Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Andke oma Word 2016 dokumente ühiskasutusse kasutades klaviatuuri ning Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja. Kui annate faile ühiskasutusse OneDrive’ist või SharePointist, saate kutsuda inimesi dokumenti vaatama või redigeerima või saatma faili meilimanusena otse dokumendist.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Dokumendi salvestamine OneDrive’i või SharePointi

Dokumendi jagamiseks OneDrive’i või SharePointi kaudu peate selle esmalt salvestama ühte neist asukohtadest.

 1. Avage dokument, mida soovite jagada.

 2. Vaate Backstage avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F, A. Kuulete esimese suvandi nime „Vahekaart Teave on valitud“.

 3. Vajutage käsule Salvesta nimega liikumiseks klahvi A. Seejärel vajutage paanile liikumiseks tabeldusklahvi või paremnooleklahvi.

 4. Kui soovite loendis Salvesta nimega liikuda OneDrive’i või SharePointi saidile, vajutage üles- või allanooleklahvi seni, kuni kuulete soovitud saidi nime. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus viiakse teie valitud saidi kaustaloendile.

 5. Liikuge sirvides soovitud kausta asukohta ja vajutage sisestusklahvi (Enter), et avada dialoogiboks Nimega salvestamine nii, et fookus oleks väljal Faili nimi.

 6. Tippige väljale Faili nimi oma dokumendi nime või muutke seda.

 7. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”, seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S.

Pärast dokumendi salvestamist ühiskohta saate kutsuda teisi dokumendiga ühiselt töötama.

Dokumendi ühiskasutusse andmine OneDrive’i või SharePointi kaudu

Dokumendi saate ühiskasutusse anda ka siis, kui te sellega parajasti ise töötate.

 1. Avage dokument, mida soovite jagada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+YU, et avada paan Ühiskasutus. Seejärel vajutage fookuse viimiseks väljale Kutsuge inimesi klahvi F6.

  Märkus.: Kui te pole veel oma dokumenti OneDrive’i või teenusekomplekti Office 365 kuuluvasse SharePoint’i salvestanud, palutakse teil seda teha. Lisateavet leiate käesoleva artikli lõigust Dokumendi salvestamine OneDrive’i või SharePointi.

 3. Tippige paanil Ühiskasutus väljale Kutsuge inimesi selle inimese meiliaadress, kellega soovite dokumenti ühiselt kasutada. Kui teil on selle inimese kontaktandmed juba salvestatud, võite lihtsalt tippida tema nime ja vajutada siis sisestusklahvi (Enter).

  Mitmele inimesele ühiskasutusse andmiseks kasutage nimede eristamiseks meiliaadressides semikooloneid.

 4. Õiguste määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Saab redigeerida liitboks“. Vajutage nooleklahve, et valida Saab redigeerida või Saab vaadata.

 5. Sõnumi lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Lisage sõnum“, ja seejärel tippige sõnum.

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp Anna ühiskasutusse”, ning vajutage seejärel tühikuklahvi.

Märkus.: Saate valida, kas ühisdokumendis tehtud muudatused jagatakse teistega automaatselt alati, mitte kunagi või ainult siis, kui küsite. Vaikimisi muudatusi ei jagata. Vajutage paanil Ühiskasutus tabeldusklahvi (Tab), et liikuda liitboksile Jaga muudatused automaatselt ja valige soovitud variant.

Dokumendi koopia jagamine meili teel

Dokumendi võite saata otse e-postiga või siis PDF-vormingus.

 1. Avage dokument, mida soovite jagada.

 2. Vajutage vaate Backstage avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+F. Seejärel vajutage paani Anna ühiskasutusse avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+H.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Ühiskasutuspaan“, seejärel vajutage suvandile E-post sirvimiseks allanooleklahvi.

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter), et avada suvandite paan E-post.

 5. Liikuge allanooleklahvi abil suvanditele ja valige siis sisestusklahvi (Enter) vajutades üks järgmistest suvanditest.

  • Saada manusena – Wordi dokument manustatakse meilisõnumile.

  • Saada link – luuakse dokumendi hüperlink, mis paigutatakse meilisõnumi sisusse.

  • Saada PDF-ina – dokumendist luuakse PDF-fail, mis manustatakse meilisõnumile.

  • Saada XPS-ina – dokumendist luuakse XPS-fail, mis manustatakse meilisõnumile.

  • Saada Interneti-faksina – kui olete registreerunud mõne Interneti-faksiteenuse kasutajaks, saadetakse dokument sellesse teenusesse.

 6. Kui valite meilisuvandi, avab Word teie vaikemeiliklienti kasutades uue meilisõnumi, millele on juba manustatud teie dokumendi PDF-, XPS- või Wordi koopia. Sõnum avatakse nii, et fookus on väljal Adressaat. Tippige meiliaadress.

 7. Sõnumi tippimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Sõnumi väli“, ja tippige sõnum.

 8. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S.

Dokumendi salvestamine PDF-failina

Salvestage dokument PDF-ina, et saaksite selle anda mitmeid kanaleid pidi ühiskasutusse.

 1. Vajutage dokumendis, mida soovite salvestada, klahvikombinatsiooni Alt+F, A. Kuulete teksti „Valitud, menüü Teave“. Avaneb paan Fail.

  Dialoogiboksis soovitatakse teil salvestada asukohta, kuhu olete varem oma Wordi dokumente salvestanud – kas oma arvutisse või veebi. Asukoha muutmiseks leiate juhiseid teemast Dokumendi salvestamine OneDrive‘i või SharePointi.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Salvesta tüübina, Wordi dokument, täht punkt docx“, ja seejärel vajutage tühikuklahvi. Avaneb toetatud failitüüpide loend.

 3. Vajutage loendis allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „PDF“, ja seejärel vajutage tühikuklahvi. Kuulete teksti „Salvestustüüp, PDF“.

 4. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vt ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri kasutamine dokumentide kaasautorluseks

Kiirklahvid Windowsi rakenduses Microsoft Word 2016

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Andke oma rakenduse Word Androidi jaoks dokumente Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil ühiskasutusse. Kui annate faile ühiskasutusse OneDrive’ist, saate kutsuda inimesi dokumenti vaatama või redigeerima või saatma faili meilimanusena otse dokumendist.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Dokumendi salvestamine OneDrive’i

Dokumendi ühiskasutusse andmiseks OneDrive'i abil peate selle esmalt sinna salvestama.

 1. Pärast uue dokumendi kirjutamist nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „File button” (Nupp Fail), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save as button” (Salvesta nimega nupp), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Save as, File menu closed, Enter a file name <current file name>.“ (Salvesta nimega, menüü Fail suletud, Sisesta failinimi <praeguse faili nimi>).

 3. Failinime muutmiseks topeltpuudutage ekraaniklaviatuuri avamiseks ekraani. Kustutage esmalt klaviatuuri abil vana nimi ning seejärel tippige uus failinimi. Kui olete lõpetanud, nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

 4. Nipsake salvestuskoha suvandite sirvimiseks paremale või vasakule, kuni leiate oma OneDrive'i konto, seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake alla ja seejärel üles. Kuulete teksti „Save button” (Nupp Salvesta). Dokumendi salvestamiseks topeltpuudutage ekraani. Pärast salvestamist menüü Fail suletakse ning fookus läheb tagasi dokumendile.

Näpunäide.: Pärast dokumendi OneDrive'i salvestamist ja nupu Salvesta valimist, salvestatakse kõik muudatused sinna, kui te just ei salvesta dokumenti uude asukohta.

Dokumendi ühiskasutusse andmine OneDrive’i kaudu

Dokumendi saate ühiskasutusse anda ka siis, kui te sellega parajasti ise töötate. Teie kaastöötaja saab meilisõnumiga ühiskasutuslingi ning saab seda kasutada dokumendi Wordis avamiseks.

 1. Avage dokument, mida soovite rakenduses Word Androidi jaoks ühiselt kasutada.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Not checked, Share switch” (Märkimata, Ühiskasutus lüliti), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Invite people to this file, edit box (Kutsu inimesi siia faili, redigeerimisväli). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Tippige ekraaniklaviatuuri abil inimese meiliaadress, kellega soovite dokumenti ühiselt kasutada.

 5. Nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

 6. Nipsake sõnumi lisamiseks paremale, kuni kuulete teksti „Include a message (optional), edit box“ (Lisage sõnum (valikuline), redigeerimisväli), topeltpuudutage ekraani ja seejärel tippige ekraaniklaviatuuri abil sõnum.

 7. Õiguste määramiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Checked, can edit, checkbox“ (Märgitud, Saab redigeerida, märkeruut) Vaikimisi saavad teie kaastöötajad teie ühiskasutusse antud dokumenti redigeerida. Kui soovite, et nad saaksid ainult dokumenti vaadata, topeltpuudutage ekraani.

 8. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Share button“ (Ühiskasutus nupp), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Dokumendi koopia jagamine meili teel

Dokumendi võite saata otse e-postiga või siis PDF-vormingus.

 1. Avage dokument, mida soovite rakenduses Word Androidi jaoks ühiselt kasutada.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Not checked, Share switch” (Märkimata, Ühiskasutus lüliti), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Share as attachment button” (Jaga manusena nupp). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Document button“ (Dokument nupp) või „PDF button“ (PDF nupp), olenevalt sellest, millist failivormingut soovite ühiskasutusse anda. Vormingu valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni leiate meilirakenduse, mida soovite ühiskasutusse andmiseks kasutada (nt Outlook või Gmail) ja topeltpuudutage ekraani.

 6. Tippige ekraaniklaviatuuri abil inimese meiliaadress, kellega soovite dokumenti ühiselt kasutada.

 7. Nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

 8. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Send“ (Saada). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

Näpunäide.: Nende juhiste abil saate saata ka PDF-koopia oma enda meiliaadressile või salvestada PDF-i oma Google Drive‘i.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri kasutamine dokumentide kaasautorluseks

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Word Mobile'is saate Windowsi sisseehitatud ekraanilugeriga Jutustaja anda hõlpsalt dokumente ühiskasutusse. Salvestage oma fail OneDrive'i või SharePointi ja kutsuge inimesi ühiskasutusse antud dokumenti vaatama või redigeerima. Kui soovite dokumendi saata hoopis meilisõnumiga, saate seda teha otse rakendusest Word.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Dokumendi salvestamine OneDrive’i või SharePointi

Enne Wordi dokumendi ühiskasutusse andmiseks peate selle OneDrive’i või SharePointi salvestama.

 1. Nipsake dokumendis, mida soovite salvestada, paremale või vasakule, kuni kuulete „Fail nupp“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Avatakse paan ja kuulete teksti „Backstage’i lehepaan, nupp Mine tagasi”. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Avaneb dialoogiboks Salvestamine ja kuulete praeguse faili nime.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Salvesta selle faili koopia“ ja seejärel topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud salvestuskohta (nt OneDrive) ja topeltpuudutage selle valimiseks.

  Kui te olete veel sisse loginud, palub OneDrive või SharePoint teil sisse logida.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete kausta nime või asukohta, kuhu soovite salvestada, ja topeltpuudutage selle avamiseks ekraani.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Rakenduse riba nupp Edasi“ Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 8. Avaneb dialoogiboks Sisestage faili nimi.

  Kui soovite faili nime muuta, nipsake paremale, kuni kuulete dokumendi praegust nime, ja topeltpuudutage redigeerimiseks ekraani. Tippige ekraaniklaviatuuri abil uus nimi. Kui olete lõpetanud, nipsake üles, kuni kuulete teksti „Orientiirid ja ümbrised“, ja nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Rakenduse riba“. Nipsake alla, kuni kuulete teksti „Üksused“, ja nipsake korduvalt vasakule, kuni kuulete teksti „Salvesta koopia, rakenduse riba nupp“.

 9. Dokumendi salvestamiseks topeltpuudutage ekraani.

Dokumendi ühiskasutusse andmine OneDrive’i või SharePointi kaudu

Saate kutsuda inimesi oma Wordi dokumente OneDrive’is või SharePointis vaatama või redigeerima.

 1. Wordi dokumendis nipsake paremale või vasakule, kuni Jutustaja teatab „Väljas, nupp Ühiskasutus“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Avaneb dialoogiboks Ühiskasutus. Jutustaja teatab „Tippige kellegi kutsumiseks meiliaadress“. Ekraaniklaviatuuri avamiseks topeltpuudutage ekraani ning hakake tippima.

 3. Tippige ekraaniklaviatuuri abil inimese meiliaadress, kellega soovite dokumenti ühiselt kasutada.

  Näpunäide.: Kui teil on selle inimese kontaktandmed juba salvestatud, võite lihtsalt nipsata paremale, et valida see inimene oma loendist Kontaktid. Jutustaja teatab „Sirvi kontakte, nupp“. Nupu valimiseks ja oma loendisse Kontaktide minemiseks topeltpuudutage ekraani. Kontaktiloendi läbi lappamiseks nipsake korduvalt paremale või kasutage ekraani ülaservas asuvat nuppu Otsing. Kui olete kontaktil, keda soovite adressaadiks lisada, topeltpuudutage ekraani. Kontaktikaart avaneb. Nipsake paremale, kuni leiate meiliaadressi, mida soovite kasutada, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Kui soovite kutsele lisada isikliku märkuse, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Rohkem suvandeid“, ja topeltpuudutage ekraani. Seejärel nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Lisage sõnum, valikuline, muudetav tekst“, ja topeltpuudutage ekraani. Kasutage märkuse teksti tippimiseks ekraaniklaviatuuri.

 5. Kui soovite, et adressaadil oleks lubatud dokumenti vaadata, kuid seda mitte redigeerida, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Rohkem suvandeid“, ja topeltpuudutage ekraani. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Anna sellele dokumendile õigused, saab redigeerida“, ja topeltpuudutage ekraani. Avaneb suvandite loend ning Jutustaja teatab „Menüü“. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Saab vaadata“, ja topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 6. Kutse saatmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Ühiskasutus“, ja topeltpuudutage ekraani.

  Kutse saadetakse ja naasete dialoogiboksi Ühiskasutus.

Wordi dokumendi salvestamine PDF-failina

Wordi dokumendi salvestamiseks PDF-vormingus kasutage Word Mobile'is ekspordifunktsiooni.

 1. Wordi dokumendis nipsake paremale või vasakule, kuni Jutustaja teatab „Fail nupp“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Avatakse paan ja kuulete teksti „Backstage’i lehepaan, nupp Mine tagasi”. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”, ja topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 3. Avaneb dialoogiboks Salvestamine ja kuulete teksti „<dokumendi praegune failinimi>“.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Ekspordi see fail“, ja seejärel topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud salvestuskohta (nt OneDrive) ja topeltpuudutage selle valimiseks ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete kausta nime, kuhu soovite salvestada, ja topeltpuudutage selle avamiseks ekraani.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Rakenduse riba nupp Edasi”, ja topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 8. Avaneb dialoogiboks Sisestage faili nimi. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Failitüüp, OpenDocument Text, liitboks“. Suvandite loendi avamiseks topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale. Jutustaja teatab „PDF 2 2-st“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 9. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Rakenduse riba nupp Ekspordi“. Dokumendi eksportimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Kui kuvatakse kinnituse dialoogiboks, kus küsitakse, kas lubate faili võrguteisendust, topeltpuudutage lubamiseks ekraani.

  Dokument on eksporditud ja salvestatud teie valitud kohas PDF-ina. Naasete dialoogiboksi Salvestamine, kus fookus on failinimel.

Dokumendi koopia jagamine meili teel

Saate saata ka dokumendi koopia meilisõnumiga otse Wordist.

 1. Wordi dokumendis nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Väljas, nupp Ühiskasutus“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Avaneb dialoogiboks Ühiskasutus. Jutustaja teatab „Tippige kellegi kutsumiseks meiliaadress“. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Rohkem suvandeid, link”. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Jutustaja teatab „Saada manus või hangi ühiskasutuslink“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Saada manusena, nupp“. Seejärel topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 5. Avaneb aken Ühiskasutus. Nipsake paremale, kuni kuulete oma meilikonto nime (nt Outlook Mail) ja topeltpuudutage ekraani.

 6. Avaneb meiliaken. Fookus on väljal Adressaat. Tippige ekraaniklaviatuuri abil adressaadi aadress.

  Näpunäide.: Kui teil on selle inimese kontaktandmed juba salvestatud, võite lihtsalt nipsata paremale, et valida see inimene oma loendist Kontaktid. Jutustaja teatab „Vali kontakte, nupp“. Nupu valimiseks ja oma loendisse Kontaktide minemiseks topeltpuudutage ekraani. Kontaktiloendi läbi lappamiseks nipsake korduvalt paremale või kasutage ekraani ülaservas asuvat nuppu Otsing. Kui olete kontaktil, keda soovite adressaadiks lisada, topeltpuudutage ekraani. Kontaktikaart avaneb. Jutustaja teatab „Aken Inimesed“. Nipsake paremale, kuni leiate meiliaadressi, mida soovite kasutada, ja topeltpuudutage ekraani.

 7. Meiliteema redigeerimiseks nipsake paremale või topeltpuudutage ekraani. Tippige teema ekraaniklaviatuuri abil. Kui olete valmis, minge sisestusklahvile Enter ja topeltpuudutage ekraani.

 8. Sõnumi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sõnum, redigeeritav tekst“, ja topeltpuudutage ekraani. Tippige sõnum ekraaniklaviatuuri abil.

 9. Kui lõpetanud, nipsake üles, kuni kuulete teksti „Üksused“ ja nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Saada, nupp“. Nupu valimiseks ja dokumendi saatmiseks topeltpuudutage ekraani.

  Dokument on saadetud ja naasete dialoogiboksi Ühiskasutus.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine Wordi dokumendis muutuste jälitamiseks ja läbivaatuseks

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Andke oma Word Online'i dokumendid hõlpsalt klaviatuuri ning Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil ühiskasutusse. Andes faile OneDrive'i abil ühiskasutusse, saate kutsuda inimesi dokumente vaatama või redigeerima. Seega saate samaaegselt koos töötada.

Märkused: 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide teabe leiate artiklist Veebirakenduse Word Online kiirklahvid.

 • Kui kasutate Word Online’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Word Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Word Online’i kohta.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

Selle artikli teemad

Dokumendi salvestamine OneDrive’i

Dokumendi OneDrive'i kaudu ühiskasutusse andmiseks peate selle esmalt võrku salvestama. Kui olete dokumendi võrku salvestanud, salvestab Word Online automaatselt kõik sellele tehtud muudatused.

 1. Vajutage pärast uue dokumendi kirjutamist klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti „Valitud, Avaleht menüü-üksus“.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+vasaknooleklahv, kuni kuulete teksti „Fail, nupp ahendatud”, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Salvesta nimega menüü-üksus” ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Salvesta nimega, kopeeri võrku, menüü-üksus” ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Tippige failinimi ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Dokumendi ühiskasutusse andmine OneDrive’i kaudu

Dokumendi saate ühiskasutusse anda ka siis, kui te sellega parajasti ise töötate. Teie kaastöötaja saab ühiskasutuslingi meilisõnumiga.

 1. Vajutage Word Online'is dokumendi redigeerimisel klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti „Valitud, Avaleht menüü-üksus“.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+vasaknooleklahv, kuni kuulete teksti „Fail, nupp ahendatud”, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Ühiskasutus menüü-üksus” ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Anna ühiskasutusse, kutsu teisi inimesi seda dokumenti redigeerima või vaatama, menüü-üksus“, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Jutustaja teatab, kui dialoogiboks Ühiskasutus on laaditud. Pärast Jutustaja kõne lõpetamist tippige ekraaniklaviatuuri abil inimese meiliaadress, kellega soovite dokumenti ühiselt kasutada. Mitmele inimesele ühiskasutusse andmiseks kasutage meiliaadresside eraldamiseks semikooloneid.

 6. Õiguste määramiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Saab redigeerida“. Valige üles- ja allanooleklahvide abil Saab redigeerida või Saab vaadata.

 7. Sõnumi lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Lisage sellele kutsele isiklik teade“, ja seejärel tippige sõnum.

 8. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Nupp Ühiskasutus”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Dokumendi salvestamine PDF-failina

Salvestage dokument PDF-ina, et saaksite selle anda turvaliselt mitmeid kanaleid pidi ühiskasutusse.

 1. Avage Word Online'is dokument, mida soovite PDF-ina salvestada.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete „Rohkem, nupp ahendatud“, ja vajutage seejärel menüü avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Laadi alla PDF-ina, menüü-üksus“, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Word Online loob PDF-faili, milleks võib mõni hetk kuluda. Vajutage pärast seda, kui kuulete teksti „Dokumendi kuvamiseks PDF-failina klõpsake siin”, sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+paremnooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Pärast seda, kui kuulete teksti „Unusta, nupp“, võite dialoogiboksi sulgemiseks vajutada sisestusklahvi (Enter).

 7. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Dialoogiboks, Microsoft Word Online, fookus nupul Sulge“, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter), et fookus liiguks tagasi dokumenti.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri kasutamine dokumentide kaasautorluseks

Word Online’i kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Erivajadustega kasutajatele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×