2007 Microsoft Office Systemin tietosuojatiedot

Päivitetty lokakuussa 2006. Tietosuojatietojen tärkeimpien kohtien tarkasteleminen

Lue sekä nämä 2007 Microsoft Office System -tuotteen tietosuojatiedot että soveltuva liite, jotta ymmärtäisit tiettyä Office-ohjelmaa tai -palvelua koskevat tietojenkeräys- ja käyttötavat.

Yleistä

Microsoft pyrkii suojaamaan yksityisyyttäsi samalla kuin toimitamme tuotteita, jotka ovat suorituskyvyltään, teholtaan ja käyttömukavuudeltaan sitä, mitä henkilökohtaiselta tietojenkäsittelyltä odotat. Näissä tietosuojatiedoissa selitetään useita 2007 Microsoft Office System -ennakkoversion (beetaversion) tietojenkeräys- ja käyttötapoja. Lue alla olevat tiedot ja oikealla puolella olevat käyttämiesi 2007 Office -versio -ohjelmien tai -palvelujen liitetiedot. Nämä ovat alustavia tietoja, eikä luettelon ole tarkoitus olla täydellinen. Tiedot eivät koske muita Microsoftin online- tai offline-sivustoja, tuotteita tai palveluita.

Kaikkien Microsoft Office System -tuotteiden lailla 2007 Office -versio on suunniteltu niin, että sen avulla voidaan nopeasti koota, näyttää ja jakaa tietoja muiden kanssa. Microsoft on sitoutunut suojaamaan tietojesi yksityisyyttä sekä auttamaan tietojen käytön ja jakamisen hallinnassa.

Ellei tässä asiakirjassa toisin mainita, 2007 Office -versio -ohjelmaan tallennettuja käyttäjän henkilötietoja ei lähetetä Microsoftille. Microsoftille lähetettäviä muita tietoja ei jaeta Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden ulkopuolelle ilman käyttäjän lupaa.

Liitteet

Aiheeseen liittyvät linkit

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttäminen

Kun tarvitsemme tietoja, joilla sinut voidaan tunnistaa tai joiden avulla voimme ottaa sinuun yhteyttä, pyydämme tietoja nimenomaisesti. Microsoft ja sen tytäryhtiöt käyttävät sinulta keräämiämme henkilökohtaisia tietoja, jotta ne voisivat antaa pyytämäsi tai valtuuttamasi palvelut tai toteuttaa pyytämäsi tai valtuuttamasi tapahtumat. Tietoja voidaan myös käyttää pyydettäessä sinulta lisätietoja tai palautetta käyttämästäsi tuotteesta tai palvelusta, annettaessa tärkeitä päivityksiä ja ohjelmia koskevia ilmoituksia, parannettaessa tuotetta tai palvelua esimerkiksi virhe- ja tutkimuslomakekyselyjen avulla tai kerrottaessa ennakkoon tilaisuuksista tai uusista tuotejulkaisuista.

Jotkin antamasi henkilökohtaiset tiedot saatetaan sisällyttää 2007 Office -versio -tuotteen tiedostoihin metatietojen muodossa. Office-ohjelmat käyttävät näitä metatietoja auttaessaan sinua käsittelemään tiedostoja yhdessä muiden kanssa. Office-ohjelmien liitetiedoissa kerrotaan, kuinka metatiedot voidaan poistaa tiedostoista.

Tässä asiakirjassa kuvattuja tapoja lukuun ottamatta antamiasi henkilökohtaisia tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ilman suostumustasi. Palkkaamme silloin tällöin muita yrityksiä toimittamaan palveluja, kuten postilähetysten käsittely ja toimitus tai asiakastuen antaminen, rajoitetusti puolestamme. Kyseisille yrityksille toimitetaan vain ne tiedot, joita ne tarvitsevat palvelujen toteuttamiseksi. Niiden on pidettävä tiedot luottamuksellisina eivätkä ne saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin.

Näiden palveluiden käyttämiseen voi kuulua, että Microsoft kerää käyttäjän henkilökohtaiset tiedot sekä tallentaa ja käsittelee niitä Yhdysvalloissa tai muussa maassa tai muulla alueella, jossa on Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden tai edustajien toimitiloja. Tämän ohjelman käyttäjä hyväksyy tällaisen oman maan ulkopuolelle tapahtuvan tietojen siirtämisen. Microsoft noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön määrittämiä Euroopan unionin alueella toteutettavaa tietojen keräämistä, käyttöä ja säilytystä koskevia ohjeita.

Microsoft voi käyttää tai luovuttaa henkilökohtaisia tietoja, jos laki tätä edellyttää tai siinä vilpittömässä uskossa, että tietojen käyttäminen tai luovuttaminen (a) on lain asetusten tai Microsoftiin tai sivustoon liittyvien oikeustoimikäytäntöjen mukaista, (b) suojelee ja puolustaa Microsoftin ja sen Web-sivustoperheen oikeuksia tai omaisuutta tai (c) tapahtuu Microsoftin työntekijöiden, Microsoft-tuotteiden käyttäjien tai muiden ihmisten henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi tavanomaisesta poikkeavissa olosuhteissa.

Tietokonetta koskevien tietojen kerääminen ja käyttäminen

2007 Office -versio -tuotteessa on useita ominaisuuksia, jotka etsivät käyttäjälle lisätietoja Internetistä tai käyttävät Internetiä tietojen jakamiseen muiden kanssa. Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä aina, kun Internet-yhteys on muodostettuna. Tarkempia tietoja näistä ominaisuuksista on jäljempänä tässä asiakirjassa.

Aina kun 2007 Office -versio ottaa yhteyttä Microsoftin palvelimeen, käyttäjän IP-osoite lähetetään pyynnön mukana. Pyyntö saattaa sisältää myös kielen, käyttöjärjestelmän version, selaimen tiedot, Office-asiakkaan version sekä maan tai alueen valinnan ("tietokoneen perustiedot"). Microsoft kerää nämä tiedot voidakseen tarjota käyttäjälle hänen tarvitsemiaan palveluita.

Kun 2007 Office -versio on asennettu, tietokoneesta lähtevät Internet-pyynnöt saattavat sisältää tietoja, jotka sisältävät ohjelmistotuotteen nimen ja versionumeron. Web-sivustot antavat näiden tietojen perusteella 2007 Office -versio -tuotteen ennakkoversion (beetaversion) kanssa yhteensopivia materiaaleja. Nämä tiedot eivät sisällä tietoja, joista henkilön voisi tunnistaa.

Microsoft voi joskus muuttaa tarjoamiensa Web-palvelujen Web-osoitteita (URL-osoitteita). Jotta palvelujen tarjoaminen voi jatkua keskeytyksettä, Microsoft voi ladata käyttäjän järjestelmään tiedoston, joka sisältää uudet Web-osoitteet. Tiedoston avulla 2007 Office -versio voi jatkaa Web-palvelujen käyttämistä.

Kun ensimmäisen kerran valitset ominaisuuden, joka edellyttää yhteyden muodostamista Web-palveluun, ohjelma lähettää XML-tiedoston latauspyynnön kanssa ohjelman nimen, valitsemasi alue- ja kielitiedot sekä käyttämäsi ohjelman versiotiedot. Kyseisten tietojen perusteella Microsoft lähettää asiakassovellukseen XML-tiedoston, joka sisältää Microsoft Office -Web-palveluiden URL-osoitteet.

Evästeet

Jotkin 2007 Office -versio -ominaisuudet käyttävät evästeitä. Kyseisten ominaisuuksien kuvaus on jäljempänä tässä asiakirjassa.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Web-palvelin sijoittaa käyttäjän kiintolevylle. Microsoft ei käytä evästeitä ohjelmien suorittamiseen käyttäjän tietokoneessa. Evästeet ovat käyttäjälle yksilöllisesti määritettyjä tiedostoja, jotka vain evästeen lähettäneellä toimialueella sijaitseva Web-palvelin voi lukea.

Yksi evästeiden päätarkoituksista on ajansäästö. Esimerkiksi 2007 Office -versio -ohjelman käyttämä eväste auttaa Officea muistamaan Microsoft Windows SharePoint Services -sivustot, joissa käyttäjä on aiemmin vieraillut. Sivuston löytäminen uudelleen ja tarvittavan sisällön toimittaminen helpottuvat.

2007 Office -versio saattaa tallentaa tai käyttää evästeitä aina muodostaessaan yhteyden Microsoftin palvelimeen. Evästeissä on merkintä, joka ilmaisee, onko käyttäjän järjestelmään asennettu Microsoft Office System -tuotteita sekä mikä kieli ja alue on valittu Internet-asetuksissa. Internet-asetukset eivät välttämättä vastaa ohjelmille valittua kieltä ja aluetta. Microsoft käyttää evästeitä myös tietojen keräämiseen siitä, mitä Microsoft Office Online -sivuston sivuja asiakkaat käyttävät. Sivustojen käyttötietoja seurataan yksilöllisen tunnuksen avulla. Ellei tietosuojatiedoissa toisin mainita, tätä tunnusta ei koskaan yhdistetä henkilökohtaisiin tietoihin ilman käyttäjän suostumusta.

Käyttäjä voi hyväksyä tai hylätä evästeiden käyttämisen muuttamalla Windows Internet Explorerin Internet-asetuksia. (Valitse Internet Explorerin Työkalut-valikosta Internet-asetukset ja valitse sitten Tietosuoja-välilehti.) Microsoft Office noudattaa Internet Explorerissa valitsemiasi tietosuoja-asetuksia eikä lataa evästeitä, jos olet valinnut, ettet salli evästeiden latausta. Jotkin evästeitä käyttävät ominaisuudet, jotka kuvataan jäljempänä tässä asiakirjassa, eivät välttämättä toimi asianmukaisesti, jos evästeiden käyttö on estetty. 2007 Office -versio voi jatkaa kiintolevylle aiemmin tallennettujen evästeiden käyttöä, ellet poista aiemmin tallennettuja evästeitä käyttämällä Internet Explorerin Internet-asetuksia.

Microsoft Officen aktivoiminen

Aktivoinnin tarkoituksena on vähentää ohjelmien laitonta kopiointia ja auttaa varmistamaan, että ohjelmiston laatu täyttää Microsoftin asiakkaiden odotukset. Aktivointi tarkoittaa, että Product Key -tunnus liitetään laitteeseen, johon se asennetaan. 2007 Office -versio -tuotteen Microsoft-ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdoissa ilmoitetaan, kuinka monta kertaa Product Key -tunnusta voidaan käyttää aktivointiin. Kun Product Key -tunnusta on käytetty määritetty kertojen määrä samassa tietokoneessa tai eri tietokoneissa, Product Key -tunnusta ei enää voi käyttää aktivointiin muissa tietokoneissa. Aktivointi ei edellytä henkilökohtaisten tietojen antamista.

Aktivointi on pakollista. Sallitun käyttöajan jälkeen ohjelmisto on aktivoitava, jotta sen käyttöä voitaisiin jatkaa.

Aktivoinnin aikana Microsoftille lähetetään tuotetunnus sekä laitteistotunniste, joka ei ole yksilöllinen. Tuotetunnus johdetaan ohjelmiston asennuksessa käytettävästä Product Key -tunnuksesta sekä yleisestä koodista, josta ilmenevät aktivoitavan Officen versio- ja kielitiedot. Yleisestä laitteistotunnisteesta ilmenee PC-tietokoneen kokoonpano aktivointihetkellä. Laitteistotunnisteessa ei ole mitään henkilökohtaisia tietoja eikä mitään tietoja PC-tietokoneessa olevista muista ohjelmista tai tiedoista. Sen avulla ei voi päätellä PC-tietokoneen malli- tai merkkitietoja. Laitteistotunnistetta käytetään vain aktivoinnin yhteydessä. Office-kopiosi voi tunnistaa ja hyväksyä oman PC-tietokoneesi kokoonpanoon tehtyjä muutoksia. Pienimuotoiset päivitykset eivät edellytä uutta aktivointia. Jos poistat 2007 Office -versio -tuotteen esijulkaisuversion (beetaversion) asennuksen, saatat joutua aktivoimaan tuotteen uudelleen.

Kerättyjä tietoja ei käytetä käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen, eikä tietoja jaeta Microsoftin ulkopuolisille tahoille. Tietojen avulla vahvistetaan vain, että käyttäjällä on ohjelmiston kopion käyttöoikeus.

Lisätietoja aktivoinnista on kohdassa Microsoft Office -ohjelmien aktivoiminen.

Microsoft Officen aktivointiavustaja

Microsoft Officen aktivointiavustajan (Microsoft Office Activation Assistant) avulla voit noutaa kokeilutunnuksen, joka sallii saatavana olevien 2007 Office -versio -ohjelmien kokeilun 60 päivän ajan. 60 päivän jälkeen voit valita, aktivoitko Officen hankitulla tuotetunnuksella vai haluatko lisätietoja muista hankintavaihtoehdoista, valitsemalla Activate and or Buy Microsoft Office (Microsoft Officen aktivoiminen tai ostaminen) -välilehden Officen aktivointiavustajassa. Jotta voit noutaa kokeilutunnuksen, Internet-yhteyden on oltava muodostettuna. Kun napsautat Officen aktivointiavustajassa Click here to request your trial activation key online (Hanki kokeiluaktivointitunnus Internetistä napsauttamalla tätä) -linkkiä, tapahtuman tunnus, IP-osoite ja selaimesi alue- ja kieliasetukset lähetetään kolmannen osapuolen palveluun. Palvelu näyttää kokeilutunnuksen automaattisesti Officen aktivointiavustajassa. Kun napsautat kokeilutunnuksen vastaanottamisen jälkeen Recommended (Suositellut) -painiketta Officen aktivointiavustajassa, sinulle lähetetään kopio kokeilutunnuksesta sähköpostissa, saat ilmaisia Microsoftin vihjeitä ja ohjeita sekä voit osallistua ilmaiseen online-koulutukseen ja -opastukseen. Kun olet vastaanottanut kokeilutunnuksen, napsauta Microsoft Officen Now, click here to launch Microsoft Office and enter your trial key (Käynnistä Microsoft Office ja anna kokeilutunnus napsauttamalla tätä) -vaihtoehtoa ja aloita Microsoft Officen kokeiluversion käyttäminen suorittamalla asennusohjelma ja aktivointiprosessi loppuun. Lisätietoja on 2007 Microsoft Office Systemin kokeiluversioiden sivustossa.

Ohjeiden etsiminen

Kun yhteys Internetiin on muodostettu ja haet ohjeita, malleja, ClipArt-kuvia, mediatiedostoja tai muotoja jollakin sanalla tai lausekkeella, 2007 Office -versio suorittaa haun Microsoft Office Onlinessa kyseisen sanan tai lausekkeen perusteella. Käytössäsi on näin laaja ja dynaamisesti toimiva sisältö, mukaan lukien uusimmat sisältöpäivitykset. Jos Microsoft Office Online Ohje on käytössä, tietyt toiminnot, kuten mallit, lataavat automaattisesti toimintoon liittyvät uusimmat ohjetiedot.

Jos etsit lauseketta, 2007 Office -versio lähettää kyseisen lausekkeen Microsoft Office Onlineen samoin kuin muut tiedot, kuten käytössä olevan ohjelman, sen ohjelman osan, jota käytit kysyessäsi kysymyksen, ja pyytämäsi haun laajuuden. Jos käytät asiakirjamallia, 2007 Office -versio lähettää myös kyseisen mallin tunnuksen, jonka avulla voi tunnistaa käyttämäsi mallin mutta ei yksittäistä tiedostoa. Näiden tietojen avulla Microsoft palauttaa pyytämäsi tietueet. Näiden tietojen avulla tuotteisiin tehdään myös parannuksia.

Jos haluat ottaa online-ohjeen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, katso Ohjeiden, mallien ja muun online-sisällön hakeminen Ohje-ikkunassa.

Windows Live ID:n todentaminen

Jotkin 2007 Office -versio -tuotteen ominaisuudet saattavat edellyttää Windows Live ID:tä kirjautumis- ja rekisteröintipalveluja varten. Kirjautuminen Windows Live ID:n avulla edellyttää sähköpostiosoitteen ja salasanan kirjoittamista. Samalla Passport-kirjautumisella voit käyttää useita muita Passportiin osallistuvia sivustoja ja palveluja. Jos luot Passportin tässä sivustossa, rekisteröidyt samanaikaisesti 2007 Office -versio -tuotteen kanssa ja avaat Windows Live ID:n tilin. Microsoft Officen online-palvelu tallentaa kaikki antamasi rekisteröintitiedot, ja Windows Live ID tallentaa jotkin tai kaikki näistä tiedoista myös Windows Live ID:n profiiliin. Lisätietoja Windows Live ID -palvelusta, Windows Live ID -profiiliin tallennetuista tiedoista ja siitä, kuinka Windows Live ID käyttää ja auttaa suojaamaan henkilökohtaisia tietoja, on kohdassa Windows Live ID:n tietosuojatiedot.

Käyttömukavuuden kehitysohjelma

Voit halutessasi liittyä Microsoftin Käyttömukavuuden kehitysohjelmaan, jonka tarkoituksena on parantaa Microsoft-ohjelmistojen ja -palvelujen laatua, luotettavuutta ja suorituskykyä.

Jos päätät liittyä ohjelmaan, Microsoft kerää sinulta nimettömiä laitteistokokoonpanotietoja sekä ohjelmistojen ja palvelujen käyttötapatietoja, joita käytetään käyttömieltymysten ja -tottumusten selvittämiseen. Toiminto ei kerää käyttäjän nimeä, osoitetta eikä muita yhteystietoja.

Lisätietoja ja Käyttömukavuuden kehitysohjelman koko tietosuojalausunto on Käyttömukavuuden kehitysohjelman Web-sivustossa. Jos haluat osallistua Käyttömukavuuden kehitysohjelmaan, katso Käyttömukavuuden kehitysohjelmaan osallistuminen.

Osallistu tarkistustyökalujen parantamiseen

Osallistu tarkistustyökalujen parantamiseen -toiminto kerää tarkistustyökalujen käyttöä koskevia tietoja ja lähettää ne Microsoftille. Jos päätät osallistua Käyttömukavuuden kehitysohjelman välityksellä, tekemäsi tarkistustoimet, kuten mukautettuun sanakirjaan tehdyt lisäykset, tallennetaan tietokoneeseen ja lähetetään Microsoftille kolme kertaa kuuden ensimmäisen Office Visio 2007 -ohjelman asennusta seuraavaan kuukauden aikana. Toiminto lopettaa tietojen lähettämisen Microsoftille noin kuuden kuukauden kuluttua ja poistaa tarkistustoimet sisältävän tietojenkeräystiedoston käyttäjän tietokoneesta.

Vaikka tämä toiminto ei tarkoituksella kerää henkilötietoja, lähetettävässä sisällössä voi olla kohteita, jotka on merkitty oikeinkirjoitus- tai kielioppivirheiksi. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi erisnimet ja tilinumerot. Kaikki tilinumerot, katuosoitteet, puhelinnumerot ja muut vastaavat numerot muunnetaan kuitenkin nolliksi tietojen keräämisen yhteydessä. Microsoft käyttää näitä tietoja yksinomaan tuotteidensa parantamiseen, ei käyttäjien henkilöllisyyden selvittämiseen. Jos olet huolissasi siitä, että raportti voi sisältää luottamuksellisia tietoja, jätä raportti lähettämättä.

Ennen kuin tietoja lähetetään Microsoftille, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa pyydetään käyttäjän lupa. Voit halutessasi poistaa osan kohdista tai kaikki kohdat ennen tietojen lähettämistä. Voit myös halutessasi jättää kaikki tiedot lähettämättä.

Office Diagnostiikka

Aika ajoin voit ladata tietokoneeseen pienen tiedoston, jonka avulla Microsoft voi antaa ohjeita, jos saat epätavallisen suuren määrän virhesanomia. Uusia virhesanomiin liittyviä ohjetietoja ladataan myös automaattisesti aina, kun niitä on käytettävissä. Tämä toiminto ei kerää käyttäjän nimeä, osoitetta tai muita yhteystietoja lukuun ottamatta tiedoston lähettämisessä käytettävää IP-osoitetta. Jos haluat ottaa Office Diagnostiikan käyttöön tai poistaa sen käytöstä, katso Viallisten Office-ohjelmien diagnosointi ja korjaaminen Office Diagnostiikan avulla.

Microsoft Virheiden raportoiminen

Microsoftin Virheiden raportoiminen -työkalun avulla käyttäjät voivat raportoida virhesanomista Microsoftille Internetin välityksellä. Kun näyttöön tulee virhesanoma, Internet-yhteyden käyttäjät voivat ilmoittaa virhesanomasta heti Microsoftille. Jos virheraportista ilmenee, että yksi tai useita kolmannen osapuolen tuotteita vaikutti ongelman syntymiseen, Microsoft voi lähettää raportin edelleen kyseisille kolmansille osapuolille. Ohjelmisto- tai laitteistokehittäjät (jotka työskentelevät Microsoftille tai sen kumppanille) analysoivat virhetiedot ja yrittävät paikantaa sekä korjata ongelman. Vaikka työkalu ei tarkoituksellisesti kerää henkilökohtaisia tietoja, muistista tai avoimista tiedostoista kerätyissä tiedoissa voi olla henkilökohtaisia tietoja. Microsoft ei käytä näitä tietoja käyttäjien henkilöllisyyden selvittämiseen. Lisätietoja Microsoftin Virheiden raportoiminen -työkalusta ja työkalun koko tietosuojalausunto on Microsoft Virheiden raportoiminen -työkalun tietosuojalausunnossa.

Microsoft Update

Microsoft Update -palvelun avulla voit vastaanottaa suojauspäivityksiä ja tärkeitä päivityksiä Microsoft Windowsia ja muita Microsoft-tuotteita, kuten 2007 Office -versio -tuotteen esijulkaisuversiota (beetaversiota), varten. Jos haluat tietää, kuinka voit kirjautua saamaan päivityksiä Microsoft Update -palvelusta, katso Tietokoneen päivitysten pitäminen ajantasaisina Microsoft Update -palvelun avulla.

Kun käyt Microsoft Update -sivustossa tai vastaanotat päivityksiä automaattisesti, Microsoft kerää tietokoneen perustiedot jokaisella käynnillä, jotta saisit ne päivitykset, jotka toimivat parhaiten tietokoneessasi. Tietojen avulla muodostetaan myös tilastotietokoosteita siitä, kuinka Microsoft Update -sivustoa käytetään ja mitkä järjestelmät tarvitsevat tukea, jotta palvelua voitaisiin parantaa. Lisätietoja Microsoft Update -palvelusta ja koko tietosuojalausunto on Microsoft Update -palvelun usein kysytyissä kysymyksissä kohdassa Microsoft Update.

Suojaus

Microsoft haluaa parantaa henkilötietojesi suojausta. Microsoftilla on käytössään useita erilaisia suojaustekniikoita ja -menetelmiä, joilla pyritään estämään henkilötietojen joutuminen asiattomien tahojen tietoon sekä henkilötietojen luvaton käyttö.

Tietosuojatietojen muutokset

Microsoft voi ajoittain päivittää näitä tietosuojatietoja. Uusin päivitysajankohta näkyy asiakirjan alussa olevista päivämäärätiedoista. Päivitetyt tietosuojatiedot liitetään mukaan seuraavaan 2007 Office -versio Service Pack -pakettiin. Kehotamme sinua tarkistamaan nämä tietosuojatiedot aika ajoin, jotta tietäisit, kuinka Microsoft suojaa tietojasi.

Yhteydenotto

Microsoft ottaa mielellään vastaan näitä tietosuojatietoja koskevia kommenttejasi. Jos sinulla on tähän asiakirjaan liittyviä kysymyksiä tai uskot, että emme ole noudattaneet sitä, ota yhteyttä käyttämällä tietosuojatietojen palautelomaketta.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Muiden maiden ja alueiden Microsoft-tytäryhtiöiden ja -edustajien yhteystietoja on Microsoft Worldwide -sivustossa.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×