Vormimallide ja režiimide ülevaade

Microsoft InfoPath 2010 Designeri abil saate kujundada veebibrauseris ja InfoPath Filleris täidetavaid vorme. InfoPathi vormi kujundamiseks käivitage InfoPath 2010 Designer ja valige malligaleriist (menüü Fail jaotis Uus) soovitud mall. Mallid on jaotatud järgmistesse kategooriatesse: Populaarsed vormimallid, Täpsemad vormimallid, InfoPath 2007 vormimallid ja Malliosad. Igas kategoorias on saadaval suur valik vormimalle, mille hulgast saate valida enda jaoks sobiva.

Selle artikli teemad

InfoPathi vormimallide ülevaade

Populaarsed vormimallid

SharePointi loend

SharePointi vormiteek

E-post

Tühi vorm

Tühi vorm (InfoPath Filler)

Täiustatud vormimallid

Andmebaas

Veebiteenus

XML või skeem

Andmeühendusfail

Olemasoleva vormi teisendamine

Dokumenditeabepaan

InfoPath 2007 vormimallid

Malliosad

Vormimalli tüübi või ühilduvuse muutmine

InfoPathi vormimallide ülevaade

Kategooria Populaarsed vormimallid vormide abil saate juurutada vorme, mis kasutavad esmase andmeallikana SharePointi loendeid. Tänu sellele on vormidel SharePointi või meilivormide tuttav ilme ja soovi korral saate vorme paindlikult algusest peale ise kujundada. Kui soovite kujundada oma vormi täiustatud andmeühendustega (nt andmebaasi- või veebiteenuseühendusega), peaksite valima soovitud malli kategooriast Täpsemad vormimallid. Kui enamik kasutajaid kasutab SharePoint 2007 või InfoPath 2007, peaksite valima malli kategooriast InfoPath 2007 vormimallid või muutma hiljem vormi ühilduvust. Kategooria Malliosad on saadaval kujundajate jaoks, kes soovivad luua korduskasutatavaid vormiosi, mida saab manustada muudele vormidele.

Lehe algusesse

Populaarsed vormimallid

Kategoorias Populaarsed vormimallid on saadaval kõige sagedamini kujundatavad InfoPathi vormid.

Malli tüüp

Täitmiskeskkond

SharePointi loend

Veebibrauser ja Microsoft SharePoint Workspace

SharePointi vormiteek

Veebibrauser ja InfoPath Filler

E-post

Microsoft Outlook

Tühi vorm

Veebibrauser ja InfoPath Filler

Tühi vorm (InfoPath Filler)

InfoPath Filler

SharePointi loend

SharePointi loendi vormimalli kasutatakse SharePointi loendis olevate üksuste loomiseks, kuvamiseks või redigeerimiseks kasutatavate vormide kohandamiseks. Alustamiseks määrake uus või olemasolev SharePointi loend ja InfoPath loob automaatselt loendivormi. Pärast vormi kohandamist saate selle InfoPath 2010 Designeri kiire avaldamise funktsiooni abil ühe hiirekõpsuga SharePointis uuesti avaldada.

SharePointi vormiteek

SharePointi vormiteegi mallide abil saate kujundada SharePointi vormiteegi andmete kogumiseks kasutatavaid vorme. Alustamisel on abiks InfoPathis saadaolev põhipaigutus, mida saate juhtelementide lisamise, lindimenüüst Lehekujundus saadaolevate SharePointi kujunduste hulgast sobiva kujunduse valimise ja edastamissuvandite kohandamisega kiiresti ja hõlpsalt kohandada.

E-post

Vormi E-post levitatakse, täidetakse ja edastatakse e-posti teel. Võite kasutada automaatselt loodud paigutust või vormindada selle ümber lindi leheküljendimallide, kujunduste ja tabelite abil. Kui olete paigutuse kohandamise ja juhtelementide lisamise lõpetanud, määrake, kellele meilisõnum saadetakse. Selleks klõpsake menüüd Andmed ja seejärel jaotises Vormi edastamine nuppu Meiliaadressil. Seejärel klõpsake soovitud adressaatide valimiseks menüüd Fail ja siis jaotises Avaldamine nuppu E-post.

InfoPathi vorme saab edastada ainult Microsoft Outlook 2007 ja 2010 e-posti rakenduste kaudu. Vaikeühilduvus on rakendusega Outlook 2010; kui peate saatma meilisõnumi rakendusse Outlook 2007, saate muuta vormimalli tüübiks E-post (InfoPath 2007). Meilivormide täitmiseks peab kasutajatel olema arvutisse installitud sama Outlooki ja InfoPathi versioon.

Tühi vorm

Malli Tühi vorm valimisel saate alustada tühja leheküljendiga. Kujundajana saate lisada juhtelemente ja andmeühendusi ning määrata oma vajadustele kõige paremini vastava paigutuse ja jaotised.

Tühja vormi saab vaikimisi täita veebibrauseris ja InfoPath Filleris.

Tühi vorm (InfoPath Filler)

InfoPath Filleri abil täidetava vormi loomisel kasutage suvandit Tühi vorm (InfoPath Filler). Nii nagu ka malli Tühi vorm kasutamisel, saate lisada oma vajadustele kõige paremini vastavaid juhtelemente, paigutusi ja andmeühendusi.

Tühja vormi (InfoPath Filler) saab täita ainult InfoPath Filleris.

Lehe algusesse

Täiustatud vormimallid

Malli tüüp

Täitmiskeskkond

Andmebaas

  • Microsoft SQL Server: veebibrauser või InfoPath Filler

  • Microsoft Access: InfoPath Filler

Veebiteenus

Veebibrauser ja InfoPath Filler

XML või skeem

Veebibrauser ja InfoPath Filler

Andmeühendusfail

Veebibrauser ja InfoPath Filler

Olemasoleva vormi teisendamine

Veebibrauser ja InfoPath Filler

Dokumenditeabepaan

Microsoft Word, PowerPoint ja Excel

Andmebaas

Vormi Andmebaas korral kasutatakse esmase andmeallikana Microsoft SQL Serveri või Accessi andmebaasi. Pärast vastava andmebaasiga ühenduse loomist kasutatakse vormi väljade määratlemiseks andmebaasi tabeleid. Selle malli abil saab määratleda, kas vormi saab täita dünaamiliselt veebibrauseris või InfoPath Filleris. Näiteks, kui valite Microsoft SQL-i andmebaasi, siis kasutatakse vormi veebibrauseri vaikevormina, kui aga valite Accessi, siis InfoPath Filleri vaikevormina.

Märkus.:  Andmeedastusühendusi Microsoft SQL Serveriga toetavad ainult InfoPath Filleri vormid. Kui soovite luua andmeedastusühenduse Microsoft SQL Serveriga, muutke pärast andmebaasi määramist ühilduvussätteks InfoPath Filler. Seejärel klõpsake menüü Andmed jaotises Välisandmete toomine nuppu Andmeühendused. Edastustoimingu toetamiseks muutke olemasolevat andmeühendust Microsoft SQL Serveriga, valides soovitud andmeühenduse ja klõpsates dialoogiboksis Andmeühendused nuppu Muuda.

Veebiteenus

Vormi Veebiteenus saate ühendada SOAP-veebiteenusega, mille olete määranud andmeallikana importimiseks. Kuigi esmase andmeallikana saab kasutada ainult SOAP-veebiteenuseid, toetab InfoPath nii SOAP- kui ka REST-veebiteenuseid. Pärast veebiteenuse valimist ja määramist, kas soovite kasutada teenust andmete vastuvõtmiseks või edastamiseks, asustab InfoPath Designer vormiskeemi asjakohaste päringu- ja andmeväljadega.

XML või skeem

Mall XML või skeem koostab vormi andmeallika olemasoleva XML-dokumendi abil. Kui valite selle malli, palub InfoPath valida olemasoleva XML-dokumendi. Vormi kujundamisel peate lihtsalt siduma juhtelemendid vormi aluseks olevast XML-dokumendist imporditud puuelementidega. Korduvate jadade ja muude keerukate skeemide toe säilitamiseks saate selle vormi määrata InfoPath Filleri vaikevormiks.

Andmeühendusfail

Malli Andmeühendusfail kasutamisel luuakse ühendus teie määratud SharePointi serveris oleva andmeühendusteegiga. Jätkamiseks valige soovitud andmeühendusfail ning InfoPath kasutab selles failis olevaid ühenduseparameetreid vormi esmase andmeallika konfigureerimiseks. Pärast andmeühendusfaili valimist lisage kujunduse lõpuleviimiseks soovitud juhtelemendid, looge reeglid ja rakendage vorming.

Olemasoleva vormi teisendamine

Selle vormimalli abil saate teisendada olemasolevad Exceli ja Wordi dokumendid InfoPathi vormideks. InfoPath sisaldab vaikimisi kahte muunduriteeki: üks Wordi ja teine Exceli jaoks. Kogenud kasutajad saavad selle kujundussuvandiga kasutamiseks luua ja importida soovi korral täiendavaid muunduriteeke.

Dokumenditeabepaan

Selle vormimalli abil saate kohandada vormi, mida kasutatakse SharePointi dokumenditeegis talletatavate Microsoft Office'i dokumentide atribuutide redigeerimiseks. InfoPath loob SharePointi dokumenditeegi veergude põhjal automaatselt vormi ning seejärel saate lisada juhtelemente, luua reegleid ja rakendada vormingu. Kuigi vorm Dokumenditeave on InfoPathi vorm, ei pea kasutajatel dokumenditeabepaani täitmiseks olema InfoPath arvutisse installitud.

Lehe algusesse

InfoPath 2007 vormimallid

Selles kategoorias saadaolevad vormid sarnanevad kategoorias Populaarsed vormimallid saadaolevatele vormidele. Erinevus on see, et InfoPath 2007 vormimallid ühilduvad rakendusega InfoPath 2007 ja mõned rakenduses InfoPath 2010 saadaolevad täiustatud funktsioonid pole saadaval. Võimalik, et paljud kasutajad pole SharePointi või InfoPathi kliendi uut versiooni 2010 veel kasutusele võtnud. Kui soovite vormi kujundamist alustada tühja vormimalliga ja teate, et vorme kasutatakse Office'i varasemates versioonides, on InfoPath 2007 vormimallid kindel valik õige režiimi tagamiseks.

Märkus.:  Rakenduse InfoPath 2010 abil saate kujundada ka versiooniga InfoPath 2003 ühilduvaid vorme.

Lehe algusesse

Malliosad

Vormimalli Malliosad on tavaliselt koondatud muud InfoPathi juhtelemendid ja funktsioonid. Malliosad toetavad enamikku funktsioone, mis on vormimalli kujundamisel saadaval (v.a kood). Vormimalliosa kujundatakse samamoodi nagu standardset vormimalli. Pärast kujunduse valmimist kuvatakse vormimalliosa juhtelementide galeriis ja te saate selle lisada oma vormimallidesse sama hõlpsalt nagu mis tahes muu InfoPathi juhtelemendi.

Lehe algusesse

Vormimalli tüübi või ühilduvuse muutmine

Pärast menüüst Uus vormimalli valimist seab InfoPath teie vaiketäitmiskeskkonnaks (režiimiks) veebibrauseri või InfoPath Filleri. Enamasti saate neid režiime hõlpsalt vahetada. Selleks klõpsake käsku Salvesta nimega või menüü Fail nuppu Vormisuvandid, seejärel klõpsake käsku Ühilduvus ja valige väljal Vormi tüüp soovitud vormitüüp. Mõne vormimalli korral (nt SharePointi loend või E-post) korral ei saa režiimi muuta. Samuti võib mõni juhtelement, andmeallikas või mall olla saadaval ainult ühes keskkonnas. Näiteks edastamise andmebaasiühendusi ja keerukate korduvusjadadega XML-skeeme toetatakse ainult InfoPath Filleris. InfoPath Filleri vormid sisaldavad selliste juhtelementide ja funktsioonide ülemhulka, mis on saadaval veebibrauseri vormidel. Soovi korral saate Filleri vormile lisada funktsioone, mis veebibrauseri vormil ei tööta. Kui soovite, et vormi saaks täita nii SharePointis kui ka InfoPath Filleris, peaksite kujundama veebibrauseri vormi.

Lisateavet juhtelementide ja nende ühilduvuse kohta leiate teemast Juhtelementide tutvustus.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×