Office
Kirjaudu sisään

Access-tietojen siirtäminen SQL Server -tietokantaan ohjattua muunnostoimintoa käyttämällä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Ajan kuluessa useimmat tietokantasovellukset kasvavat, muuttuvat monimutkaisemmiksi ja tarvitsevat tuen yhä useammille käyttäjille. Jossakin vaiheessa Microsoft Office Access -sovelluksen elinkaaren aikana kannattaa harkita sen muuntamista Microsoft SQL Server -tietokannaksi suorituskyvyn, skaalautuvuuden, käytettävyyden, suojauksen, luotettavuuden ja palautettavuuden optimoimiseksi.

Artikkelin sisältö

Tietoja Microsoft Office Access -tietokannan muuntamisesta

Ohjatun muuntotoiminnon käyttäminen

Tietokantaobjektien muuntaminen

Tietoja Microsoft Office Access -tietokannan muuntamisesta

Muuntaminen tarkoittaa sitä, että jotkin tai kaikki tietokantaobjektit siirretään Access-tietokannasta uuteen tai aiemmin luotuun SQL Server -tietokantaan tai uuteen Access-projektiin (.adp).

Tietokannan SQL Server -palvelimeen siirtämisen edut

 • Hyvä suorituskyky ja skaalautuvuus    SQL Server -palvelin on useissa tapauksissa tehokkaampi kuin Access-tietokanta. SQL Server myös tukee erittäin laajoja, useiden teratavujen kokoisia tietokantoja, jotka ovat kokoluokaltaan merkittävästi suurempia kuin tällä hetkellä suurimmat sallitut kahden gigatavun Access-tietokannat. SQL Server toimii tehokkaasti käsittelemällä kyselyjä rinnakkain (käsitellen käyttäjäpyyntöjä useissa säikeissä saman prosessin sisällä), mikä minimoi lisämuistitarpeen käyttäjiä lisättäessä.

 • Parempi käytettävyys    SQL Server mahdollistaa tietokannan dynaamisen varmuuskopioinnin joko osittain tai kokonaan samaan aikaan, kun tietokanta on käytössä. Käyttäjien ei siis tarvitse keskeyttää tietokantojen käsittelemistä varmuuskopioimisen ajaksi.

 • Parempi suojaus    Luotettua yhteyttä käyttävä SQL Server -palvelin voidaan integroida Windowsin järjestelmäsuojaukseen niin, että verkkoa ja tietokantaa voidaan käyttää yhden integroidun yhteyden kautta molempien suojausjärjestelmien parhaita puolia hyödyntäen. Tämä helpottaa monimutkaisten suojausten hallinnointia.

 • Välitön palautettavuus    SQL Server -palvelimessa on automaattinen palautusmekanismi, joka palauttaa tietokannan viimeisen toimivan kokoonpanon muutamassa minuutissa järjestelmävirheen (kuten käyttöjärjestelmän kaatumisen tai virtakatkoksen) jälkeen ilman tietokannan järjestelmänvalvojan toimia.

 • Palvelinpohjainen tietojen käsittely    SQL Server -palvelimen käyttäminen asiakas-palvelinympäristössä auttaa vähentämään verkon liikennettä, koska tietokantakyselyt käsitellään palvelimessa ennen tulosten lähettämistä asiakkaalle. Kyselyiden käsitteleminen palvelimessa on yleensä paljon tehokkaampaa kuin asiakkaassa, erityisesti suuria tietojoukkoja käsiteltäessä.

  Sovellus voi myös keskittää ja jakaa sovelluslogiikkaa, liiketoimintasääntöjä ja -käytäntöjä, monimutkaisia kyselyjä, tietojen kelpoisuuden tarkistuksia ja viite-eheyskoodeja käyttämällä käyttäjän määrittämiä funktioita, tallennettuja toimintosarjoja ja käynnistäviä tapahtumia palvelimessa eikä asiakkaassa.

Muuntamismenetelmät

Ohjattu muuntotoiminto siirtää tietokantaobjektit ja niiden tiedot Access-tietokannasta uuteen tai aiemmin luotuun SQL Server -tietokantaan.

Ohjattua muuntotoimintoa voi käyttää kolmella eri tavalla:

 • Voit muuntaa kaikki tietokantaobjektit Access-tietokannasta Access-projektiin ja luoda asiakas-palvelinsovelluksen. Tämä menetelmä vaatii lisämuutoksia sovellukseen sekä koodiin ja monimutkaisiin kyselyihin.

 • Voit muuntaa vain tiedot tai määritykset Access-tietokannasta SQL Server -tietokantaan.

 • Voit luoda SQL Server -palvelimen taustatietokantaan Access-edustatietokannan. Näin saadaan luotua edusta-taustasovellus. Tämä menetelmä vaatii vain muutamia sovellusmuutoksia, koska koodi käyttää edelleen Access-tietokantamoduulia (ACE).

Ennen Access-tietokannan muuntamista suoritettavat toimenpiteet

Ennen kuin muunnat Access-tietokannan SQL Server -tietokannaksi tai Access-projektiksi, sinun kannattaa suorittaa seuraavat toimenpiteet:

 • Tietokannan varmuuskopiointi     Vaikka ohjattu muuntotoiminto ei poista Access-tietokannasta tietoja tai tietokantaobjekteja, Access-tietokannasta kannattaa luoda varmuuskopio ennen muuntamista.

 • Riittävän levytilan varmistaminen     Muunnetun tietokannan sisältävässä laitteessa täytyy olla riittävästi levytilaa. Ohjattu muuntotoiminto toimii parhaiten silloin, kun vapaata levytilaa on runsaasti.

 • Yksilöllisten indeksien luominen     Linkitetyssä taulukossa täytyy olla yksilöllinen indeksi, jotta se voidaan päivittää Accessissa. Ohjattu muuntotoiminto voi muuntaa olemassa olevan yksilöllisen indeksin, mutta se ei voi luoda yksilöllistä indeksiä, jos sellaista ei ole olemassa. Jos haluat pystyä päivittämään taulukoita, varmista, että lisäät jokaiseen Access-taulukkoon yksilöllisen indeksin ennen muuntamista.

 • Sopivien käyttöoikeuksien määrittäminen SQL Server -tietokannassa

  • Olemassa olevan tietokannan muuntamiseen tarvitaan CREATE TABLE- ja CREATE DEFAULT -oikeudet.

  • Uuden tietokannan luomiseen tarvitaan CREATE DATABASE -oikeudet sekä päätietokannan järjestelmätaulukkojen SELECT-oikeudet.

Access 2007:n ohjattu muuntotoiminto on optimoitu toimimaan Microsoft SQL Server 2000:n ja SQL Server 2005:n kanssa.

Sivun alkuun

Ohjatun muuntotoiminnon käyttäminen

 • Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Siirrä tiedot -ryhmässä SQL Server.

  Ohjattu muuntotoiminto käynnistyy.

Vaihe 1: Valitse muuntaminen aiemmin luotuun tietokantaan tai uuteen tietokantaan

Vaihe 2: Valitse muunnettavat taulukot

Vaihe 3: Valitse muunnettavat määritteet ja asetukset

Vaihe 4: Valitse, miten sovellus muunnetaan

Ohjatun muuntotoiminnon raportti

Vaihe 1: Valitse muuntaminen aiemmin luotuun tietokantaan tai uuteen tietokantaan

Ohjatun toiminnon ensimmäisellä sivulla määritetään, haluatko muuntaa Access-tietokannan aiemmin luotuun SQL Server -tietokantaan vai luoda uuden SQL Server -tietokannan.

 • Käytä aiemmin luotua tietokantaa    Jos valitset tämän vaihtoehdon ja valitset sitten Seuraava, Access tuo näkyviin Valitse tietolähde -valintaikkunan, jotta voit luoda aiemmin luotuun SQL Server -tietokantaan ODBC-yhteyden.

  Tietoja ODBC-tietolähteistä

  Tietolähde on tietojen lähde, joka on yhdistetty kyseisten tietojen käyttämisessä tarvittaviin yhteyden tietoihin. Tietolähteenä voi olla esimerkiksi Access, SQL Server -palvelin, Oracle RDBMS, laskentataulukko tai tekstitiedosto. Yhteyden tietoja ovat esimerkiksi palvelimen sijainti, tietokannan nimi, kirjautumistunnus, salasana ja erilaiset ODBC-ohjainvaihtoehdot, jotka kuvaavat, kuinka yhteys muodostetaan tietolähteeseen.

  ODBC-arkkitehtuurissa sovellus (kuten Access tai Microsoft Visual Basic -ohjelma) muodostaa yhteyden ODBC-ohjaintenhallintaan, joka puolestaan käyttää tiettyä ODBC-ohjainta (esimerkiksi Microsoft SQL ODBC -ohjainta) yhteyden muodostamisessa tietolähteeseen (tässä tapauksessa SQL Server -tietokantaan). Accessissa käytetään ODBC-tietolähteitä yhteyden muodostamisessa Accessin ulkopuolisiin tietolähteisiin, joissa ei ole ohjaimia.

  Voit muodostaa yhteyden tällaisiin tietolähteisiin seuraavasti:

  • Asenna yhteensopiva ODBC-ohjain siihen tietokoneeseen, jossa tietolähde on.

  • Määritä tietolähteen nimi (DSN-nimi) ja tallenna yhteyden tiedot Microsoft Windowsin rekisteriin tai DSN-tiedostoon ODBC-tietolähteen järjestelmänvalvojan kautta tai välitä yhteyden tiedot suoraan ODBC-ohjaintenhallintaan lisäämällä yhteysmerkkijono Visual Basic -koodiin.

   Konetietolähteet

   Konetietolähteet tallentavat yhteyden tiedot sellaisen tietokoneen Windowsin rekisteriin, jolla on käyttäjän määrittämä nimi. Voit käyttää konetietolähteitä ainoastaan sillä tietokoneella, jolla ne on määritetty. Konetietolähteitä on kahden tyyppisiä: käyttäjä- ja järjestelmätietolähteitä. Käyttäjätietolähteitä voi käyttää ainoastaan nykyinen käyttäjä, ja ne näkyvät vain kyseiselle käyttäjälle. Järjestelmätietolähteitä voivat käyttää tietokoneen kaikki käyttäjät, ja ne näkyvät tietokoneen ja järjestelmän kaikille käyttäjille. Konetietolähde on erityisen hyödyllinen silloin, kun haluat tehostaa tietoturvaa, koska vain sisään kirjautuneet käyttäjät pääsevät tarkastelemaan konetietolähteitä. Etäkäyttäjä ei myöskään voi kopioida konetietolähteitä toiseen tietokoneeseen.

   Tiedostotietolähteet

   Tiedostotietolähteissä (eli DSN-tiedostoissa) yhteyden tiedot tallennetaan tekstitiedostoon, ei Windowsin rekisteriin. Tiedostotietolähteet ovatkin yleensä joustavampia käyttää kuin konetietolähteet. Voit esimerkiksi kopioida tiedostotietolähteen mihin tahansa tietokoneeseen, jossa on asianmukainen ODBC-ohjain. Tällöin sovellus voi hyödyntää johdonmukaisia ja tarkkoja yhteyden tietoja kaikissa käyttämissään tietokoneissa. Voit sijoittaa tiedostotietolähteen myös yksittäiseen palvelimeen, jakaa sen usean verkkoon kytketyn tietokoneen kesken sekä hallita yhteyden tietoja helposti keskitetystä sijainnista.

   Tiedostotietolähde voi olla myös jakamaton. Jakamaton tiedostotietolähde sijaitsee yksittäisessä tietokoneessa ja viittaa konetietolähteeseen. Jakamattomien tiedostotietolähteiden avulla aiemmin luotuja konetietolähteitä voi käyttää tiedostotietolähteistä.

   Yhteysmerkkijonot

   Moduulissa voit määritellä muotoillun yhteysmerkkijonon, joka määrittää yhteyden tiedot. Yhteysmerkkijono välittää yhteyden tiedot suoraan ODBC-ohjaintenhallintaan, mikä yksinkertaistaa sovellusta, koska järjestelmänvalvojan tai käyttäjän ei tarvitse luoda DSN:ää ennen tietokannan käyttämistä.

 • Luo uusi tietokanta    Jos valitset tämän vaihtoehdon ja valitset sitten Seuraava, Access tuo näkyviin sivun, jossa voit antaa uuden SQL Server -tietokannan tiedot.

  • Mitä SQL Server -palvelinta haluat käyttää tätä tietokantaa varten?     Kirjoita käytettävän palvelimen nimi.

  • Käytä luotettua yhteyttä     Luotettua yhteyttä käytettäessä SQL Server integroituu Windowsin järjestelmäsuojaukseen niin, että yhdellä sisäänkirjautumisella päästään käyttämään sekä verkkoa että tietokantaa.

  • Kirjautumistunnus ja salasana     Jos et käytä luotettua yhteyttä, kirjoita sellaisen tilin kirjautumistunnus ja salasana, jolla on palvelimeen CREATE DATABASE -oikeudet.

  • Minkä nimen haluat antaa uudelle SQL Server -tietokannalle?     Kirjoita uuden SQL Server -tietokannan nimi. Jos se on ristiriidassa olemassa olevan tietokannan nimen kanssa, Access muuttaa nimeä lisäämällä siihen numeropäätteen (esimerkiksi omatietokanta 1).

Osan alkuun

Vaihe 2: Valitse muunnettavat taulukot

Tässä vaiheessa valitaan ne Access-taulukot, jotka muunnetaan SQL Server -tietokantaan. Valitse muunnettavat taulukot ja siirrä ne Vie SQL Server -tietokantaan -luetteloon käyttämällä nuolipainikkeita. Voit siirtää taulukon luettelosta toiseen myös kaksoisnapsauttamalla taulukkoa.

Käytettävissä olevat taulukot -luettelossa näkyvät kaikki linkitetyt taulukot, lukuun ottamatta SQL Server -taulukoita, jotka jo ovat SQL Server -tietokannassa. Linkitetyt taulukot, jotka osoittavat automaattisesti muuntuvaksi määritettyyn SQL Server -tietokantaan, näkyvät Vie SQL Server -tietokantaan -luetteloruudussa. Näitä taulukoita ei voi poistaa. Näkyvissä ei ole järjestelmätaulukoita, piilotettuja taulukoita eikä sellaisia taulukoita, joita ei näy Siirtymisruutu-näkymässä.

Vihje: Taulukot, joiden nimen pääte on "_Paikallinen", jätetään pois käytettävissä olevien taulukoiden luettelosta, jotta jo muunnettuja taulukoita ei muunneta uudelleen. Jos haluat muuntaa tällaisia taulukoita uudelleen, nimeä ne uudelleen poistamalla "_Paikallinen"-jälkiliite ennen ohjatun muuntotoiminnon käynnistämistä.

Osan alkuun

Vaihe 3: Valitse muunnettavat määritteet ja asetukset

Tässä vaiheessa valitaan SQL Server -tietokantaan muunnettavat taulukkomääritteet. Kaikki määritteet on oletusarvoisesti valittu muunnettaviksi.

Huomautus: Ohjattu muuntotoiminto muuntaa oletusarvoisesti Access-kenttien nimet SQL Server -kenttien nimiksi ja Access-tietotyypit vastaaviksi SQL Server -tietotyypeiksi.

Mitkä taulukkomääritteet haluat muuntaa?

Seuraavassa taulukossa luetellaan muunnettavissa olevat määritteet ja kerrotaan, miten ohjattu muuntotoiminto käsittelee kunkin määritteen:

Määrite

Toiminto valittaessa

Indeksit

Ohjattu muuntotoiminto muuntaa kaikki indeksit.

Ohjattu muuntotoiminto muuntaa Access-perusavaimet SQL Server -indekseiksi ja merkitsee ne SQL Server -perusavaimiksi. Jos päätät linkittää muunnetun SQL Server -taulukon Access-tietokantaan, ohjattu muuntotoiminto lisää indeksin nimeen etuliitteen "aaaaa". Tämä johtuu siitä, että Access valitsee perusavaimeksi sen indeksin, joka on luettelossa aakkosjärjestyksessä ensimmäinen käytettävissä oleva indeksi ja "aaaaa"-etuliite varmistaa, että Access valitsee oikean indeksin.

Kaikkien muiden indeksien nimet säilyvät muuten ennallaan, mutta epäkelvot merkit korvataan "_"-merkillä. Yksilölliset ja ei-yksilölliset Access-indeksit muuttuvat yksilöllisiksi ja ei-yksilöllisiksi SQL Server -indekseiksi.

Linkitetyssä taulukossa täytyy olla yksilöllinen indeksi, jotta se voidaan päivittää Accessissa. Ohjattu muuntotoiminto voi muuntaa olemassa olevan yksilöllisen indeksin, mutta se ei voi luoda yksilöllistä indeksiä, jos sellaista ei ole olemassa. Jos haluat pystyä päivittämään taulukoiden tietoja muuntamisen jälkeen, varmista, että lisäät jokaiseen Access-taulukkoon yksilöllisen indeksin ennen muuntamista.

Kelpoisuussäännöt

Ohjattu muuntotoiminto muuntaa seuraavat päivityksinä ja lisää käynnistimet:

 • kaikkien kenttien Pakollinen-ominaisuudet

 • taulukoiden kelpoisuussäännöt

 • tietueiden kelpoisuussäännöt

 • kenttien kelpoisuussäännöt.

Käynnistin on joukko SQL Server -taulukkoon liitettyjä Transact-SQL-lausekkeita. Taulukossa voi olla kolme käynnistintä eli yksi jokaiselle komennolle, jolla muutetaan taulukon tietoja (PÄIVITÄ-, LISÄÄ- ja POISTA-komennolle). Käynnistimen suorittaminen tapahtuu automaattisesti silloin, kun komento suoritetaan. Ohjattu muuntotoiminto käyttää kenttätason kelpoisuussäännöissä SQL Server -sääntöjen sijasta käynnistimiä, koska SQL Server -säännöt eivät salli mukautettujen virhesanomien näyttämistä.

Kullakin kelpoisuussäännöllä ei välttämättä ole kaikilta osin vastaavaa käynnistintä. Kelpoisuussääntö voi olla osa useaa eri käynnistintä, ja käynnistin saattaa sisältää koodia, joka emuloi useiden eri kelpoisuussääntöjen toiminnallisuutta.

Kun määrität Access-kentän Pakollinen-ominaisuuden arvoksi tosi, käyttäjä ei pysty lisäämään tietuetta ja jättämään pakollista kenttää tyhjäksi (jos kenttään ei ole sidottu oletusarvoa) tai tyhjentää kenttää päivittäessään tietuetta. Pakolliset kentät muunnetaan SQL Server -palvelimessa kentiksi, joissa ei sallita tyhjäarvo-arvoa.

Kelpoisuussäännön kuvaus

Access-tietokannan Kelpoisuussäännön kuvaus -ominaisuus muunnetaan Access-projektin Kelpoisuussäännön kuvaus -ominaisuudeksi. Tämä mahdollistaa sen, että suoritusaikaisen rajoitusristiriidan yhteydessä näyttöön tulee selkeä ja kuvaava Accessin virhesanoma.

Oletusarvot

Ohjattu muuntotoiminto muuntaa kaikki Oletusarvo-ominaisuudet ANSI-oletusobjekteiksi.

Taulukon yhteydet

Ohjattu muuntotoiminto muuntaa kaikki taulukon yhteydet.

Voit päättää, miten muunnat taulukon yhteydet ja viite-eheydet, käyttämällä Päivitä-, Lisää- tai Poista-käynnistimiä tai DRI:tä (Declared Referential Integrity). DRI toimii samalla tavalla kuin Access-viite-eheys ja määrittää perustaulukoiden (yksi-moneen-yhteyden "yksi"-puolen) perusavainrajoitukset ja viitetaulukoiden (yleensä yksi-moneen-yhteyden "monta" -puolen) viiteavainrajoitukset.

 • Käytä DRI:tä     Jos haluat säilyttää viite-eheyden käyttämällä DRI:tä, valitse Taulukon yhteydet ja Käytä DRI:tä. Access-tietokannan sarakkeiden kelpoisuussäännöt muunnetaan SQL Server DRI -tarkistusrajoitteiksi, joilla on seuraavassa taulukossa kuvatut kelpoisuusviestit.

Access-tietokantayhteys

SQL Server -viiteavain

Kelpoisuussäännön kuvaus

Johdannaispäivitys

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

"Tietuetta ei voi poistaa, sillä taulukossa <viitetaulukko> on siihen yhdistettyjä tietueita."

Johdannaispoisto

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

"Tietueita ei voi muuttaa tai lisätä, sillä taulukossa <ensisijainen taulukko> on oltava yhdistetty tietue."

Johdannaispäivitys
ja johdannaispoisto

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Arvoa ei ole määritetty.

Ei DRI:tä

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Tätä tietuetta ei voi lisätä, muokata tai poistaa taulukoiden <ensisijainen taulukko> ja <viitetaulukko> välillä olevan yhteysrajoituksen vuoksi.

 • Käytä käynnistimiä     Jos olet määrittänyt Access-taulukoiden yhteyksiin johdannaispäivityksiä tai -poistoja ja haluat säilyttää ne muunnetuissa taulukoissa, valitse Taulukon yhteydet ja Käytä käynnistimiä. Tämä muuntaa johdannaispäivitykset ja -poistot käynnistimiksi ja viite-eheys säilyy.

  Taulukon yhteydellä ei välttämättä ole kaikilta osin vastaavaa käynnistintä. Yhteys voi olla osa useaa eri käynnistintä, ja käynnistin saattaa sisältää koodia, joka emuloi useiden eri viite-eheyssääntöjen toiminnallisuutta. Lisää-käynnistimiä käytetään alitaulukoissa ja Poista-käynnistimiä päätaulukoissa.

  Huomautus: Access edellyttää, että DRI lukee SQL Server -tietokannan tietokantakaavion. Jotta Access pystyy lukemaan tietokantakaavion ja säilyttämään viite-eheyden käyttämällä käynnistimiä, ohjattu muuntotoiminto sijoittaa DRI:n yhteyksiin, mutta poistaa viiteavainrajoitusten tarkistuksen käytöstä.

Mitkä tietoasetukset haluat sisällyttää?

 • Haluatko liittää taulukoihin aikaleimakentät?    SQL Server ilmoittaa tietueen muuttamisesta käyttämällä aikaleimakenttää (mutta ei ilmoita muuttamisaikaa). SQL Server luo yksilöllisen arvokentän ja päivittää kyseisen kentän aina, kun tietue päivitetään. Linkitetyssä taulukossa Access käyttää aikaleimakenttien arvoja määrittääkseen, onko tietuetta muutettu, ennen kuin se päivittää tietueen. Aikaleimakenttä on yleensä tehokkain ja luotettavin ratkaisu. Jos aikaleimakenttää ei ole, SQL Server -palvelimen on tarkistettava tietueen kaikki kentät määrittääkseen, onko tietuetta muutettu, mikä hidastaa suorituskykyä.

  Seuraavassa taulukossa on kuvattu tämän luettelon asetukset:

Asetus

Kuvaus

Kyllä, anna ohjatun toiminnon valita

Jos alkuperäisissä Access-taulukoissa on liukuluku- (yksin- tai kaksinkertainen), Memo- tai OLE-objekti-kenttiä, ohjattu muuntotoiminto luo kyseisille kentille uudet aikaleimakentät SQL Server -taulukoihin.

Kyllä, aina

Ohjattu muuntotoiminto luo aikaleimakentän kaikille muunnetuille taulukoille riippumatta siitä, mitä kenttätyyppejä niissä on. Tämä parantaa sellaisten muunnettujen Access-taulukoiden suorituskykyä, joissa ei ole Memo-, OLE-objekti- tai liukulukukenttiä, mutta joissa on muun tyyppisiä kenttiä.

Ei koskaan

Ohjattu muuntotoiminto ei lisää taulukoihin aikaleimakenttiä.

Tärkeää: Linkitetyissä SQL Server -taulukoissa Access ei tarkista, onko Memo- tai OLE-objekti-kenttiä muutettu, koska näiden kenttien koko voi olla useita megatavuja ja koska vertailu kuormittaisi verkkoa liikaa ja olisi liian hidasta. Tästä syystä jos ainoastaan teksti- tai kuvakenttää on muutettu eikä aikaleimakenttää ole, Access korvaa muutoksen. Myös liukulukukentän arvo voi näyttää muuttuneen, vaikka se on säilynyt ennallaan. Jos aikaleimakenttää ei ole, Access saattaa määrittää tietueen muutetuksi, vaikka sitä ei ole muutettu.

 • Luo ainoastaan taulukon rakenne, älä muunna tietojen muotoa    Ohjattu muuntotoiminto muuntaa oletusarvoisesti kaikki tiedot SQL Server -palvelimeen. Jos valitset Luo ainoastaan taulukon rakenne, älä muunna tietojen muotoa -valintaruudun, ainoastaan tietojen rakenne muunnetaan.

Osan alkuun

Vaihe 4: Valitse, miten sovellus muunnetaan

Ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla voit valita yhden kolmesta Access-tietokantasovelluksen muuntotavasta. Valitse kohdassa Mitkä sovelluksen muutokset haluat tehdä? jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Luo uusi asiakas-palvelintyyppinen Access-sovellus    Jos valitset tämän vaihtoehdon, ohjattu muuntotoiminto luo uuden Microsoft Access -projektin. Ohjattu muuntotoiminto kehottaa antamaan nimen. Nimenä on oletusarvoisesti nykyisen Access-tietokannan nimi, johon on lisätty jälkiliite "CS". Tämän jälkeen toiminto tallentaa projektin samaan sijaintiin, jossa nykyinen Access-tietokanta on.

  Ohjattu muuntotoiminto luo Access-projektitiedoston ja muuntaa sitten kaikki tietokantaobjektit Access-tietokannasta Access-projektiksi. Jos et tallenna salasanaa ja käyttäjätunnusta, Access tuo Access-projektin ensimmäisellä avauskerralla näkyviin Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkunan, jotta voit muodostaa yhteyden SQL Server -tietokantaan.

 • Linkitä SQL Server -taulukot aiemmin luotuun sovellukseen    Jos valitset tämän vaihtoehdon ohjattu muuntotoiminto muuttaa Access-tietokantaa niin, että kyselyt, lomakkeet, raportit ja tietokantasivut käyttävät Access-tietokannan sijasta uuden SQL Server -tietokannan tietoja. Ohjattu muuntotoiminto nimeää muunnettavat Access-taulukot uudelleen lisäämällä niihin jälkiliitteen "_Paikallinen". Jos esimerkiksi muunnat Työntekijät-nimisen taulukon, Access-tietokannan taulukon nimeksi tulee Työntekijät_Paikallinen. Sitten ohjattu muuntotoiminto luo linkitetyn SQL Server -taulukon nimeltä Työntekijät.

  Huomautus: Kun muunnos on valmis, taulukoita, joiden nimen loppuun lisättiin jälkiliite "_Paikallinen", ei enää käytetä. Paikalliset taulukot kannattaa kuitenkin säilyttää, kunnes on varmistuttu siitä, että muunnos on onnistunut. Voit poistaa paikalliset taulukot myöhemmin, jotta Access-tietokannan koko pienenee. Muista varmuuskopioida tietokanta ennen taulukoiden poistamista.

  Alkuperäisiin Työntekijät-taulukoihin perustuvat kyselyt, lomakkeet, raportit ja tietokantasivut käyttävät nyt linkitettyä SQL Serverin Työntekijät-taulukkoa. Monet alkuperäisen paikallisen taulukon kenttien ominaisuudet periytyvät uuteen paikalliseen taulukkoon. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi Kuvaus, Otsikko, Muoto, Syöttörajoite ja Desimaalipaikat.

 • Ei sovelluksen muutoksia    Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat vain kopioida tiedot SQL Server -tietokantaan etkä tehdä mitään muita muutoksia nykyiseen Access-tietokantasovellukseen.

Tallenna salasana ja käyttäjätunnus    Ohjattu muuntotoiminto luo oletusarvoisesti nykyiseen sovellukseen linkitettyjä taulukoita tai Access-projektin tallentamatta käyttäjänimeä ja salasanaa. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjiä kehotetaan antamaan käyttäjänimi ja salasana aina, kun he kirjautuvat SQL Server -tietokantaan.

Jos valitset Tallenna salasana ja käyttäjätunnus -vaihtoehdon, käyttäjät voivat muodostaa yhteyden SQL Server -tietokantaan kirjautumatta sisään. Jos valitset Luo uusi asiakas-palvelintyyppinen Access-sovellus -vaihtoehdon, Access-projekti tallentaa käyttäjänimen ja salasanan OLE DB -yhteysmerkkijonoon.

Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä Ei sovelluksen muutoksia -vaihtoehdossa, jos linkitetyn SQL Server -taulukon määrityksen yhteydessä on estetty salasanojen tallentaminen MSysConf-taulukon avulla.

Ohjatun muuntotoiminnon raportti

Kun valitset Valmis, ohjattu muuntotoiminto luo raportin, jossa on yksityiskohtainen kuvaus kaikista luoduista objekteista sekä prosessin aikana mahdollisesti tapahtuneista virheistä. Ohjattu muuntotoiminto tuo raportin näkyviin esikatselunäkymään, ja voit tulostaa tai tallentaa raportin esimerkiksi XPS- tai PDF-tiedostona. Raporttia ei tallenneta Access-objektina, kun suljet esikatseluikkunan.

Ohjatun muuntotoiminnon raportissa on seuraavat tiedot:

 • parametrien muuntotiedot sekä tieto siitä, mitä taulukkomääritteitä on valittu muunnettaviksi ja mitä muuntomenetelmää on käytetty

 • taulukon tiedot, mukaan lukien Access- ja SQL Server -arvojen nimien, tietotyyppien, indeksien, kelpoisuussääntöjen, oletusarvojen ja käynnistimien vertailu sekä tieto siitä, onko aikaleimoja lisätty vai ei

 • mahdolliset ilmenneet virheet, kuten tietokannan tai tapahtumalokin täyttyminen, puutteelliset käyttöoikeudet, ilmoitus siitä, että laitetta tai tietokantaa ei luotu tai että yhteyttä ei säilytetty, taulukon, oletusarvon tai kelpoisuussäännön ohittaminen, kyselyn ohittaminen (koska sitä ei voida kääntää SQL Server -syntaksiksi) sekä ohjain- ja tietuelähdemuuntovirheet lomakkeissa ja raporteissa.

Osan alkuun

Sivun alkuun

Tietokantaobjektien muuntaminen

Seuraavat tiedot ja tietokantaobjektit muunnetaan:

 • Tiedot ja tietotyypit    Kaikki Access-tietokannan tietotyypit muunnetaan niiden SQL Server -vastineiksi. Ohjattu toiminto muuntaa Access-tietokantatekstin Unicode-merkeiksi lisäämällä kaikkiin merkkijonoarvoihin Unicode-merkkijonotunnisteen ja lisäämällä kaikkiin tietotyyppeihin Unicode n -etuliitteen.

 • Kyselyt    

  • Kyselyt, joissa ei ole ORDER BY -lausetta tai parametreja, muunnetaan näkymiksi.

  • Muutoskyselyt muunnetaan tallennetun toimintosarjan muutoskyselyiksi. Access lisää parametrin määrityskoodin loppuun päätteen SET NOCOUNT ON varmistaakseen, että tallennettu toimintosarja käynnistyy.

  • Kyselyt, jotka viittaavat ainoastaan taulukoihin (kutsutaan myös peruskyselyiksi) ja joissa käytetään joko parametreja tai ORDER BY -lausetta, muunnetaan käyttäjän määrittämiksi funktioiksi. ORDER BY -lauseen sisältävään kyselyyn lisätään tarvittaessa TOP 100 PERCENT -lause.

  • Parametrikyselyt, jotka käyttävät nimettyjä parametreja, säilyttävät Access-tietokannassa käytetyn alkuperäisen tekstinimen, ja ne muunnetaan joko tallennetuiksi toimintosarjoiksi tai heti käsiteltäviksi käyttäjän määrittämiksi funktioiksi.

   Huomautus: Saatat joutua itse muuntamaan sellaiset kyselyt, jotka eivät ole muuntuneet, kuten SQL:n läpivientikyselyt, määrityskyselyt ja ristiintaulukointikyselyt. Saatat myös joutua itse muuntamaan liian syvästi sisäkkäiset kyselyt.

 • Lomakkeet, raportit ja ohjausobjektit    Lomakkeiden, raporttien tai ohjausobjektien Tietuelähde-, OhjausobjektinLähde- ja Rivilähde-ominaisuuksien SQL-lausekkeet säilytetään paikoillaan, eikä niitä muunneta tallennetuiksi toimintosarjoiksi tai käyttäjän määrittämiksi funktioiksi.

 • Käynnistysasetukset    Ohjattu muuntotoiminto muuntaa seuraavat käynnistysasetukset:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moduulit ja makrot    Ohjattu muuntotoiminto ei muuta moduuleita tai makroja. Saatat joutua muuttamaan sovellustasi, jotta voit käyttää kaikkia SQL Serverin ominaisuuksia. Lisätietoja on MSDN-artikkelissa Optimizing Microsoft Office Access Applications Linked to SQL Server (SQL Serveriin linkitettyjen Microsoft Office Access -sovellusten optimointi).

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×