Ala- ja loppuviitteiden lisääminen tai luominen

Ala- ja loppuviitteitä käytetään tulostetuissa asiakirjoissa asiakirjan tekstiin liittyvien lisäselitysten, kommenttien ja viittausten kanssa. Alaviitteisiin voi lisätä esimerkiksi selventäviä kommentteja ja loppuviitteisiin käytetyt lähteet.

Huomautus:  Jos haluat luoda lähdeluettelon, voit käyttää Viittaukset-välilehden Lainaukset ja lähdeluettelo -ryhmässä olevia lähteiden ja lainausten luontiin ja hallintaan liittyviä komentoja.

Tämän artikkelin sisältö

Tietoja ala- ja loppuviitteistä

Ala- tai loppuviitteen lisääminen

Ala- tai loppuviitteiden numerointitavan muuttaminen

Ala- tai loppuviitteiden aloitusarvon muuttaminen

Ala- tai loppuviitteen jatkumishuomautuksen luominen

Ala- tai loppuviitteen erottimen muuttaminen tai poistaminen

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

Tietoja ala- ja loppuviitteistä

Ala- tai loppuviite koostuu kahdesta linkitetystä osasta, joita ovat huomautuksen viitemerkki ja sitä vastaava viitteen teksti.

Esimerkkejä asiakirjan ala- ja loppuviitteistä

1. Ala- ja loppuviitteen viitemerkit

2. Erotinviiva

3. Alaviitteen teksti

4. Loppuviitteen teksti

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteen lisääminen

Microsoft Word numeroi ala- ja loppuviitteet automaattisesti. Voit käyttää yhtä numerointia koko asiakirjassa tai erillistä numerointia asiakirjan kussakin osassa.

Ala- ja loppuviitteiden lisäys- ja muokkauskomennot ovat Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmässä.

Word 2010: Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmä

Lisää alaviite

Lisää loppuviite

Ala- ja loppuviite -valintaikkunan avain

Jos lisäät, poistat tai siirrät automaattisesti numeroituja viitteitä, Word numeroi alaviitteen ja loppuviitteen viitemerkit uudelleen.

Huomautus:  Jos asiakirjan alaviitteet on numeroitu väärin, asiakirjassa voi olla muokkausmerkintöjä. Kun hyväksyt muokkausmerkinnät, Word numeroi ala- ja loppuviitteet oikein.

 1. Napsauta tulostusasettelunäkymässä kohtaa, johon haluat lisätä viitemerkin.

 2. Valitse Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmässä Lisää alaviite tai Lisää loppuviite. Word lisää viitemerkin ja sijoittaa kohdistimen uuden ala- tai loppuviitteen tekstialueelle.

  Pikanäppäin  Voit lisätä alaviitteen painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ALT+F. Voit lisätä loppuviitteen painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ALT+D.

  Word sijoittaa oletusarvoisesti alaviitteet kunkin sivun loppuun ja loppuviitteet asiakirjan loppuun.

 3. Kirjoita viitteen teksti.

 4. Pääset palaamaan asiakirjassa olevaan viitemerkkiin kaksoisnapsauttamalla ala- tai loppuviitteen viitemerkkiä.

 5. Jos haluat muuttaa ala- tai loppuviitteiden sijaintia tai muotoilua, napsauta Ala- ja loppuviite -valintaikkunan avainta ja tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat muuntaa loppuviitteet alaviitteiksi tai alaviitteet loppuviitteiksi, valitse Sijainti-kohdassa Alaviitteet tai Loppuviitteet ja valitse sitten Muunna. Valitse Muunna viitteet -valintaikkunassa OK.

  • Jos haluat muuttaa numerointitapaa, valitse haluamasi vaihtoehto Lukumuoto-ruudusta ja valitse sitten Käytä.

  • Jos haluat käyttää mukautettua merkkiä perinteisen lukumuodon sijaan, valitse Oma merkintä -kohdan vieressä Merkki ja valitse merkkivalikoimasta haluamasi merkki. Aiemmin lisätyt viitemerkit säilyvät ennallaan, mutta uudet merkit tulevat näkyviin valitsemasi merkin mukaisina.

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteiden numerointitavan muuttaminen

 1. Aseta kohdistin asiakirjan osaan, jonka alaviitteiden tai loppuviitteiden muotoa haluat muuttaa. Jos asiakirjaa ei ole jaettu osiin, aseta kohdistin mihin tahansa asiakirjan kohtaan.

 2. Napsauta Viittaukset-välilehdessä Ala- ja loppuviite -valintaikkunan avainta.

 3. Valitse Alaviitteet tai Loppuviitteet.

 4. Valitse Lukumuoto-ruutuun haluamasi vaihtoehto.

 5. Valitse Käytä.

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteiden aloitusarvon muuttaminen

Word numeroi alaviitteet automaattisesti alkaen numerosta 1 ja loppuviitteet alkaen merkistä i. Voit myös valita jonkin toisen aloitusarvon.

Huomautus:  Jos asiakirjan alaviitteet on numeroitu väärin, asiakirjassa voi olla muokkausmerkintöjä. Kun hyväksyt muokkausmerkinnät, Word numeroi ala- ja loppuviitteet oikein.

 1. Napsauta Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmässä Ala- ja loppuviite -valintaikkunan avainta.

  Word 2010:n Ala- ja loppuviite -valintaikkunan avain

 2. Valitse Aloitus-ruutuun haluamasi aloitusarvo.

 3. Valitse Käytä.

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteen jatkumishuomautuksen luominen

Jos ala- tai loppuviite on niin pitkä, ettei se mahdu sivulle, voit luoda lukijoita varten jatkumishuomautuksen, joka ilmoittaa alaviitteen tai loppuviitteen jatkumisesta seuraavalle sivulle.

 1. Varmista, että olet luonnosnäkymässä, valitsemalla Näytä-välilehdessä Luonnos.

 2. Valitse Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmässä Näytä huomautukset.

 3. Jos asiakirjassa on sekä ala- että loppuviitteitä, näyttöön tulee siitä ilmoittava sanoma. Valitse Näytä alaviitealue tai Näytä loppuviitealue ja valitse OK.

 4. Valitse viiteruudun luettelosta Alaviitteen jatkumishuomautus tai Loppuviitteen jatkumishuomautus.

 5. Kirjoita viiteruutuun teksti, jonka haluat näkyvän jatkumishuomautuksessa.

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteen erottimen muuttaminen tai poistaminen

Word erottaa asiakirjan tekstin ala- ja loppuviitteistä lyhyellä vaakaviivalla, jota kutsutaan viitteen erottimeksi. Jos viite jatkuu seuraavalle sivulle, Word käyttää pidempää viivaa, jota kutsutaan viitteen jatkumiserottimeksi. Voit mukauttaa erottimia lisäämällä tekstiä tai grafiikkaa.

 1. Varmista, että olet luonnosnäkymässä, valitsemalla Näytä-välilehdessä Luonnos.

 2. Valitse Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmässä Näytä huomautukset.

 3. Valitse viiteruudun luettelosta erotin, jota haluat muuttaa tai jonka haluat poistaa.

  1. Voit muuttaa asiakirjan tekstin ja viitteiden välistä erotinta valitsemalla Alaviitteen erotin tai Loppuviitteen erotin.

  2. Voit muuttaa edelliseltä sivulta jatkuvien viitteiden erotinta valitsemalla Alaviitteen jatkumiserotin tai Loppuviitteen jatkumiserotin.

 4. Valitse erotin ja tee haluamasi muutokset:

  • Jos haluat poistaa erottimen, paina DEL-näppäintä.

  • Jos haluat muokata erotinta, lisää ClipArt-erotinviiva tai kirjoita tekstiä.

  • Voit palauttaa oletuserottimen valitsemalla Palauta.

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

Kun haluat poistaa viitteen, älä poista viitteen tekstiä, vaan poista asiakirjaikkunassa oleva viitemerkki.

Viitemerkki asiakirjassa

1. Viitemerkki

Jos poistat automaattisesti numeroidun viitemerkin, Word numeroi viitteet uudelleen uuteen järjestykseen.

Viitteen poistaminen

 • Valitse asiakirjassa poistettavan ala- tai loppuviitteen viitemerkki ja paina DEL-näppäintä.

Sivun alkuun

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×