Ali- ja yhteenvetotehtävien luominen

Hierarkian näyttäminen sisentämällä ja ulontamalla tehtäviä tarkoittaa tehtäväluettelon jäsentämistä. Sisennetystä tehtävästä tulee sen yläpuolella olevan tehtävän alitehtävä. Ylätason tehtävä puolestaan muuttuu yhteenvetotehtävä. Yhteenvetotehtävä koostuu alitehtävistä, ja se näyttää näiden yhdistetyt tiedot.

 1. Avaa Gantt-kaavio.

 2. Napsauta Tehtävän nimi -sarakkeessa tehtävää, jonka haluat sisentää.

 3. Valitse Tehtävä > Sisennä . Tehtävästä tulee alitehtävä.

 4. Siirrä tehtävä takaisin samalle tasolle sen yläpuolisen tehtävän kanssa napsauttamalla Ulonna . Tehtävä ei enää ole alitehtävä.

Yhteenvetotehtävien käyttäminen

 • Voit luoda projektin vaiheista ylätason näkymän piilottamalla osan alitehtävistä tai ne kaikki.

 • Kun siirrät tai poistat yhteenvetotehtäviä, Project siirtää tai poistaa sen kaikki alitehtävät. Ennen kuin poistat yhteenvetotehtävän, ulonna alitehtävät, jotka haluat säilyttää.

 • Voit muuttaa yhteenvetotehtävän kestoa muuttamatta jokaista alitehtävää. Ole kuitenkin varovainen, sillä yhteenvetotehtävän keston muuttaminen ei välttämättä muuta alitehtävien kestoja.

 • Muista linkittää tehtävät, kun olet tehnyt jäsennyksen. Ali- ja yhteenvetotehtävät luovat rakenteen, mutta ne eivät luo tehtävien riippuvuudet.

 • Vältä resurssien varaamista yhteenvetotehtäviin. Varaa ne sen sijaan alitehtäviin, sillä muuten et ehkä pysty selvittämään ylivarauksia.

  Huomautus    Yhteenvetotehtävät eivät laske kaikkia arvoja yhteen. Tietyt yhteenvetotehtävän arvot (kustannus ja työ) ovat alitehtävien arvojen summia, mutta toiset arvot (kesto ja perussuunnitelma) eivät ole.

Lisätietoa ali- ja yhteenvetotehtävistä

Käyttö: Project, Project 2013 StandardOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli