Office
Logi sisse

Vormi avaldamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui olete vormimalli kujundamise lõpetanud, peate selle avaldama, et kasutajad saaksid täita sellel mallil põhinevaid vorme. Kasutajatel peab olema juurdepääs asukohale, kus see vorm on avaldatud. Selles teemas kirjeldatakse võimalusi InfoPath 2010 vormi avaldamiseks.

Selle artikli teemad

Avaldamine vs salvestamine

Avaldamissuvandid

SharePointi teek või loend?

Avaldamine SharePointi teegis

Avaldamine meilis

Avaldamine võrgukohas

Keerukamad võimalused

Saidi sisutüüp

Liivakastikood InfoPathi vormides

Administraatori kinnitatud vormimall (täieliku usaldusega vormid)

Avaldamine vs salvestamine

Vormimalli avaldamine pole sama mis vormimalli salvestamine. Vormimalli salvestades tähendab see lihtsalt oma töö salvestamist, samamoodi nagu teete mõnd faili oma arvutisse salvestades. Avaldamisprotsessi käigus muudetakse vormimall levitamiseks sobivaks, lisades avaliku asukoha ja töötlemisjuhiste jaotised, et kasutajad saaksid sellel vormimallil põhinevaid vorme avada. Töötlemisjuhised võimaldavad sellel vormimallil põhinevaid vorme automaatselt värskendada, kui teete vormimallis pärast selle avaldamist mingeid muudatusi.

Lehe algusse

Avaldamissuvandid

InfoPathi vormide avaldamiseks on mitu võimalust. Vormi avaldamiseks klõpsake menüüd Fail ja siis käsku Avalda. Avanevad järgmised võimalused.

 • Kiire avaldamine    – avaldab vormi praeguses asukohas.

Kui värskendate avaldatud vormi või avaldate SharePointi loendi või töövoo vormi esimest korda, saate kasutada kiiravaldamise funktsiooni, et vorm avaldada, määramata eraldi, kuidas ja kus see avaldada. Kui klõpsate käsku Kiire avaldamine, avaldab InfoPath 2010 vormi automaatselt selle eelmises või määratud asukohas.

Märkus.:  Kui avaldamiskoht on määramata, ei saa käsku Kiire avaldamine kasutada.

 • SharePoint Server    – avaldab vormi SharePointi teegis.

Kui soovite InfoPathi vormi avaldada SharePointis, nii et kasutajad saaksid seda täita veebibrauseris või InfoPath Filleris, võite selle avaldada SharePointi teegis. Sellisel juhul saavad kasutajad vormi veebis avada, täita ja salvestada tulemused InfoPathi dokumendina teeki.

 • Meil    – avaldab vormi meiliadressaatide loendile.

Saate luua InfoPathi vormi sisaldava meilisõnumi. See võimalus on kasulik, kui saajatel puudub juurdepääs SharePointi saidile.

Märkus.:  Meilisõnumites avaldatud vormide jaoks on vaja InfoPath Fillerit.

 • Võrgukoht    – avaldab vormi võrgukohas või failikettal.

See avaldab vormi võrgukohas või failikettal, kus kasutajatel on võimalik selle juurde navigeerida (nt //MyShare/Path/FormLocation) ja täita vorm InfoPath Filleris.

Märkus.:  Võrgukohas avaldatud vormide jaoks on vaja InfoPath Fillerit.

SharePointi teek või loend?

InfoPathi eelmistes versioonides sai vormi avaldada SharePointi teegis ja kui kasutajad vormi täitsid, salvestati nende vastused dokumentidena selles teegis. Kuigi ka see on jätkuvalt võimalik, saate nüüd kasutada rakendust InfoPath 2010 kasutatava vormi kohandamiseks, et luua, lugeda ja redigeerida SharePointi loendi üksusi, nii et vastused salvestatakse loendiüksustena. Selleks klõpsake SharePointis käsku Kohanda vormi või looge InfoPathis uus SharePointi loend.

SharePointi loendil on dokumenditeegi ees järgmised eelised.

 • Saate vastuseid hallata samamoodi, nagu mis tahes muid SharePointi loendiüksusi.

 • Te ei pea vormi avaldamise ajal määratlema, kuidas luua ühendus SharePointi serveriga, kuna see käib automaatselt.

 • Kui loendivorm on kohandatud, peate vormi avaldamiseks klõpsama ainult käsku Kiire avaldamine.

Lehe algusse

Avaldamine SharePointi teegis

InfoPathi vormi avaldamiseks SharePointi teegis tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Avalda.

 3. Klõpsake valikut SharePoint Server.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Sisestage tekstiväljale SharePointi saidi veebiaadress.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Klõpsake nuppu Edasi.

 2. Valige, kuidas vorm avaldada. Enamiku stsenaariumide puhul valige Vormiteek. Lisateavet võimaluste Saidisisu tüüp või Administraatori kinnitatud vormimall kohta leiate teemast Keerukamad võimalused.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Klõpsake nuppu Edasi.

 2. Klõpsake olemasolevat InfoPathi vormi vormiteeki, kui see on juba loodud, või klõpsake käsku Loo uus vormiteek uue loomiseks.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Klõpsake nuppu Edasi.

 2. Kui loote uue SharePointi teegi, sisestage teegi nimi tekstiväljale Nimi ja teegi kirjeldus tekstiväljale Kirjeldus.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Klõpsake nuppu Edasi.

 2. Vormi andmete kuvamiseks vormiteegi veeruna kasutage atribuudiülendust. Selleks klõpsake käsku Lisa, valige soovitud väli ja tippige veeru nimi väljale Veerunimi.

 3. Kui valisite korduva välja, klõpsake väärtust loendis Funktsioon, et määratleda, kuidas välja vormiteegis kuvada, ja klõpsake siis nuppu OK.

Märkus.:  Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada kõik välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Korrake 12. ja 13. punkti vajadusel iga vormi väljaga, mille soovite lisada SharePointi veeruna, ja klõpsake siis nuppu Edasi.

 2. Klõpsake nuppu Edasi.

 3. Klõpsake nuppu Avalda.

Lehe algusse

Avaldamine meilis

InfoPathi vormi avaldamiseks meiliadressaatide loendile tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Avalda.

 3. Klõpsake valikut Meil.

 4. Kui te pole vormi veel salvestanud, klõpsake vormi salvestamiseks nuppu OK.

 5. Sisestage vormi nimi tekstiväljale Vormimalli nimi ja klõpsake siis nuppu Edasi.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Oma vormi andmete kuvamiseks InfoPathi vormiüksuse kausta veeruna saate kasutada atribuudiülendust. Selleks klõpsake käsku Lisa, valige soovitud väli ja tippige veeru nimi väljale Veerunimi.

 2. Kui valisite korduva välja, klõpsake väärtust loendis Funktsioon, et määratleda, kuidas välja vormiteegis kuvada, ja klõpsake siis nuppu OK.

Märkus.:  Saate valida, kas kuvada välja esimene väärtus, viimane väärtus, loendada kõik välja esinemiskorrad või ühendada kõik väärtused.

 1. Korrake 6. ja 7. punkti vajadusel iga vormi väljaga, mille soovite lisada Outlooki veeruna, ja klõpsake siis nuppu Edasi.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Kui olete lõpetanud, klõpsake käsku Avalda, et avada vorm meilisõnumina.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Sisestage adressaadid väljadele Adressaat, Koopia ja Salakoopia.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Kohandage välja Teema sisu.

 2. Tekstiväljale Sissejuhatus saab sisestada kasutajatele vormi juhised ja selgituse, miks see vorm saadeti.

 3. Klõpsake nuppu Saada.

Lehe algusse

Avaldamine võrgukohas

InfoPathi vormi avaldamiseks võrgus UNC-s või mitte-SharePointi serveris tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Avalda.

 3. Klõpsake valikut Võrgukoht.

 4. Sisestage vormi soovitud tee ja failinimi esimesele tekstiväljale.

  Märkus.:  See võib olla koht teie kõvakettal või võrgukettal, nt \\private\example\exampleform.xsn. See võib olla ka teie arvutis, nt: C:\examplefolder\exampleform.xsn.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Sisestage malli nimi väljale Vormimalli nimi ja klõpsake nuppu Edasi.

Märkus.:  Vormi nimi, mida kasutatakse vormi tuvastamiseks selle värskendamisel või uuesti avaldamisel, on ka kasutajatele vormi täitmise ajal nähtav.

 1. Sisestage tekstiväljale kasutajatele juurdepääsetav tee ja failinimi.

Märkus.:  Enamikul juhtudel kattub avaldamise asukoht alternatiivse juurdepääsuteega. Need erinevad muudel juhtudel, nt kui fail salvestati C-kettale. Näiteks kui salvestasite vormi kohta C:\examplefolder\exampleform.xsn, võib kasutajale juurdepääsetav tee olla selline: \\mycomputer\examplepath\exampleform.xsn. Kui eelmine tee oli kasutajatele juurdepääsetav tee, nt \\private\example\form\exampleform.xsn, ja see on juurdepääsetav nii kasutajatele kui ka teile, siis pole vaja selles punktis midagi teha.

InfoPath 2010 – vormi avaldamine

 1. Klõpsake uuesti nuppu Edasi.

 2. Klõpsake nuppu Avalda.

Lehe algusse

Keerukamad võimalused

Saidi sisutüüp

Sisutüüp määratleb vormimalli, veerukomplekti ja dokumendihalduse sätted serveris, nt töövoo või poliitika sätted.

Sisutüüpide loomisel saate vormimalle ja sätteid saidil korduvalt kasutada, avaldades vormimalli saidi sisutüübina. Kui värskendate sisutüüpi, rakendub teie muudatus automaatselt kõigis selle sisutüübi kasutuskohtades.

Saate määrata ühe sisutüübi saidi mitmele teegile või määrata mitu sisutüüpi ühele teegile. Näiteks saate olekuaruande vormide sisutüübi lisada kõigile teekidele, mida kasutab teie ettevõtte müügiosakond, nii et kõik müügimeeskonnad koguksid ja kasutaksid juhtkonnale mõeldud aruandluses sama tüüpi teavet. Või siis oletame, et teie osakond kasutab eri vormimalle komandeeringutaotluste, komandeeringuaruannete ja kuluaruannete vormide jaoks. Saate avaldada need kolm vormimalli saidi sisutüüpidena ja lisada need ühte teeki, mida kasutatakse meeskonna komandeeringutega seotud andmete säilitamiseks. Kasutajad saavad teegist uut vormi luues valida, millist vormimalli kasutada.

Liivakastikood InfoPathi vormides

InfoPath 2010 võimaldab avaldada otse InfoPath Designerist koodiga vormiteegi vorme, kui vorm pole täielikult usaldatud vorm ja kui te olete saidikogumi administraator, kasutades SharePointi liivakastikoodi teenust. Liivakastikoodiga vorme avaldades kasutatakse sama protsessi nagu vormi avaldamisel vormiteegis või saidi sisutüübina.

Administraatori kinnitatud vormimall (täieliku usaldusega vormid)

Administraatori kinnitatud vormimallid on saadaval SharePointi saidi mis tahes saidikogumis ja need võivad sisaldada koodi, mille kasutamiseks on vaja täielikku usaldust. SharePointi saidiadministraator kinnitab need, laadib üles ja aktiveerib ükshaaval. Administraatori kinnitatud vormimalle hoitakse spetsiaalses dokumenditeegis, mis on juurdepääsetav ainult administraatoritele. Administraatori kinnitatud vormimallide kohta leiate lisateavet järgmistelt linkidelt:

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×