Ehdollisesti muotoillut tiedot: Esimerkkejä ja yleisiä ohjeita

Excel 2010:ssä on parannettu ehdollista muotoilua.
Kokeile Office 365:tä.

Ehdollista muotoiluominaisuutta on parannettu Microsoft Excel 2007:ssä. Tietoja voidaan nyt analysoida aiempaa monipuolisemmin. Voit esimerkiksi seurata trendejä, tarkistaa tiloja, jäljittää tietoja sekä etsiä tietojoukon suurimpia ja pienimpiä arvoja nopeasti ja helposti.

Esimerkki ehdollisesta muotoilusta

Runsaasti esimerkkejä ja yleisiä ohjeita sisältävän työkirjan avulla pääset kätevästi alkuun. Seuraavassa on yhteenveto työkirjan sisällöstä.

Sääntötyyppi

Kuvaus

Solun arvo

Tunnistaa tuoteluettelosta tietyt luvut, päivämäärät ja tekstin

Solun arvo (ja kaava)

Tunnistaa tuoteluettelosta dynaamisesti muuttuneen luvun tai tekstiarvon

Suurimmat ja pienimmät arvot
Yli keskiarvon ja alle keskiarvon

Tunnistaa raportista suurimmat, pienimmät ja keskiarvoa suuremmat arvot

Suurimmat ja pienimmät arvot

Määrittää luokan kaksi parasta oppilasta

Ainutkertaiset arvot ja kaksoiskappaleet

Etsii asiakasluettelosta rivien kaksoiskappaleet

Kuvakejoukko

Näyttää nopeasti eri vuosineljännesten tuoton ja trendit

Kuvakejoukko

Vertaa tuote-ehtoja käyttämällä arvosteluasteikkoa

Kuvakejoukko

Näyttää kuukausittaiset voittotrendit

Kuvakejoukko

Tunnistaa alle 900 000 euron alueelliset myynnit

Tietopalkit

Vertaa korkeimpien vuorien korkeuksia

Kolmen värin asteikko

Näyttää tärkeimpien tuoteluokkien myyntijakaumat

Kaavaan perustuva

Varjostaa alueen joka toisen rivin

Kaavaan perustuva

Vertaa ehdollisesti muotoillun solualueen ulkopuolella olevan solun tietoja

Kaavaan perustuva

Varjostaa koko rivin, jolla usean ehdon on täytyttävä

Kaavaan perustuva

Varjostaa koko rivin, jos rivi on yksilöllinen arvo

Voit ladata työkirjan seuraavasti:

Tärkeää  Seuraavaa työkirjaa varten tarvitaan Microsoft Excel 2007.

  1. Napsauta Esimerkkejä ehdollisesta muotoilusta -linkkiä.

  2. Valitse Tiedoston lataaminen -valintaikkunassa Tallenna.

    Huomautus  Älä valitseAvaa, koska tällöin näyttöön tulee varoitussanoma ja työkirjasta avataan vain luku -muotoinen versio.

  3. Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunassa Tallenna.

  4. Kun tiedoston lataaminen on valmis, valitse Avaa.

Käyttö: Excel 2007, Excel 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli