Vormingute, fontide ja laadide eelvaadete vaatamine enne nende rakendamist

Mitmes tarkvara Microsoft Office System 2007 programmis on vahetu eelvaate funktsioon, mille abil saate vormingule (nt fondid või kiirlaadid) enne selle rakendamist kiire pilgu peale visata.

Osutades eri vorminguvalikutele, näete kohe, kuidas need valikud valitud teksti ja objektidega koos välja hakkavad nägema. Näiteks kui valite Microsoft Office Wordis fonti, liigutage lihtsalt kursor fontide loendi peale ning te näete igat fonti rakendatuna teie valitud tekstile. Pärast vormingute ja laadide eelvaadete vaatamist liigutage kursor soovitud vormingu või laadi peale ning klõpsake seda rakendamiseks.

Mida te soovite teha?

Fondi vormingumuutuste eelvaated

Lõigu vormingumuutuste eelvaated

Kiirlaadide vormingumuutuste eelvaated

Piltide vormingumuutuste eelvaated

Vahetu eelvaate sisse- või väljalülitamine

Fondi vormingumuutuste eelvaated

Tehke järgmistes tarkvara Microsoft Office System 2007 programmides järgmist.

Excel, PowerPoint või Word

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Tehke menüü Kodu jaotises Font üks järgmistest toimingutest.

  • Klõpsake välja Font kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle fontide, mille eelvaateid näha soovite.

  • Klõpsake välja Fondi suurus kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle fondi suuruste, mille eelvaateid näha soovite.

  • Klõpsake nupu Teksti esiletõstuvärv (programmis Office Excel 2007 nupp Täitevärv) kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle esiletõstu- ja täitevärvide, mille eelvaateid näha soovite.

   Märkus.: Nupp Teksti esiletõstuvärv ei ole saadaval programmis Office PowerPoint 2007.

  • Klõpsake nupu Fondi värv kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle fondi värvide, mille eelvaateid näha soovite.

 3. Kui olete vormingute eelvaadete vaatamise lõpetanud, tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormingu rakendamiseks klõpsake loendis soovitud fondi nime, suurust või värvi.

  • Vahetust eelvaatest väljumiseks muutusi rakendamata vajutage paoklahvi (ESC).

Outlook

 1. Looge uus Outlooki üksus (näiteks uus meilisõnum).

 2. Valige sõnumi kehas vormindatav tekst.

 3. Tehke menüü Sõnum jaotises Põhitekst üks järgmistest toimingutest.

  • Klõpsake välja Font kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle fontide, mille eelvaateid näha soovite.

  • Klõpsake välja Fondi suurus kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle fondi suuruste, mille eelvaateid näha soovite.

  • Klõpsake nupu Teksti esiletõstuvärv kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle esiletõstuvärvide, mille eelvaateid näha soovite.

  • Klõpsake nupu Fondi värv kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle fondi värvide, mille eelvaateid näha soovite.

 4. Kui olete vormingute eelvaadete vaatamise lõpetanud, tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormingu rakendamiseks klõpsake loendis soovitud fondi nime, suurust või värvi.

  • Vahetust eelvaatest väljumiseks muutusi rakendamata vajutage paoklahvi (ESC).

Lehe algusesse

Lõigu vormingumuutuste eelvaated

Tehke järgmistes tarkvara Microsoft Office System 2007 programmides järgmist.

PowerPoint või Word

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.

 2. Tehke menüü Kodu jaotises Lõik üks järgmistest toimingutest.

  • Klõpsake nupu Täpploendid kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle täpploendi laadide, mille eelvaateid näha soovite.

  • Klõpsake nupu Nummerdus kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle numberloendi laadide, mille eelvaateid näha soovite.

  • Klõpsake nupu Varjustus (vaid programmis Office Word 2007) kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle varjustuse värvide, mille eelvaateid näha soovite.

 3. Kui olete vormingute eelvaadete vaatamise lõpetanud, tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormingu rakendamiseks klõpsake loendis soovitud lõigu laadi või värvi.

  • Vahetust eelvaatest väljumiseks muutusi rakendamata vajutage paoklahvi (ESC).

Outlook

 1. Looge uus Outlooki üksus (näiteks uus meilisõnum).

 2. Valige sõnumi kehas vormindatav tekst.

 3. Tehke menüü Tekstivorming jaotises Lõik üks järgmistest toimingutest.

  • Klõpsake nupu Täpploendid kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle täpploendi laadide, mille eelvaateid näha soovite.

  • Klõpsake nupu Nummerdus kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle numberloendi laadide, mille eelvaateid näha soovite.

  • Klõpsake nupu Varjustus kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle varjustuse värvide, mille eelvaateid näha soovite.

 4. Kui olete vormingute eelvaadete vaatamise lõpetanud, tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormingu rakendamiseks klõpsake loendis soovitud lõigu laadi või värvi.

  • Vahetust eelvaatest väljumiseks muutusi rakendamata vajutage paoklahvi (ESC).

Lehe algusesse

Kiirlaadide vormingumuutuste eelvaated

Kiirlaadid on fontide, värvide ja lõiguvormingu kombinatsioonid, mis on loodud teie aja säästmiseks. Kiirlaadi võite lisada galeriist, kohandada mõnd olemasolevat laadi või luua enda laadi.

Tehke järgmistes tarkvara Microsoft Office System 2007 programmides järgmist.

Word

 1. Valige tekst või lõik, mida soovite vormindada.

 2. Tehke menüü Kodu jaotises Laadid üks järgmistest toimingutest.

  • Liigutage kiirlaadigaleriis kursor selle laadi peale, mille eelvaadet näha soovite.

   Näpunäide.: Täiendavate valikute nägemiseks klõpsake noolt Veel.

  • Klõpsake nuppu Muuda laade, osutage käsule Laadikomplekt ning liigutage kursor mõne loendis sisalduva valiku peale.

 3. Kui olete vormingute eelvaadete vaatamise lõpetanud, tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormingu rakendamiseks klõpsake loendis soovitud laadi.

  • Vahetust eelvaatest väljumiseks muutusi rakendamata vajutage paoklahvi (ESC).

Excel

 1. Valige lahtrid, mida soovite vormindada.

 2. Tehke menüü Kodu jaotises Laadid üks järgmistest toimingutest.

  • Klõpsake nuppu Vorminda tabelina ning liigutage kursor mõnele laadile selle nägemiseks.

   Märkus.: Tabelile rakendatud laadide nägemiseks peate olema varem mõne tabelilaadi rakendanud.

  • Klõpsake nuppu Lahtrilaadid ning liigutage kursor mõnele laadile selle nägemiseks.

 3. Kui olete vormingute eelvaadete vaatamise lõpetanud, tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormingu rakendamiseks klõpsake loendis soovitud laadi.

  • Vahetust eelvaatest väljumiseks muutusi rakendamata vajutage paoklahvi (ESC).

PowerPoint

 1. Looge või avage mõni PowerPointi esitlus.

 2. Tehke menüü Kujundus jaotises Kujundused üks järgmistest toimingutest.

  • Liigutage kiirlaadigaleriis kursor selle kujundi peale, mille eelvaadet näha soovite.

   Näpunäide.: Täiendavate valikute nägemiseks klõpsake noolt Veel Nupu pilt .

  • Klõpsake nuppu Värvid ning liigutage kursor mõne loendis sisalduva värvilaadi peale.

  • Klõpsake nuppu Fondid ning liigutage kursor mõne loendis sisalduva fondilaadi peale.

 3. Tehke menüü Animatsioonid jaotises Siire sellele slaidile järgmist.

  • Liigutage galeriis kursor selle animatsioonilaadi peale, mille eelvaadet näha soovite.

   Näpunäide.: Täiendavate valikute nägemiseks klõpsake noolt Veel Nupu pilt .

 4. Kui olete vormingute eelvaadete vaatamise lõpetanud, tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormingu rakendamiseks klõpsake loendis soovitud laadi.

  • Vahetust eelvaatest väljumiseks muutusi rakendamata vajutage paoklahvi (ESC).

Outlook

 1. Looge uus Outlooki üksus (näiteks uus meilisõnum).

 2. Valige sõnumi kehas vormindatav tekst.

 3. Tehke menüü Teksti vorming jaotises Laadid üks järgmistest toimingutest.

  • Liigutage kursor galeriis selle laadi peale, mille eelvaadet näha soovite.

  • Klõpsake nuppu Muuda laade, osutage käsule Laadikomplekt ning liigutage kursor mõne loendis sisalduva valiku peale.

 4. Kui olete vormingute eelvaadete vaatamise lõpetanud, tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormingu rakendamiseks klõpsake loendis soovitud laadi.

  • Vahetust eelvaatest väljumiseks muutusi rakendamata vajutage paoklahvi (ESC).

Lehe algusesse

Piltide vormingumuutuste eelvaated

Tehke järgmistes tarkvara Microsoft Office System 2007 programmides järgmist.

Excel, PowerPoint või Word

 1. Valige pilt, mida soovite vormindada.

 2. Tehke menüü Vorming (Pildiriistad) jaotises Pildilaadid üks järgmistest toimingutest.

  Pildiriistade vormingusuvandid

  • Liigutage galeriis kursor selle pildilaadi peale, mille eelvaadet näha soovite.

   Näpunäide.: Täiendavate valikute nägemiseks klõpsake noolt Veel Nupu pilt .

  • Klõpsake nuppu Pildiääris ning liigutage kursor mõne loendis sisalduva pildiäärise peale.

  • Klõpsake nuppu Pildiefektid, osutage mõnele efektikategooriale ning liigutage kursor mõne loendis sisalduva efekti peale.

 3. Kui olete vormingute eelvaadete vaatamise lõpetanud, tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormingu rakendamiseks klõpsake loendis soovitud laadi.

  • Vahetust eelvaatest väljumiseks muutusi rakendamata vajutage paoklahvi (ESC).

   Märkus.: Pildi laadide eelvaadete vaatamine ja laadide rakendamine ei muuda algset pildifaili. Võite rahus pildilaade nii palju vaadata, rakendada, muuta ja eemaldada, kui soovite.

Outlook

 1. Looge uus Outlooki üksus (näiteks uus meilisõnum).

 2. Lisage sõnumi kehasse vormindatav pilt ning valige see.

 3. Tehke menüü Vorming (Pildiriistad) jaotises Pildilaadid üks järgmistest toimingutest.

  • Liigutage galeriis kursor selle pildilaadi peale, mille eelvaadet näha soovite.

   Näpunäide.: Täiendavate valikute nägemiseks klõpsake noolt Veel Nupu pilt .

  • Klõpsake nuppu Pildiääris ning liigutage kursor mõne loendis sisalduva pildiäärise peale.

  • Klõpsake nuppu Pildiefektid, osutage mõnele efektikategooriale ning liigutage kursor mõne loendis sisalduva efekti peale.

 4. Kui olete vormingute eelvaadete vaatamise lõpetanud, tehke üks järgmistest toimingutest.

  • Vormingu rakendamiseks klõpsake loendis soovitud laadi.

  • Vahetust eelvaatest väljumiseks muutusi rakendamata vajutage paoklahvi (ESC).

Vahetu eelvaate funktsioon töötab programmides Office Excel 2007, Office Outlook 2007, Office PowerPoint 2007 ja Office Word 2007 ka paljude muude vorminguvalikute puhul, sealhulgas tabelid, diagrammid, kujundid ja SmartArt-pildid. Lisateavet on järgmistes artiklites:

Lehe algusesse

Vahetu eelvaate sisse- või väljalülitamine

Tehke järgmistes tarkvara Microsoft Office System 2007 programmides järgmist.

Excel, Outlook, PowerPoint või Word

 1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Nupu pilt ning seejärel nuppu programmi nimi suvandid, kus programmi nimi tähistab avatud programmi, nt Wordi suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Populaarsed ning märkige või tühjendage märkruutLuba vahetu eelvaade.

  Märkus.: Vaikimisi on vahetu eelvaate funktsioon kõigis seda toetavates tarkvara Microsoft Office System 2007 programmides sisse lülitatud. Iga programm jätab teie vahetu eelvaate eelistused meelde teistest programmidest iseseisvalt. Näiteks võite vahetu eelvaate programmis Office PowerPoint 2007 välja lülitada, kui programmis Office Word 2007 jätta sisselülitatuks.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×