja se säilyy mukana, vaikka objekti tai ohjausobjekti siirrettäisiin tai kopioitaisiin. Accessin aiemmissa versioissa makrot tuli säilyttää erillisinä objekteina, minkä vuoksi tietokannan ylläpito oli joskus vaikeaa.

Kun ohjelmoit objektin tai ohjausobjektin, voit valita ohjelmointitavan seuraavan suositellun järjestyksen avulla:

 1. Makro, jossa on vain sellaisia toimintoja, jotka eivät vaadi tietokannan hyväksymistä luotettavaksi.

 2. Makro, jossa on sellaisia toimintoja, jotka vaativat tietokannan hyväksymistä luotettavaksi.

 3. VBA-toimintosarja.

Kun muodostat makron, voit pitää näkyvissä joko lyhyempää luetteloa toiminnoista, jotka eivät vaadi tietokannan hyväksymistä luotettavaksi, tai pidempää luetteloa makrotoiminnoista valitsemalla Näytä kaikki toiminnot Makron muodostimessa. Näytä kaikki toiminnot näyttää myös SuoritaKomento-makrotoiminnon täydellisen argumenttien luettelon. Lisätietoja makrojen muodostamisesta saat Tietoja makroista -osiosta tai seuraamalla Katso myös -osion linkkejä.

Makrojen avulla on helppo hoitaa monenlaisia ohjelmointitehtäviä, joita ovat esimerkiksi lomakkeiden avaaminen ja sulkeminen sekä raporttien suorittaminen. Voit kätevästi yhtenäistää luomasi tietokantaobjektit, koska sinun ei tarvitse juurikaan muistaa ulkoa syntaksia; jokaisen toiminnon argumentti näkyvät Makron muodostimessa.

Sen lisäksi, että makrot parantavat suojausta ja ovat helppokäyttöisiä, makrot ovat avuksi myös seuraavanlaisissa tehtävissä:

 • Toiminnon tai toimintosarjan määrittäminen näppäimelle. Tämän toteuttaminen edellyttää AutoKeys-nimisen makroryhmän luomista.

 • Toiminnon tai toimintosarjan suorittaminen tietokannan avauksen yhteydessä. Tämän toteuttaminen edellyttää AutoExec-nimisen makron luomista.

  Huomautus:  AutoExec-makro suoritetaan ennen muita makroja tai VBA-koodia, vaikka olisit määrittänyt Accessin asetukset -valintaikkunassa käynnistyslomakkeen ja liittänyt makron tai VBA-koodin lomakkeen Avattaessa- tai MuistiinLadattaessa-tapahtumaan.

Sinun kannattaa käyttää VBA-ohjelmointia makrojen sijaan, jos haluat tehdä jonkin seuraavista:

 • Käyttää valmiita funktioita tai luoda omia funktioita    Accessissa on monia valmiita funktioita, kuten IPmt-funktio, joka laskee korkomaksun. Voit käyttää näitä valmiita funktioita laskutoimitusten suorittamiseen, eikä sinun tarvitse luoda monimutkaisia lauseke. VBA-koodilla voit myös luoda omia funktioita, jotka suorittavat laskutoimintoja, joihin lausekkeet eivät pysty, tai jotka korvaavat mutkikkaita lausekkeita. Voit lisäksi käyttää lausekkeissa luomiasi funktioita soveltamaan perustoimintoa useaan objektiin.

 • Luoda tai käsitellä objekteja    Yleensä objekti on helppo luoda ja sitä on helppo muokata sen Rakennenäkymä. Joissain tilanteissa voi kuitenkin olla tarpeen käsitellä objektin määritelmää koodissa. Käyttämällä VBA-koodia voit käsitellä kaikkia objekteja tietokannassa itse tietokannan lisäksi.

 • Suorittaa järjestelmätason toimintoja    Voit käyttää makron SuoritaSovellus-toimintoa toisen ohjelman (esimerkiksi Microsoft Office Excel 2007) suorittamiseen Accessista, mutta et voi käyttää makroa juurikaan muuhun Accessin ulkopuoliseen toimintoon. Voit VBA-koodin avulla tarkistaa, onko tiedosto olemassa tietokoneella, käyttää automaatio tai Dynamic Data Exchange (DDE) kommunikointiin toisten Microsoft Windows-pohjaisten ohjelmien kanssa, esimerkiksi Office Excel 2007 -ohjelman kanssa, ja kutsua funktioita Windowsin Dynaaminen linkkikirjasto.

 • Käsitellä tietueita yksi kerrallaan    Voit VBA-koodin avulla käydä läpi tietuejoukon vaiheittain tai yhden tietueen kerrallaan ja suorittaa tehtävän jokaisessa tietueessa. Makrot sen sijaan käsittelevät koko tietuejoukon kerralla.

Jos käytät VBA-koodia toisille jaettavassa tietokannassa, kannattaa harkita tietokannan pakkaamista ja allekirjoitusta, jotta käyttävät voivat olla varmoja siitä, että koodi on peräisin luotettavasta lähteestä. Lisätietoja tietokannan pakkaamista ja allekirjoittamisesta on artikkelissa Access 2007 -tietokannan suojaaminen.

Sivun alkuun

Ohjatun komentopainikkeen luomistoiminnon käyttäminen perusohjelmointitehtävien suorittamisessa

Jos haluat lisätä lomakkeeseen komentopainikkeen, ohjattu komentopainikkeen luomistoiminto auttaa pääsemään alkuun ohjelmoinnissa. Ohjattu toiminto auttaa luomaan komentopainikkeen, joka suorittaa tietyn tehtävän. Ohjattu toiminto luo Office Access 2007 -tiedostossa (.accdb) komentopainikkeen Napsautuksen yhteydessä -ominaisuuteen upotetun makron ja .mdb- tai .adp-tiedostossa VBA-koodin, koska upotetut makrot eivät ole käytettävissä näissä tiedostomuodoissa. Molemmissa tapauksissa voit muokata tai parantaa makroa tai VBA-koodia tarpeidesi mukaan.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella lomaketta, johon haluat lisätä komentopainikkeen, ja valitse Rakennenäkymä.

 4. Varmista, että Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä on valittu Käytä ohjattua ohjausobjektien luomista Painikkeen kuva .

  Painikkeen kuva

 5. Valitse Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Painike.

  Painikkeen kuva

 6. Napsauta lomakerakenneruudukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa komentopainikkeen.

  Ohjattu komentopainikkeen luomistoiminto käynnistyy.

 7. Voit tarkastella, mitkä toiminnot ohjattu toiminto voi ohjelmoida komentopainikkeen suorittamaan, valitsemalla ohjatun toiminnon ensimmäisellä sivulla Luokat-luettelon jokaisen luokan. Valitse haluamasi toiminto Toiminnot-luettelosta ja valitse Seuraava.

 8. Valitse joko Teksti- tai Kuva-vaihtoehto sen mukaan, haluatko komentopainikkeessa näkyvän tekstiä vai kuvan.

  • Jos valitset tekstin, voit muokata tekstiä Teksti-vaihtoehdon viereisessä ruudussa.

  • Jos valitset kuvan, ohjattu toiminto ehdottaa luettelossa olevaa kuvaa. Jos haluat valita jonkin muun kuvan, saat näkyviin kaikki Office Access 2007 -ohjelman komentopainikekuvat lisäämällä valinnan Näytä kaikki kuvat -valintaruutuun, tai voit valita muualle tallennetun kuvan valitsemalla Selaa.

   Valitse Seuraava.

 9. Kirjoita komentopainikkeelle kuvaava nimi. Tämä on valinnainen vaihe, eikä nimi ole näkyvissä komentopainikkeessa. On kuitenkin suositeltavaa lisätä kuvaava nimi, koska jos tarvitset komentopainiketta myöhemmin (jos esimerkiksi määrität lomakkeesi ohjausobjektien sarkainjärjestystä), löydät haluamasi komentopainikkeen muiden joukosta helpommin. Jos komentopainike sulkee lomakkeen, voit esimerkiksi antaa sille nimen komSulje tai KomentoSulje.

 10. Valitse Valmis.

  Access lisää komentopainikkeen lomakkeeseen.

 11. Jos haluat tarkastella, mitä ohjattu toiminto on ohjelmoinut, noudata seuraavia ohjeita:

  1. Jos ominaisuusikkuna ei ole näkyvissä, paina F4-painiketta.

  2. Napsauta ominaisuusikkunan Tapahtuma-välilehteä.

  3. Valitse Napsautuksen yhteydessä -ominaisuusruudussa Muodostin-painike .

   Access käynnistää Makron muodostimen ja näyttää ohjatun toiminnon luoman makron. Voit halutessasi muokata makroa (saat lisätietoja makrojen muokkauksesta lukemalla Tietoja makroista -osion tai seuraamalla Katso myös -osion linkkejä). Kun olet valmis, sulje Makron muodostin Rakenne-välilehden Sulje-ryhmän Sulje-painikkeella. Jos Access kehottaa sinua tallentamaan muutokset ja päivittämään ominaisuuden, tallenna muutokset valitsemalla Kyllä tai hylkää muutokset valitsemalla Ei.

 12. Valitse Rakenne-välilehden Näkymät-ryhmästä Näkymä ja valitse sitten Lomakenäkymä. Kokeile, että uusi komentopainike toimii oikein, napsauttamalla sitä.

Sivun alkuun

Tietoja makroista

Makro on työkalu, jonka avulla voit suorittaa tehtäviä automaattisesti ja lisätä toimintoja lomakkeisiin, raportteihin ja ohjausobjekteihin. Jos esimerkiksi lisäät komentopainikkeen lomakkeeseen, liität painikkeen Napsautuksen yhteydessä -tapahtumaominaisuuden makroon. Makro sisältää komennot, jotka haluat painikkeen suorittavan joka kerran, kun sitä napsautetaan.

Access-makroja voidaan ajatella yksinkertaistettuna ohjelmointikielenä, jossa koodi luodaan muodostamalla sarja suoritettavia toiminto. Kun muodostat makron, valitset jokaisen toiminnon avattavasta luettelosta ja syötät jokaiselle toiminnolle vaaditut tiedot. Makrojen avulla on mahdollista lisätä toimintoja lomakkeisiin, raportteihin ja ohjausobjekteihin kirjoittamatta koodia VBA-moduuliin. Makroissa on käytettävissä osa VBA:n komennoista, ja monien käyttäjien mielestä makron muodostaminen on helpompaa kuin VBA-koodin kirjoittaminen.

Makro luodaan seuraavassa kuvassa esitetyn Makron muodostimen avulla.

Makron muodostin

Makron muodostimen avaaminen:

 • Valitse Luo-välilehden Muu-ryhmästä Makro. Jos tämä komento ei ole käytettävissä, napsauta Moduuli- tai Luokkamoduuli-painikkeen alapuolella näkyvää nuolta ja valitse Makro. Painikkeen kuva

Lisätietoja makrojen luomisesta saat seuraamalla tämän artikkelin Katso myös -kohdan linkkejä.

Sivun alkuun

Tietoja VBA-koodista

VBA on ohjelmointikieli, jonka avulla voit luoda tehokkaita sovelluksia Accessissa. VBA sisältää satoja komentoja, joiden avulla voit suorittaa paljon monimutkaisempia toimintoja kuin Access-makroilla.

Voit laajentaa VBA:n tehoa käyttämällä kolmansien osapuolien ohjausobjekteja ja voit kirjoittaa omia funktioita ja toimintasarjoja omien tarpeidesi mukaan. Voit myös integroida VBA:n avulla Accessin muihin ohjelmiin.

VBA-ohjelmoinnissa pääsee nopeasti alkuun muodostamalla ensin Access-makron ja muuntamalla sen sitten VBA-koodiksi. Ohjeita tähän on kohdassa Makrojen muuntaminen VBA-koodiksi. Tämä ominaisuus luo uuden moduulin, joka sisältää vastaavia toimintoja makrossa suorittavan VBA-funktiotoimintosarja. Se myös avaa Visual Basic Editorin, jossa voit muokata toimintosarjaa. Saat Visual Basic Editorissa työskennellessäsi lisätietoja avainsanoista napsauttamalla niitä ja käynnistämällä Access Developerin ohjeen painamalla F1-näppäintä. Voit selata Access Developerin ohjetta ja saada tietoja uusista komennoista, joiden avulla pystyt suorittamaan haluamiasi ohjelmointitehtäviä.

Sivun alkuun

Makrojen muuntaminen VBA-koodiksi

Office Access 2007 -ohjelman avulla voit muuntaa makroja automaattisesti VBA- tai luokkamoduuleiksi. Voit muuntaa lomakkeeseen tai raporttiin liitettyjä makroja riippumatta siitä, ovatko ne erillisiä objekteja vai upotettuja makroja. Voit myös muuntaa yleisiä makroja, joita ei ole liitetty tiettyyn raporttiin tai lomakkeeseen.

Lomakkeeseen tai raporttiin liitettyjen makrojen muuntaminen

Tämä prosessi muuntaa VBA-koodiksi minkä tahansa makron, johon viitataan (tai joka on upotettu) lomakkeessa tai raportissa (tai missä tahansa sen ohjausobjektissa), ja lisää VBA-koodin lomakkeen tai raportin luokkamoduuliin. Luokkamoduulista tulee osa lomaketta tai raporttia, ja se pysyy mukana, kun lomaketta tai raporttia siirretään tai kopioidaan.

 1. Napsauta siirtymisruudussa olevaa lomaketta tai raporttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Makro-ryhmästä joko Muunna lomakkeen makrot Visual Basic -muotoon tai Muunna raportin makrot Visual Basic -muotoon.

 3. Valitse Muunnettavat lomakemakrot- tai Muunnettavat raporttimakrot -valintaikkunassa, haluatko Accessin lisäävän luotuihin funktioihin virheenkäsittelykoodin. Jos makroissa on kommentteja, valitse, haluatko lisätä ne funktioihin kommentteina. Jatka valitsemalla Muunna.

  Jos lomakkeessa tai raportissa ei ole luokkamoduulia, Access luo sen ja lisää jokaiseen lomakkeeseen tai raporttiin liitettyyn makron moduuliin toimintosarjan. Access myös muuttaa lomakkeen tai raportin tapahtumaominaisuuksia siten, että ne suorittavat uusia VBA-toimintosarjoja makrojen sijaan.

 4. VBA-koodin tarkastelu ja muokkaus:

  1. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näkyvissä lomakkeen tai raportin ollessa auki rakennenäkymässä, paina F4-painiketta.

  2. Valitse ominaisuusikkunan Tapahtuma-välilehdessä mikä tahansa ominaisuusruutu, jossa on [Tapahtumatoimintosarja] ja valitse sitten Muodostin-painike . Saat tietyn ohjausobjektin tapahtumaominaisuudet näkyviin valitsemalla ohjausobjektin. Saat koko lomakkeen tai raportin tapahtumaominaisuudet näkyviin valitsemalla Lomake tai Raportti ominaisuusikkunan yläosassa olevasta avattavasta valikosta.

   Access avaa Visual Basic Editorin ja näyttää tapahtumatoimintosarjan sen luokkamoduulissa. Voit tarkastella samaan luokkamoduuliin kuuluvia toimintosarjoja vierittämällä näyttöä ylös- tai alaspäin.

Yleisten makrojen muuntaminen

 1. Napsauta siirtymisruudussa sen makron nimeä, jonka haluat muuntaa.

 2. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Makro-ryhmästä Muunna makrot Visual Basic -muotoon.

 3. Valitse Muunnettava makro -valintaikkunasta haluamasi asetukset ja valitse Muunna.

  Access muuntaa makron ja avaa Visual Basic Editorin.

 4. VBA-koodin tarkastelu ja muokkaus:

  1. Jos Project Explorer -ruutu ei ole näkyvissä Visual Basic Editorissa valitse Näytä-valikossa Project Explorer.

  2. Laajenna rakenne, joka sijaitsee sen tietokannan nimen alla, jossa työskentelet.

  3. Kaksoisnapsauta Moduulit-kohdassa moduulia Muunnettu makro - makron nimi.

   Visual Basic Editor avaa moduulin.

VBA-funktion liittäminen tapahtumaominaisuuteen

Kun muunnat yleisen makron VBA-koodiksi, VBA-koodi sijoitetaan perusmoduuliin. Toisin kuin luokkamoduuli, perusmoduuli ei ole osa lomaketta tai raporttia. Haluat todennäköisesti liittää funktion lomakkeen, raportin tai ohjausobjektin tapahtumaominaisuuteen, jolloin koodi suoritetaan tarkalleen halutussa sijainnissa ja haluttuna aikana. Voit tehdä tämän joko kopioimalla VBA-koodin luokkamoduuliin ja liittämällä sen tapahtumaominaisuuteen tai asettamalla tapahtumaominaisuuden kutsumaan perusmoduulia seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. Huomioi Visual Basic Editorissa funktion nimi. Jos esimerkiksi muunnat OmaMakro-nimisen makron, funktion nimeksi tulee OmaMakro().

 2. Sulje Visual Basic Editor.

 3. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella lomaketta tai raporttia, johon haluat liittää funktion, ja valitse Rakennenäkymä.

 4. Napsauta ohjausobjektia tai osaa, johon haluat liittää funktion.

 5. Jos ominaisuusikkuna ei ole näkyvissä, paina F4-painiketta.

 6. Valitse Tapahtuma-välilehden ominaisuusikkunassa tapahtumaominaisuusruutu, johon haluat liittää funktion.

 7. Kirjoita ominaisuusruutuun yhtäläisyysmerkki (=), jonka perässä on funktion nimi  — esimerkiksi =OmaMakro(). Muista lisätä sulkeet.

 8. Tallenna lomake tai raportti valitsemalla Tallenna Painikkeen kuva pikatyökalurivillä.

 9. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa olevaa lomaketta tai raporttia ja tarkista, että koodi toimii oikein.

Olet nyt tutustunut VBA-koodin tietokantaan lisäämisen perusteisiin. Tässä artikkelissa on perustietoja, joiden avulla pääsee alkuun. Aiheesta on olemassa lähdekirjallisuutta ja online-resursseja, joiden avulla voit kehittää ohjelmointitaitojasi.

Sivun alkuun

Opi käyttämään ohjejärjestelmää

Office Access 2007 -ohjelmassa on monta tapaa saada opastusta ohjelmointiin. Voit saada ohjeita milloin tahansa napsauttamalla Access-ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Ohje-painiketta.

Ohjeen aloituskohta

Access avaa Ohje-ikkunan.

Kun muodostat makroa tai VBA-toimintosarjaa, voit valita makrotoiminnon, avainsanan tai valmiin funktion nimen ja painaa F1-näppäintä. Accessin pitäisi tällöin näyttää kohteeseen liittyviä ohjeita.

Voit siirtyä Ohje-ikkunassa sivusta toiseen käyttämällä työkalurivin siirtymispainikkeita.

Ohjeen katseluohjelman työkalurivi

Voit tarkastella sisällysluetteloa valitsemalla Kotisivu ja siirtyä aiheesta toiseen tai ladata aiheen uudelleen napsauttamalla Edellinen-, Seuraava-, Pysäytä- tai Päivitä-painiketta. Voit myös hakea ohjejärjestelmästä tietoja kirjoittamalla hakusanoja työkalurivin alla olevaan ruutuun ja painamalla sitten ENTER-näppäintä tai valitsemalla Etsi.

Kun tarvitset tietoja ohjelmoinnista, kannattaa etsiä tietoja Access Developerin ohjeesta Accessin ohjeen lisäksi.

Access Developerin ohjeeseen siirtyminen

 1. Napsauta Etsi-painikkeen viereistä alanuolta.

  Ohjeen Etsi-painike

  Ohje-ikkuna näyttää käytettävissä olevat Ohjeen aiheet, joita voit selata.

  Ohjeen hakuluettelo

 2. Jos sinulla on Internet-yhteys, valitse Office Onlinen sisältö -kohdasta Sovelluskehittäjän opas. Suosittelemme tätä tapaa, koska Microsoft Office Online -Web-sivuston sisältö ei ole aina kaikkein uusinta. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä tai jos järjestelmänvalvoja on estänyt Ohje-ikkunan siirtymisen online-tilaan, voit silti tarkastella Access Developerin ohjetta valitsemalla Tämän tietokoneen sisältö -kohdasta Sovelluskehittäjän opas.

 3. Voit selata ohjeita käyttämällä sisällysluettelon linkkejä tai kirjoittamalla hakusanoja työkalurivin alla olevaan ruutuun ja painamalla ENTER-näppäintä.

 4. Voit siirtyä takaisin Accessin ohjeeseen napsauttamalla Etsi-painikkeen viereistä alanuolta ja valitsemalla sitten Office Onlinen sisältö- tai Tämän tietokoneen sisältö -kohdasta Accessin ohje.

Lisätietoja offline- tai online-ohjeen käyttämisestä saat napsauttamalla Yhteyden tila -valikkoa Ohje-ikkunan oikeassa alakulmassa ja valitsemalla sitten Asetuksen kuvaukset.

Yhteyden muodostaminen Office Onlineen Help Viewer -ohjelmasta.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×