Office
Kirjaudu sisään

Aikataulun pikkukuvan näyttävän aikajakson luominen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Projektin välitavoitteiden esittäminen muille on helppoa aikajanojen avulla. Aikajana on vaaka- tai pystysuuntainen viiva, joka esittää projektin elinkaarta projektin vaiheet ja välitavoitteet ilmaisevien osoittimien avulla. 


Aikajanakaavio

Perusaikajanan luominen

Ensimmäinen vaihe aikajanan luomisessa on valita projektin elinkaarta kuvaava aikajanamuoto. Aikajanamuoto on perustus, johon lisäät projektin välitavoitteet ja tapahtumat. Voit valita aikajanoille eri tyylejä, kuten Lieriön tai Viivan.

Aikajanojen tyylit

Perusaikajanan luominen

 1. Avaa Visio- Aikajana -mallin.

 2. Vedä Aikajanan muodot-kaavaimesta yksi kuudesta aikajanamuodosta (lohko, viiva, viivain, jaettu tai lieriö) piirustussivulle.

  Näkyviin tulee Määritä aikajana -valintaikkuna.

 3. Kirjoita Ajanjakso-välilehden Alku-ruutuun projektin aloituspäivämäärä tai valitse se avattavasta kalenterista.

 4. Kirjoita Loppu-ruutuun projektin lopetuspäivämäärä tai valitse se avattavasta kalenterista.

 5. Valitse Aika-asteikko-luettelosta aikajanan aikayksikkö.

 6. Jos valitset aikayksiköksi Viikkoa, voit valita viikon aloituspäivän.

 7. Valitse Kellonajan muoto -välilehden Kieli -ruudusta haluamasi aikajanan kieli.

 8. Älä poista Näytä aloitus- ja lopetuspäivämäärät aikajanalla -valintaruudun valintaa, jos haluat, että vaiheissa 4 ja 5 valitsemasi aloitus- ja lopetuspäivämäärät näkyvät aikajanan päissä.

 9. Valitse ensimmäisestä Päivämäärämuoto-luettelosta päivämäärien ulkoasu.

 10. Älä poista Näytä välin aika-asteikon osoittimet aikajanalla -valintaruudun valintaa, jos haluat jokaisen aika-asteikon aikayksikön (vaiheessa 6 määritetyn yksikön) näkyvän aikajanalla.

 11. Valitse toisesta Päivämäärämuoto-luettelosta yksiköiden ulkoasu.

 12. Älä poista Päivitä päivämäärät automaattisesti, kun osoittimia siirretään -valintaruudun valintaa. Näin varmistat, että osoittimiin liittyvät päivämäärät päivittyvät automaattisesti, kun siirrät välitavoitteita, aikavälejä tai muita aikajanan osoittimia.

 13. Valitse OK.

Huomautus: Jos haluat muuttaa mitä tahansa näistä asetuksista myöhemmin, voit avata Määritä aikajana -valintaikkunan napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella aikajanaa ja valitsemalla sitten Määritä aikajana.

Sivun alkuun

Välitavoitteiden, aikavälien ja osoittimien lisääminen

Kun perusaikajana on luotu ja paikallaan, voit aloittaa tärkeiden tietojen lisäämisen. Voit lisätä osoittimia, jotka osoittavat tärkeät välitavoitteet ja tapahtumat.

Osoittimen tyyppi

Käytä:

Välitavoite

Osoittamaan tiettyä välitavoitteen päivämäärää aikajanalla (esimerkiksi päivämäärää, jolloin kirjan käsikirjoitus pitää antaa kustantajalle).

Väli

Osoittamaan kriittistä ajanjaksoa aikajanalla (esimerkiksi ensimmäisen vedoksen kirjoittamiseen tarvittavaa aikaa). Valitse aikavälin muoto, joka sopii aikajanan tyyliin.

Kuluva päivä -osoitin

Ilmaisemaan aikaa, joka on kulunut projektin alkamisesta. Kuluva päivä -osoitin siirtyy automaattisesti, kun todellinen päivämäärä muuttuu, ja näyttää yhdellä silmäyksellä aikataulun tilanteen suhteessa seuraavaan määräpäivään.

Aikajana, jolla on välitavoitteita ja aikavälejä.

Välitavoitteen osoittaminen aikajanalla

 1. Vedä välitavoitemuoto Aikajanan muodot -kaavaimesta ja pudota se suoraan aikajanan päälle.

 2. Kirjoita Määritä välitavoite -valintaikkunassa välitavoitteen päivämäärä ja kellonaika tai valitse ne avattavasta kalenterista.

 3. Kirjoita välitavoitteen kuvaus Kuvaus-ruutuun.

 4. Valitse Päivämäärämuoto-luettelosta päivämäärän ulkoasu.

 5. Valitse OK.

Vihje: Jos haluat muuttaa nopeasti välitavoitteen päivämäärää, vedä välitavoite haluamaasi kohtaan aikajanalla. Välitavoitteen päivämäärä muuttuu vastaamaan uutta sijaintia aikajanalla.

Ajanjakson osoittaminen aikajanalla

 1. Vedä aikavälimuoto Aikajanan muodot -kaavaimesta ja pudota se suoraan aikajanan päälle.

 2. Kirjoita Aloituspäivämäärä ja Lopetuspäivämäärä -ruutuihin ajanjakson aloitus- ja lopetuspäivämäärät tai valitse ne avattavasta kalenterista.

 3. Kirjoita aikavälin kuvaus Kuvaus-ruutuun.

 4. Valitse Päivämäärämuoto-luettelosta päivämäärien ulkoasu.

 5. Valitse OK.

Vihje: Jos haluat muuttaa nopeasti aikavälin ajanjaksoa, vedä vihreistä valintakahvoista tai siirrä aikaväli haluamaasi kohtaan aikajanalla. Aikavälin päivämäärä muuttuu vastaamaan uutta sijaintia aikajanalla.

Tekstin siirtäminen aikajanalta

Aikajanat saattavat joskus olla täynnä tietoja. Jos haluat aikajanastasi luettavamman, voit siirtää tekstit pois itse aikajanalta kuvassa esitetyllä tavalla.

Tekstin siirtäminen aikajanalta

1. Valitse aikaväli napsauttamalla keltaista hallintakahvaa.

2. Vedä hallintakahva aikavälimuodon päälle, kun haluat siirtää tekstin parempaan sijaintikohtaan.

3. Aikavälin alku ja loppu merkitään aina automaattisesti hakasulkumerkillä.

Kuluneen ajan osoittaminen aikajanalla

 1. Vedä Kulunut aika -muoto Aikajanan muodot -kaavaimesta ja pudota se suoraan aikajanan päälle. Muodon vasen pää asettuu aikajanan aloituskohtaan ja toinen pää nykyisen päivän kohdalle.

 2. Vedä Kuluva päivä -osoitin -muoto Aikajanan muodot -kaavaimesta aikajanalle.

 3. Muoto sijoitetaan nykyisen todellisen päivämäärän kohdalle.


Kulunut aika aikajanalla

Aina, kun avaat aikajanapiirustuksen, jossa on Kulunut aika- tai Kuluva päivä -osoitin -muoto, muodot siirtyvät nykyisen todellisen päivämäärän kohdalle.

Sivun alkuun

Aikajanan osan tietojen näyttäminen

Voit laajentaa olemassa olevan aikajanan osan toiseksi aikajanaksi, jolla voit näyttää enemmän yksityiskohtia. Laajennettu aikajana edustaa alkuperäisen aikajanan osaa, mutta voit käsitellä sitä itsenäisesti. Voit lisätä laajennetulle aikajanalle välitavoitteita tai aikavälejä aivan samalla tavalla kuin alkuperäiselle aikajanalle. Jos lisäät alkuperäiselle aikajanalle välitavoitteen tai aikavälin, se lisätään myös laajennetulle aikajanalle. Jos taas lisäät laajennetulle aikajanalle välitavoitteen tai aikavälin, sitä ei lisätäkään alkuperäiselle aikajanalle.

Huomautus: Laajennetun aikajanan luomiseen vaaditaan piirustussivulla jo oleva aikajana.

Osan tietojen näyttäminen

 1. Vedä sivulle Aikajanamuodot-kaavaimen Laajennettu aikajana -muoto.

 2. Määritä Määritä aikajana -valintaikkunan Ajanjakso- ja Aikamuoto-välilehdissä laajennetun aikajanan asetukset ja valitse sitten OK. (Aloitus- ja lopetuspäivämäärien täytyy sisältyä alkuperäisen aikajanan ajanjaksoon.)

 3. Laajennettu aikajana näkyy piirustussivulla, ja siinä näkyvät seuraavat asiat:

  • Harmaat katkoviivat liittävät kaksi aikajanaa ja osoittavat, mitä osaa alkuperäisestä aikajanasta laajennettu aikajana edustaa.

  • Jaetut välitavoitteet ja aikavälit. Nämä synkronoidaan automaattisesti niin, että jos niitä muutetaan yhdellä aikajanalla, ne muuttuvat myös toisella.

   Huomautus: Laajennettu aikajana käyttää oletusarvoisesti samoja muotolajeja kuin alkuperäinen aikajana. Jos haluat muuttaa muotolajia, napsauta laajennettua aikajanaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Aseta aikajanan tyyppi.

Vihje: Jos haluat muuttaa nopeasti laajennetun aikajanan ajanjaksoa, vedä keltaisista hallintakahvoista. Laajennetun aikajanan päivämäärä muuttuu vastaamaan uutta sijaintia aikajanalla.

Sivun alkuun

Aikajanan tarkentaminen

Väistämättä välitavoitteiden päivämäärät, ennusteet siitä, miten kauan jokin prosessi kestää, ja jopa projektin lopetuspäivämäärät muuttuvat. Voit helposti muuttaa ja tarkentaa Visio-aikajanaa vastaamaan muutoksia.

Muutettava asia

Toimenpide

Projektin aloitus- tai lopetuspäivämäärät

 • Napsauta aikajanamuotoa hiiren kakkospainikkeella, valitse Määritä aikajana ja valitse sitten Ajanjakso-välilehti. Kirjoita tai valitse uudet aloitus- tai lopetuspäivämäärät ja valitse OK.

Aikajanapalkin jakokohtien määrä

 • Napsauta aikajanamuotoa hiiren kakkospainikkeella, valitse Määritä aikajana ja sitten Ajanjakso-välilehti. Valitse Aika-asteikko-luettelosta uusi aikayksikkö ja valitse sitten OK

Aikajanan päivämäärien ja jakokohtien näkyvyys

 • Napsauta aikajanamuotoa hiiren kakkospainikkeella, valitse Määritä aikajana ja sitten Kellonajan muoto -välilehti. Valitse Muotoilu-kohdassa valintaruudut, joilla määritetään näytetäänkö vai piilotetaanko päivämäärät tai aika-asteikon osoittimet aikajanalla, tai poista valintaruutujen valinnat. Valitse OK.

Aikajanapalkin nuolenpäiden ulkoasu

 • Napsauta aikajanamuotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytä aloitusnuolenpää tai Näytä lopetusnuolenpää.

Välitavoitteen tyyppi

 • Napsauta välitavoitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Aseta välitavoitteen tyyppi. Valitse haluamasi tyyli Välitavoitteen tyyppi -luettelosta ja valitse OK.

Aikavälin tyyppi

 • Napsauta aikavälimuotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Aseta aikavälin tyyppi. Valitse haluamasi tyyli ja valitse sitten OK.

Välitavoitepäivämäärä

 • Napsauta välitavoitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Määritä välitavoite. Kirjoita haluamasi päivämäärä ja valitse OK.

Ajanjakson päivämäärät

 • Napsauta aikaväliä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Määritä aikaväli. Kirjoita haluamasi päivämäärät ja valitse OK.

Välitavoitteen tai ajanjakson kuvaus

 • Kaksoisnapsauta välitavoitteeseen tai aikaväliin liitettyä tekstiä. Valitse kuvaus ja kirjoita haluamasi uusi kuvaus.

Välitavoitteeseen, aikaväliin tai Kuluva päivä -osoittimeen liittyvän tekstin sijainti

 • Valitse muoto. Vedä hallintakahvasta, kun haluat muuttaa tekstin etäisyyttä aikajanapalkista tai tekstin kulmaa.

Päivämäärämuoto

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella aikajanaa, välitavoitetta tai aikaväliä ja valitse sitten Määritä aikajana, Määritä välitavoite tai Määritä aikaväli. Valitse haluamasi muoto Päivämäärämuoto-luettelosta ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×