XML-elementide vastendamine XML-vastenduse lahtrites

Excelis XML-andmete importimiseks ja eksportimiseks on abi XML-vastendusest, mis koondab XML-elemente, mille lahtrites olevad andmed aitavad teil soovitud tulemused saada. Vastenduse loomiseks peab teil olema XML-skeemifail (.xsd) ja XML-andmefail (.xml). Pärast XML-vastenduse loomist saate vastendada XML-elemente nii, nagu soovite

Näpunäide.: Lisateavet Excelis XML-i kasutamise kohta leiate ülevaatest XML Excelis.

XML-skeemi ja XML-andmefailide otsimine ja loomine

XML-skeemi ja XML-andmefailide näidisfailide kasutamine

XML-vastenduse loomine

XML-elementide vastendamine

XML-skeemi ja XML-andmefailide otsimine ja loomine

Kui XML-skeemi või XML-andmefaili on loonud mõni muu andmebaas või rakendus, siis võivad need juba saadaval olla. Näiteks võib XML-failivormingus andmeid eksportida teie äriteaberakendus, XML-faile võib pakkuda mõni kommertsveebisait või -veebiteenus või oskab XML-faile luua mõni teie asutuse IT-osakonna loodud kohandatud rakendus.

Kui teil vajalikke XML-faile pole, saate need luua, salvestades soovitud andmed tekstifailina. Seejärel saate kasutada Accessi ja Excelit, et teisendada tekstifail vajalikeks XML-failideks. Selleks tehke järgmist.

Access

 1. Importige tekstifail, mida soovite teisendada ja linkige see uue tabeliga.

  1. Valige Fail > Ava.

  2. Valige ja avage dialoogiboksis Avamine andmebaas, milles soovite uue tabeli luua.

  3. Klõpsake nuppe Välisandmed ja Tekstifail, järgige juhiseid ning kontrollige, et lingite tabeli tekstifaili külge.

   Access loob uue tabeli ja kuvab selle navigeerimispaanil.

 2. Eksportige andmed lingitud tabelist XML-andmefaili ja XML-skeemifaili.

  1. Klõpsake nuppu Välisandmed ja seejärel nuppu XML-fail (jaotises Eksport).

  2. Määratlege dialoogiboksis Eksport - XML-fail faili nimi ja vorming ning klõpsake nuppu OK.

 3. Väljuge Accessist.

Excel

 1. XML-vastenduse loomine Accessist eksporditud XML-skeemifaili põhjal.

  Kui kuvatakse dialoogiboks Mitu juurt, valige XML-tabeli loomiseks kindlasti väärtus dataroot.

 2. Looge XML-tabel, vastendades elemendi dataroot. Lisateavet leiate jaotisest XML-elementide vastendamine.

 3. Importige Accessist eksporditud XML-fail.

Märkused: 

 • Selliseid XML-skeemi koosteid, mida Excel ei toeta, on mitut tüüpi. Järgmises loendis on ära toodud XML-skeemi koosted, mida ei saa Excelisse importida.

 • <any>    – see element võimaldab kaasata elemente, mis pole skeemiga deklareeritud.

 • <anyAttribute>    – see element võimaldab kaasata atribuute, mis pole skeemiga deklareeritud.

 • Rekursiivsed struktuurid    – rekursiivse struktuuri levinud näide on töötajate ja juhtkonna hierarhia, kus samad XML-elemendid on mitmel tasemel pesastatud. Excel ei toeta rohkem kui ühe taseme sügavusi rekursiivseid struktuure.

 • Abstraktsed elemendid    – need elemendid peavad olema skeemis deklareeritud, kuid neid ei kasutata elementidena. Abstraktsed elemendid sõltuvad teistest elementidest, millega abstraktne element asendatakse.

 • Asendusrühmad    – need rühmad lubavad elemendi välja vahetada igal pool, kus on viidatud mõnele teisele elemendile. Element näitab, et on mõne muu elemendi asendusrühma liige, atribuudi <substitutionGroup> kaudu.

 • Segasisu    – selle sisu deklareerimiseks kasutatakse komplekstüübi definitsioonis sätet mixed="true". Excel ei toeta komplekstüüpi lihtsisu, ent toetab selles komplekstüübis määratletud tütarsilte ja atribuute.

XML-skeemi ja XML-andmefailide näidisfailide kasutamine

Kui teil pole XML-faile või tekstifaile, millest XML-faile luua, siis järgmistest näidisandmetest leiate põhilised XML-elemendid ja struktuurid, mida saate XML-vastenduste testimiseks kasutada. Näidisandmed saate oma arvutisse salvestada järgmiselt.

 1. Valige näidistekst failist, mida soovite kopeerida, ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+C.

 2. Käivitage Notepad ja vajutage näidisteksti kleepimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+V.

 3. Kopeeritud näidisandmeid sisaldava faili nime ja laiendiga salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S.

 4. Teise näidistekstifaili loomiseks vajutage Notepadis klahvikombinatsiooni Ctrl+N ja korrake toiminguid 1-3.

 5. Väljuge Notepadist.

XML-andmete näidis (Expenses.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Root>
<EmployeeInfo>
<Name>Jane Winston</Name>
<Date>2001-01-01</Date>
<Code>0001</Code>
</EmployeeInfo>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Airfare</Description>
<Amount>500.34</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Hotel</Description>
<Amount>200</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>100.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Long Distance Phone Charges</Description>
<Amount>57.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>82.19</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>17.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Personal Items</Description>
<Amount>32.54</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>75.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>36.45</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>New Suit</Description>
<Amount>750.00</Amount>
</ExpenseItem>
</Root>

XML-skeemi näidis (Expenses.xsd)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Root">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeInfo">
<xsd:complexType>
<xsd:all>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Date" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ExpenseItem">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Date" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="Description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

XML-vastenduse loomine

XML-vastenduse loomiseks tuleb töövihikusse lisada XML-skeem. Skeemi võite kopeerida XML-skeemifailist (.xsd), kuid Excel võib ka proovida skeemi XML-andmefailist (.xml) ise tuletada.

 1. Klõpsake valikuid Arendaja > Allikas.

  Menüü Arendaja XML-käsud

  Kui menüüd Arendaja ei kuvata, lugege teemat Menüü Arendaja kuvamine.

 2. Klõpsake tööpaanil XML-allikas nuppu XML-vastendused ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

 3. Klõpsake loendiboksis Vt draivi, kausta või Interneti-asukohta, kus asub avatav fail.

 4. Klõpsake faili ja seejärel nuppu Ava .

  • XML-skeemifaili, loob XML-i põhjal XML-skeemi XML-vastenduse. Kui kuvatakse dialoogiboks Mitme juured , valige üks juurkausta sõlmed määratletud XML-skeemifaili.

  • Excel proovib XML-andmefaili jaoks tuletada XML-skeemi XML-andmete põhjal ja loob siis XML-vastenduse.

 5. Klõpsake nuppu OK.

  XML-vastendus kuvatakse tööpaanil XML-allikas.

XML-elementide vastendamine

XML-elemendid vastendatakse ühe vastendusega lahtritega ja korduvate lahtritega XML-tabelites, et saaksite luua seose lahtri ning XML-skeemi XML-andmeelemendi vahel.

 1. Klõpsake valikuid Arendaja > Allikas.

  Menüü Arendaja XML-käsud

  Kui menüüd Arendaja ei kuvata, lugege teemat Menüü Arendaja kuvamine.

 2. Valige tööpaanil XML-allikas elemendid, mille soovite vastendada.

  Mittesidusate lahtrite valimiseks klõpsake ühte elementi, hoidke all juhtklahvi (Ctrl) ja seejärel klõpsake igat elementi.

 3. Elementide vastendamiseks tehke järgmist.

  1. Paremklõpsake valitud elemente ja klõpsake käsku Vastenda element.

  2. Valige dialoogiboksis XML-elementide vastendamine soovitud lahter ja klõpsake nuppu OK.

   Näpunäide.: Samuti saate valitud elemendid lohistada töölehel kohta, kus soovite need kuvada.

   Iga element kuvatakse tööpaanil XML-allikas paksus kirjas, mis näitab, et element on vastendatud.

 4. Otsustage, mida soovite teha siltide ja veerupäistega.

  • Kui lohistate ühe vastendusega lahtri loomiseks mittekorduva XML-elemendi töölehele, kuvatakse nutikas silt kolme käsuga, mille abil saate juhtida pealkirja või sildi paigutust.

   Mu andmetel on juba pealkiri    – klõpsake seda nuppu, et XML-elemendi pealkirja ignoreerida, kuna lahtris on pealkiri juba olemas (andmetest vasakul või andmete kohal).

   Paiguta XML-pealkiri vasakule    – klõpsake seda nuppu, et kasutada XML-elemendi pealkirja lahtrisildina (andmetest vasakul).

   Paiguta XML-pealkiri kohale    – klõpsake seda nuppu, et kasutada XML-elemendi pealkirja lahtri pealkirjana (andmete kohal).

  • Kui lohistate korduva XML-elemendi XML-tabelis korduvate lahtrite loomiseks töölehele, kasutatakse XML-elementide nimesid automaatselt tabeli veerupäistena. Veerupäiseid saate soovi korral muuta, asendades need endale meelepärasemate pealkirjadega – selleks tuleb teil lihtsalt veergude päiselahtreid redigeerida.

   XML-tabeli käitumise täpsemaks juhtimiseks klõpsake tööpaanil XML-allikas nuppu Suvandid.

   Ühenda elemendid vastendamisel automaatselt    – selle ruudu märkimisel laiendatakse XML-tabelid automaatselt, kui lohistate mõne elemendi XML-tabeliga külgnevasse lahtrisse.

   Minu andmetel on päised    – selle ruudu märkimisel saab olemasolevaid andmeid kasutada veerupäistena, kui vastendate korduvad elemendid oma töölehega.

   Märkused: 

   • Kui kõik XML-iga seotud käsud on tuhmid ja XML-elemente ei saa lahtritega vastendada, võib töövihik olla ühiskasutuses. Selle kinnitamiseks ja töövihiku ühiskasutuse lõpetamiseks klõpsake nuppe Läbivaatus ja Töövihiku ühiskasutus.

    Kui soovite XML-elemendid vastendada töövihikus, mille kavatsete ühiskasutusse anda, peate XML-elemendid vastendama soovitud lahtritega, XML-andmed importima, kõik XML-vastendused eemaldama ja seejärel looma ühistöövihiku.

   • Kui teisest töövihikust pärit andmeid sisaldavat XML-tabelit ei saa kopeerida, võib XML-tabelil olla seostuv XML-vastendus, mis määratleb andmete struktuuri. See XML-vastendus on salvestatud töövihikusse, kuid XML-tabeli kopeerimisel uude töövihikusse XML-vastendust automaatselt ei kaasata. XML-tabeli kopeerimise asemel loob Excel Exceli tabeli, mis sisaldab samu andmeid. Kui soovite, et uus tabel oleks XML-tabel, toimige järgmiselt.

    1. Lisage XML-vastendus uude töövihikusse, kasutades algse XML-vastenduse loomiseks kasutatud XML- või XSD-faili. Kui soovite XML-vastendusi teistesse töövihikutesse lisada, peaksite need failid salvestama.

    2. Vastendage XML-elemendid tabeliga, et teha sellest XML-tabel.

   • Korduva XML-elemendi vastendamisel ühendatud lahtriga tühistab Excel lahtri ühendamise. See on oodatud käitumine, kuna korduvad elemendid on mõeldud töötama üksnes ühendamata lahtritega.

    Saate vastendada üksikud mittekorduvad XML-elemendid ühendatud lahtriga, aga korduva XML-elemendi (või korduvat elementi sisaldava elemendi) vastendamine ühendatud lahtriga pole lubatud. Lahtri ühendamine tühistatakse ja element vastendatakse lahtriga, millel on kursor.

Näpunäited: 

 • Saate te ei soovi kasutada, või vältida lahtrite sisu teisaldatud XML-andmete importimisel XML-elementide vastenduste tühistamine. Näiteks võib ajutiselt vastenduse XML-elemendi ühele lahtrile või korduva lahtrid, mis sisaldavad valemid, mis te ei soovi kirjutada XML-faili importimisel. Kui importimine on lõpule jõudnud, saate vastendada XML-elemendi valemi lahtrid uuesti, nii saab eksportida XML-andmefaili valemite tulemeid.

 • XML-elementide vastenduse tühistamiseks paremklõpsake tööpaanil XML-allikas elemendi nimel ja klõpsake käsku Eemalda element.

Menüü Arendaja kuvamine

Kui menüüd Arendaja ei kuvata, tehke selle kuvamiseks järgmist.

 • Rakenduses Excel 2010 ja uuemad versioonid.

  1. Valige Fail > Suvandid.

  2. Klõpsake kategooriat Lindi kohandamine.

  3. Märkige väljal Põhimenüüd ruut Arendaja ja klõpsake siis nuppu OK.

 • Excel 2007

  1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid.

  2. Klõpsake kategooriat Populaarsed.

  3. Märkige jaotises Exceli populaarseimad suvandid ruut Kuva lindil menüü Arendaja ja klõpsake seejärel nuppu OK.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Vt ka

Kustuta XML-vastenduse teabe töövihikust

Lisamine või andmete värskendamine

Ülevaade XML-ist Excelis

Impordi XML-andmed

Eksportida XML-andmed

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×