Asiakasyhteydet

Yhteenveto:    Kertoo, miten asiakastietokoneet muodostavat yhteyden Office 365 -vuokraajiin asiakastietokoneen sijainnin ja Office 365 -vuokraajan palvelinkeskuksen mukaan.

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Office 365 on tallennettuna Microsoftin palvelinkeskuksissa ympäri maailman, jotta palvelu pysyy käytettävissä, vaikka yhdellä alueella olisi merkittäviä ongelmia, kuten maanjäristys tai sähkökatkos. Kun muodostat yhteyden Office 365 -vuokraajaan, asiakasyhteys ohjataan sopivaan palvelinkeskukseen, jossa vuokraajaa isännöidään. Säännöt, joiden mukaan vuokraajan isännöintipaikka määräytyy, on määritelty Microsoftin kanssa tekemässäsi sopimuksessa. Säännöt, joiden mukaan määräytyy asiakkaan tietojen saamistapa kyseisestä palvelinkeskussijainnista, riippuvat käyttämäsi palvelun arkkitehtuurista.

Kun esimerkiksi kirjaudut sisään Office 365 -portaalin, olet yhteydessä yleensä asiakasta lähinnä olevaan palvelinkeskukseen. Sen jälkeen yhteys ohjataan uudelleen sen mukaan, mitä palvelua käytät seuraavaksi. Jos käynnistät sähköpostin, käyttöliittymän näyttävä alkuperäinen yhteys saattaa tulla yhä lähimmästä palvelinkeskuksesta, mutta toinen yhteys saattaa avautua lähimmän palvelinkeskuksen ja asiakasympäristön sijaintipaikan välillä, jotta saat näkyviin lukemasi sähköpostin sisällön. Microsoft käyttää yhtä maailman nopeimmista verkoista, joten palvelinkeskusten väliset yhteydet ovat erittäin nopeita.

Luettuasi artikkelin ymmärrät, miksi emme esitä palvelinkeskuskohtaisia Office 365:n URL-osoitteita ja IP-osoitealueita. Yhteydet ovat liian riippuvaisia toisistaan ja yhteydessä toisiinsa, jotta se olisi edes mahdollista.

Jos käytössäsi on Azure ExpressRoute for Office 365, yhteydet tehdään useimmiten yksityisen yhteyden kautta Office 365:een tässä kuvatun julkisen yhteyden sijasta. Asiakastietokoneiden yhteyksien muodostamisperiaatteet pätevät tästä huolimatta. Lisätietoja Azure ExpressRoute for Office 365:stä.

Jos haluat syvällisemmän kuvauksen Skype for Business -verkkopyynnöistä, lue artikkeli Medialaatu ja verkkoyhteyssuorituskyky Skype for Business Onlinellä.

Tämä artikkeli on osa kokonaisuutta nimeltä Verkon suunnittelu ja suorituskyvyn parantaminen Office 365:ssä.

Huomautus: Otamme hyvin varovainen hallittavan asiakastietoja, se on suojattu ja tutustu palvelinkeskusten yksityinen. Lisätietoja vaiheista otamme tietosuojan hallinta sisältyvät Valvontakeskus.

Yhteyden muodostaminen lähimpään palvelinkeskukseen

Tämä on yleisin yhteystyyppi ja sitä käytetään sekä Office 365 -portaalissa että Exchange Onlinessa. Kun asiakas yrittää tässä tilanteessa muodostaa yhteyden Office 365:een, tietokoneen DNS-kysely määrittää alueen, jossa tietokone sijaitsee. Sen jälkeen Office 365 ohjaa pyynnön lähimpään palvelinkeskukseen.

Yhteydet portaaliin pysähtyvät lähimmässä palvelinkeskuksessa ja asiakaskoneelle esitetään tiedot asiakkaan vuokraajasta kyseisessä sijainnissa.

Exchange Online menee askeleen pidemmälle. Kun asiakaskone on muodostanut yhteyden lähimpään palvelinkeskukseen, kyseisen palvelinkeskuksen Exchange-palvelin muodostaa yhteyden palvelinkeskukseen, jossa vuokraaja todellisuudessa sijaitsee, kuten alla havainnollistetaan Miten tämä toimii -osiossa. Lähimmän palvelinkeskuksen Exchange Onlinen palvelimet välittävät asiakaskoneen pyynnöt postilaatikkopalvelimelle. Tämä nopeuttaa asiakaskoneen käyttökokemusta, sillä Microsoftin verkko hoitaa raskaan työn (sähköpostien ja kalenterimerkintöjen noutamisen).

Tämä yhteysprosessi on normaali toimintamalli suuren liikenteen ja arvon verkkosovelluksissa, kuten Office 365. Tässä osiossa käydään läpi prosessin vaiheet ja havainnollistetaan niitä. Kun asiakaskone ei ole samalla alueella kuin vuokraaja, yhteys näyttää huomattavan erilaiselta sen mukaan, mihin palveluun asiakas muodostaa yhteyden.

Tässä kaaviossa kuvataan Office 365:n vakiotarjousta käyttävä asiakas, jonka vuokraaja on Pohjois-Amerikassa. Tässä skenaariossa pyynnön tekijä on matkustanut Eurooppaan ja käyttää Office 365:ä siellä.

 1. Asiakastietokone pyytää paikallisilta DNS-palvelimilta IP-osoitetta, joka on liitetty Office 365:een.

 2. Asiakastietokoneen paikalliset DNS-palvelimet pyytävät Microsoftin DNS-palvelimilta IP-osoitetta, joka on liitetty Office 365:een.

 3. Microsoftin DNS-palvelimet antavat alueellisen palvelimen nimen (perustuu asiakkaan DNS-palvelimien sijaintiin), ja asiakastietokone toistaa vaiheet 1 ja 2 saadakseen alueellisen Office 365 -palvelinkeskuksen IP-osoitteen.

 4. Asiakastietokone muodostaa yhteyden alueellisen palvelinkeskuksen IP-osoitteeseen.

 5. Exchange Online -palvelimet muodostavat yhteyden siihen aktiiviseen palvelinkeskukseen, jossa asiakkaan vuokraaja sijaitsee.

Lähin alueellinen palvelinkeskus

Yhteys on hieman erilainen riippumattomissa pilvipalveluratkaisuissa, kuten on 21 Vianetin Office 365:ssä. Office 365:n riippumattoman version vuokraajan ollessa kyseessä portaaliyhteydet hyväksyvät lähimmät Office 365:n palvelimet ovat palvelimia, jotka ovat riippumattomalla alueella vuokraajan sijaintipaikassa. Vastaavasti riippumattomassa pilvipalvelussa tai vakioratkaisuissa SharePoint Onlinea käyttävät asiakkaat ohjataan vuokraajan sijaintipaikan edustapalvelimiin. Katso alta yhteyden muodostaminen aktiiviseen palvelinkeskukseen.

 1. Asiakastietokone pyytää paikallisilta DNS-palvelimilta IP-osoitetta, joka on liitetty Office 365:een.

 2. Asiakastietokoneen paikalliset DNS-palvelimet pyytävät Microsoftin DNS-palvelimilta IP-osoitetta, joka on liitetty Office 365:een.

 3. Microsoftin DNS-palvelimet antavat alueellisen palvelimen nimen (perustuu asiakkaan DNS-palvelimien sijaintiin), ja asiakastietokone toistaa vaiheet 1 ja 2 saadakseen alueellisen Office 365 -palvelinkeskuksen IP-osoitteen.

 4. Asiakastietokone muodostaa yhteyden alueellisen palvelinkeskuksen IP-osoitteeseen.

 5. Exchange Online -palvelimet muodostavat yhteyden siihen aktiiviseen palvelinkeskukseen, jossa asiakkaan vuokraaja sijaitsee.

Yhdysvaltain lähin alueellinen palvelinkeskus

Yhteyden muodostaminen aktiiviseen palvelinkeskukseen

Yhteyden muodostaminen aktiiviseen palvelinkeskukseen on suunniteltu vaativille tiedonsiirtomäärille, ja sitä käyttää tällä hetkellä SharePoint Online. Tässä tilanteessa, kun asiakkaat yrittävät muodostaa yhteyttä Office 365:een, selain ohjataan edelleen SharePoint Online -vuokraajan aktiiviseen palvelinkeskukseen.

Kun asiakaskone muodostaa yhteyden SharePoint Onlineen eri alueelta, yhteys ohjataan edelleen aktiiviseen SharePoint Online -palvelinkeskukseen. Tässä skenaariossa asiakas käyttää vakioratkaisua, joten portaaliyhteydet pysyvät paikallisina ja SharePoint Onlinen yhteydet ohjataan aktiiviseen palvelinkeskukseen.

 1. Asiakastietokone pyytää paikallisilta DNS-palvelimilta IP-osoitetta, joka on liitetty Office 365:een.

 2. Asiakastietokoneen paikalliset DNS-palvelimet pyytävät Microsoftin DNS-palvelimilta IP-osoitetta, joka on liitetty Office 365:een.

 3. Microsoftin DNS-palvelimet antavat aktiivisen SharePoint Online -palvelinkeskuksen nimen (perustuu asiakkaan Office 365-vuokraajan sijaintiin), ja asiakastietokone toistaa vaiheet 1 ja 2 saadakseen aktiivisen Office 365 -palvelinkeskuksen IP-osoitteen.

 4. Asiakastietokone muodostaa yhteyden aktiivisen palvelinkeskuksen IP-osoitteeseen.

Aktiivinen Yhdysvalloissa sijaitseva palvelinkeskus

Yhteyden muodostaminen näennäisen yksityisverkon (VPN) kautta

Tämä yhteystyyppi koskee vain tilanteita, joissa asiakaskoneet käyttävät näennäistä yksityisverkkoa (VPN). Todellisuudessa Office 365:n toiminta ei muutu vain VPN:n käytön takia, mutta VPN-yhteyksiä käytetään usein sen hallitsemiseen, miten asiakaskoneet muodostavat yhteyksiä Office 365:een. Tällöin tuloksena on yleensä heikentynyt käyttökokemus, joten asia on tärkeä käydä läpi.

Kun asiakaskone muodostaa VPN-yhteyden toisella alueella sijaitsevaan yrityksen toimistoon, kyseisen toimiston DNS-palvelimia käytetään asiakaskoneen sijainnissa olevien DNS-palvelimien sijaan. Useimmissa tapauksissa VPN:n kautta muodostettava ylimääräinen yhteys heikentää Office 365:n käyttökokemusta. Office 365:n palvelut on optimoitu siten, että palvelun asiakasyhteydet ovat mahdollisimman lähellä käyttäjää. Monissa palveluissa hyödynnetään Azure-reunaverkkoa, sisältöverkkoja ja MSN:n luotettavaa verkkokapasiteettia, jotta käyttäjälle voidaan tarjota paras mahdollinen käyttökokemus. Tällöin Office 365:n palveluiden verkkopyynnöt tehdään mahdollisimman lähellä asiakaskonetta.

 1. Asiakastietokone pyytää VPN-verkon DNS-palvelimilta IP-osoitetta, joka on liitetty Office 365:een.

 2. Asiakastietokoneen VPN-verkon DNS-palvelimet pyytävät Microsoftin DNS-palvelimilta IP-osoitetta, joka on liitetty Office 365:een.

 3. Microsoftin DNS-palvelimet antavat alueellisen palvelimen nimen (perustuu asiakkaan VPN-verkon DNS-palvelimien sijaintiin), ja asiakastietokone toistaa vaiheet 1 ja 2 saadakseen alueellisen Office 365 -palvelinkeskuksen IP-osoitetiedot.

 4. Asiakastietokone muodostaa yhteyden sen palvelinkeskuksen IP-osoitteeseen, joka on lähimpänä sitä yrityksen toimipaikkaa, jonka kanssa se on muodostanut VPN-yhteyden.

Tietokeskuksen VPN-yhteys

Tämän lyhyen linkin avulla pääset takaisin: https://aka.ms/o365clientconnectivity

Katso myös

Päätepisteet hallinta Office 365: ssä

Office 365: n verkkoyhteyden

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×