Aiemmin luodun kaavion tietojen päivittäminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Kun kaavio on luotu, sen laskentataulukko-lähdetietoja joudutaan ehkä muuttamaan. Microsoft Office Excel tarjoaa useita päivitysvaihtoehtoja, joilla nämä muutokset voidaan ottaa kaaviossa käyttöön. Voit päivittää kaavion välittömästi käyttämällä muutettuja arvoja tai voit dynaamisesti muuttaa kaavion pohjana olevia lähdetietoja. Voit päivittää kaavion myös lisäämällä, muuttamalla tai poistamalla tietoja.

Kaavion pohjana olevien tietojen muuttaminen

Kun päivität kaavion pohjana olevat tiedot, myös kaavion tiedot ja ulkoasu muuttuvat. Muutosten laajuus määräytyy sen mukaan, miten määrität kaavion tietolähteen. Voit automaattisesti päivittää laskentataulukon muuttuneet arvot kaavioon tai voit käyttää dynaamisia keinoja kaavion pohjana olevien tietojen muuttamiseen.

Muuttuneiden laskentataulukon arvojen automaattinen päivittäminen olemassa olevaan kaavioon

Kaavion arvot on linkitetty laskentataulukon tietoihin, joiden pohjalta kaavio on luotu. Kun laskentatavan asetukset on määritetty automaattisiksi (Kaavat-välilehti, Laskentatapa-ryhmä, Laskentatavan asetukset -painike), laskentataulukkoon tekemäsi muutokset ilmestyvät automaattisesti kaavioon.

Huomautus: Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva Excel 2007> Excelin asetukset> kaavat > Laskenta > Laskenta-asetukset.

 1. Avaa laskentataulukko, joka sisältää kaavioon merkityt tiedot.

 2. Kirjoita haluamiisi soluihin uudet arvot.

 3. Paina ENTER-näppäintä.

Olemassa olevan kaavion pohjana olevien tietolähteiden dynaaminen muuttaminen

Jos haluat, että kaavion tietolähde kasvaa dynaamisesti, tarjolla on kaksi eri lähestymistapaa. Kaavion pohjana voi käyttää Excel-taulukon tietoja tai määritettyä nimeä.

Excel-taulukon käyttäminen kaavion pohjana

Jos luot solualue perusteella luotua kaaviota, tietojen alkuperäinen alueen sisällä päivitykset näkyvät kaavion. Mutta voit laajentaa alueen koon rivejä ja sarakkeita lisäämällä ja muuttaa kaavion tiedot ja ulkoasu, sinun on vaihdettava alkuperäisen tietolähteen kaavion muuttamalla solualue, jonka perusteella kaavion.

Jos kaavion tietoja tai ulkoasua halutaan muuttaa, kun tietolähde laajenee, kaavion pohjana olevana tietolähteenä voidaan käyttää Excel-taulukkoa.

 1. Napsauta kaaviota, jonka lähdetietojen solualuetta haluat muuttaa.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Merkitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunaan tietoalueen sijainti ja napsauta sitten OK.

 4. Siirry tietoalueen sijaintiin ja napsauta mitä tahansa tietoalueen solua.

 5. Valitse Lisää-välilehden Taulukot-ryhmästä Taulukko.

  Excelin valintanauhan kuva

  Pikanäppäin: paina CTRL + L tai CTRL + T.

Määritetyn nimen käyttäminen kaavion pohjana

Toinen tapa muuttaa kaavion tietoja ja ulkoasua dynaamisesti tietolähteen kasvaessa on käyttää määritettyä nimeä SIIRTYMÄ-funktion kanssa. Tätä tapaa kannattaa käyttää, kun tarvitaan myös Excelin aiemmissa versioissa toimiva ratkaisu.

Lisätietoja on artikkelissa käyttämisestä määritettyjen nimien päivittäminen automaattisesti Excel-kaavion alueen.

Tietojen lisääminen olemassa olevaan kaavioon

On monia keinoja lisätä lähdetietoja olemassa olevaan kaavioon. Toinen arvosarja voidaan lisätä nopeasti, samaan laskentataulukkoon upotettuun kaavioon voidaan lisätä tietoja vetämällä alueiden koonmuuttokahvoja, tai lisää laskentataulukkotietoja voidaan kopioida, kun kyseessä on upotettu kaavio tai erillinen kaaviotaulukko.

Arvosarjan lisääminen kaavioon

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä toisen arvosarjan.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunan Selitteen osat (sarja) -kohdassa Lisää.

 4. Tee Muokkaa sarjaa -valintaikkunassa seuraavasti:

  • Kirjoita Sarjan nimi -ruutuun haluamasi nimi sarjalle tai valitse nimi laskentataulukosta.

  • Kirjoita Sarjojen arvot -ruutuun viittaus sen arvosarjan tietoalueeseen, jonka haluat lisätä, tai valitse alue laskentataulukosta.

   Voit napsauttaa Sarjan nimi- tai Sarjojen arvot -valintaruudun oikealla puolella olevaa Kutista valintaikkuna -painiketta Tiivistys-painike   ja valita sitten alueen, jota haluat käyttää laskentataulukon taulukkona. Kun olet valmis, voit tuoda koko valintaikkunan näyttöön napsauttamalla Kutista valintaikkuna -painiketta uudelleen.

   Jos käytät nuolinäppäimiä osoittimen asettamiseen viittauksen kirjoittamista varten, voit painaa F2-painiketta varmistaaksesi, että olet muokkaustilassa. Painamalla F2-painiketta uudelleen siirryt takaisin osoita-tilaan. Nykyisen tilan voi tarkistaa tilarivistä.

Tietojen lisääminen upotettuun kaavioon vetämällä alueen koonmuuttokahvoja

Jos olet luonut upotetun kaavion vierekkäisistä soluista, voit lisätä tietoja vetämällä lähdetietoalueen koonmuuttokahvoista. Kaavion on oltava samassa laskentataulukossa kaavion pohjana käytettyjen tietojen kanssa.

 1. Kirjoita kaavioon lisättävät arvot ja otsikot olemassa olevien laskentataulukon tietojen vieressä oleviin soluihin.

 2. Napsauta kaaviota, niin näet koonmuuttokahvat laskentataulukon lähdetietojen ympärillä.

 3. Tee laskentataulukossa jokin seuraavista:

  • Voit lisätä uusia luokkia ja arvosarjoja kaavioon vetämällä sinistä koonmuuttokahvaa niin, että uudet tiedot ja otsikot mahtuvat suorakulmion sisään.

  • Voit lisätä pelkkiä uusia arvosarjoja vetämällä vihreää koonmuuttokahvaa niin, että uudet tiedot ja otsikot mahtuvat suorakulmion sisään.

  • Voit lisätä uusia luokkia ja arvopisteitä vetämällä purppuran väristä koonmuuttokahvaa niin, että uudet tiedot ja luokat mahtuvat suorakulmion sisään.

Laskentataulukon tietojen kopioiminen kaavioon

Jos upotettu kaavio on luotu alueesta, jonka solut eivät ole vierekkäin, tai jos kaavio on erillisessä kaaviotaulukossa, kaavioon voidaan kopioida lisää laskentataulukkotietoja.

 1. Valitse laskentataulukosta ne solut, jotka sisältävät kaavioon lisättävät tiedot.

  Jos haluat lisätä kaavioon myös uusien tietojen sarake- tai riviotsikon, valitse myös otsikon sisältävä solu.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi Painikkeen kuva .

  Excelin valintanauhan kuva

  Pikanäppäin: Paina näppäinyhdistelmää CTRL+C.

 3. Napsauta kaaviotaulukkoa tai upotettua kaaviota, johon haluat liittää kopioidut tiedot.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Liitä tiedot kaavioon valitsemalla Aloitus-välilehden Leikepöytä‑ryhmässä Liitä Painikkeen kuva .

   Pikanäppäin: paina näppäinyhdistelmää CTRL + V.

  • Voit määrittää, miten kopioidut tiedot piirretään kaavioon napsauttamalla Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä-painikkeen nuolta. Napsauta sitten Liitä määräten ja valitse haluamasi asetukset.

Olemassa olevan kaavion tietojen muuttaminen

Voit muuttaa aiemmin luotua kaaviota muuttamalla solualuetta, johon kaavio perustuu, tai muokkaamalla yksittäisiä kaaviossa näkyviä arvosarjoja. Voit myös muuttaa vaaka-akselin (luokka) akseliotsikoita.

Kaavion pohjana olevan solualueen muuttaminen

 1. Napsauta kaaviota, jonka lähdetietojen solualuetta haluat muuttaa.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Varmista, että koko Kaavion tietoalue -ruudussa oleva viittaus on valittu Tietolähteen valitseminen -valintaikkunassa.

  Voit napsauttaa Kaavion tietoalue -ruudun oikealla puolella olevaa Kutista valintaikkuna -painiketta Tiivistys-painike  ja valita sitten alueen, jota haluat käyttää laskentataulukon taulukkona. Kun olet valmis, voit tuoda koko valintaikkunan näyttöön napsauttamalla Kutista valintaikkuna -painiketta uudelleen.

 4. Valitse laskentataulukosta ne solut, jotka sisältävät kaavioon tarvittavat tiedot.

  Jos haluat lisätä sarake- ja riviotsikot kaavioon, valitse myös nämä otsikot sisältävät solut.

  Jos käytät nuolinäppäimiä osoittimen asettamiseen viittausta kirjoittaessa, voit painaa F2-painiketta varmistaaksesi, että olet muokkaustilassa. Painamalla F2-painiketta uudelleen siirryt takaisin osoita-tilaan. Nykyisen tilan voi tarkistaa tilarivistä.

Kaaviossa näkyvän arvosarjan muokkaaminen tai nimeäminen uudelleen

Olemassa olevien arvosarjojen nimiä ja arvoja voi muuttaa ilman, että sillä on vaikutusta laskentataulukon tietoihin.

 1. Napsauta kaaviota, joka sisältää muutettavan arvosarjan.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunan Selitteen osat (sarja) -kohdassa arvosarja, jonka haluat muuttaa, ja napsauta sitten Muokkaa.

 4. Jos haluat nimetä arvosarjan uudelleen, kirjoita Sarjan nimi -ruutuun haluamasi nimi tai valitse nimi laskentataulukosta. Kirjoitettu nimi näkyy kaavion selitteessä, mutta sitä ei lisätä laskentataulukkoon.

 5. Jos haluat muuttaa arvosarjan tietoaluetta, kirjoita Sarjojen arvot -ruutuun viittaus sen arvosarjan tietoalueeseen, jonka haluat lisätä, valitse alue laskentataulukosta tai kirjoita arvot ruutuihin. Kirjoitettuja arvoja ei lisätä laskentataulukkoon.

  Jos kyseessä on pistekaavio, X-sarjan arvot- ja Y-sarjan arvot -ruudut tulevat näkyviin, jolloin voit muuttaa näiden arvojen tietoaluetta. Jos kyseessä on kuplakaavio, X-sarjan arvot- ja Y-sarjan arvot sekä Sarjan kuplakoko -ruudut tulevat näkyviin, jolloin voit muuttaa näiden arvojen tietoaluetta.

Kunkin sarjaruudun kohdalla voit napsauttaa Sarjan nimi- tai Sarjojen arvot -valintaruudun oikealla puolella olevaa Kutista valintaikkuna -painiketta Tiivistys-painike   ja valita sitten alueen, jota haluat käyttää laskentataulukon taulukkona. Kun olet valmis, voit tuoda koko valintaikkunan näyttöön napsauttamalla Kutista valintaikkuna -painiketta uudelleen.

Jos käytät nuolinäppäimiä osoittimen asettamiseen viittauksen kirjoittamista varten, voit painaa F2-painiketta varmistaaksesi, että olet muokkaustilassa. Painamalla F2-painiketta uudelleen siirryt takaisin osoita-tilaan. Nykyisen tilan voi tarkistaa tilarivistä.

Arvosarjojen järjestyksen muuttaminen

 1. Napsauta kaaviota, joka sisältää muutettavan arvosarjan.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunan Selitteen osat (sarja) -kohdassa arvosarja, jonka haluat siirtää toiseen kohtaan.

 4. Käytä Siirrä ylös- tai Siirrä alas -nuolia arvosarjan siirtämiseen.

 5. Toista vaiheet 3 ja 4 kaikille arvosarjoille, jotka haluat siirtää.

Vaaka-akselin (luokka) otsikoiden muuttaminen

Kun vaaka-akselin (luokka) otsikoita muutetaan, kaikki vaaka-akselin otsikot muuttuvat. Yksittäisiä vaaka-akselin otsikoita ei voi muuttaa.

 1. Napsauta kaaviota, joka sisältää muutettavat vaaka-akselin otsikot.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Vaaka-akselin (luokka) otsikot -kohdasta Muokkaa.

 4. Kirjoita Akselin otsikkoalue -ruutuun viittaus sen arvosarjan tietoalueeseen, jota haluat käyttää vaaka-akselin otsikoissa, tai valitse alue laskentataulukosta.

  Voit napsauttaa Sarjan nimi- tai Sarjojen arvot -valintaruudun oikealla puolella olevaa Kutista valintaikkuna -painiketta Tiivistys-painike   ja valita sitten alueen, jota haluat käyttää laskentataulukon taulukkona. Kun olet valmis, voit tuoda koko valintaikkunan näyttöön napsauttamalla Kutista valintaikkuna -painiketta uudelleen.

  Jos käytät nuolinäppäimiä osoittimen asettamiseen viittausta kirjoittaessa, voit painaa F2-painiketta varmistaaksesi, että olet muokkaustilassa. Painamalla F2-painiketta uudelleen siirryt takaisin osoita-tilaan. Nykyisen tilan voi tarkistaa tilarivistä.

Kaavion tietojen poistaminen

Automaattinen laskenta-asetukset ja tiedot, jotka on poistettu laskentataulukosta automaattisesti poistetaan kaaviosta. Voit myös poistaa kaavion tietojen vaikuttamatta laskentataulukon lähdetiedoissa.

Lähdetietojen poistaminen laskentataulukosta

 • Valitse laskentataulukosta solu tai solualue, joka sisältää kaaviosta poistettavat tiedot, ja paina sitten DELETE-näppäintä.

  • Jos poistat tietoja valituista soluista, tyhjät solut piirretään kaavioon. Voit muuttaa tapaa, jolla tyhjät solut piirretään kaavioon napsauttamalla kaaviota hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Piilotetut ja tyhjät solut.

  • Jos poistat sarakkeen, koko arvosarja poistetaan kaaviosta. Jos poistat rivin, näyttöön saattaa tulla virhesanoma. Kun painat OK, kaaviossa saattaa näkyä yksi tai useampi poistetun arvosarjan arvopiste. Voit napsauttaa arvopisteitä ja painaa sitten DELETE-näppäintä.

Arvosarjan poistaminen kaaviosta

 1. Napsauta kaaviota tai arvosarjaa, jonka haluat poistaa, tai valitse kaavio tai arvosarja kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta kaaviota.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Muotoile -välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavioalue -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten kaavion osa, jota haluat käyttää.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Tee jokin seuraavista:

  1. Jos olet valinnut kaavion, toimi seuraavasti:

   1. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

    Excelin valintanauhan kuva

   2. Valitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunan Selitteen osat (sarja) -kohdassa arvosarja, jonka haluat poistaa, ja napsauta sitten Poista.

  2. Jos olet valinnut arvosarjan kaaviosta, paina DELETE-näppäintä.

Tarvitsetko lisätietoja?

Excelin Tech yhteisönasiantuntija Kysy aina tuen saaminen Answers-yhteisöntai Ehdota uusi ominaisuus tai Excelin käyttäjän puheenparannus.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×