Ala- ja loppuviitteiden lisääminen tai luominen

Ala- ja loppuviitteitä käytetään tulostetuissa asiakirjoissa asiakirjan tekstin selityksinä, kommentteina ja viittauksina. Voit käyttää alaviitteitä kommentteihin ja loppuviitteitä lähteiden luettelemiseen.

Huomautus   Jos haluat luoda lähdeluettelon, voit käyttää Viitteet-välilehden Viite- ja lähdeluettelo ­ryhmän viite- ja lähdeluettelon luomis- ja hallintakomentoja.

Tämän artikkelin sisältö

Tietoja ala- ja loppuviitteistä

Ala- tai loppuviitteen lisääminen

Ala- tai loppuviitteiden numerointitavan muuttaminen

Ala- tai loppuviitteiden aloitusarvon muuttaminen

Ala- tai loppuviitteen jatkumishuomautuksen luominen

Ala- tai loppuviitteen erottimen muuttaminen tai poistaminen

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

Huomautuksen poistaminen

Tietoja ala- ja loppuviitteistä

Ala- ja loppuviite koostuu kahdesta linkitetystä osasta, huomautuksen viitemerkki ja sitä vastaavasta viitetekstistä. 

1. Ala- ja loppuviitteen viitemerkit

2. Erotinviiva

3. Alaviitteen teksti

4. Loppuviitteen teksti

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteen lisääminen

Microsoft Word numeroi ala-ja loppuviitteet automaattisesti. Voit käyttää yhtä numerointia koko asiakirjassa tai erillistä numerointia asiakirjan kussakin osa.

Loppuviitteiden lisäämis- ja muokkaamiskomennot ovat Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmässä.

Lisää alaviite

Lisää loppuviite

Ala- ja loppuviite -valintaikkunan avain

Jos lisäät, poistat tai siirrät automaattisesti numeroituja viitemerkkejä, Word numeroi alaviitteen ja loppuviitteen viitemerkit uudelleen.

Huomautus   Jos asiakirjan alaviitteet on numeroitu väärin, asiakirjassa voi olla muokkausmerkintöjä. Kun hyväksyt muokkausmerkinnät, Word numeroi ala- ja loppuviitteet oikein.

 1. Valitse tulostusasettelunäkymä paikka, johon haluat lisätä viitemerkin.

 2. Valitse Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmästä Lisää alaviite tai Lisää loppuviite. Word lisää huomautuksen viitemerkin ja siirtää kohdistuksen uuden ala- tai loppuviitteen tekstialueeseen.

  Pikanäppäin  Voit lisätä alaviitteen painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ALT+F. Voit lisätä loppuviitteen painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ALT+D.

  Word sijoittaa oletusarvoisesti alaviitteet kunkin sivun loppuun ja loppuviitteet asiakirjan loppuun.

 3. Kirjoita viitteen teksti.

 4. Palaa asiakirjassa olevaan viitemerkkiin kaksoisnapsauttamalla ala- tai loppuviitettä.

 5. Voit muuttaa ala- ja loppuviitteiden sijaintia tai muotoilua napsauttamalla Ala- ja loppuviite ­valintaikkunan avainta ja toimimalla seuraavasti:

  • Jos haluat muuntaa loppuviitteet alaviitteiksi tai alaviitteet loppuviitteiksi, valitse Sijainti-kohdasta koko Alaviitteet tai Loppuviitteet ja valitse sitten Muunna. Valitse Muunna viitteet -valintaikkunassa OK.

  • Jos haluat muuttaa numerointitapaa, valitse haluamasi muotoilu Lukumuoto-ruudusta ja valitse sitten Käytä.

  • Jos haluat käyttää mukautettua merkkiä perinteisen lukumuodon sijasta, valitse Oma merkintä -kohdan vierestä Merkki ja valitse sitten merkki käytettävissä olevien viitemerkkien joukosta. Tämä ei muuta aiemmin käytettyjä symboleja. Se ainoastaan lisää uusia.

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteiden numerointitavan muuttaminen

 1. Aseta kohdistin siihen osa, jonka alaviitteiden tai loppuviitteiden muotoa haluat muuttaa. Jos asiakirjaa ei ole jaettu osiin, aseta kohdistin mihin tahansa asiakirjan kohtaan.

 2. Napsauta Viittaukset-välilehdessä Ala- ja loppuviite ­valintaikkunan avainta.

 3. Valitse Alaviitteet tai Loppuviitteet.

 4. Valitse haluamasi numerointitapa Numerointitapa-luettelosta.

 5. Valitse Käytä.

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteiden aloitusarvon muuttaminen

Word numeroi alaviitteet automaattisesti alkaen numerosta 1 ja loppuviitteet alkaen merkistä i. Voit myös valita jonkin toisen aloitusarvon.

Huomautus   Jos asiakirjan alaviitteet on numeroitu väärin, asiakirjassa voi olla muokkausmerkintöjä. Kun hyväksyt muokkausmerkinnät, Word numeroi ala- ja loppuviitteet oikein.

 1. Napsauta Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmässä Ala- ja loppuviite ­valintaikkunan avainta.

 2. Valitse Aloitus-ruudusta haluamasi aloitusarvo.

 3. Valitse Käytä.

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteen jatkumishuomautuksen luominen

Jos ala- tai loppuviite on niin pitkä, että se ei mahdu sivulle, voit luoda lukijoita varten jatkumishuomautuksen, joka kertoo alaviitteen tai loppuviitteen jatkuvan seuraavalle sivulle.

 1. Varmista, että olet luonnosnäkymässä, valitsemalla Näytä-välilehdestä Luonnos.

 2. Valitse Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmästä Näytä huomautukset.

 3. Jos asiakirja sisältää sekä alaviitteitä että loppuviitteitä, näyttöön tulee sanoma. Valitse Näytä alaviitealue tai Näytä loppuviitealue ja valitse OK.

 4. Valitse huomautusruudusta Alaviitteen jatkumishuomautus tai Loppuviitteen jatkumishuomautus.

 5. Kirjoita huomautusruutuun teksti, jonka haluat näkyvän jatkumishuomautuksessa.

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteen erottimen muuttaminen tai poistaminen

Word erottaa asiakirjan tekstin ala- ja loppuviitteistä lyhyellä vaakaviivalla, jota kutsutaan viitteen erottimeksi. Jos viite menee yli reunan seuraavalle sivulle, Word tulostaa pidemmän viivan, jota kutsutaan viitteen jatkumiserottimeksi. Voit mukauttaa erottimet lisäämällä tekstin tai grafiikan.

 1. Varmista, että olet luonnosnäkymässä, valitsemalla Näytä-välilehdestä Luonnos.

 2. Valitse Viittaukset-välilehden Alaviitteet-ryhmästä Näytä huomautukset.

 3. Valitse viiteruutuluettelosta erotin, johon haluat tehdä muutoksia tai jonka haluat poistaa.

  1. Voit muuttaa asiakirjan tekstin ja viitteiden välistä erotinta valitsemalla Alaviitteen erotin tai Loppuviitteen erotin.

  2. Voit muuttaa edelliseltä sivulta jatkuvien viitteiden erotinta valitsemalla Alaviitteen jatkumiserotin tai Loppuviitteen jatkumiserotin.

 4. Valitse erotin ja tee muutokset:

  • Jos haluat poistaa erottimen, paina DELETE-näppäintä.

  • Jos haluat muokata erotinta, lisää ClipArt-jakoviiva tai kirjoita tekstiä.

  • Voit palauttaa oletuserottimen valitsemalla Palauta.

Sivun alkuun

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

Kun haluat poistaa viitteen, älä poista viitteen tekstiä. Poista sen sijaan asiakirjaikkunassa oleva viitemerkki.

1. Viitemerkki

Jos poistat automaattisesti numeroidun viitemerkin, Word numeroi viitteet uudelleen uudessa järjestyksessä.

Huomautuksen poistaminen

 • Valitse asiakirjassa poistettavan ala- tai loppuviitteen viitemerkki ja paina DEL-näppäintä.

Sivun alkuun

Käyttö: Word 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli