Asiakirjan, työkirjan tai esityksen suojauksen lisääminen tai poistaminen

Microsoft Officessa voit estää salasanojen avulla muita käyttäjiä avaamasta tai muokkaamasta asiakirjoja, työkirjoja ja esityksiä.

Varoitus: On tärkeää tietää, että jos unohdat salasanasi, Microsoft ei voi palauttaa unohdettuja salasanojasi.

Sisältö

Word-asiakirjan suojauksen lisääminen

 • Valitse avoinna olevassa asiakirjassa Tiedosto > Tiedot > Suojaa tiedosto.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa tiedosto -painike ja asetukset

  • Merkitse lopulliseksi:     Muuta asiakirja vain luku -tyyppiseksi.

   Kun asiakirja on merkitty lopulliseksi, asiakirjasta tulee vain luku -muotoinen, ja kirjoitus-, muokkaus- ja tarkistustoiminnot poistetaan käytöstä. Merkitse lopulliseksi -komennolla voit ilmoittaa muille, että jakamasi asiakirja on asiakirjan valmis versio. Samalla vältytään siltä, että lukijat tai tarkistajat tekevät epähuomiossa muutoksia asiakirjaan.

   Kun merkitset tiedoston lopulliseksi, Word pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat asiakirjan seuraavan kerran, näet keltaisen Merkitty lopulliseksi -viestin asiakirjan yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, asiakirja ei enää näy lopullisena.

  • Salaa salasanalla:    Määritä tiedostolle salasana.

   Varoitus: Pidä salasanasi varmassa tallessa. Jos kadotat tai unohdat salasanasi, sitä ei voi palauttaa.

   Kun valitset Salaa salasanalla, Salaa tiedosto -valintaikkuna avautuu. Kirjoita Salasana-ruutuun salasana. Tärkeää: Microsoft ei voi palauttaa kadonneita tai unohdettuja salasanoja, joten kirjoita muistiin salasanat ja niitä vastaavat tiedostot, ja säilytä tietoja paikassa, josta löydät ne.

 • Rajoita muokkaamista:    Määritä, millaisia muutoksia tiedostoon voidaan tehdä.

  Kun valitset Rajoita muokkaamista, näytössä näkyy kolme vaihtoehtoa.

  • Muotoilurajoitukset    Tällä asetuksella rajoitetaan muokkausasetuksia ja säilytetään asiakirjan ulkoasu ja ilme. Valitse Asetukset ja valitse haluamasi sallittujen tyylien joukosta.

  • Muokkausrajoitukset    Voit määrittää, miten tiedostoa voi muokata, sekä poistaa muokkauksen käytöstä. Valitse Poikkeukset tai Lisää käyttäjiä ja valitse käyttäjät, jotka saavat muokata tiedostoa.

  • Aloita käyttäminen    Valitse Kyllä, aloita suojausten käyttäminen, kun haluat valita salasanasuojauksen tai käyttäjän tunnistuksen. Voit valita myös Rajoita käyttöoikeuksia, kun haluat lisätä tai poistaa muokkaajia, joilla on rajoitetut käyttöoikeudet.

  • Rajaa oikeuksia henkilön mukaan:     Rajoita käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tunnusta.

   Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tiliä tai Microsoft Windows -tiliä. Voit ottaa käyttöoikeuksia käyttöön käyttämällä organisaatiossa käytössä olevaa mallia tai voit lisätä käyttöoikeuksia valitsemalla Rajoita käyttöoikeutta. Lisätietoja sisältöoikeuksien hallinnasta on artikkelissa Sisältöoikeuksien hallinta Officessa.

 • Lisää digitaalinen allekirjoitus:     Lisää näkyvä tai näkymätön digitaalinen allekirjoitus.

  Digitaaliset allekirjoitukset todentavat digitaaliset tiedot, kuten tiedostot, sähköpostiviestit ja makrot tietokoneen salaustekniikan avulla. Digitaaliset allekirjoitukset luodaan kirjoittamalla allekirjoitus tai käyttämällä allekirjoituksen kuvaa aitouden, eheyden ja kiistämättömyyden varmistamiseksi. Lisätietoja digitaalisista allekirjoituksista saat napsauttamalla tämän artikkelin lopussa olevia linkkejä.

  Tietoja digitaalisista allekirjoituksista on kohdassa Digitaaliset allekirjoitukset ja varmenteet.

Sivun alkuun

Word-asiakirjan suojauksen poistaminen

 • Valitse avoinna olevassa asiakirjassa Tiedosto > Tiedot > Suojaa tiedosto.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa tiedosto -painike ja asetukset

  • Poista Merkitse lopulliseksi:    Kun merkitset tiedoston lopulliseksi, Word pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat asiakirjan seuraavan kerran, näet keltaisen MERKITTY LOPULLISEKSI -viestin asiakirjan yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, asiakirja ei enää näy lopullisena.

  • Poista salasanasalaus:    Voit poistaa asiakirjan salasanasalauksen avaamalla asiakirjan ja kirjoittamalla salasanan Salasana-ruutuun. Valitse sitten Tiedosto > Tiedot >Suojaa asiakirja > Salaa salasanalla. Tyhjennä Salasana-ruudun sisältö ja valitse OK. Tallenna tiedosto sitten uudestaan.

  • Poista muokkausrajoitukset:    Voit poistaa muokkausrajoitukset valitsemalla Lopeta suojaus -vaihtoehdon Rajoita muokkaamista -ruudussa.

  • Poista tai muuta rajoitettuja käyttöoikeuksia:    Voit poistaa tai muuttaa rajoitettuja käyttöoikeuksia avaamalla tiedoston ja valitsemalla sitten Muuta käyttöoikeutta asiakirjan yläreunassa olevassa keltaisessa palkissa.

  • Poista digitaalinen allekirjoitus:    Voit poistaa digitaalisen allekirjoituksen avaamalla tiedoston ja napsauttamalla allekirjoitusriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Poista allekirjoitus. Voit myös napsauttaa Allekirjoitukset-ruudussa olevan allekirjoituksen viereistä nuolta ja valita kohdan Poista allekirjoitus.

Excel-työkirjan suojauksen lisääminen

 • Valitse avoimessa laskentataulukossa Tiedosto > Tiedot > Suojaa työkirja.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa työkirja -painike ja asetukset

  • Merkitse lopulliseksi:     Muuta työkirja vain luku -tyyppiseksi.

   Kun työkirja on merkitty lopulliseksi, siitä tulee vain luku -muotoinen ja kirjoitus-, muokkaus- ja tarkistustoiminnot poistetaan käytöstä. Merkitse kommentti lopulliseksi -komennolla voit ilmaista muille, että jakamasi työkirja on valmis versio. Samalla vältytään siltä, että lukijat tai tarkistajat tekevät epähuomiossa muutoksia työkirjaan.

   Kun merkitset työkirjan lopulliseksi, Excel pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat työkirjan seuraavan kerran, näet keltaisen Merkitty lopulliseksi -viestin työkirjan yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, työkirja ei enää näy lopullisena.

  • Salaa salasanalla:    Määritä tiedostolle salasana.

   Varoitus: Pidä salasanasi varmassa tallessa. Jos kadotat tai unohdat salasanasi, sitä ei voi palauttaa.

   Kun valitset Salaa salasanalla, Salaa tiedosto -valintaikkuna avautuu. Kirjoita Salasana-ruutuun salasana. Tärkeää: Microsoft ei voi palauttaa kadonneita tai unohdettuja salasanoja, joten kirjoita muistiin salasanat ja niitä vastaavat tiedostot, ja säilytä tietoja paikassa, josta löydät ne.

  • Suojaa nykyinen taulukko:    Suojaa taulukko ja lukitut solut.

   Kun käytät Suojaa nykyinen taulukko -ominaisuutta, voit valita salasanasuojauksen sekä sallia muille käyttäjille tai estää näiltä laskentataulukon osien valitsemisen, muotoilemisen, lisäämisen, poistamisen, lajittelemisen tai muokkaamisen.

  • Suojaa työkirjan rakenne:    Suojaa työkirjan rakenne.

   Kun käytätä Suojaa työkirjan rakenne -asetusta, voit valita salasanasuojauksen sekä estää muilta käyttäjiltä tärkeiden tietojen muuttamisen, siirtämisen tai poistamisen.

  • Rajaa oikeuksia henkilön mukaan:     Asenna Windowsin oikeuksienhallinta käyttöoikeuksien rajoittamista varten.

   Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tiliä tai Microsoft Windows -tiliä. Voit ottaa käyttöoikeuksia käyttöön käyttämällä organisaatiossa käytössä olevaa mallia tai voit lisätä käyttöoikeuksia valitsemalla Rajoita käyttöoikeutta. Lisätietoja sisältöoikeuksien hallinnasta on artikkelissa Sisältöoikeuksien hallinta Officessa.

  • Lisää digitaalinen allekirjoitus:     Lisää näkyvä tai näkymätön digitaalinen allekirjoitus.

   Digitaaliset allekirjoitukset todentavat digitaaliset tiedot, kuten tiedostot, sähköpostiviestit ja makrot tietokoneen salaustekniikan avulla. Digitaaliset allekirjoitukset luodaan kirjoittamalla allekirjoitus tai käyttämällä allekirjoituksen kuvaa aitouden, eheyden ja kiistämättömyyden varmistamiseksi. Lisätietoja digitaalisista allekirjoituksista saat napsauttamalla tämän artikkelin lopussa olevia linkkejä.

   Tietoja digitaalisista allekirjoituksista on kohdassa Digitaaliset allekirjoitukset ja varmenteet.

Sivun alkuun

Excel-työkirjan suojauksen poistaminen

 • Valitse avoimessa laskentataulukossa Tiedosto > Tiedot > Suojaa työkirja.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa työkirja -painike ja asetukset

  • Poista Merkitse lopulliseksi:    Kun merkitset työkirjan lopulliseksi, Excel pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat työkirjan seuraavan kerran, näet keltaisen MERKITTY LOPULLISEKSI -viestin työkirjan yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, työkirja ei enää näy lopullisena.

  • Poista salasanasalaus:    Voit poistaa työkirjan salasanasalauksen avaamalla työkirjan ja antamalla salasanan Salasana-ruudussa. Valitse sitten Tiedosto > Tiedot >Suojaa työkirja > Salaa salasanalla. Tyhjennä Salasana-ruudun sisältö ja valitse OK. Tallenna tiedosto sitten uudestaan.

  • Poista salasanasuojaus taulukosta:    Voit poistaa taulukon salasanasuojauksen valitsemalla Tiedosto > Suojaa nykyinen taulukko ja kirjoittamalla sitten salasanan Poista taulukon suojaus -valintaikkunaan.

  • Poista salasanasuojaus työkirjan rakenteesta:   Voit poistaa taulukon salasanasuojauksen valitsemalla Tiedosto > Suojaa työkirjan rakenne ja kirjoittamalla sitten salasanan Poista työkirjan suojaus -valintaikkunaan.

  • Poista tai muuta rajoitettuja käyttöoikeuksia:    Voit poistaa tai muuttaa rajoitettuja käyttöoikeuksia avaamalla tiedoston ja valitsemalla sitten Muuta käyttöoikeutta asiakirjan yläreunassa olevassa keltaisessa palkissa.

  • Poista digitaalinen allekirjoitus:    Voit poistaa digitaalisen allekirjoituksen avaamalla tiedoston ja napsauttamalla allekirjoitusriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Poista allekirjoitus. Voit myös napsauttaa Allekirjoitukset-ruudussa olevan allekirjoituksen viereistä nuolta ja valita kohdan Poista allekirjoitus.

PowerPoint-esityksen suojauksen lisääminen

 • Valitse avoinna olevassa esityksessä Tiedosto > Tiedot > Suojaa esitys.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa esitys -painike ja asetukset

  • Merkitse lopulliseksi:     Muuta esitys vain luku -tyyppiseksi.

   Kun esitys on merkitty lopulliseksi, siitä tulee vain luku -muotoinen ja kirjoitus-, muokkaus- ja tarkistustoiminnot poistetaan käytöstä. Merkitse lopulliseksi -komennolla voit ilmaista muille, että jakamasi esitys on esityksen valmis versio. Samalla vältytään siltä, että lukijat tai tarkistajat tekevät epähuomiossa muutoksia esitykseen.

   Kun merkitset esityksen lopulliseksi, PowerPoint pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat esityksen seuraavan kerran, näet keltaisen Merkitty lopulliseksi -viestin esityksen yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, esitys ei enää näy lopullisena.

  • Salaa salasanalla:    Määritä esitykselle salasana.

   Varoitus: Pidä salasanasi varmassa tallessa. Jos kadotat tai unohdat salasanasi, sitä ei voi palauttaa.

   Kun valitset Salaa salasanalla, Salaa tiedosto -valintaikkuna avautuu. Kirjoita Salasana-ruutuun salasana. Tärkeää: Microsoft ei voi palauttaa kadonneita tai unohdettuja salasanoja, joten kirjoita muistiin salasanat ja niitä vastaavat tiedostot, ja säilytä tietoja paikassa, josta löydät ne.

  • Rajaa oikeuksia henkilön mukaan:     Asenna Windowsin oikeuksienhallinta käyttöoikeuksien rajoittamista varten.

   Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttämällä Windows Live ID -tiliä tai Microsoft Windows -tiliä. Voit ottaa käyttöoikeuksia käyttöön käyttämällä organisaatiossa käytössä olevaa mallia tai voit lisätä käyttöoikeuksia valitsemalla Rajoita käyttöoikeutta. Lisätietoja sisältöoikeuksien hallinnasta on artikkelissa Sisältöoikeuksien hallinta Officessa.

  • Lisää digitaalinen allekirjoitus:     Lisää näkyvä tai näkymätön digitaalinen allekirjoitus.

   Digitaaliset allekirjoitukset todentavat digitaaliset tiedot, kuten tiedostot, sähköpostiviestit ja makrot tietokoneen salaustekniikan avulla. Digitaaliset allekirjoitukset luodaan kirjoittamalla allekirjoitus tai käyttämällä allekirjoituksen kuvaa aitouden, eheyden ja kiistämättömyyden varmistamiseksi.

   Tietoja digitaalisista allekirjoituksista on kohdassa Digitaaliset allekirjoitukset ja varmenteet.

Sivun alkuun

PowerPoint-esityksen suojauksen poistaminen

 • Valitse avoinna olevassa esityksessä Tiedosto > Tiedot > Suojaa esitys.

  Näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot.

  Suojaa esitys -painike ja asetukset

  • Poista Merkitse lopulliseksi:    Kun merkitset esityksen lopulliseksi, PowerPoint pyytää tallentamaan tiedoston. Kun avaat esityksen seuraavan kerran, näet keltaisen MERKITTY LOPULLISEKSI -viestin esityksen yläreunassa. Jos valitset Muokkaa silti, esitys ei enää näy lopullisena.

  • Poista salasanasalaus:    Voit poistaa esityksen salasanasalauksen avaamalla esityksen ja antamalla salasanan Salasana-ruudussa. Valitse sitten Tiedosto > Tiedot >Suojaa esitys > Salaa salasanalla. Tyhjennä Salasana-ruudun sisältö ja valitse OK. Tallenna esitys sitten uudestaan.

  • Poista tai muuta rajoitettuja käyttöoikeuksia:    Voit poistaa tai muuttaa rajoitettuja käyttöoikeuksia avaamalla tiedoston ja valitsemalla sitten Muuta käyttöoikeutta asiakirjan yläreunassa olevassa keltaisessa palkissa.

  • Poista digitaalinen allekirjoitus:    Voit poistaa digitaalisen allekirjoituksen avaamalla tiedoston ja napsauttamalla allekirjoitusriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Poista allekirjoitus. Voit myös napsauttaa Allekirjoitukset-ruudussa olevan allekirjoituksen viereistä nuolta ja valita kohdan Poista allekirjoitus.

Sivun alkuun

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×