Vorming

Vesimärgi lisamine Excelis

Vesimärgi lisamine Excelis

Microsoft Excel ei sisalda vesimärgifunktsiooni. Siiski on rakenduses mitu võimalust vesimärgi ilme jäljendamiseks. Käesolevas artiklis käsitletakse vesimärkide loomist piltide (nt ettevõtte logo) abil ja pildi kasutamist töölehe taustana.

Excel ei toeta tekstvesimärkide loomist. Samuti ei toeta Excel näiteks tekstiploki Microsoft Wordist tekstvesimärgina kleepimist. Teil tuleb vesimärgi jaoks soovitud tekst luua pildina (mõnes levinud pildivormingus, nt .PNG, .JPG või .BMP) ja importida see siis Exceli töölehe päisesse. Seejärel saate pilti oma Exceli töölehtedel vesimärgina kasutada.

 1. Avage oma eelistatud pilditöötlusprogramm (nt Microsoft Paint) ja looge pildifail tekstiga, mida soovite vesimärgina kasutada.

 2. Klõpsake Exceli menüüs Lisa nuppu Päis ja jalus. Excelis aktiveeritakse küljendivaade.

  Kuvab lisamise menüüs päise ja jaluse nupu.

 3. Menüü Päise- ja jaluseriistad all kuvatakse alammenüü Kujundus.

  Exceli tööriistariba Kujundus

 4. Päis kuvatakse töölehel otse 1. rea kohal ja koosneb kolmest jaotisest.

  Kuvab esimese rea peale päise.

 5. Klõpsake päise vasakpoolses, keskmises või parempoolses jaotises. Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Pilt.

  Kuvab kujunduse lindil pildi nupu.

 6. Klõpsake dialoogiboksis nuppu Sirvi. Liikuge sirvides pildini, mida soovite kasutada, ning topeltklõpsake seda. Päises kuvatakse tekst &[Pilt]. See tähendab, et päises on pilt.

  Päisesse lisatud pilt

 7. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klõpsake väljaspool päist. Ettevõtte logo vesimärk kuvatakse praegu aktiivsel töölehel. Kui loote andmeid sama töölehe uuel lehel, kuvatakse vesimärk ka uuel lehel.

  Ettevõtte logo

  Märkused: 

  • Vesimärgi suurust saate pärast selle Excelisse importimist muuta. Klõpsake küljendivaates kursorit märgi „&“ ees fraasis &[Picture]. Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Vorminda pilti. Muutke vahekaardil Suurus vesimärkpildi suurust töölehel. Muude vesimärgisätete kohta leiate teavet jaotises Vesimärkide pildiatribuutide redigeerimine.

  • Vesimärk kuvatakse ainult siis, kui olete küljendivaates või prindieelvaates. Lisaks kuvatakse vesimärk üksnes praegu valitud töölehel. Soovi korral saate vesimärgi lisada ka teistele töövihiku lehtedele.

Kui jagate teistega töölehe väljaprinte ja soovite inimestele teada anda, et tegu pole lõpliku versiooniga, võite töölehe kõigi prinditud lehtede taustale lisada sõna „MUSTAND“.

Märkus.: Vesimärk kuvatakse ainult siis, kui olete küljendivaates või prindieelvaates. Lisaks kuvatakse vesimärk üksnes praegu valitud töölehel. Soovi korral saate vesimärgi lisada ka teistele töövihiku lehtedele.

Mustand

 1. Paremklõpsake seda linki (MUSTAND), klõpsake käsku Salvesta pilt nimega või Salvesta sihtmärk nimega ning salvestage fail oma arvutisse. Seda näidispilti saate kasutada oma vesimärgina.

 2. Klõpsake Exceli menüüs Lisa nuppu Päis ja jalus. Excelis aktiveeritakse küljendivaade.

  Kuvab lisamise menüüs päise ja jaluse nupu.

 3. Menüü Päise- ja jaluseriistad all kuvatakse alammenüü Kujundus.

  Exceli tööriistariba Kujundus

 4. Päis kuvatakse töölehel otse 1. rea kohal ja koosneb kolmest jaotisest.

  Kuvab esimese rea peale päise.

 5. Klõpsake päise vasakpoolses, keskmises või parempoolses jaotises. Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Pilt.

  Kuvab kujunduse lindil pildi nupu.

 6. Klõpsake dialoogiboksis nuppu Sirvi. Liikuge sirvides pildini, mida soovite kasutada, ning topeltklõpsake seda. Päises kuvatakse tekst &[Pilt]. See tähendab, et päises on pilt.

  Päisesse lisatud pilt

 7. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klõpsake väljaspool päist. Uus vesimärk „MUSTAND“ kuvatakse praegu aktiivsel töölehel. Kui loote andmeid sama töölehe uuel lehel, kuvatakse vesimärk ka uuel lehel. Vesimärki ei kuvata teistel sama töövihiku töölehtedel. Iga töölehe jaoks on vaja oma vesimärki.

  Vesimärk MUSTAND

  Märkus.: Vesimärgi suurust saate pärast selle Excelisse importimist muuta. Klõpsake küljendivaates kursorit märgi „&“ ees fraasis &[Picture]. Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Vorminda pilti. Muutke vahekaardil Suurus vesimärkpildi suurust töölehel. Muude vesimärgisätete kohta leiate teavet jaotises Vesimärkide pildiatribuutide redigeerimine.

Kui soovite, et töölehe väljaprindid kajastaksid teie firmakujundust, võite kõigile töölehe prinditud lehtedele lisada vesimärgina ettevõtte logo pildi.

Ettevõtte logo

Märkus.: Vesimärk kuvatakse ainult siis, kui olete küljendivaates või prindieelvaates. Lisaks kuvatakse vesimärk üksnes praegu valitud töölehel. Soovi korral saate vesimärgi lisada ka teistele töövihiku lehtedele.

 1. Klõpsake Exceli menüüs Lisa nuppu Päis ja jalus. Excelis aktiveeritakse küljendivaade.

  Kuvab lisamise menüüs päise ja jaluse nupu.

 2. Menüü Päise- ja jaluseriistad all kuvatakse alammenüü Kujundus.

  Exceli tööriistariba Kujundus

 3. Päis kuvatakse töölehel otse 1. rea kohal ja koosneb kolmest jaotisest.

  Kuvab esimese rea peale päise.

 4. Klõpsake päise vasakpoolses, keskmises või parempoolses jaotises. Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Pilt.

  Kuvab kujunduse lindil pildi nupu.

 5. Klõpsake dialoogiboksis nuppu Sirvi. Liikuge sirvides pildini, mida soovite kasutada, ning topeltklõpsake seda. Päises kuvatakse tekst &[Pilt]. See tähendab, et päises on pilt.

  Päisesse lisatud pilt

 6. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klõpsake väljaspool päist. Ettevõtte logo vesimärk kuvatakse praegu aktiivsel töölehel. Kui loote andmeid sama töölehe uuel lehel, kuvatakse vesimärk ka uuel lehel.

  Ettevõtte logo

  Märkus.: Vesimärgi suurust saate pärast selle Excelisse importimist muuta. Klõpsake küljendivaates kursorit märgi „&“ ees fraasis &[Picture]. Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Vorminda pilti. Muutke vahekaardil Suurus vesimärkpildi suurust töölehel. Muude vesimärgisätete kohta leiate teavet jaotises Vesimärkide pildiatribuutide redigeerimine.

Kui soovite inimestele teada anda, et teie tööleht sisaldab delikaatset teavet, mida ei tohiks teistega jagada, lisage kõigile töölehe prinditud lehtedele vesimärgina sõna „KONFIDENTSIAALNE“.

Konfidentsiaalne

Märkus.: Vesimärk kuvatakse ainult siis, kui olete küljendivaates või prindieelvaates. Lisaks kuvatakse vesimärk üksnes praegu valitud töölehel. Soovi korral saate vesimärgi lisada ka teistele töövihiku lehtedele.

 1. Paremklõpsake seda linki (KONFIDENTSIAALNE), klõpsake käsku Salvesta pilt nimega või Salvesta sihtmärk nimega ning salvestage fail oma arvutisse. Seda pilti kasutatakse teie vesimärgina.

 2. Klõpsake Exceli menüüs Lisa nuppu Päis ja jalus. Excelis aktiveeritakse küljendivaade.

  Kuvab lisamise menüüs päise ja jaluse nupu.

 3. Menüü Päise- ja jaluseriistad all kuvatakse alammenüü Kujundus.

  Exceli tööriistariba Kujundus

 4. Päis kuvatakse töölehel otse 1. rea kohal ja koosneb kolmest jaotisest.

  Kuvab esimese rea peale päise.

 5. Klõpsake päise vasakpoolses, keskmises või parempoolses jaotises. Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Pilt.

  Kuvab kujunduse lindil pildi nupu.

 6. Klõpsake dialoogiboksis nuppu Sirvi. Liikuge sirvides pildini, mida soovite kasutada, ning topeltklõpsake seda. Päises kuvatakse tekst &[Pilt]. See tähendab, et päises on pilt.

  Päisesse lisatud pilt

 7. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klõpsake väljaspool päist. Uus vesimärk „KONFIDENTSIAALNE“ kuvatakse praegu aktiivsel töölehel. Kui loote andmeid sama töölehe uuel lehel, kuvatakse vesimärk ka uuel lehel.

  Vesimärk KONFIDENTSIAALNE

  Märkus.: Vesimärgi suurust saate pärast selle Excelisse importimist muuta. Klõpsake küljendivaates kursorit märgi „&“ ees fraasis &[Picture]. Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Vorminda pilti. Muutke vahekaardil Suurus vesimärkpildi suurust töölehel. Muude vesimärgisätete kohta leiate teavet jaotises Vesimärkide pildiatribuutide redigeerimine.

Taustapilt

Taustu saate Exceli töölehel kiiresti katsetada. Erinevalt vesimärkidest saab taustu vaadata töölehe normaalvaates. Küljendivaates on taustad nähtamatud.

 1. Klõpsake menüüs Küljendus nuppu Taust.

 2. Klõpsake dialoogiboksis nuppu Sirvi.

 3. Valige soovitud fail ja klõpsake nuppu Ava.

  Pilt kuvatakse töölehe taustal automaatselt paanidena. Selle funktsiooni kasutamise korral ei lisata tausta töölehe päisejaotisse (erinevalt vesimärgist).

  Märkused: 

  • Taust kuvatakse üksnes praegu valitud töölehel. Kui soovite samal töölehel kasutada nii vesimärki kui ka tausta, kuvatakse vesimärk teie töölehel tausta peal. Nähtaval on nii taust kui ka vesimärk (kui vesimärk pole just taustapildiga ühesuurune).

  • Kui tausta välimus ei vasta teie soovidele, klõpsake menüüs Küljendus nuppu Eemalda taust.

Mõnda vesimärkide lihtsamat graafikasätet saate muuta – näiteks vesimärgi vertikaalset keskjoondust lehel, heleduse ja kontrastsuse sätted ning vesimärgi suuruse muutmine töölehel. Taustapiltidele neid sätteid rakendada ei saa.

Vesimärkide ja taustade pildiatribuutide määratlemiseks tehke järgmist.

Vesimärgi keskjoondamine

 1. Klõpsake Exceli menüüs Lisa nuppu Päis ja jalus. Excelis aktiveeritakse küljendivaade.

  Kuvab lisamise menüüs päise ja jaluse nupu.

 2. Menüü Päise- ja jaluseriistad all kuvatakse alammenüü Kujundus.

  Exceli tööriistariba Kujundus

 3. Päis kuvatakse töölehel otse 1. rea kohal ja koosneb kolmest jaotisest. Vesimärk kuvatakse töölehel.

  Kuvab esimese rea peale päise.

 4. Vesimärgi lehe üla- ja allserva suhtes keskele joondamiseks valige päis ja veenduge, et kursor asuks teksti &[Pilt] märgi „&“ ees. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter) nii mitu korda, kui seda vesimärgi vertikaalseks joondamiseks vaja on. Vasakult paremale ei saa vesimärki nihutada.

  Asetage kursor päisesse sellisel viisil

Vesimärgi heleduse ja kontrastsuse seadmine

 1. Valige küljendivaates päis ja veenduge, et kursor asuks teksti &[Pilt] märgi „&“ ees.

 2. Klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Vorminda pilti.

  Tausta vormindamine Excelis

 3. Valige Pilt > Pildi reguleerimine > Värv > Kahvatu – nii määratakse suvandi Heledus tasemeks 85% ja suvandi Kontrast tasemeks 15%. Saate heledust ja kontrastsust vastavalt oma soovile reguleerida. Pildi optimaalse tasakaalu säilitamiseks veenduge, et kahe taseme kogusumma on 100% – nt 80% ja 20% või 67% ja 33%.

 4. Klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Vorminda pilti.

Vesimärgi suuruse muutmine

 1. Valige päis ja veenduge, et kursor asub teksti &[Pilt] märgi „&“ ees.

  Asetage kursor päisesse sellisel viisil

 2. Klõpsake menüü Päise- ja jaluseriistad alammenüüs Kujundus nuppu Vorminda pilti.

  Tausta vormindamine Excelis

 3. Vahekaardi Suurus kaudu saate muuta pildi suurust. Selleks muutke väljade Kõrgus ja Laius väärtusi. Mastaapimise reguleerimiseks saate märkida või tühjendada ruudud Lukusta proportsioonid ja Pildi algsuuruse suhtes.

Märkus.: Excelis kuvatakse vesimärk ainult siis, kui olete küljendivaates või prindieelvaates. Lisaks kuvatakse vesimärk üksnes praegu valitud töölehel. Soovi korral saate vesimärgi lisada ka teistele töövihiku lehtedele.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×