Arvojen hakeminen PHAKU-, INDEKSI- tai VASTINE-funktiolla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Oletetaan, että sinulla luettelo toimistosijaintinumeroista ja haluat tietää, ketkä työntekijät ovat missäkin toimistossa. Laskentataulukko on valtava, joten tehtävä saattaa vaikuttaa haastavalta. Se on todellisuudessa melko helppo haku-funktion ansiosta.

PHAKU- ja VHAKU-funktiot yhdessä INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden kanssa kuuluvat Excelin hyödyllisimpiin funktioihin.

Huomautus: Ohjattu hakufunktion luomistoiminto ei ole enää käytettävissä Excelissä.

Tässä on esimerkki PHAKU-funktion käyttämisestä.

=PHAKU(B2,C2:E7,3,TOSI)

Tässä esimerkissä B2 on ensimmäinen argumentti eli tietoelementti, joka tarvitaan funktion toimintaa varten. PHAKU-funktiossa tämä ensimmäinen argumentti on arvo, jonka haluat löytää. Argumentti voi olla soluviittaus tai kiinteä arvo, kuten ”nieminen” tai 21 000. Toinen argumentti on solualue, C2-:E7, joka sisältää etsittävän arvon. Kolmas argumentti on sarake solualueella, joka sisältää etsittävän arvon.

Neljäs argumentti on valinnainen. Se voi olla TOSI tai EPÄTOSI. Jos kirjoitat TOSI tai jätät argumentin tyhjäksi, funktio palauttaa ensimmäisen argumentin arvon lähes tarkan vastineen. Jos kirjoitat EPÄTOSI, funktio etsii ensimmäisen argumentin arvoa vastaavan arvon. Toisin sanoen neljännen argumentin jättäminen tyhjäksi tai TOSI-arvon käyttäminen tekee hausta joustavamman.

Tässä esimerkissä näytetään, kuinka funktio toimii. Kun kirjoitat arvon soluun B2 (ensimmäinen argumentti), PHAKU hakee arvon solualueelta C2:E7 (toinen argumentti) ja palauttaa lähimmän lähes tarkan vastineen alueen kolmannesta sarakkeesta, joka on sarake E (kolmas argumentti).

PHAKU-funktion tyypillinen käyttötapa

Neljäs argumentti on tyhjä, joten funktio palauttaa lähes tarkan vastineen. Jos näin ei tapahdu, sinun on kirjoitettava yksi sarakkeen C tai D arvoista tuloksen saamiseksi.

Kun olet perehtynyt siihen, PHAKU-FUNKTIO, VHAKU-funktio on tasaisesti helppo käyttää. Voit lisätä samoja argumentteja, mutta se hakee riveittäin sarakkeiden sijaan.

Käytä indeksi- ja VASTINE PHAKU-FUNKTION sijasta

Liittyy tiettyjä rajoituksia, PHAKU-FUNKTION käyttämisestä, PHAKU-funktio voi vain hakee arvon vasemmalta oikealle. Tämä tarkoittaa, että sarake, joka sisältää arvon, voit etsiä pitäisi olla aina vasemmalla sarakkeessa, joka sisältää palautusarvon. Nyt Jos laskentataulukkoa ei ole muodostettu tällä tavalla, valitse Älä käytä PHAKU-FUNKTIO. Käytä indeksi ja VASTINE-funktioita yhdessä.

Tässä esimerkissä näytetään pieni luettelo, jossa etsittävä arvo Chicago ei ole vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa. PHAKU-funktiota ei siis voi käyttää. Etsitään sen sijaan alueen B1:B11 arvo Chicago VASTINE-funktiolla. Se on rivillä 4. INDEKSI käyttää arvoa hakuargumenttina ja etsii Chicagon väkiluvun 4. sarakkeesta (sarake D). Käytettävä kaava näkyy solussa A14.

Katso Lisää esimerkkejä etsiminen indeksi- ja VASTINE PHAKU-FUNKTION sijaan artikkelissa https://www.mrexcel.com/excel-tips/excel-vlookup-index-match/ laskun Jelen Microsoftin MVP mukaan.

Kokeile

Jos haluat kokeilla hakufunktioista, ennen kuin kokeilet niitä omiin tietoihisi, ohessa on mallitietoja.

PHAKU-funktion esimerkki toiminnassa

Kopioi seuraavat tiedot tyhjään laskentataulukkoon.

Vihje: Ennen kuin liität tietoja Exceliin, määritä sarakkeiden leveydet sarakkeiden A – C sarakeleveydeksi 250 pikseliä ja valitse Rivitä teksti (Aloitus -välilehti, Tasaus -ryhmä).

Tiheys

Viskositeetti

Lämpötila

0,457

3,55

500

0,525

3,25

400

0,606

2,93

300

0,675

2,75

250

0,746

2,57

200

0,835

2,38

150

0,946

2,17

100

1,09

1,95

50

1,29

1,71

0

Kaava

Kuvaus

Tulos

=PHAKU(1,A2:C10,2)

Käyttää epätarkan vastineen palauttavaa hakua ja etsii sarakkeesta A arvoa 1. Funktio palauttaa sarakkeen A suurimman arvon (0,946), joka on yhtä suuri tai pienempi kuin 1. Funktio palauttaa lisäksi sarakkeen B saman rivin arvon.

2,17

=PHAKU(1;A2:C10;3;TOSI)

Käyttää epätarkan vastineen palauttavaa hakua ja etsii sarakkeesta A arvoa 1. Funktio palauttaa sarakkeen A suurimman arvon (0,946), joka on yhtä suuri tai pienempi kuin 1. Funktio palauttaa lisäksi sarakkeen C saman rivin arvon.

100

=PHAKU(0.7;A2:C10;3;EPÄTOSI)

Käyttää tarkan vastineen palauttavaa hakua ja etsii sarakkeesta A arvoa 0,7. Koska sarakkeessa A ei ole tätä arvoa vastaavaa arvoa, funktio palauttaa virhearvon.

#PUUTTUU!

=PHAKU(0,1;A2:C10;2;TOSI)

Käyttää epätarkan vastineen palauttavaa hakua ja etsii sarakkeesta A arvoa 0,1. Koska 0,1 on pienempi kuin sarakkeen A pienin arvo, funktio palauttaa virhearvon.

#PUUTTUU!

=PHAKU(2;A2:C10;2;TOSI)

Käyttää epätarkan vastineen palauttavaa hakua ja etsii sarakkeesta A arvoa 2. Funktio palauttaa sarakkeen A suurimman arvon (1,29), joka on yhtä suuri tai pienempi kuin 2. Lisäksi funktio palauttaa sarakkeen B saman rivin arvon.

1,71

VHAKU-funktion esimerkki

Kopioi kaikki tämän taulukon solut ja liitä ne tyhjän Excel-taulukon soluun A1.

Vihje: Ennen kuin liität tietoja Exceliin, määritä sarakkeiden leveydet sarakkeiden A – C sarakeleveydeksi 250 pikseliä ja valitse Rivitä teksti (Aloitus -välilehti, Tasaus -ryhmä).

Akselit

Laakerit

Pultit

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Kaava

Kuvaus

Tulos

=VHAKU("Akselit"; A1:C4; 2; TOSI)

Etsii arvon "Akselit" riviltä 1 ja palauttaa saman sarakkeen (sarake A) rivin 2 arvon.

4

=VHAKU("Laakerit"; A1:C4; 3; EPÄTOSI)

Etsii arvon "Laakerit" riviltä 1 ja palauttaa saman sarakkeen (sarake B) rivin 3 arvon.

7

=VHAKU("B"; A1:C4; 3; TOSI)

Etsii arvon "B" riviltä 1 ja palauttaa saman sarakkeen rivin 3 arvon. Koska arvon "B" tarkkaa vastinetta ei löydy, käytetään riviltä 1 suurinta arvoa, joka on pienempi kuin "B": "Akselit," sarakkeessa A.

5

=VHAKU("Pultit"; A1:C4; 4)

Etsii arvon "Pultit" riviltä 1 ja palauttaa saman sarakkeen (sarake C) rivin 4 arvon.

11

=VHAKU(3;{1;2;3\"a","b","c"\"d","e","f"};2;TOSI)

Etsii luvun 3 kolmerivisestä matriisivakiosta ja palauttaa rivin 2 arvon samasta sarakkeesta (tässä tapauksessa kolmannesta sarakkeesta). Matriisivakiossa on kolme riviä arvoja; rivit on erotettu toisistaan puolipisteellä (;). Koska "c" esiintyy rivillä 2 ja samassa sarakkeessa kuin 3, "c" palautuu.

c

INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden esimerkit

Viimeisessä esimerkissä käytetään INDEKSI- ja VASTINE-funktioita yhdessä vanhimman laskun numeron ja sitä vastaavan päivämäärän palauttamiseen kullekin viidelle kaupungille. Päivämäärä palautetaan lukuna, joten TEKSTI-funktiolla se muotoillaan päivämäärämuotoon. INDEKSI-funktio käyttää argumenttinaan VASTINE-funktion tulosta. INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden yhdistelmää käytetään kahdesti jokaisessa kaavassa – ensin laskun numeron palauttamiseen ja sitten päivämäärän palauttamiseen.

Kopioi kaikki tämän taulukon solut ja liitä ne tyhjän Excel-taulukon soluun A1.

Vihje: Ennen kuin liität tietoja Exceliin, määritä sarakkeiden leveydet sarakkeiden A – D sarakeleveydeksi 250 pikseliä ja valitse Rivitä teksti (Aloitus -välilehti, Tasaus -ryhmä).

Lasku

Kaupunki

Laskun päivämäärä

Vanhin lasku kaupungin perusteella, päivämäärä

3115

Atlanta

7.4.2012

="Atlanta = "&INDEKSI($A$2:$C$33,VASTINE("Atlanta",$B$2:$B$33,0),1)& ", Laskun päivämäärä: " & TEKSTI(INDEKSI($A$2:$C$33,VASTINE("Atlanta",$B$2:$B$33,0),3),"k/p/vv")

3137

Atlanta

9.4.2012

="Austin = "&INDEKSI($A$2:$C$33,VASTINE("Austin",$B$2:$B$33,0),1)& ", Laskun päivämäärä: " & TEKSTI(INDEKSI($A$2:$C$33,VASTINE("Austin",$B$2:$B$33,0),3),"k/p/vv")

3154

Atlanta

11.4.2012

="Dallas = "&INDEKSI($A$2:$C$33,VASTINE("Dallas",$B$2:$B$33,0),1)& ", Laskun päivämäärä: " & TEKSTI(INDEKSI($A$2:$C$33,VASTINE("Dallas",$B$2:$B$33,0),3),"k/p/vv")

3191

Atlanta

21.4.2012

="New Orleans = "&INDEKSI($A$2:$C$33,VASTINE("New Orleans",$B$2:$B$33,0),1)& ", Laskun päivämäärä: " & TEKSTI(INDEKSI($A$2:$C$33,VASTINE("New Orleans",$B$2:$B$33,0),3),"k/p/vv")

3293

Atlanta

25.4.2012

="Tampa = "&INDEKSI($A$2:$C$33,VASTINE("Tampa",$B$2:$B$33,0),1)& ", Laskun päivämäärä: " & TEKSTI(INDEKSI($A$2:$C$33,VASTINE("Tampa",$B$2:$B$33,0),3),"k/p/vv")

3331

Atlanta

27.4.2012

3350

Atlanta

28.4.2012

3390

Atlanta

1.5.2012

3441

Atlanta

2.5.2012

3517

Atlanta

8.5.2012

3124

Austin

9.4.2012

3155

Austin

11.4.2012

3177

Austin

19.4.2012

3357

Austin

28.4.2012

3492

Austin

6.5.2012

3316

Dallas

25.4.2012

3346

Dallas

28.4.2012

3372

Dallas

1.5.2012

3414

Dallas

1.5.2012

3451

Dallas

2.5.2012

3467

Dallas

2.5.2012

3474

Dallas

4.5.2012

3490

Dallas

5.5.2012

3503

Dallas

8.5.2012

3151

New Orleans

9.4.2012

3438

New Orleans

2.5.2012

3471

New Orleans

4.5.2012

3160

Tampa

18.4.2012

3328

Tampa

26.4.2012

3368

Tampa

29.4.2012

3420

Tampa

1.5.2012

3501

Tampa

6.5.2012

Katso myös

Pikaopas: PHAKU-FUNKTION kertaus

Haku- ja viitefunktiot (hakemisto)

Taulukko_matriisi-argumentin PHAKU-funktion käyttäminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×