Viite loomine samale lahtrivahemikule mitmel töölehel

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Viidet, mis viitab samale lahtrile või vahemik mitmel töölehel, nimetatakse ruumiliseks viiteks. Ruumiline viide on kasulik ja mugav moodus viidata mitmele töölehele, mis järgivad samu mustreid ja sisaldavad sama tüüpi andmeid, näiteks asutuse erinevate osakondade eelarveandmete koondamisel.

Selle artikli teemad

Ruumiline viide

Ruumiliste viidete muutumine töölehtede teisaldamisel, kopeerimisel, lisamisel või kustutamisel

Ruumilise viite loomine

Ruumilise viite nime loomine

Mida edasi teha?

Ruumiline viide

Ruumilise viite abil saate liita erinevate osakondade (nt müügi-, personali- ja turundusosakonna) erinevatel töölehtedel asuvad eelarveosad. Selleks kasutage järgmist ruumilist viidet:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Saate ka lisada uue töölehe ja teisaldada selle valemi poolt viidatud vahemikku. Näiteks viite lisamiseks lahtrile B3 töölehel Vahendid, tõstke tööleht Vahendid sakist lohistades töölehtede Müük ja Personal vahele, nagu näidatud järgmises näites.

Uue lehe lisamine koondatud lehtedele

Kuna teie valem sisaldab ruumilist viidet töölehtede nimede vahemikule Müük:Turundus!B3, kaasatakse arvutusse kõik sellesse vahemikku jäävad töölehed.

Lehe algusse

Ruumiliste viidete muutumine töölehtede teisaldamisel, kopeerimisel, lisamisel või kustutamisel

Järgmised näited selgitavad, mis juhtub ruumilisse viitesse kaasatud töölehtede lisamisel, kopeerimisel, kustutamisel või teisaldamisel. Näited lisavad lahtrid A2 kuni A5 töölehtedele 2 kuni 6 valemi =SUM(Leht2:Leht6!A2:A5) abil.

Lisamine või kopeerimine    – kui lisate või kopeerite töölehtede Leht2 ja Leht6 (käesoleva näite lõpp-punktid) vahele töölehti, kaasab Excel arvutustesse kõigi lisatud töölehtede lahtrite A2 kuni A5 väärtused.

Kustutamine    – kui kustutate töölehtede Leht2 ja Leht6 vahelt mõne töölehe, eemaldab Excel nende väärtused arvutusest.

Teisaldamine    – kui teisaldate mõne töölehtede Leht2 ja Leht6 vahel asuva töölehe viidatud töölehevahemikust välja jäävasse asukohta, eemaldab Excel nende väärtused arvutusest.

Lõpp-punkti teisaldamine    – kui teisaldate töölehe Leht2 või Leht6 mõnda muusse asukohta samas töövihikus, reguleerib Excel arvutust, võttes arvesse nende punktide vahele jääva uue lehevahemiku, välja arvatud juhul, kui te muudate töövihiku lõpp-punktide järjekorda. Lõpp-punktide järjekorra muutmisel muudab ruumiline viide töölehe lõpp-punkti. Oletagem näiteks, et teil on viide Leht2:Leht6: Kui Leht2 tõsta töövihikus lehe Leht6 taha, osutab viide vahemikule Leht3:Leht6. Kui tõsta Leht6 töölehe Leht2 ette, saab uueks viitevahemikuks Leht2:Leht5.

Lõpp-punkti kustutamine    – kui kustutate töölehe Leht2 või Leht6, eemaldab Excel selle töölehe väärtused arvutusest.

Lehe algusse

Ruumilise viite loomine

 1. Klõpsake lahtrit, kuhu soovite funktsiooni sisestada.

 2. Tippige = (võrdusmärk), sisestage funktsiooni nimi ja seejärel tippige vasaksulg.

  Ruumilises viites saate kasutada järgmisi funktsioone.

Funktsioon

Kirjeldus

Funktsioon AVERAGE

Arvutab arvude keskväärtuse (aritmeetilise keskmise).

Funktsioon AVERAGEA

Arvutab arvude keskväärtuse (aritmeetilise keskmise); kaasab teksti ja loogikaväärtused.

Funktsioon COUNT

Loendab arve sisaldavad lahtrid.

Funktsioon COUNTA

Loendab mittetühjad lahtrid.

Funktsioon HARMEAN

Arvutab positiivsete arvude andmehulga harmoonilise keskmise: pöördväärtuste aritmeetilise keskmise pöördväärtuse.

Funktsioon KURT

Tagastab andmehulga ekstsessi.

Funktsioon LARGE

Tagastab suuruselt k-nda väärtuse andmehulgas (nt suuruselt viienda arvu).

Funktsioon MAX

Otsib väärtuste kogumist suurima väärtuse.

Funktsioon MAXA

Otsib väärtuste kogumist suurima väärtuse; kaasab teksti ja loogikaväärtused.

Funktsioon MEDIAN

Annab vastuseks mediaani ehk kindla arvuhulga keskel asuva arvu.

Funktsioon MIN

Otsib väärtuste kogumist väikseima väärtuse.

Funktsioon MINA

Otsib väärtuste kogumist väikseima väärtuse; kaasab teksti ja loogikaväärtused.

Funktsioon PERCENTILE

Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0..1 (kaasa arvatud). Esitatud Exceli varasemate versioonidega ühilduvuse jaoks.

Funktsioon PERCENTILE.EXC

Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon PERCENTILE.INC

Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0..1 (kaasa arvatud).

Funktsioon PERCENTRANK

Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0..1). Esitatud Exceli varasemate versioonidega ühilduvuse jaoks.

Funktsioon PERCENTRANK.EXC

Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0..1, välja arvatud).

Funktsioon PERCENTRANK.INC

Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0..1, kaasa arvatud).

Funktsioon QUARTILE

Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0..1 (kaasa arvatud). Esitatud Exceli varasemate versioonidega ühilduvuse jaoks.

Funktsioon QUARTILE.EXC

Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon QUARTILE.INC

Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0..1 (kaasa arvatud).

Funktsioon PRODUCT

Korrutab arvud.

Funktsioon RANK

Annab vastuseks arvu asukoha arvude loendis ehk selle suuruse võrreldes loendi muude väärtustega. Esitatud Exceli varasemate versioonidega ühilduvuse jaoks.

Funktsioon RANK.EQ

Annab vastuseks arvu asukoha arvude loendis ehk selle suuruse võrreldes loendi muude väärtustega.

Funktsioon RANK.AVG

Annab vastuseks arvu asukoha arvude loendis ehk selle suuruse võrreldes loendi muude väärtustega.

Funktsioon SKEW

Tagastab asümmeetriakordaja.

Funktsioon SMALL

Tagastab väiksuselt k-nda väikseima väärtuse andmehulgas.

Funktsioon STDEV.S

Arvutab valimi põhjal standardhälbe.

Funktsioon STDEV.P

Arvutab kogu populatsiooni standardhälbe.

Funktsioon STDEVA

Arvutab valimil põhineva standardhälbe; kaasab teksti ja loogikaväärtused.

Funktsioon STDEVPA

Arvutab kogu populatsiooni standardhälbe; kaasab teksti ja loogikaväärtused.

Funktsioon TRIMMEAN

Tagastab andmehulga ahendi keskmise.

Funktsioon SUM

Liidab arvud.

Funktsioon VAR.S

Tagastab hinnangulise dispersiooni valimi alusel.

Funktsioon VAR.P

Arvutab kogu populatsiooni dispersiooni.

Funktsioon VARA

Hindab valimil põhinevat dispersiooni; kaasab teksti ja loogikaväärtused.

Funktsioon VARPA

Arvutab kogu populatsiooni dispersiooni; kaasab teksti ja loogikaväärtused.

 1. Klõpsake esimese töölehe sakki, millele soovite viidata.

 2. Hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja klõpsake viimase töölehe sakki, millele soovite viidata.

 3. Valige lahter või lahtrivahemik, millele soovite viidata.

 4. Lõpetage valem ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lehe algusse

Ruumilise viite nime loomine

 1. Klõpsake menüü Valemid jaotise Määratletud nimed nuppu Nime määratlus.

 2. Tippige dialoogiboksi Uus Nimi väljale Nimi nimi, mida soovite viitamiseks kasutada. Nime pikkus võib olla kuni 255 märki.

 3. Loendiboksis Viitab vahemikule valige võrdusmärk (=) ja viide ja vajutage tagasilükkeklahvi (Backspace).

 4. Klõpsake esimese töölehe sakki, millele viidatakse.

 5. Hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja klõpsake viimase töölehe sakki, millele viidatakse.

 6. Valige lahter või lahtrivahemik, millele viidatakse.

Lehe algusse

Mida edasi teha?

Lisateavet selle kohta, kuidas töölehte töövihikus teise kohta viia, leiate teemast Töölehe teisaldamine või kopeerimine. Määratletud nimede loomise ja kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Nimede määratlemine ja valemites kasutamine.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×