#PUUTTUU!-virheen korjaaminen

#PUUTTUU!-virheen korjaaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

#PUUTTUU-virhe tarkoittaa yleensä, ettei kaava löydä sitä, mitä sen on pyydetty etsiä.

Paras ratkaisu

#PUUTTUU-virheen yleisin syy liittyy PHAKU-, VHAKU-, HAKU- tai VASTINE-funktioihin, jos kaava ei löydä viitattua arvoa. Esimerkiksi hakuarvoasi ei ole lähdetiedoissa.

Hakuarvoa ei ole olemassa.  Solun E2 kaava on = PHAKU(D2,$D$6:$E$8,2,EPÄTOSI).  Banaani-arvoa ei löytynyt, joten kaava palauttaa #PUUTTUU-virheen.
Kohdetta ei löydy lähdetiedoista

Tässä tapauksessa hakutaulukossa ei ole lueteltu sanaa ”Banaani”, joten PHAKU palauttaa # PUUTTUU-virheen.

Ratkaisu: Varmista, että hakuarvon lähdetietojen tai käytä Virheenkäsittely JOSVIRHE esimerkiksi kaavan. Esimerkiksi = IFERROR(FORMULA(),0), jossa lukee:

  • = JOS(kaava määrittää virheen ja näyttää sitten 0, muuten näyttää kaavan tuloksen)

Voit käyttää ””, jos et halua näyttää mitään, tai korvata oman tekstin: = JOSVIRHE(KAAVA(),”virheviesti tähän”)

Jos et ole varma, mitä voit tehdä tässä vaiheessa tai minkälaista apua tarvitset, voit etsiä samantyyppisiä kysymyksiä Excelin Community-keskustelupalstalta tai lähettää oman kysymyksen.

Linkki Excelin Community-keskustelupalstalle

Jos haluat jatkaa, voit seuraavan tarkistusluettelon vianmääritysvaiheiden avulla selvittää, mikä on ehkä mennyt väärin kaavoissa.

Haettavan arvon ja lähdetiedot ovat eri tietotyyppien. Esimerkiksi yrität on viittaus luvun PHAKU-FUNKTIO, mutta lähdetietojen tallennetaan tekstinä.

Virheelliset arvotyypit.  Esimerkki PHAKU-kaavasta, joka palauttaa #PUUTTUU-virheen, koska hakukohde on muotoiltu numeroksi ja hakutaulukko tekstiksi.
Erilaisten tietotyyppien aiheuttama #PUUTTUU-virhe

Ratkaisu: Varmista, että tietotyypit ovat samat. Voit tarkistaa valitsemalla solu tai solualue, solujen muotoilut ja valitse hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muotoile solut -> numero (tai painamalla Ctrl + 1), ja lukujen muotoilun muuttaminen tarvittaessa.

Muotoile solut -valintaikkuna näyttää Numero-välilehden ja Teksti-asetuksen valittuna

Vihje: Jos haluat pakottaa muodon muutoksen koko sarakkeeseen, sovella ensin haluamaasi muotoa, ja voit sitten siirtyä kohtaan Tiedot > Tekstin jakaminen sarakkeisiin > Valmis.

Poista.välit -funktiolla voit poistaa alussa tai lopussa olevia välilyöntejä. Seuraavassa esimerkissä ylemmän tason PHAKU-funktion sisällä RAJAAMINEN ja poistaa välilyönnit a2: a7 nimistä osaston nimi.

PHAKU-funktion käyttö RAJAUS-funktion kanssa matriisikaavassa alussa ja lopussa olevien välilyöntien poistamiseksi.  Solun E3 kaava on {= PHAKU(D2,TRIM(A2:B7),2,EPÄTOSI)}, ja se on syötettävä näppäinyhdistelmällä CTRL + VAIHTO + ENTER.

=VLOOKUP(D2,TRIM(A2:B7),2,FALSE)

Huomautus: 24. syyskuuta 2018 – Dynaamiset matriisikaavat – Jos sinulla on nykyinen versio Office 365:stä, ja kuulut Insider-käyttäjät nopeasti -julkaisukanavan piiriin, voit syöttää kaavan tulosalueen vasemmalla ylhäällä olevaan soluun ja painaa sitten Enter, kun haluat vahvistaa kaavan dynaamiseksi matriisikaavaksi. Muussa tapauksessa kaava on syötettävä aiempien versioiden matriisikaavana valitsemalla ensin tulosalue, syöttämällä kaava vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun ja vahvistamalla sitten painamalla yhdistelmää Ctrl + Vaihto + Enter. Excel lisää puolestasi kaavan alkuun ja loppuun kaarisulkeet. Katso lisätietoja matriisikaavoista kohdasta Matriisikaavoihin liittyviä ohjeita ja esimerkkejä.

Oletusarvoisesti funktiot, jotka hakevat tietoja taulukoissa, on lajiteltava nousevaan järjestykseen. PHAKU- ja VHAKU-laskentataulukkofunktiot sisältävät kuitenkin alue_haku-argumentin, joka määrää funktion etsimään tarkan vastineen, vaikka taulukkoa ei ole lajiteltu. Jos haluat etsiä tarkan vastineen, määritä alue_haku-argumentin arvoksi EPÄTOSI. Huomaa, että arvo TOSI, joka määrää funktion etsimään epätarkan vastineen, voi palauttaa #PUUTTUU-virheen lisäksi myös virheellisiä tuloksia seuraavan esimerkin mukaisesti.

Esimerkki PHAKU-funktion käytöstä TOSI-alue_haku-argumentin kanssa, mikä voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia.
PHAKU epäonnistuu, koska lajittelemattomassa taulukossa on käytetty epätarkkaa vastineargumenttia

Tässä esimerkissä paitsi ”Banaani” palauttaa # PUUTTUU-virheen, ”päärynäpuiden” palauttaa väärän hinnan. Syynä on tosi-argumentti, joka ilmoittaa, ettei etsimään lähes tarkkaa vastinetta sijaan tarkkaa vastinetta PHAKU-FUNKTION avulla. Ei sulje vastinetta ”Banaani” ja ”päärynäpuiden” on ”Persikka” ennen aakkosjärjestykseen. Tässä tapauksessa PHAKU-TOIMINNON käytön EPÄTOSI argumentilla palauttaa oikean hinnan ”päärynäpuiden”, mutta ”Banaani” edelleen johtaa # puuttuu-virhe, koska ei ole vastaavaa ”Banaani” luettelossa.

Jos käytät VASTINE-funktiota, yritä muuttaa vastine_tyyppi-argumentin arvoa taulukon lajittelujärjestyksen määrittämiseksi. Jotta löydät tarkan vastineen, määritä vastine_tyyppi-argumentin arvoksi 0 (nolla).

Varmista, että alueissa, joihin matriisikaava viittaa, on yhtä paljon rivejä ja sarakkeita kuin soluissa, joihin kirjoitit kaavan. Voit myös kirjoittaa matriisikaavan pienempään tai suurempaan solualueeseen, jotta se vastaa kaavan alueviittausta.

Tässä esimerkissä solu E2 on viitannut ristiriitaisiin alueisiin:

Matriisikaavaesimerkki ristiriitaisista alueviitteistä, jotka aiheuttavat #PUUTTUU-virheen.  Solun E2 kaava on {=SUMMA(JOS(A2:A11=D2,B2:B5))}, ja se on syötettävä näppäinyhdistelmällä CTRL + VAIHTO + ENTER.

= SUMMA (JOS (A2: A11 = D2, B2: B5))

Jotta kaava lasketaan oikein, sitä on muutettava niin, että molemmat alueet vastaavat rivejä 2–11.

= SUMMA (JOS (A2: A11 = D2, B2:B11))

Huomautus: 24. syyskuuta 2018 – Dynaamiset matriisikaavat – Jos sinulla on nykyinen versio Office 365:stä, ja kuulut Insider-käyttäjät nopeasti -julkaisukanavan piiriin, voit syöttää kaavan tulosalueen vasemmalla ylhäällä olevaan soluun ja painaa sitten Enter, kun haluat vahvistaa kaavan dynaamiseksi matriisikaavaksi. Muussa tapauksessa kaava on syötettävä aiempien versioiden matriisikaavana valitsemalla ensin tulosalue, syöttämällä kaava vasemmassa yläkulmassa olevaan soluun ja vahvistamalla sitten painamalla yhdistelmää Ctrl + Vaihto + Enter. Excel lisää puolestasi kaavan alkuun ja loppuun kaarisulkeet. Katso lisätietoja matriisikaavoista kohdasta Matriisikaavoihin liittyviä ohjeita ja esimerkkejä.

Esimerkki soluihin syötetystä #PUUTTUU-funktiosta, joka estää SUMMA-kaavaa laskemasta oikein.

Tässä tapauksessa ajanjaksolla toukokuu–joulukuu on #PUUTTUU-arvot, joten kokonaissummaa ei voida laskea ja palautetaan sen sijaan #PUUTTUU-virhe.

Voit korjata ongelman, tarkista käytössä-funktion kaavasyntaksi ja Lisää kaikki pakolliset argumentit kaavaan, joka palauttaa virheen. Tämä saattaa edellyttää siirtyminen kyselyjä Visual Basic Editor (VBE) voit tarkistaa toiminnon. Voit käyttää VBE Kehitystyökalut-välilehden tai ALT + F11.

Varmista, että kyseisen funktion sisältämä työkirja on avoinna ja että funktio toimii oikealla tavalla.

Varmista, että funktion argumentit ovat oikein ja oikeilla paikoilla.

Voit korjata ongelman painamalla Ctrl + Alt + F9, jolloin laskentataulukko lasketaan uudelleen.

Voit ohjatun toiminnon avulla, jos et ole varma ERISNIMI argumenteista. Valitse kaavan sisältävä solu kysymys ja valitse kaava -välilehti valintanauhassa ja paina sitten Lisää funktio.

Lisää funktio-painike.

Excel lataa ohjatun toiminnon automaattisesti puolestasi:

Esimerkki Kaavan ohjattu toiminto -valintaikkunasta.

Kun napsautat kutakin argumenttia, Excel antaa kustakin asianmukaiset tiedot.

# Puuttuu voi olla hyötyä! Se on yleisin tapa käyttää #puuttuu käytettäessä tietoja, kuten seuraavassa esimerkissä kaavioiden # puuttuu-arvot eivät piirtää kaavioon. Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miltä kaavio näyttää 0 ja #puuttuu!.

Esimerkki viivakaavion piirretyistä 0-arvoista.

Edellisessä esimerkissä näkyy, että arvot 0 on piirretty ja kaavion alareunaan tasainen rivillä näkyvät, ja se sitten Anna haluat näyttää summan. Seuraavassa esimerkissä näkyy korvataan # puuttuu 0-arvoja.

Esimerkki viivakaavion piirtämättömistä #PUUTTUU-arvoista.

Lisätietoja tietyssä funktiossa esiintyvästä #PUUTTUU-virheestä saat seuraavista ohjeaiheista:

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

Tekstiksi tallennettujen lukujen muuntaminen luvuiksi

PHAKU-funktio

VHAKU-funktio

HAKU-funktio

VASTINE-funktio

Yleiskuva kaavoista Excelissä

Viallisten kaavojen ratkaiseminen

Kaavoissa esiintyvien virheiden etsiminen

Excel for Windowsin pikanäppäimet

Excel for Macin pikanäppäimet

Kaikki Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Kaikki Excelin funktiot (luokittain)

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×