Ehdollisten muotoilujen lisääminen, muuttaminen, etsiminen tai poistaminen

Ehdollisen muotoilun käyttäminen helpottaa tietojen tutkimista ja analysoimista, kriittisten virheiden havaitsemista ja toistuvien tulosten sekä trendien tunnistamista.

Valitse haluamasi toimet

Tietoja ehdollisesta muotoilusta

Kaikkien solujen muotoileminen kaksivärisellä asteikolla

Kaikkien solujen muotoileminen kolmivärisellä asteikolla

Solujen muotoileminen tietopalkeilla

Kaikkien solujen muotoileminen kuvakejoukkoa käyttämällä

Vain tekstiä, lukuja, päivämääriä tai kellonaikoja sisältävien solujen muotoileminen

Vain suurimpia tai pienimpiä arvoja sisältävien arvojen muotoileminen

Vain keskiarvoa suurempien tai pienempien arvojen muotoileminen

Vain ainutkertaisten arvojen tai vain kaksoiskappaleiden muotoileminen

Muotoiltavien solujen määrittäminen kaavaa käyttämällä

Ehdollisia muotoiluja sisältävien solujen etsiminen

Ehdollisten muotoilujen poistaminen

Tietoja ehdollisesta muotoilusta

Ehdollinen muotoilu on tapa selkeyttää tietoja visuaalisin keinoin. Voit käyttää ehdollista muotoilua solualueessa, Microsoft Excel ‑taulukossa tai Pivot-taulukkoraportissa. Kun käytät ehdollista muotoilua Pivot-taulukkoraportissa, on syytä muistaa tietyt tärkeät erot.

Ehdollisen muotoilun edut

Kun analysoit tietoja, joudut usein tekemään itsellesi muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä:

 • Milloin on ollut poikkeamia tuottojen kertymissä viimeisimmän viiden vuoden aikana?

 • Millaisia trendejä markkinatutkimus on osoittanut viimeisimmän kahden vuoden aikana?

 • Kenen myynti on ollut yli 50 000 euroa tässä kuussa?

 • Mikä on työntekijöiden ikäjakautuma?

 • Mitkä ovat ne tuotteet, joiden myynti on kasvanut yli 10 % vuosittain?

 • Ketkä ovat parhaiten ja huonoiten menestyneet ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat?

Vastaukset tällaisiin kysymyksiin saadaan ehdollisen muotoilun avulla, koska mielenkiintoiset solut tai solualueet voidaan korostaa, poikkeavat arvot voidaan näyttää lihavoituina ja tietoja voidaan havainnollistaa käyttämällä tietopalkkeja, väriasteikkoja ja kuvakejoukkoja. Ehdollinen muotoilu muuttaa solualueen ulkoasua ehtojen mukaan. Jos ehto on tosi, Excel muotoilee solualueen ehdon mukaan. Jos ehto ei ole tosi, muotoilua ei tapahdu.

Voit lajitella ja suodattaa tietoja muotoilujen, kuten solun värin tai fontin värin mukaan, olivatpa solut sitten manuaalisesti tai ehdollisesti muotoiltuja.

Värin mukaan lajitellut ja suodatetut tiedot sekä selite

Huomautus: Kun luot ehdollisen muotoilun, voit viitata vain saman laskentataulukon soluihin tai joissakin tapauksissa saman avoimena olevan työkirjan muiden laskentataulukoiden soluihin. Ehdollista muotoilua ei voi käyttää ulkoisissa viittauksissa muihin työkirjoihin.

Pivot-taulukkoraportin ehdollinen muotoilu

Pivot-taulukkoraportin ehdollinen muotoilu eroaa solualueen tai Excel-taulukon ehdollisesta muotoilusta monin tavoin:

 • Jos muutat Pivot-taulukkoraportin asettelua suodattamalla, piilottamalla tasoja, tiivistämällä tai laajentamalla tasoja tai siirtämällä kenttää, ehdollinen muotoilu säilyy, kunhan pohjana olevien tietojen kenttiä ei poisteta.

 • Arvot-alueen kenttien ehdollisen muotoilun vaikutusalueen voi määrittää tietohierarkian mukaan. Vaikutusalueen määrittävät päätason (hierarkian seuraavan ylemmän tason) kaikki näkyvät alikohteet (hierarkian edellisen alemman tason kohteet).

  Huomautus: Tietohierarkiassa alitason kohteet eivät peri ehdollista muotoilua päätasolta eikä päätaso peri ehdollista muotoilua alitason kohteilta.

 • Arvoalueen kenttien ehdollisen muotoilun vaikutusalueen voi määrittää kolmella eri tavalla: valitsemalla, vastaavan kentän perusteella tai arvokentän perusteella.

Arvoalueen kenttien vaikutusalue määritetään oletusarvoisesti valitsemalla. Voit vaihtaa vaikutusalueen määrittämistavan vastaavaksi kentäksi tai arvokentäksi Käytä muotoilusääntöä ‑valintanapilla, Uusi muotoilusääntö ‑valintaikkunassa tai Muokkaa muotoilusääntöä ‑valintaikkunassa. Nämä kolme vaikutusalueen määritystapaa (Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmän Ehdollinen muotoilu ‑komento) mahdollistavat joustavan toiminnan kulloistenkin tarpeiden mukaan:

Vaikutusalueen määrittäminen valitsemalla    Tätä menetelmää kannattaa käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • Haluat valita arvoalueesta vierekkäisiä soluja, esimerkiksi tietyn maantieteellisen alueen kaikkien tuotteiden summakentät.

 • Haluat valita arvoalueesta kenttiä, joka eivät ole vierekkäisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi eri tietohierarkiatasoilla olevien maantieteellisten alueiden tuotteiden summakentät.

Vaikutusalueen määrittäminen arvokentän perusteella    Tätä menetelmää kannattaa käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • Haluat välttää useiden erillisten alueiden valitsemista.

 • Haluat käyttää ehdollista muotoilua arvoalueen kentissä, jotka ovat eri tietohierarkiatasoilla.

 • Haluat lisätä välisumia ja loppusummia.

Vaikutusalueen määrittäminen vastaavan kentän perusteella    Tätä menetelmää kannattaa käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • Haluat välttää useiden erillisten alueiden valitsemista.

 • Haluat käyttää ehdollista muotoilua arvoalueen kentissä, jotka ovat samalla tietohierarkiatasoilla.

 • Haluat jättää välisummat huomioimatta.

Kun käytät arvoalueen kentissä ehdollista muotoilua, joka perustuu suurimpiin arvoihin, pienimpiin arvoihin, keskiarvon ylittäviin arvoihin tai keskiarvon alittaviin arvoihin, sääntö ottaa oletusarvoisesti huomioon kaikki näkyvissä olevat arvot. Jos määrität vaikutusalueen vastaavan kentän perusteella, voit halutessasi käyttää ehdollista muotoilua kaikkien näkyvissä olevien arvojen sijasta vain seuraavissa kohteissa:

 • sarake ja sen päätason rivikenttä

 • rivi ja sen päätason sarakekenttä.

Ehdollinen muotoilu laskentataulukoiden välillä

Voit käyttää ehdollista muotoilua soluissa, joihin viitataan saman työkirjan muissa laskentataulukoissa. Näin ei voi tehdä työkirjojen välillä.

Sivun alkuun

Kaikkien solujen muotoileminen kaksivärisellä asteikolla

Väriasteikot ovat visuaalisia apuvälineitä, jotka helpottavat tietojen jakauman tai variaation ymmärtämistä. Kaksivärisen asteikon avulla voit verrata alueen soluja kahden värin liukuväriasteikolla. Värin sävy edustaa solussa olevaa arvoa. Jos esimerkiksi käytät vihreän ja punaisen väriasteikkoa, voit määrittää, että soluissa, joissa on suuria arvoja, on enemmän vihreää ja soluissa, joissa on pieniä arvoja, on enemmän punaista.

Jos ainakin yksi alueen soIu sisältää kaavan, joka palauttaa virheen, ehdollista muotoilua ei käytetä koko alueessa. Jos haluat varmistaa, että ehdollista muotoilua käytetään koko alueessa, palauta muu kuin virhearvo ON- tai JOSVIRHE-funktiolla.

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Väriasteikot.

  Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmä

 3. Valitse kaksivärinen asteikko.

  Pitämällä hiiren osoitinta väriasteikon kuvakkeiden päällä näet, mikä kuvake on kaksivärinen asteikko. Ylempi väri edustaa suurempia arvoja ja alempi väri pienempiä arvoja.

Voit muuttaa Pivot-taulukon Arvot-alueen kenttien vaikutusalueen määritystapaa Muotoilun asetukset ‑painikkeella, joka näkyy sellaisen Pivot-taulukkokentän vieressä, jossa on käytetty ehdollista muotoilua.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö.

   Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt ‑luetteloruudussa.

   2. Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa solualueen piilottamalla valintaikkunan tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Kutista valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva , valitsemalla laskentataulukosta uuden solualueen ja napsauttamalla sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä.

    Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä ‑kohdassa seuraavasti:

  • Valitse Valitut solut, jos haluat määrittää alueen valinnan perusteella.

  • Valitse Kaikki solut, joiden arvona <arvo-otsikko>, jos haluat määrittää alueen arvo-otsikon perusteella.

  • Valitse Kaikki solut, joissa kohteen <arvon otsikko> arvona on <riviotsikko>, jos haluat määrittää alueen arvo-otsikon perusteella (välisummat ja loppusumma pois lukien).

 5. Valitse Valitse säännön tyyppi ‑kohdasta Muotoile kaikki solut niiden arvojen perusteella (oletusarvo).

 6. Valitse Muokkaa säännön kuvausta ‑kohdan Muotoilutyyli-luetteloruudusta Kaksivärinen väriasteikko.

 7. Valitse Pienin- jaSuurin-ruudusta Tyyppi tekemällä jokin seuraavista toimista:

  • Muotoile pienimmät ja suurimmat arvot     Valitse Pienin arvo ja Suurin arvo.

   Älä tässä tapauksessa kirjoita Minimi- ja Maksimiarvoa.

  • Muotoile luku-, päivämäärä- tai aika-arvo     Valitse Luku ja kirjoita Minimi- ja Maksimi-arvo.

  • Muotoile prosentti     Valitse Prosentti ja kirjoita Minimi- ja Maksimiarvo.

   Kelpaava arvo on 0–100. Älä kirjoita prosenttimerkkiä.

   Käytä prosenttia, kun haluat näyttää kaikki arvot suhteutetusti. Sitä käytettäessä arvojen hajonta on suhteellinen.

  • Muotoile prosenttiosuus     Valitse Prosenttiosuus ja kirjoita Minimi- ja Maksimiarvo.

   Kelvollinen prosenttipiste on 0–100.

   Käytä prosenttiosuutta, kun haluat esittää havainnollisesti ylimpien arvojen ryhmän (kuten 20 suurinta prosenttiosuutta)jollakin liukuväriasteikolla ja alimpia arvoja (kuten 20 pienintä prosenttiosuutta)jollakin toisella liukuväriasteikolla, koska ne edustava ääriarvoja, jotka voivat vääristää tietojen visuaalista esitystä.

  • Muotoile kaavan tulos     Valitse Kaava ja kirjoita Minimi- ja Maksimi-arvo.

   Kaavan on palautettava luku-, päivämäärä- tai kellonaika-arvo. Kirjoita kaavan alkuun yhtäläisyysmerkki (=). Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua. Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

   Huomautukset   

   • Varmista, että Pienin-arvo on pienempi kuin Suurin-arvo.

   • Voit valita erilaisen Pienin- ja Suurin-tyypin. Voit esimerkiksi valita Pienin-tyypiksi luvun ja Suurin-tyypiksi prosentin.

 8. Jos haluat valita Pienin- ja Suurin-väriasteikon, napsauta kummankin Väri-valintaa ja valitse väri.

  Jos haluat valita lisävärejä tai luoda mukautetun värin, valitse Lisää värejä. Valitsemasi väriasteikko näkyy Esikatselu-ruudussa.

Sivun alkuun

Kaikkien solujen muotoileminen kolmivärisellä asteikolla

Väriasteikot ovat visuaalisia apuvälineitä, jotka helpottavat tietojen jakauman tai variaation ymmärtämistä. Kolmivärisen asteikon avulla voit verrata alueen soluja käyttämällä kolmea väriä. Värin sävyt edustavat solujen ylimpiä arvoja, keskipistearvoja ja alimpia arvoja. Jos esimerkiksi käytät vihreän, keltaisen ja punaisen värin asteikkoa, voit määrittää vihreiksi solut, joissa on suuria arvoja, keltaisiksi solut, joissa on keskipistearvoja ja punaisiksi solut, joissa on pieniä arvoja.

Jos ainakin yksi alueen soIu sisältää kaavan, joka palauttaa virheen, ehdollista muotoilua ei käytetä koko alueessa. Jos haluat varmistaa, että ehdollista muotoilua käytetään koko alueessa, palauta virhearvon sijaan ON- tai JOSVIRHE-funktion määrittämä arvo (esimerkiksi 0 tai PUUTTUU).

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Väriasteikot.

  Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmä

 3. Valitse kolmivärinen asteikko. Ylin väri edustaa ylimpiä arvoja, keskimmäinen väri edustaa keskipistearvoja ja alin väri edustaa alimpia arvoja.

  Pitämällä hiiren osoitinta väriasteikon kuvakkeiden päällä näet, mikä kuvake on kolmivärinen asteikko.

Voit muuttaa Pivot-taulukon Arvot-alueen kenttien vaikutusalueen määritystapaa Muotoilun asetukset ‑painikkeella, joka näkyy sellaisen Pivot-taulukkokentän vieressä, jossa on käytetty ehdollista muotoilua.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö.

   Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt ‑luetteloruudussa.

   2. Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa solualueen piilottamalla valintaikkunan tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Kutista valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva , valitsemalla laskentataulukosta uuden solualueen ja napsauttamalla sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä.

    Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä ‑kohdassa seuraavasti:

  • Valitse Vain nämä solut, jos haluat määrittää alueen valinnan perustella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät, jos haluat määrittää alueen vastaavan kentän perusteella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä> solut, jos haluat määrittää alueen arvokentän perusteella.

 5. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Muotoile kaikki solut niiden arvojen perusteella.

 6. Valitse Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoilutyyli-luetteloruudusta Kolmivärinen väriasteikko.

 7. Valitse Pienin-, Keskipiste- ja Suurin-tyyppi. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Muotoile pienimmät ja suurimmat arvot     Valitse Keskipiste.

   Älä tässä tapauksessa kirjoita arvoa Pienin- ja Suurinarvo -ruutuihin.

  • Muotoile luku-, päivämäärä- tai aika-arvo     Valitse Luku ja kirjoita Minimi-, Keskipiste- ja Maksimi-arvo.

  • Prosentin muotoileminen:    Valitse Prosentti ja kirjoita arvo Minimi-, Keskipiste- ja Maksimi-arvo.

   Kelpaava arvo on 0–100. Älä kirjoita prosenttimerkkiä (%).

   Käytä prosenttia, kun haluat näyttää kaikki arvot suhteutetusti. Prosentin käyttäminen varmistaa, että arvojen hajonta on suhteellinen.

  • Muotoile prosenttiosuus:    Valitse Prosenttiosuus ja kirjoita Minimi-, Keskipiste- ja Maksimi-arvo.

   Kelvollinen prosenttipiste on 0–100.

   Käytä prosenttiosuutta, kun haluat esittää havainnollisesti ylimpien arvojen ryhmän (kuten 20 suurinta prosenttiosuutta)jollakin liukuväriasteikolla ja alimpia arvoja (kuten 20 pienintä prosenttiosuutta)jollakin toisella liukuväriasteikolla, koska ne edustava ääriarvoja, jotka voivat vääristää tietojen visuaalista esitystä.

  • Muotoile kaavan tulos     Valitse Kaava ja kirjoita Minimi-, Keskipiste- ja Maksimi-arvo.

   Kaavan on palautettava luku-, päivämäärä- tai kellonaika-arvo. Kirjoita kaavan alkuun yhtäläisyysmerkki (=). Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua. Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

   Huomautukset   

   • Voit määrittää solualueen pienimmät arvot, keskipistearvot ja suurimmat arvot. Varmista, että Pienin-arvo on pienempi kuin Keskipiste-arvo, jonka puolestaan on oltava pienempi kuin Suurin-arvon.

   • Voit valita erilaisen Pienin-, Keskipiste- ja Suurin-tyypin. Voit esimerkiksi valita Pienin-tyypiksi luvun, Keskipiste-tyypiksi prosenttipisteen ja Suurin-tyypiksi prosentin.

   • Monissa tapauksissa Keskipiste-arvo 50 prosenttia on paras vaihtoehto, mutta voit säätää arvoa tarpeen mukaan.

 8. Jos haluat valita Minimi-, Keskipiste- ja Maksimi-väriasteikon, napsauta kummankin Väri-valintaa ja valitse väri.

  Jos haluat valita lisävärejä tai luoda mukautetun värin, valitse Lisää värejä.

  Valitsemasi väriasteikko näkyy Esikatselu-ruudussa.

Sivun alkuun

Solujen muotoileminen tietopalkeilla

Tietopalkki helpottaa arvon tarkastelemista suhteessa muihin soluihin. Tietopalkin pituus edustaa solussa olevaa arvoa. Pidempi palkki edustaa suurempaa arvoa ja lyhyempi palkki edustaa pienempää arvoa. Tietopalkit ovat käyttökelpoisia, kun halutaan erottaa suuret ja pienet arvot suuresta arvojoukosta. Niiden avulla voidaan esimerkiksi erottaa eniten ja vähiten myydyt lelut joulun myyntiraportissa.

Vihje: Jos ainakin yksi alueen soIu sisältää kaavan, joka palauttaa virheen, ehdollista muotoilua ei käytetä koko alueessa. Jos haluat varmistaa, että ehdollista muotoilua käytetään koko alueessa, palauta virhearvon sijaan ON- tai JOSVIRHE-funktion määrittämä arvo (esimerkiksi 0 tai PUUTTUU).

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta, valitse Tietopalkit ja valitse sitten tietopalkkikuvake.

  Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmä

Voit vaihtaa Pivot-taulukon arvoalueen kenttien vaikutusalueen määritysmenetelmää Käytä muotoilusääntöä ‑valintanapilla.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö.

   Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt ‑luetteloruudussa.

   2. Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa solualueen piilottamalla valintaikkunan tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Kutista valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva , valitsemalla laskentataulukosta uuden solualueen ja napsauttamalla sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä.

    Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä ‑kohdassa seuraavasti:

  • Valitse Vain nämä solut, jos haluat määrittää alueen valinnan perustella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät, jos haluat määrittää alueen vastaavan kentän perusteella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä> solut, jos haluat määrittää alueen arvokentän perusteella.

 5. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Muotoile kaikki solut niiden arvojen perusteella.

 6. Valitse Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoilutyyli-luetteloruudusta Tietopalkki.

 7. Valitse arvo Tyyppi-kohdan Pienin- ja Suurin-ruudusta. Valitse jokin seuraavista toimista:

  • Muotoile pienimmät ja suurimmat arvot     Valitse Pienin arvo ja Suurin arvo.

   Älä tässä tapauksessa kirjoita Pienin- ja Suurin-arvoa.

  • Muotoile luku-, päivämäärä- tai aika-arvo     Valitse Luku ja kirjoita Minimi- ja Maksimi-arvo.

  • Prosentin muotoileminen:    Valitse Prosentti ja kirjoita arvo Pienin-ja Suurin-ruutuun.

   Kelpaava arvo on 0–100. Älä kirjoita prosenttimerkkiä (%).

   Käytä prosenttia, kun haluat näyttää kaikki arvot suhteutetusti. Prosentin käyttäminen varmistaa, että arvojen hajonta on suhteellinen.

  • Muotoile prosenttiosuus     Valitse Prosenttiosuus ja kirjoita Minimi- ja Maksimi-arvo.

   Kelvollinen prosenttipiste on 0–100.

   Käytä prosenttiosuutta, kun haluat esittää havainnollisesti ylimpien arvojen ryhmän (kuten 20 suurinta prosenttiosuutta)toisella tietopalkilla ja alimpia arvoja (kuten 20 pienintä prosenttiosuutta)toisella tietopalkilla, koska ne edustava ääriarvoja, jotka voivat vääristää tietojen visuaalista esitystä.

  • Muotoile kaavan tulos     Valitse Kaava ja kirjoita Minimi- ja Maksimi-arvo.

   Kaavan on palautettava luku-, päivämäärä- tai kellonaika-arvo. Kirjoita kaavan alkuun yhtäläisyysmerkki (=). Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua. Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

   Huomautukset   

   • Varmista, että Pienin-arvo on pienempi kuin Suurin-arvo.

   • Voit valita erilaisen Pienin- ja Suurin-tyypin. Voit esimerkiksi valita Pienin-tyypiksi luvun ja Suurin-tyypiksi prosentin.

 8. Voit valita Pienin- ja Suurin-arvon väriasteikon valitsemalla Palkin väri.

  Jos haluat valita lisävärejä tai luoda mukautetun värin, valitse Lisää värejä. Valitsemasi palkin väri näkyy Esikatselu-ruudussa.

 9. Jos haluat näyttää vain tietopalkin etkä solussa olevaa arvoa, valitse Näytä vain palkki.

 10. Jos haluat käyttää tietopalkeissa yhtenäistä reunaa, valitse Reunaviiva-luetteloruudusta Yhtenäinen reuna ja valitse sitten reunan väri.

 11. Jos haluat valita tasavärisen tai liukuvärjätyn palkin, valitse Täyttö-ruudusta Tasainen täyttö tai Liukuväritäyttö.

 12. Jos haluat muotoilla negatiivisia palkkeja, valitse Negatiivinen arvo ja akseli ja valitse sitten Negatiivinen arvo ja akselin asetus ‑valintaikkunasta negatiivisen palkin täyttövärin ja reunan värin asetukset. Voit valita akselin sijaintiasetukset ja värin. Kun olet määrittänyt asetukset, valitse OK.

 13. Voit muuttaa palkkien suunnan valitsemalla asetuksen Palkin suunta ‑luetteloruudusta. Asetus on oletusarvoisesti Asiayhteys, mutta voit valita suunnaksi joko vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle sen mukaan, miten haluat esittää tietosi.

Sivun alkuun

Kaikkien solujen muotoileminen kuvakejoukolla

Kuvakejoukkoa käyttämällä voit merkitä ja luokitella tiedot kolmesta viiteen luokkaan kynnysarvojen mukaan. Kukin kuvake edustaa arvojoukkoa. Esimerkiksi kolmen nuolikuvakkeen joukkoa käytettäessä vihreä ylöspäin osoittava nuoli edustaa suuria arvoja, keltainen sivulle osoittava nuoli edustaa keskipistearvoja ja punainen alaspäin osoittava nuoli edustaa pieniä arvoja.

Voit määrittää, että kuvake näkyy vain ehdon täyttävissä soluissa. Esimerkiksi kriittistä arvoa pienemmissä soluissa voi näkyä varoituskuvake, joka ei näy arvoa suuremmissa soluissa. Voit tehdä tämän valitsemalla ehtoja määrittäessäsi kuvakkeen viereisestä avattavasta luettelosta Ei kuvaketta solussa. Voit myös luoda oman kuvakejoukkoyhdistelmäsi, esimerkiksi vihreän valintamerkin, keltaisen liikennevalokuvakkeen ja punaisen lippukuvakkeen.

Ongelma: ehdollinen muotoilu ei näy yhdessäkään alueen solussa    

Jos ainakin yksi alueen soIu sisältää kaavan, joka palauttaa virheen, ehdollista muotoilua ei käytetä koko alueessa. Jos haluat varmistaa, että ehdollista muotoilua käytetään koko alueessa, palauta virhearvon sijaan ON- tai JOSVIRHE-funktion määrittämä arvo (esimerkiksi 0 tai PUUTTUU).

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta, valitse Kuvakejoukko ja valitse sitten kuvakejoukko.

  Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmä

Voit vaihtaa Pivot-taulukon arvoalueen kenttien vaikutusalueen määritysmenetelmää Käytä muotoilusääntöä ‑valintanapilla.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö.

   Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt ‑luetteloruudussa.

   2. Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa solualueen piilottamalla valintaikkunan tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Kutista valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva , valitsemalla laskentataulukosta uuden solualueen ja napsauttamalla sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä.

    Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä ‑kohdassa seuraavasti:

  • Valitse Vain nämä solut, jos haluat määrittää alueen valinnan perustella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät, jos haluat määrittää alueen vastaavan kentän perusteella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä> solut, jos haluat määrittää alueen arvokentän perusteella.

 5. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Muotoile kaikki solut niiden arvojen perusteella.

 6. Valitse Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoilutyyli-luetteloruudusta Kuvakejoukko.

  1. Valitse kuvakejoukko. Oletusjoukko on 3 liikennevaloa (ei kehyksiä). Kuvakkeiden määrä ja kunkin kuvakkeen oletusarvona olevat vertailuoperaattorit sekä kynnysarvot voivat vaihdella kuvakejoukon mukaan.

  2. Voit halutessasi säätää vertailuoperaattoreita ja kynnysarvoja. Oletusarvon mukaan kuvakkeiden arvojoukot ovat yhtä suuret, mutta voit sovittaa ne omiin tarkoituksiisi säätämällä arvoja. Varmista, että määrität kynnysarvot loogisessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään ylhäältä alaspäin.

  3. Tee jokin seuraavista:

   • Muotoile luku-, päivämäärä- tai aika-arvo     Valitse Luku.

   • Muotoile prosentti     Valitse Prosentti.

    Kelpaava arvo on 0–100. Älä kirjoita prosenttimerkkiä (%).

    Käytä prosenttia, kun haluat näyttää kaikki arvot suhteutetusti. Prosentin käyttäminen varmistaa, että arvojen hajonta on suhteellinen.

   • Muotoile prosenttiosuus    Valitse Prosenttiosuus.

    Kelvollinen prosenttipiste on 0–100.

    Käytä prosenttipistettä, kun haluat esittää havainnollisesti ylimpien arvojen ryhmän (kuten suurimpien arvojen 20. prosenttipiste) käyttämällä tiettyä kuvaketta ja alimpia arvoja (kuten pienimpien arvojen 20. prosenttipiste) käyttämällä toista kuvaketta, koska ne edustavat ääriarvoja, jotka voivat vääristää tietojen visuaalista esitystä.

   • Muotoile kaavan tuloa     Valitse Kaava ja kirjoita kaava kuhunkin Arvo-ruutuun.

    Kaavan on palautettava luku-, päivämäärä- tai kellonaika-arvo. Kirjoita kaavan alkuun yhtäläisyysmerkki (=). Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua. Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

  4. Jos haluat määrittää, että ensimmäinen kuvake vastaa pienimpiä arvoja ja viimeinen kuvake suurempia arvoja, valitse Muuta kuvakejärjestys käänteiseksi.

  5. Jos haluat näyttää vain kuvakkeen etkä solussa olevaa arvoa, valitse Näytä vain kuvake.

   Huomautukset: 

   1. Joudut ehkä muuttamaan sarakkeen leveyttä, jotta kuvake mahtuu soluun.

   2. Kuvakkeita on kolmea kokoa. Solussa näkyvän kuvakkeen koko määräytyy solun fonttikoon mukaan.

Sivun alkuun

Vain tekstiä, lukuja, päivämääriä tai kellonaikoja sisältävien solujen muotoileminen

Solualueen tietyt solut löytyvät helposti, kun muotoilet ne vertailuoperaattoria käyttämällä. Voit esimerkiksi korostaa keltaisella luokittain järjestetyssä varastotilanne-laskentataulukossa ne tuotteet, joita on jäljellä vähemmän kuin 10, tai voit tunnistaa vähittäismyymälät sisältävässä laskentataulukossa ne myymälät, joiden tuotto on yli 10 %, myynti vähemmän kuin 100 000 euroa ja toimialue on Kaakkois-Suomi.

Huomautus: Pivot-taulukkoraportin tietoalueen kenttiä ei voi muotoilla ehdollisesti käyttämällä teksti- tai päivämääräarvoja, vain lukuja.

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Solujen korostussäännöt.

  Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmä

 3. Valitse haluamasi komento, kuten On välillä, On sama kuin teksti, joka sisältää tai Päivämäärä.

 4. Kirjoita haluamasi arvot ja valitse sitten muoto.

Voit vaihtaa Pivot-taulukon arvoalueen kenttien vaikutusalueen määritysmenetelmää Käytä muotoilusääntöä ‑valintanapilla.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö.

   Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt ‑luetteloruudussa.

   2. Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa solualueen piilottamalla valintaikkunan tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudussa Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva , valitsemalla laskentataulukosta tai muista laskentataulukoista uuden solualueen ja valitsemalla sitten Laajenna valintaikkuna Painikkeen kuva .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä.

    Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä ‑kohdassa seuraavasti:

  • Valitse Vain nämä solut, jos haluat määrittää alueen valinnan perustella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät, jos haluat määrittää alueen vastaavan kentän perusteella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä> solut, jos haluat määrittää alueen arvokentän perusteella.

 5. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Muotoile vain solut, jotka sisältävät.

 6. Tee Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoile vain solut, jotka sisältävät -luetteloruudussa seuraavat toimet:

  • Muotoileminen luvun, päivämäärän tai ajan mukaan     Valitse Solun arvot, valitse vertailuoperaattori ja kirjoita luku, päivämäärä tai kellonaika.

   Valitse esimerkiksi On välillä ja kirjoita sitten 100 ja 200 tai valitse On yhtä suuri kuin ja kirjoita 1.1.2009.

   Voit myös kirjoittaa kaavan, joka palauttaa luvun, päivämäärän tai kellonajan. Aloita kaava yhtäläisyysmerkillä (=). Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua. Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

  • Muotoileminen tekstin mukaan     Valitse Tietty teksti, valitse vertailuoperaattori ja kirjoita sitten teksti.

   Valitse esimerkiksi Sisältää ja kirjoita sitten Hopea tai valitse Alussa on ja kirjoita Rau.

   Lainausmerkit sisältyvät hakumerkkijonoon, ja voit käyttää yleismerkkejä. Merkkijonon pituus voi olla enintään 255 merkkiä.

   Voit myös kirjoittaa kaavan, joka palauttaa tekstiarvon. Aloita kaava yhtäläisyysmerkillä (=). Jos kaava on virheellinen, Excel ei käytä muotoilua. Kaava kannattaa testata ja varmistaa, että se ei palauta virheellistä arvoa.

  • Muotoileminen päivämäärän mukaan     Valitse Päivämäärät ja valitse sitten päivämäärävertailu.

   Valitse esimerkiksi Eilen tai Seuraava viikko.

  • Solujen muotoileminen tyhjiksi tai ei-tyhjiksi     Valitse Tyhjät tai Ei tyhjiä.

   Tyhjä arvo on solu, jossa ei ole tietoja. Se ei siis ole solu, jossa on välilyöntejä (välilyöntejä käsitellään tekstinä).

  • Solujen muotoileminen virhearvoilla tai ei-virhearvoilla     Valitse Virheitä tai Ei virheitä.

   Virhearvoja ovat #####, #ARVO!, #JAKO/0!, #NIMI?, #PUUTTUU, #VIITTAUS! #LUKU!, ja #TYHJÄ!.

 7. Voit määrittää tietyn muotoilun valitsemalla Muotoile.

  Näkyviin tulee Muotoile soluja -valintaikkuna.

 8. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

Sivun alkuun

Vain suurimpia tai pienimpiä arvoja sisältävien arvojen muotoileminen

Voit etsiä solualueen suurimmat ja pienimmät arvot itse määrittämäsi raja-arvon perusteella. Voit esimerkiksi etsiä alueen myyntiraportista 5 eniten myytyä tuotetta, asiakastutkimuksesta ne 15 % tuotteista, joita on myyty vähiten, ja osaston henkilöluettelosta ne 25 työntekijää, jotka ansaitsevat eniten.

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Ensimmäiset/viimeiset-säännöt.

  Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmä

 3. Valitse haluamasi komento, kuten Ensimmäiset 10 kohdetta tai Viimeiset 10 %.

 4. Kirjoita haluamasi arvot ja valitse sitten muoto.

Voit vaihtaa Pivot-taulukon arvoalueen kenttien vaikutusalueen määritysmenetelmää Käytä muotoilusääntöä ‑valintanapilla.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö.

   Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt ‑luetteloruudussa.

   2. Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa solualueen piilottamalla valintaikkunan tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Kutista valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva , valitsemalla laskentataulukosta uuden solualueen ja napsauttamalla sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä.

    Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä ‑kohdassa seuraavasti:

  • Valitse Vain nämä solut, jos haluat määrittää alueen valinnan perustella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät, jos haluat määrittää alueen vastaavan kentän perusteella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä> solut, jos haluat määrittää alueen arvokentän perusteella.

 5. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Muotoile vain ensimmäiseksi tai viimeiseksi luokitellut arvot.

 6. Valitse Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoile arvot, jotka kuuluvat ryhmään -luetteloruudusta Ylin tai Alin.

 7. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Määritä ylimmän tai alimman ryhmän raja kirjoittamalla luku ja poista sitten % valitusta alueesta -valintaruudun valinta. Sallitut arvot ovat välillä 1 - 1000.

  • Määritä ylimmän tai alimman ryhmän raja kirjoittamalla prosenttiluku ja valitse sitten % valitusta alueesta -valintaruutu. Sallitut arvot ovat välillä 1 - 100.

 8. Voit myös muuttaa tapaa, jolla muotoilua käytetään sellaisen Pivot-taulukkoraportin arvoalueen kentissä, joiden vaikutusalueen määrittää vastaava kenttä.

  Ehdollinen muotoilu perustuu oletusarvoisesti kaikkiin näkyvissä oleviin arvoihin. Jos määrität vaikutusalueen vastaavan kentän perusteella, voit halutessasi käyttää ehdollista muotoilua kaikkien näkyvissä olevien arvojen sijasta seuraavissa kohteissa:

  • sarakkeessa ja sen päätason rivikentässä valitsemalla sarakeryhmässä

  • rivissä ja sen päätason sarakekentässä valitsemalla riviryhmässä.

 9. Voit määrittää tietyn muotoilun valitsemalla Muotoile.

  Näkyviin tulee Muotoile soluja -valintaikkuna.

 10. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

Sivun alkuun

Vain keskiarvoa suurempien tai pienempien arvojen muotoileminen

Voit etsiä keskiarvon tai keskihajonnan ylä- tai alapuolella olevat arvot solualueelta. Voit esimerkiksi etsiä vuosiraportista henkilöt, joiden myynti on ollut yli keskiarvon, tai voit etsiä valmistetut materiaalit, joiden laatuluokitus on kahden keskihajonnan alapuolella.

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Ensimmäiset/viimeiset-säännöt.

  Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmä

 3. Valitse haluamasi komento, kuten Yli keskiarvon tai Alle keskiarvon.

 4. Kirjoita haluamasi arvot ja valitse sitten muoto.

Voit vaihtaa Pivot-taulukon arvoalueen kenttien vaikutusalueen määritysmenetelmää Käytä muotoilusääntöä ‑valintanapilla.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö.

   Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt ‑luetteloruudussa.

   2. Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa solualueen piilottamalla valintaikkunan tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Kutista valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva , valitsemalla laskentataulukosta uuden solualueen ja napsauttamalla sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä.

    Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä ‑kohdassa seuraavasti:

  • Valitse Vain nämä solut, jos haluat määrittää alueen valinnan perustella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä>-solut, joissa on samat kentät, jos haluat määrittää alueen vastaavan kentän perusteella.

  • Valitse Kaikki <arvokenttä> solut, jos haluat määrittää alueen arvokentän perusteella.

 5. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Vain keskiarvoa suurempien tai pienempien arvojen muotoileminen.

 6. Tee Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoile arvot, jotka ovat -luetteloruudussa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Jos haluat muotoilla solut, joiden arvo on solualueen keskiarvon ylä- tai alapuolella, valitse Yläpuolella tai Alapuolella.

  • Jos haluat muotoilla solut, joiden arvo on solualueen kaikkien solujen yhden, kahden tai kolmen keskihajonnan ylä- tai alapuolella, valitse keskihajonta.

 7. Voit myös muuttaa tapaa, jolla muotoilua käytetään sellaisen Pivot-taulukkoraportin arvoalueen kentissä, joiden vaikutusalueen määrittää vastaava kenttä.

  Ehdollinen muotoilu perustuu oletusarvoisesti kaikkiin näkyvissä oleviin arvoihin. Jos määrität vaikutusalueen vastaavan kentän perusteella, voit halutessasi käyttää ehdollista muotoilua kaikkien näkyvissä olevien arvojen sijasta seuraavissa kohteissa:

  • sarakkeessa ja sen päätason rivikentässä valitsemalla sarakeryhmässä

  • rivissä ja sen päätason sarakekentässä valitsemalla riviryhmässä.

 8. Avaa Muotoile soluja -valintaikkuna valitsemalla Muotoile.

 9. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

Sivun alkuun

Vain yksilöllisten arvojen tai vain kaksoiskappaleiden muotoileminen

Huomautus: Pivot-taulukkoraportin tietoalueen kenttiä ei voi muotoilla ehdollisesti käyttämällä ainutlaatuisia arvoja tai arvojen kaksoiskappaleita.

Pikamuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Solujen korostussäännöt.

  Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmä

 3. Valitse Arvojen kaksoiskappaleet.

 4. Kirjoita haluamasi arvot ja valitse sitten muoto.

Lisämuotoilu

 1. Valitse vähintään yksi solu alueesta, taulukosta tai pivot-taulukkoraportista.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

  Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaikkuna.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö.

   Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko tai taulukko on valittuna Näytä muotoilusäännöt -luetteloruudussa.

   2. Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa solualueen piilottamalla valintaikkunan tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudun Kutista valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva , valitsemalla laskentataulukosta uuden solualueen ja napsauttamalla sitten Laajenna valintaikkuna -painiketta Painikkeen kuva .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä.

    Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 4. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Muotoile vain yksilölliset arvot tai samat arvot.

 5. Valitse Muokkaa säännön kuvausta-kohdan Muotoilutyyli-luetteloruudusta yksilölliset tai kaksinkertaiset.

 6. Avaa Muotoile soluja­ -valintaikkuna valitsemalla Muotoile.

 7. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

Sivun alkuun

Muotoiltavien solujen määrittäminen kaavoilla

Jos ehdollisen muotoilun tarpeet ovat monimutkaisemmat, voit määrittää muotoiluehdot totuusarvokaavalla. Haluat ehkä verrata arvoja esimerkiksi funktion palauttamaan arvoon tai käyttää valitun alueen ulkopuolella olevien solujen tietoja. Valittu alue voi olla saman työkirjan jossakin toisessa laskentataulukossa.

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Hallitse sääntöjä.

Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmä

Näyttöön tulee Ehdollisen muotoilun sääntöjen hallinta -valintaruutu.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää ehdollinen muotoilu valitsemalla Uusi sääntö.

   Näkyviin tulee Uusi muotoilusääntö -valintaikkuna.

  • Muuta ehdollista muotoilua seuraavasti:

   1. Varmista, että oikea laskentataulukko, taulukko tai Pivot-taulukkoraportti on valittuna Näytä muotoilusäännöt ‑luetteloruudussa.

   2. Voit vaihtoehtoisesti vaihtaa solualueen piilottamalla valintaikkunan tilapäisesti napsauttamalla Käyttö-ruudussa Kutista valintaikkuna Painikkeen kuva , valitsemalla laskentataulukosta tai muista laskentataulukoista uuden solualueen ja valitsemalla sitten Laajenna valintaikkuna Painikkeen kuva .

   3. Valitse sääntö ja valitse sitten Muokkaa sääntöä.

    Näkyviin tulee Muokkaa muotoilusääntöä -valintaikkuna.

 2. Jos haluat muuttaa Pivot-taulukkoraportin arvoalueesta valittavien kenttien vaikutusaluetta, toimi Käytä sääntöä ‑kohdassa seuraavasti:

  • Valitse Valitut solut, jos haluat määrittää alueen valinnan perusteella.

  • Valitse Kaikki solut, joiden arvona <arvokenttä>, jos haluat määrittää arvon vastaavan kentän perusteella.

  • Valitse Kaikki solut, joissa kohteen <rivi> arvona <arvokenttä>, jos haluat määrittää arvon arvokentän perusteella.

 3. Valitse Valitse säännön laji -kohdasta Muotoiltavien solujen määrittäminen taulukon arvoja vertaamalla.

  1. Kirjoita kaava Muokkaa säännön kuvausta -kohdan Muotoile arvot, joissa tämä kaava on tosi -luetteloruutuun.

   Sinun on kirjoitettava kaavan alkuun yhtäläisyysmerkki (=) ja kaavan on palautettava totuusarvo TOSI (1) tai EPÄTOSI (0).

   Esimerkki 1: Yhden, useita ehtoja sisältävän ehdollisen muotoilun ja solualueen ulkopuolelle osoittavien soluviittausten käyttäminen    

   Tässä kaavassa yksi, useita solualuetta A1:A5 koskevia ehtoja sisältävä ehdollinen muotoilu muotoilee solut vihreiksi, jos kaikkien solujen keskiarvo on suurempi kuin solussa F1 oleva arvo ja alueen yhdenkään solun arvo ei ole pienempi kuin solun G1 arvo. Solut F1 ja G1 ovat sen solualueen ulkopuolella, jota ehdollinen muotoilu koskee. JA-funktio yhdistää useita ehtoja ja arvot lasketaan KESKIARVO- ja MIN-funktioilla.

Kaava

Muoto

=JA(KESKIARVO($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Vihreä solun väri

Esimerkki 2: Joka toisen rivin varjostaminen JAKOJ- ja RIVI-funktioilla    

Tämä kaava varjostaa solualueen joka toisen rivin sinisellä värillä. JAKOJ-funktio palauttaa jäännöksen, kun järjestysnumero (ensimmäinen argumentti) jaetaan jakajalla (toinen argumentti). RIVI-funktio palauttaa nykyisen rivinumeron. Kun tämä numero jaetaan luvulla 2, jakojäännökseksi saadaan 0, jos numero on parillinen, ja 1, jos numero on pariton. Koska 0 on EPÄTOSI ja 1 on TOSI, Excel muotoilee parittomat rivit.

Kaava

Muoto

=JAKOJ(RIVI(),2)=1

Sininen solun väri

 1. Avaa Muotoile soluja -valintaikkuna valitsemalla Muotoile.

 2. Valitse se luku-, fontti-, reunaviiva- tai täyttömuotoilu, jota haluat käyttää, kun solun arvo vastaa ehtoa, ja valitse sitten OK.

  Voit valita useita muotoiluja. Valitsemasi muotoilut näkyvät Esikatselu-ruudussa.

  Voit kirjoittaa soluviittauksia kaavaan valitsemalla solut suoraan laskentataulukosta tai jostakin muusta laskentataulukosta. Solujen valitseminen taulukosta lisää kaavaan suoria soluviittauksia. Jos haluat, että Microsoft Office Excel määrittää kunkin valitun alueen viittauksen, käytä suhteellisia soluviittauksia.

Sivun alkuun

Ehdollisia muotoiluja sisältävien solujen etsiminen

Jos laskentataulukossa on soluja, joissa on ehdollinen muotoilu, voit nopeasti etsiä ne, jos haluat kopioida, muuttaa tai poistaa ehdollisia muotoiluja. Asetukset-­komennolla voit joko etsiä vain tietyn ehdollisen muotoilun sisältävät solut tai etsiä kaikki solut, joissa on ehdollinen muotoilu.

Kaikkien ehdollisia muotoiluja sisältävien solujen etsiminen

 1. Napsauta mitä tahansa ehdollisen muotoilun sisältävää solua.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi ja valitse -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Ehdollinen muotoilu.

Saman ehdollisen muotoilun sisältävien solujen etsiminen

 1. Napsauta solua, joka sisältää etsittävän ehdollisen muotoilun.

 2. Napsauta Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi ja valitse -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Siirry määräten.

 3. Valitse Ehdolliset muotoilut.

 4. Valitse Kelpoisuusehdot-kohdasta Samat.

Sivun alkuun

Ehdollisten muotoilujen poistaminen

 • Tee jompikumpi seuraavista:

  Laskentataulukossa    

  1. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Tyhjennä säännöt.

  2. Valitse Koko taulukko.

   Solualueessa, taulukossa tai Pivot-taulukossa   

  3. Valitse se solualue, taulukko tai Pivot-taulukko, josta haluat poistaa ehdolliset muotoilut.

  4. Napsauta Aloitus-välilehden Tyyli-ryhmässä Ehdollinen muotoilu ‑kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Tyhjennä säännöt.

  5. Valitse Valitut solut, Tämä taulukko tai Tämä Pivot-taulukko sen mukaan, minkä kohteen olet valinnut.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×