Alueen tai taulukon tietojen suodattaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Excel 2010: n haku on lisätty automaattinen suodatus.
Luku blogimerkintään tai Kokeile Office 365: ssä!

Pikasuodattimen käyttäminen tietojen suodattaminen on nopea ja helppo tapa etsiä solualueen tai taulukon tietojen alijoukon. Kun olet suodattanut solualueen tai taulukon tietoja, voit joko suodattimen tulokset ovat ajan tasalla tai poista suodatin, joka näyttää kaikki tiedot uudelleen.

Sisältö

Tietoja suodattamisesta

Tekstin suodattaminen

Lukujen suodattaminen

Päivämäärien tai kellonaikojen suodattaminen

Suurimpien tai pienimpien lukujen suodattaminen

Keskiarvon ylä- tai alapuolella olevien arvojen suodattaminen

Tyhjien tai ei-tyhjien arvojen suodattaminen

Solujen suodattaminen värin, fontin tai kuvakejoukon mukaan

Suodattaminen valinnan mukaan

Päivämäärähierarkian ryhmittelyn poistaminen Pikasuodata-valikossa

Tietoja suodattamisesta

Kun suodatat tiedot, näkyvissä ovat vain ne rivit, jotka täyttävät asettamasi ehto. Rivit, joiden et halua näkyvän, ovat piilossa. Kun olet suodattanut tiedot, voit kopioida, etsiä, muokata, muotoilla ja tulostaa alijoukossa olevia tietoja tai näyttää ne kaaviossa järjestämättä tietoja uudelleen tai siirtämättä niitä.

Voit myös suodattaa useassa sarakkeessa olevat tiedot. Suodattimet ovat summautuvia. Uusi suodatin perustuu käytössä olevaan suodattimeen ja rajoittaa edelleen tietojen alijoukkoa.

Huomautus: Kun etsit suodatettuja tietoja Etsi­-valintaikkunaa käyttämällä, Excel huomioi vain näkyvissä olevat tiedot. Se ei etsi piilotettujen tietojen joukosta. Jos haluat etsiä kaikkien tietojen joukosta, poista kaikki suodattimet.

Suodattimien kolme tyyppiä

Voit pikasuodatusta käyttämällä luoda kolmenlaisia suodattimia: ehdon mukaan, muotoilun mukaan tai arvon mukaan. Kukin näistä suodattimista on toistensa poissulkeva kullakin solualueella tai kussakin saraketaulukossa. Voit esimerkiksi suodattaa solun värin mukaan tai lukuja sisältävän luettelon mukaan, mutta et molempien mukaan, tai voit suodattaa kuvakkeen mukaan tai mukautetun suodattimen mukaan, mutta et molempien mukaan.

Suodattimen käyttäminen uudestaan

Voit todeta, onko suodatin käytössä, katsomalla sarakeotsikossa olevaa kuvaketta:

 • Avattavan luettelon nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli tarkoittaa, että suodatus on käytössä, mutta ei käytetä.

  Kun pidät hiiren osoitinta sellaisen sarakkeen otsikon päällä, jossa suodatin on valittuna, mutta ei käytössä, kohdeohjeessa näkyy teksti "(Kaikki näkyvät)".

 • Painike Käytössä olevan suodattimen kuvake tarkoittaa, että suodatin on otettu käyttöön.

  Kun pidät hiiren osoitinta suodatetun sarakkeen otsikon päällä, kohdeohje näyttää sarakkeessa käytetyn suodattimen, kuten "Solun väri on punainen" tai "Suurempi kuin 150".

Voit käyttää suodatinta uudelleen, kun tulokset voivat olla erilaisia seuraavista syistä:

 • Solualueeseen tai taulukon sarakkeeseen on lisätty tietoja tai tietoja on muutettu tai poistettu.

 • Suodatin on dynaaminen päivämäärä- tai aikasuodatin, kuten Tänään, Tällä viikolla tai Kuluva vuosi.

 • Kaavan palauttamat arvot ovat muuttuneet, ja Excel on laskenut laskentataulukon uudelleen.

Saman tietotyypin käyttäminen

Saat parhaan tuloksen eivät sekoita muotoiluja, kuten tekstin ja numeron tai numeron ja päivämäärän samassa sarakkeessa koska vain yhden tyyppisiä Suodata-komento on käytettävissä jokaisen sarakkeen. Jos tallennusmuodot yhdistelmä-komento, joka näkyy on tallennustilan-muoto, jota useimmin. Jos sarake sisältää kolme arvoa lukuna ja neljä tekstinä, Suodata-komento, joka näkyy on Tekstisuodattimet. Lisätietoja on artikkelissa lukuja tekstiksi tallennettujen lukujen muuntaminen ja tekstiksi tallennettujen päivämäärien muuttaminen päivämäärämuotoon.

Sivun alkuun

Tekstin suodattaminen

 1. Tee jokin seuraavista:

  Solualue   

  1. Valitse aakkosnumeerisia tietoja sisältä solualue.

  2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Suodata.

   Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

   Taulukko   

  3. Varmista, että aktiivinen solu on aakkosnumeerisia tietoja sisältävässä taulukon sarakkeessa.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Tee jokin seuraavista:

  Valitseminen tekstiarvot sisältävästä luettelosta    

  1. Valitse tekstiarvot sisältävästä luettelosta tekstiarvoja, joiden mukaan haluat suodattaa tai poista valintoja.

   Tekstiarvot sisältävässä luettelossa voi olla enintään 10 000 arvoa. Jos luettelo on pitkä, poista (Valitse kaikki) -valinta luettelon alusta ja valitse sitten ne tekstiarvot, joiden mukaan haluat suodattaa.

   Voit leventää tai kaventaa pikasuodatusvalikkoa napsauttamalla alareunassa olevaa kahvaa ja vetämällä hiirellä.

   Ehtojen luominen   

  2. Valitse Tekstisuodattimet ja valitse jokin vertailuoperaattori-komento tai valitse Mukautettu suodatin.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa tekstin, joka alkaa tietyllä merkillä, valitse Alkaa tai, jos haluat suodattaa tiettyjä merkkejä sisältävän tekstin mukaan, valitse Sisältää.

  3. Kirjoita teksti Oma pikasuodatus -valintaikkunassa oikealla olevaan ruutuun tai valitse tekstiarvo luettelosta.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa tekstin, joka alkaa J-kirjaimella, kirjoita J tai, jos haluat suodattaa tekstin, joka sisältää sanan "kukka", kirjoita kukka.

   Voit etsiä yleismerkkien avulla tekstejä, joissa on joitain samoja merkkejä.

   Yleismerkkien käyttäminen

   Seuraavia yleismerkkejä voidaan käyttää tekstisuodattimen vertailuehtona.

Käytä

Etsittävä teksti

? (kysymysmerkki)

Mikä tahansa merkki
Esimerkiksi k?ila löytää tekstit "keila" ja "kiila"

* (tähti)

Miten monta merkkiä tahansa
Esimerkiksi *aja löytää tekstit "laaja" ja "varaaja"

~ (tilde), jota seuraa ?, * tai ~

Kysymysmerkki, tähti tai tilde
Esimerkiksi v06~? löytää tekstin "v06?"

 1. Voit myös suodattaa usean ehdon mukaan.

  Lisäehdon lisääminen

  1. Tee jokin seuraavista:

   • Jos haluat suodattaa taulukon sarakkeen tai valinnan siten, että molempien ehtojen on oltava tosia, valitse Ja.

   • Jos haluat suodattaa taulukon sarakkeen tai valinnan siten, että toinen tai molemmat ehdot voivat olla tosia, valitse Tai.

  2. Valitse toisesta kohdasta vertailuoperaattori ja kirjoita sitten teksti oikealla olevaan ruutuun tai valitse tekstiarvo luettelosta.

 • Jos haluat käyttää suodatinta uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen, alueen tai taulukon solua ja valitse sitten tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata -ryhmästä ottaminen uudelleen käyttöön.

Sivun alkuun

Lukujen suodattaminen

 1. Tee jokin seuraavista:

  Solualue   

  1. Valitse lukuja sisältä solualue.

  2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Suodata.

   Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

   Taulukko   

  3. Varmista, että aktiivinen solu on lukuja sisältävässä taulukon sarakkeessa.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Tee jokin seuraavista:

  Valitseminen luvut sisältävästä luettelosta   

  1. Valitse luvut sisältävästä luettelosta ne luvut, joiden mukaan haluat suodattaa, tai poista valintoja.

   Luvut sisältävässä luettelossa voi olla enintään 10 000 arvoa. Jos luettelo on pitkä, poista (Valitse kaikki) -valinta luettelon alusta ja valitse sitten ne luvut, joiden mukaan haluat suodattaa.

   Voit leventää tai kaventaa pikasuodatusvalikkoa napsauttamalla alareunassa olevaa kahvaa ja vetämällä hiirellä.

   Ehtojen luominen   

  2. Valitse Numerosuodattimet ja valitse jokin vertailuoperaattori-komento tai valitse Mukautettu suodatin.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa ylä- ja alarajan välissä olevat arvot, valitse On välillä.

  3. Kirjoita luvut Oma pikasuodatus -valintaikkunassa oikealla olevaan ruutuun tai ruutuihin tai valitse luvut luettelosta.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa rajojen 25 ja 50 välissä olevat luvut, kirjoita 25 ja 50.

  4. Voit vaihtoehtoisesti suodattaa usean ehdon mukaan.

   Lisäehdon lisääminen

   1. Tee jokin seuraavista:

    • Jos haluat suodattaa taulukon sarakkeen tai valinnan siten, että molempien ehtojen on oltava tosia, valitse Ja.

    • Jos haluat suodattaa taulukon sarakkeen tai valinnan siten, että toinen tai molemmat ehdot voivat olla tosia, valitse Tai.

   2. Valitse toisesta kohdasta vertailuoperaattori ja kirjoita sitten luku oikealla olevaan ruutuun tai valitse luku luettelosta.

 4. Jos haluat käyttää suodatinta uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen, alueen tai taulukon solua ja valitse sitten tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata -ryhmästä ottaminen uudelleen käyttöön.

Sivun alkuun

Päivämäärien tai kellonaikojen suodattaminen

 1. Tee jokin seuraavista:

  Solualue   

  1. Valitse lukuja sisältä solualue.

  2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Suodata.

   Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

   Taulukko   

  3. Varmista, että aktiivinen solu on päivämääriä tai kellonaikoja sisältävässä taulukon sarakkeessa.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Tee jokin seuraavista:

  Valitseminen päivämäärät tai kellonajat sisältävästä luettelosta   

  1. Valitse päivämäärät tai kellonajat sisältävästä luettelosta päivämääriä tai kellonaikoja tai poista valintoja.

   Oletusarvon mukaan Excel ryhmittelee kaikki solualueen päivämäärät vuodet, kuukaudet ja päivät käsittävään hierarkiaan. Ylemmän tason valitseminen hierarkiasta tai valinnan poistaminen valitsee kaikki sisäkkäiset päivämäärät tuolta tasolta tai poistaa niiden valinnan. Jos esimerkiksi valitset vuoden 2006, kuukaudet näkyvät vuoden 2006 alla ja päivät näkyvät kunkin kuukauden alla.

   Luettelo voi sisältää enintään 10 000 arvoa. Jos luettelo on pitkä, poista (Valitse kaikki) -valinta luettelon alusta ja valitse sitten ne arvot, joiden mukaan haluat suodattaa.

   Voit leventää tai kaventaa pikasuodatusvalikkoa napsauttamalla alareunassa olevaa kahvaa ja vetämällä hiirellä.

   Ehtojen luominen   

  2. Valitse Päivämääräsuodattimet ja tee jompikumpi seuraavista:

   Tavallinen suodatin   

   Tavallinen suodatus perustuu vertailuoperaattori.

   1. Valitse jokin vertailuoperaattorikomento (Sama kuin, Ennen, Jälkeen tai On välillä) tai valitse Mukautettu suodatin.

   2. Kirjoita päivämäärä tai kellonaika Oma pikasuodatus -valintaikkunassa oikealla olevaan ruutuun, valitse päivämäärä tai kellonaika luettelosta tai etsi ja lisää päivämäärä napsauttamalla Kalenteri-painiketta.

    Jos esimerkiksi haluat suodattaa kahden päivämäärän tai kellonajan välissä olevat arvot, valitse On välillä.

   3. Kirjoita päivämäärä tai kellonaika Oma pikasuodatus -valintaikkunassa oikealla olevaan ruutuun tai ruutuihin, valitse päivämäärät tai kellonajat luettelosta tai etsi ja lisää päivämäärä napsauttamalla Kalenteri-painiketta.

    Jos esimerkiksi haluat suodattaa päivämäärien 01.03.2006 ja 01.06.2006 välissä olevat tiedot, kirjoita 01.03.2006 ja 01.06.2006 tai, jos haluat suodattaa kellonaikojen 08:00 ja 12:00 välissä olevat tiedot, kirjoita 8:00 ja 12:00.

    Dynaaminen suodatin   

    Dynaamisen suodattimen ehdot voivat muuttua, kun otat suodattimen uudelleen käyttöön.

   4. Valitse yksi valmiista päivämääräkomennoista.

    Jos esimerkiksi haluat suodattaa päivämäärät kuluvan päivän mukaan, valitse Tänään, tai seuraavan kuukauden mukaan, valitse Seuraava kuukausi.

   5. Valitse OK.

    Huomautukset: 

    • Kaikki jakson päivämäärät -valikon komennot, kuten Tammikuu tai 2. neljännes suodattavat ajanjakson mukaan huomioimatta vuosilukua. Tämä voi olla hyödyllistä, kun esimerkiksi haluat verrata myyntiä ajanjaksoittain usean vuoden ajalta.

    • Tämä vuosi ja Vuosi tähän päivään toimivat eri tavalla siinä mielessä, kuinka ne käsittelevät tulevaisuudessa olevat päivämäärät. Tämä vuosi voi palauttaa myös kuluvan vuoden tulevia päivämääriä, kun taas Vuosi tähän päivään palauttaa vain kuluvan päivämäärän ja sitä aiempia päivämääriä.

  3. Voit vaihtoehtoisesti suodattaa useamman ehdon mukaan.

   Lisäehdon lisääminen

   1. Tee jokin seuraavista:

    • Jos haluat suodattaa taulukon sarakkeen tai valinnan siten, että molempien ehtojen on oltava tosia, valitse Ja.

    • Jos haluat suodattaa taulukon sarakkeen tai valinnan siten, että toinen tai molemmat ehdot voivat olla tosia, valitse Tai.

   2. Valitse vertailuoperaattori toista ehtoa varten ja kirjoita sitten päivämäärä tai kellonaika oikealla olevaan ruutuun, valitse päivämäärä tai kellonaika luettelosta tai etsi ja lisää päivämäärä napsauttamalla Kalenteri-painiketta.

 4. Jos haluat käyttää suodatinta uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen, alueen tai taulukon solua ja valitse sitten tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata -ryhmästä ottaminen uudelleen käyttöön.

  Huomautukset: 

  • Kaikki päivämääräsuodattimet perustuvat gregoriaaniseen kalenteriin.

  • Tilivuodet ja vuosineljännekset alkavat aina kalenterivuoden tammikuussa.

  • Jos haluat suodattaa viikonpäivien, Muotoile solut näyttämään viikonpäivä. Jos haluat suodattaa viikonpäivän päivämäärästä riippumatta, Muunna tekstiksi ne teksti-funktiolla. TEKSTI-funktio palauttaa tekstiarvon, ja siten Suodata-komento, joka näkyy olisi Tekstisuodattimet- Päivämääräsuodattimet. Lisätietoja on artikkelissa päivämääriä viikonpäivät muodossa.

  • Voit muuttaa pikasuodatusvalikon päivämääräsuodattimen lopussa olevien päivämäärien hierarkkisen ryhmittelyn ei-hierarkkiseksi luetteloksi. Voit esimerkiksi suodattaa kaksinumeroiset vuosiluvut valitsemalla ne ei-hierarkkisesta luettelosta.

   1. Valitse Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva , Excelin asetukset ja sitten Lisäasetukset-luokka.

    1. Valitse työkirja Tämän työkirjan näyttöasetukset -kohdasta ja poista sitten Ryhmittele päivämäärät pikasuodatusvalikossa -valintaruudun valinta.

Sivun alkuun

Suurimpien tai pienimpien lukujen suodattaminen

 1. Tee jokin seuraavista:

  Solualue   

  1. Valitse lukuja sisältä solualue.

  2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Suodata.

   Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

   Taulukko   

 2. Varmista, että aktiivinen solu on lukuja sisältävässä taulukon sarakkeessa.

 3. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 4. Valitse Numerosuodattimet ja valitse sitten Valinta.

 5. Tee Pikasuodatus-valintaikkunassa seuraavat toimet:

  1. Valitse vasemmanpuolimaisesta ruudusta Suurimmat tai Pienimmät.

  2. Kirjoita keskimmäiseen ruutuun haluamasi luku.

  3. Tee oikealla puolella olevassa ruudussa seuraavat toimet:

   • Jos suodata luvun mukaan, valitse Kohteet.

   • Jos suodatat prosentin mukaan, valitse Prosentti.

 6. Jos haluat käyttää suodatinta uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen, alueen tai taulukon solua ja valitse sitten tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata -ryhmästä ottaminen uudelleen käyttöön.

Ylimmät ja alimmat arvot perustuvat alkuperäisen solualueen tai taulukon sarakkeen arvoihin eivätkä suodatetun alijoukon arvoihin.

Sivun alkuun

Keskiarvon ylä- tai alapuolella olevien arvojen suodattaminen

 1. Tee jokin seuraavista:

  Solualue   

  1. Valitse lukuja sisältä solualue.

  2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Suodata.

   Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

   Taulukko   

  3. Varmista, että aktiivinen solu on lukuja sisältävässä taulukon sarakkeessa.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Valitse Numerosuodattimet ja tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat suodattaa keskiarvoa suuremmat luvut, valitse Yli keskiarvon.

  • Jos haluat suodattaa keskiarvoa pienemmät luvut, valitse Alle keskiarvon.

 4. Jos haluat käyttää suodatinta uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen, alueen tai taulukon solua ja valitse sitten tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata -ryhmästä ottaminen uudelleen käyttöön.

Keskiarvoa suuremmat ja keskiarvoa pienemmät arvot perustuvat alkuperäisen solualueen tai taulukon sarakkeen arvoihin eivätkä suodatetun alijoukon arvoihin.

Sivun alkuun

Tyhjien tai ei-tyhjien arvojen suodattaminen

 1. Tee jokin seuraavista:

  Solualue   

  1. Valitse solualue.

  2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Suodata.

   Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

   Taulukko   

  3. Varmista, että aktiivinen solu on taulukon sarakkeessa.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat suodattaa ei-tyhjät arvot, valitse pikasuodatusvalikon alusta (Valitse kaikki) ja poista sitten luettelon lopusta (Tyhjät)-valintaruudun valinta.

  • Jos haluat suodattaa tyhjät arvot, valitse pikasuodatusvalikon alusta (Valitse kaikki) ja valitse sitten luettelon lopusta (Tyhjät)-valintaruutu.

   (Tyhjät)­-valintaruutu on käytettävissä vain, jos solualue tai taulukon sarake sisältää ainakin yhden tyhjän solun.

 4. Jos haluat käyttää suodatinta uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen, alueen tai taulukon solua ja valitse sitten tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata -ryhmästä ottaminen uudelleen käyttöön.

Sivun alkuun

Solujen suodattaminen värin, fontin tai kuvakejoukon mukaan

Jos olet muotoillut solualueen manuaalisesti tai ehdollista muotoilua käyttämällä solun värin tai fontin värin mukaan, voit suodattaa myös nämä värit. Voit myös suodattaa ehdollisen muotoilun luoman kuvakejoukon mukaan.

 1. Tee jokin seuraavista:

  Solualue   

  1. Valitse solualue, joka sisältää solun värillä, fontin värillä tai kuvakejoukolla muotoiltuja soluja.

  2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Suodata.

   Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

   Taulukko   

   • Varmista, että taulukon sarake sisältää solun värillä, fontin värillä tai kuvakejoukolla muotoiltuja tietoja. (Valintaa ei tarvitse tehdä.)

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Valitse Suodatus värin mukaan ja valitse sitten muotoilun mukaan Suodata solun värin mukaan, Suodata fontin värin mukaan tai Suodata solun kuvakkeen mukaan.

 4. Valitse väri, fontin väri tai solun kuvake muodon tyypin mukaan.

 5. Jos haluat käyttää suodatinta uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen, alueen tai taulukon solua ja valitse sitten tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata -ryhmästä ottaminen uudelleen käyttöön.

Sivun alkuun

Suodattaminen valinnan mukaan

Voit suodattaa tiedot nopeasti käyttämällä ehtoa, joka vertaa sisältöä aktiivisen solun sisältöön.

 1. Napsauta solualueella tai taulukon sarakkeessa olevaa solua, joka sisältää sen arvon, värin, fontin värin tai kuvakkeen, jonka mukaan haluat suodattaa.

 2. Valitse Suodata ja tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat suodattaa tekstin, luvun, päivämäärän tai kellonajan mukaan, valitse Suodata valinta solun arvon mukaan.

  • Jos haluat suodattaa solun värin mukaan, valitse Suodata valitun solun värin mukaan.

  • Jos haluat suodattaa solun värin mukaan, valitse Suodata valitun solun fontin värin mukaan.

  • Jos haluat suodattaa kuvakkeen mukaan, valitse Suodata valitun solun kuvakkeen mukaan.

 3. Jos haluat käyttää suodatinta uudelleen tietojen muuttamisen jälkeen, alueen tai taulukon solua ja valitse sitten tiedot -välilehden Lajittele ja Suodata -ryhmästä ottaminen uudelleen käyttöön.

Sivun alkuun

Suodattimen poistaminen

Voit poistaa kaikkien sarakkeiden tai vain tietyn sarakkeen suodattimen.

Sarakkeen suodattimen poistaminen

 • Tyhjennä suodatin monipalstaisessa solualueella tai taulukon sarakkeeseen suodattimen painike Käytössä olevan suodattimen kuvake otsikon ja valitse sitten Tyhjennä suodatin kohteesta < sarakkeen nimi >.

Laskentataulukon kaikkien suodattimien poistaminen ja kaikkien rivien näyttäminen

 • Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Poista.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×