Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutage Word klaviatuuril ja ekraanilugeja lisamiseks või muutmiseks dokumendi teksti. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas muuta fonti, vormindamine laadide rakendamine ja täiustada hõlbustusfunktsioonide ja kasutatavuse dokumendi valmispealkirjalaadide abil.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Teksti lisamine Wordi dokumenti

 1. Olemasoleva dokumendi avamiseks vajutage küljendivaates klahvikombinatsiooni Alt+F ja O.

 2. Asukohtade (nt OneDrive või teie arvuti) loendi sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud asukohta, ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud faili. Kui teie dokument on valitud kohas olevas kaustas, vajutage kausta avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 4. Dokumendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete dokumendi nime. Fookus on dokumendi sisus redigeerimisalal.

 5. Vajutage nooleklahve, kuni kuulete kohta, kuhu soovite teksti lisada, ja hakake tippima.

 6. Kui olete lõpetanud, vajutage muudatuste salvestamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+S.

Teksti otsimine ja asendamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + H. Ma kuulen: "Otsida ja asendada." Liikumine on Otsitav tekst väljale.

 2. Tippige soovitud sõna või fraas, mida soovite asendada.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Ma kuulen: "Asenda."

 4. Tippige soovitud sõna või fraas, mille abil algsest asendada.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Otsimine ja asendamine vastavaid sõnu või fraase ükshaaval, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F. Kõigepealt valitakse dokumendi kehas. Asendada, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R. Korrake kõik eksemplarid, mida soovite asendada. Kui soovite vahele jätta, asendades eksemplari, vajutage lihtsalt järgmisele liikumiseks klahvikombinatsiooni Alt + F.

  • Kõik kattuvad sõnu või fraase teksti asendamiseks vajutage klahve Alt + A. Ma kuulen teatise asendused arvu. Teatiste akna sulgemiseks vajutage nuppu Enter.

Teksti valimine

Saate kiiresti valida kogu dokumendi teksti või ainult teatud osa tekstist.

 • Kogu teksti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

 • Valige soovitud tekstilõik, liikuda teksti, mida soovite valida, ja seejärel vajutage ja hoidke all tõstuklahvi. Viige kursor kuni tekst on valitud nooleklahvide abil.

Pealkirjade kasutamine

Pealkirjad on väga oluline, et dokumendi hõlbustusfunktsioonide, navigeerimine ja kasutatavuse. Veenduge, et teie pealkirjad õigesti töötada hõlbustusfunktsioonide, kasutage laadidega. Sellisel viisil oma ekraanilugeja ja Word Exchange'i sujuv navigeerimine õige teave.

Hüperlinkide praeguses dokumendis loomiseks saate kasutada ka link sihtkohtade päised. Juhised leiate Klõpsatav dokumendi Link.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mille soovite pealkirjaks muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Laadi Pealkiri 1 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+1.

  • Laadi Pealkiri 2 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+2.

  • Laadi Pealkiri 3 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+3.

  Näpunäide.: Veel pealkirjalaade otsimiseks klahvikombinatsiooni Alt + H, L. vajutage nooleklahve kuni kuulete laad, ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter dokumendi rakendamiseks.

Vorming (paks, kursiiv ja allakriipsutus)

Märgivormingu abil saate parandada oma dokumendi loetavuse.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Paksu vormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + B.

  • Kursiivvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+I.

  • Allakriipsutusvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+U.

Fondi ja fondi suuruse muutmine

Dokumendi kasutamise hõlbustamiseks saate dokumendile rakendada loetavama fondi või muuta teksti suuremaks või väiksemaks.

Fondi muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, K ja K. Kuulete teksti „Font, <praegune font>“.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide.: Kui te juba teate, mis fonti te soovite, hakake selle fondi nime tippima. Näiteks fondi Times New Roman leidmiseks tippige ti.

Fondisuuruse muutmine

 1. Valige tekst, mille suurust soovite muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Tekst suurendamiseks 1 punkti võrra vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + [ (vasak nurksulg).

  • Tekst vähendamiseks 1 punkti võrra vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + ] (parem nurksulg).

  • Teksti järk-järguliseks suurendamiseks vastavalt nupu Suurenda fonti suurustele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + > (suurem kui).

  • Teksti väiksemaks sammhaaval vastavalt suuruse nupp Vähenda fonti , vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + < (vähem kui Logi).

  • Kindla suuruse valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, F ja S. Kuulete praeguse fondi suurust. Tippige soovitud suurus ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Fondi mitme atribuudi korraga muutmine

Dialoogiboksis Font saate sirvida fondi atribuute ja muuta korraga mitut atribuuti.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Dialoogiboksi Font avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, F ja N.

 3. Tehke mõnda järgmistest.

  • Järgmiste sätete juurde minemiseks ja nende muutmiseks tehke järgmist.

   • Font – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F ja seejärel allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti.

   • Fondilaad – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Y ja seejärel allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fondilaadi.

   • Fondi suurus – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S ja seejärel allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fondi suurust.

   • Fondi värv – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+C. Vajutage nooleklahve, kuni kuulete soovitud värvi nimetust, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Allakriipsutuse laad – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+U. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud allakriipsutuslaadi, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Allakriipsutuse värv – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+I. Vajutage nooleklahve, kuni kuulete soovitud allakriipsutuse värvi nimetust, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Järgmiste valikute juurde minemiseks ja nende valimiseks tehke järgmist.

   • Läbikriipsutus – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+K.

   • Kahekordne läbikriipsutus – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+L.

   • Läbikriipsutus – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P.

   • Allindeks – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+B.

   • Kapiteelkiri – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M.

   • Suurtähtkiri – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A.

   • Peidetud – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H.

   • Määra vaikeväärtuseks – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Tekstiefektid – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+E ja sisestusklahvi (Enter).

   • Vahekaart Täpsem – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+V.

   • Vahekaart Font – vajutage klahvikombinatsiooni Alt+N.

 4. Muudatuste rakendamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "OK" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

  Dialoogiboksist Font ilma muudatusi salvestamata väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Kujunduse fontide kasutamine

Kujunduse font muudab ära kogu dokumendi fondid, kasutades kahte fonti, mis omavahel hästi kokku sobivad. Esimene font määratakse pealkirjadele ja teine sisutekstile.

Näpunäide.: Selleks, et kujunduse fondid kindlasti pealkirjadele rakendataks, peavad pealkirjad olema vormindatud Wordi pealkirjalaadide abil. Juhised selleks leiate jaotisest Pealkirjade kasutamine.

 1. Vajutage dokumendis klahvikombinatsiooni Alt+G, T ja F.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Fontide rakendatud teema kirjeldus kuulamiseks vajutage Jutustaja + 0. Ekraanilugeris JAWS vajutage klahvikombinatsiooni Insert+F.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Wordis pildi või kujutise lisamine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis täpp- või numberloendite loomiseks

Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Rakenduses Word Androidi jaoks saate Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil dokumendis teksti lisada või muuta. Saate tekstivoo parandamiseks muuta fonte, rakendada vormingulaade ja kasutada pealkirju.

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

Selle artikli teemad

Teksti lisamine Wordi dokumenti

 1. Olemasoleva dokumendi avamiseks nipsake küljendivaates vasakule, kuni kuulete teksti „File button“ (Nupp Fail), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „File menu open” (Menüü Fail avatud).

 2. Dialoogiboksi Avamine avamiseks topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale, kuni kuulete failiasukohtade (nt OneDrive või teie seade) loendit.

 3. Asukoha avamiseks topeltpuudutage ekraani. Otsige üles soovitud dokument ja seejärel topeltpuudutage ekraani selle valimiseks. Dokument avatakse ja fookus viiakse dokumendi sisule.

 4. Ekraaniklaviatuuri avamiseks topeltpuudutage ekraani ja hakake tippima.

 5. Kui olete lõpetanud, sulgege klaviatuur ja vajaduse korral salvestage dokument, nagu on kirjeldatud jaotises Uue dokumendi loomine.

Teksti otsimine ja asendamine

 1. Nipsake vasakule või paremale, kuni te "Redigeerimine, otsimine, kolm perioodi, väljal redigeerimine" ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Otsi kolme perioodi, muuta kasti." Selle ekraanil kuvatakse ekraani allservas klaviatuur.

 2. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri, tippige soovitud sõna või fraas, mida soovite asendada.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete "Edasta, nuppu" ja seejärel koputage ekraani. TalkBack teatab kattuvad eksemplaride arv ja millised üks neist on valitud kehatekst.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button” („Nupp Veel suvandeid“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Ekraani allservas avaneb menüü sätete otsimine .

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete "Pole märgitud, Asenda ruut" ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Redigeerimine, Asenda kolme perioodi, muuta kasti." Selle ekraanil kuvatakse ekraani allservas klaviatuur.

 6. Kasutage on tippige soovitud sõna või fraas, millega soovite asendada algsest ekraaniklaviatuur.

 7. Tehke ühte järgmistest.

  • Kattuvad eksemplarid ükshaaval asendamiseks nipsake paremale, kuni kuulete "Nupp Asenda" ja seejärel koputage ekraani seni, kuni olete läinud läbi kõik sobitamine otsingu tulemusi.

  • Kõik vastavaid otsingutulemusi korraga asendamiseks nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulmine "Asenda kõik", ja seejärel koputage ekraani.

 8. Riba sulgemiseks nipsake vasakule, kuni te "Sule otsing riba, nuppu" ja seejärel koputage ekraani.

Teksti valimine

Saate valida dokumendi kindla osa või kogu teksti.

Tekstilõigu valimine

 1. Tekstilõigu valimiseks ja fookuse dokumendi redigeerimisalale viimiseks liikuge valitava teksti juurde.

 2. Topeltpuudutage pikalt ekraani. Kuulete valitud üksuse nime.

 3. Valiku laiendamiseks libistage ekraanil kaks sõrme lahku. TalkBack loeb libistamise ajal valikud ette.

Kogu teksti valimine

 1. Dokumendis kogu teksti valimiseks libistage sõrme ekraanil üles ja paremale. Kuulete teksti „Local context menu, TalkBack, showing items one to three of three“ (Kohalik kontekstimenüü, TalkBack, kuvatakse üksused üks kuni kolm kõigist kolmest).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Cursor control” (Kursori juhtelement), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Select all“ (Vali kõik), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Pealkirjade kasutamine

Pealkirjad on dokumentide hõlbustusfunktsioonide ja kasutatavuse seisukohast väga olulised. Pealkirjade toimivuse tagamiseks hõlbustusfunktsioonide jaoks on nende loomiseks oluline kasutada Wordi valmispealkirjalaade. See võimaldab ekraanilugeril ja Wordil vajalikku teavet vahetada.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mille soovite pealkirjaks muuta.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch“ (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete praeguse vahekaardi nime.

 3. Topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Home tab” (Menüü Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Menüüs Home (Avaleht) nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Styles menu“ (Menüü Laadid). Topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Styles (Laadid).

 5. Nipsake menüüs Styles (Laadid) paremale, kuni kuulete soovitud pealkirja, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Liikumine annab menüüsse Avaleht kuulete: "Menüü menüü Avaleht valitud."

Vorming (paks, kursiiv ja allakriipsutus)

Märkide vormindamine aitab teie dokumendi loetavust parandada.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Saate teha järgmist.

  • Paksu vormingu rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, Bold, switch” (Märkimata, paks, lüliti), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  • Kursiivvormingu vormingu rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, Italic, switch” (Märkimata, kursiiv, lüliti), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  • Allakriipsutuse rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, Underline, switch” (Märkimata, allakriipsutus, lüliti), ja siis topeltpuudutage ekraani.

Fondi ja fondi suuruse muutmine

Dokumendi kasutamise hõlbustamiseks saate dokumendile rakendada loetavama fondi või muuta teksti suuremaks või väiksemaks.

Fondi muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch“ (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete praeguse vahekaardi nime.

 3. Topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Home tab” (Menüü Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Font combo-box, <praegune font>, selected“ (Fondi liitboks, <praegune font>, valitud).

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Fondisuuruse muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch“ (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete praeguse vahekaardi nime.

 3. Topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Home tab” (Menüü Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Font size combo-box, <praeguse fondi suurus>, selected“ (Fondi suuruse liitboks, <praeguse fondi suurus>, valitud).

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud fondisuurust, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Kujunduse fontide kasutamine

Kujunduse font muudab ära kogu dokumendi fondid, kasutades kahte fonti, mis omavahel hästi kokku sobivad. Esimene font määratakse pealkirjadele ja teine sisutekstile.

Näpunäide.: Selleks, et kujunduse fondid kindlasti pealkirjadele rakendataks, peavad pealkirjad olema vormindatud Wordi pealkirjalaadide abil. Juhised selleks leiate jaotisest Pealkirjade kasutamine.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch“ (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage ekraani. Kuulete praeguse vahekaardi nime.

 2. Topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Home tab” (Menüü Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Font combo-box, <praegune font>, selected“ (Fondi liitboks, <praegune font>, valitud).

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Theme fonts“ (Kujunduse fondid). Saadaolevate kujunduse fontide kuulamiseks nipsake paremale. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Kujunduse fontide loend lõpeb, kui kuulete teksti „All fonts“ (Kõik fondid).

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil õigekirja ja grammatika kontrollimine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Rakenduses Word Mobile saate Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil dokumendis teksti lisada või muuta. Saate tekstivoo parandamiseks muuta fonte, rakendada vormingulaade ja kasutada pealkirju.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Teksti lisamine Wordi dokumenti

 1. Olemasoleva dokumendi avamiseks on küljendivaates nipsake vasakule või paremale, kuni te "faili, on teil kiirjuurdepääs käsud" ja seejärel koputage ekraani. Kuulete teksti „Backstage page“ (Backstage'i vaade).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete "Ava", ja seejärel koputage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete "Sirvi", ja seejärel koputage ekraani. Kuulete teksti „Choose an app“ (Valige rakendus). Avatakse salvestuskohtade loend ja fookus on loendi esimesel valikul.

 4. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud asukoht, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Otsige üles soovitud dokument ja topeltpuudutage ekraani selle valimiseks.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete "Avatud dokumendis", ja seejärel koputage ekraani. Dokument avatakse küljendivaates.

 7. Ekraaniklaviatuuri avamiseks topeltpuudutage ekraani ja hakake tippima.

 8. Kui olete lõpetanud, sulgege klaviatuur ja vajaduse korral salvestage dokument, nagu on kirjeldatud jaotises Uue dokumendi loomine.

Teksti otsimine ja asendamine

 1. Küljendivaate , nipsake ekraanil vasakule või paremale, kuni kuvatakse kuulata "leida, on teil kiirjuurdepääs käsud" ja seejärel koputage ekraani.

 2. Nipsake ekraanil vasakule kuni kuulete "Lisasuvandite", ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Hüpikakende."

 3. Nipsake paremale. Ma kuulen: "Asenda, märkige ruut".

 4. Leitud teksti asendamine lubamiseks koputage ekraani. Liikumine tagastab otsinguväljale Otsi. Funktsiooni ekraaniklaviatuuri kuvamisel.

 5. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri, tippige soovitud sõna või fraas, mida soovite asendada.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete "Väljale Asendatav tekst", ja seejärel koputage ekraani.

 7. Kasutage selle ekraaniklaviatuuri, tippige soovitud sõna või fraas, mille abil algsest asendada.

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Asendamiseks vastavaid sõnu või fraase ükshaaval, nipsake paremale. Ma kuulen: "Asenda". Koputage ekraani seni, kuni olete kõik soovitud eksemplarid asendatakse.

  • Asendamiseks vastavaid sõnu või fraase, samal ajal nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulata "Asenda kõik", ja seejärel koputage ekraani.

 9. Sulgemiseks riba, nipsake paremale, kuni te "Sulge riba" ja siis koputage ekraani.

Teksti valimine

Saate valida dokumendi kindla osa või kogu teksti.

Tekstilõigu valimine

 1. Nipsake üles- või allapoole, et valida valimiseks kasutatav navigeerimissäte. Näiteks kui valite "lõike", saate navigeerida ja valige teksti suuremat ala.

 2. Liikuge dokumendis selle tekstilõigu juurde, mille soovite valida, ja kolmikpuudutage ekraani.

Kogu teksti valimine

 1. Topeltpuudutage dokumendis ekraani kahe sõrmega. Avaneb kontekstimenüü.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete "Vali kõik", ja seejärel koputage ekraani.

Pealkirjade kasutamine

Pealkirjad on dokumentide hõlbustusfunktsioonide ja kasutatavuse seisukohast väga olulised. Pealkirjade toimivuse tagamiseks hõlbustusfunktsioonide jaoks on nende loomiseks oluline kasutada Wordi valmispealkirjalaade. See võimaldab ekraanilugeril ja Wordil vajalikku teavet vahetada.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mille soovite pealkirjaks muuta.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete "Lisasuvandite" ja siis koputage ekraani.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete praeguse vahekaardi nime, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home“ (Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Klõpsake menüü Avaleht jaotises nipsake paremale, kuni kuulete: "Laadid." Topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Styles (Laadid).

 6. Nipsake menüüs Styles (Laadid) paremale, kuni kuulete soovitud pealkirja, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Dokumendile rakendatakse pealkirjalaad ja fookus viiakse tagasi dokumendi menüüsse.

Vorming (paks, kursiiv ja allakriipsutus)

Märgivormingu abil saate parandada oma dokumendi loetavuse.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Saate teha järgmist.

  • Paksu vormingu rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuvatakse kuulata "Paks" ja seejärel koputage ekraani.

  • Kursiivvormingu rakendamine nipsake vasakule või paremale, kuni kuvatakse kuulata "Kursiivi" ja seejärel koputage ekraani.

  • Rakendada allakriipsutatud vorming, nipsake ekraanil vasakule või paremale, kuni kuulete "Allakriipsutus", ja seejärel koputage ekraani.

Fondi ja fondi suuruse muutmine

Dokumendi kasutamise hõlbustamiseks saate dokumendile rakendada loetavama fondi või muuta teksti suuremaks või väiksemaks.

Fondi muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete "Lisasuvandite" ja siis koputage ekraani.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete praeguse vahekaardi nime, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home“ (Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete "Font", ja seejärel koputage ekraani.

 6. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Fondisuuruse muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete "Lisasuvandite" ja siis koputage ekraani.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete praeguse vahekaardi nime, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home“ (Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete "Fondi suurus" ja siis koputage ekraani.

 6. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud fondisuurust, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Kujunduse fontide kasutamine

Kujunduse font muudab ära kogu dokumendi fondid, kasutades kahte fonti, mis omavahel hästi kokku sobivad. Esimene font määratakse pealkirjadele ja teine sisutekstile.

Näpunäide.: Selleks, et kujunduse fondid kindlasti pealkirjadele rakendataks, peavad pealkirjad olema vormindatud Wordi pealkirjalaadide abil. Juhised selleks leiate jaotisest Pealkirjade kasutamine.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete "Lisasuvandite" ja siis koputage ekraani.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete praeguse vahekaardi nime, ja topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home“ (Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete "Font", ja seejärel koputage ekraani.

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Theme fonts“ (Kujunduse fondid). Saadaolevate kujunduse fontide kuulamiseks nipsake paremale. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Kujunduse fontide loend lõpeb, kui kuulete teksti „All fonts“ (Kõik fondid).

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine Wordis täpp- või numberloendite loomiseks

Wordis ekraanilugeri kasutamine kommentaaride lisamiseks, lugemiseks ja kustutamiseks

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Wordi veebirakendus kasutamine ekraanilugeri ja klaviatuuri, lisada või muuta dokumendi teksti. Meil on testitud seda Jutustaja ja JAWS, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas muuta fonti, vormindamine laadide rakendamine ja pealkirjad abil saate parandada oma tekstivoo.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kuna Wordi veebirakendus töötab teie veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Wordi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Teksti lisamine Wordi dokumenti

 1. Olemasoleva dokumendi avamiseks vajutage küljendivaates klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahve F ja O. Avatakse menüü Avamine, kus on loetletud teie viimatised dokumendid.

 2. Viimatiste dokumentide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Liikudes loeb Jutustaja viimatised dokumendid ette järgmiselt: „<failinimi>, <asukoht>“. Dokumendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui soovite avada dokumendi, mis pole teie viimatiste dokumentide hulgas, vajutage menüüs Avamine tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „More on OneDrive“ (Rohkem OneDrive‘is), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). OneDrive avaneb uues aknas ja saate oma dokumente sirvida. Dokumentide ja kaustade sirvimiseks vajutage nooleklahve. Kausta või dokumendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Avatud dokumendis on fookus dokumendi sisus redigeerimisalal.

 5. Vajutage nooleklahve, kuni kuulete kohta, kuhu soovite teksti lisada, ja hakake tippima. Muudatused salvestatakse automaatselt.

Teksti otsimine ja asendamine

 1. Lugemise või redigeerimise vaade, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F. Ma kuulen: "Otsi dokumendist." Liikumine on tekst otsinguväljale.

  JAWS vanemates versioonides, teksti otsimiseks ja asendamiseks klõpsake JAWS redigeerimisvaates, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + H.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni kuulete "Asenda" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Liikumine annab väljale Otsing tekst.

 3. Tippige soovitud sõna või fraas, mida soovite asendada. Otsingutulemite loendis olevate värskendatakse tippimise ajal.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Asenda üksusega" ja seejärel tippige soovitud sõna või fraas, millega soovite asendada esialgse sõnastuse.

 5. Liikuge otsingutulemuste loendis, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Eelmine tulem" või "Järgmine tulem" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Ekraanilugeja teatab linnanimede, kui liigute loendis.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Asendada otsingutulemite ühe korraga, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Asenda" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Liikuge järgmise eksemplari ja korrake seda toimingut, kui vaja.

  • Kõigi esinemiskordade asendamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Asenda kõik", ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

Teksti valimine

Saate kiiresti valida kogu dokumendi teksti või ainult teatud osa tekstist.

 • Kogu teksti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

 • Valige soovitud tekstilõik, liikuda teksti, mida soovite valida, ja seejärel vajutage ja hoidke all tõstuklahvi. Viige kursor kuni tekst on valitud nooleklahvide abil.

Pealkirjade kasutamine

Pealkirjad on dokumentide hõlbustusfunktsioonide ja kasutatavuse seisukohast väga olulised. Pealkirjade toimivuse tagamiseks hõlbustusfunktsioonide jaoks on nende loomiseks oluline kasutada Wordi valmispealkirjalaade. See võimaldab ekraanilugeril ja Wordil vajalikku teavet vahetada.

 1. Valige oma dokumendis tekst, mille soovite pealkirjaks muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Laadi Pealkiri 1 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+1.

  • Laadi Pealkiri 2 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+2.

  • Laadi Pealkiri 3 rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+3.

  • Laadi Tavaline rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+N.

  Näpunäide.: Muude pealkirjalaadide sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahve H ja L. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud laadi, ja vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter).

Vorming (paks, kursiiv ja allakriipsutus)

Märkide vormindamine aitab teie dokumendi loetavust parandada.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Paksu vormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + B.

  • Kursiivvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+I.

  • Allakriipsutusvormingu rakendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+U.

Fondi ja fondi suuruse muutmine

Dokumendi kasutamise hõlbustamiseks saate dokumendile rakendada loetavama fondi või muuta teksti suuremaks või väiksemaks.

Fondi muutmine

 1. Valige oma dokumendis tekst, mida soovite vormindada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logo klahv, ja seejärel H, F ja F. Ma kuulen: "Fondi nimi".

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide.: Kui te juba teate, mis fonti te soovite, hakake selle fondi nime tippima. Näiteks fondi Times New Roman leidmiseks tippige ti.

Fondisuuruse muutmine

 1. Valige tekst, mille suurust soovite muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Teksti 1 punkti võrra suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + ] (parem nurksulg).

  • Tekst 1 punkti võrra vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + [ (vasak nurksulg)

  • Teksti järk-järguliseks suurendamiseks vastavalt nupu Suurenda fonti suurustele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + > (suurem kui).

  • Teksti väiksemaks sammhaaval vastavalt suuruse nupp Vähenda fonti , vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + < (vähem kui Logi).

  • Valige kindla suurus, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logo klahv, ja seejärel H, F ja S. Ma kuulen: "Fondi suurus." Tippige soovitud punktisuurus ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Fondi mitme atribuudi muutmine

Fondi atribuute saate sirvida ja muuta menüü Avaleht jaotises Font olevate sätete abil.

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Menüü Avaleht avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahvi H.

 3. Tehke mõnda järgmistest.

  • Järgmiste sätete juurde minemiseks ja nende muutmiseks tehke järgmist.

   • Font – vajutage klahvi F, seejärel vajutage uuesti klahvi F ning siis allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Fondi laad – vajutage klahvi F ja klahvi Y. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fondi laadi, ning vajutage siis sisestusklahvi (Enter).

   • Fondi suurus – vajutage klahvi F, seejärel vajutage klahvi S ning siis allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fondisuurust, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Fondi värv – vajutage klahvi F, seejärel vajutage klahvi C. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud fondi värvi, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   • Teksti esiletõstuvärv – vajutage klahvi I. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud esiletõstuvärvi, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Järgmiste valikute juurde minemiseks ja nende valimiseks tehke järgmist.

   • Läbikriipsutus – vajutage klahvi 4.

   • Ülaindeks – vajutage klahvi 6.

   • Allindeks – vajutage klahvi 5.

Kujunduse fontide kasutamine

Kujunduse font muudab ära kogu dokumendi fondid, kasutades kahte fonti, mis omavahel hästi kokku sobivad. Esimene font määratakse pealkirjadele ja teine sisutekstile.

Näpunäide.: Selleks, et kujunduse fondid kindlasti pealkirjadele rakendataks, peavad pealkirjad olema vormindatud Wordi pealkirjalaadide abil. Juhised selleks leiate jaotisest Pealkirjade kasutamine.

 1. Dokumendis, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logo klahv, ja seejärel H, F ja F. Ma kuulen: "Fondi nimi".

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonti, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Ekraanilugeja teatab "<font name> pealkirjad" pealkirjade ja "<font name> keha" kehatekstis.

Vt ka:

Ekraanilugeri abil Wordis pildi või kujutise lisamine

Wordis ekraanilugeri abil õigekirja ja grammatika kontrollimine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Wordi veebirakenduse kiirklahvid

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×