Office
Logi sisse

Vormimalli kujundamine ühenduseta kasutamiseks

Selle artikli teemad

Teave ühenduseta vormide kohta

Andmeühenduse loomine SQL-andmebaasiga ühenduseta kasutamiseks

Andmeühenduse loomine Accessi andmebaasiga ühenduseta kasutamiseks

Andmeühenduse loomine SharePointi dokumenditeegiga ühenduseta kasutamiseks

Andmete saadavuse konfigureerimine

Ühenduseta kasutamise keelamine

Teave ühenduseta vormide kohta

Vajadusel looge Microsoft Office InfoPathi vormimall, mida kasutaja saab täita ajal, kui tema arvutil puudub võrguühendus. Näiteks saate kujundada vormimalli, mida kahjukäsitleja saab kasutada kindlustusnõuet kohapeal uurides. Vormimall sisaldab sekundaarseid andmeühendusi, mille abil saab lisada vormile andmeid välisest andmebaasist. Kahjukäsitleja vajab selliseid andmeid vormi täitmiseks. Kontoris võrguühendusega töötades saab kahjukäsitleja selle vormimalli põhjal vormi luua ja selle siis oma arvutisse salvestada. Kohapeal saab ta selle vormi avada ja täita ilma võrguühenduseta. Kontorisse tagasi jõudes ja uuesti võrguühenduse luues saab ta vormi esitada.

Vaikimisi saab arvutisse salvestatud vormi kasutada ka ilma võrguühenduseta. Kui kasutaja loob vormimalli põhjal vormi, laadib Infopath alla ja talletab selle vormimalli koopia kasutaja arvutis. Iga kord, kui kasutaja avab sellel vormimallil põhineva vormi, kontrollib InfoPath esmalt, kas arvutil on võrguühendus. Võrguühenduse olemasolul kontrollib InfoPath asukohta, kust vormimall alla laaditi, et teha kindlaks, kas vormimalli on värskendatud. Kas värskendatud versioon on olemas, värskendab InfoPath kasutaja arvutis vormimalli. Kui võrguühendus puudub, kasutab InfoPathi vormimalli seda versiooni, mis on salvestatud kasutaja arvutisse.

Selleks et kujundada ühenduseta kasutamiseks vormimalli, tuleb vormimall talletada kasutaja arvutis ning kõik andmed, mida kasutaja vormi täitmiseks vajab, nt loendiboksi üksused, peavad olema kasutajale saadaval isegi siis, kui arvuti ei ole võrku ühendatud. Nendesse juhtelementidesse lisatakse andmed välise andmeallikaga loodud sekundaarse andmeühenduse kaudu. Andmeid saab talletada kasutaja arvutis kas vormimallil või spetsiaalses salvestusruumis, mida nimetatakse vahemäluks.

Kui lisate vormimallile sekundaarse andmeühenduse, mis saadab andmepäringuid välisesse andmeallikasse, saadab InfoPath päringu sellele välisele andmeallikale. Päringu tulemid talletatakse vormimallil. Kui kasutaja loob selle malli põhjal uue vormi, on vormimallil salvestatud andmed kasutajale kättesaadavad.

Kui vorm kasutab sekundaarset andmeühendust, et värskendada loendiboksi või liitboksi juhtelemendi sisu uusimate andmetega välisest andmeallikast, ja kui arvuti on võrku ühendatud, talletab InfoPath selle päringu tulemid spetsiaalses salvestusruumis, mida nimetatakse vahemäluks. InfoPath kasutab vahemälus olevaid andmeid neile juhtelementidele andmete toomiseks.

Selleks et teha sekundaarse andmeühenduse kaudu saadud andmed kasutajatele kättesaadavaks ka siis, kui nende arvutid ei ole võrku ühendatud, võite teha ühe või mõlemad järgmistest toimingutest:

 • Salvestage välise andmeallika andmed vormimallil.

 • Kui vorm avaneb, kasutage sekundaarset andmeühendust.

Pärast seda, kui olete konfigureerinud sekundaarse andmeühenduse töötama ka võrguühenduseta, saate konfigureerida vormimalli nii, et laaditakse alla värsked andmed välisest andmeallikast. Saate konfigureerida vormimalli nii, et laaditaks alla värsked andmed (piirates olemasolevate andmete saadavust vormil teatud arvu päevadega), ja lisada nupu värskeimate andmete saamiseks.

Andmete talletamine vormimallil

Saate sekundaarse andmeühenduse andmed vormimallil talletada, kui märgite sekundaarset andmeühendust luues andmeühendusviisardis ruudu Salvesta andmetest koopia vormimalli.

Klõpsake andmeühendusviisardis seda märkeruutu, et konfigureerida vormimall, millega salvestatakse välisest andmeallikast pärit andmed vormimalli.

Kui valite selle märkeruudu, kasutab InfoPath andmeühendust andmete allalaadimiseks välisest andmeallikast. Seejärel salvestatakse need andmed vormimallil. Kui kasutaja loob vormi või avab teie vormimallil põhineva olemasoleva vormi, laaditakse kasutaja arvutisse vormimalli koopia koos talletatud andmetega. Kui kasutaja arvuti on vormi loomise ajal võrku ühendatud, toob InfoPath välise andmeühenduse andmed alati, kui vorm seda andmeühendust kasutab. Kui kasutajal puudub vormi loomise ajal võrguühendus, kasutab InfoPath kasutaja arvutis vormimallil talletatud andmeid.

Kuna need andmed toodi andmeühenduse loomise ajal, võib välist andmeallikat selleks ajaks, kui kasutaja loob selle vormimalli põhjal malli, olla värskendatud. Kui soovite, et kasutajad saaksid uut vormi luues või teie vormimallil põhinevat olemasolevat vormi avades välisest andmeallikast värskeimaid andmeid, peaksite kujundama vormi nii, et selle esmakordsel avamisel kasutataks sekundaarset andmeühendust.

Sekundaarse andmeühenduse kasutamine vormi avamisel

Kui soovite, et kasutajad saaksid vormimallil salvestatud andmete kasutamise asemel välisest andmeallikast värskeimaid andmeid, märkige sekundaarset andmeühendust luues andmeühendusviisardis ruut Laadi andmed vormi avamisel automaatselt alla. Selle andmeühendusviisardi viimasel lehel asuva märkeruudu valimisel konfigureeritakse see vormimall kasutama seda andmeühendust alati, kui kasutaja loob uue vormi või avab olemasoleva vormi.

Kui kasutaja loob uue vormi ajal, kui tema arvuti on võrku ühendatud, kasutab InfoPath seda sekundaarset andmeühendust värskeimate andmete toomiseks välisest andmeallikast. Neid andmeid talletatakse vahemälus. Kui kasutaja avab arvutisse salvestatud olemasoleva vormi, kontrollib InfoPath, kas arvuti on võrku ühendatud. Kui arvuti on võrku ühendatud, toob InfoPath välisest andmeallikast selle andmeühenduse kaudu värskeimad andmed. Kui kasutaja töötab võrguühenduseta, kasutab InfoPath vahemälus või vormimallil talletatud andmeid.

Turbeteade.: Teisesest andmeallikast toodud andmeid talletatakse arvutis lihttekstina. Kui kasutate sekundaarset andmeühendust tundliku loomuga andmete toomiseks välisest andmeallikast, võiksite selle funktsiooni välja lülitada, et andmed oleksid kaitstud ka juhul, kui arvuti läheb kaotsi või varastatakse. Kui keelate selle funktsiooni, on andmed saadaval ainult siis, kui kasutaja on võrku ühendatud.

Värskeimate andmete toomine

Kui välist andmeallikat värskendatakse regulaarselt, saate vormimalli konfigureerida nii, et kasutajad saavad sekundaarse andmeühenduse kaudu alla laadida värskeimaid andmeid. Selleks saate piirata vahemälus talletatud andmete saadavust teatud arvu päevadega ja lisada siis nupu värskeimate andmete saamiseks mis tahes välisest andmeallikast, kasutades kõiki vormi sekundaarseid andmeühendusi. Nii saate tagada, et kasutajad töötavad uusimate andmetega.

Teise võimalusena saate sekundaarse andmeühenduse kaudu toodud andmete saadavust piirata, kui määrate kasutaja arvutis andmete talletamise lõppkuupäeva. Dialoogiboksis Vormisuvandid saate kategooria Ühenduseta abil konfigureerida vormi salvestatavate andmete eluea.

Kui kasutate seda võimalust, teeb InfoPath kõigi teiseste andmeühenduste kaudu toodud andmed vormil kättesaadavaks üksnes teatud arvu päevade jooksul. Pärast määratud arvu päevade möödumist andmeid vormil ei kuvata. Seejärel saate lisada vormile nupu, mida klõpsates saavad kasutajad andmeid tuua kas mõne konkreetse sekundaarse andmeallika või kõigi vormi sekundaarsete andmeallikate kaudu.

Turbeteade.: Ehkki andmed ei ole vormil kättesaadavad, jäävad need pärast määratud arvu päevade möödumist kasutaja arvutisse. Andmed kirjutatakse üle ainult juhul, kui opsüsteem kasutab seda ruumi millegi muu salvestamiseks.

Lehe algusse

Andmeühenduse loomine SQL-andmebaasiga ühenduseta kasutamiseks

Enne kui lisate vormimallile sekundaarse andmeühenduse Microsoft SQL Serveri andmebaasiga, peate küsima oma andmebaasiadministraatorilt järgmist teavet.

 • Selle serveri nimi, kuhu salvestatakse vormimalli jaoks kasutatav andmebaas.

 • Selle vormimalli jaoks kasutatava andmebaasi nimi.

 • Andmebaasi nõutav autentimine. Andmebaas võib kasutajate juurdepääsu määratlemiseks kasutada nii Microsoft Windowsi autentimist kui ka SQL Serveri autentimist.

 • Selle tabeli nimi, mis sisaldab vormile saatmiseks soovitud andmeid. See on primaartabel. Kui kavatsete andmebaasis kasutada rohkem kui ühte tabelit, vajate ka nende teiste tabelite ehk tütartabelite nimesid. Samuti peate teadma nende tütartabelite väljade nimesid, millel on seosed primaartabeli väljadega.

 • Kas päringu tulemeid saab võrguühenduseta kasutamiseks vormil turvaliselt talletada.

Kui teil on see teave olemas, saate järgmiste toimingute abil luua andmeühenduse SQL-andmebaasiga võrguühenduseta kasutamiseks.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad suvandit Andmeühendused.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmeühendused käsku Lisa.

 3. Klõpsake andmeühendusviisardis nuppu Loo uus ühendus selle kohaga, nuppu Võta andmed vastu ja siis nuppu Edasi.

 4. Klõpsake viisardi järgmisel lehel raadionuppu Andmebaas (ainult Microsoft SQL Server või Microsoft Office Access) ja seejärel nuppu Edasi.

 5. Klõpsake viisardi järgmisel lehel raadionuppu Vali andmebaas.

 6. Klõpsake dialoogiboksis Andmeallika valimine nuppu Uus allikas.

 7. Klõpsake loendiboksis Mis liiki andmeallikaga soovite ühendust luua? väärtust Microsoft SQL Server ja siis nuppu Edasi.

 8. Tippige andmebaasi sisaldava serveri nimi väljale Serveri nimi.

 9. Tehke jaotises Sisselogimistunnused ühte järgmistest.

  • Kui andmebaas otsustab, kellel on serverile juurdepääs, Microsoft Windowsi võrgus kasutatud identimisteabe põhjal, klõpsake raadionuppu Kasuta Windowsi autentimist.

  • Kui andmebaasis määrab, kellel on serverile juurdepääs, andmebaasi administraatorilt saadud määratud kasutajanime ja parooli põhjal, klõpsake raadionuppu Kasuta järgmist kasutajanime ja parooli ja seejärel sisestage kasutajanim ja parool väljadele Kasutajanimi ja Parool.

 10. Klõpsake nuppu Edasi.

 11. Klõpsake viisardi järgmise lehe loendis Valige andmebaas, mis sisaldab soovitud teavet soovitud andmebaasi, märkige ruut Ühenda kindla tabeliga, klõpsake primaartabeli nime ja seejärel nuppu Edasi.

 12. Tippige viisardi järgmise lehe väljale Faili nimi selle faili nimi, milles talletatakse andmeühendusteavet.

 13. Nende sätete salvestamiseks klõpsake nuppu Valmis.

 14. Lisage mis tahes muud tabelid, mida soovite kasutada päringu andmeühenduses.

  Kuidas?

  1. Klõpsake nuppu Lisa tabel.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli või päringu lisamine tütartabeli nime ja seejärel Edasi. InfoPath proovib seosed määrata, võrreldes mõlema tabeli väljanimesid. Kui te ei soovi pakutud seost kasutada, valige seos ja klõpsake siis nuppu Eemalda seos. Seose lisamiseks klõpsake Lisa seos. Klõpsake dialoogiboksis Seose lisamine vastavas veerus iga seotud välja nime ja seejärel klõpsake OK.

  3. Klõpsake nuppu Valmis.

  4. Täiendavate tütartabelite lisamiseks korrake neid juhiseid.

 15. Klõpsake nuppu Edasi.

 16. Kui soovite, et selle sekundaarse andmeühenduse andmed oleksid saadaval ka siis, kui kasutaja arvutil puudub võrguühendus, märkige ruut Salvesta andmetest koopia vormimalli. Kui märgite selle ruudu, teeb InfoPath päringu välisele andmeallikale ja talletab tulemid vormimallil.

  Turbeteade.: Selle ruudu märkimisel talletatakse päringutulemid vormimallis. Kuna andmed talletatakse vormimallil, on andmed saadaval kasutajate täidetavatel vormidel isegi siis, kui nende arvutitel pole võrguühendust. Kui kasutate seda andmeühendust tundliku loomuga andmete toomiseks, võiksite selle funktsiooni välja lülitada, et andmed oleksid kaitstud ka juhul, kui arvuti läheb kaotsi või varastatakse.

 17. Klõpsake nuppu Edasi.

 18. Viisardi järgmisel lehel tippige sekundaarset andmeühendust kirjeldav nimi. Veenduge, et teave jaotises Kokkuvõte on õige. Et kasutajad saaksid uue vormi loomisel või vormimallil põhineva olemasoleva vormi avamisel seda sekundaarset andmeühendust kasutada, märkige ruut Laadi andmed vormi avamisel automaatselt alla.

Lehe algusse

Andmeühenduse loomine Accessi andmebaasiga ühenduseta kasutamiseks

Enne kui lisate vormimallile sekundaarse andmeühenduse Accessi andmebaasiga, peate küsima oma andmebaasiadministraatorilt järgmist teavet.

 • Andmebaasi nimi ja asukoht

  Märkus.: Samuti peate teadma, kas andmebaas asub kasutajatele juurdepääsetavas võrgukohas. Kui teised võrgus olevad kasutajad loovad sellel vormimallil põhinevaid vorme, peab andmebaas asuma kasutajatele juurdepääsetavas võrgukohas.

 • Kui vormimall teeb päringuid ainult andmebaasi, on teil vaja selle tabeli nime, kus esitatakse andmebaasi saadetud päringu tulemid. Päringu andmeühenduse konfigureerimisel on see tabel primaartabel.

 • Muude tabelite nimed, millest primaartabel võib vajada andmeid. Harilikult on tabeliseosed andmebaasis juba loodud. Kui peate looma seosed primaartabeli ja mõne muu tabeli vahel, on teil vaja seotud väljanimesid mõlemas tabelis.

Kui teil on see teave olemas, saate järgmiste toimingute abil luua andmeühenduse Accessi andmebaasiga võrguühenduseta kasutamiseks.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad suvandit Andmeühendused.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmeühendused käsku Lisa.

 3. Klõpsake andmeühendusviisardis nuppu Loo uus ühendus selle kohaga, nuppu Võta andmed vastu ja siis nuppu Edasi.

 4. Klõpsake viisardi järgmisel lehel raadionuppu Andmebaas (ainult Microsoft SQL Server või Microsoft Office Access) ja seejärel nuppu Edasi.

 5. Klõpsake viisardi järgmisel lehel raadionuppu Vali andmebaas.

 6. Otsige dialoogiboksis Andmeallika valimine üles andmebaasi asukoht.

  Märkus.: Kui teie andmebaas on salvestatud mõnes võrgukohas, liikuge asukoha UNC-teeni. Ärge kasutage võrgukohani liikumiseks ühendatud võrgudraivi otseteed. Ühendatud võrgudraivi kasutamisel otsivad vormimalli põhjal loodud vormid andmebaasi ühendatud võrgudraivist. Kui kasutajal pole ühendatud võrgudraivi, ei leia vorm andmebaasi.

 7. Klõpsake andmebaasi nime ja seejärel nuppu Ava.

 8. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli valimine primaartabelit, mida soovite kasutada, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 9. Viisardi järgmisel lehel valige märkeruut Kuva tabeli veerud.

  Vaikimisi lisatakse kõik tabelis olevad väljad vormimalli peamisele andmeallikale.

 10. Jaotises Andmeallika struktuur, tühjendage nende väljade märkeruudud, mida te ei soovi lisada peamisele andmeallikale.

  Lisage mis tahes muud tabelid või päringud, mida soovite kasutada selles andmeühenduses.

  Kuidas?

  1. Klõpsake nuppu Lisa tabel.

  2. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli või päringu lisamine tütartabeli nime ja seejärel Edasi. InfoPath proovib seosed määrata, võrreldes mõlema tabeli väljanimesid. Kui te ei soovi pakutud seost kasutada, valige seos ja klõpsake siis nuppu Eemalda seos. Seose lisamiseks klõpsake Lisa seos. Klõpsake dialoogiboksis Seose lisamine vastavas veerus iga seotud välja nime ja seejärel klõpsake OK.

  3. Klõpsake nuppu Valmis.

  4. Täiendavate tütartabelite lisamiseks korrake neid juhiseid.

 11. Klõpsake nuppu Edasi.

 12. Kui soovite, et selle sekundaarse andmeühenduse andmed oleksid saadaval ka siis, kui kasutaja arvutil puudub võrguühendus, märkige ruut Salvesta andmetest koopia vormimalli. Kui märgite selle ruudu, teeb InfoPath päringu välisele andmeallikale ja talletab päringu tulemid mallil.

  Turbeteade.: Selle ruudu märkimisel talletatakse päringutulemid vormimallis. Kuna andmed talletatakse vormimallil, on andmed saadaval kasutajate täidetavatel vormidel isegi siis, kui nende arvutitel pole võrguühendust. Kui kasutate seda andmeühendust tundliku loomuga andmete toomiseks, võiksite selle funktsiooni välja lülitada, et andmed oleksid kaitstud ka juhul, kui arvuti läheb kaotsi või varastatakse.

 13. Klõpsake nuppu Edasi.

 14. Viisardi järgmisel lehel tippige sekundaarset andmeühendust kirjeldav nimi. Veenduge, et teave jaotises Kokkuvõte on õige. Et kasutajad saaksid uue vormi loomisel või vormimallil põhineva olemasoleva vormi avamisel seda sekundaarset andmeühendust kasutada, märkige ruut Laadi andmed vormi avamisel automaatselt alla.

Lehe algusse

Võrguühenduseta SharePointi dokumenditeegi andmeühenduse lisamine

Enne sekundaarse andmeühenduse lisamist oma vormimallile peate küsima oma saidiadministraatorilt järgmist teavet.

 • Microsoft Windows SharePointi Services saidi asukoht ja vajalikud õigused sellele juurdepääsuks

 • Kinnitus, kas sait on konfigureeritud nii, et kasutajad saavad andmeid dokumenditeegist või -loendist

 • Kinnitus, kas saate dokumenditeegi või -loendi andmeid talletada oma kasutajate arvutites võrguühenduseta kasutamiseks.

Kui teil on see teave olemas, saate järgmiste toimingute abil luua andmeühenduse Accessi andmebaasiga võrguühenduseta kasutamiseks.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad suvandit Andmeühendused.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Andmeühendused käsku Lisa.

 3. Klõpsake andmeühendusviisardis nuppu Loo uus ühendus selle kohaga, nuppu Võta andmed vastu ja siis nuppu Edasi.

 4. Klõpsake viisardi järgmisel lehel suvandit SharePointi teek või loend ja seejärel nuppu Edasi.

 5. Tippige viisardi järgmisele lehele dokumenditeeki või -loendit sisaldava SharePointi saidi URL ja klõpsake seejärel nuppu Edasi.

 6. Klõpsake viisardi järgmise lehe loendis Loendi või teegi valimine kasutatavat loendit või teeki ning seejärel nuppu Edasi.

 7. Märkige viisardi järgmisel lehel andmemallile andmeid toovate väljade kõrval olevad ruudud. Kui vormimall publitseeritakse dokumenditeegis ja soovite, et sellel vormimallil põhinevad vormid pääseksid ligi vormi metaandmetele, märkige ruut Kaasa ainult aktiivse vormi andmed.

 8. Klõpsake nuppu Edasi.

 9. Kui soovite, et selle sekundaarse andmeühenduse andmed oleksid saadaval ka siis, kui kasutaja arvutil puudub võrguühendus, märkige ruut Salvesta andmetest koopia vormimalli. Kui märgite selle ruudu, teeb InfoPath päringu välisele andmeallikale ja talletab päringu tulemid vormimallil.

  Turbeteade.: Selle ruudu märkimisel talletatakse päringutulemid vormimallis. Kuna andmed talletatakse vormimallil, on andmed saadaval kasutajate täidetavatel vormidel isegi siis, kui nende arvutitel pole võrguühendust. Kui kasutate seda andmeühendust tundliku loomuga andmete toomiseks, võiksite selle funktsiooni välja lülitada, et andmed oleksid kaitstud ka juhul, kui arvuti läheb kaotsi või varastatakse.

 10. Klõpsake nuppu Edasi.

 11. Viisardi järgmisel lehel tippige sekundaarset andmeühendust kirjeldav nimi ja seejärel veenduge, et teave jaotises Kokkuvõte on õige.

 12. Et kasutajad saaksid uue vormi loomisel või vormimallil põhineva olemasoleva vormi avamisel seda sekundaarset andmeühendust kasutada, märkige ruut Laadi andmed vormi avamisel automaatselt alla.

Lehe algusse

Andmete saadavuse konfigureerimine

Kui välist andmeallikat värskendatakse pidevalt uute andmetega, saate konfigureerida vormimalli nii, et kõik vahemälus olevad andmed on kättesaadavad. Need andmed on sellel vormimallil põhinevatele vormidele saadaval piiratud arvu päevade jooksul, mis vastab välise andmeallika värskendusgraafikule. Piirates päevade arvu, mille jooksul andmed on sellel vormimallil põhinevate vormide jaoks saadaval, saate nõuda, et kasutajad värskendaksid regulaarselt välisest andmeallikast pärit andmeid.

Andmete värskendamiseks saate vormimallile lisada nupu, mida klõpsates saavad kasutajad värskendada kõigi vormimallil kasutatavate sekundaarsete andmeühenduste andmeid.

Märkus.: Kui kasutate andmeühenduse värskendamiseks nuppu, paluge kasutajatel seda nuppu kasutada üksnes siis, kui nende arvutil on võrguühendus.

Määrake päevade arv, mille jooksul vahemälus olevad andmed on kättesaadavad.

See määrang kehtib kõigi vormimallil olevate sekundaarsete andmeühenduste suhtes.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Vormisuvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormisuvandid loendis Kategooria väärtust Ühenduseta.

 3. Jaotises Ühenduseta valige märkeruut Salvesta päringu tagastatud andmed, et neid saaks kasutada režiimis Ühenduseta.

 4. Klõpsake raadionuppu Salvestatud päringud aeguvad nii mitme päeva päras.

 5. Valige loendis soovitud päevade arv, mille jooksul vahemälus olevad andmed on vormi jaoks kättesaadavad.

Lisage nupp andmeühenduse värskendamiseks

 1. Kui vormimallil on mitu vaadet, klõpsake menüüs Vaade suvandit Vaate nimi ja liikuge vaatesse, kus soovite kuvada sekundaarsest andmeallikast pärit andmed.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Lohistage nupu juhtelement oma vormimallile.

 4. Topeltklõpsake nupu juhtelementi, mille äsja oma vormimallile lisasite.

 5. Klõpsake vahekaarti Üldist.

 6. Klõpsake loendis Toiming väärtust Värskendamine.

 7. Tippige väljale Silt nupul kuvatav nimi.

 8. Klõpsake nuppu Sätted.

 9. Tehke dialoogiboksis Värskenda üht järgmistest.

  • Nupu konfigureerimiseks nii, et alla laaditaks värskeimad andmed selle andmeühenduse kaudu, klõpsake raadionuppu Üks teisene andmeallikas.

  • Nupu konfigureerimiseks nii, et alla laaditaks värskeimad andmed kõigi sekundaarsete andmeühenduste kaudu, klõpsake raadionuppu Kõik teisesed andmeallikad.

 10. Klõpsake loendis Sekundaarse andmeallika valimine päringu andmeühendusega seotud sekundaarset andmeallikat.

 11. Klõpsake kõigi avatud dialoogibokside sulgemiseks nuppu OK.

 12. Muudatuste kontrollimiseks klõpsake tööriistaribal Standard nuppu Eelvaade või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+B.

Lehe algusse

Ühenduseta kasutamise keelamine

Mõnikord soovite vormimalli kujundada nii, et kasutajad saaksid vormi täita ainult siis, kui nende arvuti on võrku ühendatud. Vajadus konfigureerida vormimalli nii, et vorme saaks täita üksnes võrguühendusega, võib tekkida näiteks siis, kui vormimallil on andmeühendus välise andmeallikaga, mis sisaldab tundliku sisuga või konfidentsiaalseid andmeid. Vormimalli selline konfiguratsioon aitab kaitsta andmeid arvuti kaotamise või varguse korral, sest andmeid ei talletata kasutaja arvutis.

Vormimalli konfigureerimiseks nii, et kasutaja saaks vormi täita üksnes ajal, kui tema arvuti on võrku ühendatud, tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Vormisuvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormisuvandid loendis Kategooria väärtust Ühenduseta.

 3. Jaotises Ühenduseta tühjendage märkeruut Luba kasutajatel vormi täita ka siis, kui andmed pole saadaval.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×