Access-työpöytätietokannan jakamistapoja

Access-työpöytätietokannan jakamistapoja

Voit jakaa yhteys tieto kannan tarpeidesi ja resurssien käytettävyyden mukaan usealla eri tavalla. Tässä artikkelissa tarkastellaan käytettävissä olevia vaihto ehtoja, kunkin vaihto ehdon etuja ja lisä tietoja resursseista.

Tämän artikkelin sisältö

Yleiskatsaus tavoista jakaa tietoja Accessista

Yksittäisen tieto kannan jakaminen

Osiin jaetun tietokannan jakaminen

Tietojen jakaminen SharePoint-sivustossa

Tietojen jakaminen tieto kanta palvelimen avulla

Yleiskatsaus tavoista jakaa tietoja Accessista

Tieto kanta sovellukset muuttuvat ja kasvavat ajan mittaan. Monet tekijät vaikuttavat tarpeisiin ja suoritus kykyyn, mukaan lukien samanaikaisten käyttäjien määrä, verkko ympäristö, siirto nopeus, viive, tieto kannan koko, käytön ruuhka-ajat ja odotetut kasvu asteet. Lyhyesti sanottuna, jos tieto kanta ratkaisu onnistuu, sen on todennäköisesti kehityttävä. Onneksi Accessissa on kehittyvä polku yksinkertaisesta edistyneeseen, jonka avulla voit ottaa ajan mittaan käyttöön ratkaisun tehokkaaseen laajuuteen. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto käyttö tilanteista ja työkuormituksia, joiden avulla voit valita kyseisen polun.

Yleiskatsaus käytön jakamis vaihtoehdoista

Sivun alkuun

Yksittäisen tieto kannan jakaminen

Tämä on yksinkertaisin vaihto ehto ja siinä on vähiten vaatimuksia, mutta siinä on myös vähiten toimintoja. Tässä menetelmässä tieto kanta tiedosto tallennetaan jaettuun verkko asemaan ja kaikki käyttäjät jakavat tieto kanta tiedoston samanaikaisesti. Jotkin rajoitukset sisältävät luotettavuuden ja käytettävyyden, jos samanaikaisesti on useita samanaikaisia käyttäjiä, jotka vaihtavat tietoja, koska kaikki tieto kanta objektit ovat yhteiskäytössä. Tämä tekniikka voi myös heikentää suoritus kykyä niin, että kaikki tieto kanta objektit lähetetään verkon kautta.

Tämä vaihtoehto on toimiva, jos vain muutamat henkilöt käyttävät tietokantaa samanaikaisesti ja jos käyttäjien ei tarvitse mukauttaa tietokannan rakennetta. Tämä menetelmä ei kuitenkaan ole yhtä turvallinen kuin muut tieto kannan jakamis tavat, koska kullakin käyttäjällä on tieto kanta tiedoston täysi kopio, mikä lisää luvattoman käytön vaaraa.

Tieto kannan jakaminen jaetun kansion avulla:

 1. Jos sinulla on koti-tai pien yritys ympäristö, Jaa kansio tietyille henkilöille. Lisä tietoja on Ohje aiheessa Tiedostojen jakaminen verkossa Windows 10: ssä.

 2. Varmista, että käyttö oikeus on käytössä kaikissa käyttäjien tieto koneissa jaetussa tilassa. Tämä on oletus asetus, mutta varmista, että jos käyttäjä avaa tieto kannan yksityiskäyttötilassa, se vaikuttaa tietojen saatavuuteen.

  1. Käynnistä Access ja valitse Tiedosto > Asetukset.

  2. Valitse Accessin asetukset -valintaikkunassa Asiakasasetukset.

  3. Valitse lisä asetukset -osion oletus avaus tila-kohdassa Jaa, valitse OKja sulje sitten Accessia.

 3. Kopioi tietokantatiedosto jaettuun kansioon. Kun olet kopioinut tiedoston, varmista, että tietokantatiedoston määritteet sallivat lukemisen ja kirjoittamisen. Käyttäjillä on oltava tietokantaan luku- ja kirjoitusoikeudet.

 4. Luo kunkin käyttäjän tietokoneeseen tietokantatiedoston pikakuvake. Lisä tietoja on kohdassa Office-ohjelman tai-tiedoston pikakuvakkeen luominen.

Sivun alkuun

Osiin jaetun tietokannan jakaminen

Tämä on hyvä vaihtoehto, jos käytössä ei ole SharePoint-sivustoa tai tietokantapalvelinta. Voit jakaa jaetun tieto kannan lähiverkon välityksellä. Tietokannan jakaminen osiin tarkoittaa sen järjestämistä kahteen tiedostoon: taustatietokantaan, joka sisältää arvotaulukot, ja edustatietokantaan, joka sisältää kaikki muut tietokantaobjektit, kuten kyselyt, lomakkeet ja raportit. Kukin käyttäjä käsittelee tietoja käyttämällä edustatietokannan paikallista kopiota.

Tieto kannan jakamisen hyödyt ovat seuraavat:

 • Parannettu suoritus kyky    Vain tiedot jaetaan verkossa eri tavalla kuin taulut, kyselyt, lomakkeet, raportit, makrot ja moduulit.

 • Parempi käytettävyys    Tieto kanta tapahtumia, kuten tietueiden muokkauksia, täydennetään nopeammin.

 • Parannettu turvallisuus    Käyttäjät voivat käyttää tausta tieto kantaa linkitettyjen taulukkojen kautta. on epätodennäköisempää, että tunkeutujat voivat käyttää tietoja luvatta edusta tieto kannan kautta.

 • Parannettu luotettavuus    Jos käyttäjä havaitsee ongelman ja tieto kanta sulkeutuu odottamatta, tieto kanta tiedoston vioittuminen rajoittuu yleensä sen edusta tieto kannan kopioon, jonka käyttäjä oli avannut.

 • Joustava kehitys ympäristö    Kukin käyttäjä voi itsenäisesti kehittää kyselyitä, lomakkeita, raportteja ja muita tieto kanta objekteja vaikuttamatta muihin käyttäjiin. Edustatietokannasta voidaan myös kehittää ja toimittaa uusi versio haittaamatta käyttäjien pääsyä taustatietokantaan tallennettuihin tietoihin.

Lisä tietoja on Ohje aiheessa tieto kannan jako.

Sivun alkuun

Tietojen jakaminen SharePoint-sivustossa

SharePoint-sivuston tietoja voi jakaa usealla eri tavalla seuraavissa kohdissa keskus Tele maan.

Varoitus    Vaikka voit tallentaa tieto kanta tiedoston OneDriveen tai SharePoint-tiedosto kirjastoon, suosittelemme, että vältät tieto kannan avaamisen näistä sijainneista. Tiedosto ladataan paikallisesti muokattavaksi ja ladataan sitten uudelleen, kun tallennat muutokset SharePointiin. Jos useampi kuin yksi henkilö avaa tieto kannan SharePointista, tieto kannasta saatetaan luoda useita kopioita ja jotkin tiedot voivat kadota tai vioittua. Tämä suositus koskee kaikentyyppisiä käyttö oikeus tiedostoja, mukaan lukien yksi tieto kanta, Jaettu tieto kanta ja. accdb,. accdc,. accde ja. ACCDR-tiedosto muodot. Lisä tietoja käyttö oikeuksien ottamisesta käyttöön on Ohje aiheessa käyttö sovelluksen käyttöönotto.

Tietokannan tallentaminen tiedostokirjastoon 

Voit tallentaa tieto kannan mihin tahansa SharePoint-tiedosto kirjastoon, joka muistuttaa tieto kannan tallentamista verkko kansioon ja joka tarjoaa kätevän tavan hallita tieto kannan käyttöä.

 1. Avaa tieto kanta, jonka haluat tallentaa SharePointiin

 2. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tallenna nimellä.

 3. Valitse Tallenna tietokanta nimellä ja valitse Lisäasetukset-osasta SharePoint ja sitten Tallenna nimellä.

  Huomautus: Jos käytät Access 2010:tä, valitse Tiedosto > Tallenna ja julkaise > Tallenna tietokanta nimellä > SharePoint.

 4. Etsi haluamasi tiedostokirjasto Tallenna SharePointiin -valintaikkunasta.

 5. Tarkista tietokantatiedoston nimi ja tietokantatiedoston tyyppi, tee tarvittavat muutokset ja valitse sitten Tallenna.

Tietojen jakaminen SharePoint-luetteloihin linkittämisen avulla

Tällä menetelmällä on samat edut kuin jaetussa tieto kannassa, ja käyttäjät voivat muokata tieto kannan omaa kopiota, koska tiedot on jaettu SharePoint-sivuston kautta, joka on tapa paikantaa tietoja keskitetysti. Koska tiedot on sijoitettu SharePoint-luetteloihin, voit myös hallita niiden käyttöä verkon kautta SharePointin omilla toiminnoilla. Lisä tietoja on kohdassa tietojen tuominen tai linkittäminen SharePoint-luetteloon.

Ohjattu taulukoiden vieminen SharePoint-sivustoon

Kun tieto kanta on siirretty, Accessissa luodaan uusi edusta sovellus, jossa on kaikki vanhat lomakkeet ja raportit sekä juuri viedyt uudet linkitetyt taulut. Ohjattu taulukon vieminen SharePoint-sivustoon auttaa sinua siirtämään tiedot kaikista taulukoista samanaikaisesti ja ylläpitämään viite-eheyttä.

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Siirrä tiedot -ryhmästä SharePoint. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tietokanta on tallennettu .accdb-tiedostomuodossa.

 2. Noudata ohjatun taulukoiden SharePointiin viemisen ohjeita, jotka käsittävät myös oman SharePoint-sivuston sijainnin määrittämisen. Voit peruuttaa prosessin valitsemalla Peruuta.

 3. Valitse ohjatun toiminnon viimeisestä sivusta Näytä tiedot -valintaruutu, niin saat näkyviin tarkempia siirtämistä koskevia tietoja.

  Tässä ohjatun toiminnon sivussa on kuvaus taulukoista, jotka on linkitetty luetteloihin, ja tietoja varmuuskopion sijainnista ja tietokannan URL-osoitteesta. Sivussa on myös varoitus, jos siirtämisen aikana on ilmennyt ongelmia, sekä sijainti, johon tallennetussa lokitaulukossa on tarkempia tietoja ongelmista.

 4. Kun ohjattu toiminto on tehnyt kaikki toimet, valitse Valmis.

  Jos ohjattu toiminto näyttää varoituksen, tarkista lokitaulukko ja tee tarvittavat toimet. Osa kentistä voi esimerkiksi jäädä tuomatta, tai ohjelma voi muuntaa ne joksikin muuksi, SharePoint-luettelon kanssa yhteensopivaksi tietotyypiksi.

Lisä tietoja on Ohje aiheessa ohjatun SharePoint-sivustoon siirtämisen käyttäminen.

Tieto kannan julkaiseminen käyttö oikeus palveluiden avulla

Tärkeää    Microsoft ei enää suosittele Access-WWW-sovellusten luomista ja käyttöä SharePointissa. Voit sen sijaan luoda koodittomia yritysratkaisuja verkkoon ja mobiililaitteisiin Microsoft PowerAppsin avulla.

Kun julkaiset verkkotietokannan, Access Services luo tietokannan sisältävän SharePoint-sivuston. Kaikki tietokannan objektit ja tiedot siirretään kyseisen sivuston SharePoint-luetteloihin.

Kun julkaiset tietokannan, se siirretään Internetiin. Voit luoda selainikkunassa toimivia verkkolomakkeita ja -raportteja sekä tavallisia Access-objekteja (joita kutsutaan myös asiakasobjekteiksi erotuksena verkko-objekteista). Access on asennettava tietokoneeseen, jotta voit käyttää asiakasobjekteja, mutta kaikki tietokannan objektit on jaettu SharePointissa.

Huomautus: Kun Access on asennettu tietokoneeseen, voit käyttää asiakasobjekteja verkkotietokannasta. Muussa tapauksessa voit käyttää vain verkkotietokantaobjekteja.

Access Services -ympäristöön voi luoda Internetin kautta käytettäviä tietokantoja. Nämä verkkotietokannat luodaan Access 2010:llä ja SharePointilla, ja niitä voi käyttää selaimella.

Huomautus: Tarvitset suunnittelijan oikeudet SharePoint-sivustoon, johon haluat julkaista tietokannan.

Lomakkeet, raportit ja käyttöliittymän makrot suoritetaan selaimessa.

Tiedot tallennetaan SharePoint-luetteloihin, jos käytät verkkotietokantaa: Kaikista taulukoista tulee SharePoint-luetteloita ja tietueista luettelokohteita. Näin verkkotietokannan käyttöä voi hallita SharePoint-käyttöoikeuksilla.

Kyselyt ja tietomakrot suoritetaan palvelimessa: Kaikki SQL-käsittely suoritetaan palvelimessa. Tämä parantaa verkon tehokkuutta, sillä liikennettä tulosjoukkoihin rajoitetaan.

Sivun alkuun

Tietojen jakaminen tieto kanta palvelimen avulla

Voit jakaa tietokannan myös käyttämällä Accessia ja tietokantapalvelinta, esimerkiksi SQL Serveriä. Tämä tapa tarjoaa monia etuja, mutta edellyttää tietokantapalvelinohjelmistoa.

Tämä menetelmä muistuttaa tietokannan jakamista osiin, koska taulukot tallennetaan verkkoon ja jokaisella käyttäjällä on paikallinen kopio Access-tietokantatiedostosta, jossa on linkkejä taulukoihin sekä kyselyihin, lomakkeisiin, raportteihin ja muihin tietokantaobjekteihin. Tämän jakamismenetelmän edut vaihtelevat käytettävän tietokantapalvelinohjelmiston mukaan, mutta yleensä etuja ovat käyttäjätilit, valikoiva käyttöoikeus tietoihin, erinomainen tietojen käytettävyys ja hyvät integroidut tietojen hallintatyökalut. Lisäksi useimmat tietokantapalvelinohjelmistot toimivat hyvin Accessin aiempien versioiden kanssa, joten käyttäjät eivät tarvitse samaa Accessin versiota. Vain taulukot jaetaan. Lisä tietoja on Ohje aiheissa tieto kannan siirtäminen SQL Serveriin, SQL Server- tieto kannan tietojen tuominen tai linkittäminenja linkittäminen tai tuominen Azure SQL Server-tieto kannasta.

Etuja, jotka tietokannan jakaminen tietokantapalvelimen kautta tarjoaa

 • Hyvä suoritus kyky ja skaalattavuus    Monissa tapa uksissa tieto kanta palvelin tarjoaa paremman suoritus kyvyn kuin vain Accessissa käytettävissä oleva tieto kanta tiedosto. Monet tieto kanta palvelin tuotteet tukevat myös erittäin suuria, teratavun kokoisia tieto kantoja, jotka ovat noin 500-kertaisesti käytettävissä olevan tieto kanta tiedoston (kaksi Giga tavua) enimmäismäärää. Tieto kanta palvelin tuotteet toimivat yleensä erittäin tehokkaasti käsittelemällä kyselyitä rinnakkain (käyttämällä useita alku perä isiä säikeitä yksittäisen prosessin aikana, jotta voit käsitellä käyttäjä pyyntöjä) ja minimoida lisä muisti vaatimukset, kun Lisää käyttäjiä lisätään.

 • Lisääntynyt käytettävyys    Useimpien tieto kanta palvelin tuotteiden avulla voit varmuuskopioida tieto kannan, kun se on käytössä. Käyttäjien ei siis tarvitse keskeyttää tietokantojen käsittelemistä varmuuskopioimisen ajaksi. Lisäksi tietokantapalvelimet pystyvät tavallisesti käsittelemään samanaikaisia muokkaamisia ja tietueiden lukitsemisia hyvin tehokkaasti.

 • Parannettu suojausta    Tieto kantaa ei voi tehdä täysin turvalliseksi. Tietokantapalvelimissa on kuitenkin tehokkaat tietosuojaominaisuudet, jotka auttavat estämään tietojen luvatonta käyttöä. Useimmissa tietokantapalvelimissa käytetään käyttäjätileihin perustuvaa suojausta, jonka avulla voit määrittää, mitä taulukoita kukin käyttäjä voi nähdä. Vaikka joku pystyisikin saamaan luvattomasti haltuunsa Accessin edustaosan, käyttäjätileihin perustuva suojaus estää tietojen luvattoman käyttämisen.

 • Automaattinen hyödynnettävyys    Jos kyseessä on järjestelmä virhe (kuten käyttö järjestelmän kaatuminen tai sähkö katkos), joissakin tieto kanta palvelin tuotteissa on automaattinen palautus mekanismi, joka palauttaa tieto kannan viimeiseen yhdenmukaisuustilaan muutamassa minuutissa, eikä tieto kannan järjestelmänvalvoja kyseessä.

 • Palvelinpohjainen käsittely    Kun käytät Accessia asiakas-tai palvelin kokoonpanossa, voit vähentää verkko liikennettä käsittelemällä tieto kanta kyselyitä palvelimessa ennen tulosten lähettämistä asiakkaalle. Kyselyiden käsitteleminen palvelimessa on tavallisesti tehokkaampaa kuin asiakkaassa, erityisesti käsiteltäessä suuria tietojoukkoja.

 • Azure SQL Server    SQL Serverin etuna on se, että se tarjoaa dynaamisen skaalattavuuden, jossa ei ole seisokkeja, älykäs optimointi, globaali skaalattavuus ja käytettävyys, laitteisto kustannusten eliminointi ja vähemmän hallintaa.

Sivun alkuun

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×