Accessin pikanäppäimet

Voit käyttää pikanäppäimiä usein käytettävien komentojen tai toimintojen suorittamiseen. Seuraavissa jaksoissa luetellaan Microsoft Office Access 2007 -ohjelman pikanäppäimet. Voit käyttää pikanäppäimiä myös siirtäessäsi kohdistuksen valikkoon, komentoon tai ohjausobjektiin käyttämättä hiirtä.

Yleiset pikanäppäimet

Accessin yleiset pikanäppäimet

Tietokannan avaaminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Avaa uuden tietokannan.

CTRL+N

Avaa aiemmin luodun tietokannan.

CTRL+O

Lopettaa Office Access 2007 -ohjelman.

ALT+F4

Tulostaminen ja tallentaminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Tulostaa nykyisen tai valitun objektin.

CTRL+P

Avaa Tulosta-valintaikkunan esikatselunäkymästä.

P tai CTRL+P

Avaa Sivun asetukset -valintaikkunan esikatselunäkymästä.

S

Peruuttaa esikatselun tai asettelun esikatselun.

ESC

Tallentaa tietokantaobjektin.

CTRL+S tai VAIHTO+F12

Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan.

F12

Yhdistelmä- tai luetteloruudun käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Avaa yhdistelmäruudun.

F4 tai ALT+ALANUOLI

Päivittää Hakukenttä luetteloruudun tai yhdistelmäruudun sisällön.

F9

Siirtyy yhden rivin alaspäin.

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden sivun alaspäin.

PAGE DOWN

Siirtyy yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden sivun ylöspäin.

PAGE UP

Poistuu yhdistelmä- tai luetteloruudusta.

SARKAIN

Tekstin tai tietojen etsiminen ja korvaaminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan Etsi-välilehden (vain taulukko- ja lomakenäkymässä).

CTRL+F

Avaa Etsi ja korvaa -valintaikkunan Korvaa-välilehden (vain taulukko- ja lomakenäkymässä).

CTRL+H

Etsii Etsi ja korvaa -valintaikkunassa määritetyn tekstin seuraavan esiintymän valintaikkunan ollessa suljettuna (vain taulukko- ja lomakenäkymässä).

VAIHTO+F4

Työskenteleminen rakennenäkymässä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy taulukkonäkymässä muokkaustilan (lisäyskohta on näkyvissä) ja Siirtymistila välillä. Jos käsittelet lomaketta tai raporttia, voit poistua siirtymistilasta painamalla ESC-näppäintä.

F2

Siirtää ominaisuusikkunaan (Access-tietokantojen ja -projektien lomakkeiden ja raporttien rakennenäkymässä).

F4

Siirtää lomakkeen rakennenäkymästä lomakenäkymään.

F5

Siirtää ikkunan yläosasta alaosaan ja päinvastoin (toimii vain kyselyjen rakennenäkymässä ja Erikoissuodatus ja lajittelu -ikkunan rakennenäkymässä). 

F6

Vaihtaa kenttäruudukon, kentän ominaisuuksien, siirtymisruudun, näppäimistövalintajärjestelmän valintanäppäinten, zoomauksen ohjauksen ja suojausrivin (taulukoiden rakennenäkymä) välillä.

F6

Avaa Valitse muodostin -valintaikkunan (lomakkeiden ja raporttien rakennenäkymä)

F7

Avaa Visual Basic Editorin lomakkeen tai raportin ominaisuusikkunassa valitusta ominaisuudesta.

F7

Siirtää Visual Basic -editorista takaisin lomakkeen tai raportin rakennenäkymään.

VAIHTO+F7 tai ALT+F11

Ohjausobjektien muokkaaminen lomakkeen ja raportin rakennenäkymässä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa ja kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle.

CTRL+X

Liittää Leikepöydän sisällön valitun osan vasempaan yläkulmaan.

CTRL+V

Siirtää valitun ohjausobjektin oikealle (asettelun osan muodostavia ohjausobjekteja lukuun ottamatta).

OIKEA NUOLI tai CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää valitun ohjausobjektin vasemmalle (asettelun osan muodostavia ohjausobjekteja lukuun ottamatta).

VASEN NUOLI tai CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää valitun ohjausobjektin ylös.

YLÄNUOLI tai CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää valitun ohjausobjektin alas.

ALANUOLI tai CTRL+ALANUOLI

Suurentaa valitun ohjausobjektin korkeutta.

VAIHTO+ALANUOLI

Leventää valittua ohjausobjektia.

Huomautus: Jos tätä käytetään asettelussa olevien ohjausobjektien kanssa, koko asettelun kokoa muutetaan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Pienentää valitun ohjausobjektin korkeutta.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Kaventaa valittua ohjausobjektia.

Huomautus: Jos tätä käytetään asettelussa olevien ohjausobjektien kanssa, koko asettelun kokoa muutetaan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Ikkunatoiminnot

Huomautus: Oletusarvon mukaan Microsoft Office Access 2007 -tietokannat esitetään välilehdillä varustettuina tiedostoina. Jos haluat käyttää ikkunallisia tiedostoja, napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Accessin asetukset. Valitse Accessin asetukset-valintaikkunassa Avoinna oleva tietokanta ja valitse Tiedostoikkunan asetukset -kohdasta Päällekkäiset ikkunat.

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Vaihtaa siirtymisruudun näkyviin ja pois näkyvistä.

F11

Siirtyy avoimesta ikkunasta toiseen.

CTRL+F6

Palauttaa valitun pienennetyn ikkunan kaikkien ikkunoiden ollessa pienennettyinä.

ENTER-näppäin

Ottaa koonmuuttotilan käyttöön aktiivisessa ikkunassa silloin, kun ikkunaa ei ole suurennettu. Voit muuttaa ikkunan kokoa nuolinäppäinten avulla.

CTRL+F8

Tuo näyttöön ohjausvalikon.

ALT+VÄLILYÖNTI

Näyttää pikavalikon.

VAIHTO+F10

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Siirtää Visual Basic -editorin ja edellisen aktiivisen ikkunan välillä.

ALT+F11

Ohjattujen toimintojen käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää kohdistuksen ohjausobjektista toiseen ohjatussa toiminnossa.

SARKAIN

Siirtyy ohjatun toiminnon seuraavalle sivulle.

ALT+N

Siirtyy ohjatun toiminnon edelliselle sivulle.

ALT+B

Viimeistelee ohjatun toiminnon.

ALT+F

Muita pikanäppäimiä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää valitun hyperlinkin täydellisen hyperlinkkiosoitteen.

F2

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Avaa Zoomaus-ikkunan lausekkeiden ja muun tekstin pieniin syötealueisiin kirjoittamista varten.

VAIHTO+F2

Näyttää ominaisuusikkunan rakennenäkymässä.

ALT+ENTER

Lopettaa Accessin tai sulkee valintaikkunan

ALT+F4

Käynnistää muodostimen.

CTRL+F2

Siirtää taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, sivun, pivot-taulukkoluettelon, pivot-kaavioraportin, tallennetun toimintosarjan tai Access-projektin (.adp) funktion seuraavaan näkymään. Jos käytettävissä on muita näkymiä, siirry seuraavaan näkymään painamalla näppäimiä peräkkäin.

CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+PILKKU (,)

Siirtää taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, sivun, pivot-taulukkoluettelon, pivot-kaavioraportin, tallennetun toimintosarjan tai Access-projektin (.adp) funktion edelliseen näkymään. Jos käytettävissä on muita näkymiä, siirry edelliseen näkymään painamalla näppäimiä peräkkäin.

Huomautus: CTRL+PISTE (.) ei toimi kaikissa tilanteissa kaikkien objektien kanssa.

CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+PISTE (.)

Siirtymisruudun pikanäppäimet

Objektiluetteloiden muokkaaminen ja niissä liikkuminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Nimeää valitun tietokantaobjektin uudelleen.

F2

Siirtyy yhden rivin alaspäin.

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden ikkunan alaspäin.

PAGE DOWN

Siirtyy viimeiseen objektiin.

END-näppäin

Siirtyy yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden ikkunan ylöspäin.

PAGE UP

Siirtyy ensimmäiseen objektiin

HOME-näppäin

Objekteihin siirtyminen ja niiden avaaminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Avaa valitun taulukon tai kyselyn taulukkonäkymässä.

ENTER-näppäin

Avaa valitun lomakkeen tai raportin.

ENTER-näppäin

Suorittaa valitun makron.

ENTER-näppäin

Avaa valitun taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, tietokantasivun, makron tai moduulin rakennenäkymässä.

CTRL+ENTER

Näyttää välittömän suoritusruudun Visual Basic -editorissa.

CTRL+G

Valikoiden käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää pikavalikon.

VAIHTO+F10

Näyttää valintanäppäimet.

ALT tai F10

Näyttää ohjausvalikon (ohjelman otsikkorivillä).

ALT+VÄLILYÖNTI

Valitsee seuraavan tai edellisen komennon näytössä olevasta valikosta tai alivalikosta. 

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Valitsee vasemmalla tai oikealla sijaitsevan valikon tai siirtyy päävalikosta alivalikkoon tai päinvastoin, kun alivalikko on näkyvissä.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Valitsee valikon tai alivalikon ensimmäisen tai viimeisen komennon.

HOME tai END 

Sulkee näytössä olevan valikon ja alivalikon samanaikaisesti.

ALT-näppäin

Sulkee näytössä olevan valikon tai valikon alivalikon, jos alivalikko on näkyvissä.

ESC

Ikkunoiden ja valintaikkunoiden käyttäminen

Ohjelmaikkunan käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy seuraavaan ohjelmaan.

ALT+SARKAIN

Siirtyy edelliseen ohjelmaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Näyttää Windowsin Käynnistä-valikon.

CTRL+ESC

Sulkee aktiivisen tietokantaikkunan.

CTRL+W

Siirtyy seuraavaan tietokantaikkunaan.

CTRL+F6

Siirtyy edelliseen tietokantaikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Palauttaa valitun pienennetyn ikkunan kaikkien ikkunoiden ollessa pienennettyinä.

ENTER-näppäin

Valintaikkunan käyttäminen:

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää vaihtoehtojen välillä valitussa avattavassa luetteloruudussa tai vaihtoehtoryhmässä.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon; valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Siirtää avattavan luetteloruudun vaihtoehtoon sen nimen ensimmäisen kirjaimen mukaan.

Haluamasi vaihtoehdon nimen ensimmäistä kirjainta vastaava kirjainnäppäin (kun avattava luetteloruutu on valittuna)

Valitsee vaihtoehdon tai valintaruudun tai poistaa sen valinnan vaihtoehdon nimessä alleviivatun kirjaimen mukaan.

ALT+ kirjainnäppäin

Avaa avattavan luetteloruudun.

ALT+ALANUOLI

Sulkee avattavan luetteloruudun.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER-näppäin

Peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan.

ESC

Sulkee valintaikkunan.

ALT+F4

Muokkausruudun käyttäminen:

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää tekstin alkuun.

HOME-näppäin

Siirtää tekstin loppuun.

END-näppäin

Siirtää vasemmalle tai oikealle yhden merkin verran.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää vasemmalle tai oikealle yhden sanan verran.

CTRL+VASEN NUOLI tai CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee kohdistimen ja tekstin alun välissä olevan tekstin.

VAIHTO+HOME

Valitsee kohdistimen ja tekstin lopun välissä olevan tekstin.

VAIHTO+END

Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran oikealle.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Avaa-, Uusi tietokanta- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Aktivoi edellisen kansion ( Painikkeen kuva ).

ALT+1

Avaa avoimen kansion yläpuolella olevan kansion (Avaa yläkansio -painike Painikkeen kuva ). 

ALT+2

Poistaa valitun kansion tai tiedoston (Poista-painike Painikkeen kuva ). 

DEL

Luo avoimeen kansioon uuden alikansion (Luo uusi kansio -painike Painikkeen kuva ).

ALT+4

Vaihtaa pikkukuvat-, vierekkäin-, kuvakkeet-, luettelo-, tiedot-, ominaisuudet- ja esikatselunäkymien välillä.

ALT+5

Tuo näyttöön Työkalut-valikon (Työkalut-painike).

ALT+L

Ominaisuusikkunoiden käyttäminen

Ominaisuusikkunan käyttäminen lomakkeen tai raportin kanssa

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Vaihtaa ominaisuusikkunan välilehteä.

F4

Siirtää ohjausobjektien avattavan luetteloruudun vaihtoehtojen joukossa yhden kerrallaan.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Siirtää ohjausobjektien avattavan luetteloruudun vaihtoehtojen joukossa viisi vaihtoehtoa kerrallaan.

PAGE DOWN tai PAGE UP

Siirtää ominaisuusikkunan välilehtiin ohjausobjektien avattavasta luetteloruudusta.

SARKAIN

Siirtää ominaisuusikkunan välilehdistä toiseen, kun välilehti on valittuna mutta ominaisuutta ei ole valittuna.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää yhden ominaisuuden verran alaspäin välilehdessä, kun ominaisuus on valittuna.

SARKAIN

Siirtää yhden ominaisuuden verran ylöspäin välilehdessä, kun ominaisuus on valittuna; jos olet jo ylimmässä kohdassa, siirtää ohjausobjektien avattavaan luetteloruutuun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää eteenpäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna.

CTRL+SARKAIN

Siirtää taaksepäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Ominaisuusikkunan käyttäminen taulukon tai kyselyn kanssa

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Vaihtaa ominaisuusikkunan välilehteä.

F4

Jos valittuna on välilehti mutta ei ominaisuutta, siirtyy ominaisuusikkunan välilehtien välillä.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää ominaisuusikkunan välilehtiin, kun ominaisuus on valittuna.

CTRL+SARKAIN

Siirtää välilehden ensimmäiseen ominaisuuteen, kun ominaisuutta ei ole valittuna.

SARKAIN

Siirtää yhden ominaisuuden verran alaspäin välilehdessä.

SARKAIN

Siirtää yhden ominaisuuden verran ylöspäin välilehdessä; jos kohdistus on jo ylhäällä, valitsee välilehden.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää eteenpäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna.

CTRL+SARKAIN

Siirtää taaksepäin välilehtien joukossa, kun ominaisuus on valittuna.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Kenttäluettelo-ruudun käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Ottaa Kenttäluettelo-ruudun käyttöön ja poistaa sen käytöstä

ALT+F8

Lisää valitun kentän lomakkeeseen tai raportin tiedot-osaan.

ENTER-näppäin

Siirtyy Kenttäluettelo-ruudussa ylös- tai alaspäin.

YLÄNUOLINÄPPÄIN tai ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtää ylempään Kenttäluettelo-ruutuun alemmasta ruudusta.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää alempaan Kenttäluettelo-ruutuun ylemmästä ruudusta.

SARKAIN

Ohje-ikkunan pikanäppäimet

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Valitsee seuraavan piilotetun tekstin tai hyperlinkin tai valitsee aiheen yläosassa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -linkin

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotetun tekstin tai hyperlinkin tai valitsee Microsoft Office -sivuston artikkelin yläosassa olevan Browser View -painikkeen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -vaihtoehdon tai piilotetun teksti- tai hyperlinkkikohteen toiminnon.

ENTER-näppäin

Siirtyy takaisin edelliseen ohjeaiheeseen.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy eteenpäin seuraavaan ohjeaiheeseen.

ALT+OIKEA NUOLI

Avaa Tulosta-valintaikkunan.

CTRL+P

Vierittää näytössä olevaa ohjeaihetta pienen osan kerrallaan ylös- tai alaspäin.

YLÄNUOLI ja ALANUOLI

Vierittää näytössä olevaa ohjeaihetta suuren osan kerrallaan ylös- tai alaspäin.

PAGE UP ja PAGE DOWN

Näyttää Ohje-ikkunan valikkokomennot. Edellyttää, että Ohje-ikkuna on aktiivinen (napsauta Ohje-ikkunan kohdetta).

VAIHTO+F10

Sähköpostiviestien lähettäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Lähettää aktiivisen tietokantaobjektin (siirtymisruudussa valitun objektin) sähköpostiviestinä. 

ALT+F+E

Avaa osoitteiston Outlookista käsin.

CTRL+VAIHTO+B

Tarkistaa Vastaanottaja-, Kopio- ja Piilokopio-ruuduissa olevat nimet osoitteistosta. 

ALT+K tai CTRL+K

Valitsee sähköpostiviestin otsikkotieto-osan seuraavan ruudun tai viestin leipätekstin, jos otsikkotieto-osan viimeinen ruutu on aktiivinen. 

SARKAIN

Valitsee sähköpostiviestin otsikkotieto-osan edellisen kentän tai painikkeen.

VAIHTO+SARKAIN

Tekstin ja tietojen käsittelemisessä käytettävät näppäimet

Tekstin ja tietojen valitseminen

Tekstin valitseminen kentässä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran oikealle.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Muuttaa valinnan kokoa yhden merkin verran vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Muuttaa valinnan kokoa yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Kentän tai tietueen valitseminen

Huomautus: Voit peruuttaa valinnan vastakkaissuuntaisella nuolinäppäimellä.

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Valitsee seuraavan kentän.

SARKAIN

Siirtyy taulukkonäkymässä muokkaustilan (lisäyskohta on näkyvissä) ja Siirtymistila välillä. Jos käytät lomaketta tai raporttia, voit poistua siirtymistilasta painamalla ESC-näppäintä.

F2

Siirtää nykyisen tietueen valitsemisen ja nykyisen tietueen ensimmäisen kentän valitsemisen välillä siirtymistilassa.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Ulottaa valinnan edelliseen tietueeseen, jos nykyinen tietue on valittuna.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Ulottaa valinnan seuraavaan tietueeseen, jos nykyinen tietue on valittuna.

VAIHTO+ALANUOLI

Valitsee kaikki tietueet.

CTRL+A tai CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Valinnan laajentaminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Ottaa käyttöön laajennustilan (ainoastaan taulukkonäkymässä, Laajennettu valinta -teksti näkyy ikkunan oikeassa alakulmassa). F8-näppäimen toistuva painaminen laajentaa valinnan sanaan, kenttään, tietueeseen ja kaikkiin tietueisiin.

F8

Laajentaa valinnan saman rivin viereisiin kenttiin taulukkonäkymässä.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Laajentaa valinnan viereisille riveille taulukkonäkymässä.

YLÄNUOLINÄPPÄIN tai ALANUOLINÄPPÄIN

Kumoaa edellisen laajennuksen.

VAIHTO+F8

Peruuttaa laajennustilan.

ESC

Sarakkeen valitseminen ja siirtäminen taulukkonäkymässä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Valitsee nykyisen sarakkeen tai peruuttaa sarakkeen valinnan, käytössä vain Siirtymistila.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Valitsee oikealla olevan sarakkeen, jos nykyinen sarake on valittuna.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla olevan sarakkeen, jos nykyinen sarake on valittuna.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Ottaa käyttöön Siirtotila. Sen jälkeen voit siirtää valitut sarakkeet oikealle tai vasemmalle painamalla OIKEAA NUOLINÄPPÄINTÄ tai VASENTA NUOLINÄPPÄINTÄ.

CTRL+VAIHTO+F8

Tekstin ja tietojen muokkaaminen

Huomautus: Jos kohdistin ei ole näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F2-näppäintä.

Kohdistimen liikuttaminen kentässä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää kohdistinta yhden merkin verran oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää kohdistinta yhden sanan verran oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää kohdistinta yhden merkin verran vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää kohdistinta yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää kohdistimen kentän loppuun yksirivisissä kentissä tai siirtää kohdistimen rivin loppuun monirivisissä kentissä.

END-näppäin

Siirtää kohdistimen kentän loppuun monirivisissä kentissä.

CTRL+END

Siirtää kohdistimen kentän alkuun yksirivisissä kentissä tai siirtää kohdistimen rivin alkuun monirivisissä kentissä.

HOME-näppäin

Siirtää kohdistimen kentän alkuun monirivisissä kentissä.

CTRL+HOME

Tekstin kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Kopioi valinnan Leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa ja kopioi valinnan Leikepöydälle.

CTRL+X

Liittää Leikepöydän sisällön kohdistimen kohdalle.

CTRL+V

Poistaa valinnan tai kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin.

ASKELPALAUTIN

Poistaa valinnan tai kohdistimen oikealla puolella olevan merkin.

DELETE

Poistaa kaikki kohdistimen oikealla puolella olevat merkit.

CTRL+DELETE

Muutosten kumoaminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Kumoaa kirjoittamisen

CTRL+Z tai ALT+ASKELPALAUTIN

Kumoaa muutoksen nykyisessä kentässä tai tietueessa. Jos molempia on muutettu, kumoa ensin kenttään ja sitten tietueeseen tehdyt muutokset painamalla ESC-näppäintä kahdesti.

ESC

Tietojen kirjoittaminen taulukko- tai lomakenäkymässä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Lisää senhetkisen päivämäärän.

CTRL+PUOLIPISTE (;)

Lisää senhetkisen ajan.

CTRL+VAIHTO+KAKSOISPISTE (:)

Lisää kentän oletusarvon.

CTRL+ALT+VÄLILYÖNTI

Lisää edellisen tietueen vastaavan kentän arvon.

CTRL+HEITTOMERKKI (')

Lisää uuden tietueen.

CTRL+PLUS (+)

Poistaa taulukkonäkymässä nykyisen tietueen.

CTRL+MIINUS (-)

Tallentaa nykyiseen tietueeseen tehdyt muutokset.

VAIHTO+ENTER

Vaihtaa valintaruudun tai valintanapin arvon.

VÄLINÄPPÄIN

Lisää uuden rivin.

CTRL+ENTER

Nykyisten tietojen päivittäminen kenttään

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Laskee ikkunan kenttien arvot uudelleen.

F9

Hakee uudelleen pohjana olevien taulukoiden tiedot. Alilomakkeessa hakee uudelleen vain alilomakkeen pohjana olevan taulukon tiedot.

VAIHTO+F9

Päivittää Hakukenttä luetteloruudun tai yhdistelmäruudun sisällön.

F9

Näppäimet, joita käytetään tietueissa siirtymiseen

Siirtyminen rakennenäkymässä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää muokkaustilan (lisäyskohta näkyvissä) ja siirtymistilan välillä.

F2

Tuo ominaisuusikkunan näkyviin.

F4

Siirtää lomakkeen rakennenäkymästä lomakenäkymään.

F5

Siirtyy ikkunan ylä- ja alaosan välillä (makrojen ja kyselyjen rakennenäkymässä sekä Erikoissuodatus ja lajittelu -ikkunassa). Paina F6-näppäintä, jos SARKAINNÄPPÄIN ei siirrä haluamaasi näytön osaan.

F6

Siirtää eteenpäin rakenneruutuun, ominaisuuksiin, siirtymisruutuun, valintanäppäimiin ja zoomauksen ohjaukseen (taulukoiden, lomakkeiden ja raporttien rakennenäkymä).

F6

Avaa Visual Basic -editorin lomakkeen tai raportin ominaisuusikkunassa valitusta ominaisuudesta.

F7

Avaa Kenttäluettelo-ruudun lomakkeeseen, raporttiin tai tietokantasivulle. Jos Kenttäluettelo-ruutu on jo avoinna, siirtää kohdistuksen Kenttäluettelo-ruutuun.

ALT+F8

Kun avoinna on koodimoduuli, siirtyy Visual Basic -editorista lomakkeen tai raportin rakennenäkymään.

VAIHTO+F7

Siirtää kohdistuksen lomakkeen tai raportin rakennenäkymässä ohjausobjektin ominaisuusikkunasta suunnitteluosaan siirtämättä kohdistusta ohjausobjektista.

VAIHTO+F7

Tuo ominaisuusikkunan näkyviin.

ALT+ENTER

Kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa ja kopioi valitun ohjausobjektin Leikepöydälle.

CTRL+X

Liittää Leikepöydän sisällön valitun osan vasempaan yläkulmaan.

CTRL+V

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran oikealle ruudukon viivojen suuntaisesti. 

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran vasemmalle ruudukon viivojen suuntaisesti.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran ylöspäin ruudukon viivojen suuntaisesti.

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan yläpuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun ylimmäisessä ohjausobjektissa.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran alaspäin ruudukon viivojen suuntaisesti. 

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan alapuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun alimmaisessa ohjausobjektissa.

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran oikealle (ruudukosta riippumatta). 

CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran vasemmalle (ruudukosta riippumatta).

CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran ylöspäin (ruudukosta riippumatta).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan yläpuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun ylimmäisessä ohjausobjektissa.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää valittua ohjausobjektia kuvapisteen verran alaspäin (ruudukosta riippumatta).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä siirtää ohjausobjektin valinnan suoraan alapuolella olevaan ohjausobjektiin, ellei valinta jo ole asettelun alimmaisessa ohjausobjektissa.

CTRL+ALANUOLI

Suurentaa valitun ohjausobjektin leveyttä kuvapisteen verran (oikealle).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä suurentaa koko asettelun leveyttä.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Pienentää valitun ohjausobjektin leveyttä kuvapisteen verran (vasemmalta).

Huomautus: Pinotussa asettelussa tämä pienentää koko asettelun leveyttä.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Pienentää valitun ohjausobjektin korkeutta kuvapisteen verran (alhaalta).

VAIHTO+YLÄNUOLI

Suurentaa valitun ohjausobjektin korkeutta kuvapisteen verran (alhaalta).

VAIHTO+ALANUOLI

Siirtyminen taulukkonäkymässä

Tiettyyn tietueeseen siirtyminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy tietuenumero-ruutu. Kirjoita siihen tietueen numero ja paina ENTER-näppäintä.

F5

Siirtyminen kenttien ja tietueiden välillä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää seuraavaan kenttään.

SARKAIN tai OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää nykyisen tietueen viimeiseen kenttään siirtymistilassa.

END-näppäin

Siirtää edelliseen kenttään.

VAIHTO+SARKAIN tai VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää nykyisen tietueen ensimmäiseen kenttään siirtymistilassa.

HOME-näppäin

Siirtää nykyiseen kenttään seuraavassa tietueessa.

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtää viimeisen tietueen nykyiseen kenttään siirtymistilassa.

CTRL+ALANUOLI

Siirtää viimeisen tietueen viimeiseen kenttään siirtymistilassa.

CTRL+END

Siirtää nykyiseen kenttään edellisessä tietueessa.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtää ensimmäisen tietueen nykyiseen kenttään siirtymistilassa.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää ensimmäisen tietueen ensimmäiseen kenttään siirtymistilassa.

CTRL+HOME

Siirtyminen toiseen tietonäyttöön

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy yhden näytön alaspäin.

PAGE DOWN

Siirtyy yhden näytön ylöspäin.

PAGE UP

Siirtyy yhden näytön oikealle.

CTRL+PAGE DOWN

Siirtyy yhden näytön vasemmalle.

CTRL+PAGE UP

Siirtyminen alitaulukkonäkymissä

Tiettyyn tietueeseen siirtyminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy alitaulukkonäkymästä tietueen numeroruutuun. Kirjoita tämän jälkeen tietueen numero ja paina ENTER.

ALT+F5

Alitaulukkonäkymän laajentaminen ja tiivistäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Laajentaa taulukkonäkymästä tietueen alitaulukkonäkymän.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Kutistaa alitaulukkonäkymän.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Taulukkonäkymän ja alitaulukkonäkymän välillä siirtyminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy taulukkonäkymän edellisen tietueen viimeisestä kentästä alitaulukkonäkymään.

SARKAIN

Siirtyy taulukkonäkymän seuraavan tietueen ensimmäisestä kentästä alitaulukkonäkymään.

VAIHTO+SARKAIN

Poistuu alitaulukkonäkymästä ja siirtyy taulukkonäkymän seuraavan tietueen ensimmäiseen kenttään.

CTRL+SARKAIN

Poistuu alitaulukkonäkymästä ja siirtyy taulukkonäkymän edellisen tietueen viimeiseen kenttään.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy alitaulukkonäkymän viimeisestä kentästä taulukkonäkymän seuraavaan tietueeseen.

SARKAIN

Ohittaa taulukkonäkymässä alitaulukkonäkymän ja siirtyy taulukkonäkymän seuraavaan tietueeseen.

ALANUOLINÄPPÄIN

Ohittaa taulukkonäkymässä alitaulukkonäkymän ja siirtyy taulukkonäkymän edelliseen tietueeseen.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Huomautus: Voit siirtyä alitaulukkonäkymässä kentästä ja tietueesta toiseen samojen pikanäppäinten avulla kuin taulukkonäkymässä.

Siirtyminen lomakenäkymässä

Tiettyyn tietueeseen siirtyminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää tietuenumeroruutuun. Kirjoita siihen tietueen numero ja paina ENTER-näppäintä.

F5

Siirtyminen kenttien ja tietueiden välillä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää seuraavaan kenttään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen kenttään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää siirtymistilassa lomakkeen viimeiseen ohjausobjektiin ja jää nykyiseen tietueeseen.

END-näppäin

Siirtää siirtymistilassa lomakkeen viimeiseen ohjausobjektiin ja siirtää kohdistuksen viimeiseen tietueeseen.

CTRL+END

Siirtää siirtymistilassa lomakkeen ensimmäiseen ohjausobjektiin ja jää nykyiseen tietueeseen.

HOME-näppäin

Siirtää siirtymistilassa lomakkeen ensimmäiseen ohjausobjektiin ja siirtää kohdistuksen ensimmäiseen tietueeseen.

CTRL+HOME

Siirtää nykyiseen kenttään seuraavassa tietueessa.

CTRL+PAGE DOWN

Siirtää nykyiseen kenttään edellisessä tietueessa.

CTRL+PAGE UP

Siirtyminen monisivuisissa lomakkeissa

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää yhden sivun taaksepäin. Tietueen lopussa siirtää seuraavan tietueen vastaavalle sivulle.

PAGE DOWN

Siirtää yhden sivun ylöspäin. Tietueen lopussa siirtää edellisen tietueen vastaavalle sivulle.

PAGE UP

Siirtyminen päälomakkeen ja alilomakkeen välillä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää alilomakkeeseen päälomakkeen edellisestä kentästä.

SARKAIN

Siirtää alilomakkeeseen päälomakkeen seuraavasta kentästä.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää alilomakkeesta päälomakkeen seuraavaan kenttään tai seuraavaan tietueeseen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää alilomakkeesta päälomakkeen edelliseen kenttään tai edelliseen tietueeseen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyminen esikatselunäkymässä ja asettelun esikatselunäkymässä

Valintaikkuna- ja ikkunatoiminnot

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Avaa Tulosta-valintaikkunan.

P (lomakkeet ja raportit) tai CTRL+P (taulukkonäkymät, lomakkeet ja raportit)

Avaa Sivun asetukset -valintaikkunan (vain lomakkeet ja raportit).

S

Lähentää tai loitontaa sivun osaa.

Z

Peruuttaa esikatselun tai asettelun esikatselun.

C tai ESC

Eri sivujen tarkasteleminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy sivunumeroruutuun. Kirjoita sitten sivunumero ja paina ENTER-näppäintä.

ALT+F5

Tarkastelee seuraavaa sivua (kun Sovita ikkunaan on valittuna).

PAGE DOWN- tai ALANUOLINÄPPÄIN

Tarkastelee edellistä sivua (kun Sovita ikkunaan on valittuna).

PAGE UP- tai YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtyminen esikatselunäkymässä ja asettelun esikatselunäkymässä

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Vierittää alaspäin vähän kerrallaan.

ALANUOLINÄPPÄIN

Vierittää koko näytön verran alaspäin.

PAGE DOWN

Siirtyy sivun loppuun.

CTRL+ALANUOLI

Vierittää ylöspäin vähän kerrallaan.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Vierittää koko näytön verran ylöspäin.

PAGE UP

Siirtyy sivun alkuun.

CTRL+YLÄNUOLI

Vierittää oikealle vähän kerrallaan.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtää sivun oikeaan reunaan.

END

Siirtää sivun oikeaan alakulmaan.

CTRL+END

Vierittää vasemmalle vähän kerrallaan.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää sivun oikeaan reunaan.

HOME

Siirtää sivun vasempaan yläkulmaan.

CTRL+HOME

Siirtyminen Access-projektin tietokantakaavioikkunassa

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää taulukon solusta taulukon otsikkoriville.

ESC

Siirtää taulukon otsikkoriviltä viimeksi muokattuun soluun.

ENTER-näppäin

Siirtyy taulukon otsikkoriviltä taulukon otsikkoriville tai taulukon sisällä solusta soluun

SARKAIN

Laajentaa taulukon sisällä olevan luettelon

ALT+ALANUOLI

Selaa avattavan luettelon kohteita ylhäältä alaspäin

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirtyy luettelon edelliseen kohteeseen

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Valitsee luettelon kohteen valitseminen ja siirtyy seuraavaan soluun

ENTER-näppäin

Muuttaa valintaruudun asetuksen

VÄLINÄPPÄIN

Siirtyy rivin ensimmäiseen
soluun tai nykyisen solun alkuun

HOME-näppäin

Siirtyy rivin viimeiseen soluun
tai nykyisen solun loppuun

END-näppäin

Siirtyy seuraavalle "sivulle" taulukon
sisällä tai kaavion seuraavalle "sivulle"

PAGE DOWN

Siirtyy edelliselle "sivulle" taulukon
sisällä tai kaavion edelliselle "sivulle"

PAGE UP

Siirtyminen Access-projektin kyselyn suunnittelussa

Kaikki ruudut

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyminen kyselyn suunnittelun ruudusta toiseen

F6, VAIHTO+F6

Kaavioruutu

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyminen taulukoiden, näkymien ja funktioiden välillä (sekä liitosviivoihin, jos niitä on)

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyminen taulukon, näkymän tai funktion sarakkeiden välillä

Nuolinäppäimet

Valitun tietosarakkeen valitseminen tulostusta varten

VÄLINÄPPÄIN tai PLUSNÄPPÄIN

Valitun tietosarakkeen poistaminen kyselyn tuloksesta

VÄLINÄPPÄIN tai MIINUSNÄPPÄIN

Valitun taulukon, näkymän, funktion tai liitosviivan poistaminen kyselystä

DELETE

Huomautus: Jos valittuna on useita kohteita, VÄLINÄPPÄIMEN painaminen vaikuttaa niihin kaikkiin. Voit valita useita kohteita pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla, kun napsautat kohdetta. Voit vaihtaa yhden kohteen valintatilaa pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, kun napsautat kohdetta.

Ruudukkoruutu

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyminen solujen välillä

Nuolinäppäimet tai SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyminen nykyisen sarakkeen viimeiselle riville

CTRL+ALANUOLI

Siirtyminen nykyisen sarakkeen ensimmäiselle riville

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyminen ruudukon näkyvän osan vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun

CTRL+HOME

Siirtyminen oikeassa alanurkassa olevaan soluun

CTRL+END

Siirtyminen avattavassa luettelossa

YLÄNUOLINÄPPÄIN tai ALANUOLINÄPPÄIN

Ruudukon koko sarakkeen valitseminen

CTRL+VÄLILYÖNTI

Siirtyminen muokkaustilasta valintatilaan ja päinvastoin

F2

Solun valittuna olevan tekstin kopioiminen Leikepöydälle (muokkaustilassa)

CTRL+C

Solun valittuna olevan tekstin leikkaaminen ja sijoittaminen Leikepöydälle (muokkaustilassa)

CTRL+X

Leikepöydällä olevan tekstin liittäminen (muokkaustilassa)

CTRL+V

Siirtyminen lisäystilasta korvaustilaan ja päinvastoin solua muokattaessa

INS

Esitystapa-sarakkeen valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminenHuomautus    Jos valittuna on useita kohteita, tämän näppäimen painaminen vaikuttaa niihin kaikkiin.

VÄLINÄPPÄIN

Solun valittuna olevan sisällön poistaminen

DELETE

Valitun tietosarakkeen sisältävän rivin poistaminen kyselystä Huomautus    Jos valittuna on useita kohteita, tämän näppäimen painaminen vaikuttaa niihin kaikkiin.

DELETE

Valitun ruudukon sarakkeen kaikkien tietojen poistaminen

DELETE

Rivin lisääminen kahden rivin väliin

INS-näppäin (ruudukon rivin ollessa valittuna)

Tai...-sarakkeen lisääminen

INS-näppäin (Tai...-sarakkeen ollessa valittuna)

SQL-ruutu

Voit käyttää Windowsin tavallisia muokkausnäppäimiä, kun työskentelet SQL-ruudussa. Voit esimerkiksi siirtyä sanasta toiseen näppäinyhdistelmällä CTRL+ nuolinäppäin ja käyttää Muokkaa-valikon Leikkaa-, Kopioi- ja Liitä-komentoja.

Huomautus:  Tekstiä voidaan vain lisätä. Korvaustilaa ei ole.

Pivot-taulukkonäkymien käsitteleminen

Pivot-taulukkonäkymä

Pivot-taulukkonäkymän osien valinnassa käytettävät näppäimet

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää valinnan vasemmalta oikealle ja sitten alas.

SARKAIN

Siirtää valinnan ylhäältä alaspäin ja sitten oikealle.

ENTER-näppäin

Valitsee vasemmalle puolella olevan solun. Jos nykyinen solu on vasemmanpuoleisin, VAIHTO+SARKAIN valitsee edellisen rivin viimeisen solun.

VAIHTO+SARKAIN

Valitsee nykyisen solun yläpuolella olevan solun. Jos nykyinen solu on ylimmäinen, VAIHTO+ENTER valitsee edellisen sarakkeen viimeisen solun.

VAIHTO+ENTER

Valitsee rivialueen seuraavan kohteen tietosolut.

CTRL+ENTER

Valitsee rivialueen edellisen kohteen tietosolut.

VAIHTO+CTRL+ENTER

Siirtää valinnan nuolinäppäimen osoittamaan suuntaan. Jos valittuna on rivi- tai sarakekenttä, ALANUOLINÄPPÄIN siirtää valinnan kentän ensimmäiseen tietokohteeseen, jolloin voit nuolinäppäintä painamalla siirtyä seuraavaan tai edelliseen kohteeseen tai edelliseen kenttään. Jos valittuna on yksityiskohtakenttä, ALANUOLINÄPPÄIN tai OIKEA NUOLINÄPPÄIN siirtää valinnan tietoalueen ensimmäiseen soluun.

Nuolinäppäimet

Laajentaa tai pienentää valintaa nuolinäppäimen osoittamaan suuntaan.

VAIHTO+nuolinäppäin

Siirtää valinnan viimeiseen soluun nuolinäppäimen osoittamassa suunnassa.

CTRL+nuolinäppäin

Siirtää valitun kohteen nuolinäppäimen osoittamaan suuntaan.

VAIHTO+ALT+nuolinäppäin

Valitsee nykyisen rivin vasemmanpuoleisimman solun.

HOME-näppäin

Valitsee nykyisen rivin oikeanpuoleisimman solun.

END-näppäin

Valitsee ensimmäisen rivin vasemmanpuoleisimman solun.

CTRL+HOME

Valitsee viimeisen rivin viimeisen solun.

CTRL+END

Laajentaa valintaa ensimmäisen rivin vasemmanpuoleisimpaan soluun.

VAIHTO+CTRL+HOME

Laajentaa valintaa viimeisen rivin viimeiseen soluun.

VAIHTO+CTRL+END

Valitsee valittuna olevan tieto-, lisätieto- tai summakohteen kentän.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Valitsee valitun solun sisältävän rivin kokonaan.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Valitsee koko pivot-kaavio-näkymä.

CTRL+A

Siirtyy seuraavaan näyttöön.

PAGE DOWN

Siirtyy edelliseen näyttöön.

PAGE UP

Laajentaa valintaa yhden näytön verran alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Pienentää valintaa yhden näytön verran.

VAIHTO+PAGE UP

Siirtää yhden näytön verran oikealle.

ALT+PAGE DOWN

Siirtää yhden näytön verran vasemmalle.

ALT+PAGE UP

Laajentaa valintaa oikealla puolella olevalle sivulle.

VAIHTO+ALT+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa vasemmalla puolella olevalle sivulle.

VAIHTO+ALT+PAGE UP

Komentojen suorittamisessa käytettävät näppäimet

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää ohjeaiheet.

F1

Näyttää pivot-taulukkonäkymästä valittuun osaan liittyvän pikavalikon, jonka komennoilla voit suorittaa toimintoja pivot-taulukkonäkymässä.

VAIHTO+F10

Suorittaa pikavalikon komennon.

Alleviivattu kirjain

Sulkee pikavalikon ilman komennon suorittamista.

ESC

Näyttää Ominaisuudet-valintaikkunan.

ALT+ENTER

Sulkee Ominaisuudet-valintaikkunan.

ALT+F4

Peruuttaa meneillään olevan päivitystoiminnon.

ESC

Kopioi pivot-taulukkonäkymästä valitut tiedot Leikepöydälle.

CTRL+C

Vie pivot-taulukkonäkymän sisällön Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 -ohjelmaan.

CTRL+E

Tietojen näyttämisessä, piilottamisessa, suodattamisessa ja lajittelemisessa käytettävät näppäimet

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää ja piilottaa kohteiden vieressä olevat laajennuksen osoittimet ( Plusruutu ja Miinusruutu ).

CTRL+8

Laajentaa valittuna olevan kohteen.

CTRL+PLUS (numeronäppäimistön +)

Piilottaa valittuna olevan kohteen.

CTRL+MIINUS (numeronäppäimistön -)

Avaa valittuna olevan kentän luetteloruudun.

ALT+ALANUOLI

Siirtää viimeksi valittuna olleeseen kohteeseen, OK-painikkeeseen tai Peruuta-painikkeeseen kentän avattavassa luetteloruudussa.

SARKAIN

Siirtää seuraavaan kohteeseen kentän avattavassa luetteloruudussa.

Nuolinäppäimet

Valitsee kentän avattavasta luetteloruudusta valittua kohdetta vastaavan valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Sulkee kentän avattavan luetteloruudun ja toteuttaa luetteloon tehdyt muutokset.

ENTER-näppäin

Sulkee kentän avattavan luetteloruudun toteuttamatta luetteloon tehtyjä muutoksia.

ESC

Ottaa pikasuodatuksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä.

CTRL+T

Lajittelee valitun kentän tai summan tiedot nousevaan järjestykseen (A - Ö, 0 - 9).

CTRL+VAIHTO+A

Lajittelee valitun kentän tai summan tiedot laskevaan järjestykseen (Ö - A, 9 - 0).

CTRL+VAIHTO+Z

Siirtää valitun jäsenen ylös tai vasemmalle.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI tai ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Siirtää valitun jäsenen alas tai oikealle.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI tai ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Kenttien ja summien lisäämisessä ja pivot-taulukkonäkymän asettelun muuttamisessa käytettävät näppäimet

Kenttäluettelo-ruudun käyttämisessä käytettävät näppäimet

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää Kenttäluettelo-ruudun tai aktivoi sen, jos se on jo näytössä.

CTRL+L

Siirtyy Kenttäluettelo-ruudun seuraavaan kohteeseen.

Nuolinäppäimet

Siirtää edelliseen kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan.

VAIHTO+ALANUOLI

Siirtyy edelliseen kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan.

CTRL+ALANUOLI

Poistaa kohteen valinnasta, mikäli aktivoitu kohde sisältyy valintaan, ja päinvastoin.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Laajentaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin näyttöön tulee sen sisältö. Vaihtoehtoisesti laajentaa Summat-sarakkeen, jolloin näyttöön tulevat käytettävissä olevat summakentät.

PLUSMERKKI (numeronäppäimistö)

Kutistaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin sen sisältö poistuu näytöstä. Vaihtoehtoisesti kutistaa Summat-sarakkeen, jolloin käytettävissä olevat summakentät poistuvat näytöstä.

MIINUSMERKKI (numeronäppäimistö)

Siirtyy viimeksi valittuun kohteeseen, Lisää-painikkeeseen tai Lisää-painikkeen vieressä olevaan luetteloon Kenttäluettelo-ruudussa.

SARKAIN

Avaa Kenttäluettelo-ruudun Lisää-painikkeen vieressä olevan avattavan luettelon. Nuolinäppäimillä voit siirtyä luettelossa seuraavaan kohteeseen ja ENTER-näppäimellä voit valita kohteen.

ALT+ALANUOLI

Lisää Kenttäluettelo-ruudussa korostettuna olevan kentän pivot-taulukkonäkymän alueeseen, joka näkyy Lisää-luettelossa.

ENTER-näppäin

Sulkee Kenttäluettelo-ruudun.

ALT+F4

Kenttien ja summien lisäämisessä käytettävät näppäimet

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Summa-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+S

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Määrä-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+C

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Pienin-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+M

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Suurin-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+X

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Keskiarvo-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+E

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Keskihajonta-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+D

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Keskihajonnan perusjoukko -yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+T

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Varianssi-yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+V

Lisää pivot-taulukkonäkymästä valitulle kentälle uuden summakentän Varianssin perusjoukko -yhteenvetofunktion avulla.

CTRL+VAIHTO+R

Ottaa välisummat ja kokonaissummat käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitussa kentässä pivot-taulukkonäkymässä.

CTRL+VAIHTO+B

Lisää lasketun lisätietokentän.

CTRL+F

Asettelun muuttamisessa käytettävät näppäimet

Huomautus: Seuraavat neljä pikanäppäintä eivät toimi numeronäppäimistön näppäinten 1, 2, 3 tai 4 kanssa.

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän rivialueelle.

CTRL+1

Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän sarakealueelle.

CTRL+2

Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän suodatinalueelle.

CTRL+3

Siirtää pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän lisätietoalueelle.

CTRL+4

Siirtää valitun rivi- tai sarakekentän pivot-taulukkonäkymässä ylemmälle tasolle.

CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää valitun rivi- tai sarakekentän pivot-taulukkonäkymässä alemmalle tasolle.

CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Pivot-taulukkonäkymän osien muotoilussa käytettävät näppäimet

Ennen seuraavien pikanäppäinten käyttämistä sinun on valittava lisätietokenttä tai summakentän tietosolu.

Ensimmäiset seitsemän pikanäppäintä muuttavat luvun muotoa valitussa kentässä.

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön yleisen lukumuodon.

CTRL+VAIHTO+~ (tilde)

Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön kahta desimaalia käyttävän valuuttamuodon, jossa negatiiviset luvut esitetään sulkeissa.

CTRL+VAIHTO+$

Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön prosenttimuodon, joka ei sisällä desimaaleja.

CTRL+VAIHTO+%

Ottaa valittujen summa- tai lisätietokenttien arvoissa käyttöön lukujen eksponenttimuodon, jossa on kaksi desimaalia.

CTRL+VAIHTO+^

Ottaa valittujen summa- ja lisätietokenttien arvoissa käyttöön päivämäärämuodon, joka sisältää päivän, kuukauden ja vuoden.

CTRL+VAIHTO+#

Ottaa valittujen summa- ja lisätietokenttien arvoissa käyttöön aikamuodon, joka sisältää tunnit, minuutit sekä AM- tai PM-merkinnän.

CTRL+VAIHTO+@

Ottaa valittujen summa- ja yksityiskohtakenttien arvoissa käyttöön lukumuodon, jossa on kaksi desimaalia ja tuhaterotin ja jossa negatiiviset arvot ilmaistaan miinusmerkillä.

CTRL+VAIHTO+!

Lihavoi pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän tekstin.

CTRL+B

Alleviivaa pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän tekstin.

CTRL+U

Kursivoi pivot-taulukkonäkymästä valitun kentän tekstin.

CTRL+I

Pivot-kaavio-näkymä

Kaavion kohteiden valitsemisessa käytettävät näppäimet

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Valitsee seuraavan kohteen kaaviosta.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Valitsee edellisen kohteen kaaviosta.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Valitsee seuraavan kohderyhmän.

ALANUOLINÄPPÄIN

Valitsee edellisen kohderyhmän.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Ominaisuuksien ja asetusten käsittelyssä käytettävät näppäimet

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää Ominaisuudet-valintaikkunan.

ALT+ENTER

Sulkee Ominaisuudet-valintaikkunan.

ALT+F4

Valitsee seuraavan kohteen aktiivisesta välilehdestä, kun Ominaisuudet-valintaikkuna on aktiivisena.

SARKAIN

Valitsee seuraavan välilehden, kun Ominaisuudet-valintaikkunan välilehti on aktiivisena.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Valitsee edellisen välilehden, kun Ominaisuudet-valintaikkunan välilehti on aktiivisena.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Näyttää luettelon tai värivalikoiman, kun luettelon tai värivalikoiman sisältävä painike on valittuna.

ALANUOLINÄPPÄIN

Näyttää pikavalikon.

VAIHTO+F10

Suorittaa pikavalikon komennon.

Alleviivattu kirjain

Sulkee pikavalikon ilman komennon suorittamista.

ESC

Kenttien käsittelyssä käytettävät näppäimet

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Avaa valittuna olevan kentän luetteloruudun.

ALT+ALANUOLI

Siirtää kentän avattavassa luetteloruudussa viimeksi valittuun kohteeseen, OK-painikkeeseen tai Peruuta-painikkeeseen.

SARKAIN

Siirtää kentän avattavassa luetteloruudussa seuraavaan kohteeseen.

Nuolinäppäimet

Valitsee kentän avattavasta luetteloruudusta valittua kohdetta vastaavan valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Sulkee kentän avattavan luetteloruudun ja toteuttaa luetteloon tehdyt muutokset.

ENTER-näppäin

Sulkee kentän avattavan luetteloruudun toteuttamatta luetteloon tehtyjä muutoksia.

ESC

Kenttäluettelo-ruudun käyttämisessä käytettävät näppäimet

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää Kenttäluettelo-ruudun tai aktivoi sen, jos se on jo näytössä.

CTRL+L

Siirtyy Kenttäluettelo-ruudun seuraavaan kohteeseen.

Nuolinäppäimet

Siirtää edelliseen kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kohteeseen ja sisällyttää sen valintaan.

VAIHTO+ALANUOLI

Siirtyy edelliseen kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kohteeseen, mutta ei sisällytä sitä valintaan.

CTRL+ALANUOLI

Poistaa kohteen valinnasta, mikäli aktivoitu kohde sisältyy valintaan, ja päinvastoin.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Laajentaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin näyttöön tulee sen sisältö, tai laajentaa Summat-sarakkeen, jolloin näyttöön tulevat käytettävissä olevat summakentät.

PLUSMERKKI (numeronäppäimistö)

Kutistaa Kenttäluettelo-ruudun nykyisen kohteen, jolloin sen sisältö poistuu näytöstä, tai kutistaa Summat-sarakkeen, jolloin käytettävissä olevat summakentät poistuvat näytöstä.

MIINUSMERKKI (numeronäppäimistö)

Siirtyy Kenttäluettelo-ruudussa viimeksi valittuun kohteeseen, Lisää-painikkeeseen tai Lisää-painikkeen vieressä olevaan luetteloon.

SARKAIN

Avaa Kenttäluettelo-ruudun Lisää-painikkeen vieressä olevan avattavan luettelon. Nuolinäppäimillä voit siirtyä luettelossa seuraavaan kohteeseen ja ENTER-näppäimellä voit valita kohteen.

ALT+ALANUOLI

Lisää Kenttäluettelo-ruudun korostetun kentän Lisää-luettelossa näkyvälle pudotusalueelle.

ENTER-näppäin

Sulkee Kenttäluettelo-ruudun.

ALT+F4

Microsoft Office Fluent -valintanauha

Office Fluent -valintanauha

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Jokaisen näkymässä käytettävissä olevan toiminnon yläpuolella näkyy näppäinvihje. Seuraava esimerkki on Office Word 2007 -ohjelmasta.

 2. Paina sen toiminnon yläpuolella näkyvässä näppäinvihjeessä olevaa kirjainta, jota haluat käyttää.

 3. Sen mukaan, mitä kirjainta painat, näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivisena ja painat I-kirjainta, näyttöön tulee Lisää-välilehti samoin kuin välilehden ryhmien näppäinvihjeet.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus: Painamalla ALT-näppäintä voit peruuttaa toiminnon, jota olet tekemässä, ja piilottaa näppäinvihjeet.

Online-ohje

Ohjeikkunan pikanäppäimet

Ohjeikkunan avulla voidaan käyttää kaikkea Office-ohjeen sisältöä. Ohjeikkunassa näkyy aiheita ja muuta ohjeen sisältöä.

Ohjeikkunassa

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan

ALT+F4

Siirtyy ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Palaa ohjelman aloituskohtaan.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa toiminnon valitulle kohteelle.

ENTER

Valitsee seuraavan tai edellisen kohteen ohjeikkunan Selaa ohjetta: Ohjelman nimi -osassa.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tai kutistaa valitun kohteen ohjeikkunan Selaa ohjetta: Ohjelman nimi -osassa.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotetun tekstin tai hyperlinkin, mukaan lukien aiheen yläosassa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -vaihtoehdon.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotetun tekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -vaihtoehdon tai piilotetun tekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtyy takaisin edelliseen ohjeaiheeseen (Edellinen-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtyy eteenpäin seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näytössä olevaa ohjeaihetta pienen määrän kerrallaan ylös- tai alaspäin.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vierittää näytössä olevaa ohjeaihetta suuren määrän kerrallaan ylös- tai alaspäin.

PAGE UP, PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan valikkokomennot. Ohjeikkunan on tällöin oltava aktiivinen (napsauta ohjeikkunaa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää viimeisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivittää ikkunan (Päivitä-painike).

F5

Tulostaa nykyisen ohjeaiheen.

Huomautus: Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6-näppäintä ja paina sitten CTRL+P.

CTRL+P

Muuttaa yhteyden tilaa.

F6 ja avaa sitten vaihtoehtojen luettelo painamalla ENTER-näppäintä.

Siirtyy ohjeikkunan alueiden välillä, esimerkiksi työkalurivin ja Etsi-luettelon välillä.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelon seuraavan tai edellisen kohdan.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Laajentaa tai kutistaa puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden tuominen näyttöön ja käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Siirtyy tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta (myötäpäivään). F6-näppäintä täytyy ehkä painaa useita kertoja.

Huomautus: Jos et saa tarvitsemaasi tehtäväruutua näkyviin F6-näppäimen avulla, siirrä kohdistus valikkoriville tai Microsoft Office Fluent -valintanauhaan painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmällä.

F6

Jos avoinna on enemmän kuin yksi ikkuna, siirtyy seuraavaan ikkunaan.

CTRL+F6

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun tiedostoikkuna ei ole suurennettuna, suorittaa Koko-komennon (ikkunan ohjausvalikossa). Muuta ikkunan kokoa painamalla nuolinäppäimiä ja paina lopuksi ENTER-näppäintä.

CTRL+F8

Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan Leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan Leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Siirtyminen tekstissä tai soluissa

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy yhden merkin verran vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin verran oikealle.

OIKEA NUOLI

Siirtyy yhden rivin verran ylöspäin.

YLÄNUOLI

Siirtyy yhden rivin verran alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy yhden sanan verran oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy yhden kappaleen verran ylöspäin.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy yhden kappaleen verran alaspäin.

CTRL+ALANUOLI

Siirtyy muokkausruudun loppuun.

CTRL+En

Siirtyy muokkausruudun alkuun.

CTRL+HOME

Microsoft Office PowerPoint 2007 -ohjelmassa siirtyy seuraavaan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Dian viimeisessä paikkamerkissä lisää uuden dian, jolla on sama asettelu kuin alkuperäisellä dialla.

CTRL+ENTER

Toistaa edellisen Etsi-toiminnon.

VAIHTO+F4

Siirtyminen taulukoissa ja taulukoiden käsitteleminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtyy edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää soluun sarkainkohdan.

CTRL+SARKAIN

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää taulukon alareunaan uuden rivin.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Tehtäväruutujen käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (F6-näppäintä täytyy ehkä painaa useita kertoja.)

Huomautus: Jos et saa tarvitsemaasi tehtäväruutua näkyviin F6-näppäimen avulla, siirrä kohdistus valikkoriville painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6

Kun valikko tai työkalurivi on aktiivinen, siirtyy tehtäväruutuun. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää täytyy ehkä painaa useita kertoja.)

CTRL+SARKAIN

Kun tehtäväruutu on aktiivinen, valitsee siitä seuraavan tai edellisen vaihtoehdon.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Näyttää kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+ALANUOLI

Siirtyy valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen tai siirtyy valintaikkunan asetusten ryhmän asetuksesta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valitun valikon tai suorittaa valittua painiketta vastaavan toiminnon.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikon tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvän valikon.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näkyvissä, valitsee siitä ensimmäisen tai viimeisen komennon.

HOME tai END 

Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirtyy valitun valikoimaluettelon alkuun tai loppuun.

CTRL+HOME tai CTRL+En

Toimintotunnisteiden käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Näyttää toimintotunnisteen valikon tai sanoman. Jos toimintotunnisteita on useita, siirtyy seuraavaan toimintotunnisteeseen ja näyttää sen valikon tai sanoman.

ALT+VAIHTO+F10

Valitsee toimintotunnisteen valikosta seuraavan vaihtoehdon.

ALANUOLI

Valitsee toimintotunnisteen valikosta edellisen vaihtoehdon.

YLÄNUOLI

Suorittaa toimintotunnisteen valikosta valitun vaihtoehdon toiminnon.

ENTER

Sulkee toimintotunnisteen valikon tai sanoman.

ESC

Vihjeitä

 • Voit pyytää, että ohjelma ilmoittaa äänellä aina toimintotunnisteen kohdalla. Äänimerkkejä tarvitaan äänikortti. Tietokoneessa on myös oltava asennettuna Microsoft Officen äänitiedostot.

 • Jos sinulla on Web-yhteys, voit ladata Microsoft Officen äänitiedostot Microsoft Office Online -sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, tee seuraavat toimet Access-, Office Excel 2007- ja Office Word 2007 -ohjelmissa:

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Ohjelma-asetukset.

  2. Valitse Lisäasetukset.

  3. Valitse Yleinen-kohdasta Liitä palautteeseen ääni -valintaruutu ja valitse sitten OK.

   Huomautus: Tämän valintaruudun valinta tai valinnan poisto vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Työkalurivien, valikoiden ja tehtäväruutujen koon muuttaminen ja siirtäminen

 1. Valitse valikkorivi painamalla ALT-näppäintä.

 2. Valitse haluamasi työkalurivi tai tehtäväruutu painamalla CTRL+SARKAIN toistuvasti.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  Työkalurivin koon muuttaminen

  1. Tuo Työkalurivin asetukset -valikko näyttöön painamalla työkalurivillä CTRL+VÄLILYÖNTI.

  2. Valitse Koko-komento ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Muuta työkalurivin kokoa nuolinäppäinten avulla. Painamalla CTRL+ nuolinäppäintä voit muuttaa kokoa kuvapiste kerrallaan.

  Työkalurivin siirtäminen

  1. Tuo Työkalurivin asetukset -valikko näyttöön painamalla työkalurivillä CTRL+VÄLILYÖNTI.

  2. Valitse Siirrä-komento ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Sijoita työkalurivi nuolinäppäinten avulla. Painamalla CTRL+ nuolinäppäintä voit siirtää kuvapiste kerrallaan. Voit irrottaa työkalurivin painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ toistuvasti. Jos haluat kiinnittää työkalurivin pystysuunnassa vasempaan reunaan, paina VASENTA NUOLINÄPPÄINTÄ, kun työkalurivi on vasemmassa reunassa, tai jos haluat kiinnittää työkalurivin pystysuunnassa oikeaan reunaan, paina OIKEAA NUOLINÄPPÄINTÄ, kun työkalurivi on oikeassa reunassa.

  Tehtäväruudun koon muuttaminen

  1. Tuo lisäkomentojen valikko näyttöön painamalla tehtäväruudussa CTRL+VÄLILYÖNTI.

  2. Valitse Koko-komento painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäinten avulla. Painamalla CTRL+ nuolinäppäintä voit muuttaa kokoa kuvapiste kerrallaan.

  Tehtäväruudun siirtäminen

  1. Tuo lisäkomentojen valikko näyttöön painamalla tehtäväruudussa CTRL+VÄLILYÖNTI.

  2. Valitse Siirrä-komento painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Sijoita tehtäväruutu nuolinäppäinten avulla. Painamalla CTRL+ nuolinäppäintä voit siirtää tehtäväruutua kuvapiste kerrallaan.

 4. Kun olet lopettanut siirtämisen tai koon muuttamisen, paina ESC-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy avattavan luettelon vaihtoehdosta toiseen tai asetusten ryhmän asetuksesta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon; valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelossa kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon; valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

ALT+ vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon; peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeeseen liitetyn toiminnon.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä kohta, johon voidaan kirjoittaa tai liittää teksti, kuten käyttäjänimi tai kansion polku.

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy tekstin alkuun.

HOME

Siirtyy tekstin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtyy yhden sanan verran vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy yhden sanan verran oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmanpuoleisen merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikeanpuoleisen merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmanpuoleisen sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikeanpuoleisen sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee kohdistimen ja tekstin alun välissä olevan tekstin.

VAIHTO+HOME

Valitsee kohdistimen ja tekstin lopun välissä olevan tekstin.

VAIHTO+En

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Tehtävä:

Näppäinyhdistelmä:

Siirtyy edelliseen kansioon. Painikkeen kuva

ALT+1

Yksi taso ylöspäin -painike Painikkeen kuva : avaa avoimen kansion yläpuolella yhden tason verran olevan kansion.

ALT+2

Etsi Webistä -painike Painikkeen kuva : sulkee valintaikkunan ja avaa Web-etsintäsivun.

ALT+3

Poista-painike Painikkeen kuva : poistaa valitun kansion tai tiedoston.

ALT+3

Luo uusi kansio -painike Painikkeen kuva : luo uuden kansion.

ALT+4

Näkymät-painike Painikkeen kuva : siirtyy käytettävissä olevien kansionäkymien välillä.

ALT+5

Työkalut-painike: näyttää Työkalut-valikon.

ALT+L

Näyttää valitun kohteen, kuten kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy valintaikkunan asetusten tai alueiden välillä.

SARKAIN

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+I

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×