From the Trenches -kokoelma

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Alan asiantuntijoiden luomista resursseista, kuten teknisistä raporteista, on hyötyä niin projektin hallinnan ensikertalaisille kuin kokeneille ammattilaisillekin. Projektiyhteisön ammattilaiset, kuten Microsoftin MVP-henkilöt ja kumppanit ovat lähettäneet seuraavat tekniset raportit From the trenches -kokoelmaan. Näissä teknisissä raporteissa on hyödyllisiä tietoja, jotka auttavat suunnittelemaan, toteuttamaan, käyttämään ja ylläpitämään yritysten projektinhallinta- eli EPM-ratkaisua.

Tekniset From the Trenches -raportit

Tekninen raportti

Kuvaus

7 tapaa ylläpitää PPM-ratkaisun toteutusta käyttöönoton jälkeen: tekninen raportti

Raportti käsittelee tärkeimmät alueet, joihin kannattaa keskittyä, jotta projektin- ja portfolionhallintaratkaisun (PPM) toteuttamista voidaan ylläpitää käyttöönoton jälkeen siihen saakka, että uudet PPM-työkalut muodostuvat osaksi organisaatiokulttuuria.

Tekijä: Prasanna Adavi (PPM, MCTS, MCITP MCT), vanhempi EPM-konsultti ja kouluttaja sekä kokenut Project-yhteisön asiantuntija.

Projektien ja strategisten tavoitteiden kohdentaminen: tekninen raportti

Raportissa käsitellään, miten käyttämällä strategisia tavoitteita portfolionhallinnassa voidaan luoda tehokkaasti vakiomenetelmiä tärkeiden päätösten tekemiseen projektissa.

Tekijä: Project MVP Bill Raymond, Pcubed.com.

Yrityksen projektinhallinnan käyttöönotto vaiheittain: tekninen raportti

Raportissa käsitellään erilaisia haasteita, joita kohdataan suunniteltaessa EPM-ratkaisun käyttöönottoa omassa ympäristössä. Siinä käsitellään myös useita mahdollisia käyttöönottoskenaarioita sekä tärkeitä ennakkoedellytyksiä, jotka on otettava huomioon.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Onko kaikki valmista?: tekninen raportti

Raportissa käsitellään, miten yritysjärjestelmän käyttöotot suunnitellaan alun perin korjaamaan staattinen ongelma ja miten niiden on kuitenkin sopeuduttava ja kehityttävä muuttuvassa ympäristössä, jotta ratkaisu olisi onnistunut.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Matriisin tasapainottaminen: tekninen raportti

Raportissa käsitellään haasteita, joita kohdataan otettaessa käyttöön EPM-ratkaisu organisaatiossa, jossa projektinhallintaympäristössä käytetään matriisia.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Puoliintumisajan peittoaminen (t 1/2): PPM-ratkaisun hallinta käyttöönoton jälkeen: tekninen raportti

Raportissa käsitellään, miten PPM-ratkaisun hallintamallin määrittämisrunko määritetään. Siinä on myös hallintasuunnitelmamalli, jota voi käyttää oman hallintastrategian määrittämisen lähtökohtana.

Tekijä: Prasanna Adavi (PPM, MCTS, MCITP MCT) vanhempi EPM-konsultti ja kouluttaja sekä kokenut Project-yhteisön asiantuntija.

Ratkaisuostajan toiminta: tekninen raportti

Raportissa käsitellään, miten potentiaaliset ohjelmiston ostajat voivat toimia tehokkaammin ohjelmistotoimittajien kanssa hyödyntämällä käteviä liiketoiminnan analyysimenetelmiä. Raportissa on harjoitus, jonka avulla voi luoda ehdot, jonka mukaan ohjelmistoa voidaan arvioida sen perusteella, mitä ongelmia ohjelmiston on ratkaistava.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Huonojen uutisten ilmoittaminen: tekninen raportti

Raportissa käsitellään, miten projektipäälliköt voivat jakaa projekteja koskevat huonot uutiset tehokkaasti ja itsensä kannalta mahdollisimman positiivisesti.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Projektin peruuttaminen omaa uraa vahingoittamatta: tekninen raportti

Raportissa käsitellään parhaita käytäntöjä, joilla voidaan tunnistaa, milloin projekti olisi syytä keskeyttää, mitä etuja keskeyttämisestä on ja mitä seikkoja on otettava huomioon projektia peruutettaessa.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Veloituskoodien tehokas käyttö: tekninen raportti

Raportissa käsitellään parhaita käytäntöjä, joiden avulla voidaan määrittää organisaation veloituskoodirakenne projektinhallinta- tai ajanseurantajärjestelmään.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

EPM-käyttöönottosuunnitelman luominen: tekninen raportti

Raportissa käsitellään, miten yrityksen projektinhallinta- eli EPM-käyttöönottosuunnitelma luodaan. Siinä selvitetään EPM-käyttöönottosuunnitelman vaiheet ja keskeiset kohdat sekä ilmoitetaan kullekin aika-arviot sellaisen keskisuuren yrityksen mukaan, jossa on satoja EPM-järjestelmän käyttäjiä. Siinä kerrotaan myös tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa kunkin vaiheen arvioituun kestoon.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Raporttinäkymät: tekninen raportti

Raportissa käsitellään muutamia yleisiä haasteita, joita nousee esille, kun EPM-ympäristössä päätetään käyttää koontinäyttöjä. Siinä kerrotaan, miten ammattimaisen koontinäytön tyylikäs ulkoasu saattaa joskus kätkeä alleen käyttäjien tarpeet tarkastella tietoja ja niiden päivitykseen liittyviä seikkoja. Lisäksi siinä kerrotaan, miten koontinäytöt tulisi tarkistuttaa ja hyväksyttää, jotta voitaisiin varmistaa niiden tietojen kattavuus ja paikkansapitävyys. Tämän lisäksi raportissa esitellään muutama tekniikka, joilla käyttäjiä voidaan estää peukaloimasta hallitsemiaan tietoja koontinäyttöjen tietojen oikeellisuuden takaamiseksi. Lopuksi raportissa kerrataan myös perussäännöt, jotka on syytä huomioida, kun koontinäyttöjä luodaan EPM-ympäristössä.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Yritysjärjestelmän parhaat käytännöt: tekninen raportti

Raportissa käsitellään yleisesti yritysjärjestelmien (myös Microsoft Project Serverin) parhaita toimintokäytäntöjä. Siinä kerrotaan, että vaikka yritysjärjestelmät yrittävät toimittaa käyttäjätasolla helppokäyttöisen liittymän, sen taustalla oleva tekniikka ja infrastruktuuri ovat usein erittäin monimutkaisia. Raportissa kuvataan seuraavaksi, miksi tämän monimutkaisuuden vuoksi on käytettävä tiettyjä parhaita käytäntöjä, joiden avulla voidaan todennäköisimmin säilyttää yritysjärjestelmän luotettavuus.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

EPM: keskitetty vai hajautettu?: tekninen raportti

Raportissa selitetään, miksi organisaatioiden on ymmärrettävä ongelmat, joita ne yrittävät ratkaista, kun ne päättävät projektinhallintajärjestelmän käyttöönotosta. Keskitetyn projektinhallintajärjestelmän käyttöönotto ei olekaan aina paras vaihtoehto.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

EPM-käyttöönoton suunnittelun apuvälineitä: tekninen raportti

Raportissa käsitellään, miten EPM-käyttöönottosuunnitelma tehdään. Siinä käsitellään tekijöitä, jotka on otettava huomioon käyttöönottosuunnitelmaa tehtäessä.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Pilotoidaanko hanketta?: tekninen raportti

Tässä artikkelissa kuvataan Pilottivaiheen ohjelman ja kuitti käsite ja mitä voit ja enterprise-arviointiprosessin odotettua välisiä eroja.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Resurssienhallinta: tekninen raportti

Raportissa käsitellään erilaisia resurssienhallinnan haasteita ja annetaan ehdotuksia resurssienhallintajärjestelmän luontiin.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Kuuma linja: tekninen raportti

Raportissa käsitellään tapoja, joilla voidaan estää ongelmien esiintyminen EPM-ratkaisujen käyttöönoton aikana.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Yritysohjelman valintaan liittyvät haasteet: tekninen raportti

Raportissa käsitellään ongelmia, joita aiheutuu perinteisen tarjouspyyntömenetelmän käytöstä yritysohjelmistoja valittaessa. Siinä käsitellään lisäksi ongelmia, joita voi aiheutua konseptin oikeaksi todistamis- tai pilottimenetelmän virheellisestä käytöstä. Raportissa on myös ehdotuksia oman, tehokkaan valintaprosessin luomiseksi yritykseen.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Yhteys johtoportaaseen: tekninen raportti

Raportissa käsitellään, miksi yhteys johtoportaaseen on tärkeää EPM-käyttöönoton onnistumiselle. Siinä käsitellään myös syitä, miksi yritys päättää olla ottamatta johtotasoa mukaan käyttöönottoon, ja kerrotaan, miten johtoportaan pitäisi olla mukana käyttöönotossa sekä annetaan vihjeitä, miten johtoporras voidaan ottaa tehokkaasti mukaan käyttöönottoon.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Project projektinhallintajärjestelmän ikääntyminen: tekninen raportti

Raportissa käsitellään, miten organisaatiot ikääntyessään voivat käyttää projektinhallintajärjestelmiään tehokkaammin. Siinä selitetään, miksi yritysten voisi olla tehokkaampaa käyttää vain tiettyjä uuden projektinhallintajärjestelmän osia tasolle, jolla niiden käyttö tuntuu järkevältä, vaikka kaikkien käytettävissä olevien ominaisuuksien käyttö houkuttelisi. Kun organisaatio kehittyy edelleen, se pystyy ehkä käyttämään tarvitsemiaan ominaisuuksiaan entistä edistyneemmin.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Projektiaikataulujen seitsemän kuolemansyntiä

Raportissa käsitellään virheitä, joita projektiaikatauluissa usein tehdään. Raportissa on käytännöllisiä neuvoja ja suosituksia, joita voi hyödyntää kaikissa Microsoft Project -versioissa.

Tekijä: Kevin Watson, PMP, MCT, MCTS.

Ratkaisun etsintää: tekninen raportti

Raportissa käsitellään muutamia yleisiä haasteita, joita projektien aikatauluttamisessa voi esiintyä. Siinä selitetään, miten voidaan parhaalla tavalla määrittää, kuinka kauan tehtävät kestävät ja kuinka monta tehtävää tarvitaan mahdollisimman tehokkaan projektiaikataulun saamiseksi. Lisäksi siinä käsitellään, miten eri toimialoilla tarvitaan erilaisia aikatauluja (esimerkiksi ohjelmiston kehittäminen, EPM (suunnittelu, hankinta ja valmistus) ja tuotannon keskeyttäminen). Raportissa käsitellään myös useita projektin päättymiseen vaikuttavia seikkoja (kuten projektin pituus, käytetyt resurssit, resurssien hallinta tai jako, nopeus ja tietojen keräämiseen tarvittava työmäärä sekä tietojen päivitysaikataulu).

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Ylhäältä alaspäin vai alhaalta ylöspäin: tekninen raportti

Raportissa käsitellään projektinhallintaa, portfolion hallintaa ja tehtävien hallintaa sekä vertaillaan niihin liittyviä ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin suuntautuvia hallintakäytäntöjä.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Seuranta vai käsittely: tekninen raportti

Raportissa käsitellään, mitä etuja projektityön seurannalla on, sekä selitetään seuranta-ajan ja edistymisen seurannan välisiä eroja.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Myymme ratkaisuja emme työkaluja!: tekninen raportti

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten organisaatiot esitellä käyttöönotto ja sitä tukevat Enterprise Project Management-ratkaisun. Sisältää tapoja, joilla voit varmistaa, että ratkaisu (”Poraudu”) korjaa organisaation tarpeiden (”skyliamušiu”).

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

EPM-ratkaisut: tekninen raportti

Raportissa käsitellään projektinhallintajärjestelmien kehitystä, yrityksen projektinhallinnan käyttöä sekä sitä, kuinka tärkeää on ymmärtää, millainen projektinhallintaratkaisu kuhunkin tarpeeseen parhaiten soveltuu.

Tekijä: Chris Vandersluis, HMS Software (Microsoftin Gold Certified -kumppani).

Muita Project-resursseja

Tutustu seuraaviin resursseihin:

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×