Allekirjoituksen luominen ja lisääminen viesteihin

Outlook 2013 ja Outlook 2016 mahdollistavat mukautettujen allekirjoitusten luomisen sähköpostiviestejä varten. Mukautetussa allekirjoituksessa voi olla tekstiä, kuvia, sähköinen käyntikortti, logo tai kuva käsinkirjoitetusta allekirjoituksestasi. Allekirjoitukset voidaan lisätä automaattisesti kaikkiin lähetettäviin viesteihin tai käyttäjän erikseen valitsemiin viesteihin.

Tärkeää: Jos sinulla on Microsoft Office 365 -tili ja käytät Outlook- ja Outlook Web App -sovelluksia, sinun on luotava allekirjoitus niihin. Lisätietoja sähköpostin allekirjoitusten luomisesta ja käyttämisestä Outlook Web App -sovelluksessa on kohdassa Sähköpostiviestin allekirjoituksen luominen ja lisääminen Outlook Web Appissa.

Allekirjoituksen lisääminen ja määrittäminen näkymään automaattisesti kaikissa lähetettävissä sähköposteissa

 1. Valitse Aloitus-välilehdessä Uusi sähköposti.

 2. Valitse Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmästä Allekirjoitus > Allekirjoitukset.

  Allekirjoitus-komento

 3. Valitse kohdasta Valitse muokattava allekirjoitusUusi ja kirjoita Uusi allekirjoitus -valintaikkunassa nimi allekirjoitukseksi.

 4. Tee kohdassa Valitse oletusallekirjoitus seuraavat toimet:

  • Valitse Sähköpostitili-luettelosta sähköpostitili, jonka viesteihin haluat lisätä allekirjoituksen.

  • Valitse Uudet viestit -luettelosta haluamasi allekirjoitus, jonka haluat lisätä automaattisesti kaikkiin uusiin viesteihin. Jos et halua allekirjoittaa sähköpostiviestejä automaattisesti, hyväksy oletusasetus (ei mitään).

  • Valitse Vastatut/välitetyt-luettelosta allekirjoitus, jonka haluat lisätä automaattisesti, kun vastaat viesteihin tai välität niitä. Hyväksy muussa tapauksessa oletusasetus (ei mitään).

 5. Valitse Muokkaa allekirjoitusta, kirjoita allekirjoitus ja valitse OK.

  Uuden sähköpostissa käytettävän allekirjoituksen kirjoittaminen

  Huomautukset: Voit luoda näyttökuvan kaltaisen allekirjoitustekstilohkon. Lisää nimesi (allekirjoituksen) alle tietoja, kuten tehtävänimike ja puhelinnumero.

  Voit muuttaa minkä tahansa lisäämäsi tekstin ulkoasua käyttämällä tekstiruudun yläpuolella olevaa muotoilun pikavalikoimaa. Lisäideoita allekirjoituksen mukauttamisesta on kohdassa mukautetun sähköpostiallekirjoituksen luominen Outlookissa.

Usean allekirjoituksen käyttäminen

Käytettävissä on vaihtoehtoja, jos et halua saman allekirjoituksen näkyvän automaattisesti jokaisessa sähköpostiviestissä. Voit muokata nykyisen oletusallekirjoituksen asetuksia ja valita, ettei sitä käytetä viestien allekirjoittamiseen automaattisesti. Vaihtoehto on lisätä sähköpostiviestin allekirjoitus manuaalisesti. Voit myös jättää nykyisen oletusallekirjoituksen asetuksen ennalleen ja poistaa allekirjoituksen avoinna olevasta viestistä. Voit myös luoda toisen allekirjoituksen, jota voi käyttää sähköpostiviesteissä tarvittaessa.

 • Lisää allekirjoitus manuaalisesti valitsemalla Lisää-välilehdessä Allekirjoitus ja valitsemalla allekirjoitus, jonka haluat näkyvän viestissä.

 • Jos haluat poistaa allekirjoituksen avoinna olevasta viestistä, valitse allekirjoitus viestin tekstiosasta ja paina Delete-näppäintä.

Allekirjoituksen käyttäminen monipuolisesti

Voit koristella sähköpostiviestien allekirjoituksen monella tavalla. Voit esimerkiksi lisätä erillisen allekirjoituksen, jossa on linkit yhteisöpalvelutiliisi. Voit myös lisätä allekirjoituksen ja liittää sen taustamalliin, jota käytetään ainoastaan, kun lähetät tiettyä yritystä, yhteisöä tai sosiaalista tapahtumaa koskevan sähköpostiviestin. Voit lisätä allekirjoituksen, joka on sähköinen käyntikortti, ja liittää sen sähköpostiviesteihin.

Facebook- tai Twitter-tilin linkin lisääminen

Voit lisätä allekirjoitukseen melkein mitä tahansa, kuten kuvakkeita, joissa on linkit Facebook- tai Twitter-profiiliisi. Tarvitset vain kuvatiedoston ja profiilisivusi verkko-osoitteen, jotta voit luoda seuraavan kaltaisen allekirjoituksen.

Tuomas Kankaanpää
Twitter-kuvake Facebook-kuvake

Hae yhteisöpalveluiden kuvakkeet

 1. Napsauta hiirenkakkospainikkeella Internet Explorer -sovelluksessa kutakin haluamaasi kuvaketta.

  Twitter-kuvake Facebook-kuvake LinkedIn-kuvake YouTube-kuvake

 2. Valitse Tallenna kuva nimellä ja tee jokin seuraavista:

  • Hyväksy annettu tiedostonimi.

   Tai

  • Muuta tiedoston nimeksi sitä edustavan yhteisöpalvelun nimi (kuten Facebook).

 3. Valitse kansioluettelosta työpöytä ja valitse Tallenna.

Yhteisöpalvelun linkkien lisääminen sähköpostiallekirjoitukseen

 1. Valitse Outlook-sovelluksen Aloitus-välilehdessä Uusi sähköposti.

 2. Valitse Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmästä Allekirjoitus > Allekirjoitukset.

 3. Valitse Viestin allekirjoitus ‑välilehdestä Uusi.

 4. Kirjoita allekirjoituksen nimi ja valitse OK.

 5. Kirjoita Muokkaa allekirjoitusta -ruutuun teksti, jonka haluat näkyvän uudessa allekirjoituksessa ja muokkaa merkinnän tyyliä muotoilun pikavalikoiman avulla.

  Vihje: Paina Enter, kun olet kirjoittanut uuden allekirjoituksen tekstin jotta lisäämäsi kuvakkeet kohdistetaan yhdelle riville.

 6. Valitse Kuva Kuva-painike , siirry Työpöytä-kansioon ja valitse sitten tallentamasi yhteisöpalvelun kuvake.

 7. Valitse Lisää > Hyperlinkki Hyperlinkki-painike .

 8. Kirjoita Osoite-ruutuun kuvaketta vastaava Facebook- tai Twitter-käyttäjätilin tai muun yhteisöpalvelun käyttäjätilin verkko-osoite — kuten http://www.facebook.com/käyttäjänimi — ja valitse OK.

  Huomautus: Jos lisättävänä on useita kuvakkeita, toista vaiheet 6 – 8 kunkin lisättävän kuvakkeen osalta.

 9. Lopeta uuden allekirjoituksen luominen valitsemalla OK.

 10. Valitse viestin tekstiosassa Viesti-välilehden Sisällytä -ryhmässä Allekirjoitus ja valitse juuri luomasi allekirjoitus.

Sähköisen käyntikortin lisääminen viesteihin

Kun liität sähköisen käyntikortin viestiin, vastaanottaja voi lisätä sen yhteystietoluetteloonsa. Kun lisäät kohteen Sähköinen käyntikortti sähköpostiallekirjoituksiin, vastaanottajat voivat napsauttaa allekirjoituksessa olevaa korttia (tai napsauttaa hiiren kakkospainikkeella .vcf-liitetiedostoa) ja tallentaa tiedot suoraan yhteystietoluetteloonsa.

Oman sähköisen käyntikortin luominen

Jos sinulla ei vielä ole sähköistä käyntikorttia, voit luoda tavallisen käyntikortin alla olevien ohjeiden mukaisesti. Voit viimeistellä sen myöhemmin lisäämällä esimerkiksi kuvan ja valitsemalla asettelun ja taustakuvan. Lisätietoja seuraavanlaisen sähköisen käyntikortin luomisesta on artikkelin Sähköisten käyntikorttien yhteystietojen luominen ja jakaminen kohdassa Uuden sähköisen käyntikortin luominen tai aiemmin luodun muokkaaminen.

Esimerkki sähköpostin allekirjoituksesta, jossa on Facebook- ja Twitter-kuvakkeet

 1. Avaa Outlook ja valitse Aloitus-välilehdessä Uudet kohteet > Yhteystieto.

 2. Tee seuraavat toimet Yhteystieto-lomakkeessa:

  • Kirjoita tiedot, jotka haluat jakaa muiden kanssa. Anna vähintään nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

  • Lisää kuva kaksoisnapsauttamalla kuvaruutua ja avaamalla tiedoston, jossa kuva sijaitsee.

  • Muuta käyntikortin muotoilua kaksoisnapsauttamalla käyntikortin kuvaa. Muuta käyntikortin rakennetta Käyntikortin muokkaaminen -valintaikkunan asetuksilla ja valitse OK, kun olet valmis.

 3. Valitse Tallenna ja sulje.

Käyntikortin liittäminen viestiin

 1. Valitse uuden viestin Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmästä Liitä kohde > Käyntikortti ja valitse sitten nimi luettelosta.

 2. Jos haluamasi nimi ei ole luettelossa, valitse Muut käyntikortit.

 3. .Valitse Lisää käyntikortti -valintaikkunan Tallennettu nimellä -sarakkeesta nimi, jonka haluat liittää viestiisi, ja valitse OK.

  Valintanauhan Muut käyntikortit -komento

  Huomautukset: 

  • Käyntikortti-luettelossa on 10 viimeksi viesteihin sähköisenä käyntikorttina lisättyä yhteyshenkilöiden nimeä.

  • Voit lisätä viestiin useita sähköisiä käyntikortteja.

  • Voit erottaa samat nimet Käyntikortti-valikossa valitsemalla Muut käyntikortit. Lisää käyntikortti -valintaikkunaan tulee lisätietoja, mukaan lukien kortin esikatselu.

  • Jos vedät uuteen viestiin käyntikortin Käyntikortit-näkymästä, lähetetään vain .vcf-tiedosto, kun viesti on lähetetty. Liitetty .vcf-tiedosto avaa yhteystietolomakkeen, jossa on kaikki tiedot, jotka vastaanottaja voi tallentaa yhteystietoluetteloon.

Katso myös

Sähköpostiviestien allekirjoituksen luominen Outlookissa

Sähköpostin allekirjoituksen muuttaminen

Automaattisten poissaolovastausten lähettäminen Outlook for Windowsista

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Office Outlook 2007

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×