Vormingu juhtimine kleepimisel

Kui lõikate või kopeerite teksti ja kleebite selle seejärel dokumenti, kas soovite, et see näeks välja nagu enne või soovite, et selle ilme ühtiks uues asukohas ümbritseva tekstiga? Mõnikord eelistate neist võimalustest ühte, aga teinekord teist.

Kui lisate näiteks veebisaidilt dokumenti tsitaadi, soovite ehk, et see kuvataks täpselt nii nagu veebisaidil. Kui aga kopeerite teksti oma ühest dokumendist teise, eelistate võib-olla, et kopeeritud tekst kuvataks nii nagu sihtdokumendi tekst.

Wordis saate teksti kleepimisel iga kord nende suvandite vahel valida. Kui soovite enamjaolt ühte neist suvanditest, saate selle määrata teksti kleepimise vaikesätteks. Selles artiklis selgitatakse, kuidas see käib.

Nupp Kleepesuvandid on vaikimisi sisse lülitatud. Kui nuppu ei kuvata, võib see olla välja lülitatud. Selle sisselülitamiseks tehke järgmist.

 1. Kui kasutate Word 2010, 2013 või 2016, valige Fail > Suvandid > Täpsem.

  Kui kasutate Word 2007, klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja valige siis Wordi suvandid > Täpsem.

 2. Klõpsake kategooriat Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine ning seejärel märkige ruut Kuva sisu kleepimisel kleepesuvandite nupp.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Teisaldatavale või kopeeritavale tekstile võib olla rakendatud font vm vorming (nt paks kiri või kursiiv), mis erineb dokumendist, kuhu teksti kleebite. Saate näiteks teisaldada või kopeerida paksus kirjas teksti, mille font on 10-punktine Times New Roman, ja kleepida selle tavalise 11-punktise Calibri kõrvale. Kui soovite, et kleebitud tekst oleks fondiga Times New Roman (mitte Calibri), saate selle ilme säilitada.

 1. Valige tekst, mida soovite teisaldada või kopeerida, ja seejärel vajutage teksti teisaldamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + X või kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 2. Klõpsake kohta, kuhu soovite teksti kleepida, ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

 3. Klõpsake nuppu Kleepesuvandid Nupu pilt , mis kuvatakse pärast teksti kleepimist.

  Kui nuppu Kleepesuvandid ei kuvata, vajutage kleepimise tagasivõtmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Z, ja seejärel lülitage nupu kuvamise suvand sisse. Toimingud leiate teemast Nupu Kleepesuvandid sisselülitamine.

 4. Klõpsake käsku Säilita allika vorming.

  Märkus.: Kui kleebite üksused täpp- või numberloendist dokumenti, kus on samuti täpp- või numberloend, ei pruugita nupu Kleepesuvandid klõpsamisel käsku Säilita allika vorming kuvada. Lisateavet loendite kleepimise kohta leiate selle artikli teemast Täpp-või numberloendi üksuste kleepimine.

Kui kleebite lõiguosa teise Wordi dokumenti ja laadid (nt Normaallaad, Pealkiri 1 jne) on dokumentides erinevalt määratletud, võidakse nupu Kleepesuvandid klõpsamisel kuvada suvand Säilita allika vorming valituna, kuid kleebitud teksti ei kuvata nagu lähtedokumendis. Selle põhjuseks on lähtedokumendi tekstivorming, mille määrab selle lõigulaad. Kui soovite lähtevormingut säilitada, tehke järgmist.

 1. Veenduge algteksti lõikamisel või kopeerimisel, et lõigumärk (¶) oleks kaasas.

  Lõigumärkide kuvamiseks klõpsake menüü Avaleht jaotise Lõik nuppu Kuva/peida ¶.

  Wordi lindi pilt

 2. Kleepige tekst.

 3. Klõpsake nuppu Kleepesuvandid Nupu pilt , mis kuvatakse pärast teksti kleepimist.

  Kui nuppu Kleepesuvandid ei kuvata, vajutage kleepimise tagasivõtmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Z, ja seejärel lülitage nupu kuvamise suvand sisse. Toimingud leiate teemast Nupu Kleepesuvandid sisselülitamine.

 4. Kustutage lõigule eelnev soovimatu tekst.

Teisaldatavale või kopeeritavale tekstile võib olla rakendatud font vm vorming (nt paks kiri või kursiiv), mis erineb dokumendist, kuhu teksti kleebite. Saate näiteks teisaldada või kopeerida paksus kirjas teksti, mille font on 10-punktine Times New Roman, ja kleepida selle tavalise 11-punktise Calibri kõrvale. Kui soovite, et kleebitud teksti font oleks Calibri nagu ümbritseval tekstil, tehke järgmist.

 1. Valige tekst, mida soovite teisaldada või kopeerida, ja seejärel vajutage teksti teisaldamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + X või kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 2. Klõpsake kohta, kuhu soovite teksti kleepida, ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

 3. Klõpsake nuppu Kleepesuvandid Nupu pilt , mis kuvatakse pärast teksti kleepimist.

  Kui nuppu Kleepesuvandid ei kuvata, vajutage kleepimise tagasivõtmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Z, ja seejärel lülitage nupu kuvamise suvand sisse. Toimingud leiate teemast Nupu Kleepesuvandid sisselülitamine.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui kleebitaval tekstil on osad, mille vormingut soovite säilitada (nt paksus kirjas või kursiivis sõnad), valige Sobita sihtkoha vorminguga.

  • Kui soovite kleebitavalt tekstilt kogu lähtevormingu eemaldada, valige Säilita ainult tekst.

Pange tähele, et kui valikus sisu, mis pole tekst, siis suvandiga Säilita ainult tekst sisu hüljatakse või muudetakse tekstiks. Kui kasutate näiteks pilte ja tabelit sisaldava sisu puhul suvandit Säilita ainult tekst, jäetakse pildid kleebitud sisust välja ja tabel teisendatakse lõikudeks.

Kui valik sisaldab täpp- või numberloendit

Suvandiga Säilita ainult tekst võidakse hüljata täpp- või numberloend olenevalt Wordi kleepimise vaikesättest. Täpi- või numbrimärkide säilitamiseks saate teisendada täpp- või numberloendi vormingu lõikudeks, mis algavad täpi- või numbrimärkidega.

 1. Kui kasutate Word 2010, 2013 või 2016, valige Fail > Suvandid > Täpsem.

  Kui kasutate Word 2007, klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Wordi suvandid.

 2. Liikuge kerides alla jaotiseni Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine.

 3. Märkige ruut Säilita täpp- ja numberloendid teksti kleepimisel käsuga Säilita ainult tekst.

Kui kleebite üksused täpp- või numberloendist dokumenti, kus on samuti täpp- või numberloend, saate kleepida üksused olemasoleva loendi osana ja jätkata nummerdust või saate kleepida üksused uue loendina.

Lisateavet leiate järgnevatest teemadest.

 1. Valige loendiüksused, mida soovite teisaldada või kopeerida, ja seejärel vajutage üksuste teisaldamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + X või kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 2. Klõpsake kohta, kuhu soovite üksused kleepida, ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

 3. Klõpsake nuppu KleepesuvandidNupu pilt, mis kuvatakse pärast teksti kleepimist.

  Kui nuppu Kleepesuvandid ei kuvata, vajutage kleepimise tagasivõtmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Z, ja seejärel lülitage nupu kuvamise suvand sisse. Toimingud leiate teemast Nupu Kleepesuvandid sisselülitamine.

 4. Valige Ühenda olemasoleva loendiga.

 1. Valige loendiüksused, mida soovite teisaldada või kopeerida, ja seejärel vajutage üksuste teisaldamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + X või kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 2. Klõpsake kohta, kuhu soovite üksused kleepida, ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

 3. Klõpsake nuppu KleepesuvandidNupu pilt, mis kuvatakse pärast teksti kleepimist.

  Kui nuppu Kleepesuvandid ei kuvata, vajutage kleepimise tagasivõtmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Z, ja seejärel lülitage nupu kuvamise suvand sisse. Toimingud leiate teemast Nupu Kleepesuvandid sisselülitamine.

 4. Valige Kleebi uue loendina või Kleebi loend ühendamata.

Soovin kleepida nummerdatud üksused numberloendisse nii, et kleebitavad üksused on ümbritsevast loendist eraldi nummerdusega.

Kui soovite näiteks, et kleebitavate üksuste numbrid oleksid 1–3 olemasoleva loendi numbri 2 alamüksustena, tehke järgmist.

 1. Klõpsake üksusele 2 järgneva üksuse või lõigu ees ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

 2. Valige KleepesuvandidNupu pilt ja seejärel Kleebi loend ühendamata.

  Märkus.: Kui kleebite sama dokumendi ühest loendist teise ja kasutate käsku Kleebi loend ühendamata, tuleb võib-olla ühe loendi nummerdust otsast alustada. Nummerduse otsast alustamiseks paremklõpsake üksust, mida soovite esimeseks, ja seejärel valige kiirmenüüs Taaskäivitamiskoht 1.

 3. Valige nummerdatud üksused, mille kleepisite, ja seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik käsku Suurenda taanet.

  Wordi lindi pilt

 1. Valige loendiüksused, mida soovite teisaldada või kopeerida, ja seejärel vajutage üksuste teisaldamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + X või kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 2. Klõpsake kohta, kuhu soovite üksused kleepida, ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

 3. Klõpsake nuppu KleepesuvandidNupu pilt, mis kuvatakse pärast teksti kleepimist.

  Kui nuppu Kleepesuvandid ei kuvata, vajutage kleepimise tagasivõtmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Z, ja seejärel lülitage nupu kuvamise suvand sisse. Toimingud leiate teemast Nupu Kleepesuvandid sisselülitamine.

 4. Kui soovite täpploendi üksusi loendis nummerdatud üksusteks teisendada, valige Ühenda olemasoleva loendiga. Kui soovite, et täpploendi üksused oleksid numberloendis olevas täpploendis, valige Kleebi loend ühendamata.

Soovin kleepida täpploendi üksused nii, et neist luuakse täpploend, mis on numberloendi üksuse osa.

Kui soovite näiteks, et kleebitavad üksused moodustaksid olemasoleva loendi numbri 2 alamüksustena täpploendi, tehke järgmist.

 1. Valige loendiüksused, mille soovite numberloendi alamüksusteks kleepida, ja seejärel vajutage üksuste teisaldamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + X või kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 2. Klõpsake üksusele 2 järgneva üksuse või lõigu ees ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

 3. Valige KleepesuvandidNupu pilt ja seejärel Kleebi loend ühendamata.

 4. Kui soovite kleebitud täpploendi üksustele taanet lisada, valige üksused ja seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik käsku Suurenda taanet.

  Wordi lindi pilt

 1. Valige loendiüksused, mida soovite teisaldada või kopeerida, ja seejärel vajutage üksuste teisaldamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + X või kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + C.

 2. Klõpsake kohta, kuhu soovite üksused kleepida, ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

 3. Klõpsake nuppu KleepesuvandidNupu pilt, mis kuvatakse pärast teksti kleepimist.

  Kui nuppu Kleepesuvandid ei kuvata, vajutage kleepimise tagasivõtmiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Z, ja seejärel lülitage nupu kuvamise suvand sisse. Toimingud leiate teemast Nupu Kleepesuvandid sisselülitamine.

 4. Kui soovite numberloendi üksusi loendis täpploendi üksusteks teisendada, valige Ühenda olemasoleva loendiga. Kui soovite, et nummerdatud üksused oleksid täpploendis olevas numberloendis, valige Kleebi loend ühendamata.

Soovin kleepida täpploendis oleva numberloendi üksused nii, et neist luuakse numberloend, mis on täpploendi üksuse osa.

Kui soovite näiteks, et kleebitavate üksuste numbrid oleksid 1–3 olemasoleva täpploendi alamüksustena, tehke järgmist.

 1. Viige kursor üksuse või lõigu ette, mis järgneb üksusele, millesse soovite uue numberloendi luua, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V.

 2. Valige KleepesuvandidNupu pilt ja seejärel Kleebi loend ühendamata.

 3. Paremklõpsake üksust, mida soovite uues loendis esimeseks, ja seejärel valige kiirmenüüs Taaskäivitamiskoht 1.

 4. Valige nummerdatud üksused, mille kleepisite, ja seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik käsku Suurenda taanet.

  Wordi lindi pilt

Kui kasutate üldiselt ühte kleepesuvandit, saate konfigureerida Wordi nii, et seda suvandit kasutatakse automaatselt. Nii pole vaja kasutatavat suvandit iga kord teksti kleepimisel määrata. Iga kord saate teksti kleepimisel vaikekäitumise alistamiseks valida menüüst Kleepesuvandid muu suvandi.

 1. Kui kasutate Word 2010, 2013 või 2016, valige Fail > Suvandid > Täpsem.

  Kui kasutate Word 2007, klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja valige siis Wordi suvandid > Täpsem.

 2. Liikuge kerides alla jaotiseni Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine.

 3. Märkige ruute soovitud sätete valimiseks.

  • Samas dokumendis kleepimine

  • Ühest dokumendist teise kleepimine

  • Ühest dokumendist teistsuguse laadimääratlusega dokumenti kleepimine

  • Teistest programmidest kleepimine

  Nende suvandite kohta leiate lisateavet teemast Kleepimine samas dokumendis või ühest dokumendist teise või teistest programmidest.

 4. Nutika lõikamise ja kleepimise suvandi sätete kasutamiseks märkige ruut Kasuta nutikat lõikamist ja kleepimist, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel valige soovitud sätted. Lisateavet leiate teemast Nutika lõikamise ja kleepimise suvandite häälestamine.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Kleepimine samas dokumendis või ühest dokumendist teise või teistest programmidest

Kuna vormingut saab talletada lõikude laadimääratlustes, saate täpsemalt kohandada viisi, kuidas Wordi eri allikatest sisu kleebib.

Samas dokumendis kleepimine

Kui kleebite sisu samasse dokumenti, kust sisu kopeerisite, saate määrata järgmise vaikekäitumise.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)      Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud teksti märgilaadid ja otsevorming. Otsevorming hõlmab fondi suuruse, kursiivi või muu lõigulaadis mittesisalduva vormingu.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt teksti osale rakendatud paks kiri või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevorming või märgilaadi atribuudid.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga eemaldatakse kogu vormindus ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Ühest dokumendist teise kleepimine

Kui kleebite sisu, mis kopeeriti teisest Wordi dokumendist, saate määrata järgmise vaikekäitumise.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming. Iga laadimääratlus, mis on kopeeritud tekstiga seostatud, kopeeritakse sihtdokumenti.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt teksti osale rakendatud vormingud paks või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevorming või märgilaadi atribuudid.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga eemaldatakse kogu vormindus ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Ühest dokumendist teistsuguse laadimääratlusega dokumenti kleepimine

Kui kleebite sisu, mis kopeeriti teisest Wordi dokumendist, ja kopeeritud tekstile määratud laad on määratletud dokumendis, kuhu tekst kleebitakse, erinevalt, saate määrata järgmise vaikekäitumise.

 • Säilita allika vorming     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud teksti välimus, kleebitavale tekstile määratakse normaallaad ja rakendatakse otsevormin. Otsevorming hõlmab fondi suurust, kursiivi ja muid kopeeritud teksti laadimääratlust jäljendavaid vorminguid.

 • Kasuta sihtkoha laade (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstiga seotud laadi nimi, kuid kasutatakse kleepimiskoha dokumendi laadimääratlust. Näiteks kopeerite ühest dokumendist teise teksti, mille laad on „Pealkiri 1“. Ühes dokumendis on laadi „Pealkiri 1“ määratluseks 14-punktine paks Arial ja dokumendis, kuhu teksti kleebite, on see 16-punktine paks Cambria. Suvandi Kasuta sihtkoha laade korral on kleebitud teksti laadiks „Pealkiri 1“ 16-punktine paks Cambria.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse laadimääratlus ja suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt teksti osale rakendatud vormingud paks või kursiiv).

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga eemaldatakse kogu vormindus ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Teistest programmidest kleepimine

Kui kleebite sisu, mis kopeeriti teisest programmist, saate määrata järgmise vaikekäitumise.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt tekstiosale rakendatud paks kiri või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevormingu omadused.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga eemaldatakse kogu vormindus ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Tagasi teemasse „Teksti kleepimiseks Wordi vaikesätete määramine“

Nutikat lõikamise ja kleepimise suvandi abil saate teksti kleepimisel vormingut automaatselt kohandada.

Saate dialoogiboksis Sätted määrata ühendamisel, lõikamisel ja kleepimisel ilmneva vaikekäitumise. Vaikekäitumise alistamiseks klõpsake nuppu Kleepesuvandid, mis kuvatakse sisu kleepimisel lõikelaualt dokumenti. See nupp on saadaval ainult siis, kui suvand Kasuta nutikat lõikamist ja kleepimist on sisse lülitatud.

 • Kasuta vaikesätteid     Saate klõpsata loendi üksust dialoogiboksis suvandite konfiguratsiooni eelvalimiseks. Saate oma suvandite konfiguratsiooni valimiseks selles loendis klõpsata nuppu Kohandatud.

 • Reguleeri lause- ja sõnavahesid automaatselt     Selle suvandiga eemaldatakse teksti kustutamisel üleliigsed tühikud või lisatakse teksti lõikelaualt kleepimisel vajalikud tühikud.

 • Reguleeri lõiguvahesid kleepimisel     Selle suvandiga ennetatakse tühjade lõikude loomist ja ebaühtlaseid lõiguvahesid.

 • Reguleeri kleepimisel tabelivormindust ja -joondust     Selle suvandiga juhitakse tabelite vormingut ja joondust. Kui see on sisse lülitatud, siis kleebitakse üksikud lahtrid tekstina, tabeliosad kleebitakse olemasolevasse tabelisse ridadena (pesastatud tabeli asemel) ja olemasolevale tabelile lisatud tabelid kohandatakse olemasoleva tabeliga.

 • Nutikad laadid     Selle suvandi valimisel pole mingit mõju. Sisu kleepimisel laadide käitumise viimistlemiseks kasutage suvandite Täpsemalt jaotise Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine sätteid Kleepimine.

 • Ühenda vorming Microsoft Office PowerPointist kleepimisel     Valige see suvand tulemuste kontrollimiseks sisu kleepimisel PowerPointi esitlusest. Kui see suvand on sisse lülitatud, rakendatakse kleebitud tekstile ümbritseva teksti või tabeli vorming, kleebitud loendile viimati kasutatud täpi-, numbri- või loendilaad ja PowerPointi allika üksuste (nt tabelite, hüperlinkide, piltide, OLE-objektide ja kujundite) ilme säilitatakse.

 • Kohanda vorming Microsoft Office Excelist kleepimisel     Selle suvand mõjutab tulemusi andmete kleepimisel Excelist. Kui see on sisse lülitatud, paigutatakse kleebitud andmed tabelisse ja diagrammid kleebitakse piltide, mitte Wordi objektidena.

 • Ühenda kleebitud loendid ümbritsevate loenditega     Selle suvandiga sobitatakse loendisse kirjete kleepimisel loendi kirjed ümbritseva loendiga.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×