Access 2003-käyttäjätason suojauksen Access 2007: n tai sitä uudemmassa versiossa määrittäminen tai muuttaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Jos olet luonut tietokannan käytön ennen Access 2007-versiossa ja käyttäjätason suojauksen liitetyistä tietokannan, näiden suojausasetukset säilyvät paikassa, kun avaat tiedoston Access 2007: n tai sitä uudemmassa versiossa. Lisäksi voit aloittaa myöntämä Microsoft Office Access 2003: n suojaustyökalut – Ohjattu käyttäjätason suojauksen luominen ja eri käyttäjien ja ryhmien käyttöoikeudet valintaikkunoissa – Accessin sitä uudemmissa versioissa. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Access 2003: n suojaus-ominaisuudet toimivat ja kuvataan, kuinka voit käynnistää ja käyttää niitä Access 2007: n tai sitä uudemmassa versiossa.

Huomautus: Tämän artikkelin tiedot koskevat vain tietokannan luonut Access 2003: ssa tai sitä aiemmissa versioissa (.mdb-tiedosto). Käyttäjätason suojauksen ei ole saatavilla tietokannoissa, jotka on luotu Access 2007: n tai uudempi versio (.accdb-tiedostot). Jos muunnat .mdb-tiedoston uuteen muotoon (.accdb-tiedostossa), Access hylkää myös käyttäjätason suojausasetukset.

Sisältö

Miten käyttäjätason suojauksen toimii Access 2007: ssä tai uudempi versio

Access 2003-käyttäjätason suojauksen yleiskatsaus

Käyttäjätason suojauksen määrittäminen

Käyttäjätason suojauksen poistaminen

Objektiin liittyvät oikeudet viittaus

Miten käyttäjätason suojauksen toimii Access 2007: ssä tai uudempi versio

Access 2007: n tai sitä uudempi versio tarjoaa käyttäjätason suojauksen vain tietokannoissa, jotka käyttävät Access 2003 ja aiempiin tiedostomuotoihin (.mdb- ja .mde-tiedostot). Uudemmissa versioissa, jos Accessin aiemmalla versiolla luodun tietokannan avaaminen ja tietokannassa on käytössä, käyttäjätason suojaus suojauksen ominaisuus toimii suunniteltu tietokannan. Esimerkiksi käyttäjien on syötettävä tietokantaan salasanan.

Lisäksi voit aloittaa ja suorita Access 2003: n ja aiempien versioiden, kuten Ohjattu käyttäjätason suojauksen luominen ja eri käyttäjän ja ryhmän käyttöoikeuksia valintaikkunoiden suojauksen työkaluista. Kun jatkat lukemista, muista työkalut ovat käytettävissä vain, kun avaat .mdb- tai .mde-tiedoston. Jos tiedostojen muuntaminen .accdb-tiedostomuotoon, Access poistaa kaikki olemassa olevat käyttäjätason suojaustoiminnot.

Access 2003:n käyttäjätason suojauksen yleiskuvaus

Seuraavissa osissa on lisätietoja käyttäjätason suojauksen Access 2003: ssa ja aiemmissa versioissa. Jos olet jo aiemmin edellisen suojausmalli ja käyttäjätason suojauksen, voit ohittaa nämä osat ja siirtyä suoraan käyttäjätason suojauksen määrittäminen tai poistaminen käyttäjätason suojauksen, tämän artikkelin.

Käyttäjätason suojauksen perusteet

Käyttäjätason suojauksen Accessissa muistuttaa palvelinpohjaiset järjestelmiin suojaus-järjestelmiä, se käyttää salasanojen ja käyttöoikeuksien salliminen tai rajoittaa henkilöille tai ryhmille tietokannan objekteihin. Access 2003: ssa tai sitä aiemmissa versioissa, kun otat käyttäjätason suojauksen Access-tietokannan tietokannan järjestelmänvalvoja tai objektin omistaja voivat hallita toiminnot, joita yksittäisille käyttäjille tai käyttäjäryhmille, voit suorittaa taulukot, kyselyt, lomakkeet, raportit ja makrot tietokannan. Esimerkiksi yksi käyttäjäryhmä voi muuttaa tietokannan objektien, toiseen ryhmään voit kirjoittaa tiedot vain tiettyihin taulukoihin ja kolmannen ryhmän voivat vain tarkastella raporttia tiedot.

Access 2003:n ja aiempien versioiden käyttäjätason suojaus käyttää salasanojen ja käyttöoikeuksien yhdistelmää – määritejoukko, joka määrittää käyttöoikeuden, joka käyttäjällä on tietokannan tietoihin tai objekteihin. Voit määrittää salasanoja ja käyttöoikeuksia yksittäisille henkilöille tai ryhmille. Kyseiset salasanojen ja käyttöoikeuksien yhdistelmät ovat suojaustilejä, jotka määrittävät ne käyttäjät ja käyttäjäryhmät, jotka voivat käyttää tietokannan objekteja. Käyttäjien ja ryhmien yhdistelmä on vastaavasti työryhmä, ja Access tallentaa kyseiset tiedot työryhmän tiedot-tiedostoon. Access lukee käynnistyksen yhteydessä työryhmän tiedot-tiedoston ja käyttää tiedoston tietoihin perustuvia käyttöoikeuksia.

Oletusarvon mukaan Access sisältää yhden valmiin käyttäjätunnuksen ja kaksi valmista ryhmää. Oletuskäyttäjätunnus on Järjestelmänvalvoja ja oletuskäyttäjäryhmät ovat Käyttäjät ja Järjestelmänvalvojat. Oletusarvon mukaan Access lisää valmiin käyttäjätunnuksen Käyttäjät-ryhmälle, koska kaikkien tunnusten on kuuluttava vähintään yhteen ryhmään. Käyttäjät-ryhmällä on tällöin täydet käyttöoikeudet kaikkiin tietokannan objekteihin. Järjestelmänvalvoja-tunnus on myös Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen. Järjestelmänvalvojat-ryhmän on sisällettävä vähintään yksi käyttäjätunnus (tietokannan järjestelmänvalvoja on pakollinen), ja Järjestelmänvalvoja-tunnus on tietokannan oletusjärjestelmänvalvoja, kunnes se muutetaan.

Kun käynnistät Access 2003:n tai aiemman version, Access määrittää sinulle järjestelmänvalvojan käyttäjätunnuksen, jolloin sinusta tulee kunkin oletusryhmän jäsen. Kyseinen tunnus ja kyseiset ryhmät (Järjestelmänvalvoja ja Käyttäjät) antavat kaikille käyttäjille täydet käyttöoikeudet tietokannan kaikkiin objekteihin – tämä tarkoittaa, että kuka tahansa käyttäjä voi avata, tarkastella tai muuttaa kaikkia .mdb-tiedostojen objekteja, ellet ota käyttöön käyttäjätason suojausta.

Yksi tapa toteuttaa käyttäjätason suojaus Access 2003:ssa tai aiemmissa versioissa on muuttaa Käyttäjät-ryhmän käyttöoikeuksia ja lisätä uusia järjestelmänvalvojia Järjestelmänvalvojat-ryhmään. Kun teet näin, Access määrittää uusia käyttäjiä Käyttäjät-ryhmään automaattisesti. Kun suoritat nämä vaiheet, käyttäjien on kirjauduttava salasanalla aina, kun he avaavat suojatun tietokannan. Jos kuitenkin haluat määrittää tarkemman suojauksen – esimerkiksi sallia yhden käyttäjien ryhmän kirjoittaa tietoja ja toisen vain lukea tietoja – sinun täytyy luoda lisäkäyttäjiä ja -ryhmiä sekä myöntää heille tietyt oikeudet joihinkin tai kaikkiin tietokannan objekteihin. Tämäntyyppisen käyttäjätason suojauksen toteuttaminen voi olla monimutkainen tehtävä. Jotta sen toteuttaminen olisi helpompaa, Accessissa on ohjattu käyttäjätason suojauksen luominen, jonka avulla käyttäjiä ja ryhmiä on helpompi luoda yksivaiheisessa prosessissa.

Ohjattu käyttäjätason suojauksen luominen avulla voit määrittää käyttöoikeudet ja luo käyttäjä- ja ryhmätilit. Käyttäjätilien sisältää käyttäjien nimet ja yksilölliset Omat tunnusnumerot (PID-tunnukset) tarvitaan katselemista käyttäjän käyttöoikeuksien hallintaa käyttämällä tai muuttaa tietokantaobjektien Access-työryhmän. Ryhmätilit ovat käyttäjätilit, jotka sijaitsevat puolestaan työryhmän kokoelma. Access käyttää ryhmänimi ja PID työn kunkin ryhmän ja ryhmän käyttöoikeuksien koskevat kaikkia käyttäjiä-ryhmässä. Lisätietoja ohjatun toiminnon avulla Katso tämän artikkelin käyttäjätason suojauksen määrittäminen.

Kun olet suorittanut ohjatun toiminnon loppuun, voit manuaalisesti määrittää, muokata tai poistaa tietokannan tai sen aiemmin luotujen taulukoiden, kyselyjen, lomakkeiden, raporttien ja makrojen työryhmän käyttäjä- ja ryhmätilien käyttöoikeuksia. Voit myös määrittää oletuskäyttöoikeudet, jotka Access määrittää kaikille uusille taulukoille, kyselyille, lomakkeille, raporteille ja makroille, jotka lisätään tietokantaan.

Työryhmät ja työryhmätiedostot

Access 2003:ssa ja aiemmissa versioissa työryhmä on sellainen käyttäjien ryhmä yhteiskäyttöympäristössä, joka jakaa tietoja. Työryhmätiedosto sisältää käyttäjä- ja ryhmätilit, salasanat ja kullekin yksittäiselle käyttäjälle tai käyttäjien ryhmälle määritetyt käyttöoikeudet. Kun avaat tietokannan, Access lukee työryhmätiedoston tiedot ja käyttää tiedoston sisältämiä suojausasetuksia. Käyttäjätili on puolestaan käyttäjänimen ja henkilökohtaisen tunnuksen (PID) yhdistelmä, jonka Access luo käyttäjän käyttöoikeuksien hallintaa varten. Ryhmätilit ovat kokoelmia käyttäjätileistä, ja Access tunnistaa ne myös ryhmän nimen ja henkilökohtaisen tunnuksen (PID) mukaan. Ryhmälle määritetyt käyttöoikeudet koskevat kaikkia ryhmän käyttäjiä. Kyseiset suojaustilit voivat olla sitten tietokannoille ja niiden taulukoille, kyselyille, lomakkeille, raporteille ja makroille määritettyjä käyttöoikeuksia. Itse käyttöoikeudet tallennetaan suojattuun tietokantaan.

Kun käyttäjä suorittaa Access 2003:n tai aiemman version ensimmäisen kerran, Access luo automaattisesti Access-työryhmätiedoston, jota yksilöi käyttäjän Accessin asennuksen yhteydessä määrittämät nimi- ja yritystiedot. Access 2003:ssa asennusohjelma lisää tämän työryhmätiedoston suhteellisen sijainnin seuraaviin rekisteriavaimiin:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

ja

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Peräkkäiset käyttäjät perivät työryhmätiedoston oletuspolun HKEY_USERS-rekisteriavaimen arvosta. Koska nämä tiedot on yleensä helppo selvittää, luvattomien käyttäjien on mahdollista luoda toinen versio tästä työryhmätiedostosta. Tästä syystä luvattomat käyttäjät voisivat olettaa kyseisen työryhmätiedoston määrittämän työryhmän järjestelmänvalvojatilin (Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen) peruuttamattomat käyttöoikeudet. Voit estää luvattomia käyttäjiä olettamasta näitä käyttöoikeuksia luomalla uuden työryhmätiedoston ja määrittämällä työryhmän tunnuksen (WID). Työryhmän tunnus on uuden työryhmätiedoston luonnin yhteydessä kirjoitettava aakkosnumeerinen merkkijono, jossa kirjainkoko on merkitsevä ja joka sisältää 4 - 20 merkkiä. Uuden työryhmän yksilöllinen luonti yksilöi kyseisen työryhmätiedoston Järjestelmänvalvojat-ryhmän. Vain henkilö, joka tietää WID-tunnuksen voi luoda kopion työryhmätiedostosta. Voit luoda uuden tiedoston ohjattu käyttäjätason suojauksen luomistoiminnolla.

Tärkeää: Muista kirjoittaa ylös tarkka nimesi, yritys ja työryhmän tunnus – huomioi myös kirjainkoko (jokaisen merkinnän kohdalla) – ja säilytä tiedot turvallisessa paikassa. Jos sinun täytyy luoda työryhmätiedosto uudelleen, sinun on annettava täsmälleen sama nimi, yritys ja työryhmän tunnus. Jos unohdat tai hävität nämä tiedot, et ehkä enää voi käyttää tietokantoja.

Käyttöoikeuksien toiminta ja henkilöt, jotka voivat määrittää käyttöoikeudet

Käyttäjätason suojaus tunnistaa kahdenlaiset, eksplisiittiset ja implisiittiset, käyttöoikeudet. Eksplisiittiset käyttöoikeudet myönnetään suoraan käyttäjätilille eivätkä ne vaikuta muihin käyttäjiin. Implisiittiset käyttöoikeudet myönnetään ryhmätilille. Kun käyttäjä lisätään kyseiseen ryhmään, kyseiselle käyttäjälle myönnetään ryhmän käyttöoikeudet. Kun käyttäjä poistetaan ryhmästä, kyseiseltä käyttäjältä poistetaan ryhmän käyttöoikeudet.

Kun käyttäjä yrittää suorittaa toiminnon tietokantaobjektissa, jossa on käytössä suojausominaisuudet, kyseisen käyttäjän oikeudet perustuvat käyttäjän eksplisiittisten ja implisiittisten käyttöoikeuksien leikkauskohtaan. Käyttäjän suojaustaso koostuu aina käyttäjän eksplisiittisten käyttöoikeuksien vähiten rajoittavista oikeuksista ja niiden ryhmien käyttöoikeuksista, johon käyttäjä kuuluu. Tästä syystä helpoin työryhmän hallintatapa on luoda uusia ryhmiä ja määrittää käyttöoikeuksia ryhmille yksittäisten käyttäjien asemesta. Tällöin voit muuttaa yksittäisten käyttäjien käyttöoikeuksia lisäämällä kyseiset käyttäjät ryhmiin tai poistamalla heidät niistä. Jos sinun tarvitsee myöntää uusia käyttöoikeuksia, voit myöntää niitä kaikille ryhmän jäsenille suorittamalla ainoastaan yhden toiminnon.

Henkilöt, jotka voivat muuttaa tietokantaobjektin käyttöoikeuksia:

 • Käytössä olevan työryhmätiedoston Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenet tietokantaa luotaessa.

 • Objektin omistaja.

 • Kuka tahansa käyttäjä, jolla on objektin järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet.

Vaikka käyttäjät eivät ehkä voi suorittaa toimintoa, he voivat ehkä myöntää itselleen toiminnon suorittamiseen tarvittavat käyttöoikeudet. Tämä koskee Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäseniä tai objektin omistajia.

Käyttäjä, joka luo taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin tai makron, on objektin omistaja. Lisäksi käyttäjien ryhmä, joka voi muuttaa tietokannan käyttöoikeuksia, voi myös muuttaa näiden objektien omistajaa tai luoda nämä objektit uudelleen. Näillä molemmilla tavoilla voidaan muuttaa objektien omistajaa. Voit luoda objektin uudelleen kopioimalla objektin, tuomalla sen toisesta tietokannasta tai viemällä sen toiseen tietokantaan. Tämä on helpoin tapa vaihtaa objektien, ja itse tietokannan, omistajaa.

Huomautus: Kopioiminen, tuominen tai vieminen ei muuta sellaisen kyselyn omistajaa, jonka RunPermissions -ominaisuuden arvo on Omistajan. Voit muuttaa kyselyn omistajan vain, jos sen RunPermissions -ominaisuuden arvo on Käyttäjän.

Suojaustilit

Access 2003 -työryhmätiedosto sisältää seuraavat valmiit tilit.

Tili

Toiminto

Järjestelmänvalvoja

Oletuskäyttäjätili. Tämä tili on täsmälleen sama kaikissa Accessin kopioissa ja muissa ohjelmissa, jotka voivat käyttää Microsoft Jet -tietokantamoduulia, kuten Visual Basic for Applications (VBA) ja Microsoft Office Excel 2003.

Järjestelmänvalvojat

Järjestelmänvalvojan ryhmätili. Tämä tili on yksilöllinen jokaisessa työryhmätiedostossa. Oletusarvon mukaan Järjestelmänvalvoja-käyttäjä on Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen. Järjestelmänvalvojat-ryhmässä on oltava aina vähintään yksi käyttäjä.

Käyttäjät

Ryhmätili sisältää kaikki käyttäjätilit. Access lisää käyttäjätilit automaattisesti Käyttäjät-ryhmään, kun Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen luo ne. Tämä tili on sama kaikissa työryhmätiedostoissa, mutta se sisältää vain kyseisen työryhmätiedoston Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenten luomat käyttäjätilit. Oletusarvon mukaan tällä tilillä on täydet oikeudet kaikkiin äskettäin luotuihin objekteihin. Käyttäjätilin voi poistaa Käyttäjät-ryhmästä vain niin, että Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen poistaa kyseisen käyttäjän.


Käytännössä suojaus on aina aktivoituna Access 2003:ssa ja aiemmissa versioissa. Access kirjaa kaikki käyttäjät näkymättömästi sisään käynnistyksen yhteydessä tyhjän salasanan avulla käyttämällä Järjestelmänvalvojat-oletuskäyttäjätiliä, kunnes aktivoit työryhmän sisäänkirjautumistoiminnon. Taustalla Access käyttää Järjestelmänvalvoja-tiliä työryhmän järjestelmänvalvojan tilinä. Access käyttää Järjestelmänvalvoja-tiliä luotujen tietokantojen ja taulukoiden, kyselyiden, lomakkeiden, raporttien ja makrojen omistajan (ryhmä tai käyttäjä) lisäksi.

Järjestelmänvalvojat ja omistajat ovat tärkeitä, koska heillä on käyttöoikeudet, joita ei voi ottaa pois:

 • Järjestelmänvalvojat (Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenet) saavat aina täydet käyttöoikeudet työryhmässä luotuihin objekteihin.

 • Tili, joka omistaa taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin tai makron, saa aina täydet oikeudet kyseiseen objektiin.

 • Tili, joka omistaa tietokannan, voi aina avata kyseisen tietokannan.

Koska Järjestelmänvalvoja-käyttäjätili on täsmälleen sama kaikissa Accessin kopioissa, tietokannan suojauksen ensimmäinen vaihe on määrittää järjestelmänvalvojan ja omistajan käyttäjätilit (tai käyttää yhtä käyttäjätiliä järjestelmänvalvojan ja omistajan tilinä) ja poistaa sitten Järjestelmänvalvoja-käyttäjätili Järjestelmänvalvojat-ryhmästä. Muussa tapauksessa kuka tahansa, jolla on Accessin kopio, voi kirjautua työryhmään käyttäen Järjestelmänvalvoja-tiliä ja saada täydet käyttöoikeudet työryhmän taulukoihin, kyselyihin, lomakkeisiin, raportteihin ja makroihin.

Voit määrittää Järjestelmänvalvojat-ryhmään niin monta käyttäjätiliä kuin haluat, mutta vain yksi käyttäjätili voi omistaa koko tietokannan – omistava tili on käyttäjätili, joka on aktiivisena tietokantaa luotaessa tai vaihdettaessa omistajaa luomalla uusi tietokanta ja tuomalla tietokannan kaikki objektit siihen. Ryhmätilit voivat kuitenkin omistaa tietokannassa olevia taulukoita, kyselyjä, lomakkeita, raportteja ja makroja.

Suojaustilien järjestämisessä huomioitavia seikkoja

 • Vain käyttäjätilit voivat kirjautua Accessiin; ryhmätiliä käyttämällä ei voi kirjautua.

 • Tilit, jotka luot tietokannan käyttäjille, on tallennettava työryhmätiedostoon, johon kyseiset käyttäjät liittyvät käyttäessään tietokantaa. Jos käytät eri tiedostoa tietokannan luomiseen, vaihda tiedosto ennen tilien luomista.

 • Varmista, että luot yksilöllisen salasanan järjestelmänvalvoja- ja käyttäjätileille. Käyttäjä, joka voi kirjautua käyttämällä järjestelmänvalvojan tiliä, saa aina täydet käyttöoikeudet kaikkiin työryhmässä luotuihin taulukoihin, kyselyihin, lomakkeisiin, raportteihin ja makroihin. Käyttäjä, joka voi kirjautua käyttämällä omistajan tiliä, saa aina käyttöoikeudet kyseisen käyttäjän omistamiin objekteihin.

Kun olet luonut käyttäjä- ja ryhmätilit, voit tarkastella niiden välisiä suhteita ja tulostaa ne. Access tulostaa työryhmän tileistä raportin, jossa näkyy ryhmät, joihin kukin käyttäjä kuuluu, ja käyttäjät, jotka kuuluvat kuhunkin ryhmään.

Huomautus: Jos käytät Microsoft Access 2.0 -ohjelmalla luotua työryhmätiedostoa, sinun on oltava kirjautuneena Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä, jotta voit tulostaa käyttäjä- ja ryhmätiedot. Jos työryhmätiedosto on luotu Microsoft Access 97 -ohjelmalla tai uudemmalla, kaikki työryhmän käyttäjät voivat tulostaa käyttäjä- ja ryhmätiedot.

Käyttäjätason suojauksen määrittäminen

Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka Käynnistä ja suorita Ohjattu käyttäjätason suojauksen luominen. Muista, että nämä vaiheet koskevat vain tietokantoja, joissa on Access 2003: ssa tai aiemmassa tiedostomuodossa, avata Access 2007: n tai sitä uudemmissa versioissa.

Tärkeää: Access 2007: n tai sitä uudempi versio Ohjattu käyttäjätason suojauksen luominen avulla voit määrittää oletusarvon työryhmän tiedot-tiedostoa, jos käytössä on oltava myös /WRKGP komentorivivalitsin osoittamaan työryhmän tiedot-tiedostoa, kun käynnistät Accessin. Jos haluat lisätietoja komentorivivalitsin käyttäminen Access on artikkelissa Microsoft Office-tuotteiden komentorivivalitsimet.

Ohjatun käyttäjätason suojauksen luomisen käynnistäminen

 1. Avaa hallittava .mdb- tai .mde-tiedosto.

 2. Napsauta Tietokannan työkalut -välilehden Hallinta-ryhmän Käyttäjät ja käyttöoikeudet -kohdan alla olevaa nuolta ja valitse sitten Ohjattu käyttäjätason suojauksen luominen.

 3. Suorita ohjattu toiminto loppuun noudattamalla sivuilla olevia ohjeita.

Huomautus: 

 • Ohjattu käyttäjätason suojauksen luominen luo nykyisestä Access-tietokannasta varmuuskopion, jolla sama nimi ja .bak-tiedostotunniste, ja käyttää sitten nykyisen tietokannan valittujen objektien suojausmenetelmiä.

 • Jos voit nykyisen Access-tietokannan avulla suojata VBA-koodin salasanaa käyttämällä, ohjattu toiminto pyytää sinua kirjoittamaan salasanan, jotta se voi suorittaa toiminnon loppuun onnistuneesti.

 • Kaikki ohjatun toiminnon avulla luodut salasanat kirjoitetaan ohjatun käyttäjätason suojauksen luomisen raporttiin, joka tulostetaan, kun lopetat ohjatun toiminnon käytön. Säilytä tämä raportti turvallisessa paikassa. Tämän raportin avulla voit luoda uudelleen työryhmätiedoston, jos se katoaa tai vioittuu.

Käyttäjätason suojauksen poistaminen

Jos haluat poistaa käyttäjätason suojauksen samalla kun käytät Access 2007: ssä tai uudempi versio, tallentaa .mdb-tiedoston .accdb-tiedostossa.

Tallenna tiedoston kopio. ACCDB-muoto

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse vasemmalta Jaa.

 3. Valitse oikealta Tallenna tietokanta nimellä ja valitse Access-tietokanta (*.accdb).

  Tallenna nimellä -valintaikkuna tulee näyttöön.

 4. Etsi sijainti, johon haluat tallentaa muunnetun tietokannan, käyttämällä Tallennussijainti-luetteloa.

 5. Valitse Tallennusmuoto -luettelosta Access 2007-2016-tietokanta (*.accdb).

 6. Napsauta Tallenna.

Huomautus: Jos käytät Access 2007: n, Microsoft Office-painiketta ja valitse sitten Avaa tallentaminen -valintaikkuna, voit tallentaa tietokannan muuntaa . ACCDB-tiedostomuotoon.

Opas objektien käyttöoikeuksista

Seuraavassa taulukossa on luettelo käyttöoikeuksista, jotka voit määrittää tietokannalle ja tietokannan objekteille. Siinä kuvataan myös kunkin käyttöoikeusasetuksen vaikutus tai tulos.

Käyttöoikeus

Koskee näitä objekteja

Tulos

Avaaminen ja suorittaminen

Koko tietokanta, lomakkeet, raportit, makrot

Käyttäjät voivat avata tai suorittaa objektin, mukaan lukien koodimoduulien toimintosarjat.

Avaa yksityisesti

Koko tietokanta

Käyttäjät voivat avata tietokannan ja lukita sen muilta käyttäjiltä.

Rakenteen tarkasteleminen

Taulukot, kyselyt, lomakkeet, makrot, koodimoduulit

Käyttäjät voivat avata luettelon objektit rakennenäkymässä.

Huomautus: Kun sallit taulukon tai kyselyn tietojen käytön määrittämällä toisen käyttöoikeuden, kuten Tietojen tarkasteleminen tai Tietojen päivittäminen, myönnät samalla rakenteen tarkasteluoikeuden, koska rakenteen on oltava näkyvissä, jotta tiedot esitetään ja tietoja voidaan tarkastella oikein.

Rakenteen muuttaminen

Taulukot, kyselyt, lomakkeet, makrot, koodimoduulit

Käyttäjät voivat muuttaa luettelon objektien rakennetta.

Hallinta

Koko tietokanta, taulukot, kyselyt, lomakkeet, makrot, koodimoduulit

Käyttäjät voivat määrittää käyttöoikeudet luettelon objekteihin, vaikka käyttäjä tai ryhmä ei ole objektin omistaja.

Tietojen tarkasteleminen

Taulukot, kyselyt

Käyttäjät voivat tarkastella taulukon tai kyselyn tietoja. Jotta voit myöntää käyttäjille kyselyjen tarkasteluoikeudet, sinun on annettava kyseisille käyttäjille myös ylemmän tason taulukoiden tai kyselyjen tarkasteluoikeudet. Tämä asetus sisältää rakenteen tarkasteluoikeuden, mikä tarkoittaa sitä, että käyttäjät voivat tarkastella taulukon tai kyselyn rakennetta niiden tietojen tarkastelemisen lisäksi.

Tietojen päivittäminen

Taulukot, kyselyt

Käyttäjät voivat päivittää taulukon tai kyselyn tietoja. Käyttäjillä on oltava ylemmän tason taulukoiden tai kyselyiden päivittämisoikeudet. Tämä asetus sisältää rakenteen ja tietojen tarkasteluoikeudet.

Tietojen lisääminen

Taulukot, kyselyt

Käyttäjät voivat lisätä tietoja taulukkoon tai kyselyyn. Kyselyjen yhteydessä käyttäjillä on oltava oikeudet lisätä tietoja ylemmän tason taulukkoihin tai kyselyihin. Tämä asetus sisältää tietojen ja rakenteen tarkasteluoikeudet.

Tietojen poistaminen

Taulukot, kyselyt

Käyttäjät voivat poistaa tietoja taulukosta tai kyselystä. Kyselyjen yhteydessä käyttäjillä on oltava oikeudet poistaa tietoja ylemmän tason taulukoista tai kyselyistä. Tämä asetus sisältää tietojen ja rakenteen tarkasteluoikeudet.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×