Lehtede küljendamine

Veeriste muutmine

Veeriste muutmine

Wordis saab valida valmisveerised ja neid kohandada. Word määrab iga lehekülje ümber automaatselt 2,5 cm leheveerise. Lisaks saate määrata vastastikuste lehekülgede veeriseid, jätta täiendava veeriseruumi dokumentide köitmiseks ja muuta veerise mõõtühikuid.

 1. Valige Paigutus > Veerised. 

 2. Valige soovitud veerise konfiguratsioon.

 3. Kui soovitud konfiguratsioon ei ole kuvatud, valige Kohandatud veerised, et määrata ise oma veerised.

Veerised

Mida soovite teha?


Vaadake videot

 1. Veeriste galerii avamiseks klõpsake menüü Paigutus jaotises Lehe häälestus nuppu Veerised.

  Menüü Paigutus jaotise Lehe häälestus galerii Veerised

 2. Valige veerised, mida soovite kasutada.

  Märkus.: Kui teie dokumendis on mitu jaotist, rakendatakse uus veerisetüüp ainult praegu valitud jaotisele. Kui dokumendis on mitu jaotist ja ka valitud on mitu jaotist, rakendatakse uus veerisetüüp kõigile valitud jaotistele.

Saate vaikeveeriseid hõlpsalt muuta. Ja kui te seda teete, salvestatakse uued vaikesätted koos selle malliga, millel dokument põhineb. Edaspidi kasutatakse kõigis sellel mallil põhinevates dokumentides automaatselt uusi veerisesätteid.

 1. Pärast uute veeriste valimist valige Veerised ja siis klõpsake nuppu Kohandatud veerised.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Lehekülje häälestus nuppu Määra vaikeväärtuseks.

 1. Veeriste galerii avamiseks klõpsake menüü Paigutus jaotises Lehe häälestus nuppu Veerised.

  Menüü Paigutus jaotise Lehe häälestus galerii Veerised

 2. Klõpsake veeriste galerii lõpus olevat valikut Kohandatud veerised.

  Dialoogiboks „Lehekülje häälestus”

 3. Sisestage dialoogiboksis Lehekülje häälestus veeriste uued väärtused.

Rohkem näpunäiteid veeriste kohta

 • Vaikeveeriste muutmiseks valige uued veerised, klõpsake nuppu Veerised ja seejärel valige Kohandatud veerised. Klõpsake dialoogiboksis Lehekülje häälestus nuppu Määra vaikeväärtuseks. Uued vaikesätted salvestatakse koos selle malliga, millel dokument põhineb. Seejärel kasutatakse kõigis sellel mallil põhinevates dokumentides automaatselt uusi veerisesätteid.

 • Teatud dokumendiosa veeriste muutmiseks valige tekst ja määrake soovitud veerised dialoogiboksis Lehekülje häälestus. Klõpsake väljal Rakenduskoht väärtust Valitud tekst. Word lisab uute veerisesätetega teksti ette ja järele automaatselt jaotisepiirid. Kui teie dokument on juba jaotisteks jagatud, võite klõpsata mõnda jaotist ning seejärel muuta veerised.

 • Kuna printerid ei saa printida lehekülje servani, tuleb enamiku printerite puhul häälestada veerise miinimumlaius. Kui üritate kasutada liiga kitsaid veeriseid, kuvab Microsoft Word järgmise teate: Üks või rohkem veerist on lehekülje prindialast väljas.

  Teksti äralõikamise vältimiseks klõpsake nuppu Sobita, et veerist automaatselt laiendada. Kui te seda teadet ignoreerite ja proovite dokumenti ikkagi printida, kuvab Word järgmise teate, kus palutakse jätkamist kinnitada.

  Minimaalsed veerisesätted sõltuvad printerist, printeri draiverist ja paberi suurusest. Lisateavet miinimumveeriste kohta saate lugeda printeri kasutusjuhendist.

Lehe mõlemale poole prinditavate dokumentide (nt raamatute või ajakirjade) puhul saate vastastikuste lehekülgede häälestamiseks kasutada peegelveeriseid. Kui valite peegelveerised, peegeldatakse parema lehekülje veerised vasakule leheküljele. See tähendab, et mõlema lehe sise- ja välisveerised on ühelaiused.

 • Klõpsake menüü Paigutus jaotises Lehe häälestus nuppu Veerised ja seejärel valikut Peegelpilt.

  Galerii Veerised, kus on esile tõstetud suvand Peegelpilt

Märkus.:  Veeriselaiuste muutmiseks klõpsake veeriste galerii allosas asuvat valikut Kohandatud veerised. Sisestage väljadele Seespool ja Väljaspool uued väärtused.

Köidetava dokumendi külg-, üla- või siseveerisele saate lisada ruumi köitevaruveerise abil. Köitevaruveeris tagab, et tekst ei jääks köitmisel varju.

Peegel- ja köitevaruveeriste pilt

1. Köitevaruveerised köitmiseks

2. Vastaslehekülgede peegelveerised

Köitevaruveeriste määramine

 1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Lehe häälestus nuppu Veerised.

 2. Klõpsake valikut Kohandatud veerised.

 3. Sisestage väljale Köitevaru köitevaruveerise laius.

 4. Klõpsake väljal Köitevaru asukoht väärtust Vasakul või Üleval.

  Märkus.: Väli Köitevaru asukoht pole saadaval, kui kasutate sätet Peegelveerised, 2 lehekülge lehel või Raamatupaigutus. Nende sätete puhul määratakse köitevaru asukoht automaatselt.

Word tekstiala servad dokumendis joontena kuvada.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Suvandid.

 2. Klõpsake jaotist Täpsemalt ja märkige jaotises Dokumendi sisu kuvamine ruut Kuva tekstiala servad.

  Leheveerised kuvatakse dokumendis punktiirjoontena.

Märkus.: Saate leheveeriseid vaadata prindieelvaates või veebipaigutuse vaates, kusjuures prinditud lehtedel veeriseid pole.

Mida soovite teha?

Microsoft Wordis on saadaval mitut tüüpi leheveeriseid. Saate kasutada vaikesätei valmisveeriseid või luua uued veerised.

 • Köitmiseks veeriste lisamine   . Köidetavate dokumentide küljele või ülaserva lisaruumi jätmiseks saate lisada köitevaruveerise. Köitevaruveeris tagab, et tekst ei jääks köitmisel varju.

Peegel- ja köitevaruveeriste pilt

1. Köitevaruveerised köitmiseks

2. Vastaslehekülgede peegelveerised

 • Vastastikuste lehekülgede veeriste määramine   . Lehe mõlemale poole prinditavate dokumentide (nt raamatute või ajakirjade) puhul saate vastastikuste lehekülgede häälestamiseks kasutada peegelveeriseid. Sel juhul peegeldatakse parema lehekülje veerised vasakule leheküljele. See tähendab, et mõlema lehe sise- ja välisveerised on ühelaiused.

  Märkus.: Saate peegelveeristega dokumendile lisada ka köitevaruveerised, kui dokument vajab köitmiseks lisaruumi.

 • Raamatumurde lisamine   . Dialoogiboksisi Lehekülje häälestus säte Raamatumurre võimaldab luua brošüüri. Sama sätet kasutades saate luua ka menüü, kutse, ürituse kava või mis tahes ühe keskel asuva murdekohaga dokumendi.

Ühe keskel asuva murdekohaga brošüür

1. Word lisab lehekülje keskele ühe raamatumurde.

Kui olete dokumendi häälestanud brošüürina, saate sellega töötada nagu iga muu dokumendiga – lisada teksti, pilte ja muid nähtavaid elemente.

 • Kuna printerid ei saa printida lehekülje servani, tuleb enamiku printerite puhul häälestada veerise miinimumlaius. Kui üritate kasutada liiga kitsaid veeriseid, kuvab Microsoft Word järgmise teate: Üks või rohkem veerist on lehekülje prindialast väljas.

  Teksti äralõikamise vältimiseks klõpsake nuppu Sobita, et veerist automaatselt laiendada. Kui te seda teadet ignoreerite ja proovite dokumenti ikkagi printida, kuvab Word järgmise teate, kus palutakse jätkamist kinnitada.

 • Minimaalsed veerisesätted sõltuvad printerist, printeri draiverist ja paberi suurusest. Lisateavet miinimumveeriste kohta saate lugeda printeri kasutusjuhendist.

 1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehe häälestus nuppu Veerised.

  Wordi lindi pilt

 2. Klõpsake veerisetüüpi, mida soovite kasutada. Kõige levinumate veeriste kasutamiseks valige Tavaline.

  Märkus.: Sobivat tüüpi veerise klõpsamisel rakendub valitud veeris automaatselt kogu dokumendis.

 3. Samuti saate veerisesätted ise määrata. Valige Veerised > Kohandatud veerised ja seejärel sisestage veeriste uued väärtused väljadele Üleval, All, Paremal ja Vasakul.

 • Vaikeveeriste muutmiseks valige uued veerised, klõpsake nuppu Veerised ja seejärel valige Kohandatud veerised. Dialoogiboksis Lehekülje häälestus klõpsake nuppu Vaikeväärtus ja seejärel klõpsake nuppu Jah. Uued vaikesätted salvestatakse koos selle malliga, millel dokument põhineb. Seejärel kasutatakse kõigis sellel mallil põhinevates dokumentides automaatselt uusi veerisesätteid.

 • Veerise algsätete taastamiseks klõpsake nuppu Veerised ja seejärel nuppu Kohandatud veerised. Sisestage väljadele Üleval, All, Vasakul ja Paremal väärtus 2,5 cm. Klõpsake nuppu Vaikeväärtus ja nuppu Jah.

 • Teatud dokumendiosa veeriste muutmiseks valige tekst ja määrake soovitud veerised dialoogiboksis Lehekülje häälestus. Klõpsake väljal Rakenduskoht väärtust Valitud tekst. Word lisab uute veerisesätetega teksti ette ja järele automaatselt jaotisepiirid. Kui teie dokument on juba jaotisteks jagatud, võite klõpsata mõnda jaotist ning seejärel muuta veerised.

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Wordi suvandid.

 2. Klõpsake jaotist Täpsemalt ja märkige jaotises Dokumendi sisu kuvamine ruut Kuva tekstiala servad.

  Leheveerised kuvatakse dokumendis punktiirjoontena.

Märkus.: Saate leheveeriseid vaadata prindieelvaates või veebipaigutuse vaates, kusjuures prinditud lehtedel veeriseid pole.

Kui valite peegelveerised, peegeldatakse parema lehekülje veerised vasakule leheküljele. See tähendab, et mõlema lehe sise- ja välisveerised on ühelaiused.

 1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Lehe häälestus nuppu Veerised ja seejärel valikut Peegelpilt.

  Wordi lindi pilt

 2. Valige Veerised > Kohandatud veerised ja sisestage soovitud laiused väljadele Seespool ja Väljaspool.

Köidetava dokumendi külg- või ülaveerisele saate lisada ruumi köitevaruveerise sätte abil. Köitevaruveeris tagab, et tekst ei jääks köitmisel varju.

 1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Lehe häälestus nuppu Veerised ja seejärel valikut Kohandatud veerised.

  Wordi lindi pilt

 2. Loendis Mitu lehekülge valige väärtus Tavaline.

 3. Sisestage väljale Köitevaru köitevaruveerise laius.

 4. Klõpsake väljal Köitevaru asukoht väärtust Vasakul või Üleval.

  Märkus.: Väli Köitevaru asukoht pole saadaval, kui kasutate sätet Peegelveerised, 2 lehekülge lehel või Raamatupaigutus. Nende sätete puhul määratakse köitevaru asukoht automaatselt.

 1. Tekstivälja esile tõstmiseks klõpsake loodud tekstivälja.

 2. Klõpsake lindil menüüd Vorming.

 3. Klõpsake jaotise Suurus vasakus allnurgas olevat väikest nuppu.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tekstivälja vorming vahekaarti Tekstiväli.

 5. Määrake jaotises Siseveeris soovitud veeriselaiused.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Kui te ei saanud sellest artiklist abi, saate alati vestelda Microsofti virtuaalse agendi või klienditeenindajaga.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×