Office
Kirjaudu sisään

Aiemmin luodun kaavion tietojen päivittäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kun olet luonut kaavion, voit joutua muuttamaan sen laskentataulukkolähdetiedoissa. Microsoft Excel sisältää toteuttamaan muutokset kaaviossa voidaan päivittää kaavioon usealla tavalla. Voit päivittää kaavion välittömästi muutetut arvoilla tai voit muuttaa lähdetietoja. Voit myös päivittää kaavion lisääminen, muuttaminen tai poistamalla tiedot.

Kaavion pohjana olevien tietojen muuttaminen

Kun päivität kaavion pohjana olevat tiedot, kaavion tiedot ja ulkoasu muuttuu. Muutosten laajuus määräytyy sen mukaan, miten voit määrittää kaavion tietolähteen. Excelissä voit päivittää kaavion muutetut laskentataulukon arvojen tai voit käyttää muuttaminen dynaamisesti kaavion pohjana olevassa tietolähteessä.

Muuttuneiden laskentataulukon arvojen automaattinen päivittäminen olemassa olevaan kaavioon

Kaavion arvot on linkitetty laskentataulukon tietoihin, joista kaavio luodaan. Laskennan asetukset määritetty automaattiseksi (Valitse Excelissä Tiedosto -välilehti > asetukset > kaavat -välilehden Laskenta-asetukset -painiketta), muutokset, jotka teet taulukon tiedot automaattisesti näkyvän kaaviossa.

Huomautus: Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva Excel 2007> Excelin asetukset> kaavat > Laskenta > Laskenta-asetukset.

 1. Avaa laskentataulukko, joka sisältää kaavioon merkityt tiedot.

 2. Kirjoita haluamiisi soluihin uudet arvot.

 3. Paina ENTER-näppäintä.

Olemassa olevan kaavion pohjana olevien tietolähteiden dynaaminen muuttaminen

Jos haluat, että kaavion tietolähde kasvaa dynaamisesti, tarjolla on kaksi eri lähestymistapaa. Kaavion pohjana voi käyttää Excel-taulukon tietoja tai määritettyä nimeä.

Excel-taulukon käyttäminen kaavion pohjana

Jos luot solualue perusteella luotua kaaviota, tietojen alkuperäisen alueen sisällä päivitykset näkyvät kaavion. Mutta voit laajentaa alueen koon rivejä ja sarakkeita lisäämällä ja muuttaa kaavion tiedot ja ulkoasu, sinun on vaihdettava kaavion alkuperäisen tietolähteen muuttamalla solualue, jonka perusteella kaavion.

Jos kaavion tietoja tai ulkoasua halutaan muuttaa, kun tietolähde laajenee, kaavion pohjana olevana tietolähteenä voidaan käyttää Excel-taulukkoa.

 1. Napsauta kaaviota, jonka lähdetietojen solualuetta haluat muuttaa.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Merkitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunaan tietoalueen sijainti ja napsauta sitten OK.

 4. Siirry tietoalueen sijaintiin ja napsauta mitä tahansa tietoalueen solua.

 5. Valitse Lisää-välilehden Taulukot-ryhmästä Taulukko.

  Excelin valintanauhan kuva

  Pikanäppäin: paina CTRL + L tai CTRL + T.

Määritetyn nimen käyttäminen kaavion pohjana

Toinen tapa muuttaa kaavion tietoja ja ulkoasua dynaamisesti tietolähteen kasvaessa on käyttää määritettyä nimeä SIIRTYMÄ-funktion kanssa. Tätä tapaa kannattaa käyttää, kun tarvitaan myös Excelin aiemmissa versioissa toimiva ratkaisu.

Lisätietoja on artikkelissa käyttämisestä päivittää automaattisesti Excel-kaavion alueen määritetyt nimet.

Tietojen lisääminen olemassa olevaan kaavioon

On monia keinoja lisätä lähdetietoja olemassa olevaan kaavioon. Toinen arvosarja voidaan lisätä nopeasti, samaan laskentataulukkoon upotettuun kaavioon voidaan lisätä tietoja vetämällä alueiden koonmuuttokahvoja, tai lisää laskentataulukkotietoja voidaan kopioida, kun kyseessä on upotettu kaavio tai erillinen kaaviotaulukko.

Arvosarjan lisääminen kaavioon

 1. Napsauta kaaviota, johon haluat lisätä toisen arvosarjan.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunan Selitteen osat (sarja) -kohdassa Lisää.

 4. Tee Muokkaa sarjaa -valintaikkunassa seuraavasti:

  • Kirjoita Sarjan nimi -ruutuun haluamasi nimi sarjalle tai valitse nimi laskentataulukosta.

  • Kirjoita Sarjojen arvot -ruutuun viittaus sen arvosarjan tietoalueeseen, jonka haluat lisätä, tai valitse alue laskentataulukosta.

   Voit napsauttaa Sarjan nimi- tai Sarjojen arvot -valintaruudun oikealla puolella olevaa Kutista valintaikkuna -painiketta Tiivistys-painike   ja valita sitten alueen, jota haluat käyttää laskentataulukon taulukkona. Kun olet valmis, voit tuoda koko valintaikkunan näyttöön napsauttamalla Kutista valintaikkuna -painiketta uudelleen.

   Jos käytät nuolinäppäimiä osoittimen asettamiseen viittauksen kirjoittamista varten, voit painaa F2-painiketta varmistaaksesi, että olet muokkaustilassa. Painamalla F2-painiketta uudelleen siirryt takaisin osoita-tilaan. Nykyisen tilan voi tarkistaa tilarivistä.

Tietojen lisääminen upotettuun kaavioon vetämällä alueen koonmuuttokahvoja

Jos olet luonut upotetun kaavion vierekkäisistä soluista, voit lisätä tietoja vetämällä lähdetietoalueen koonmuuttokahvoista. Kaavion on oltava samassa laskentataulukossa kaavion pohjana käytettyjen tietojen kanssa.

 1. Kirjoita kaavioon lisättävät arvot ja otsikot olemassa olevien laskentataulukon tietojen vieressä oleviin soluihin.

 2. Napsauta kaaviota, niin näet koonmuuttokahvat laskentataulukon lähdetietojen ympärillä.

 3. Tee laskentataulukossa jokin seuraavista:

  • Voit lisätä uusia luokkia ja arvosarjoja kaavioon vetämällä sinistä koonmuuttokahvaa niin, että uudet tiedot ja otsikot mahtuvat suorakulmion sisään.

  • Voit lisätä pelkkiä uusia arvosarjoja vetämällä vihreää koonmuuttokahvaa niin, että uudet tiedot ja otsikot mahtuvat suorakulmion sisään.

  • Voit lisätä uusia luokkia ja arvopisteitä vetämällä purppuran väristä koonmuuttokahvaa niin, että uudet tiedot ja luokat mahtuvat suorakulmion sisään.

Laskentataulukon tietojen kopioiminen kaavioon

Jos upotettu kaavio on luotu alueesta, jonka solut eivät ole vierekkäin, tai jos kaavio on erillisessä kaaviotaulukossa, kaavioon voidaan kopioida lisää laskentataulukkotietoja.

 1. Valitse laskentataulukosta ne solut, jotka sisältävät kaavioon lisättävät tiedot.

  Jos haluat lisätä kaavioon myös uusien tietojen sarake- tai riviotsikon, valitse myös otsikon sisältävä solu.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi Painikkeen kuva .

  Excelin valintanauhan kuva

  Pikanäppäin: Paina näppäinyhdistelmää CTRL+C.

 3. Napsauta kaaviotaulukkoa tai upotettua kaaviota, johon haluat liittää kopioidut tiedot.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Liitä tiedot kaavioon valitsemalla Aloitus-välilehden Leikepöytä‑ryhmässä Liitä Painikkeen kuva .

   Pikanäppäin: paina näppäinyhdistelmää CTRL + V.

  • Voit määrittää, miten kopioidut tiedot piirretään kaavioon napsauttamalla Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä-painikkeen nuolta. Napsauta sitten Liitä määräten ja valitse haluamasi asetukset.

Olemassa olevan kaavion tietojen muuttaminen

Voit muuttaa aiemmin luotua kaaviota muuttamalla solualuetta, johon kaavio perustuu, tai muokkaamalla yksittäisiä kaaviossa näkyviä arvosarjoja. Voit myös muuttaa vaaka-akselin (luokka) akseliotsikoita.

Kaavion pohjana olevan solualueen muuttaminen

 1. Napsauta kaaviota, jonka lähdetietojen solualuetta haluat muuttaa.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Varmista, että koko Kaavion tietoalue -ruudussa oleva viittaus on valittu Tietolähteen valitseminen -valintaikkunassa.

  Voit napsauttaa Kaavion tietoalue -ruudun oikealla puolella olevaa Kutista valintaikkuna -painiketta Tiivistys-painike  ja valita sitten alueen, jota haluat käyttää laskentataulukon taulukkona. Kun olet valmis, voit tuoda koko valintaikkunan näyttöön napsauttamalla Kutista valintaikkuna -painiketta uudelleen.

 4. Valitse laskentataulukosta ne solut, jotka sisältävät kaavioon tarvittavat tiedot.

  Jos haluat lisätä sarake- ja riviotsikot kaavioon, valitse myös nämä otsikot sisältävät solut.

  Jos käytät nuolinäppäimiä osoittimen asettamiseen viittausta kirjoittaessa, voit painaa F2-painiketta varmistaaksesi, että olet muokkaustilassa. Painamalla F2-painiketta uudelleen siirryt takaisin osoita-tilaan. Nykyisen tilan voi tarkistaa tilarivistä.

Kaaviossa näkyvän arvosarjan muokkaaminen tai nimeäminen uudelleen

Olemassa olevien arvosarjojen nimiä ja arvoja voi muuttaa ilman, että sillä on vaikutusta laskentataulukon tietoihin.

 1. Napsauta kaaviota, joka sisältää muutettavan arvosarjan.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunan Selitteen osat (sarja) -kohdassa arvosarja, jonka haluat muuttaa, ja napsauta sitten Muokkaa.

 4. Jos haluat nimetä arvosarjan uudelleen, kirjoita Sarjan nimi -ruutuun haluamasi nimi tai valitse nimi laskentataulukosta. Kirjoitettu nimi näkyy kaavion selitteessä, mutta sitä ei lisätä laskentataulukkoon.

 5. Jos haluat muuttaa arvosarjan tietoaluetta, kirjoita Sarjojen arvot -ruutuun viittaus sen arvosarjan tietoalueeseen, jonka haluat lisätä, valitse alue laskentataulukosta tai kirjoita arvot ruutuihin. Kirjoitettuja arvoja ei lisätä laskentataulukkoon.

  Jos kyseessä on pistekaavio, X-sarjan arvot- ja Y-sarjan arvot -ruudut tulevat näkyviin, jolloin voit muuttaa näiden arvojen tietoaluetta. Jos kyseessä on kuplakaavio, X-sarjan arvot- ja Y-sarjan arvot sekä Sarjan kuplakoko -ruudut tulevat näkyviin, jolloin voit muuttaa näiden arvojen tietoaluetta.

Kunkin sarjaruudun kohdalla voit napsauttaa Sarjan nimi- tai Sarjojen arvot -valintaruudun oikealla puolella olevaa Kutista valintaikkuna -painiketta Tiivistys-painike   ja valita sitten alueen, jota haluat käyttää laskentataulukon taulukkona. Kun olet valmis, voit tuoda koko valintaikkunan näyttöön napsauttamalla Kutista valintaikkuna -painiketta uudelleen.

Jos käytät nuolinäppäimiä osoittimen asettamiseen viittauksen kirjoittamista varten, voit painaa F2-painiketta varmistaaksesi, että olet muokkaustilassa. Painamalla F2-painiketta uudelleen siirryt takaisin osoita-tilaan. Nykyisen tilan voi tarkistaa tilarivistä.

Arvosarjojen järjestyksen muuttaminen

 1. Napsauta kaaviota, joka sisältää muutettavan arvosarjan.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunan Selitteen osat (sarja) -kohdassa arvosarja, jonka haluat siirtää toiseen kohtaan.

 4. Käytä Siirrä ylös- tai Siirrä alas -nuolia arvosarjan siirtämiseen.

 5. Toista vaiheet 3 ja 4 kaikille arvosarjoille, jotka haluat siirtää.

Vaaka-akselin (luokka) otsikoiden muuttaminen

Kun vaaka-akselin (luokka) otsikoita muutetaan, kaikki vaaka-akselin otsikot muuttuvat. Yksittäisiä vaaka-akselin otsikoita ei voi muuttaa.

 1. Napsauta kaaviota, joka sisältää muutettavat vaaka-akselin otsikot.

  Näkyviin tulee Kaaviotyökalut-osa sekä Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Vaaka-akselin (luokka) otsikot -kohdasta Muokkaa.

 4. Kirjoita Akselin otsikkoalue -ruutuun viittaus sen arvosarjan tietoalueeseen, jota haluat käyttää vaaka-akselin otsikoissa, tai valitse alue laskentataulukosta.

  Voit napsauttaa Sarjan nimi- tai Sarjojen arvot -valintaruudun oikealla puolella olevaa Kutista valintaikkuna -painiketta Tiivistys-painike   ja valita sitten alueen, jota haluat käyttää laskentataulukon taulukkona. Kun olet valmis, voit tuoda koko valintaikkunan näyttöön napsauttamalla Kutista valintaikkuna -painiketta uudelleen.

  Jos käytät nuolinäppäimiä osoittimen asettamiseen viittausta kirjoittaessa, voit painaa F2-painiketta varmistaaksesi, että olet muokkaustilassa. Painamalla F2-painiketta uudelleen siirryt takaisin osoita-tilaan. Nykyisen tilan voi tarkistaa tilarivistä.

Kaavion tietojen poistaminen

Automaattinen laskenta-asetukset ja tiedot, jotka on poistettu laskentataulukosta automaattisesti poistetaan kaaviosta. Voit myös poistaa kaavion tietojen vaikuttamatta laskentataulukon lähdetiedoissa.

Lähdetietojen poistaminen laskentataulukosta

 • Valitse laskentataulukosta solu tai solualue, joka sisältää kaaviosta poistettavat tiedot, ja paina sitten DELETE-näppäintä.

  • Jos poistat tietoja valituista soluista, tyhjät solut piirretään kaavioon. Voit muuttaa tapaa, jolla tyhjät solut piirretään kaavioon napsauttamalla kaaviota hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Piilotetut ja tyhjät solut.

  • Jos poistat sarakkeen, koko arvosarja poistetaan kaaviosta. Jos poistat rivin, näyttöön saattaa tulla virhesanoma. Kun painat OK, kaaviossa saattaa näkyä yksi tai useampi poistetun arvosarjan arvopiste. Voit napsauttaa arvopisteitä ja painaa sitten DELETE-näppäintä.

Arvosarjan poistaminen kaaviosta

 1. Napsauta kaaviota tai arvosarjaa, jonka haluat poistaa, tai valitse kaavio tai arvosarja kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta kaaviota.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Muotoile -välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavioalue -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten kaavion osa, jota haluat käyttää.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Tee jokin seuraavista:

  1. Jos olet valinnut kaavion, toimi seuraavasti:

   1. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

    Excelin valintanauhan kuva

   2. Valitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunan Selitteen osat (sarja) -kohdassa arvosarja, jonka haluat poistaa, ja napsauta sitten Poista.

  2. Jos olet valinnut arvosarjan kaaviosta, paina DELETE-näppäintä.

Word

Kun olet luonut kaavion, voit muokata Excel-taulukon tietoja. Muutokset näkyvät myös Word-kaaviossa.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota.

 3. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Muokkaa tietoja Excelissä.

  Excel avautuu ja näyttää kaavion arvotaulukon.

  Tietotaulukko Office-kaaviota varten

 4. Jos haluat muuttaa kaavion sisältämien rivien ja sarakkeiden määrän, sijoita osoitin valittujen tietojen oikeaan alakulmaan ja valitse sitten lisää tietoja vetämällä. Seuraavassa esimerkissä taulukko on laajennettu niin, että siihen on sisällytetty lisää luokkia ja arvosarjoja.

  Lisätietojen valitseminen Office-kaaviota varten

 5. Jos haluat lisätä soluun tietoja tai muokata niitä, napsauta solua ja tee sitten haluamasi muutokset.

 6. Näet muutosten tulokset siirtymällä Wordiin.

Kun olet luonut kaavion, saatat haluta muuttaa tavan, jolla taulukon rivit ja sarakkeet on piirretty kaavioon.  Esimerkiksi ensimmäisessä versiossa taulukon rivitiedot on piirretty kaavion pystyakselille (arvoakselille) ja tietosarakkeet vaaka-akselille (luokka-akselille). Seuraavassa esimerkissä kaavio korostaa myyntiä instrumentin mukaan.

Kaavio, jossa näkyy myynti luokittain

Jos kuitenkin haluat kaavion korostavan myyntiä kuukausittain, voit muuttaa tavan, jolla tiedot piirretään kaavioon.

Kaavio, jossa näkyy kuukausittainen myynti

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota.

 3. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehden Vaihda rivi tai sarake.

  Vaihda rivi tai sarake on käytettävissä vain, kun kaavion Excel-tietotaulukko on avattuna ja vain määrätyille kaaviolajeille. Jos Vaihda rivi tai sarake ei ole käytettävissä:

  1. Napsauta kaaviota.

  2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Muokkaa tietoja Excelissä.

Jos haluat muuttaa arvosarjan järjestyksen, kaaviossa on oltava useampi kuin yksi arvosarja.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio, jossa arvosarja. Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa, pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 3. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Valitse tiedot.

 4. Valitse tietolähde -valintaikkunassa vieressä Selitteen osat (sarja), käytä ylä- ja alanuolien avulla sarjan Siirrä ylös tai alas luettelossa.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

  Huomautus: Useimpien kaaviolajien osalta arvosarjojen järjestyksen muuttaminen vaikuttaa sekä selitteeseen että itse kaavioon.

 5. Valitse OK.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio, jossa arvosarja. Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa, pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 3. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Valitse tiedot.

 4. Tee jokin seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa.

  Toiminto:

  Toteutus:

  Sarjan poistaminen

  Valitse Selitteen osat (sarja)-arvosarja, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista (-).

  Sarjan lisääminen

  Valitse Selitteen osat (sarja), Lisää (+) ja valitse Excel-laskentataulukon kaikki tiedot, jotka haluat sisällyttää kaavioon.

 5. Valitse OK.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio, jossa arvosarja. Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa, pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 3. Valitse Muotoilu-välilehti.

 4. Napsauta Chart Element Styles (Kaavion osan tyylit) -kohdassa Täyttö Täyttöväri-painike -kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten haluamaasi väriä.

Voit näyttää kaaviossa Excel-taulukon arvopisteiden arvot lisäämällä otsikot.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 3. Valitse Lisää kaavion osaja valitse sitten Arvopisteiden otsikot.

 4. Valitse sijainti, jossa haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän (esimerkiksi select Ulkopuolella Lopeta).

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 3. Valitse Lisää kaavion osaja valitse sitten Arvotaulukko.

 4. Valitse haluamasi asetukset.

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Kun luot kaavion tiedoista, joissa käytetään päivämääriä, ja päivämäärät piirretään kaavion vaaka-akselille, Office muuttaa vaaka-akselin automaattisesti päivämääräakseliksi (aika-akseliksi). Voit muuttaa vaaka-akselin päivämääräakseliksi myös manuaalisesti. Päivämäärät näkyvät päivämääräakselilla aikajärjestyksessä tietyin aika- tai perusyksikkövälein (aikaväli voi olla tietty määrä päiviä, kuukausia tai vuosia), vaikka päivämäärät eivät Excel-taulukossa olisikaan aikajärjestyksessä tai perustuisi samoihin perusyksiköihin.

Office määrittää oletusarvoisesti päivämääräakselin perusyksiköt käyttämällä kahden taulukossa olevan päivämäärän välistä pienintä aikaväliä. Jos kaaviossasi on esimerkiksi osakkeiden hintatietoja ja päivämäärien pienin väli on seitsemän päivää, Office määrittää perusyksiköksi päivät. Voit kuitenkin muuttaa perusyksikön kuukausiksi tai vuosiksi, jos haluat tarkastella osakekurssien kehitystä pidemmällä aikavälillä.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 3. Lisää kaavionosa, akselitja valitse sitten Lisää akselin asetukset. Akselin muotoileminen -ruudussa näkyy.

 4. Varmista, että muutettavan akselin osalta näkyy akselin otsikot.

 5. Akselityyppi-kohdasta päivämääräakselin.

 6. Valitse avattavasta luettelosta Base -ruutuun yksiköt- päivät, kuukaudettai vuodet.

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Huomautus: Jos noudatat näitä ohjeita ja kaavion ei näy päivämäärät aika--akselina, varmista, että akselien otsikot on kirjoitettu päivämäärä-muodon Excel-taulukon, esimerkiksi 05/01/08 tai toukokuu 08. Lisätietoja päivämääriksi solujen muotoileminen-kohdassa Näytä päivämäärät, ajat, valuutan, murtolukujen, tai prosenttiosuudet.

PowerPoint

Kun olet luonut kaavion, voit muokata Excel-taulukon tietoja. Muutokset näkyvät myös kaavion PowerPointissa.

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Muokkaa tietoja Excelissä.

  Excel avautuu ja näyttää kaavion arvotaulukon.

  Tietotaulukko Office-kaaviota varten

 3. Jos haluat muuttaa kaavion sisältämien rivien ja sarakkeiden määrän, sijoita osoitin valittujen tietojen oikeaan alakulmaan ja valitse sitten lisää tietoja vetämällä. Seuraavassa esimerkissä taulukko on laajennettu niin, että siihen on sisällytetty lisää luokkia ja arvosarjoja.

  Lisätietojen valitseminen Office-kaaviota varten

 4. Jos haluat lisätä soluun tietoja tai muokata niitä, napsauta solua ja tee sitten haluamasi muutokset.

 5. Näet muutokset siirtymällä PowerPointiin.

Kun olet luonut kaavion, saatat haluta muuttaa tavan, jolla taulukon rivit ja sarakkeet on piirretty kaavioon.  Esimerkiksi ensimmäisessä versiossa taulukon rivitiedot on piirretty kaavion pystyakselille (arvoakselille) ja tietosarakkeet vaaka-akselille (luokka-akselille). Seuraavassa esimerkissä kaavio korostaa myyntiä instrumentin mukaan.

Kaavio, jossa näkyy myynti luokittain

Jos kuitenkin haluat kaavion korostavan myyntiä kuukausittain, voit muuttaa tavan, jolla tiedot piirretään kaavioon.

Kaavio, jossa näkyy kuukausittainen myynti

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehden Vaihda rivi tai sarake.

  Vaihda rivi tai sarake on käytettävissä vain, kun kaavion Excel-tietotaulukko on avattuna ja vain määrätyille kaaviolajeille. Jos Vaihda rivi tai sarake ei ole käytettävissä:

  1. Napsauta kaaviota.

  2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Muokkaa tietoja Excelissä.

Jos haluat muuttaa arvosarjan järjestyksen, kaaviossa on oltava useampi kuin yksi arvosarja.

 1. Valitse kaavio, jossa arvosarja. Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa, pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Valitse tiedot.

 3. Valitse tietolähde -valintaikkunassa vieressä Selitteen osat (sarja), käytä ylä- ja alanuolien avulla sarjan Siirrä ylös tai alas luettelossa.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

  Huomautus: Useimpien kaaviolajien osalta arvosarjojen järjestyksen muuttaminen vaikuttaa sekä selitteeseen että itse kaavioon.

 4. Valitse OK.

 1. Valitse kaavio, jossa arvosarja. Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa, pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehti ja valitse sitten Valitse tiedot.

 3. Tee jokin seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa.

  Toiminto:

  Toteutus:

  Sarjan poistaminen

  Valitse Selitteen osat (sarja)-arvosarja, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista (-).

  Sarjan lisääminen

  Valitse Selitteen osat (sarja), Lisää (+) ja valitse Excel-laskentataulukon kaikki tiedot, jotka haluat sisällyttää kaavioon.

 4. Valitse OK.

 1. Valitse kaavio, jossa arvosarja. Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa, pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Valitse Muotoilu-välilehti.

 3. Napsauta Chart Element Styles (Kaavion osan tyylit) -kohdassa Täyttö Täyttöväri-painike -kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten haluamaasi väriä.

Voit näyttää kaaviossa Excel-taulukon arvopisteiden arvot lisäämällä otsikot.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 2. Valitse Lisää kaavion osaja valitse sitten Arvopisteiden otsikot.

 3. Valitse sijainti, jossa haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän (esimerkiksi select Ulkopuolella Lopeta).

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 2. Valitse Lisää kaavion osaja valitse sitten Arvotaulukko.

 3. Valitse haluamasi asetukset.

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Kun luot kaavion tiedoista, joissa käytetään päivämääriä, ja päivämäärät piirretään kaavion vaaka-akselille, Office muuttaa vaaka-akselin automaattisesti päivämääräakseliksi (aika-akseliksi). Voit muuttaa vaaka-akselin päivämääräakseliksi myös manuaalisesti. Päivämäärät näkyvät päivämääräakselilla aikajärjestyksessä tietyin aika- tai perusyksikkövälein (aikaväli voi olla tietty määrä päiviä, kuukausia tai vuosia), vaikka päivämäärät eivät Excel-taulukossa olisikaan aikajärjestyksessä tai perustuisi samoihin perusyksiköihin.

Office määrittää oletusarvoisesti päivämääräakselin perusyksiköt käyttämällä kahden taulukossa olevan päivämäärän välistä pienintä aikaväliä. Jos kaaviossasi on esimerkiksi osakkeiden hintatietoja ja päivämäärien pienin väli on seitsemän päivää, Office määrittää perusyksiköksi päivät. Voit kuitenkin muuttaa perusyksikön kuukausiksi tai vuosiksi, jos haluat tarkastella osakekurssien kehitystä pidemmällä aikavälillä.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 2. Lisää kaavionosa, akselitja valitse sitten Lisää akselin asetukset. Akselin muotoileminen -ruudussa näkyy.

 3. Varmista, että muutettavan akselin osalta näkyy akselin otsikot.

 4. Valitse Akselityyppi-kohdasta päivämääräakselin.

 5. Valitse avattavasta luettelosta Base -ruutuun yksiköt- päivät, kuukaudettai vuodet.

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Huomautus: Jos noudatat näitä ohjeita ja kaavion ei näy päivämäärät aika--akselina, varmista, että akselien otsikot on kirjoitettu päivämäärä-muodon Excel-taulukon, esimerkiksi 05/01/08 tai toukokuu 08. Lisätietoja päivämääriksi solujen muotoileminen-kohdassa Näytä päivämäärät, ajat, valuutan, murtolukujen, tai prosenttiosuudet.

Excel

Kun olet luonut kaavion, voit muokata tietoja Excel-taulukossa. Tekemäsi muutokset näkyvät kaaviossa.

 1. Napsauta kaaviota.

  Excel korostaa, jota käytetään kaavion arvotaulukon. Harmaa täyttö ilmaisee rivin tai sarakkeen käyttää luokka-akselin. Punainen täyttö ilmaisee rivin tai sarakkeen, joka sisältää arvosarjan otsikot. Sininen täyttö ilmaisee kaavion arvopisteiden.

  Tietokenttien Excelissä

  Kuvateksti 1 Arvosarjan otsikot

  Kuvaselite 2 Luokka-akselin arvot

  Kuvaselite 3 Kaavioon piirretyt arvopisteet

 2. Jos haluat muuttaa kaavion sisältämien rivien ja sarakkeiden määrän, sijoita osoitin valittujen tietojen oikeaan alakulmaan ja valitse sitten lisää tietoja vetämällä. Seuraavassa esimerkissä taulukko on laajennettu niin, että siihen on sisällytetty lisää luokkia ja arvosarjoja.

  Lisätietojen valitseminen Excel-kaaviota varten

  Vihje: Piilottamalla riviä ja sarakkeita taulukossa voit estää kyseisten tietojen esittämisen kaaviossa.

 3. Jos haluat lisätä soluun tietoja tai muokata niitä, napsauta solua ja tee sitten haluamasi muutokset.

Kun olet luonut kaavion, saatat haluta muuttaa tavan, jolla taulukon rivit ja sarakkeet on piirretty kaavioon.  Esimerkiksi ensimmäisessä versiossa taulukon rivitiedot on piirretty kaavion pystyakselille (arvoakselille) ja tietosarakkeet vaaka-akselille (luokka-akselille). Seuraavassa esimerkissä kaavio korostaa myyntiä instrumentin mukaan.

Kaavio, jossa näkyy myynti luokittain

Jos kuitenkin haluat kaavion korostavan myyntiä kuukausittain, voit muuttaa tavan, jolla tiedot piirretään kaavioon.

Kaavio, jossa näkyy kuukausittainen myynti

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehden Vaihda rivi tai sarake.

Jos haluat muuttaa arvosarjan järjestyksen, kaaviossa on oltava useampi kuin yksi arvosarja.

 1. Valitse kaavio, jossa arvosarja. Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa, pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Valitse tiedot.

 3. Valitse tietolähde -valintaikkunassa vieressä Selitteen osat (sarja), käytä ylä- ja alanuolien avulla sarjan Siirrä ylös tai alas luettelossa.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

  Huomautus: Useimpien kaaviolajien osalta arvosarjojen järjestyksen muuttaminen vaikuttaa sekä selitteeseen että itse kaavioon.

 4. Valitse OK.

 1. Valitse kaavio, jossa arvosarja. Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa, pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehti ja valitse sitten Valitse tiedot.

 3. Tee jokin seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa.

  Toiminto:

  Toteutus:

  Sarjan poistaminen

  Valitse Selitteen osat (sarja)-arvosarja, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista (-).

  Sarjan lisääminen

  Valitse Selitteen osat (sarja), Lisää (+) ja valitse Excel-laskentataulukon kaikki tiedot, jotka haluat sisällyttää kaavioon.

 4. Valitse OK.

 1. Valitse kaavio, jossa arvosarja. Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa, pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan...

 2. Valitse Muotoilu-välilehti.

 3. Napsauta Chart Element Styles (Kaavion osan tyylit) -kohdassa Täyttö Täyttöväri-painike -kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten haluamaasi väriä.

  Vihje: Voit vaihdella värin kaavioihin, joissa on vain yhden arvosarjan, valitse sarja ja valitse sitten Muotoile arvopiste välilehti Täyttöja valitse sitten sen mukaan, kaavio, jossa vaihtelevat pisteen väri -valintaruudun tai Muuta väri sektoria mukaan valintaruudun valinta. Kaavion tyypin mukaan jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä.

Voit näyttää kaaviossa Excel-taulukon arvopisteiden arvot lisäämällä otsikot.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 2. Valitse Lisää kaavion osaja valitse sitten Arvopisteiden otsikot.

 3. Valitse sijainti, jossa haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän (esimerkiksi select Ulkopuolella Lopeta).

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 2. Valitse Lisää kaavion osaja valitse sitten Arvotaulukko.

 3. Valitse haluamasi asetukset.

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Kun luot kaavion tiedoista, joissa käytetään päivämääriä, ja päivämäärät piirretään kaavion vaaka-akselille, Office muuttaa vaaka-akselin automaattisesti päivämääräakseliksi (aika-akseliksi). Voit muuttaa vaaka-akselin päivämääräakseliksi myös manuaalisesti. Päivämäärät näkyvät päivämääräakselilla aikajärjestyksessä tietyin aika- tai perusyksikkövälein (aikaväli voi olla tietty määrä päiviä, kuukausia tai vuosia), vaikka päivämäärät eivät Excel-taulukossa olisikaan aikajärjestyksessä tai perustuisi samoihin perusyksiköihin.

Office määrittää oletusarvoisesti päivämääräakselin perusyksiköt käyttämällä kahden taulukossa olevan päivämäärän välistä pienintä aikaväliä. Jos kaaviossasi on esimerkiksi osakkeiden hintatietoja ja päivämäärien pienin väli on seitsemän päivää, Office määrittää perusyksiköksi päivät. Voit kuitenkin muuttaa perusyksikön kuukausiksi tai vuosiksi, jos haluat tarkastella osakekurssien kehitystä pidemmällä aikavälillä.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 2. Lisää kaavionosa, akselitja valitse sitten Lisää akselin asetukset. Akselin muotoileminen -ruudussa näkyy.

 3. Varmista, että muutettavan akselin osalta näkyy akselin otsikot.

 4. Valitse Akselityyppi-kohdasta päivämääräakselin.

 5. Valitse avattavasta luettelosta Base -ruutuun yksiköt- päivät, kuukaudettai vuodet.

  Jotkin asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa kaaviolajeissa.

Huomautus: Jos noudatat näitä ohjeita ja kaavion ei näy päivämäärät aika--akselina, varmista, että akselien otsikot on kirjoitettu päivämäärä-muodon Excel-taulukon, esimerkiksi 05/01/08 tai toukokuu 08. Lisätietoja päivämääriksi solujen muotoileminen-kohdassa Näytä päivämäärät, ajat, valuutan, murtolukujen, tai prosenttiosuudet.

Word

Kun olet luonut kaavion, voit muokata Excel-taulukon tietoja. Muutokset näkyvät myös Word-kaaviossa.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota.

 3. Napsauta Kaaviot-välilehdessä Tiedot-kohdassa Muokkaa-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Muokkaa tietoja Excelissä.

  Kaaviot-välilehden Tiedot-ryhmä

  Excel avautuu ja näyttää kaavion arvotaulukon.

  Tietotaulukko Office-kaaviota varten

 4. Jos haluat muuttaa kaavion sisältämien rivien ja sarakkeiden määrän, sijoita osoitin valittujen tietojen oikeaan alakulmaan ja valitse sitten lisää tietoja vetämällä. Seuraavassa esimerkissä taulukko on laajennettu niin, että siihen on sisällytetty lisää luokkia ja arvosarjoja.

  Lisätietojen valitseminen Office-kaaviota varten

 5. Jos haluat lisätä soluun tietoja tai muokata niitä, napsauta solua ja tee sitten haluamasi muutokset.

 6. Näet muutosten tulokset siirtymällä Wordiin.

Kun olet luonut kaavion, saatat haluta muuttaa tavan, jolla taulukon rivit ja sarakkeet on piirretty kaavioon.  Esimerkiksi ensimmäisessä versiossa taulukon rivitiedot on piirretty kaavion pystyakselille (arvoakselille) ja tietosarakkeet vaaka-akselille (luokka-akselille). Seuraavassa esimerkissä kaavio korostaa myyntiä instrumentin mukaan.

Kaavio, jossa näkyy myynti luokittain

Jos kuitenkin haluat kaavion korostavan myyntiä kuukausittain, voit muuttaa tavan, jolla tiedot piirretään kaavioon.

Kaavio, jossa näkyy kuukausittainen myynti

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota.

 3. Valitse Kaaviot-välilehdessä Tiedot-kohdassa Plot series by row (Sarjan sijoitus riveittäin)   Sarjan sijoitus riveittäin tai Plot series by column (Sarjan sijoitus sarakkeittain)   Sarjan sijoitus sarakkeittain .

  Kaaviot-välilehden Tiedot-ryhmä

  Jos Switch Plot (Piirron vaihto) -toiminto ei ole käytettävissä

  Piirron vaihto on käytettävissä vain silloin, kun kaavion Excel-arvotaulukko on auki, ja vain tietyille kaaviolajeille.

  1. Napsauta kaaviota.

  2. Napsauta Kaaviot-välilehdessä Tiedot-kohdassa Muokkaa-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Muokkaa tietoja Excelissä. Kaaviot-välilehden Tiedot-ryhmä

Jos haluat muuttaa arvosarjan järjestyksen, kaaviossa on oltava useampi kuin yksi arvosarja.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

  Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 3. Valitse Nykyinen valinta -kohdassa Muotoile valinta.

  Kaaviot-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä

 4. Valitse siirtymisruudussa Järjestys, napsauta sarjan nimeä ja valitse sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

  Huomautus: Useimpien kaaviolajien osalta arvosarjojen järjestyksen muuttaminen vaikuttaa sekä selitteeseen että itse kaavioon.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja ja napsauta sitten Kaaviot-välilehteä.

  Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 3. Napsauta Tiedot-kohdassa Muokkaa-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Valitse tietoja Excelissä.

  Kaaviot-välilehden Tiedot-ryhmä

 4. Tee jokin seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa.

  Toiminto:

  Toteutus:

  Sarjan poistaminen

  Valitse Sarja-kohdassa arvosarja, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista.

  Sarjan lisääminen

  Valitse Sarja-kohdassa Lisää ja valitse sitten Excel-taulukossa tiedot, jotka haluat sisällyttää kaavioon.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja ja napsauta sitten Muotoilu-välilehteä.

  Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 3. Napsauta Chart Element Styles (Kaavion osan tyylit) -kohdassa Täyttö Täyttöväri-painike -kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten haluamaasi väriä.

  Vihje: Jos haluat käyttää eri värejä arvopisteissä sellaisessa kaaviossa, jossa on vain yksi arvosarja, valitse sarja ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. Valitse Nykyinen valinta -kohdassa Muotoile valinta. Valitse siirtymisruudussa Täyttö ja valitse sitten kaavion mukaan Eri värit arvopisteissä -valintaruutu tai Eri värit sektoreissa -valintaruutu. Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Voit näyttää kaaviossa Excel-taulukon arvopisteiden arvot lisäämällä otsikot.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaavio ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon yläosassa haluamasi otsikon laji.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 4. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon alaosassa, missä haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Arvotaulukko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Kun luot kaavion tiedoista, joissa käytetään päivämääriä, ja päivämäärät piirretään kaavion vaaka-akselille, Office muuttaa vaaka-akselin automaattisesti päivämääräakseliksi (aika-akseliksi). Voit muuttaa vaaka-akselin päivämääräakseliksi myös manuaalisesti. Päivämäärät näkyvät päivämääräakselilla aikajärjestyksessä tietyin aika- tai perusyksikkövälein (aikaväli voi olla tietty määrä päiviä, kuukausia tai vuosia), vaikka päivämäärät eivät Excel-taulukossa olisikaan aikajärjestyksessä tai perustuisi samoihin perusyksiköihin.

Office määrittää oletusarvoisesti päivämääräakselin perusyksiköt käyttämällä kahden taulukossa olevan päivämäärän välistä pienintä aikaväliä. Jos kaaviossasi on esimerkiksi osakkeiden hintatietoja ja päivämäärien pienin väli on seitsemän päivää, Office määrittää perusyksiköksi päivät. Voit kuitenkin muuttaa perusyksikön kuukausiksi tai vuosiksi, jos haluat tarkastella osakekurssien kehitystä pidemmällä aikavälillä.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Varmista, että muutettavan akselin osalta näkyy akselin otsikot.

 4. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita Vaaka-akseli ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 5. Valitse siirtymisruudussa Asteikko ja valitse sitten Vaakasuuntaisen akselin tyyppi -kohdassa Päivämäärä.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Huomautus: Jos noudatat näitä ohjeita ja kaavion ei näy päivämäärät aika--akselina, varmista, että akselien otsikot on kirjoitettu päivämäärä-muodon Excel-taulukon, esimerkiksi 05/01/08 tai toukokuu 08. Lisätietoja päivämääriksi solujen muotoileminen-kohdassa Näytä päivämäärät, ajat, valuutan, murtolukujen, tai prosenttiosuudet.

PowerPoint

Kun olet luonut kaavion, voit muokata Excel-taulukon tietoja. Muutokset näkyvät myös kaavion PowerPointissa.

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Napsauta Kaaviot-välilehdessä Tiedot-kohdassa Muokkaa-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Muokkaa tietoja Excelissä.

  Kaaviot-välilehden Tiedot-ryhmä

  Excel avautuu ja näyttää kaavion arvotaulukon.

  Tietotaulukko Office-kaaviota varten

 3. Jos haluat muuttaa kaavion sisältämien rivien ja sarakkeiden määrän, sijoita osoitin valittujen tietojen oikeaan alakulmaan ja valitse sitten lisää tietoja vetämällä. Seuraavassa esimerkissä taulukko on laajennettu niin, että siihen on sisällytetty lisää luokkia ja arvosarjoja.

  Lisätietojen valitseminen Office-kaaviota varten

 4. Jos haluat lisätä soluun tietoja tai muokata niitä, napsauta solua ja tee sitten haluamasi muutokset.

 5. Näet muutokset siirtymällä PowerPointiin.

Kun olet luonut kaavion, saatat haluta muuttaa tavan, jolla taulukon rivit ja sarakkeet on piirretty kaavioon.  Esimerkiksi ensimmäisessä versiossa taulukon rivitiedot on piirretty kaavion pystyakselille (arvoakselille) ja tietosarakkeet vaaka-akselille (luokka-akselille). Seuraavassa esimerkissä kaavio korostaa myyntiä instrumentin mukaan.

Kaavio, jossa näkyy myynti luokittain

Jos kuitenkin haluat kaavion korostavan myyntiä kuukausittain, voit muuttaa tavan, jolla tiedot piirretään kaavioon.

Kaavio, jossa näkyy kuukausittainen myynti

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Valitse Kaaviot-välilehdessä Tiedot-kohdassa Plot series by row (Sarjan sijoitus riveittäin)   Sarjan sijoitus riveittäin tai Plot series by column (Sarjan sijoitus sarakkeittain)   Sarjan sijoitus sarakkeittain .

  Kaaviot-välilehden Tiedot-ryhmä

  Jos Switch Plot (Piirron vaihto) -toiminto ei ole käytettävissä

  Piirron vaihto on käytettävissä vain silloin, kun kaavion Excel-arvotaulukko on auki, ja vain tietyille kaaviolajeille.

  1. Napsauta kaaviota.

  2. Napsauta Kaaviot-välilehdessä Tiedot-kohdassa Muokkaa-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Muokkaa tietoja Excelissä. Kaaviot-välilehden Tiedot-ryhmä

Jos haluat muuttaa arvosarjan järjestyksen, kaaviossa on oltava useampi kuin yksi arvosarja.

 1. Valitse kaaviossa arvosarja ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

  Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Valitse Nykyinen valinta -kohdassa Muotoile valinta.

  Kaaviot-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä

 3. Valitse siirtymisruudussa Järjestys, napsauta sarjan nimeä ja valitse sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

  Huomautus: Useimpien kaaviolajien osalta arvosarjojen järjestyksen muuttaminen vaikuttaa sekä selitteeseen että itse kaavioon.

 1. Valitse kaaviossa arvosarja ja napsauta sitten Kaaviot-välilehteä.

  Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Napsauta Tiedot-kohdassa Muokkaa-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Valitse tietoja Excelissä.

  Kaaviot-välilehden Tiedot-ryhmä

 3. Tee jokin seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa.

  Toiminto:

  Toteutus:

  Sarjan poistaminen

  Valitse Sarja-kohdassa arvosarja, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista.

  Sarjan lisääminen

  Valitse Sarja-kohdassa Lisää ja valitse sitten Excel-taulukossa tiedot, jotka haluat sisällyttää kaavioon.

 1. Valitse kaaviossa arvosarja ja napsauta sitten Muotoilu-välilehteä.

  Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Napsauta Chart Element Styles (Kaavion osan tyylit) -kohdassa Täyttö Täyttöväri-painike -kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten haluamaasi väriä.

  Vihje: Jos haluat käyttää eri värejä arvopisteissä sellaisessa kaaviossa, jossa on vain yksi arvosarja, valitse sarja ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. Valitse Nykyinen valinta -kohdassa Muotoile valinta. Valitse siirtymisruudussa Täyttö ja valitse sitten kaavion mukaan Eri värit arvopisteissä -valintaruutu tai Eri värit sektoreissa -valintaruutu. Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Voit näyttää kaaviossa Excel-taulukon arvopisteiden arvot lisäämällä otsikot.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon yläosassa haluamasi otsikon laji.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon alaosassa, missä haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Otsikot-kohdassa Arvotaulukko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Kun luot kaavion tiedoista, joissa käytetään päivämääriä, ja päivämäärät piirretään kaavion vaaka-akselille, Office muuttaa vaaka-akselin automaattisesti päivämääräakseliksi (aika-akseliksi). Voit muuttaa vaaka-akselin päivämääräakseliksi myös manuaalisesti. Päivämäärät näkyvät päivämääräakselilla aikajärjestyksessä tietyin aika- tai perusyksikkövälein (aikaväli voi olla tietty määrä päiviä, kuukausia tai vuosia), vaikka päivämäärät eivät Excel-taulukossa olisikaan aikajärjestyksessä tai perustuisi samoihin perusyksiköihin.

Office määrittää oletusarvoisesti päivämääräakselin perusyksiköt käyttämällä kahden taulukossa olevan päivämäärän välistä pienintä aikaväliä. Jos kaaviossasi on esimerkiksi osakkeiden hintatietoja ja päivämäärien pienin väli on seitsemän päivää, Office määrittää perusyksiköksi päivät. Voit kuitenkin muuttaa perusyksikön kuukausiksi tai vuosiksi, jos haluat tarkastella osakekurssien kehitystä pidemmällä aikavälillä.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Varmista, että muutettavan akselin osalta näkyy akselin otsikot.

 3. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita Vaaka-akseli ja valitse sitten Akselin asetukset.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

 4. Valitse siirtymisruudussa Asteikko ja valitse sitten Vaakasuuntaisen akselin tyyppi -kohdassa Päivämäärä.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Huomautus: Jos noudatat näitä ohjeita ja kaavion ei näy päivämäärät aika--akselina, varmista, että akselien otsikot on kirjoitettu päivämäärä-muodon Excel-taulukon, esimerkiksi 05/01/08 tai toukokuu 08. Lisätietoja päivämääriksi solujen muotoileminen-kohdassa Näytä päivämäärät, ajat, valuutan, murtolukujen, tai prosenttiosuudet.

Excel

Kun olet luonut kaavion, voit muokata tietoja Excel-taulukossa. Tekemäsi muutokset näkyvät kaaviossa.

 1. Napsauta kaaviota.

  Excel korostaa arvotaulukon, jota käytetään kaaviossa. Violetti ääriviiva osoittaa rivin tai sarakkeen, jota käytetään luokka-akselina. Vihreä ääriviiva osoittaa rivin tai sarakkeen, joka sisältää arvosarjan otsikot. Sininen ääriviiva osoittaa kaavioon piirretyt arvopisteet.

  Excel-tietotaulukko kaaviota varten

  Kuvateksti 1 Arvosarjan otsikot

  Kuvaselite 2 Luokka-akselin arvot

  Kuvaselite 3 Kaavioon piirretyt arvopisteet

 2. Jos haluat muuttaa kaavion sisältämien rivien ja sarakkeiden määrän, sijoita osoitin valittujen tietojen oikeaan alakulmaan ja valitse sitten lisää tietoja vetämällä. Seuraavassa esimerkissä taulukko on laajennettu niin, että siihen on sisällytetty lisää luokkia ja arvosarjoja.

  Lisätietojen valitseminen Excel-kaaviota varten

  Vihje: Piilottamalla riviä ja sarakkeita taulukossa voit estää kyseisten tietojen esittämisen kaaviossa.

 3. Jos haluat lisätä soluun tietoja tai muokata niitä, napsauta solua ja tee sitten haluamasi muutokset.

Kun olet luonut kaavion, saatat haluta muuttaa tavan, jolla taulukon rivit ja sarakkeet on piirretty kaavioon.  Esimerkiksi ensimmäisessä versiossa taulukon rivitiedot on piirretty kaavion pystyakselille (arvoakselille) ja tietosarakkeet vaaka-akselille (luokka-akselille). Seuraavassa esimerkissä kaavio korostaa myyntiä instrumentin mukaan.

Kaavio, jossa näkyy myynti luokittain

Jos kuitenkin haluat kaavion korostavan myyntiä kuukausittain, voit muuttaa tavan, jolla tiedot piirretään kaavioon.

Kaavio, jossa näkyy kuukausittainen myynti

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Valitse Kaaviot-välilehdessä Tiedot-kohdassa Plot series by row (Sarjan sijoitus riveittäin)   Sarjan sijoitus riveittäin tai Plot series by column (Sarjan sijoitus sarakkeittain)   Sarjan sijoitus sarakkeittain .

  Excelin Kaaviot-välilehden Tiedot-ryhmä

Jos haluat muuttaa arvosarjan järjestyksen, kaaviossa on oltava useampi kuin yksi arvosarja.

 1. Valitse kaaviossa arvosarja ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

  Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Valitse Nykyinen valinta -kohdassa Muotoile valinta.

  Kaaviot-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä

 3. Valitse siirtymisruudussa Järjestys, napsauta sarjan nimeä ja valitse sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

  Huomautus: Useimpien kaaviolajien osalta arvosarjojen järjestyksen muuttaminen vaikuttaa sekä selitteeseen että itse kaavioon.

 1. Valitse kaaviossa arvosarja ja napsauta sitten Kaaviot-välilehteä.

  Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Valitse Tiedot-kohdassa Valitse.

  Excelin Kaaviot-välilehden Tiedot-ryhmä

 3. Tee jokin seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa.

  Toiminto:

  Toteutus:

  Sarjan poistaminen

  Valitse Sarja-kohdassa arvosarja, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista.

  Sarjan lisääminen

  Valitse Sarja-kohdassa Lisää ja valitse sitten Excel-taulukossa tiedot, jotka haluat sisällyttää kaavioon.

 1. Valitse kaaviossa arvosarja ja napsauta sitten Muotoilu-välilehteä.

  Valitse esimerkiksi pylväskaaviossa pylväs, ja kaikki kyseisen arvosarjan pylväät valitaan.

 2. Napsauta Chart Element Styles (Kaavion osan tyylit) -kohdassa Täyttö Täyttöväri-painike -kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten haluamaasi väriä.

  Vihje: Jos haluat käyttää eri värejä arvopisteissä sellaisessa kaaviossa, jossa on vain yksi arvosarja, valitse sarja ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. Valitse Nykyinen valinta -kohdassa Muotoile valinta. Valitse siirtymisruudussa Täyttö ja valitse sitten kaavion mukaan Eri värit arvopisteissä -valintaruutu tai Eri värit sektoreissa -valintaruutu. Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Voit näyttää kaaviossa Excel-taulukon arvopisteiden arvot lisäämällä otsikot.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon yläosassa haluamasi otsikon laji.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Valitse Otsikot-kohdassa Arvopisteiden otsikot ja valitse sitten luettelon alaosassa, missä haluat arvopisteiden otsikoiden näkyvän.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Otsikot-kohdassa Arvotaulukko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Kun luot kaavion tiedoista, joissa käytetään päivämääriä, ja päivämäärät piirretään kaavion vaaka-akselille, Office muuttaa vaaka-akselin automaattisesti päivämääräakseliksi (aika-akseliksi). Voit muuttaa vaaka-akselin päivämääräakseliksi myös manuaalisesti. Päivämäärät näkyvät päivämääräakselilla aikajärjestyksessä tietyin aika- tai perusyksikkövälein (aikaväli voi olla tietty määrä päiviä, kuukausia tai vuosia), vaikka päivämäärät eivät Excel-taulukossa olisikaan aikajärjestyksessä tai perustuisi samoihin perusyksiköihin.

Office määrittää oletusarvoisesti päivämääräakselin perusyksiköt käyttämällä kahden taulukossa olevan päivämäärän välistä pienintä aikaväliä. Jos kaaviossasi on esimerkiksi osakkeiden hintatietoja ja päivämäärien pienin väli on seitsemän päivää, Office määrittää perusyksiköksi päivät. Voit kuitenkin muuttaa perusyksikön kuukausiksi tai vuosiksi, jos haluat tarkastella osakekurssien kehitystä pidemmällä aikavälillä.

 1. Napsauta kaaviota ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Varmista, että muutettavan akselin osalta näkyy akselin otsikot.

 3. Valitse Akselit-kohdassa Akselit, osoita Vaaka-akseli ja valitse sitten Akselin asetukset.

 4. Valitse siirtymisruudussa Asteikko ja valitse sitten Vaakasuuntaisen akselin tyyppi -kohdassa Päivämäärä.

  Kaikki asetukset eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä määräytyy kaaviolajin mukaan.

Huomautus: Jos noudatat näitä ohjeita ja kaavion ei näy päivämäärät aika--akselina, varmista, että akselien otsikot on kirjoitettu päivämäärä-muodon Excel-taulukon, esimerkiksi 05/01/08 tai toukokuu 08. Lisätietoja päivämääriksi solujen muotoileminen-kohdassa Näytä päivämäärät, ajat, valuutan, murtolukujen, tai prosenttiosuudet.

Katso myös

Kaavion luominen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×