Wordis ekraanilugeri kasutamine kommentaaride lisamiseks, lugemiseks ja kustutamiseks

Wordis ekraanilugeri kasutamine kommentaaride lisamiseks, lugemiseks ja kustutamiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Word 2016 saate Word 2016 dokumendile kommentaare lisada klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil. Kommentaaride abil saate soovitada dokumendis muudatuste tegemist või tähistada probleemsed kohad hilisemaks ülevaatamiseks. Pärast lugemist või kommentaarile vastamist saate kommentaarid taas hõlpsalt kustutada.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Kommentaari lisamine

Saate lisada Word 2016 dokumenti kommentaari, kui vaatate näiteks üle kellegi teise tööd, kui soovite oma dokumenti märkmeid teha või kui soovite jälgida hiljem lahendatavaid probleeme.

 1. Dokumendi pideva lugemise alustamiseks teie praegusest asukohast vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + M.

 2. Jutustaja peatamiseks kohas, kuhu soovite kommentaari lisada, vajutage juhtklahvi (Ctrl).

  Näpunäide.: Selleks et tõsta kehatekstis kommenteeritud tekstina esile rohkem sõnu, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + paremnooleklahv. Kuulete valitud sõnu.

 3. Uue kommentaari lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + M. Kuulete teksti „<User name>, comment, editing (<Kasutajanimi>, kommentaar, redigeerimine).“ JAWS-is kuulete teksti „Inserting comment <comment number> by <user name> (<Kasutajanimi> sisestab kommentaari <kommentaari number>).“

 4. Tippige oma kommentaar. Kommentaaripaanilt väljumiseks ja kehatekstis endisse kohta naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + Shift + Insert või Esc.

Kommentaaride kuvamine dokumendis

Kommentaaride järjepunktid on režiimis „Kogu märgistus“ dokumendi kehatekstis esile tõstetud.

 1. Režiimi „Kogu märgistus“ valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, TD. Kuulete teksti „<the name of the markup currently selected> (<praegu valitud märgistuse nimi>).“ JAWS-is kuulete teksti „Lower ribbon, tracking group box, <the name of the markup currently selected> (Alumine lint, jälgimise rühmaboks, <praegu valitud märgistuse nimi>).“ Avaneb loend, milles on neli valikut.

 2. Vajutage loendis nooleklahve seni, kuni kuulete teksti „All Markup (Kogu märgistus).“ Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus läheb uuesti kehatekstile.

Kommentaaride juurde ja kommentaarides liikumine

Jutustaja teavitab teid kehateksti lugedes kommentaaridest. Tegelik kommentaari tekst ja üksikasjad kuvatakse dokumendi veerisel kommentaariboksis. JAWS loeb kommentaari teksti ja teavitab teid kehateksti lugedes ka sellest, kes on kommentaari jätnud. Kuulete teksti „Comment, <comment text>, by <commentator> (Kommentaar, <kommentaari tekst>, <kommenteerija>).“

Kommentaaride juurde ja tagasi kehateksti liikumine

 1. Veenduge, et oleksite valinud režiimi „Kogu märgistus“, nagu on kirjeldatud ülalolevas jaotises Kommentaaride kuvamine dokumendis.

 2. Pideva lugemise alustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock + M. Laske ekraanilugeril kehateksti lugeda seni, kuni ekraaniluger teatab kommentaarist.

 3. Kommentaaride juurde liikumiseks tehke olenevalt ekraanilugerist üht järgmistest toimingutest.

  • Vajutage jutustajas klahvikombinatsiooni Caps Lock + Insert. Fookus liigub veerisel olevatele kommentaaridele. Selleks et naasta kohta, kus dokumendi redigeerimine jäi pooleli, vajutage klahvikombinatsiooni Esc või Caps Lock + Shift + Insert.

  • JAWS-is vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Ctrl + ülakoma (’). Kuulete teksti „Please wait, processing <number of comments> items, reviewer’s comments dialog (Oodake, <kommentaaride arv> üksuse töötlemine, läbivaataja kommentaaride dialoogiboks).“ Vajutage dialoogiboksis Ülevaataja kommentaarid üles- või allanooleklahvi, et kuulata kommentaare ja teavet selle kohta, kes ja millal kommentaari jättis. Kui olete lõpetanud, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „OK button (Nupp OK).“ Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete kommentaari ja fookus liigub tagasi kehatekstile.

Kommentaarides liikumine

 1. Läbi kõigi dokumendis olevate kommentaaride liikumiseks tehke üht järgmistest toimingutest.

  • Läbi kõigi kommentaaride liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, N. Fookus liigub järgmisele kommentaarile. Eelmisele kommentaarile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, V. Korrake mõlemat toimingut, kuni olete liikunud läbi kõigi kommentaaride või leiate soovitud kommentaari.

  • Läbi kõigi jälitatud muutuste ja kommentaaride liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, H. Fookus liigub järgmisele muutusele. Eelmisele muutusele liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, F. Korrake mõlemat toimingut, kuni olete liikunud läbi kõigi muutuste ja kommentaaride või leiate soovitud muutuse või kommentaari.

 2. Kasutage ekraanilugeri üksustes liikumise käske, et kuulata kommentaari ja teavet selle kohta, kes ja millal kommentaari jättis. Jutustaja käske vaadake artiklist Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid. JAWS-i käske vaadake artiklist JAWS-i klahvivajutused.

Kommentaaride kustutamine

Saate kustutada kommentaare ükshaaval või kõik dokumendis olevad kommentaarid korraga.

Ühe kommentaari kustutamine või sellele vastamine

 1. Liikuge selle kommentaari juurde, mille soovite kustutada või millele soovite vastata, järgides jaotises Kommentaaride juurde ja kommentaarides liikumine toodud kirjeldust.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Kontekstimenüü avaneb.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kommentaari kustutamiseks vajutage kontekstimenüüs nooleklahve, kuni kuulete teksti „Delete Comment (Kustuta kommentaar)“, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Praegune kommentaar kustutatakse. Seejärel saate liikuda järgmise dokumendis oleva kommentaari juurde.

  • Kommentaarile vastamiseks vajutage nooleklahve seni, kuni kuulete teksti „Reply to Comment (Vasta kommentaarile)“. Kirjutage vastus ja liikuge seejärel järgmise kommentaari juurde.

  Näpunäide.: Teise võimalusena võite kommentaarile vastamiseks vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + M, kui kommentaar on valitud.

Kõigi kommentaaride kustutamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, D, O.

Kommenteeritud probleemide lahendamine

Kommenteeritud probleemi lahendamiseks märkige kommentaar lõpetatuks. Lahendatud probleemi sisaldav kommentaar on veerisel hall ja sellele ei saa vastuseid lisada. Saate lahendatud probleemi sisaldava kommentaari kustutada või uuesti avada. Kommenteeritud probleemi lahendamine ei kustutata kommentaari.

 1. Liikuge selle kommentaari juurde, milles sisalduva probleemi soovite lahendada, järgides jaotises Kommentaaride juurde ja kommentaarides liikumine toodud kirjeldust.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Kontekstimenüü avaneb.

 3. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Resolve Comment (Lahenda kommenteeritud probleem)“, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Praegune kommentaar muutub halliks.

 4. Lahendatud probleemi sisaldava kommentaari uuesti avamiseks liikuge kommentaari juurde ja vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Vajutage kontekstimenüüs üles- või allanoolt, kuni kuulete teksti „Reopen comment (Ava kommentaar uuesti).“ Kommentaari saab uuesti redigeerida.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Mobiilirakenduses Word Mobile saate Word Mobile’i dokumendile kommentaare lisada Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil. Kommentaaride abil saate soovitada dokumentide muudatusi või tähistada probleemsed kohad hilisemaks ülevaatamiseks. Pärast lugemist või kommentaarile vastamist saate kommentaarid taas hõlpsalt kustutada.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Menüüsse „Läbivaatus“ liikumine

Selles artiklis kirjeldatud kommentaarifunktsioonid leiate menüüst Läbivaatus.

 1. Nipsake Word Mobile’i dokumendis sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).“

 2. Nipsake sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „More Options button, collapsed, double-tap to expand (Nupp „Veel suvandeid“, ahendatud, topeltpuudutage laiendamiseks).“ Topeltpuudutage ekraani. Menüüd Veel suvandeid laiendatakse.

 3. Nipsake sõrmega vasakule, kuni kuulete teksti „Home button, collapsed (Nupp „Avaleht“, ahendatud).“ Double-tap to expand (Topeltpuudutage laiendamiseks).“ Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Home, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, selected (Avaleht, <olemasolevate menüüde arv ja praeguse menüü koht menüüloendis>, valitud).“ Põhimenüü on nüüd laiendatud.

 4. Nipsake menüüs sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Review, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, double-tap to select (Läbivaatus, <olemasolevate menüüde arv ja praeguse menüü koht menüüloendis>, topeltpuudutage valimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Word window (Wordi aken).“ Menüü Läbivaatus nupud on nüüd saadaval.

Kommentaari lisamine

Saate lisada Word Mobile’i dokumenti kommentaari, kui vaatate näiteks üle kellegi teise tööd, kui soovite oma dokumenti märkmeid teha või kui soovite jälgida hiljem lahendatavaid probleeme.

 1. Selleks et alustada pidevat lugemist dokumendi praegusest asukohast, nipsake ekraanil kolme sõrmega alla.

 2. Jutustaja peatamiseks kohas, kuhu soovite kommentaari lisada, puudutage ekraani.

 3. Liikuge menüüsse Läbivaatus, järgides juhiseid, mis on esitatud jaotises Menüüsse „Läbivaatus“ liikumine.

 4. Puudutage menüüs Läbivaatus ekraani ja nipsake seejärel vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „New comment button, double-tap to activate (Nupp „Uus kommentaar“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Comment pop out, editing (Hüpikaken „Kommentaar“, redigeerimine).“ Avaneb ekraaniklaviatuur.

 5. Tippige oma kommentaar ja nipsake kommentaari hüpikaknast väljumiseks vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Close button, double-tap to activate (Nupp „Sule“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub tagasi põhisisualale. Kuulete teksti „<Document name>.docx editing (Faili <Dokumendi nimi>.docx redigeerimine).“

Kommentaaride juurde liikumine

Saate liikuda kommentaari juurde kehatekstist, kui jutustaja loeb dokumenti, või kasutada kommentaaride vahel liikumiseks lindi menüü Läbivaatus nuppe Järgmine ja Eelmine.

Kehatekstist kommentaari juurde liikumine

Jutustaja loeb koos kehatekstiga ette ka lisatud kommentaarid. Kui kuulete kommentaari orientiiri, saate pideva lugemise režiimis lugemise peatada ja kommentaari juurde liikuda.

 1. Selleks et alustada pidevat lugemist dokumendi praegusest asukohast, nipsake ekraanil kolme sõrmega alla. Kui jutustaja jõuab kommentaarini, kuulete teksti „Comment, <comment insertion point in the text> (Kommentaar, <kommentaari järjepunkt tekstis>). End comment (Kommentaari lõpp).“

 2. Kommentaarini jõudmise korral pideva lugemise peatamiseks puudutage üks kord ekraani kahe sõrmega.

 3. Kommentaari teksti juurde liikumiseks nipsake sõrmega vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Comment hints, contains <number of comments> items, double-tap to activate (Kommentaarivihjed, sisaldab <kommentaaride arv> üksust, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb kommentaaride veeris.

 4. Nipsake sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti „Landmarks and containers (Orientiirid ja ümbrised)“, ning puudutage valimiseks sõrmega üks kord ekraani. Seejärel nipsake sõrmega vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Comments gutter (Kommentaaride veeris). Contains <number of comments> items (Sisaldab <kommentaaride arv> üksust).“ Valimiseks puudutage sõrmega üks kord ekraani.

 5. Nipsake üles või alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).“ Valimiseks puudutage sõrmega üks kord ekraani. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Comment group, comment of <number of comments> (Kommentaaride rühm, <kommentaaride arv> kommentaari).“ Valimiseks puudutage üks kord ekraani.

 6. Nipsake paremale, et lasta jutustajal kommentaariboksi tekst ette lugeda.

 7. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Next button, double-tap to activate (Nupp „Järgmine“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Seejärel topeltpuudutage ekraani järgmise kommentaari juurde liikumiseks.

Kommentaari juurde liikumine lindi „Läbivaatus“ abil

 1. Nipsake menüüs Läbivaatus sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Comments group (Jaotis „Kommentaarid“).“ Jätkake jaotises „Kommentaarid“ nipsamist, kuni kuulete teksti „Next button, double-tap to activate (Nupp „Järgmine“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Seejärel topeltpuudutage üksust sõrmega.

 2. Nipsake sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti „Landmarks and containers (Orientiirid ja ümbrised).“ Valimiseks puudutage sõrmega üks kord ekraani.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Comment gutter, contains <number of items> items (Kommentaaride veeris, sisaldab <üksuste arv> üksust).“ Fookus liigub kommentaari tekstiväljale. Kuvatakse kommentaarimenüü.

 4. Nipsake üles või alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).“ Valimiseks puudutage sõrmega üks kord ekraani. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Comment group, comment of <number of comments> (Kommentaaride rühm, <kommentaaride arv> kommentaari).“ Kommentaari valimiseks puudutage üks kord ekraani.

 5. Nipsake paremale, et lasta jutustajal kommentaariboksi tekst ette lugeda.

 6. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Next button, double-tap to activate (Nupp „Järgmine“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Seejärel topeltpuudutage järgmise kommentaari juurde liikumiseks ekraani.

Kommentaarile vastamine

Saate vastata kellegi teise jäetud kommentaarile, mis lihtsustab kõigi jaoks kogu vestluse jälgimist.

 1. Liikuge selle kommentaari juurde, millele soovite vastata, järgides jaotises Kommentaaride juurde liikumine toodud kirjeldust.

 2. Nipsake sõrmega vasakule, kuni kuulete teksti „New comment button, double-tap to activate (Nupp „Uus kommentaar“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „<User name>, comment, editing (<Kasutajanimi>, kommentaar, redigeerimine).“ Avaneb ekraaniklaviatuur.

 3. Tippige oma kommentaar ja nipsake kommentaarist väljumiseks vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Close button, double-tap to activate (Nupp „Sule“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub tagasi põhisisualale. Kuulete teksti „<Document name>.docx editing (Faili <Dokumendi nimi>.docx redigeerimine).“

Kommentaaride kustutamine

Saate kustutada kommentaare ükshaaval või kõik dokumendis olevad kommentaarid korraga.

Ühe kommentaari kustutamine

 1. Liikuge selle kommentaari juurde, mille soovite kustutada, järgides jaotises Kommentaaride juurde liikumine toodud kirjeldust.

 2. Nipsake sõrmega vasakule, kuni kuulete teksti „Delete button, double-tap to activate (Nupp „Kustuta“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Seejärel topeltpuudutage ekraani. Praegune kommentaar kustutatakse ja fookus liigub järgmisele dokumendis olevale kommentaarile.

Kõigi kommentaaride kustutamine

 1. Nipsake menüüs Läbivaatus sõrmega paremale, kuni kuulete teksti „Delete (Kustuta). Collapsed, split button, double-tap to activate, triple-tap to expand (Ahendatud, liitnupp, topeltpuudutage aktiveerimiseks, puudutage kolm korda laiendamiseks).“ Puudutage ekraani kolm korda. Nipsake sõrmega alla, kuni kuulete teksti „Items (Üksused).“ Seejärel puudutage ekraani. Kuulete teksti „Delete button, double-tap to activate (Nupp „Kustuta“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Delete All Comments in Document button, double-tap to activate (Nupp „Kustuta kõik dokumendi kommentaarid“, topeltpuudutage aktiveerimiseks).“ Topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja kontrollimine

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×