Asiakirjan määrittäminen

Microsoft Office Word 2007 -perusasiakirjan määrittäminen on yhtä helppoa kuin uuden tai aiemmin luodun asiakirjan avaaminen ja kirjoittamisen aloittaminen. Riippumatta siitä, aloitatko asiakirjan luomisen tyhjästä vai muokkaatko aiemmin luotua asiakirjaa, saavutat muutamaa perusvaihetta noudattamalla laadukkaan lopputuloksen ja saat huolitellun, hyvin suunnitellun asiakirjan nopeasti valmiiksi.

Monimutkaisen asiakirjan tärkeimpiä osia ovat ala- ja ylätunnisteet, sivunumerot, lainaukset, kaavat, lähde- ja sisällysluettelo sekä indeksi. Voit käyttää näitä elementtejä myös uudelleen käytettävän malli luomiseen. Saat kaikista ylimääräisistä asiakirjan osista lisätietoa kirjoittamalla minkä tahansa termin Wordin Haku-ruutuun.

Valitse haluamasi vaihtoehto

Uuden asiakirjan avaaminen ja kirjoittamisen aloittaminen

Sivun reunusten muuttaminen

Rivivälin muuttaminen

Tekstin siirtäminen tai muutosten kumoaminen

Sivujen lisääminen ja poistaminen

Perusmuotoilujen, fonttien ja tyylien lisääminen

Luetteloiden luominen

Kansilehden lisääminen

Uuden asiakirjan avaaminen ja kirjoittamisen aloittaminen

Tyhjän asiakirjan avaaminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Uusi.

 2. Kaksoisnapsauta vaihtoehtoa Tyhjä asiakirja.

Asiakirjan aloittaminen mallin pohjalta

Jos haluat käyttää lähtökohtana mallia, valitse jokin seuraavista:

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Uusi.

 2. Tee Mallit-kohdassa jompikumpi seuraavista:

  • Valitse malli tietokoneen käytettävissä olevista malleista napsauttamalla Asennetut mallit.

  • Valitse jokin Microsoft Office Online -kohdan linkeistä, esimerkiksi Lehtiset tai Kirjeet ja kirjelomakkeet.

   Huomautus  Jos haluat ladata jonkin Microsoft Office Online -kohdassa luetelluista malleista, sinun on oltava yhteydessä Internetiin.

 3. Kaksoisnapsauta haluamaasi mallia.

Mallien tallentaminen ja käyttäminen uudelleen

Jos teet lataamaasi malliin muutoksia, voit tallentaa sen tietokoneellesi myöhempää käyttöä varten. Löydät mukauttamasi mallit helposti valitsemalla Uusi asiakirja -valintaikkunasta Omat mallit. Tallenna malli Omat mallit kansioon seuraavalla tavalla:

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Tallenna nimellä.

 2. Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunasta Luotetut mallit.

 3. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta vaihtoehto Word-malli.

 4. Kirjoita mallin nimi Tiedoston nimi -ruutuun ja valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Sivun reunusten muuttaminen

Jos olet muuttamassa kokonaisen, kahteen osaan jaetun asiakirjan reunuksia, valitse koko asiakirja ennen aloittamista painamalla CTRL+A.

 1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Reunukset.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse haluamasi reunuslaji. Voit valita yleisimmän reunusleveyden napsauttamalla Normaali.

  • Valitse Mukautetut reunukset ja syötä sitten reunusten uudet arvot Ylä-, Ala-, Vasen- ja Oikea -ruutuihin.

Oletusreunusten muuttaminen

Voit vaihtaa oletusreunukset, joita Microsoft Office Word käyttää kaikissa uusissa tyhjissä asiakirjoissa.

 • Kun olet valinnut asiakirjalle uudet reunukset, valitse Sivun asetukset -ryhmästä uudelleen Reunukset ja sitten Mukautetut reunukset.

 • Valitse Sivun asetukset -valintaikkunasta Oletus.

Uudet oletusasetukset tallennetaan asiakirjan pohjana käytettyyn malliin. Kaikissa kyseisen mallin pohjalta luoduissa uusissa asiakirjoissa käytetään automaattisesti uusia reunusasetuksia.

Huomautus  Uudet oletusreunusasetukset eivät näy reunusasetusten valikoimaluettelossa.

Sivun alkuun

Rivivälin muuttaminen

Jos rivillä käytetään isokokoisia tekstimerkkejä, grafiikkaa tai kaavoja, Microsoft Office Word kasvattaa kyseisen rivin riviväliä.

 1. Valitse kappale, jonka riviväliä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Kappale-ryhmästä Riviväli.

  Word-valintanauha

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Käytä uutta asetusta valitsemalla haluamasi rivivälin numero.

   Jos esimerkiksi valitset 1,0, valitun tekstin riviväli on yksi.

  • Jos haluat määrittää tarkemmat välistysasetukset, valitse Rivivälin asetukset ja valitse haluamasi asetukset Riviväli-kohdasta.

Rivivälin asetukset

1,0    Tämä vaihtoehto mukauttaa tekstin rivillä käytetyn suurimman fontti sekä lisää riville hieman ylimääräistä tilaa. Ylimääräisen tilan määrä riippuu käytettävästä fontista.

1,5     Riviväli on puolitoistakertainen riviväliin yksi verrattuna.

2,0    Riviväli on kaksinkertainen riviväliin yksi verrattuna.

Vähintään    Vaihtoehto määrittää vähimmäisrivivälin, jota rivin suurikokoisimman fontin tai grafiikan sovittaminen edellyttää.

Täsmälleen    Vaihtoehto määrittää kiinteän rivivälin, jota Word ei mukauta.

Useita    Vaihtoehto määrittää rivivälin, jota kasvatetaan tai pienennetään riviväliin yksi nähden määrittämäsi prosenttiosuuden verran. Jos rivivälin arvoksi määritetään esimerkiksi 1,2, riviväli kasvaa 20 prosentilla.

Sivun alkuun

Tekstin siirtäminen tai muutosten kumoaminen

Tekstin ja grafiikan siirtäminen tai kopioiminen

 1. Valitse siirrettävä tai kopioitava kohde.

 2. Valitse jokin seuraavista:

  • Siirrä kohde painamalla CTRL+X.

  • Kopioi kohde painamalla CTRL+C.

 3. Jos haluat siirtää tai kopioida kohteen toiseen asiakirjaan, siirry kyseiseen asiakirjaan.

 4. Napsauta kohtaa, johon haluat sijoittaa kohteen.

 5. Paina CTRL+V.

 6. Voit muokata liitettyjen kohteiden muotoilua napsauttamalla liitetyn kokoelman alapuolelle ilmestyvää Liittämisasetukset-painiketta Painikkeen kuva ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehdon.

Virheiden kumoaminen

 1. Aseta kohdistin Pikatyökalurivin Kumoa-painikkeen kohdalle Painikkeen kuva.

  Word näyttää viimeisimmän kumottavissa olevan toiminnon.

 2. Valitse Kumoa Painikkeen kuva tai paina CTRL + Z. Jos haluat kumota jonkin toisen toiminnon, napsauta Kumoa-painikkeen Painikkeen kuva vieressä olevaan nuolta ja valitse sitten toiminto viimeisimpien toimintojen luettelosta.

  Kun kumoat toiminnon, kumoat myös kaikki sen yläpuolella luettelossa näkyvät toiminnot.

Huomautus  

 • Jos päätät myöhemmin, ettet haluakaan kumota toimintoa, valitse Pikatyökaluriviltä Tee uudelleen Painikkeen kuva tai paina CTRL+Y.

Sivun alkuun

Sivujen lisääminen ja poistaminen

Sivun lisääminen

 1. Valitse asiakirjan kohta, johon haluat lisät uuden sivun.

  Sivu lisätään kohdistimen yläpuolelle.

 2. Valitse Lisää-välilehden Sivut-ryhmästä Tyhjä sivu.

  Word-valintanauhan kuva

Kahden sivun yhdistäminen

Voit yhdistää kaksi sivua asettamalla kohdistimen kahden sivun väliin ja painamalla sitten ASKELPALAUTIN-näppäintä.

Tyhjän sivun poistaminen

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Jos haluat poistaa asiakirjastasi tyhjän sivun, aseta kursori poistettavan sivun alkuun ja paina sitten ASKELPALAUTIN-näppäintä.

 • Jos haluat poistaa asiakirjan lopussa olevan sivun, siirry asiakirjan loppuun ja poista kaikki ylimääräiset kappalemerkit. Jos sivu näkyy edelleen, valitse sivunvaihto ja paina sitten DELETE-näppäintä.

  Huomautus  Varmista, että olet valinnut Luonnosnäkymä (valitse Näytä-välilehden Asiakirjanäkymät-ryhmästä Luonnos). Jos kappalemerkit (¶) eivät ole näkyvissä, napsauta Aloitus-välilehden Kappale-ryhmän Näytä/Piilota-painiketta Kappalemerkki.

Sivun alkuun

Perusmuotoilujen, fonttien ja tyylien lisääminen

Office Word 2007 -sovelluksessa asiakirjan muotoilujen, kuten fonttien ja tyylien muuttaminen on helppoa. Jos kuitenkin haluat pikaisesti luoda ammattimaiselta näyttävän asiakirjan, voit käyttää teemoja, jotka valitsevat oikeat väri- ja fonttiyhdistelmät puolestasi.

Tekstin koon muuttaminen

Office Word 2007-sovelluksen muotoiluasetusten pikavalikoiman avulla voit nopeasti muotoilla tekstiä. Kun valitset tekstin, pikavalikoima ilmestyy automaattisesti näkyviin. Myös valikoiman valikko ilmestyy näkyviin, kun valitset tekstin ja napsautat sitten hiiren kakkospainiketta.

 1. Valitse muutettava teksti ja vie sitten kohdistin tekstivalinnan myötä näkyviin ilmestyvän pikavalikoiman kohdalle.

 2. Valitse jokin seuraavista:

  • Suurenna tekstiä valitsemalla Suurenna fonttikokoa tai painamalla CTRL+VAIHTO+>.

  • Pienennä tekstiä valitsemalla Pienennä fonttiatai paina CTRL+VAIHTO+<.

   Huomautus  Voit muuttaa fonttikokoa myös Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä.

Tyylin käyttäminen

Tyylin käyttäminen valittuun tekstiin on Office Word 2007 -sovelluksessa yhtä helppoa kuin tekstin valinnan yhteydessä ilmestyvän pikavalikoiman painikkeiden käyttäminen.

 1. Valitse teksti, johon haluat käyttää tyyliä.

  Voit esimerkiksi valita tekstin, josta haluat tehdä otsikon. Jos haluat muuttaa kokonaisen kappaleen tyyliä, napsauta mitä tahansa kohtaa kappaleessa.

 2. Vie kohdistin tekstivalinnan myötä näkyviin ilmestyvän pikavalikoiman kohdalle, avaa pikatyylien valikoima napsauttamalla ja valitse sitten haluamasi tyyli.

  Pikatyylivalikoima

  Jos esimerkiksi valitse otsikoksi muokattavan testin, valitse pikatyylien valikoimasta tyylivaihtoehto Otsikko.

  Huomautus  Voit esikatsella tietyn tyylin vaikutusta valittuun tekstiin asettamalla kohdistimen esikatseltavan tyylin päälle.

Huomautus  

 • Jos haluamaasi tyyliä ei löydy pikatyylien valikoimasta, valitse pikatyylien valikoiman alareunasta Käytä tyylejä tai avaa Käytä tyylejä -tehtäväruutu painamalla CTRL+VAIHTO+S. Kirjoita käytettävän tyylin nimi Tyylin nimi -kohtaan. Tyyliluettelossa näkyvät vain asiakirjassa jo käytetyt tyylit, mutta voit kirjoittaa minkä tahansa asiakirjalle määritetyn tyylin nimen.

 • Voit käyttää myös Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmän pikatyylien valikoimaan kuuluvia tyylejä.

Pikatyylijoukon vaihtaminen

Voit tehdä asiakirjasi tyyliin suuriakin muutoksia vaihtamalla käyttämäsi pikatyylijoukon. Jos et ole tyytyväinen valitsemiisi tyyleihin, voit valita tyylivalikoimasta toisen joukon tai muuttaa tyylijoukkoa mieltymystesi mukaan.

Pikatyylijoukon vaihtaminen

 1. Valitse Aloitus-välilehden Etsi-ryhmästä Muuta tyylit.

  Word Ribbon Image

 2. Aseta kohdistin Tyylijoukko-kohtaan ja valitse haluamasi tyylijoukko, esimerkiksi Virallinen.

  Huomautus  Voit esikatsella mitä tahansa tyylijoukkoa asettamalla kohdistimen joukon kohdalle ja tarkastelemalla asiakirjassasi tapahtuvia muutoksia.

Uuden pikatyylin luominen

Pikatyylit ovat yhdessä käytettäviksi suunniteltuja tyylijoukkoja. Vaikka pikatyylijoukko sisältäisikin kaikki asiakirjan laatimiseen tarvitsemasi tyylit, saatat haluta lisätä siihen uuden tyylin. Voit myös luoda ylimääräisiä tyylejä, kuten uuden taulukko- tai luettelotyylin.

 1. Valitse uudeksi tyyliksi luotava teksti.

  Saatat esimerkiksi haluta, että sana liiketoiminta näytetään asiakirjassasi aina lihavoituna ja punaisena.

 2. Muotoile teksti napsauttamalla valitsemasi tekstin yläpuolelle ilmestyvästä pikavalikoimasta Lihavoitu ja Punainen.

 3. Napsauta valittua tekstiä hiiren kakkospainikkeella, valitse Tyylit ja lopuksi Tallenna valinta uudeksi pikatyyliksi.

 4. Anna tyylille nimi , esimerkiksi liiketoiminta ja valitse sitten OK.

  Luomasi liiketoiminta-tyyli näkyy pikatyylivalikoimassa tyylille antamallasi nimellä, ja voit käyttää tyyliä aina, kun haluat lisätä tekstiin lihavoinnin ja punaisen värin.

Teeman käyttäminen

Teeman muutosten avulla voit muokata ja yksilöllistää asiakirjaan valitsemasi pikatyylijoukon tyylien ulkoasua. Löydät tarkoituksiisi parhaiten sopivan tyylin kokeilemalla eri tyylejä, fontteja ja värejä.

Valmiiksi määritetyn fonttiteeman käyttäminen

Voit muuttaa asiakirjasi fontteja valitsemalla uuden fonttiteeman. Uuden fonttiteeman valitseminen muuttaa käsiteltävän asiakirjan otsikko- ja leipätekstin fontin.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Etsi-ryhmästä Muuta tyylit.

  Word Ribbon Image

 2. Aseta kohdistin Fontit-kohtaan ja valitse valmis fonttiteema.

Mukautetun fonttiteeman luominen

 1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Teemat-ryhmästä Teeman fontit.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse Luo uudet teeman fontit.

 3. Valitse käytettävät fontit ja fonttikoot Otsikkofontti- ja Leipätekstin fontti -luetteloista.

  Valitsemasi fontit päivittyvät valikoimaan.

 4. Kirjoita uuden fonttiteeman nimi Nimi-ruutuun.

 5. Valitse Tallenna.

Valmiiksi määritetyn väriteeman käyttäminen

Voit muuttaa asiakirjasi värejä valitsemalla uuden väriteeman. Kun valitset uuden väriteeman, Word muotoilee asiakirjasi useita osia automaattisesti väreillä, jotka on suunniteltu sopimaan yhteen.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Etsi-ryhmästä Muuta tyylit.

  Word Ribbon Image

 2. Aseta kohdistin Värit-kohtaan ja valitse käytettävä väriteema.

  Huomautus  Jos olet lisännyt asiakirjaan mukautetun tyylin, jolle on määritetty tietty väri, väriteeman vaihtaminen saattaa muuttaa mukautetun tyylisi väritystä.

Sivun alkuun

Mukautetun väriteeman luominen

Kun käytät väriteemaa ja muutat sitten yhtä tai useampaa asiakirjasi väriä, muutokset vaikuttavat käsiteltävään asiakirjaan välittömästi. Jos haluat käyttää muutoksia uusissa asiakirjoissa, voit tallentaa muutokset mukautettuna väriteemana.

 1. Valitse Sivun asettelu -välilehden Teemat-ryhmästä Teeman värit.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse Luo uudet teeman värit.

 3. Valitse käytettävät värit Teeman värit -kohdasta.

  Voit tarkastella valitsemiesi värien vaikutusta asiakirjasi ulkonäköön valitsemalla Esikatselu. Esikatselu-ruudun esimerkki muuttuu näyttämään värivalikoimasi esikatselun.

 4. Kirjoita uuden väriteeman nimi Nimi-ruutuun.

 5. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Luetteloiden luominen

Word voi luoda kirjoitettaessa automaattisesti luettelomerkeillä varustettuja ja numeroituja luetteloita. Luettelomerkkejä tai -numeroita voidaan lisätä nopeasti myös aiemmin luoduille tekstiriveille.

Numeroidun tai luettelomerkein varustetun luettelon kirjoittaminen

 1. Aloita luettelomerkein varustettu luettelo kirjoittamalla * (asteriski) tai aloita numeroitu luettelo kirjoittamalla 1.. Paina sitten VÄLILYÖNTI- tai SARKAIN-näppäintä.

 2. Kirjoita teksti.

 3. Lisää seuraava luettelokohde painamalla ENTER-näppäintä.

  Word lisää seuraavan luettelomerkin tai numeron automaattisesti.

 4. Kun luettelo on valmis, paina ENTER-näppäintä kahdesti tai poista luettelon viimeinen luettelomerkki tai numero painamalla ASKELPALAUTIN-näppäintä.

Jos luettelomerkkejä ja numerointia ei lisätä automaattisesti

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Wordin asetukset.

 2. Valitse Tarkistus.

 3. Valitse Automaattisen korjauksen asetukset ja sitten Automaattinen muotoilu kirjoitettaessa -välilehti.

 4. Valitse Käytä kirjoitettaessa -kohdan Automaattiset merkityt luettelot -valintaruutu ja Automaattiset numeroidut luettelot -valintaruutu.

Luettelomerkkien tai numeroiden lisääminen luetteloon

 1. Valitse kohteet, joille haluat lisätä luettelomerkit tai numerot.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Kappale-ryhmästä Luettelomerkit tai Numerointi.

  Word-valintanauha

  Löydät lisää luettelomerkkityylejä ja numeromuotoiluja napsauttamalla Luettelomerkit- tai Numerointi-kohdan vieressä olevaa nuolta.

Huomautus  Voit siirtää kokonaista luetteloa oikealle tai vasemmalle. Napsauta luettelon ensimmäistä luettelomerkkiä tai numeroa ja vedä se uuteen sijaintiin. Koko luettelo siirtyy vedettäessä.

Luettelokohteiden hajauttaminen

Voit kasvattaa kaikkien luetteloidesi riviväliä poistamalla yhden valintaruudun valinnan.

 1. Napsauta Aloitus-välilehden Tyylit-ryhmässä Tyylit kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella Luettelokappale-tyyliä.

 2. Valitse Muokkaa.

 3. Valitse Tyylin muokkaaminen -valintaikkunasta Muotoile ja valitse sitten Kappale.

 4. Poista Älä lisää välilyöntiä samaa tyyli olevien kappaleiden väliin -valintaruudun valinta.

Sivun alkuun

Kansilehden lisääminen

Office Word 2007 sisältää valikoiman käyttökelpoisia valmiiksi suunniteltuja kansilehtiä. Valitse kansilehti ja korvaa esimerkkiteksti haluamallasi tekstillä.

Kansilehdet lisätään aina asiakirjan alkuun riippumatta siitä, missä kursori sijaitsee.

 1. Valitse Lisää-välilehden Sivut-ryhmästä Kansilehti.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Valitse kansilehti valikoimasta.

  Kun olet lisännyt kansilehden, voit korvata esimerkkitekstin haluamallasi tekstillä.

Huomautus  

 • Jos lisäät asiakirjaan toisen kansilehden, uusi kansilehti korvaa aiemmin lisätyn.

 • Jos olet luonut kansilehden Wordin aiemmassa versiossa, et voi korvata kansilehteä Office Word 2007 -gallerian kansilla.

 • Jos haluat poistaa kansilehden, valitse Lisää-välilehden Sivut-ryhmästäKansilehdet ja lopuksi Poista nykyinen kansilehti.

Käyttö: Word 2007Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli