Access-tietokannan jakaminen osiin

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tietokannan voi jakaa osiin, jos useat henkilöt käyttävät sitä verkossa. Jaetun tietokannan jakaminen osiin voi parantaa sen suorituskykyä ja estää tietokantatiedoston vahingoittumisen.

Tietokannan osiin jakamisen jälkeen voit siirtää taustatietokannan tai käyttää toista taustatietokantaa. Käytettävän taustatietokannan voi muuttaa Linkitettyjen taulukoiden hallinnassa.

Huomautus: Tämän artikkelin tiedot eivät koske Access-sovelluksissa – uuden tietokannan käytön suunnitella ja julkaista verkossa tyyppi. Lisätietoja on kohdassa Access-sovelluksen luominen .

Huomautukset: 

 • Tietokannan jakaminen osiin ei ole sama asia kuin tietokannan arkistoiminen. Tässä ohjeaiheessa ei käsitellä tietojen arkistoimista. Tietojen arkistoimisella tarkoitetaan vanhojen tietueiden siirtämistä toiseen tietokantaan joko siksi, että tietokantatiedosto kasvaa liian nopeasti määritettyyn enimmäiskokoonsa, tai siksi, että tietokantatiedosto halutaan pitää pienenä ja tiedot järjestettyinä aikajaksoittain. Joissakin tapauksissa tiedot voi arkistoida jakamalla tietokannan osiin. Lisätietoja on verkkoartikkelissa Access-tietojen arkistoiminen.

 • Jos jaat verkkotietokannan osiin, tietokannassa mahdollisesti olevia verkkotaulukoita ei siirretä taustatietokantaan eikä edustatietokanta voi käyttää niitä.

Sisältö

Yleistä

Alkuvalmistelut

Tietokannan jakaminen osiin

Edustatietokannan toimittaminen muille käyttäjille

Käytettävän taustatietokannan vaihtaminen

Yleistä

Tietokannan jakaminen osiin tarkoittaa sen järjestämistä kahteen tiedostoon: taustatietokantaan, joka sisältää arvotaulukot, ja edustatietokantaan, joka sisältää kaikki muut tietokantaobjektit, kuten kyselyt, lomakkeet ja raportit. Kukin käyttäjä käsittelee tietoja käyttämällä edustatietokannan paikallista kopiota.

Tietokannan voi jakaa osiin käyttämällä ohjattua tietokannan jakamista. Kun jaat tietokannan osiin, edustatietokanta on toimitettava käyttäjille.

Varoitus:  Jos tietokannalla on useita käyttäjiä, tietokannasta ei tietosuojan vuoksi kannata jakaa kopioita, jos se sisältää linkkejä SharePoint-luetteloihin, kuten linkkejä julkaistun verkkotietokannan sisältämiin luetteloihin. Jos muodostat linkin taulukkoon, joka on SharePoint-luettelo, mahdolliset tunkeilijat voivat muuttaa linkin kohdetta ja muokata SharePoint-sivuston käyttöoikeuksia, koska linkitettyjen taulukoiden yhteystietoja ei ole salattu.

Osiin jaetun tietokannan edut

Tietokannan jakamisesta osiin on seuraavat edut:

 • Suorituskyvyn paraneminen    Tietokannan suorituskyky paranee yleensä merkittävästi, koska verkon kautta lähetetään vain tietoja. Jos yhteiskäytössä olevaa tietokantaa ei ole jaettu osiin, verkon kautta lähetetään tietojen lisäksi myös tietokantaobjektit (taulukot, kyselyt, lomakkeet, raportit, makrot ja moduulit).

 • Tietojen saatavuuden paraneminen    Koska vain tiedot lähetetään verkon kautta, tietokantatapahtumiin, kuten tietueiden muokkaukseen, kuluu vähemmän aikaa, mikä nopeuttaa muutostöitä.

 • Parannetut suojausmahdollisuudet    Jos tallennat taustatietokannan tietokoneeseen, jossa on käytössä NTFS-tiedostojärjestelmä, voit turvata tiedot NTFS-suojausominaisuuksilla. Koska käyttäjät käyttävät taustatietokantaa linkitetyillä taulukoilla, on epätodennäköistä, että luvattomat käyttäjät saavat käsiinsä tietoja varastamalla edustatietokannan tai tekeytymällä valtuutetuiksi käyttäjiksi. Windows XP, Windows Vista ja Windows Server 2003 käyttävät oletusarvoisesti NTFS-tiedostojärjestelmää. Jos et tiedä, mitä tiedostojärjestelmää tiedostopalvelin käyttää, kysy järjestelmänvalvojalta. Jos sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet tiedostopalvelimeen, voit selvittää tiedostojärjestelmän itse msinfo32-komennolla.

  Tiedostojärjestelmän tarkistaminen msinfo32-komennolla

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.

  2. Kirjoita Suorita-valintaikkunaan msinfo32 ja valitse sitten OK.

  3. Napsauta Järjestelmätiedot-valikon Osat-kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä.

  4. Napsauta Osat-kohdassa Tallennus-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Asemat. Valintaikkunan oikeanpuoleisessa ruudussa on tiedot käytettävissä olevista asemista.

 • Käyttövarmuuden paraneminen    Jos käyttäjä kohtaa ongelman ja tietokanta sulkeutuu odottamatta, yleensä vain auki oleva edustatietokannan kopio vahingoittuu. Koska taustatietokannan tietoja käytetään vain linkitettyjen taulukoiden välityksellä, taustatietokantatiedoston vahingoittuminen on epätodennäköistä.

 • Joustava kehitysympäristö    Koska kukin käyttäjä käsittelee edustatietokannan paikallista kopiota, hän voi kehittää omia kyselyitä, lomakkeita, raportteja ja muita tietokantaobjekteja muista käyttäjistä erillään. Vastaavasti edustatietokannasta voidaan kehittää ja toimittaa uusi versio haittaamatta käyttäjien pääsyä taustatietokantaan tallennettuihin tietoihin.

Sivun alkuun

Alkuvalmistelut

Ota huomioon seuraavat asiat, ennen kuin jaat tietokannan osiin:

 • Tee tietokannasta aina varmuuskopio, ennen kuin jaat sen osiin. Jos jaat tietokannan osiin ja huomaat sitten, että et halunnutkaan tätä, voit palauttaa alkuperäisen tietokannan varmuuskopiosta.

 • Tietokannan jakaminen osiin voi kestää pitkään.. Ilmoita käyttäjille, etteivät he käytä tietokantaa tänä aikana. Jos käyttäjä muokkaa tietoja tietokantaa jaettaessa, muutokset eivät näy taustatietokannassa.

  Vihje: Jos käyttäjä kuitenkin muokkaa tietoja jakoprosessin aikana, voit tuoda uudet tiedot taustatietokantaan jakoprosessin päätyttyä.

 • Vaikka tietokannan jakaminen osiin on tapa jakaa samat tiedot kaikkien käyttöön, kaikilla tietokannan käyttäjillä on oltava Microsoft Office Access -versio, joka on yhteensopiva taustatietokannan tiedostomuodon kanssa. Jos esimerkiksi taustatietokantatiedoston muoto on .accdb, sen tietoja ei voi käyttää Access 2003:lla.

 • Tallenna taustatietokanta aiemmassa Access-tiedostomuodossa, jos käytät ominaisuuksia, joita ei enää tueta. Jos esimerkiksi käytät tietokantasivuja, voit jatkaa niiden käyttöä, jos taustatietokannassa on käytössä aiempi tiedostomuoto, joka tukee tietokantasivuja. Tällöin uusi tiedostomuoto etuineen on käytettävissä edustatietokannassa. Huomaa, että tietokantasivun tietoja ei voi muuttaa Access 2013:lla.

Sivun alkuun

Tietokannan jakaminen osiin

 1. Tallenna tietokoneeseesi kopio osiin jaettavasta tietokannasta. Aloita paikallisella kiintolevyllä olevasta tietokantatiedostosta, eikä jaetulle verkkolevylle tallennetusta tiedostosta. Jos tietokantatiedosto on parhaillaan yhteiskäytössä paikallisella kiintolevylläsi, tietokantatiedoston voi jättää paikalleen.

 2. Avaa paikallisella kiintolevyllä oleva tietokanta.

 3. Valitse Tietokantatyökalut -välilehden Siirrä tiedot -ryhmästä Access-tietokantaan. Ohjattu tietokannan jakaminen käynnistyy.

 4. Valitse Jaa tietokanta osiin.

 5. Määritä Luo taustatietokanta -valintaikkunassa taustatietokantatiedoston nimi, tiedostotyyppi ja sijainti.

  Huomautukset: 

  • Harkitse Accessin ehdottaman nimen käyttöä. Se säilyttää alkuperäisen tiedostonimen ja ilmaisee sen, että tietokanta on taustatietokanta, lisäämällä nimeen _be-liitteen tiedostonimen tunnisteen edelle.

  • Älä muuta tiedostonimen tunnistetta, ellei tietoja käytetä myös aiemmalla Access-versiolla.

  • Voit kirjoittaa Tiedostonimi-ruutuun verkkosijainnin polun ennen tiedostonimeä. Jos esimerkiksi taustatietokannan verkkosijainti on \\palvelin1\jaettu_resurssi1\ ja taustatietokannan tiedostonimi on OmaTK_be.accdb, voit kirjoittaa Tiedostonimi-ruutuun \\palvelin1\jaettu_resurssi1\OmaTK_be.accdb.

  • Valitsemasi sijainnin on oltava kaikkien tietokannan käyttäjien saatavilla. . Koska asemakirjaimet voivat vaihdella, määritä sijainnin UNC-polku asemakirjaimen asemesta.

 6. Kun ohjattu toiminto päättyy, näkyviin tulee vahvistussanoma.

Tietokanta on nyt jaettu osiin. Edustatietokanta on tiedosto, josta lähdit liikkeelle (alkuperäisen yhteiskäytössä olevan tietokannan kopio), ja taustatietokanta sijaitsee verkkosijainnissa, jonka määritit edellä vaiheessa 5.

Edustatietokannan rakenteen muuttamisen rajoittaminen

Voit estää muille käyttäjille toimitettavan edustatietokannan muuttamisen tallentamalla sen käännettynä binaaritiedostona (.accde). Käännetyllä binaaritiedostolla tarkoitetaan tietokantasovellustiedostoa, joka on tallennettu siten, että kaikki Visual Basic Access (VBA) -koodiosat on käännetty. Accessin käännetty binaaritiedosto ei sisällä VBA-lähdekoodia. Käyttäjät eivät voi muuttaa .accde-tiedoston sisältämien objektien rakennetta.

 1. Avaa edustatietokantatiedosto (.accdb), jonka haluat tallentaa käännettynä binaaritiedostona (.accde).

 2. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä > Luo ACCDE > Tallenna nimellä.

 3. Siirry Tallenna nimellä -ikkunassa kansioon, johon haluat tallentaa tiedoston. Kirjoita tiedoston nimi Tiedostonimi-ruutuun ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun

Edustatietokannan toimittaminen muille käyttäjille

Kun olet jakanut tietokannan osiin, voit toimittaa sen muille käyttäjille, jotta he voivat aloittaa tietokannan käytön.

Varoitus: Jos tietokannalla on useita käyttäjiä, tietokannasta ei tietosuojan vuoksi kannata jakaa kopioita, jos se sisältää linkkejä SharePoint-luetteloihin, kuten linkkejä julkaistun verkkotietokannan sisältämiin luetteloihin. Jos muodostat linkin taulukkoon, joka on SharePoint-luettelo, mahdolliset tunkeilijat voivat muuttaa linkin kohdetta ja muokata SharePoint-sivuston käyttöoikeuksia, koska linkitettyjen taulukoiden yhteystiedot ovat salaamattomia.

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Lähetä sähköpostiviesti tietokannan käyttäjille ja liitä edustatietokantatiedosto viestiin. Sisällytä viestiin edustatietokannan käyttöönottoa helpottavat ohjeet.

 • Tallenna edustatietokantatiedosto kaikkien käytettävissä olevaan verkkosijaintiin ja lähetä sitten käyttäjille sähköpostitse tiedot tietokannan verkkosijainnista ja käyttöohjeet.

 • Toimita edustatietokantatiedosto siirrettävällä tietovälineellä, kuten CD-levyllä tai USB-muistitikulla. Jos asennat tiedoston itse, voit testata, että se toimii. Jos käyttäjien on asennettava tiedosto, liitä mukaan asennusohje ja tieto siitä, kehen voi ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa.

Sivun alkuun

Käytettävän taustatietokannan vaihtaminen

Linkitettyjen taulukoiden hallinnassa voit siirtää taustatietokannan tai ottaa käyttöön toisen taustatietokannan.

Jos haluat siirtää taustatietokannan, tallenna siitä ensin kopio uuteen sijaintiin ja noudata sitten seuraavia ohjeita.

 1. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo ja linkitä -ryhmässä Linkitettyjen taulukoiden hallinta.

 2. Valitse Linkitettyjen taulukoiden hallinnassa nykyisen taustatietokannan taulukot.

  Vihje: Jos et ole linkittänyt mitään muita tietokantoja, valitse Valitse kaikki.

 3. Valitse Pyydä aina uutta sijaintia -valintaruutu ja valitse sitten OK.

 4. Siirry uuden taustatietokannan kohdalle selaamalla ja valitse se.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×