Budjetin työ -kentät

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Budjetin työ -kenttiä käytetään budjetin työ- ja materiaaliresurssien budjetin työmäärän lisäämiseen ja tarkastelemiseen. Budjettiresurssit määritetään vain projektin yhteenvetotehtävään. Budjetin työ -kenttien avulla voit verrata projektin nykyistä budjetoitua työmäärää projektin suunniteltuun työmäärään.

Budjetin työ -kentät jakautuvat useaan eri luokkaan.

Budjetin työ (tehtäväkenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävän budjettiresurssiin sisältyvän työ- tai materiaaliresurssin ja lisäät sitten resurssin työmäärän joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kokoaa kokonaismäärän projektin yhteenvetotehtävään.

Tietoja voidaan sen jälkeen käyttää projektin kokonaisbudjetin työmäärän tarkastelemiseen. Jos projekti on pääprojektin osa tai projektisalkku, projektin yhteenvedon budjetin työ -tietoa voidaan verrata muiden projektien tietoihin ja analysoida suhteessa niihin. Pääprojektin projektiyhteenvetotehtävä sisältää pääprojektin omien budjettiresurssien kootun työmäärän lisäksi pääprojektiin lisättyjen aliprojektien yhteenlasketut budjettiresurssien työmäärät.

Parhaat käyttötavat    Lisää Budjetin työ -kenttä tehtävänäkymään ja tuo näkyviin projektin yhteenvetotehtävä, kun haluat tarkastella työ- ja materiaaliresurssien budjetin kokonaistyömäärää. Kun alat seurata projektisuunnitelman edistymistä, voit Budjetin kustannukset -kentän avulla verrata budjetoitua työmäärää todelliseen työmäärään.

Esimerkki    Olet luonut projektin kolmen työresurssin täyden ajan vastineen vaativan 5 000 tunnin arvion perusteella, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määritä Henkilöstön rekrytoiminen -resurssi projektin yhteenvetotehtävään ja lisää sen jälkeen 5 000 tunnin työmäärä Tehtävien käyttö -näkymässä. Voit työn jatkuessa lisätä todelliset edistymistiedot projektisuunnitelmaan. Voit verrata suunnitellun työn ja todellisen työn välisiä variansseja, kun haluat analysoida suunnitelman paikkansapitävyyttä ja säätötarvetta.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentässä näkyvät työ- ja materiaaliresurssien tiedot. Kentässä ei näy kustannusresurssi tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien budjetin kustannustietoja, lisää Budjetin kustannukset -kenttä tehtävätaulukkoon.

Kun haluat tuoda näkyviin projektin yhteenvetotehtävän, valitse Työkalut-valikosta Asetukset. Valitse Näytä-välilehdessä Näytä projektin yhteenvetotehtävä -valintaruutu.

Budjetin työ (resurssikenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävän budjettiresurssiin sisältyvän työ- tai materiaaliresurssin ja lisäät sitten resurssin työmäärän joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kopioi työmäärän Budjetin työ -resurssikenttään.

Parhaat käyttötavat    Lisää Budjetin työ -kenttä resurssinäkymään, kun haluat tarkastella työ- ja materiaaliresurssien budjetin työmäärää tai verrata resurssien budjettien työmääriä toisiinsa.

Esimerkki    Olet luonut projektin kolmen työresurssin täyden ajan vastineen vaativan 5 000 tunnin arvion perusteella, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määritä Henkilöstön rekrytoiminen -resurssi projektin yhteenvetotehtävään ja lisää sen jälkeen 5 000 tunnin työmäärä Tehtävien käyttö -näkymässä. Kun lisäät Budjetin työ -kentän resurssitaulukkoon, Henkilöstön rekrytoiminen -työresurssi muuttuu vastaamaan 5 000 työtunnin budjettia.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentässä näkyvät työ- ja materiaaliresurssien tiedot. Kentässä ei näy kustannusresurssi tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien budjetin kustannustietoja, lisää Budjetin kustannukset -kenttä resurssitaulukkoon.

Budjetin työ (varauskenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Syötetty

Parhaat käyttötavat    Lisää Budjetin työ -kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymään, kun haluat lisätä varauksiin liittyvän työ- tai materiaaliresurssien budjetoidun työmäärän tai kun haluat verrata resurssien budjetoituja työmääriä toisiinsa.

Esimerkki    Olet luonut projektin kolmen työresurssin täyden ajan vastineen vaativan 5 000 tunnin arvion perusteella, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määrität Henkilöstön rekrytoiminen -resurssin projektin yhteenvetotehtävään. Voit nyt lisätä budjetin työmäärän 5 000 työtunnin suuruisen kertasumman Tehtävien käyttö -näkymän taulukko-osassa.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentän avulla voit lisätä työ- ja materiaaliresurssien tietoja, mutta et kustannusresurssi tietoja. Voit lisätä projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien budjetin kustannukset kertasummana lisäämällä ensin Budjetin kustannukset -kentän Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän taulukko-osaan ja lisäämällä sitten kustannukset Budjetin kustannukset -kenttään.

Budjetin työ (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävän budjettiresurssiin sisältyvän työ- tai materiaaliresurssin ja lisäät sitten resurssin työmäärän joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 siirtää kokonaistyömäärän aikajaksotetulle tasolle.

Parhaat käyttötavat    Valitse Tehtävien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun haluat tuoda Budjetin työ -kentän näkyviin näkymän aikajaksotetussa osassa, siirrä Budjetin työ -kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Näkyviin tulee projektin yhteenvetotehtävään sisältyvä budjetoitu työmäärä aikajaksoihin eriteltynä.

Esimerkki    Olet luonut projektin kolmen työresurssin täyden ajan vastineen vaativan 5 000 tunnin arvion perusteella, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määritä Henkilöstön rekrytoiminen -resurssi projektin yhteenvetotehtävään ja lisää sen jälkeen 5 000 tunnin työmäärä Tehtävien käyttö -näkymässä. Voit työn jatkuessa lisätä todelliset edistymistiedot projektisuunnitelmaan. Voit verrata suunnitellun työn ja todellisen työn välisiä variansseja, kun haluat analysoida suunnitelman paikkansapitävyyttä ja säätötarvetta.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentässä näkyvät työ- ja materiaaliresurssien tiedot. Kentässä ei näy kustannusresurssi tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien budjetin aikajaksotettuja kustannustietoja, lisää Budjetin kustannukset -kenttä Tehtävien käyttö -näkymän aikajaksotettuun työaikaraporttiosaan.

Budjetin työ (aikajaksotettu resurssikenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävän budjettiresurssiin sisältyvän työ- tai materiaaliresurssin ja lisäät sitten resurssin budjetoidun työmäärän joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 siirtää kokonaistyömäärän aikajaksotetulle resurssitasolle.

Parhaat käyttötavat    Valitse Resurssien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun haluat tuoda Budjetin työ -kentän näkyviin näkymän aikajaksotettuun osaan, siirrä Budjetin työ -kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Näkyviin tulee projektin yhteenvetotehtävään sisältyvien budjettiresurssien budjetoitu työmäärä aikajaksoihin eriteltynä.

Esimerkki    Olet luonut projektin kolmen työresurssin täyden ajan vastineen vaativan 5 000 tunnin arvion perusteella, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määritä Henkilöstön rekrytoiminen -resurssi projektin yhteenvetotehtävään ja lisää sen jälkeen 5 000 tunnin työmäärä Tehtävien käyttö -näkymässä. Voit työn jatkuessa lisätä todelliset edistymistiedot projektisuunnitelmaan. Voit verrata suunnitellun aikajaksotetun työmäärän ja todellisen aikajaksotetun työmäärän välisiä variansseja, kun haluat analysoida suunnitelman paikkansapitävyyttä ja säätötarvetta.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentässä näkyvät työ- ja materiaaliresurssien tiedot. Kentässä ei näy kustannusresurssi tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien budjetin aikajaksotettuja kustannustietoja, lisää Budjetin kustannukset -kenttä Resurssien käyttö -näkymän aikajaksotettuun osaan.

Budjetin työ (aikajaksotettu varauskenttä)

Tietotyyppi     Kesto

Merkinnän tyyppi    Syötetty

Parhaat käyttötavat    Valitse Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun haluat tuoda Budjetin työ -kentän näkyviin näkymän aikajaksotettuun osaan, siirrä Budjetin työ -kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Voit nyt lisätä tai tarkastella varauksen budjetin työmääriä aikajaksoille jaettuina.

Esimerkki    Olet luonut projektin perustuen arvioon, joka vaatii 5 000 tuntia kolmelta samanlaiselta täysiaikaiselta resurssilta, minkä jälkeen luot Henkilöstön rekrytoiminen -kohteen työresurssina ja määrität sen budjettiresurssiksi. Määrität Henkilöstön rekrytoiminen -resurssin projektin yhteenvetotehtävään. Voit nyt lisätä projektin yhteenvetotehtävän Henkilöstön rekrytoiminen -varauksen aikajaksotetut tai jaksottuneet työmäärät Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymän työaikaraporttiosassa.

Huomautuksia    Budjetin työ -kentän avulla voit lisätä työ- ja materiaaliresurssien aikajaksotettuja tietoja, mutta et kustannusresurssi tietoja. Voit lisätä projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen kustannusresurssien aikajaksotetut budjetin kustannukset lisäämällä ensin Budjetin kustannukset -kentän Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän aikajaksotettuun osaan ja lisäämällä sitten kustannukset Budjetin kustannukset -kenttään.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×