Vormi vaadete (lehtede) lisamine, kustutamine ja aktiveerimine

Vormi eri vaadete kujundamisega pakute kasutajale uusi võimalusi andmete vaatamiseks sõltuvalt sellest, mis tüüpi on vorm või kasutaja, kellele vormi esitate. Näiteks saate mitme vaate korral

 • lihtsustada pikkade, keerukate vormide (nt pika küsitluse) kasutamist, tükeldades need mitmeks leheks, kus kasutajad saavad ühelt lehelt teisele liikuda nuppude Edasi ja Tagasi klõpsamisega;

 • kuvada inimestele sõltuvalt nende rollist ettevõttes erinevaid vorme (nt kindlustusvõtja, kindlustusagendi või kahjukäsitleja vaated kindlustusnõude töötlemisel);

 • luua ka vormi prindisõbraliku vaate.

Kõikides ühe InfoPathi vormi vaadetes kasutatakse samu andmeid. Seega kui vormil on kaks vaadet ja ühel neist on meiliaadressi tekstiväli, saab selle tekstivälja kopeerida teise vaatesse. Kui kasutaja tipib ühes vaates olles meiliaadressi, ilmub see automaatselt ka teise vaatesse.

Selle artikli teemad

Sissejuhatus vaadete teemasse

Kasutusvõimalused

Kujunduskaalutlused

Menüü Lehekülje kujundus jaotis Vaated

Vaate lisamine

Vaate kustutamine

Vaikevaate muutmine

Vaate ümbernimetamine

Vaatevahetusnupu lisamine

Vaate kuvamine vormilaadimisreegliga

Sissejuhatus vaadete teemasse

Kasutusvõimalused

Vaikimisi saavad vormi kasutajad vahetada vaateid, valides soovitud vaate lindi jaotisest Vaated/Lehevaated. Kõik vaated on loendis esitatud nimeliselt ja aktiivne vaade on esile tõstetud. Loendis on kõik vaated, v.a need, mille puhul dialoogiboksis Vaateatribuudid on märkeruut Vormi täitmisel kuva menüüs Vaade tühjendatud.

Kui ühegi vaate puhul pole märkeruut Vormi täitmisel kuva menüüs Vaade valitud, siis menüü Avaleht jaotist Lehevaated ei kuvata. Sellest on abi juhul, kui te ei soovi, et kasutajad pääseksid juurde muudele vaadetele peale selle, mida nad ise täitma peavad. Näiteks vormiga, mida kasutatakse tööotsijate kohta tagasiside kogumiseks, võib olla seostatud kolm omaette kasutajarolli  – värbajad, töövestluse läbiviijad ja värbamisjuhid. Iga kasutajarolli jaoks saate kujundada veidi erineva vormivaate.

Märkus.:  Kasutajate eest vaadete peitmise võimalus pole turbefunktsioon. Kasutajad saavad ikka andmeid vaadata, kui nad teavad, kuidas pääseda XML-andmete juurde..

Töövestluse läbiviijate jaoks värbaja või värbamisjuhi vaate keelamiseks saate värbaja ja värbamisjuhi vaadete kujundamisel avada dialoogiboksi Vaate atribuudid ja tühjendada märkeruudu Vormi täitmisel kuva menüüs Vaade.

Märkus.:  Vormisuvandites võib vaadete vahetamine olla keelatud nende kasutajate jaoks, kes täidavad vormi veebibrauseris. Klõpsake menüüd Fail, käske Teave ja Vormisuvandid ning seejärel tühjendage jaotisesVeebibrauser märkeruut Vaated .

Vaadete vahetamise kohandamiseks lisage vormile vaatevahetusnupud, nagu seda on kirjeldatud selles artiklis tagapool.

Kujunduskaalutlused

Uue vaate kujundamisel tuleb teil tavaliselt teha järgmised toimingud.

 1. Vaate kavandamine.

Kavandada saate iga vaate eraldi ja kontrollida, kuidas need koos toimivad. Tähelepanu tuleb pöörata sellele,

 • milline vaade kuvatakse vormi avamisel;

 • kas kasutajad vajavad mitut vaadet ja kuidas nad neid vahetavad;

 • kas mõni vaade peab olema kirjutuskaitstud;

 • kas kasutajatel võib tekkida vajadus printida InfoPathi vormi vaateid.

 • Vaate asustamine.

Vormile uue vaate lisamisel kuvatakse esmalt leheküljendi mall. Vormi struktuuri kujundamiseks saate sinna lisada küljendtabeleid lindil oleva menüü Lisa kaudu ja juhtelemente menüü Avaleht jaotisest Juhtelemendid.

Kui uues vaates on teiste vaadetega samu välju, saab väljale vastavate juhtelementide lisamiseks lohistada vajaliku välja tööpaanilt Väljad.

 1. Navigeerimise kohandamine.

Kuidas saavad kasutajad vormil ühest kohast teise liikuda? Kas kasutaja teab, mida vaadete vahetamise vaikekäsud tähendavad? Kas vaikekäskudest piisab või peaksid kasutajad saama vaateid vahetada, klõpsates vormil kuvatavat nuppu? Kui kasutaja klõpsab nuppu, kas siis kasutada vahekaartidega kasutajaliidest või nuppe Tagasi ja Edasi? Kas prinditavate vaadete korral peaksid kasutajad saama printida korraga kõik vaated või ainult aktiivse vaate?

Menüü Lehekülje kujundus jaotis Vaated

Lindil oleva menüü Lehekülje kujundus jaotise Vaated kaudu saate vaateid lisada või kustutada või vaateid vaheldumisi aktiveerida. Valitud vaate sätete ja käitumise kohandamiseks avage dialoogiboks Vaate atribuudid, klõpsates nuppu Atribuudid.

Prindivaate saate luua ja selle olemasoleva vaatega siduda, kui vormivaate printimise korral kuvatakse esmalt prindivaade. Seejärel saate selle dialoogiboksi Vaate atribuudid kaudu määrata olemasolevale vaatele. Prindivaate jaoks saate kohandatud prindisuvandeid (nt päiste, jaluste ja veeriste printimiseks) määrata dialoogiboksi Vaate atribuudid vahekaartidel Prindisätted ja Lehekülje häälestus.

Lehe algusesse

Vaate lisamine

Vormile täiendavate vaadete lisamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Lehekülje kujundus ja seejärel klõpsake jaotises Vaated nuppu Uus vaade.

 2. Tippige vaate nimi ja klõpsake nuppu OK.

Vormi vaadete lisamine, kustutamine ja vahetamine

 1. Dialoogiboksi Vaate atribuudid avamiseks klõpsake menüüd Lehekülje kujundus ja jaotises Vaated klõpsake käsku Atribuudid.

 2. Dialoogiboksis Vaate atribuudid muutke või määrake vaate jaoks soovitud sätted ja valikud ning siis klõpsake nuppu OK.

Vormi vaadete lisamine, kustutamine ja vahetamine

 1. Tööruumis saate vaadet kujundada küljendtabelite ja juhtelementide lisamisega.

Näpunäide.:  Kui soovite uue vaate aluseks võtta olemasoleva vaate, avage olemasolev vaade, valige klahve CTRL+A vajutades kogu vaade ning seejärel kopeerige valik klahvide CTRL+C vajutamise abil lõikelauale. Valige uus vaade menüü Lehekülje kujundus jaotise Vaated loendist Vaade, kustutage vormi eelasustatud sisu ja kopeerige see klahvide CTRL+V vajutamise abil uude vaatesse.

Lehe algusesse

Vaate kustutamine

Pärast vaate kustutamist ei saa seda taastada. Kui kustutate vaikevaate vormilt, millel on ainult üks vaade, luuakse InfoPathis automaatselt uus vaikevaade. Kui kustutate mitme vaatega vormilt vaikevaate, määrab InfoPath vaikevaateks loendis leiduva järgmise vaate. Loend Vaade asub menüü Lehekülje kujundus jaotises Vaated.

 1. Valige menüü Lehekülje kujundus jaotise Vaated loendist Vaade kustutatav vaade.

 2. Menüü Lehekülje kujundus jaotises Vaated klõpsake käsku Kustuta.

 3. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Lehe algusesse

Vaikevaate muutmine

Igal vormil on üks vaikevaade. Kasutajad näevad seda vaadet teie vormil põhineva vormi avamisel. Vormi jaoks kohandatud vaadete loomisel saate valida, milline saadaolevatest vaadetest jääb kasutaja jaoks vaikevaateks.

 1. Valige vaade, mille soovite muuta vaikevaateks, menüü Lehekülje kujundus jaotise Vaate loendist Vaated.

 2. Menüü Lehekülje kujundus jaotises Vaated klõpsake nuppu Atribuudid.

 3. Märkige ruut Määra vaikevaateks ja klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  Kui vormil on ainult üks vaade, siis määratakse see automaatselt vaikevaateks..

Lehe algusesse

Vaate ümbernimetamine

 1. Valige menüü Lehekülje kujundus jaotise Vaated loendist Vaade ümbernimetatav vaade.

 2. Menüü Lehekülje kujundus jaotises Vaated klõpsake käsku Atribuudid.

 3. Dialoogiboksis Vaate atribuudid tippige vahekaardi uus nimi nimeväljale Vaade ja klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  Kui nimetate ümber kohandatud koodiga seotud vaate, ei pruugi kood ootuspäraselt töötada. Selle probleemi lahendamiseks otsige koodis üles kõik vaate endist nime sisaldavad viited ja värskendage need vaate uue nimega.

Lehe algusesse

Vaatevahetusnupu lisamine

Vaadetes kasutatakse sageli reegleid. Reeglid võimaldavad automatiseerida kindlaid toiminguid, mis käivituvad siis, kui vormi täitev isik klõpsab vormil teatud juhtelementi. Näiteks saate lisada vormile nupu ja luua reegli, mille järgi selle nupu klõpsamise korral vaade vahetub. Pärast selle nupu lisamist vormile saate reegli seostada nupuga nii, et vaade vahetub siis, kui kasutaja seda nuppu klõpsab.

Näiteks saate kindlustusnõudevormil luua nupu Kuva kokkuvõte, mille klõpsamisel avaneb nõude andmete ülatasemevaade. Kokkuvõttevaates saavad kasutajad üksikasjalikumasse vaatesse naasmiseks klõpsata nuppu Kuva üksikasjad. Kui teil on väga pikk vorm, saate selle tükeldada mitmeks vaateks ja lisada nupud Edasi ja Tagasi või lingi vahekaartidega navigeerimine, mis võimaldab kasutajatel vormil ühest kohast teise liikuda.

 1. Lisage soovitud nupud igasse vaatesse.

Märkus.:  Järgmiseks toiminguks peab teil olema kahe vaatega vorm.

 1. Valige menüü Lehekülje kujundus jaotise Vaated loendist Vaade vaade, kuhu soovite nupu lisada.

 2. Asetage kursor vormil kohta, kuhu soovite nupu lisada.

 3. Menüü Avaleht jaotises Juhtelemendid klõpsake üksust Nupp.

 4. Lindi lisamenüüs Juhtelemendiriistad klõpsake alammenüüd Atribuudid.

 5. Väljale Silt tippige nupu nimi ja klõpsake nuppu OK.

 • Koostage vaate vahetamiseks reegel.

  1. Valige soovitud nupp.

  2. Lindi lisamenüüs Juhtelemendiriistad klõpsake alammenüüd Atribuudid ja jaotises Reeglid klõpsake käsku Lisa reegel.

   Vormi vaadete lisamine, kustutamine ja vahetamine

 1. Valige käsk Selle nupu klõpsamisel ja seejärel valige loendist Toimingud käsk Vaate vahetamine.

 2. Tekstiväljalt Vaade valige vaade, mis kuvatakse nupu klõpsamisel, ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Vormi vaadete lisamine, kustutamine ja vahetamine

 • Iga vaate jaoks täiendavate nuppude ja vastavate reeglite loomiseks korrake juhiseid 1 ja 2.

 • Kui olete soovitud vaadetesse nupud lisanud ja vajalikud reeglid loonud, on soovitatav kontrollida, kas vorm toimib ootuspäraselt.

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Vorm nuppu Eelvaade.

 • Vaadete vahetamise ootuspärase toimimise kontrollimiseks klõpsake vastavaid nuppe.

  Märkus.:  Kui reeglit vormi laadimisel kasutajarolli põhjal vaate vahetamiseks pole loodud, kuvatakse eelvaateaknas viimati kasutatud vaade..

Märkus.:  Kirjutuskaitstud vaates pole nupud saadaval. Kirjutuskaitstud vaadetes (nt SharePoint loendi vorm) vormil liikumiseks kasutage nuppu Pilt ja tühjendage lindil menüü Atribuudid dialoogiboksis Juhtelemendi atribuudid märkeruut Peida nupp Pilt kirjutuskaitstud vaadetes .

Lehe algusesse

Vaate kuvamine vormilaadimisreegliga

Vormi avamisel kuvatav vaade on kas vastava kasutaja kohane või põhineb muudel kriteeriumidel. Kui kujundate näiteks vormi, mis sisaldab kasutajarolle ja mitut vaadet, tasub kuvada vaade, mis põhineb kasutajale määratud kasutajarollil. Täpsemalt öeldes saate kasutada vaate kuvamiseks reeglit, kus kindla kasutajarolliga kasutaja avab teie vormil põhineva vormi.

NB!:  Kasutajarolle saab kasutada ainult InfoPath Filleri jaoks kujundatud vormide puhul. Vaadete vahetamiseks rühma liikmete veebis kasutatavate vormide jaoks tasub luua reegel Vormi laadimine, mis kasutab meetodit getUserMemberships (vt teemat Kasutajate liikmelisuse määratlemine kasutajaprofiili veebiteenuse abil ).

See toiming eeldab, et teie vormil on määratletud mõni kasutajaroll. Kui vormil pole ühtki kasutajarolli määratletud, lisage enne seda toimingut soovitud kasutajaroll menüü Andmed kaudu.

 1. Klõpsake menüü Andmed jaotises Reeglid käsku Vormi laadimine.

 2. Klõpsake nuppu Uus, käsku Toiming ja seejärel sisestage reegli nimi tekstiväljale Üksikasjad.

 3. Kasutajarollil põhineva vaate laadimiseks klõpsake jaotises Tingimus olevat linki. Esimeses loendis klõpsake väärtust Kasutaja praegune roll ja seejärel valige vastava kasutaja roll.

Märkus.:  Vastavalt sellele, milliseid aspekte soovite vormi laadimisel mõjutada, saate valida ka muid suvandeid.

Vormi vaadete lisamine, kustutamine ja vahetamine

 1. Klõpsake nuppu OK.

 2. Klõpsake nuppu Lisa ja üksust Vaadete vahetamine.

Vormi vaadete lisamine, kustutamine ja vahetamine

 1. Klõpsake loendis Vaated soovitud vaadet ja siis klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×