Versioonilt SharePoint 2010 üleminek

13. oktoobril 2020 lõppeb teenuse Microsoft Office SharePoint Server 2010 tugi. Selles artiklis käsitletakse üksikasjalikult ressursse, mille abil saab olemasolevad SharePoint Server 2010-e andmed SharePoint Online’i migreerida või kohapealse SharePoint Serveri versiooni täiendada.

Mida tähendab toe lõpp?

Teenuste SharePoint Server 2010 ja SharePoint Foundation 2010 tarkvara toe elutsükli (periood, mille jooksul Microsoft uusi funktsioone, veaparandusi, turbevärskendusi jne pakub) lõppu nimetatakse tarkvara „toe lõpuks“ või „aegumiseks“. Pärast toote tugiteenuste lõpetamist ei lülitu miski välja ega lakka töötamast, kuid pärast toe lõppu ei paku Microsoft enam järgmisi tugiteenuseid:

  • tehnilist tuge võimalike probleemide lahendamiseks;

  • veaparandusi serverite stabiilsust ja kasutatavust mõjutavate ilmnenud probleemide lahendamiseks;

  • turbeparandusi servereid turbemurrete suhtes haavatavaks tegevate nõrkuste kõrvaldamiseks;

  • ajavööndivärskendusi.

See tähendab, et tootevärskendusi, -paiku ega -parandusi (sh turbepaiku ja -parandusi) enam ei edastata ja Microsofti tugiteenus keskendub täielikult uuemate versioonide toele. Kuna SharePoint Server 2010 tugi lõppeb peagi, võiksite kasutada juhust ja ebavajalikke andmeid enne toote versiooni täiendamist kärpida ja/või olulised andmed migreerida.

Märkus.: Tarkvara elutsükkel kestab tavaliselt 10 aastat alates toote algsest väljaandmisest. Võite otsida Microsofti partnereid, kes saavad teil aidata tarkvara uuele versioonile üle minna või andmeid teenusekomplekti Office 365 migreerida (või mõlemat). Veenduge, et oleksite kursis ka oluliste alustehnoloogiate, eriti SharePointiga kasutatava SQL-i serveri toe lõppemise kuupäevadega.

Millised on võimalused?

Esmalt kontrollige toote toe lõppemise kuupäeva toote elutsükli saidilt. Seejärel plaanige versioonitäiendus või migreerimine seda kuupäeva arvesse võttes. Pidage meeles, et teie toode töötab edasi ka pärast nimetatud kuupäeva ja saate selle kasutamist jätkata, aga kuna teie installe pärast seda kuupäeva enam ei parandata, võiksite valida strateegia, mis aitaks teil toote järgmisele versioonile sujuvamalt üle minna.

See maatriks aitab teil panna paika tegevuskava toote funktsioonide ja kasutajaandmete migreerimiseks.

lõppeva toega toode

Hea

Parim

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePointi hübriidkeskkond

Kohapealne SharePoint Server 2016

Pilvekeskkonna hübriidotsinguga SharePoint

Kui valite vasakpoolsete variantide hulgast (head valikud), peaksite alustama järgmiseks versioonitäienduseks plaanimist peagi pärast SharePoint Server 2010-st migreerimist. Teenuste SharePoint Server 2010 ja SharePoint Foundation 2010 tugi plaanitakse lõpetada 13. oktoobril 2020, kuid pidage meeles, et peaksite täpseid kuupäevi alati toote elutsükli lehelt kontrollima.

Mida peaks järgmiseks tegema?

Saate installida teenused SharePoint Server 2013 ja SharePoint Foundation 2013 oma kohapealsetesse serveritesse. Samuti saate kasutada SharePoint Online’i ehk teenusekomplekti Microsoft Office 365 kuuluvat võrguteenust. Saate teha järgmist.

  • Sisu migreerimine SharePoint Online’i

  • Kohapealse SharePoint Serveri või SharePoint Foundationi versiooni uuendamine

  • Mõlemad nimetatud variandid

  • SharePointi hübriidjuurutuse rakendamine

Arvestage, et serveripargi kasutuse jätkamisega, kohandatud lahenduste allesjätmise või migreerimisega ning SharePoint Serveriga seotud riistvara värskendamisega kaasnevad varjatud kulud. Kui olete nendest asjaoludest teadlik ja arvestate nendega, kulgeb kohapealse keskkonna versioonitäiendus sujuvamalt. Muul juhul toob kavandatud SharePoint Online’i migreerimine rohkem kasu, kui käitate oma serveriparki SharePointi pärandserverites ilma oluliste kohandusteta. Samuti võivad kohapealse SharePoint Serveriga keskkonnad osa andmeid SharePoint Online‘i viia, et vähendada kõigi andmete kohapealses keskkonnas talletamisega seotud riistvara haldamise kulusid. Osa andmete SharePoint Online‘i viimine võib olla ökonoomsem.

Märkus.: SharePointi administraatorid võivadluua Office 365 tellimuse, häälestada uue SharePoint Online’i saidi ja seejärel lõpetada SharePoint Server 2010 kasutamise täielikult, võttes uutele SharePoint Online’i saitidele kaasa ainult kõige hädavajalikumad dokumendid. Seejärel saab ülejäänud andmed SharePoint Server 2010 saidilt kohapealsetesse arhiividesse üle kanda.

SharePoint Online (SPO)

Kohapealne SharePoint Server

Suur ajakulu (kava/teostus/kontroll)

Suur ajakulu (kava/teostus/kontroll)

Väiksem rahaline kulu (riistvara juurde ei osteta)

Suurem rahaline kulu (riistvara ostetakse juurde)

Ühekordne migreerimiskulu

Ühekordne kulu iga edasise migreerimise kohta

Väiksem omanduse ja hooldusega seotud kogukulu

Suurem omanduse ja hooldusega seotud kogukulu

Office 365 keskkonda migreerimisel on ühekordse teisaldamise korral planeerimise ajakulu suurem, kui korraldate andmeid ja püüate otsustada, mida pilvkeskkonda viia ja mida mitte. Ent versioonitäiendused on pärast andmete migreerimist automaatsed: enam pole vaja riistvara- ega tarkvaravärskendusi hallata ja serveripargi töövõimeaeg tagatakse Microsofti teenindustaseme lepinguga (SLA).

Sisu migreerimine SharePoint Online’i

Veendumaks, et SharePoint Online sisaldaks kõiki vajalikke funktsioone, vaadake vastav teenusekirjeldus läbi. Siin on link kõigile Office 365 teenusekirjeldustele:

Office 365 teenuste kirjeldused

Praegu ei saa te ühelgi viisil SharePoint Server 2010-st (ega SharePoint Foundation 2010-st) otse SharePoint Online‘i migreerida, seega suur osa tööst tuleb teha käsitsi. Kuid tänu sellele saate enne migreerimist ebavajalikke andmeid ja saite arhiivida ja eemaldada. Muud andmed saate arhiivida salvestusruumi. Samuti pidage meeles, et ei SharePoint Server 2010 ega SharePoint Foundation 2010 ei lakka toe lõppedes töötamast, seega administraatorid saavad siiski aja jooksul SharePointi kasutada, kui nende kliendid on unustanud oma andmed teisaldada.

Kui lähete üle versioonile SharePoint Server 2013 või SharePoint Server 2016 ja otsustate andmed viia üle SharePoint Online‘i, võib teisaldus hõlmata ka SharePoint Migration API kasutamist (nt teabe migreerimiseks OneDrive for Businessisse).

Online’i eelised

Online’i puudused

Microsoft hoolitseb SPO riistvara ja kogu riistvarahalduse eest.

Kohapealses SharePoint Serveris ja SPO-s saadaolevad funktsioonid võivad erineda.

Olete tellimuse üldadministraator ning saate SPO saitidele administraatoreid määrata.

Mõned kohapealses SharePoint Serveris pargiadministraatorite jaoks saadaolevad toimingud puuduvad (või pole vajalikud) SharePointi administraatorite keskkonnast Office 365-s, kuid SharePointi haldamine, saidikogumi haldamine ja saidi omamine toimuvad teie ettevõttes kohalikult.

Microsoft pakub aluseks olevale riistvarale ja tarkvarale (sh SQL-i serverid, millel SharePoint Online töötab) paiku, parandusi ja värskendusi.

Kuna teenuse aluseks olevale failisüsteemile juurdepääs puudub, on mõned kohandused piiratud.

Microsoft avaldab teenusetaseme lepinguid ja töötab kiiresti teenusetaseme juhtumite lahendamiseks.

Varundus ja taaste ning muud taastamisvõimalused on SharePoint Online’is automaatsed: kasutamata varukoopiad kirjutatakse üle.

Microsoft teeb turbetestid ja parandab serveri jõudlust teenuses pidevalt.

Kasutajaliidese jm SharePointi funktsioonide muudatused installitakse teenuses automaatselt ja neid võib olla vaja sisse või välja lülitada.

Office 365 vastab paljudele valdkonnastandarditele: Office 365 nõuetele vastavus.

FastTracki abi migreerimiseks on piiratud.

Suur osa versioonitäiendustest tehakse käsitsi või SPO Migration API kaudu, nagu on kirjeldatud SharePoint Online’i ja OneDrive’i migreerimise teejuhis (inglise keeles).

Ei Microsofti tugitehnikutel ega andmekeskuse töötajatel pole teie tellimusele piiramatut administraatoripääsu.

Kui riistvarataristut tuleb täiendada SharePointi uuema versiooni toe võimaldamiseks või kui täiendamiseks läheb vaja teist serveriparki, võivad esineda lisakulud.

Andmete ühekordsel migreerimisel SharePoint Online’i võivad partnerid aidata.

Te ei saa kontrollida kõiki SharePoint Online‘i muudatusi. Pärast migreerimist võib menüüde, teekide ja muude funktsioonide kujundus kasutatavust mõjutada.

Võrgutooteid värskendatakse teenuses automaatselt, st kuigi funktsioonid võivad iganeda, siis tegelikult toe elutsükkel ei lõppe.

Nii SharePoint Serveri (või SharePoint Foundationi) kui ka aluseks olevate SQL-i serverite toe elutsükkel aga lõppeb ühel hetkel.

Kui olete otsustanud luua uue Office 365 saidi ja migreerite sinna andmed vajaduse järgi käsitsi, saate vaadata Office 365 võimalusi siit:

Office 365 lepingute võimalused

Kohapealse SharePoint Serveri versiooni täiendamine

Alates uusimast SharePointi kohapealse keskkonna tootest (SharePoint Server 2016) peab SharePoint Serveri versioone täiendama järjest, seega ei saa minna teenuselt SharePoint Server 2010 üle otse teenusele SharePoint Server 2016.

Versioonitäienduste järjestus :  SharePoint Server 2010 > SharePoint Server 2013 > SharePoint Server 2016

Kõigi täienduste alates SharePoint 2010-st kuni SharePoint Server 2016-ni läbitegemine võtab aega ja vajab kavandamist. Värskendused hõlmavad riistvara, (pidage meeles, et ka SQL-i servereid tuleb täiendada) ja tarkvara versiooni täiendamisega ja haldusega seotud kulusid. Lisaks võib olla vaja kohanduste versioone täiendada või isegi neist loobuda. Enne SharePoint Serveri serveripargi versiooni täiendamist tehke märkmeid kõigi oluliste kohanduste kohta.

Märkus.: Saate säilitada lõppeva toega SharePoint 2010 serveripargi, installida SharePoint 2016 serveripargi uude riistvarasse (nii et eraldi serveripargid töötavad kõrvuti) ning seejärel kavandada ja käivitada sisu migreerimine käsitsi (nt sisu alla- ja siis uuesti üleslaadimiseks). Arvestage mõnede käsitsiteisaldamise komistuskivide (nt versioonist 2010 pärit dokumendid, millel on viimati muudetud konto käsitsi teisaldava konto pseudonüümiga) ja tööga, mis tuleb ette ära teha (nt saitide, alamsaitide, õigusetasemete ja loendistruktuuride taasloomine). See on hea aeg otsustada, milliseid andmeid talletada ja milliseid enam ei vajata. Nii saate migreerimise sujuvamaks muuta. Mõlemal juhul tuleks keskkonda enne versioonitäiendust puhastada. Veenduge, et olemasolev serveripark enne versioonitäiendust ja (kindlasti) enne eemaldamist toimiks.

Vaadake kindlasti üle toetatud ja toetamata versioonitäiendusteed:

Kohanduste korral on ülioluline, et teil oleks versioonitäienduskava migreerimistee iga etapi jaoks.

Kohapealse versiooni eelised

Kohapealse versiooni puudused

Täielik kontroll kõigi SharePointi serveripargi (ja selle SQL-i) funktsioonide üle serveri riistvarast tarkvarani.

Kõik seisakud ja parandused on teie ettevõtte vastutusel (kuid kui toote tugi pole lõppemas, saate kasutada tasulist Microsofti tuge).

Kohapealse SharePoint Serveri täielikud funktsioonid koos võimalusega luua ühendus kohapealse serveripargi ja SharePoint Online’i tellimuse vahel hübriidjuurutuse abil.

SharePoint Serveri ja selle SQL-i pargi versioonitäiendused, paigad, turbeparandused, riistvara versioonitäiendused ja kogu hooldus toimub kohapeal.

Juurdepääs SharePoint Online‘is saadaolevatest võimalustest mitmekülgsematele kohandamisvõimalustele.

Office 365 toetatud vastavusstandardid tuleb kohapeal käsitsi konfigureerida.

Turbetestimine ja serveri jõudluse parandamine toimub kohapeal (see on teie juhtida).

Office 365 võib teha SharePoint Online’is kättesaadavaks funktsioonid, mis ei toimi kohapealse SharePoint Serveriga.

Partnerid saavad olla abiks andmete migreerimisel SharePoint Serveri järgmisse (ja sellest omakorda järgmisse) versiooni.

SharePoint Serveri saitidel ei kasutata SSL/TLS-sertifikaate automaatselt nagu SharePoint Online’is.

Täielik kontroll nimetamispõhimõtete, varunduse ja taaste jm varundamisvõimaluste üle kohapealses SharePoint Serveris.

Kohapealne SharePoint Server on toote elutsüklite suhtes tundlikum.

Versioonitäienduse ressursid

Alustuseks hinnake riist- ja tarkvaranõudeid. Kui teie praegune riistvara ei vasta versioonitäienduse miinimumnõuetele, peate esmalt täiendama serveripargi või SQL-serverite riistvara või teisaldama teatud osa oma saitidest „aegumatule“ SharePoint Online‘i riistvarale. Pärast hindamist järgige vastavaid versioonitäiendusmeetodeid.

SharePoint Online’i ja kohapealset SharePoint Serveri keskkonda hõlmava SharePointi hübriidlahenduse loomine

Veel üks võimalus (mis võib teatud migreerimisjuhtudel olla parim kombinatsioon kohapealsest ja veebipõhisest) on hübriidlahendus. SharePointi hübriidjuurutuse loomiseks saate ühendada SharePoint Server 2013-e ja 2016-e serveripargid SharePoint Online‘iga. Teave SharePointi hübriidlahenduste kohta

Kui soovite luua SharePoint Serveri hübriidpargi, pange paika see, millised saidid ja kasutajad peaks veebikeskkonda teisaldama ja millised peaks kohapealsesse keskkonda jääma. Selle otsuse tegemisel võib kasu olla teie SharePoint Serveri serveripargi sisu hinnangust (mis määrab, kas sisul on teie ettevõttele suur, keskmine või väike mõju). Võimalik, et teil tuleb SharePoint Online‘i üle viia ainult (a) kasutajakontod sisselogimiseks ja (b) SharePoint Serveri otsinguregister, kuid see ei pruugi olla kindel enne, kui olete saanud ülevaate oma saidi kasutamise viisidest. Kui teie ettevõte otsustab hiljem kogu sisu migreerida SharePoint Online'i, saate kõik ülejäänud kontod ja andmed viia üle veebikeskkonda ja eemaldada kohapealse serveripargi ning edaspidi saab SharePointi serveriparki hallata Office 365 konsoolide kaudu.

Tutvuge olemasolevate hübriidlahendustega ja uurige, kuidas konfigureerida kohapealse SharePointi serveripargi ja Office 365 tellimuse vaheline ühendus.

Üks võimalus vaadata, kuidas SharePointi hübriidlahendus toimib, on Office 365 arendus- ja testimiskeskkonna loomine. Kui teil on Office 365 prooviversioon või ostetud tellimus, saate juba kohe luua SharePoint Online’is saidikogumeid, veebe ja dokumenditeeke, kuhu saate andmeid migreerida (kas migreerimise API abil käsitsi või kui soovite isikliku saidi sisu OneDrive for Businessisse migreerida, siis hübriidlahenduse viisardi abil).

Märkus.: Arvestage, et SharePoint Server 2010 serveripargi versioon tuleb esmalt kohapealse hübriidlahenduse kasutamiseks täiendada kas SharePoint Server 2013-ks või 2016-ks. SharePoint Foundation 2010 ja SharePoint Foundation 2013 ei saa SharePoint Online‘iga luua hübriidühendusi.

Seotud teemad

Abiressursid Office 2007 ja 2010 serverite ja klientsüsteemide versioonide täiendamiseks
Teenuselt SharePoint 2010 teenusele SharePoint 2013 ülemineku ülevaade
Head tavad teenuselt SharePoint 2010 teenusele SharePoint 2013 üleminekul
Teenuses SharePoint 2013 andmebaasiprobleemide tõrkeotsing
Versioonitäiendusel abi saamiseks Microsofti partneri otsimine
Teenuse SharePoint 2013 värskendatud tooteteenusepoliitika
Teenuse SharePoint Server 2016 värskendatud tooteteenusepoliitika

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×