Wordi suvandid (salvestamine)

Suvandite abil saate lisada ja värskendada Wordi sätteid, oma dokumente, isikuandmeid ja eelistusi. Salvestussuvandite abil saate määrata, millised teie dokumendid kuhu ja kuidas salvestatakse.

Wordi salvestussuvandite kuvamiseks valige Fail > Suvandid > Salvestamine.

Word 2016 salvestamissuvandid

Dokumentide salvestamine

Salvesta failid järgmises vormingus    – selle suvandi abil saate määrata vaikefailivormingu, mida kasutatakse dokumentide salvestamisel. Kui teie dokumente kasutatakse Microsoft Office Wordi eri versioonides, veebilehtedena või muudes programmides, saate valida failivormingu, mida kõige sagedamini kasutate. Valige sellest loendist failivorming, mida soovite kasutada.

Salvesta automaattaasteteave iga ... minuti järel    – Word loob automaatselt automaattaastefaili intervalliga, mille olete määranud väljal Minutid. Intervall peab olema positiivne arv vahemikus 1–120. Kui teie arvuti ei reageeri või toide kaob ootamatult, siis järgmisel korral, kui käivitate Wordi, avatakse automaattaastefail. Automaattaastefail võib sisaldada ka salvestamata teavet, mis oleks muidu originaaldokumendist kaotsi läinud.

Säilita salvestamata sulgemisel viimane automaatselt salvestatud versioon    – Word loob automaattaastefaili ja säilitab selle, kui sulgete Wordi. Järgmisel korral, kui Wordi avate, kuvatakse taastatud fail.

NB!: Automaattaaste ei asenda käsku Salvesta. Kui olete dokumendiga töötamise lõpetanud, tuleb see endiselt salvestada.

Automaattaastefaili asukoht    – kuvatakse automaattaastefaili vaikeasukoht. Tippige tekstiväljale failitee, mida soovite kasutada automaattaastefaili asukohana.

Ära kuva failide avamisel või salvestamisel Backstage‘i vaadet    – lülitab välja Backstage‘i vaate, milles saate hallata oma faile ja nende andmeid.

Kuva salvestamiseks täiendavaid kohti ka siis, kui sisselogimine on nõutav    – vaikimisi kuvatakse salvestamisel täiendavad asukohad, nagu OneDrive või võrgukohad, kuhu saate oma failid salvestada.

Salvesta vaikimisi arvutisse    – failid salvestatakse pigem teie arvutisse vaikekausta kui OneDrive‘i või võrgukohtadesse.

Faili vaikeasukoht    – tippige failitee, mida soovite, et Word kasutaks, kui valite esimest korda Ava, Salvesta või Salvesta nimega või kui käivitate Wordi või klõpsate kausta leidmiseks käsku Sirvi. Kui soovite tippida faili vaikeasukoha jaoks võrguserveri asukoha failitee, siis sisestage tee UNC-süntaksi kujul: \\serverinimi\kaustanimi. Selleks, et võrguserveri puhul kasutataks failide uut vaikeasukohta, tuleb Word taaskäivitada.

Märkus.: See suvand määrab vaikekäitumise puhuks, kui Wordis klõpsatakse esimest korda käsku Ava, Salvesta või Salvesta nimega. Dokumenti salvestades saate need sätted tühistada, kui valite dialoogiboksis Avamine, Salvestamine või Nimega salvestamine muu asukoha või vormingu.

Isiklike mallide vaikeasukoht    – tippige tee, mida soovite, et Word kasutaks asukohana, kui värskendate malli või loote uue.

Väljamöllitud failide salvestuskoht    – see suvand määrab väljaregistreeritud dokumentide salvestamiseks soovitud koha.

 • Serveri mustandite asukoht selles arvutis    – klõpsake seda raadionuppu, et salvestada väljaregistreeritud failid kausta, mis on määratud väljal Serveri mustandite asukoht.

 • Veebiserver    – klõpsake seda väljaregistreeritud failide salvestamiseks veebiserverisse.

Serveri mustandite asukoht    – kuvatakse serveri mustandite vaikeasukoht. Tippige tekstiväljale serveri mustandite asukoha soovitud tee või klõpsake serveri mustandite asukoha leidmiseks nuppu Sirvi.

Kvaliteedi säilitamine selle dokumendi ühiskasutusel   – klõpsake juba avatud dokumendi nime või klõpsake käsku Kõik uued dokumendid, et määrata kvaliteedisätted (nt fontide salvestamine koos failiga) kõigile loodavatele dokumentidele.

Manusta fondid faili    – valige see suvand dokumendis kasutatud fontide salvestamiseks koos failiga juhul, kui fontide manustamine on lubatud. Kui see suvand on valitud, saavad teised lugejad näha ja kasutada teie dokumendis olevaid fonte isegi juhul, kui need fondid pole nende arvutitesse installitud. Selle suvandi sisselülitamine suurendab faili mahtu. Fontide manustamine kohta leiate lisateavet teemast TrueType-fontide manustamine veebisaidil Microsoft.com.

 • Manusta ainult dokumendis kasutatud märgid (parim failimahu vähendamiseks)    – valige see suvand, et manustada ainult dokumendis tegelikult kasutatud fondid. Kui kasutate kuni 32 fondimärki, siis Word manustab ainult need märgid. See suvand on kõige kasulikum dokumentide jaoks, mida teised kasutajad plaanivad ainult kuvada või printida, sest manustamata fondimärgid ja -laadid pole saadaval redigeerimiseks. See suvand on saadaval vaid juhul, kui märgite ruudu Manusta fondid faili.

 • Ära manusta tavalisi süsteemifonte    – valige fontide manustamine vaid juhul, kui need pole tavapäraselt installitud arvutitesse, milles töötavad Windows ja Word. See suvand on saadaval vaid juhul, kui märgite ruudu Manusta fondid faili.

Wordi salvestussuvandite kuvamiseks valige Fail, klõpsake käsku Suvandid ja seejärel klõpsake käsku Salvesta.

Word 2010 salvestamissuvandid

Dokumentide salvestamine

Salvesta failid järgmises vormingus    – selle suvandi abil saate määrata vaikefailivormingu, mida kasutatakse dokumentide salvestamisel. Kui teie dokumente kasutatakse Microsoft Office Wordi eri versioonides, veebilehtedena või muudes programmides, saate valida failivormingu, mida kõige sagedamini kasutate. Valige sellest loendist failivorming, mida soovite kasutada.

Salvesta automaattaasteteave iga ... minuti järel    – Word loob automaatselt automaattaastefaili intervalliga, mille olete määranud väljal Minutid. Intervall peab olema positiivne arv vahemikus 1–120. Kui teie arvuti ei reageeri või toide kaob ootamatult, siis järgmisel korral, kui käivitate Wordi, avatakse automaattaastefail. Automaattaastefail võib sisaldada ka salvestamata teavet, mis oleks muidu originaaldokumendist kaotsi läinud.

NB!: Automaattaaste ei asenda käsku Salvesta. Kui olete dokumendiga töötamise lõpetanud, tuleb see endiselt salvestada.

Automaattaastefaili asukoht    – kuvatakse automaattaastefaili vaikeasukoht. Tippige tekstiväljale failitee, mida soovite kasutada automaattaastefaili asukohana.

Faili vaikeasukoht    – tippige failitee, mida soovite, et Word kasutaks, kui valite esimest korda Ava, Salvesta või Salvesta nimega või kui käivitate Wordi või klõpsate kausta leidmiseks käsku Sirvi. Kui soovite tippida faili vaikeasukoha jaoks võrguserveri asukoha failitee, siis sisestage tee UNC-süntaksi kujul: \\serverinimi\kaustanimi. Selleks, et võrguserveri puhul kasutataks failide uut vaikeasukohta, tuleb Word taaskäivitada.

Märkus.: See suvand määrab vaikekäitumise puhuks, kui Wordis klõpsatakse esimest korda käsku Ava, Salvesta või Salvesta nimega. Dokumenti salvestades saate need sätted tühistada, kui valite dialoogiboksis Avamine, Salvestamine või Nimega salvestamine muu asukoha või vormingu.

Dokumendihaldusserveri failide ühenduseta redigeerimise suvandid

Väljamöllitud failide salvestuskoht    – see suvand määrab väljaregistreeritud dokumentide salvestamiseks soovitud koha.

 • Serveri mustandite asukoht selles arvutis    – klõpsake seda raadionuppu, et salvestada väljaregistreeritud failid kausta, mis on määratud väljal Serveri mustandite asukoht.

 • Office‘i dokumendivahemälu    – klõpsake seda väljaregistreeritud failide salvestamiseks Office‘i vahemälu kausta.

Serveri mustandite asukoht    – kuvatakse serveri mustandite vaikeasukoht. Tippige tekstiväljale serveri mustandite asukoha soovitud tee või klõpsake serveri mustandite asukoha leidmiseks nuppu Sirvi.

Kvaliteedi säilitamine selle dokumendi ühiskasutusel   – klõpsake juba avatud dokumendi nime või klõpsake käsku Kõik uued dokumendid, et määrata kvaliteedisätted (nt fontide salvestamine koos failiga) kõigile loodavatele dokumentidele.

Manusta fondid faili    – valige see suvand dokumendis kasutatud fontide salvestamiseks koos failiga juhul, kui fontide manustamine on lubatud. Kui see suvand on valitud, saavad teised lugejad näha ja kasutada teie dokumendis olevaid fonte isegi juhul, kui need fondid pole nende arvutitesse installitud. Selle suvandi sisselülitamine suurendab faili mahtu. Fontide manustamine kohta leiate lisateavet teemast TrueType-fontide manustamine veebisaidil Microsoft.com.

 • Manusta ainult dokumendis kasutatud märgid (parim failimahu vähendamiseks)    – valige see suvand, et manustada ainult dokumendis tegelikult kasutatud fondid. Kui kasutate kuni 32 fondimärki, siis Word manustab ainult need märgid. See suvand on kõige kasulikum dokumentide jaoks, mida teised kasutajad plaanivad ainult kuvada või printida, sest manustamata fondimärgid ja -laadid pole saadaval redigeerimiseks. See suvand on saadaval vaid juhul, kui märgite ruudu Manusta fondid faili.

 • Ära manusta tavalisi süsteemifonte    – valige fontide manustamine vaid juhul, kui need pole tavapäraselt installitud arvutitesse, milles töötavad Windows ja Word. See suvand on saadaval vaid juhul, kui märgite ruudu Manusta fondid faili.

Wordi salvestussuvandite kuvamiseks klõpsake nuppu Microsoft Office‘i nupp Office’i nupu pilt , klõpsake käsku Wordi suvandid ja seejärel käsku Salvesta.

Salvestamissuvandid

Salvesta failid järgmises vormingus    – selle suvandi abil saate määrata vaikefailivormingu, mida kasutatakse dokumentide salvestamisel. Kui teie dokumente kasutatakse Microsoft Office Wordi eri versioonides, veebilehtedena või muudes programmides, saate valida failivormingu, mida kõige sagedamini kasutate. Valige sellest loendist failivorming, mida soovite kasutada.

Salvesta automaattaasteteave iga ... minuti järel    – Word loob automaatselt automaattaastefaili intervalliga, mille olete määranud väljal Minutid. Intervall peab olema positiivne arv vahemikus 1–120. Kui teie arvuti ei reageeri või toide kaob ootamatult, siis järgmisel korral, kui käivitate Wordi, avatakse automaattaastefail. Automaattaastefail võib sisaldada ka salvestamata teavet, mis oleks muidu originaaldokumendist kaotsi läinud.

NB!: Automaattaaste ei asenda käsku Salvesta. Kui olete dokumendiga töötamise lõpetanud, tuleb see endiselt salvestada.

Automaattaastefaili asukoht    – kuvatakse automaattaastefaili vaikeasukoht. Tippige tekstiväljale failitee, mida soovite kasutada automaattaastefaili asukohana.

Faili vaikeasukoht    – tippige failitee, mida soovite, et Word kasutaks, kui valite esimest korda Ava, Salvesta või Salvesta nimega või kui käivitate Wordi või klõpsate kausta leidmiseks käsku Sirvi. Kui soovite tippida faili vaikeasukoha jaoks võrguserveri asukoha failitee, siis sisestage tee UNC-süntaksi kujul: \\serverinimi\kaustanimi. Selleks, et võrguserveri puhul kasutataks failide uut vaikeasukohta, tuleb Word taaskäivitada.

Märkus.: See suvand määrab vaikekäitumise puhuks, kui Wordis klõpsatakse esimest korda käsku Ava, Salvesta või Salvesta nimega. Dokumenti salvestades saate need sätted tühistada, kui valite dialoogiboksis Avamine, Salvestamine või Nimega salvestamine muu asukoha või vormingu.

Väljamöllitud failide salvestuskoht    – see suvand määrab väljaregistreeritud dokumentide salvestamiseks soovitud koha.

 • Serveri mustandite asukoht selles arvutis    – klõpsake seda raadionuppu, et salvestada väljaregistreeritud failid kausta, mis on määratud väljal Serveri mustandite asukoht väljaregistreeritud failide salvestamiseks.

 • Veebiserver    – klõpsake seda väljaregistreeritud failide salvestamiseks veebiserverisse.

Serveri mustandite asukoht    – kuvatakse serveri mustandite vaikeasukoht. Tippige tekstiväljale serveri mustandite asukoha soovitud tee või klõpsake serveri mustandite asukoha leidmiseks nuppu Sirvi.

Kvaliteedi säilitamine selle dokumendi ühiskasutusel   – klõpsake juba avatud dokumendi nime või klõpsake käsku Kõik uued dokumendid, et määrata kvaliteedisätted (nt fontide salvestamine koos failiga) kõigile loodavatele dokumentidele.

Manusta fondid faili    – valige see suvand dokumendis kasutatud fontide salvestamiseks koos failiga juhul, kui fontide manustamine on lubatud. Kui see suvand on valitud, saavad teised lugejad näha ja kasutada teie dokumendis olevaid fonte isegi juhul, kui need fondid pole nende arvutitesse installitud. Selle suvandi sisselülitamine suurendab faili mahtu. Fontide manustamine kohta leiate lisateavet teemast TrueType-fontide manustamine veebisaidil Microsoft.com.

 • Manusta ainult dokumendis kasutatud märgid (parim failimahu vähendamiseks)    – valige see suvand, et manustada ainult dokumendis tegelikult kasutatud fondid. Kui kasutate kuni 32 fondimärki, siis Word manustab ainult need märgid. See suvand on kõige kasulikum dokumentide jaoks, mida teised kasutajad plaanivad ainult kuvada või printida, sest manustamata fondimärgid ja -laadid pole saadaval redigeerimiseks. See suvand on saadaval vaid juhul, kui märgite ruudu Manusta fondid faili.

 • Ära manusta tavalisi süsteemifonte    – valige fontide manustamine vaid juhul, kui need pole tavapäraselt installitud arvutitesse, milles töötavad Windows ja Word. See suvand on saadaval vaid juhul, kui märgite ruudu Manusta fondid faili.

Ootame klientide arvamusi!

Klientide tagasiside põhjal on seda artiklit täiendatud 9. mail 2017.

Kas sellest artiklist oli abi? Kui jah, siis andke meile sellest lehe allservas teada. Kui te abi ei saanud, siis kirjutage, mis jäi arusaamatuks või puudu. Lisage teave kasutatavate Wordi ja opsüsteemi versioonide kohta. Vaatame teie tagasiside põhjal juhised uuesti läbi, lisame teavet ja täiendame artiklit.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×